0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file60c171f1f29b8-huong-dan-luat-doanh-nghiep.png.webp

Hướng dẫn bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng 2021

Hiện nay, đăng ký kinh doanh qua mạng là một thủ tục mà rất nhiều người quan tâm do sự tiện lợi và nhanh chóng của nó. Bạn không cần mất nhiều thời gian đi lại và chuẩn bị nhiều giấy tờ phức tạp hay tốn nhiều giờ đồng hồ cho việc xếp hàng nộp hồ sơ. Đây là thủ tục mới được áp dụng vì vậy vẫn còn nhiều khách hàng chưa nắm được cách thực hiện như thế nào.

ho-so-dang-ky-doanh-nghiep

Tham khảo bài viết hướng dẫn Đăng ký doanh nghiệp qua mạng để hiểu rõ hơn

Tình trạng Chờ bổ sung hồ sơ

Hồ sơ thường xuyên gặp phải lỗi này vì có thể trong hồ sơ của bạn thiếu văn bản, bạn đừng lo lắng vì sau đây Công ty Luật  Legalzone hướng dẫn thủ tục “bố sung hồ sơ hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng” để bạn đọc có thể tự mình hoàn thiện một cách dễ dàng. Mời bạn tham khảo bài viết dưới đây.

Hướng dẫn bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng

Lưu ý:

  1. Không tạo hồ sơ mới, chỉ bổ sung, chỉnh sửa và nộp lại hồ sơ đang được yêu cầu sửa đổi, bổ sung
  2. Cần sửa đổi khối thông tin và văn bản đính kèm theo hướng dẫn tại Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
  3. Không phải thanh toán lại khi sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Bước 1: Xem Thông báo sửa đổi, bổ sung

Khi đăng nhập vào tài khoản của mình người nộp hồ sơ/người đăng ký, người nộp hồ sơ/người đăng ký có thể xem Thông báo yêu cầu bổ sung thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh đối với hồ sơ đó

Có 2 cách xem Thông báo:

+ Tại Mail (nếu có nhập thông tin mail khi nộp hồ sơ) hoặc

+ Tại Cổng thông tin Đăng ký doanh nghiệp quốc gia:

  • Sau khi hồ sơ đã được nộp trực tuyến, Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét để xử lý hồ sơ do doanh nghiệp nộp. Trong trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ, người nộp hồ sơ/người đăng ký sẽ nhận được email thông báo tại địa chỉ email đã đăng ký.
  • Khi đăng nhập vào tài khoản của mình người nộp hồ sơ/người đăng ký, người nộp hồ sơ/người đăng ký có thể xem Thông báo yêu cầu bổ sung thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh đối với hồ sơ đó
bo-sung-ho-so

Bước 2: Sửa đổi thông tin/ tài liệu đính kèm
Ví dụ: Đối với Yêu cầu sửa đổi lại thông tin ngành, nghề kinh doanh. Ngành, nghề kinh doanh nhập trong khối thông tin trên Hệ thống chưa đúng với ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (thiếu mã ngành)

  • Khối dữ liệu
  • Ngành nghề kinh doanh
  • Nhập Mã số ngành nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
  • Chọn
  • Lưu

Bước 3: Ký/ Xác thực hồ sơ

Bước 4: Nhận Giấy biên nhân mới

Bùi Lan
1038 ngày trước
Hướng dẫn bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng 2021
Hiện nay, đăng ký kinh doanh qua mạng là một thủ tục mà rất nhiều người quan tâm do sự tiện lợi và nhanh chóng của nó. Bạn không cần mất nhiều thời gian đi lại và chuẩn bị nhiều giấy tờ phức tạp hay tốn nhiều giờ đồng hồ cho việc xếp hàng nộp hồ sơ. Đây là thủ tục mới được áp dụng vì vậy vẫn còn nhiều khách hàng chưa nắm được cách thực hiện như thế nào.Tham khảo bài viết hướng dẫn Đăng ký doanh nghiệp qua mạng để hiểu rõ hơnTình trạng Chờ bổ sung hồ sơHồ sơ thường xuyên gặp phải lỗi này vì có thể trong hồ sơ của bạn thiếu văn bản, bạn đừng lo lắng vì sau đây Công ty Luật  Legalzone hướng dẫn thủ tục “bố sung hồ sơ hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng” để bạn đọc có thể tự mình hoàn thiện một cách dễ dàng. Mời bạn tham khảo bài viết dưới đây.Hướng dẫn bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạngLưu ý:Không tạo hồ sơ mới, chỉ bổ sung, chỉnh sửa và nộp lại hồ sơ đang được yêu cầu sửa đổi, bổ sungCần sửa đổi khối thông tin và văn bản đính kèm theo hướng dẫn tại Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.Không phải thanh toán lại khi sửa đổi, bổ sung hồ sơ.Bước 1: Xem Thông báo sửa đổi, bổ sungKhi đăng nhập vào tài khoản của mình người nộp hồ sơ/người đăng ký, người nộp hồ sơ/người đăng ký có thể xem Thông báo yêu cầu bổ sung thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh đối với hồ sơ đóCó 2 cách xem Thông báo:+ Tại Mail (nếu có nhập thông tin mail khi nộp hồ sơ) hoặc+ Tại Cổng thông tin Đăng ký doanh nghiệp quốc gia:Sau khi hồ sơ đã được nộp trực tuyến, Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét để xử lý hồ sơ do doanh nghiệp nộp. Trong trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ, người nộp hồ sơ/người đăng ký sẽ nhận được email thông báo tại địa chỉ email đã đăng ký.Khi đăng nhập vào tài khoản của mình người nộp hồ sơ/người đăng ký, người nộp hồ sơ/người đăng ký có thể xem Thông báo yêu cầu bổ sung thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh đối với hồ sơ đóBước 2: Sửa đổi thông tin/ tài liệu đính kèmVí dụ: Đối với Yêu cầu sửa đổi lại thông tin ngành, nghề kinh doanh. Ngành, nghề kinh doanh nhập trong khối thông tin trên Hệ thống chưa đúng với ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (thiếu mã ngành)Khối dữ liệuNgành nghề kinh doanhNhập Mã số ngành nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành kinh tế Việt NamChọnLưuBước 3: Ký/ Xác thực hồ sơBước 4: Nhận Giấy biên nhân mới