0888889366
timeline_post_file624c1c886940a-legalzone04.jpg.webp

Hướng dẫn hồ sơ thủ tục chuyển giao hợp đồng bảo hiểm

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ THỦ TỤC CHUYỂN GIAO HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM 

Thủ tục chuyển giao hợp đồng bảo hiểm được quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm. Tuy nhiên, Để nắm rõ hơn các quy định về hồ sơ. Bài viết dưới đây Legalzone xin cung cấp cho bạn đọc các thông tin cần thiết về thủ tục chuyển giao hợp đồng bảo hiểm 

Quy định về việc chuyển giao hợp đồng bảo hiểm theo Luât kinh doanh bảo hiểm 

Việc chuyển giao toàn bộ hợp đồng bảo hiểm của một hoặc một số nghiệp vụ bảo hiểm giữa các doanh nghiệp bảo hiểm được thực hiện trong những trường hợp sau đây:

 • Doanh nghiệp bảo hiểm có nguy cơ mất khả năng thanh toán;
 • Doanh nghiệp bảo hiểm chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể;
 • Theo thoả thuận giữa các doanh nghiệp bảo hiểm.

Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm có nguy cơ mất khả năng thanh toán, giải thể mà không thoả thuận được việc chuyển giao hợp đồng bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm khác thì Bộ Tài chính chỉ định doanh nghiệp bảo hiểm nhận chuyển giao.

Điều kiện chuyển giao hợp đồng bảo hiểm 

 • Doanh nghiệp bảo hiểm nhận chuyển giao đang kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm được chuyển giao;
 • Các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng bảo hiểm được chuyển giao không thay đổi cho đến khi hết thời hạn hợp đồng bảo hiểm;
 • Việc chuyển giao hợp đồng bảo hiểm phải kèm theo việc chuyển giao các quỹ và dự phòng nghiệp vụ liên quan đến toàn bộ hợp đồng bảo hiểm được chuyển giao.

Hồ sơ chuyển giao hợp đồng bảo hiểm (căn cứ theo Nghị định 73/2016/NĐ-CP)

 Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài muốn chuyển giao toàn bộ hợp đồng bảo hiểm của một hoặc một số nghiệp vụ bảo hiểm (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp chuyển giao) phải nộp Bộ Tài chính 01 bộ hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:

a) Văn bản đề nghị chuyển giao theo mẫu do Bộ Tài chính quy định;

b) Kế hoạch chuyển giao gồm các nội dung sau:

 • Tên và địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài nhận chuyển giao (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp nhận chuyển giao);
 • Loại nghiệp vụ bảo hiểm và số lượng hợp đồng bảo hiểm được chuyển giao;
 • Phương thức chuyển giao dự phòng nghiệp vụ và trách nhiệm bảo hiểm liên quan tới các hợp đồng được chuyển giao;
 • Thời gian dự kiến thực hiện việc chuyển giao;
 • Giải trình chi tiết của doanh nghiệp nhận chuyển giao về việc đáp ứng yêu cầu tài chính sau khi chuyển giao.

c) Hợp đồng chuyển giao bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

 • Đối tượng của việc chuyển giao;
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia chuyển giao;
 • Thời gian dự kiến thực hiện việc chuyển giao;
 • Phương thức giải quyết tranh chấp.

d) Cam kết của doanh nghiệp nhận chuyển giao về việc bảo đảm quyền lợi của bên mua bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm được chuyển giao sau khi việc chuyển giao có hiệu lực.

Trình tự thủ tục chuyển giao hợp đồng bảo hiểm:

Bước 1. Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ cho Bộ Tài Chính

Bước 2. Trong thời hạn 21 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị chuyển giao, Bộ Tài chính có văn bản chấp thuận. Trường hợp từ chối chấp thuận, Bộ Tài chính có văn bản giải thích rõ lý do.

Bước 3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Bộ Tài chính chấp thuận việc chuyển giao hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp chuyển giao hợp đồng bảo hiểm phải công bố về việc chuyển giao

Cách thức thực hiện

 • Nộp hồ sơ trực tiếp
 • Gửi qua đường bưu điện

Trên đây là hướng dẫn của chúng tôi về Hồ sơ thủ tục chuyển giao hợp đồng bảo hiểm, nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết và để được hướng dẫn thực hiện vui lòng liên hệ

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Email: Support@legalzone.com

Hotline: 0888889366

Fanpage: Công ty Luật Legalzone

 

 

 

Phùng Trọng Đạt
248 ngày trước
Hướng dẫn hồ sơ thủ tục chuyển giao hợp đồng bảo hiểm
HƯỚNG DẪN HỒ SƠ THỦ TỤC CHUYỂN GIAO HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM Thủ tục chuyển giao hợp đồng bảo hiểm được quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm. Tuy nhiên, Để nắm rõ hơn các quy định về hồ sơ. Bài viết dưới đây Legalzone xin cung cấp cho bạn đọc các thông tin cần thiết về thủ tục chuyển giao hợp đồng bảo hiểm Quy định về việc chuyển giao hợp đồng bảo hiểm theo Luât kinh doanh bảo hiểm Việc chuyển giao toàn bộ hợp đồng bảo hiểm của một hoặc một số nghiệp vụ bảo hiểm giữa các doanh nghiệp bảo hiểm được thực hiện trong những trường hợp sau đây:Doanh nghiệp bảo hiểm có nguy cơ mất khả năng thanh toán;Doanh nghiệp bảo hiểm chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể;Theo thoả thuận giữa các doanh nghiệp bảo hiểm.Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm có nguy cơ mất khả năng thanh toán, giải thể mà không thoả thuận được việc chuyển giao hợp đồng bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm khác thì Bộ Tài chính chỉ định doanh nghiệp bảo hiểm nhận chuyển giao.Điều kiện chuyển giao hợp đồng bảo hiểm Doanh nghiệp bảo hiểm nhận chuyển giao đang kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm được chuyển giao;Các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng bảo hiểm được chuyển giao không thay đổi cho đến khi hết thời hạn hợp đồng bảo hiểm;Việc chuyển giao hợp đồng bảo hiểm phải kèm theo việc chuyển giao các quỹ và dự phòng nghiệp vụ liên quan đến toàn bộ hợp đồng bảo hiểm được chuyển giao.Hồ sơ chuyển giao hợp đồng bảo hiểm (căn cứ theo Nghị định 73/2016/NĐ-CP) Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài muốn chuyển giao toàn bộ hợp đồng bảo hiểm của một hoặc một số nghiệp vụ bảo hiểm (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp chuyển giao) phải nộp Bộ Tài chính 01 bộ hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:a) Văn bản đề nghị chuyển giao theo mẫu do Bộ Tài chính quy định;b) Kế hoạch chuyển giao gồm các nội dung sau:Tên và địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài nhận chuyển giao (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp nhận chuyển giao);Loại nghiệp vụ bảo hiểm và số lượng hợp đồng bảo hiểm được chuyển giao;Phương thức chuyển giao dự phòng nghiệp vụ và trách nhiệm bảo hiểm liên quan tới các hợp đồng được chuyển giao;Thời gian dự kiến thực hiện việc chuyển giao;Giải trình chi tiết của doanh nghiệp nhận chuyển giao về việc đáp ứng yêu cầu tài chính sau khi chuyển giao.c) Hợp đồng chuyển giao bao gồm các nội dung chủ yếu sau:Đối tượng của việc chuyển giao;Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia chuyển giao;Thời gian dự kiến thực hiện việc chuyển giao;Phương thức giải quyết tranh chấp.d) Cam kết của doanh nghiệp nhận chuyển giao về việc bảo đảm quyền lợi của bên mua bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm được chuyển giao sau khi việc chuyển giao có hiệu lực.Trình tự thủ tục chuyển giao hợp đồng bảo hiểm:Bước 1. Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ cho Bộ Tài ChínhBước 2. Trong thời hạn 21 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị chuyển giao, Bộ Tài chính có văn bản chấp thuận. Trường hợp từ chối chấp thuận, Bộ Tài chính có văn bản giải thích rõ lý do.Bước 3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Bộ Tài chính chấp thuận việc chuyển giao hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp chuyển giao hợp đồng bảo hiểm phải công bố về việc chuyển giaoCách thức thực hiệnNộp hồ sơ trực tiếpGửi qua đường bưu điệnTrên đây là hướng dẫn của chúng tôi về Hồ sơ thủ tục chuyển giao hợp đồng bảo hiểm, nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết và để được hướng dẫn thực hiện vui lòng liên hệĐịa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà NộiEmail: Support@legalzone.comHotline: 0888889366Fanpage: Công ty Luật Legalzone