0888889366
timeline_post_file617114d8bbf60-pasted-image-0--4-.png.webp

Nên phòng chống dịch Covid như thế nào.

Nên phòng chống dịch Covid như thế nào.

Dịch Covid 19 diễn biến ngày càng phức tạp, Các doanh nghiệp buộc phải thực hiện các chính sách làm việc từ xa để đảm bảo an toàn. Vậy phương án nào để làm việc từ xa những vẫn đảm bảo được hoạt động của doanh nghiệp? Chúng tôi cho ra mắt phần mềm quản lý công việc thủ tục pháp luật, áp dụng hiệu quả trong tình hình Covid hiện nay.

Giải pháp mà tôi đang nhắc tới là “Thủ tục pháp luật” - một công cụ quản lý công việc kết hợp tra cứu pháp luật lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Với tính năng đa dạ và vượt trội hơn hẳn các phần mềm quản lý công việc thông thường.

“Thủ tục pháp luật” phát triển bộ tính năng mạnh mẽ giúp doanh nghiệp có thể quản lý công việc trong cả hai kênh truyền tải là ứng dụng di động và trang web máy tính.

Phần mềm quản lý công việc “Thủ tục pháp luật” cho phép nhà quản lý doanh nghiệp từ xa, đảm bảo an toàn trong phòng chống Covid nhưng vẫn nắm bắt được tình hình kinh doanh hoạt động của công ty mình. Ngoài ra, phần mềm quản lý công việc thủ tục pháp luật còn cho phép chủ doanh nghiệp giao nhiệm vụ cho người lao động ngay trên ứng dụng này. Điều này giúp hoạt động của doanh nghiệp vẫn duy trì được bình thường và người lao động dễ dàng nhận được nhiệm vụ của mình mà không cần phải gặp mặt trực tiếp.

“Thủ tục pháp luật” là một công cụ linh hoạt cho phép cộng tác và quản lý mọi lúc mọi nơi kể cả từ xa. Cùng với khả năng tích hợp mạnh mẽ với việc tra cứu pháp luật từ các nguồn chính thống, “Thủ tục pháp luật”  trở thành phần mềm được ưu tiên lựa chọn hàng đầu bởi các nhà quản lý đang trong quá trình khởi nghiệp. 

Bên cạnh đó, Phần mềm cho phép chủ doanh nghiệp quản lý được doanh thu cũng như số lượng khách hàng từ đó đưa ra phương hướng mục tiêu rõ ràng cho doanh nghiệp để chống lại tình hình kinh doanh trong thời Covid 19 như hiện nay.

Một phần mềm quản lý hiệu quả có thể là một khoản đầu tư sinh lời cho doanh nghiệp. Đem lại hàng loạt lợi ích hữu hình như tiết kiệm chi phí văn phòng phẩm, chi phí đi lại và chi phí liên lạc, tăng hiệu suất làm việc, xoá bỏ thời gian chết,... và lợi nhuận vô hình như khả năng thích ứng, giữ chân nhân viên,... hứa hẹn mang lại giá trị hơn cả những giá trị hơn cả mong đợi

Đỗ Duyên
402 ngày trước
Nên phòng chống dịch Covid như thế nào.
Nên phòng chống dịch Covid như thế nào.Dịch Covid 19 diễn biến ngày càng phức tạp, Các doanh nghiệp buộc phải thực hiện các chính sách làm việc từ xa để đảm bảo an toàn. Vậy phương án nào để làm việc từ xa những vẫn đảm bảo được hoạt động của doanh nghiệp? Chúng tôi cho ra mắt phần mềm quản lý công việc thủ tục pháp luật, áp dụng hiệu quả trong tình hình Covid hiện nay.Giải pháp mà tôi đang nhắc tới là “Thủ tục pháp luật” - một công cụ quản lý công việc kết hợp tra cứu pháp luật lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Với tính năng đa dạ và vượt trội hơn hẳn các phần mềm quản lý công việc thông thường.“Thủ tục pháp luật” phát triển bộ tính năng mạnh mẽ giúp doanh nghiệp có thể quản lý công việc trong cả hai kênh truyền tải là ứng dụng di động và trang web máy tính.Phần mềm quản lý công việc “Thủ tục pháp luật” cho phép nhà quản lý doanh nghiệp từ xa, đảm bảo an toàn trong phòng chống Covid nhưng vẫn nắm bắt được tình hình kinh doanh hoạt động của công ty mình. Ngoài ra, phần mềm quản lý công việc thủ tục pháp luật còn cho phép chủ doanh nghiệp giao nhiệm vụ cho người lao động ngay trên ứng dụng này. Điều này giúp hoạt động của doanh nghiệp vẫn duy trì được bình thường và người lao động dễ dàng nhận được nhiệm vụ của mình mà không cần phải gặp mặt trực tiếp.“Thủ tục pháp luật” là một công cụ linh hoạt cho phép cộng tác và quản lý mọi lúc mọi nơi kể cả từ xa. Cùng với khả năng tích hợp mạnh mẽ với việc tra cứu pháp luật từ các nguồn chính thống, “Thủ tục pháp luật”  trở thành phần mềm được ưu tiên lựa chọn hàng đầu bởi các nhà quản lý đang trong quá trình khởi nghiệp. Bên cạnh đó, Phần mềm cho phép chủ doanh nghiệp quản lý được doanh thu cũng như số lượng khách hàng từ đó đưa ra phương hướng mục tiêu rõ ràng cho doanh nghiệp để chống lại tình hình kinh doanh trong thời Covid 19 như hiện nay.Một phần mềm quản lý hiệu quả có thể là một khoản đầu tư sinh lời cho doanh nghiệp. Đem lại hàng loạt lợi ích hữu hình như tiết kiệm chi phí văn phòng phẩm, chi phí đi lại và chi phí liên lạc, tăng hiệu suất làm việc, xoá bỏ thời gian chết,... và lợi nhuận vô hình như khả năng thích ứng, giữ chân nhân viên,... hứa hẹn mang lại giá trị hơn cả những giá trị hơn cả mong đợi