0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file60b7345bf1f61-z2528248165833_dcbf9d05bd39bcf460da2fe183c9ce5c.jpg.webp

Thành lập chi nhánh của công ty cổ phần

Thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Hiện nay với nền kinh tế phát triển , các doanh nghiệp luôn mong muốn mở rộng thị trường của mình. Để có thể quản lý kinh doanh cũng như phục vụ việc phát triển kinh tế, việc thành lập chi nhánh đối với công ty cổ phần là cần thiết. Bài viết dưới đây của công ty Luật Legalzone sẽ giúp bạn đọc nắm bắt rõ hơn về thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần hoặc có thể tra cứu thủ tục này trên trang web thủ tục pháp luật miễn phí của công ty :  https://ttpl.legalzone.vn/

Thành lập chi nhánh doanh nghiệp tư nhân - Công ty luật Ngân Thái

chi-nhanh-cong-ty-co-phan

Nội dung chính bài viết

Căn cứ pháp lý :

  • Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH-14 có hiệu lực ngày 01/01/2021.
  • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
  • Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý thuế năm 2019.

1, Điều kiện thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 44 Luật doanh nghiệp 2020 quy định :

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.”

Mặt khác tại Khoản 1 Điều 45 Luật này quy định về đăng kí hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp :

Doanh nghiệp có quyền thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới đơn vị hành chính.”

Như vậy, công ty cổ phần được quyền thành lập chi nhánh trong và ngoài nước, không bị giới hạn số lượng chi nhánh với điều kiện ngành nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành nghề kinh doanh của công ty cổ phần. Điều này tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh.

Khi thành lập chi nhánh mới doanh nghiệp cần lưu ý những gì?

chi-nhanh-cong-ty-co-phan

2, Thủ tục thực hiện

Căn cứ Điều 31 nghị định 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp :

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty cổ phần bao gồm :

  • Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc thành lập chi nhánh công ty
  • Quyết định thành lập chi nhánh công ty cổ phần
  • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh công ty cổ phần
  • Thông báo thành lập chi nhánh
  • Thông báo mẫu dấu
  • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh (Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực).

Thủ tục thực hiện :

Bước 1 : Nộp hồ sơ thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Cơ quan có thẩm quyền : Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt chi nhánh.

Hoặc có thể nộp gián tiếp theo hình thức online : nộp hồ sơ đăng ký điện tử và thanh toán lệ phí qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp địa chỉ là : www.dangkykinhdoanh.gov.vn .

Thời gian thực hiện :

Đối với thành lập chi nhánh công ty cổ phần ở trong nước :

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp.

Đối với thành lập chi nhánh công ty cổ phần ở nước ngoài :

Việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chính thức lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Kèm theo thông báo phải có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2 : Thông báo lên cơ quan thuế kê khai và nộp thuế :

Đóng thuế môn bài cho chi nhánh.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày có DKKD của chi nhánh phải kê khai và nộp thuế môn bài.

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp nên chịu mức thuế môn bài chung là 01 (một) triệu đồng/năm. Nơi kê khai và nộp thuế là nơi đăng ký chi nhánh doanh nghiệp.

Khai thuế giá trị gia tăng cho chi nhánh .

Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.

Khi thành lập chi nhánh mới doanh nghiệp cần lưu ý những gì?

chi-nhanh-cong-ty-co-phan

Trên đây là tất cả nội dung về thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần của công ty Luật Legalzone.Liên hệ ngay với Legalzone hoặc có thể tải app https://ttpl.legalzone.vn/ có thể theo dõi được những thủ tục pháp luật mới nhất để được tư vấn và hỗ trợ.

avatar
Bùi Lan
1052 ngày trước
Thành lập chi nhánh của công ty cổ phần
Thành lập chi nhánh công ty cổ phầnHiện nay với nền kinh tế phát triển , các doanh nghiệp luôn mong muốn mở rộng thị trường của mình. Để có thể quản lý kinh doanh cũng như phục vụ việc phát triển kinh tế, việc thành lập chi nhánh đối với công ty cổ phần là cần thiết. Bài viết dưới đây của công ty Luật Legalzone sẽ giúp bạn đọc nắm bắt rõ hơn về thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần hoặc có thể tra cứu thủ tục này trên trang web thủ tục pháp luật miễn phí của công ty :  https://ttpl.legalzone.vn/chi-nhanh-cong-ty-co-phanNội dung chính bài viếtCăn cứ pháp lý :1, Điều kiện thành lập chi nhánh công ty cổ phần2, Thủ tục thực hiệnHồ sơ thành lập chi nhánh công ty cổ phần bao gồm :Thủ tục thực hiện :Đối với thành lập chi nhánh công ty cổ phần ở trong nước :Đối với thành lập chi nhánh công ty cổ phần ở nước ngoài :Bước 2 : Thông báo lên cơ quan thuế kê khai và nộp thuế :Đóng thuế môn bài cho chi nhánh.Khai thuế giá trị gia tăng cho chi nhánh .Căn cứ pháp lý :Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH-14 có hiệu lực ngày 01/01/2021.Nghị định số 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý thuế năm 2019.1, Điều kiện thành lập chi nhánh công ty cổ phầnCăn cứ theo Khoản 1 Điều 44 Luật doanh nghiệp 2020 quy định :“Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.”Mặt khác tại Khoản 1 Điều 45 Luật này quy định về đăng kí hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp :“Doanh nghiệp có quyền thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới đơn vị hành chính.”Như vậy, công ty cổ phần được quyền thành lập chi nhánh trong và ngoài nước, không bị giới hạn số lượng chi nhánh với điều kiện ngành nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành nghề kinh doanh của công ty cổ phần. Điều này tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh.chi-nhanh-cong-ty-co-phan2, Thủ tục thực hiệnCăn cứ Điều 31 nghị định 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp :Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty cổ phần bao gồm :Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc thành lập chi nhánh công tyQuyết định thành lập chi nhánh công ty cổ phầnQuyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh công ty cổ phầnThông báo thành lập chi nhánhThông báo mẫu dấuBản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh (Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực).Thủ tục thực hiện :Bước 1 : Nộp hồ sơ thành lập chi nhánh công ty cổ phầnCơ quan có thẩm quyền : Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt chi nhánh.Hoặc có thể nộp gián tiếp theo hình thức online : nộp hồ sơ đăng ký điện tử và thanh toán lệ phí qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp địa chỉ là : www.dangkykinhdoanh.gov.vn .Thời gian thực hiện :Đối với thành lập chi nhánh công ty cổ phần ở trong nước :Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp.Đối với thành lập chi nhánh công ty cổ phần ở nước ngoài :Việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó.Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chính thức lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Kèm theo thông báo phải có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương.Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.Bước 2 : Thông báo lên cơ quan thuế kê khai và nộp thuế :Đóng thuế môn bài cho chi nhánh.Trong vòng 30 ngày kể từ ngày có DKKD của chi nhánh phải kê khai và nộp thuế môn bài.Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp nên chịu mức thuế môn bài chung là 01 (một) triệu đồng/năm. Nơi kê khai và nộp thuế là nơi đăng ký chi nhánh doanh nghiệp.Khai thuế giá trị gia tăng cho chi nhánh .Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.chi-nhanh-cong-ty-co-phanTrên đây là tất cả nội dung về thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần của công ty Luật Legalzone.Liên hệ ngay với Legalzone hoặc có thể tải app https://ttpl.legalzone.vn/ có thể theo dõi được những thủ tục pháp luật mới nhất để được tư vấn và hỗ trợ.