0888889366
timeline_post_file61f211f317af7-Việt-nam-luật.png.webp

Thông báo thưởng

 

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

         Số: 2601/2022/QĐ-LGZ

Hà Nội., ngày 26 tháng 01 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH
(V/v: Nghỉ Tết âm lịch và xét thưởng Tết âm lịch)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH LEGALZONE

  • Căn cứ vào Bộ luật lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
  • Căn cứ theo nội quy và chính sách Công ty TNHH Legalzone;
  • Căn cứ vào tình hình làm việc của nhân viên trong công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Lịch nghỉ Tết

Nhân dịp Tết Nguyên Đán, toàn bộ nhân viên công ty được nghỉ Tết từ ngày 31/01/2022 đến hết ngày 04/03/2022 dương lịch.

Điều 2: Xét tính lương thưởng Tết

2.1 Điều kiện áp dụng

- Áp dụng  đối với nhân viên ký hợp đồng làm việc chính thức với Legalzone.

- Nhân viên không vi phạm các quy định về kỷ luật lao động và có tác phong, ý thức làm việc tốt, có trách nhiệm đối với công việc mình phụ trách….

2.2 Công thức tính

Thưởng = Thưởng Tết + Thưởng hồ sơ Tháng 01 + Thưởng 5% (Chuyển hồ sơ)

Lưu ý: Quy định về mức thưởng và công thức tính cụ thể từng khoản quy định chi tiết trong nội quy công ty

Điều 3. Mức thưởng

Mức thưởng cụ thể của từng nhân viên chi tiết như sau:

STTHỌ TÊNTHƯỞNG TẾTTHƯỞNG HỒ SƠ (tháng 1/2022)THƯỞNG THÂM NIÊNTỔNG
  1.  
Bùi Thị Lan

Thời gian làm việc từ tháng 5/2021 đến 01/2022:

 9/12 x 5.000.000 = 3.750.000đ

* Hồ sơ hợp tác - cấp chứng chỉ xd hạng 2 cá nhân: 350.000đ

* Chuyển địa điểm đkkd funik: 270.000đ

* Thay đổi ĐKKD ToYoplas: 270.000đ

 

890.000 x10% = 89.000 đ4.729.000
  1.  
Đỗ Thị Duyên

Thời gian làm việc từ tháng 07/2021 đến 01/2022:

7/12 x 4.200.000 =  2.450.000 đ 

 

Tạm ngừng KD Funik: 270.000đ

 

 

2.720.000

 

  1.  
Trần Mỹ Dung

Thời gian làm việc từ tháng 07/2021 đến 01/2022:

7/12 x 4.000.000=  2.330.000 đ

 

Ly hôn - Bắc giang (chị Nguyệt) / hợp đồng (5%): 900.000 đ 3.230.000

( Đơn vị tính: VNĐ)

Điều 4: Điều khoản thi hành

Toàn thể nhân viên liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

      Nơi nhận:

 

  • Như điều 4;
  • Lưu VP;

T.M CÔNG TY TNHH LEGALZONE

GIÁM ĐỐC

 

 


 

TRẦN ĐỨC THÀNH

 

 

Gd legalzone
311 ngày trước
Thông báo thưởng
         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          Số: 2601/2022/QĐ-LGZHà Nội., ngày 26 tháng 01 năm 2022 QUYẾT ĐỊNH(V/v: Nghỉ Tết âm lịch và xét thưởng Tết âm lịch)GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH LEGALZONECăn cứ vào Bộ luật lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;Căn cứ theo nội quy và chính sách Công ty TNHH Legalzone;Căn cứ vào tình hình làm việc của nhân viên trong công ty.QUYẾT ĐỊNHĐiều 1: Lịch nghỉ TếtNhân dịp Tết Nguyên Đán, toàn bộ nhân viên công ty được nghỉ Tết từ ngày 31/01/2022 đến hết ngày 04/03/2022 dương lịch.Điều 2: Xét tính lương thưởng Tết2.1 Điều kiện áp dụng- Áp dụng  đối với nhân viên ký hợp đồng làm việc chính thức với Legalzone.- Nhân viên không vi phạm các quy định về kỷ luật lao động và có tác phong, ý thức làm việc tốt, có trách nhiệm đối với công việc mình phụ trách….2.2 Công thức tínhThưởng = Thưởng Tết + Thưởng hồ sơ Tháng 01 + Thưởng 5% (Chuyển hồ sơ)Lưu ý: Quy định về mức thưởng và công thức tính cụ thể từng khoản quy định chi tiết trong nội quy công tyĐiều 3. Mức thưởngMức thưởng cụ thể của từng nhân viên chi tiết như sau:STTHỌ TÊNTHƯỞNG TẾTTHƯỞNG HỒ SƠ (tháng 1/2022)THƯỞNG THÂM NIÊNTỔNG Bùi Thị LanThời gian làm việc từ tháng 5/2021 đến 01/2022: 9/12 x 5.000.000 = 3.750.000đ* Hồ sơ hợp tác - cấp chứng chỉ xd hạng 2 cá nhân: 350.000đ* Chuyển địa điểm đkkd funik: 270.000đ* Thay đổi ĐKKD ToYoplas: 270.000đ 890.000 x10% = 89.000 đ4.729.000 Đỗ Thị DuyênThời gian làm việc từ tháng 07/2021 đến 01/2022:7/12 x 4.200.000 =  2.450.000 đ  Tạm ngừng KD Funik: 270.000đ  2.720.000  Trần Mỹ DungThời gian làm việc từ tháng 07/2021 đến 01/2022:7/12 x 4.000.000=  2.330.000 đ Ly hôn - Bắc giang (chị Nguyệt) / hợp đồng (5%): 900.000 đ 3.230.000( Đơn vị tính: VNĐ)Điều 4: Điều khoản thi hànhToàn thể nhân viên liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.       Nơi nhận: Như điều 4;Lưu VP;T.M CÔNG TY TNHH LEGALZONEGIÁM ĐỐC   TRẦN ĐỨC THÀNH