0888889366
timeline_post_file615d05c45476c-pasted-image-0.png.webp

Thủ tục pháp luật không còn khó khăn

Thủ tục pháp luật không còn khó khăn

Các doanh nghiệp mới, vừa và nhỏ ở Việt Nam đang phát triển rất mạnh mẽ và chiếm một vị trí không hề nhỏ trong nền kinh tế. Một trong những bí quyết tạo nên thành công đó là nhờ vào phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp. Hầu hết các công ty được hỏi đều sử dụng một hoặc nhiều phần mềm quản lý doanh nghiệp.

Thực tế sử dụng đã cho thấy những hạn chế của các phần mềm quản lý nhỏ rời rạc từ đó chúng tôi cho ra đời phần mềm mang tên “Thủ tục pháp luật”. “Thủ tục pháp luật” cho phép tích hợp những chức năng chung quản lý doanh nghiệp và tra cứu pháp luật từ các nguồn chính thống vào trong một hệ thống duy nhất.

Thay vì phải sử dụng phần mềm kế toán, phần mềm nhân sự-tiền lương, quản trị sản xuất song song, độc lập lẫn nhau… và tra cứu các căn cứ pháp lý liên quan trực tiếp tới hoạt động của doanh nghiệp tại mọi lĩnh vực, ngành nghề từ các nguồn tạp nhâm không đáng tin cậy. “Thủ tục pháp luật” gộp tất cả vào chung 1 gói phần mềm duy nhất mà giữa các chức năng đó có sự liên thông với nhau.

“Thủ tục pháp luật” cho phép tích hợp những chức năng chung của một tổ chức vào trong một hệ thống duy nhất 

Với khả năng tự đồng bộ hóa và tích hợp hầu hết các quy trình hoạt động chính trong doanh nghiệp, “Thủ tục pháp luật” giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian và chi phí đầu tư, hỗ trợ các nhà quản trị doanh nghiệp ra quyết định kinh doanh nhanh chóng. Giúp giảm trùng lặp và tăng tính thống nhất cho doanh nghiệp.

“Thủ tục pháp luật” cho thấy hiệu quả đáng kinh ngạc mang lại sự phát triển tối ưu, khoa học cho các doanh nghiệp. Vì thế để doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ vững bền thì sử dụng phần mềm quản lý doanh nghiệp – “Thủ tục pháp luật” là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Đỗ Duyên
417 ngày trước
Thủ tục pháp luật không còn khó khăn
Thủ tục pháp luật không còn khó khănCác doanh nghiệp mới, vừa và nhỏ ở Việt Nam đang phát triển rất mạnh mẽ và chiếm một vị trí không hề nhỏ trong nền kinh tế. Một trong những bí quyết tạo nên thành công đó là nhờ vào phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp. Hầu hết các công ty được hỏi đều sử dụng một hoặc nhiều phần mềm quản lý doanh nghiệp.Thực tế sử dụng đã cho thấy những hạn chế của các phần mềm quản lý nhỏ rời rạc từ đó chúng tôi cho ra đời phần mềm mang tên “Thủ tục pháp luật”. “Thủ tục pháp luật” cho phép tích hợp những chức năng chung quản lý doanh nghiệp và tra cứu pháp luật từ các nguồn chính thống vào trong một hệ thống duy nhất.Thay vì phải sử dụng phần mềm kế toán, phần mềm nhân sự-tiền lương, quản trị sản xuất song song, độc lập lẫn nhau… và tra cứu các căn cứ pháp lý liên quan trực tiếp tới hoạt động của doanh nghiệp tại mọi lĩnh vực, ngành nghề từ các nguồn tạp nhâm không đáng tin cậy. “Thủ tục pháp luật” gộp tất cả vào chung 1 gói phần mềm duy nhất mà giữa các chức năng đó có sự liên thông với nhau.“Thủ tục pháp luật” cho phép tích hợp những chức năng chung của một tổ chức vào trong một hệ thống duy nhất Với khả năng tự đồng bộ hóa và tích hợp hầu hết các quy trình hoạt động chính trong doanh nghiệp, “Thủ tục pháp luật” giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian và chi phí đầu tư, hỗ trợ các nhà quản trị doanh nghiệp ra quyết định kinh doanh nhanh chóng. Giúp giảm trùng lặp và tăng tính thống nhất cho doanh nghiệp.“Thủ tục pháp luật” cho thấy hiệu quả đáng kinh ngạc mang lại sự phát triển tối ưu, khoa học cho các doanh nghiệp. Vì thế để doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ vững bền thì sử dụng phần mềm quản lý doanh nghiệp – “Thủ tục pháp luật” là một trong những ưu tiên hàng đầu.