0888889366
timeline_post_file61711754f32b9-DN-40.jfif.jpg.webp

thủ tục hủy bỏ doanh nghiệp

Để làm thủ tục hủy bỏ doanh nghiệp, quý vị cần hoàn thực hiện một số việc. Hôm nay, Công ty Legalzone xin gửi quý vị hồ sơ và thủ tục hủy bỏ.

Thủ tục giải thể công ty là gì?

“Thủ tục giải thể công ty được thực hiện theo hai trường hợp:

 • Thứ nhất là các thành viên, cổ đông công ty thống nhất tự nguyện giải thể công ty;
 • Thứ hai là công ty phải hoàn thành thủ tục giải thể công ty bắt buộc theo quy định.

Hồ sơ giải thể công ty sẽ bao gồm các tài liệu sau:

 1. Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
 2. Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;
 3. Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán:
 • gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 1. Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);
 2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 3. Xác nhận của cơ quan thuế về việc hoàn tất thủ tục đóng mã số thuế;
 4. Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên/ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp. thủ tục giải thể công ty với cơ quan thuế.

Khi nào được coi là hoàn thành thủ tục đóng cửa công ty?

“Thời điểm được coi đã chấm dứt hoạt động kinh doanh của công ty“ là vấn đề quan trọng:

 • Thời điểm công ty không phải thực hiện nghĩa vụ kê khai và nộp thuế được tính từ ngày nộp hồ sơ xin đóng mã số thuế tại cơ quan thuế;
 • Thời điểm công ty không phát sinh nghĩa vụ về đóng thuế;
 • Phạt thuế là thời điểm cơ quan thuế cấp giấy xác nhận chấm dứt hiệu lực mã số thuế doanh nghiệp.
 • Thời điểm công ty hoàn thành thủ tục giải thể

Quyết định giải thể doanh nghiệp và điều kiện phát sinh hiệu lực pháp lý

 • Doanh nghiệp cần tổ chức họp để thông qua quyết định giải thể
 • Phải thông qua bởi chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, bởi Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, bởi Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và bởi các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.
 • Quyết định thể hiện sự nhất trí của các thành viên về các vấn đề liên quan đến lý do giải thể;
 • Quyết định thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ;
 • Quyết định phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động và việc thành lập tổ thanh lý tài sản.

Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

– Lý do giải thể;

– Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;

– Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

– Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thủ tục giải thể công ty TNHH

Các bước thủ tục giải thể doanh nghiệp

1. Bước một là thủ tục xin đóng mã số thuế công ty

Doanh nghiệp nộp hồ sơ gồm tại cơ quan quản lý thuế hiện tại gồm:

 • Công văn xin đóng mã số thuế;
 • Biên bản, quyết định về việc đóng mã số thuế
 • 01 bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Quy trình đóng mã số thuế sẽ tiến hành qua 03 giai đoạn:

– Giai đoạn tiếp nhận hồ sơ xin đóng mã số thuế:

– Giai đoạn kiểm tra trụ sở và lập biên bản kiểm tra chứng từ, sổ sách để quyết toán nghĩa vụ về thuế cho doanh nghiệp.

– Giai đoạn ban hành thông báo đóng mã số thuế doanh nghiệp:

Sau khi đã được cơ quan thuế cấp thông báo về việc người nộp thuế hoàn thành thủ tục giải thể tại cơ quan thuế thì doanh nghiệp chuyển sang bước hai của thủ tục giải thể.

2. Bước hai là doanh nghiệp đăng bố cáo

Quyết định giải thể được doanh nghiệp đăng bố cáo trên cổng thông tin điện tử quốc gia trong 30 ngày.

3. Bước ba là thủ tục hủy dấu công ty

Doanh nghiệp làm thủ tục hủy dấu công ty tại cơ quan công an đối với doanh nghiệp được cấp dấu trước ngày 01/07/2015 và nộp thông báo hủy dấu tại Phòng đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp được cấp dấu sau ngày 01/07/2015.

4. Bước bốn là thực hiện thủ tục trả giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ giấy chứng nhận đămg ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp trả GCN đăng ký kinh doanh/ GCN đăng ký doanh nghiệp để xin quyết định giải thể tại Phòng đăng ký kinh doanh.

+ Cần lưu ý rằng Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

+ Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

Trên đây là bài viết của Công ty Legalzone về thủ tục hủy bỏ doanh nghiệp

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

Hotline: 0888889366 hoặc Fanpage để được tư vấn và hỗ trợ.

Đỗ Duyên
402 ngày trước
thủ tục hủy bỏ doanh nghiệp
Để làm thủ tục hủy bỏ doanh nghiệp, quý vị cần hoàn thực hiện một số việc. Hôm nay, Công ty Legalzone xin gửi quý vị hồ sơ và thủ tục hủy bỏ.Thủ tục giải thể công ty là gì?“Thủ tục giải thể công ty được thực hiện theo hai trường hợp:Thứ nhất là các thành viên, cổ đông công ty thống nhất tự nguyện giải thể công ty;Thứ hai là công ty phải hoàn thành thủ tục giải thể công ty bắt buộc theo quy định.Hồ sơ giải thể công ty sẽ bao gồm các tài liệu sau:Thông báo về giải thể doanh nghiệp;Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán:gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;Xác nhận của cơ quan thuế về việc hoàn tất thủ tục đóng mã số thuế;Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên/ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp. thủ tục giải thể công ty với cơ quan thuế.Khi nào được coi là hoàn thành thủ tục đóng cửa công ty?“Thời điểm được coi đã chấm dứt hoạt động kinh doanh của công ty“ là vấn đề quan trọng:Thời điểm công ty không phải thực hiện nghĩa vụ kê khai và nộp thuế được tính từ ngày nộp hồ sơ xin đóng mã số thuế tại cơ quan thuế;Thời điểm công ty không phát sinh nghĩa vụ về đóng thuế;Phạt thuế là thời điểm cơ quan thuế cấp giấy xác nhận chấm dứt hiệu lực mã số thuế doanh nghiệp.Thời điểm công ty hoàn thành thủ tục giải thểQuyết định giải thể doanh nghiệp và điều kiện phát sinh hiệu lực pháp lýDoanh nghiệp cần tổ chức họp để thông qua quyết định giải thểPhải thông qua bởi chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, bởi Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, bởi Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và bởi các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.Quyết định thể hiện sự nhất trí của các thành viên về các vấn đề liên quan đến lý do giải thể;Quyết định thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ;Quyết định phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động và việc thành lập tổ thanh lý tài sản.Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau:– Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;– Lý do giải thể;– Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;– Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;– Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thủ tục giải thể công ty TNHHCác bước thủ tục giải thể doanh nghiệp1. Bước một là thủ tục xin đóng mã số thuế công tyDoanh nghiệp nộp hồ sơ gồm tại cơ quan quản lý thuế hiện tại gồm:Công văn xin đóng mã số thuế;Biên bản, quyết định về việc đóng mã số thuế01 bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.Quy trình đóng mã số thuế sẽ tiến hành qua 03 giai đoạn:– Giai đoạn tiếp nhận hồ sơ xin đóng mã số thuế:– Giai đoạn kiểm tra trụ sở và lập biên bản kiểm tra chứng từ, sổ sách để quyết toán nghĩa vụ về thuế cho doanh nghiệp.– Giai đoạn ban hành thông báo đóng mã số thuế doanh nghiệp:Sau khi đã được cơ quan thuế cấp thông báo về việc người nộp thuế hoàn thành thủ tục giải thể tại cơ quan thuế thì doanh nghiệp chuyển sang bước hai của thủ tục giải thể.2. Bước hai là doanh nghiệp đăng bố cáoQuyết định giải thể được doanh nghiệp đăng bố cáo trên cổng thông tin điện tử quốc gia trong 30 ngày.3. Bước ba là thủ tục hủy dấu công tyDoanh nghiệp làm thủ tục hủy dấu công ty tại cơ quan công an đối với doanh nghiệp được cấp dấu trước ngày 01/07/2015 và nộp thông báo hủy dấu tại Phòng đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp được cấp dấu sau ngày 01/07/2015.4. Bước bốn là thực hiện thủ tục trả giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ giấy chứng nhận đămg ký doanh nghiệp.Doanh nghiệp trả GCN đăng ký kinh doanh/ GCN đăng ký doanh nghiệp để xin quyết định giải thể tại Phòng đăng ký kinh doanh.+ Cần lưu ý rằng Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.+ Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.Trên đây là bài viết của Công ty Legalzone về thủ tục hủy bỏ doanh nghiệpMọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:Hotline: 0888889366 hoặc Fanpage để được tư vấn và hỗ trợ.