0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
Danh mục
GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
avatar
Nguyễn Trung Dũng
193 ngày trước
Bài viết
Hướng dẫn chi tiết Thủ tục thành lập trường trung học tư thục và điều kiện cần thiết
Một sự khởi đầu mới trong lĩnh vực giáo dục luôn đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và các thủ tục pháp lý đúng đắn. Trong việc thành lập một trường trung học tư thục, điều này không chỉ đảm bảo chất lượng giáo dục mà còn thể hiện sự cam kết và tâm huyết của những người muốn tạo ra một môi trường học tập tốt cho cộng đồng.Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các thủ tục và quy trình cụ thể liên quan đến việc thành lập trường trung học tư thục. Từ điều kiện cần thiết, đến quá trình chuẩn bị hồ sơ, và các bước xin phép hoạt động giáo dục. Hãy cùng bắt đầu hành trình này để hiện thực hóa ước mơ về một trường học trung học tư thục thực sự chất lượng và phát triển.Điều Kiện Yêu Cầu Cho Quá Trình Thành Lập Trường Trung Học Tư ThụcĐể tổ chức hoặc là cá nhân có thể thành lập một trường trung học tư thục, cần tuân theo đầy đủ các tiêu chí và điều kiện theo quy định tại Điều 25 của Nghị định 46/2017/NĐ-CP. Đây là những yêu cầu cụ thể:Đề án thành lập: Tổ chức hoặc cá nhân cần có một đề án thành lập trường, phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương. Đề án này cần được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.Mục tiêu và nhiệm vụ rõ ràng: Đề án thành lập trường phải xác định mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục. Điều này giúp định hình sứ mệnh của trường, xác định được hướng đi trong việc cung cấp giáo dục cho học sinh.Cơ sở vật chất và địa điểm dự kiến: Đề án cần mô tả chi tiết về đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, và địa điểm dự kiến để xây dựng trường. Điều này đảm bảo rằng trường sẽ có đủ điều kiện để hoạt động và cung cấp dịch vụ giáo dục chất lượng.Tổ chức bộ máy và nguồn lực: Đề án cần nêu rõ tổ chức bộ máy của trường, gồm các vị trí chính và cán bộ quản lý. Cần cung cấp thông tin về nguồn lực và tài chính sẽ được sử dụng để hỗ trợ hoạt động của trường.Phương hướng chiến lược: Cuối cùng, đề án thành lập cần mô tả chi tiết về phương hướng chiến lược trong việc xây dựng và phát triển trường trung học tư thục. Điều này giúp xác định kế hoạch và hướng đi dài hạn của trường.Tuân theo những yêu cầu này là bước quan trọng đầu tiên để bắt đầu quá trình thành lập một trường trung học tư thục thành công.Quyền Thẩm Định Trình Tự Thành Lập Và Cho Phép Trường Trung Học Tư ThụcĐể được thành lập hoặc được phép thành lập một trường trung học tư thục, tổ chức hoặc cá nhân cần phải xin sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền. Điều này được quy định chi tiết trong Điều 26, khoản 1 của Nghị định 46/2017/NĐ-CP, và phụ thuộc vào cấp học của trường, thì có cơ quan quyết định cụ thể:Trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học (cao nhất là trung học cơ sở): Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ quyết định việc thành lập hoặc cho phép thành lập.Trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (cao nhất là trung học phổ thông): Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương sẽ quyết định việc thành lập hoặc cho phép thành lập.Vì vậy, việc xin phép và thủ tục liên quan đều phụ thuộc vào cấp học của trường trung học tư thục mà bạn muốn thành lập, và cần phải tuân theo quy định của cơ quan có thẩm quyền tại cấp hành chính tương ứng.Trình Tự và Thủ Tục Thành Lập Trường Trung Học Tư ThụcBước 1: Chuẩn Bị và Nộp Hồ Sơ Tổ chức hoặc cá nhân đề nghị thành lập trường trung học tư thục cần thiết kế hồ sơ theo quy định tại Điều 26 Nghị định 46/2017/NĐ-CP và Nghị định 135/2018/NĐ-CP. Hồ sơ này bao gồm:Tờ trình đề nghị thành lập trường.Đề án thành lập trường.Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm hiệu trưởng, được sao y từ sổ gốc hoặc chứng thực bản chính.Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, tổ chức hoặc cá nhân đề nghị thành lập trường trung học tư thục gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền. Đối với trường trung học cơ sở, hồ sơ gửi đến Phòng Giáo dục và Đào tạo, còn đối với trường trung học phổ thông, hồ sơ gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo.Bước 2: Tiếp Nhận và Xử Lý Hồ Sơ Cơ quan tiếp nhận hồ sơ như Phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp nhận hồ sơ.Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan để thẩm định hồ sơ và thực tế điều kiện thành lập trường trung học. Nếu đủ điều kiện, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập trường đến người có thẩm quyền.Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, tổ chức hoặc cá nhân đề nghị thành lập trường sẽ được thông báo với lý do cụ thể.Bước 3: Quyết Định Thành Lập Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, người có thẩm quyền sẽ quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường. Nếu chưa quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường, sẽ có văn bản thông báo với lý do cụ thể.Lưu ý: Sau thời hạn 02 năm, kể từ ngày quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường có hiệu lực, nếu trường trung học không được cho phép hoạt động giáo dục, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ báo cáo người có thẩm quyền để hủy bỏ quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường.Câu hỏi liên quanCâu hỏi 1: Thủ tục thành lập trường trung học tư thục cần tuân theo quy định gì? Trả lời: Theo Nghị định 46/2017/NĐ-CP, bạn cần đáp ứng các điều kiện sau đây:Có đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy; nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường.Có người dự kiến làm hiệu trưởng có bằng cấp chuyên môn phù hợp với cấp học của trường, có kinh nghiệm quản lý giáo dục và không vi phạm pháp luật.Ngoài ra, bạn cũng cần thực hiện các thủ tục quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 26 Nghị định 46/2017/NĐ-CP, bao gồm:Chuẩn bị và nộp hồ sơ đề nghị thành lập trường đến Phòng Giáo dục và Đào tạo đối với trường trung học cơ sở, Sở Giáo dục và Đào tạo đối với trường trung học phổ thông.Chờ tiếp nhận, xử lý và thẩm định hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Nhận quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tùy theo cấp học của trường.Câu hỏi 2: Điều kiện cần thiết để được phép thành lập trường trung học tư thục là gì? Trả lời: Để được phép thành lập trường trung học tư thục, bạn cần đáp ứng các điều kiện sau đây:Có đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.Có người dự kiến làm hiệu trưởng có bằng cấp chuyên môn phù hợp với cấp học của trường, có kinh nghiệm quản lý giáo dục và không vi phạm pháp luật.Có đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và địa điểm dự kiến xây dựng trường đảm bảo các tiêu chuẩn về diện tích, an toàn, vệ sinh, môi trường và phòng chống cháy nổ.Có nguồn lực và tài chính đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu quả của trường.Có chương trình và nội dung giáo dục phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường.Ngoài ra, bạn cũng cần thực hiện các thủ tục quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 26 Nghị định 46/2017/NĐ-CP, bao gồm:Chuẩn bị và nộp hồ sơ đề nghị thành lập trường đến Phòng Giáo dục và Đào tạo đối với trường trung học cơ sở, Sở Giáo dục và Đào tạo đối với trường trung học phổ thông.Chờ tiếp nhận, xử lý và thẩm định hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Nhận quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tùy theo cấp học của trường.Câu hỏi 3: Ai là người quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học tư thục? Trả lời: Theo Nghị định 46/2017/NĐ-CP, người có thẩm quyền quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học tư thục là:Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với trường trung học cơ sở.Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông.Câu hỏi 4: Thời hạn xử lý hồ sơ thành lập trường trung học tư thục là bao lâu? Trả lời: Theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định 46/2017/NĐ-CP, thời hạn xử lý hồ sơ thành lập trường trung học tư thục là 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong thời gian này, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế điều kiện thành lập trường. Nếu đủ điều kiện, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ gửi hồ sơ đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập trường đến người có thẩm quyền. Nếu chưa đủ điều kiện, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường và nêu rõ lý do.Câu hỏi 5: Điều gì xảy ra nếu trường trung học tư thục không được cho phép hoạt động giáo dục sau 2 năm thành lập? Trả lời: Theo quy định tại khoản 4 Điều 26 Nghị định 46/2017/NĐ-CP, nếu trường trung học tư thục không được cho phép hoạt động giáo dục sau 2 năm kể từ ngày quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập có hiệu lực, quyết định này sẽ bị hủy bỏ theo quy định của pháp luật. Điều này có nghĩa là trường trung học tư thục sẽ không còn được tồn tại và hoạt động. 
avatar
Nguyễn Trung Dũng
193 ngày trước
Bài viết
Hướng dẫn chi tiết Quy trình và Thủ tục Thành lập Trường Mầm Non Tư Thục
Mầm non là giai đoạn quan trọng đánh dấu sự bắt đầu của cuộc hành trình giáo dục của trẻ em. Trong xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu về trường mầm non tư thục ngày càng tăng cao. Trường mầm non tư thục không chỉ mang lại sự chuẩn bị tốt nhất cho sự phát triển của trẻ mà còn đáp ứng nhu cầu đặc biệt của phụ huynh trong việc quản lý thời gian và chất lượng giáo dục cho con cái.Tuy nhiên, để thành lập và hoạt động một trường mầm non tư thục không phải là điều dễ dàng. Quy trình và thủ tục liên quan đến việc này đòi hỏi sự hiểu biết và tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các bước và thủ tục cần thiết để thành lập một trường mầm non tư thục, đồng thời, cung cấp hướng dẫn chi tiết giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình này. Hãy cùng bắt đầu khám phá!Thành lập trường mầm non tư thục: Quy trình và Thủ tụcBước khởi đầu trong việc thành lập và hoạt động kinh doanh trường mầm non tư thục đòi hỏi tuân thủ các quy định và thủ tục cụ thể. Dưới đây là hướng dẫn về điều kiện và quy trình cụ thể để xin phép thành lập một trường mầm non tư thục:Điều kiện thành lậpĐể được phép thành lập trường mầm non tư thục, doanh nghiệp cần phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 3 của Nghị định 46/2017/NĐ-CP, bao gồm:Đề án thành lập phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương: Đề án này phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.Đề án thành lập xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển: Đề án này cần phải được thẩm định và phê duyệt.Thủ tục thành lậpĐiều 4 của Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định chi tiết về quy trình và thủ tục xin phép thành lập trường mầm non tư thục:Bước 1: Chuẩn bị hồ sơHồ sơ xin phép thành lập cần bao gồm các giấy tờ sau:Tờ trình đề nghị thành lập từ cơ quan chủ quản của trường mầm non tư thục. Tờ trình này nêu rõ sự cần thiết của việc thành lập, tên trường, và địa điểm dự kiến làm trụ sở tổ chức hoạt động giáo dục.Đề án thành lập trường mầm non, bao gồm thông tin về vốn đầu tư và tính khả thi của dự án trong 03 năm đầu và các năm tiếp theo.Bước 2: Nộp hồ sơHồ sơ đã chuẩn bị đầy đủ theo quy định được nộp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi trường mầm non tư thục sẽ được đặt trụ sở.Bước 3: Giải quyết hồ sơTrong vòng 05 ngày làm việc, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định điều kiện thành lập trường mầm non.Trong vòng 15 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ thẩm định, và cùng với các phòng chuyên môn có liên quan, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.Bước 4: Quyết định thành lập hoặc từ chốiTrong vòng 05 ngày làm việc, nếu trường mầm non tư thục đáp ứng các điều kiện theo quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập. Nếu không đáp ứng, họ sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.Lưu ý rằng, sau thời hạn 02 năm kể từ ngày quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập có hiệu lực, nếu trường mầm non tư thục không được cho phép hoạt động giáo dục, thì quyết định thành lập sẽ bị hủy bỏ.Tiến trình xin phép hoạt động trường mầm non tư thụcSau khi đã thành lập một trường mầm non tư thục, quá trình đưa nó vào hoạt động đòi hỏi phải tuân theo các quy định và thủ tục cụ thể. Dưới đây là một hướng dẫn về điều kiện và thủ tục cần thiết để xin phép hoạt động giáo dục:Điều kiện hoạt động giáo dụcQuyết định thành lập hoặc cho phép thành lập của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện: Điều này đòi hỏi bạn phải có sự chấp thuận chính thức từ cơ quan chính quyền địa phương.Cơ sở vật chất và thiết bị đáp ứng yêu cầu: Trường cần có đất đai, trụ sở, cơ sở vật chất, và thiết bị đáp ứng các yêu cầu cần thiết để thực hiện hoạt động giáo dục và chăm sóc trẻ.Đội ngũ nhân viên đủ về số lượng và đạt tiêu chuẩn: Bạn cần có đủ giáo viên, cán bộ quản lý, và nhân viên theo quy định. Họ phải có đủ trình độ chuyên môn để thực hiện chương trình giáo dục mầm non.Nguồn lực tài chính đủ để bảo đảm hoạt động ổn định: Bạn cần có nguồn tài chính đủ để duy trì và phát triển hoạt động giáo dục của trường mầm non.Quy chế tổ chức và hoạt động của trường: Trường cần phải có một quy chế tổ chức và hoạt động cụ thể được đưa ra và tuân thủ.Thủ tục xin phép hoạt động giáo dụcĐể đưa trường mầm non tư thục vào hoạt động giáo dục, bạn cần tuân theo các thủ tục sau đây:Bước 1: Chuẩn bị hồ sơHồ sơ xin phép hoạt động bao gồm:Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục.Bản sao của quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường mầm non.Danh sách cán bộ quản lý và giáo viên, bao gồm trình độ chuyên môn và hợp đồng làm việc.Chương trình giáo dục mầm non và tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chương trình giáo dục.Danh mục số lượng phòng học, cơ sở vật chất, thiết bị.Các văn bản pháp lý liên quan như xác nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng thuê trụ sở.Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non.Bước 2: Nộp hồ sơHồ sơ chuẩn bị đầy đủ theo quy định trên và nộp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.Bước 3: Thẩm định hồ sơPhòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định. Nếu có sai sót hoặc thiếu sót, bạn sẽ được thông báo để điều chỉnh.Sau đó, trong thời hạn 15 ngày làm việc, họ sẽ tiến hành thẩm định tại thực tế trường.Bước 4: Quyết định cho phép hoạt độngTrong thời hạn 05 ngày làm việc, nếu trường mầm non tư thục đáp ứng các điều kiện theo quy định, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ ra quyết định cho phép hoạt động giáo dục. Nếu không đáp ứng, họ sẽ thông báo lý do cụ thể.Quá trình này đòi hỏi sự chú ý đến chi tiết và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp lý để đảm bảo rằng trường mầm non tư thục của bạn hoạt động một cách hợp pháp và hiệu quả.Câu hỏi liên quanCâu hỏi 1: "Quy trình và thủ tục thành lập trường mầm non tư thục là gì?"Trả lời 1: Quy trình và thủ tục thành lập trường mầm non tư thục bao gồm các bước sau đây:Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ gồm các giấy tờ sau:Tờ trình đề nghị thành lập của tổ chức hoặc cá nhân;Đề án thành lập trường mầm non;Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức xã hội;Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất;Bản vẽ thiết kế công trình xây dựng và giấy phép xây dựng (nếu có);Danh sách, sơ yếu lý lịch, bằng cấp, chứng chỉ của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên;Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non.Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo của huyện nơi dự định thành lập trường mầm non.Bước 3: Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận và xem xét hồ sơ, có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ xin thành lập trường mầm non tư thục đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường mầm non tư thục trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Bước 5: Sau khi có quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập, trường mầm non tư thục cần chuẩn bị hồ sơ xin cấp phép hoạt động giáo dục gồm các giấy tờ sau:Đơn xin cấp phép hoạt động giáo dục;Bản sao quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường mầm non tư thục;Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức xã hội;Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất;Bản sao giấy phép xây dựng (nếu có);Bản sao hợp đồng thuê nhà (nếu có);Bản sao hợp đồng thuê thiết bị, đồ dùng, đồ chơi (nếu có);Danh sách, sơ yếu lý lịch, bằng cấp, chứng chỉ của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên;Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non.Bước 6: Nộp hồ sơ tại Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc cơ quan được ủy quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Bước 7: Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc cơ quan được ủy quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và thẩm định hồ sơ, có quyết định cấp phép hoạt động giáo dục hoặc từ chối cấp phép trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Câu hỏi 2: "Điều kiện cần phải đáp ứng để thành lập một trường mầm non tư thục là gì?"Trả lời 2: Để thành lập một trường mầm non tư thục, bạn cần đáp ứng các điều kiện sau đây:Có đề án thành lập trường mầm non phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.Có quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.Có đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu duy trì và phát triển hoạt động giáo dục, cụ thể:Được đặt tại khu dân cư bảo đảm quy định về an toàn và vệ sinh môi trường;Diện tích khu đất xây dựng gồm: Diện tích xây dựng; diện tích cây xanh, đường đi; diện tích sân chơi. Diện tích bình quân tối thiểu 12 m2/trẻ em đối với khu vực đồng bằng, trung du (trừ thành phố thị xã); 08 m2/trẻ em đối với khu vực thành phố, thị xã, núi cao và hải đảo;Khuôn viên có tường bao ngăn cách với bên ngoài;Cơ cấu khối công trình gồm: Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo: Phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ, vệ sinh, hiên chơi bảo đảm theo đúng quy chuẩn quy định; Khối phòng phục vụ học tập: Phòng thể chất, giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng; Khu vực nhà bếp và kho; Khối phòng hành chính quản trị: Văn phòng trường, phòng hành chính quản trị, phòng hiệu trưởng, phòng phó hiệu trưởng, phòng y tế, phòng bảo vệ, phòng cho nhân viên, khu vệ sinh giáo viên, cán bộ, nhân viên, khu để xe giáo viên, cán bộ, nhân viên; Khu vực sân chơi gồm: Sân chơi của nhóm, lớp và sân chơi chung.Có thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu chăm sóc, giáo dục trẻ em theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Có đội ngũ quản lý, giáo viên và nhân viên đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu và đạt tiêu chuẩn bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục mầm non và tổ chức hoạt động giáo dục.Có đủ nguồn tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáo dục.Có quy chế về tổ chức và hoạt động.Ngoài ra, bạn cũng cần chuẩn bị hồ sơ gồm: Tờ trình đề nghị thành lập của tổ chức hoặc cá nhân; Đề án thành lập trường mầm non; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức xã hội; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất; Bản vẽ thiết kế công trình xây dựng và giấy phép xây dựng (nếu có); Danh sách, sơ yếu lý lịch, bằng cấp, chứng chỉ của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non.Câu hỏi 3: "Ai là người chịu trách nhiệm xem xét và duyệt đề án thành lập trường mầm non tư thục?"Trả lời 3: Người chịu trách nhiệm xem xét và duyệt đề án thành lập trường mầm non tư thục là Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Đây là quy định được nêu trong Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài ra, bạn cũng cần tham khảo các quy định khác về quản lý trường mầm non và trường phổ thông công lập trong Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ.Câu hỏi 4: "Sau khi nộp hồ sơ, quy trình tiếp theo là gì?"Trả lời 4: Sau khi nộp hồ sơ, bạn cần chờ quyết định cấp phép hoạt động giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc cơ quan được ủy quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời gian giải quyết hồ sơ là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ]. Bạn có thể theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh hoặc qua trang Website của Sở. Khi nhận được quyết định cấp phép, bạn đã hoàn thành quy trình thành lập trường mầm non tư thục.Câu hỏi 5: "Thời hạn có thể mất để hoàn tất quy trình thành lập trường mầm non tư thục là bao lâu?"Trả lời 5: Thời hạn có thể mất để hoàn tất quy trình thành lập trường mầm non tư thục là khoảng 75 ngày làm việc. Đây là thời gian tính từ khi bạn nộp hồ sơ đề nghị thành lập đến khi bạn nhận được quyết định cấp phép hoạt động giáo dục. Tuy nhiên, thời gian này có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình thực tế của địa phương và cơ quan có thẩm quyền. 
avatar
Nguyễn Trung Dũng
193 ngày trước
Bài viết
Quy trình và Thủ tục Thành lập Trường Tiểu Học Tư Thục
Thành lập một trường tiểu học tư thục là một quá trình quan trọng và phức tạp, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tuân thủ nhiều quy định pháp luật. Trong thời đại ngày càng phát triển, giáo dục là một lĩnh vực không ngừng mở rộng và cải thiện để đảm bảo chất lượng học tập cho thế hệ trẻ. Trường tiểu học tư thục cung cấp một sự lựa chọn đa dạng cho phụ huynh và học sinh, và có thể mang lại nhiều cơ hội học tập đặc biệt.Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá quy trình và thủ tục cần thiết để thành lập một trường tiểu học tư thục. Chúng ta sẽ tìm hiểu về các yêu cầu pháp lý, quản lý, và tài chính mà bạn cần xem xét. Ngoài ra, chúng ta sẽ nói về mục tiêu và giá trị của việc thành lập trường tiểu học tư thục, cũng như những lợi ích mà nó có thể mang lại cho cộng đồng và học sinh.Hãy cùng bắt đầu hành trình tìm hiểu về cách thành lập một trường tiểu học tư thục, và tìm hiểu tại sao điều này có thể là một sự đầu tư đáng giá cho tương lai của giáo dục.Thủ tục thành lập trường tiểu học tư thụcTrường tiểu học tư thục là một hình thức giáo dục đa dạng và có thể mang lại nhiều cơ hội cho học sinh và cộng đồng. Để thành lập một trường tiểu học tư thục, dưới đây là quy trình và thủ tục cần thiết:Điều kiện cho phép thành lập trường tiểu học tư thục:Có đề án thành lập trường: Đề án này phải phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đề án cần phải đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và đảm bảo phổ cập giáo dục tiểu học.Đề án thành lập trường xác định rõ các yếu tố sau:Mục tiêu và nhiệm vụ của trường.Chương trình giáo dục.Cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm, và diện tích đất dự kiến xây dựng trường.Tổ chức bộ máy, nguồn lực, và tài chính.Phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trường.Thủ tục cho phép thành lập trường tiểu học tư thục:Bước 1: Chuẩn bị hồ sơTờ trình về việc thành lập trường.Đề án thành lập trường.Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm hiệu trưởng.Bước 2: Nộp hồ sơGửi hồ sơ đến Phòng Giáo dục và Đào tạo.Bước 3: Giải quyết hồ sơPhòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ.Trong thời hạn 05 ngày làm việc, họ kiểm tra hồ sơ và thông báo những yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung nếu cần.Trong thời hạn 15 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ và điều kiện thành lập trường.Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến về việc thành lập trường và gửi hồ sơ đề nghị cho Ủy ban nhân dân cấp huyện.Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường.Nếu chưa quyết định thành lập, Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ thông báo lý do cho Phòng Giáo dục và Đào tạo, cũng như tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường.Thủ tục xin phép hoạt động trường tiểu học tư thụcSau khi đã được phép thành lập trường tiểu học tư thục, tổ chức hoặc cá nhân sẽ phải tiến hành các thủ tục để xin phép hoạt động giáo dục. Dưới đây là quy trình và điều kiện cần thiết:Điều kiện để trường tiểu học hoạt động giáo dục:Có quyết định về việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường.Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục.Diện tích khu đất xây dựng trường phải đủ theo quy định.Có cơ cấu khối công trình đáp ứng yêu cầu, bao gồm nhiều phòng và khu vực khác nhau.Bảo đảm có đủ thiết bị giáo dục theo quy định.Địa điểm xây dựng trường phải bảo đảm môi trường giáo dục an toàn.Có chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy phù hợp với giáo dục tiểu học.Có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên đạt tiêu chuẩn và đủ về số lượng.Có đủ nguồn lực tài chính để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáo dục.Thủ tục để trường tiểu học tư thục được phép hoạt động giáo dục:Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ:Hiệu trưởng trường tiểu học tư thục chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm tờ trình cho phép hoạt động giáo dục và các bản sao quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường.Bước 2: Giải quyết hồ sơ:Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ và xem xét điều kiện cho phép hoạt động giáo dục theo quy định.Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ và điều kiện hoạt động của trường tiểu học.Kết quả và quyết định:Nếu trường đủ điều kiện, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ quyết định cho phép nhà trường tổ chức hoạt động giáo dục.Trong trường hợp chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục, có văn bản thông báo cho trường nêu rõ lý do và hướng giải quyết.Câu hỏi liên quan1. Câu hỏi: "Quy trình thành lập trường tiểu học tư thục là gì?"Trả lời: Theo quy định tại Nghị định 46/2017/NĐ-CP, để thành lập một trường tiểu học tư thục, bạn cần phải thực hiện các bước sau đây:Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, bao gồm: Tờ trình về việc thành lập trường; Đề án thành lập trường; Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm hiệu trưởng.Bước 2: Nộp hồ sơ đến Phòng Giáo dục và Đào tạo.Bước 3: Giải quyết hồ sơ, bao gồm: Thẩm định hồ sơ và điều kiện thành lập trường; Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.Bước 4: Xin phép hoạt động giáo dục, bao gồm: Chuẩn bị hồ sơ, bao gồm: Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục; Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường; Văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan về các điều kiện quy định. Nộp hồ sơ đến Phòng Giáo dục và Đào tạo. Nhận giấy phép hoạt động giáo dục của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.2. Câu hỏi: "Có bao nhiêu trường tiểu học tư thục ở Việt Nam?"Trả lời: Theo các nguồn thông tin, số lượng trường tiểu học tư thục ở Việt Nam không có thống kê chính xác và cập nhật. Tuy nhiên, có thể ước tính rằng số lượng này khá lớn và đa dạng, bao gồm các trường tư thục, song ngữ, quốc tế, có hợp tác với các nước ngoài. Theo một bài viết, chỉ riêng tại quận Thủ Đức, TPHCM, đã có hơn 25 trường tiểu học tư thục. Theo một bài viết khác , TPHCM có hơn 100 trường tiểu học tư thục. Ngoài ra, các thành phố lớn khác như Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Nha Trang, Huế, Đà Lạt… cũng có nhiều trường tiểu học tư thục đáp ứng nhu cầu của các phụ huynh và học sinh.3. Câu hỏi: "Điều kiện cần thiết cho trường tiểu học tư thục hoạt động là gì?"Trả lời: Để trường tiểu học tư thục được hoạt động giáo dục, bạn cần phải đáp ứng các điều kiện sau đây:Có quyết định cho phép thành lập trường (được cấp trong vòng 02 năm trở lại).Đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục.Địa điểm xây dựng trường bảo đảm môi trường giáo dục an toàn cho học sinh, giáo viên và người lao động.Tỉ lệ giáo viên cơ hữu so với tổng số giáo viên theo quy định đối với trường phổ thông công lập ở cấp học tương ứng (ít nhất 90% giáo viên cơ hữu cho cấp tiểu học).Có giấy phép hoạt động giáo dục do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp.Đây là những điều kiện cơ bản và bắt buộc để trường tiểu học tư thục được hoạt động giáo dục. Ngoài ra, bạn cũng cần tuân thủ các quy định khác về chương trình giáo dục, quản lý nhà nước, quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học tư thục. 4. Câu hỏi: "Nơi nào phải nộp hồ sơ để thành lập trường tiểu học tư thục?"Trả lời: Để thành lập trường tiểu học tư thục, bạn cần nộp hồ sơ đến Phòng Giáo dục và Đào tạo của địa phương. Hồ sơ bao gồm: Tờ trình về việc thành lập trường; Đề án thành lập trường; Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm hiệu trưởng. Sau khi được phê duyệt, bạn cần xin phép hoạt động giáo dục và đáp ứng các điều kiện về đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, giáo viên và chương trình giáo dục.5. Câu hỏi: "Bước cuối cùng trong quy trình thành lập trường tiểu học tư thục là gì?"Trả lời: Bước cuối cùng trong quy trình thành lập trường tiểu học tư thục là xin phép hoạt động giáo dục. Để xin phép hoạt động giáo dục, bạn cần chuẩn bị hồ sơ, bao gồm: Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục; Bản sao quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường; Văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan về các điều kiện quy định. Hồ sơ được gửi tới Phòng Giáo dục và Đào tạo để xem xét và quyết định. Nếu đủ điều kiện, bạn sẽ nhận được giấy phép hoạt động giáo dục của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.  
avatar
Nguyễn Trung Dũng
193 ngày trước
Bài viết
Quy trình và Thủ tục Thành lập Trung Tâm Ngoại Ngữ Tin Học
Thành lập một trung tâm ngoại ngữ tin học có thể là một cơ hội kinh doanh hấp dẫn trong thời đại số hóa ngày nay. Với sự phát triển của công nghệ và sự tăng cường về giao tiếp quốc tế, nhu cầu học ngoại ngữ và tin học đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống và sự nghiệp của nhiều người.Tuy nhiên, quá trình thành lập một trung tâm ngoại ngữ tin học không phải lúc nào cũng dễ dàng. Cần phải tuân theo các quy định và thủ tục của cơ quan chức năng để đảm bảo hoạt động của trung tâm được thực hiện hợp pháp và hiệu quả.Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về quy trình và thủ tục cụ thể để thành lập một trung tâm ngoại ngữ tin học. Chúng ta sẽ đi sâu vào các bước cần thiết và những điểm quan trọng mà bạn cần biết để khởi đầu kinh doanh trong lĩnh vực này. Hãy cùng theo dõi để có cái nhìn tổng quan về cách bắt đầu một trung tâm ngoại ngữ tin học thành công.Thủ tục Đăng Ký Thành Lập Trung Tâm Ngoại Ngữ và Tin HọcThẩm quyền nào quyết định việc thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học?Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng sư phạm quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học trong khuôn viên nhà trường.Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc.Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc; cho phép thành lập các trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm nằm ngoài khuôn viên của trường và các trung tâm ngoại ngữ, tin học quy định tại.Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học gồm những gì?Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học bao gồm các thông tin về tên trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, mục tiêu và nhiệm vụ, chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo, cơ sở vật chất, cơ cấu tổ chức, và sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm.Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.Trình tự nào để thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học?Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện bộ hồ sơ đến người có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.Cơ quan có thẩm quyền tiến hành thẩm định và kiểm tra hồ sơ trong thời hạn 10 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học nếu đủ điều kiện; nếu chưa quyết định thành lập thì có văn bản thông báo lý do.Thủ tục để trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dụcĐiều kiện để trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dụcĐội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm.Cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học, nguồn kinh phí phù hợp, bảo đảm chất lượng giáo dục theo kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô hoạt động của trung tâm.Thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ, tin họcGiám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học quy định tại (2) và (3) mục 1.1.Giám đốc đại học, học viện; hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động trong khuôn viên của trường.Hồ sơ để trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dụcTờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục.Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp.Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm.Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm.Trình tự để trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dụcTrung tâm ngoại ngữ, tin học gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định tại 2.3 đến người có thẩm quyền quy định tại 2.2.Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, người có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trung tâm.Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định, người có thẩm quyền phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định.Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do.Câu hỏi liên quanCâu hỏi 1: Quy trình thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học là gì? Trả lời:Quy trình thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học gồm các bước sau:Bước 1: Nghiên cứu và lập kế hoạchBước 2: Đăng ký doanh nghiệpBước 3: Tìm kiếm không gian và trang thiết bịBước 4: Tuyển dụng và đào tạo giảng viênBước 5: Xây dựng chương trình họcBước 6: Quảng bá và tiếp thịBước 7: Khai giảng và quản lý hoạt động trung tâmNgoài ra, bạn cũng cần đáp ứng các điều kiện về cán bộ quản lý, giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị, chương trình học, và xin giấy phép từ cơ quan có thẩm quyền.Câu hỏi 2: Thủ tục cụ thể nào liên quan đến việc đăng ký trung tâm ngoại ngữ, tin học? Trả lời: Theo tìm kiếm của tôi, thủ tục cụ thể liên quan đến việc đăng ký trung tâm ngoại ngữ, tin học bao gồm các bước sau:Lập hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp trung tâm ngoại ngữ, tin học. Hồ sơ gồm có: Giấy đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục; dự thảo nội quy tổ chức, hoạt động giáo dục của trung tâm; đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Cục Thuế nơi đặt trụ sở trung tâm và đóng phí pháp lý liên quan.Nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và mã số thuế.Nộp hồ sơ xin cấp phép hoạt động giáo dục tại Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đặt trụ sở trung tâm.Nhận Giấy phép hoạt động giáo dục của trung tâm.Ngoài ra, bạn cũng cần chuẩn bị các giấy tờ khác như: Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử hữu nhà, đất nơi đặt trụ sở trung tâm; Danh sách giáo viên giảng dạy; Danh sách nhân viên trung tâm; Ký hợp đồng lao động với Giám đốc Trung tâm, giáo viên và các nhân viên khác; Văn bản xác nhận của chính quyền địa phương đồng ý cho mở trung tâm.Câu hỏi 3: Ai là người có thẩm quyền phê duyệt và quản lý quy trình thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học? Trả lời: Theo tìm kiếm của tôi, người có thẩm quyền phê duyệt và quản lý quy trình thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học là:Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi Trung tâm ngoại ngữ đặt địa điểm. Người này quyết định cho phép thành lập các trung tâm ngoại ngữ, cấp phép hoạt động giáo dục, và giám sát chất lượng giáo dục của trung tâm.Người quyết định đầu tư xây dựng là người có thẩm quyền quyết định phê duyệt dự án hoặc người quyết định mua sắm theo quy định của pháp luật. Người này chịu trách nhiệm về việc lựa chọn nhà đầu tư, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, ký kết hợp đồng, và quản lý tiến độ và chất lượng công trình.Câu hỏi 4: Điều kiện cần thiết để trung tâm ngoại ngữ, tin học được phép hoạt động giáo dục là gì? Trả lời: Để trung tâm ngoại ngữ, tin học được phép hoạt động giáo dục, bạn cần đáp ứng các điều kiện sau:Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm.Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học, nguồn kinh phí phù hợp, bảo đảm chất lượng giáo dục theo kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô hoạt động của trung tâm.Câu hỏi 5: Thời gian xử lý và thông báo kết quả cho việc thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học là bao lâu? Trả lời: Theo tìm kiếm của tôi, thời gian xử lý và thông báo kết quả cho việc thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học là như sau:Đối với việc đăng ký doanh nghiệp, thời gian xử lý là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Kết quả sẽ được thông báo qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Cục Thuế nơi đăng ký.Đối với việc xin cấp phép hoạt động giáo dục, thời gian xử lý là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Kết quả sẽ được thông báo qua văn bản hoặc trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đăng ký. 
avatar
Công ty Luật legalzone
196 ngày trước
Bài viết
Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nội
Đối tượng và loại hình thành lập:Trước hết, cần phân biệt giữa "loại hình thành lập" và "đối tượng được thành lập". Loại hình thành lập chỉ đến cách thức và quy trình mà một doanh nghiệp được hình thành, còn đối tượng được thành lập chính là những cá thể hoặc tổ chức có quyền và nghĩa vụ trong việc thành lập doanh nghiệp.Đối tượng được thành lập:Tổ chức, cá nhân trong nước.Tổ chức kinh tế nước ngoài.Loại hình thành lậpTrung tâm ngoại ngữ do Nhà nước thành lập.Trung tâm ngoại ngữ do tổ chức hoặc cá nhân trong nước thành lập.Trung tâm ngoại ngữ do cá nhân nước ngoài hoặc tổ chức nước ngoài đóng góp vốn toàn bộ hoặc một phần để thành lập.Quy trình thành lập doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục:Bước 1: Các cá nhân, tổ chức quan tâm đến việc kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam cần tuân thủ theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020. Điều này đồng nghĩa với việc họ cần đăng ký kinh doanh với ngành nghề giáo dục.Bước 2: Sau khi đã thành lập doanh nghiệp theo quy định, doanh nghiệp cần tiến hành xin giấy phép hoạt động giáo dục. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải nộp hồ sơ và được phê duyệt bởi Sở Giáo dục tương ứng.Điều kiện để thành lập Trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nội:Để mở một Trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nội, việc tuân thủ các điều kiện và quy định pháp lý là điều vô cùng quan trọng. Theo quy định tại Điều 48 của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP, được sửa đổi và bổ sung bởi Nghị định số 135/2018/NĐ-CP về điều kiện hoạt động của trung tâm ngoại ngữ và tin học, một Trung tâm ngoại ngữ muốn hoạt động giảng dạy cần phải đáp ứng các điều kiện sau:Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên:Trung tâm phải có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 02/2020/TT-BGDĐT, có hiệu lực từ ngày 23/3/2020.Địa điểm và cơ sở vật chất:Trung tâm cần phải có địa điểm phù hợp để xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị. Cụ thể:Phải có đủ số lượng phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện, và phòng thực hành lao động sản xuất.Đảm bảo có đủ các thiết bị dạy học và tài liệu học tập cần thiết để thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên.Trung tâm cần phải có khu vực dành riêng cho việc để xe của học viên, đồng thời, khu vực này cần tuân thủ quy định của UBND Phường nơi đặt trung tâm.Xem thêm: Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữHồ sơ yêu cầu để thành lập Trung tâm ngoại ngữ:Để thành lập một Trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nội, việc chuẩn bị một hồ sơ đầy đủ và chính xác là điều vô cùng quan trọng. Theo quy định tại khoản 2, Điều 49 của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP, được sửa đổi và bổ sung bởi Nghị định số 135/2018/NĐ-CP, hồ sơ xin cấp phép để thành lập trung tâm ngoại ngữ bao gồm:Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục: Đây là văn bản chính thức mô tả yêu cầu và lý do đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục cho trung tâm.Bản sao quyết định về việc thành lập trung tâm: Bản sao này phải được sao y từ sổ gốc, bản sao được xác thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu. Quyết định này phải do người có thẩm quyền cấp.Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm: Đây là văn bản quy định chi tiết về quy chế hoạt động, quyền và nghĩa vụ của học viên, giáo viên và nhân viên trung tâm.Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình học, tài liệu dạy học: Báo cáo này cần phải mô tả chi tiết về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình học và tài liệu dạy học mà trung tâm sẽ sử dụng trong quá trình hoạt động.Tài liệu chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất và nhà: Điều này đảm bảo rằng trung tâm có quyền hợp pháp sử dụng đất và nhà cho mục đích giáo dục.Nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm: Trung tâm cần phải chứng minh nguồn kinh phí đủ để bảo đảm hoạt động ổn định. Điều này có thể được thể hiện thông qua Giấy xác nhận tài khoản ngân hàng của Công ty, cho thấy số tiền tối thiểu từ 300 triệu đến 500 triệu đồng.Việc chuẩn bị hồ sơ một cách cẩn thận và đầy đủ là bước quan trọng đầu tiên để thành lập Trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nội. Mọi tài liệu và thông tin trong hồ sơ đều phải được chứng minh và tuân thủ theo quy định của pháp luật.Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết Thủ tục xin Giấy phép phòng cháy chữa cháy cho trung tâm ngoại ngữThủ tục chi tiết để thành lập Trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nội:Dựa trên quy định của Khoản 3, Điều 49 của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP, được sửa đổi và bổ sung bởi Nghị định số 135/2018/NĐ-CP, việc thành lập Trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nội sẽ được thực hiện theo các bước sau:Bước 1: Nộp hồ sơ đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà NộiTổ chức hoặc cá nhân cần chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ và chính xác.Hồ sơ sau đó sẽ được đệ trình đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Có thể gửi trực tiếp tại cơ quan này hoặc thông qua dịch vụ bưu điện.Đối với những ai muốn tiết kiệm thời gian và công sức, việc sử dụng Cổng thông tin trực tuyến để nộp hồ sơ trực tuyến là một lựa chọn hiệu quả.Bước 2: Thẩm định và kiểm tra hồ sơKể từ ngày nhận được bộ hồ sơ đầy đủ và đúng quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tiến hành thẩm định và kiểm tra hồ sơ trong vòng 10 ngày làm việc.Quá trình này nhằm đảm bảo rằng tất cả các thông tin và tài liệu trong hồ sơ đều tuân thủ theo quy định của pháp luật.Bước 3: Quyết định về việc cấp phépDựa trên kết quả thẩm định và ý kiến từ PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN - CHUYÊN NGHIỆP, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ ra quyết định.Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, trong vòng 5 ngày làm việc, quyết định về việc cấp phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ sẽ được ban hành.Trong trường hợp hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do không cấp phép.Mỗi bước trong quá trình này đều có ý nghĩa quan trọng, đảm bảo rằng trung tâm sẽ hoạt động đúng theo tiêu chuẩn và đóng góp vào sự phát triển của nền giáo dục tại Hà Nội.Thông tin nơi nhận và xử lý hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nội:Nơi nhận hồ sơ:Tên cơ quan: Trung tâm dịch vụ hành chính công Hà NộiĐịa chỉ: 258 Đ. Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà NộiLưu ý: Khi nộp hồ sơ tại Trung tâm dịch vụ hành chính công, bạn nên chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và tài liệu theo quy định để quá trình tiếp nhận diễn ra nhanh chóng và thuận lợi.Phòng ban chuyên môn giải quyết hồ sơ:Tên phòng ban: PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN - CHUYÊN NGHIỆPĐịa chỉ: Tầng 2, số 23 Quang Trung và 81 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà NộiLưu ý: Sau khi hồ sơ được tiếp nhận tại Trung tâm dịch vụ hành chính công, phòng ban chuyên môn sẽ tiến hành xem xét, thẩm định và giải quyết theo quy định của pháp luật.Xem thêm: Hướng dẫn Chi tiết về Thủ tục Mở Trung tâm Ngoại ngữ theo Quy định MớiPHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN - CHUYÊN NGHIỆP HÀ NỘITTHọ tênChức vụĐTCQĐTDĐĐTNREmail1NGUYỄN THỊ DIỆP HỒNGTrưởng phòng24393868329044999992438284426diephongnt@hanoiedu.vn2NGUYỄN DUY THÌNPhó trưởng phòng2439411238986985048 thinnd@hanoiedu.vn3NGUYỄN QUỐC DŨNGPhó trưởng phòng2439411239983422324 dungnq@hanoiedu.vn4DƯƠNG THỊ THÚY GIANGChuyên viên Chính24394250333667668682462687888dthuygiang.vvob@gmail.com5ĐỖ THỊ LOANChuyên viên Chính 987691077 loandt@hanoiedu.vn6BÙI THỊ HUỆChuyên viên Chính 972191289 bthue@tuyenquang.edu.vn7PHẠM THỊ HUYỀNChuyên viên 974368896 phamhuyen@hanoiedu.vn8PHẠM THỊ LỆ HUYỀNChuyên viên24393868329122156992438355795huyenptl@hanoiedu.vnCâu hỏi về: Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nội1. Câu hỏi: Làm thế nào để thực hiện thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nội? Trả lời: Để thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nội, bạn cần thực hiện các bước sau:Đệ trình hồ sơ đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.Chờ thẩm định và kiểm tra hồ sơ trong vòng 10 ngày làm việc.Nhận quyết định cấp phép hoặc thông báo lý do không cấp phép trong vòng 5 ngày làm việc.2. Câu hỏi: Tôi cần chuẩn bị những gì trong mẫu hồ sơ khi muốn thành lập trung tâm ngoại ngữ? Trả lời: Mẫu Hồ Sơ3. Câu hỏi: Có cách nào để nộp hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ trực tuyến không? Trả lời: Có, bạn có thể sử dụng Cổng thông tin trực tuyến của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để nộp hồ sơ trực tuyến. Đảm bảo bạn đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu theo yêu cầu trước khi nộp trực tuyến.4. Câu hỏi: Cá nhân có thể thành lập trung tâm ngoại ngữ không? Trả lời: Có, cá nhân hoàn toàn có quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nội theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, cá nhân cần đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện và thủ tục theo quy định.5. Câu hỏi: Làm thế nào để thực hiện thủ tục thành lập trung tâm tiếng Anh tại Hà Nội? Trả lời: Thủ tục thành lập trung tâm tiếng Anh không khác biệt nhiều so với việc thành lập trung tâm ngoại ngữ. Bạn cần chuẩn bị hồ sơ, đệ trình đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, và tuân thủ các bước thẩm định, kiểm tra và nhận giấy phép hoạt động.6. Câu hỏi: Để mở trung tâm ngoại ngữ, tôi cần chuẩn bị bao nhiêu vốn? Trả lời: Vốn cần thiết để mở trung tâm ngoại ngữ phụ thuộc vào quy mô, địa điểm và chất lượng dịch vụ bạn muốn cung cấp. Tuy nhiên, theo quy định, trung tâm ngoại ngữ cần có một tài khoản ngân hàng với số tiền tối thiểu từ 300 triệu đến 500 triệu đồng để đảm bảo hoạt động của trung tâm.7. Câu hỏi: Điều kiện gì cần thiết để thành lập trung tâm ngoại ngữ? Trả lời: Để thành lập trung tâm ngoại ngữ, bạn cần đảm bảo:Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đáp ứng tiêu chuẩn quy định.Địa điểm phù hợp với cơ sở vật chất và thiết bị cần thiết.Có nơi để xe cho học viên đảm bảo quy định của UBND Phường nơi đặt trung tâm.8. Câu hỏi: Tôi muốn khởi nghiệp bằng việc mở trung tâm ngoại ngữ. Bạn có lời khuyên gì cho tôi? Trả lời: Khởi nghiệp bằng việc mở trung tâm ngoại ngữ là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Bạn cần nắm vững kiến thức về ngôn ngữ, hiểu rõ nhu cầu học ngôn ngữ của thị trường, xác định đối tượng mục tiêu, và đầu tư vào chất lượng giáo viên và chương trình học. Đồng thời, việc tuân thủ đầy đủ các quy định và thủ tục pháp lý cũng rất quan trọng. 
avatar
Lã Thị Ái Vi
200 ngày trước
Bài viết
Hướng dẫn chi tiết thủ tục xin thành lập trung tâm học tập cộng đồng
Điều kiện để thành lập một trung tâm học tập cộng đồng– Đảm bảo sự phù hợp với kế hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục ở địa phương, được cơ quan quản lý nhà nước ủy quyền chấp thuận và đồng thời phải đáp ứng nhu cầu giáo dục của cộng đồng.– Phải có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cùng nhân viên kế toán và thủ quỹ đạt chuẩn và tuân theo các quy định liên quan.– Sở hữu một địa điểm xác định, đồng thời phải có cơ sở vật chất đầy đủ, thiết bị cần thiết, chương trình giáo dục, kế hoạch và tài liệu học tập phù hợp với mục tiêu của trung tâm, dựa trên việc đầu tư mới hoặc khai thác hiệu quả các nguồn lực sẵn có ở cấp xã.Hồ sơ yêu cầu để thành lập trung tâm học tập cộng đồng– Đơn đề nghị từ Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức hoặc cá nhân muốn thành lập trung tâm; – Bản sơ yếu lý lịch của những cá nhân dự định giữ vị trí giám đốc trung tâm.Quy trình thủ tục đề nghị thành lập trung tâm học tập cộng đồng– Đơn vị hoặc cá nhân muốn thành lập trung tâm cần nộp một bộ hồ sơ theo quy định tới Phòng Giáo dục và Đào tạo, có thể gửi trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu điện; – Phòng Giáo dục và Đào tạo sau khi nhận hồ sơ trong vòng 10 ngày làm việc sẽ thẩm định và gửi đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện để xem xét và ra quyết định; – Trong khoảng thời gian 05 ngày làm việc sau khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ quyết định việc thành lập trung tâm. Trong trường hợp không được phép hoạt động, Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập và Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ được thông báo lý do cụ thể và giải pháp khắc phục.Câu hỏi liên quan1. Câu hỏi: Làm sao để biết về Trung tâm học tập cộng đồng cấp xã? Trả lời: Trung tâm học tập cộng đồng cấp xã là một tổ chức giáo dục phi chính quy, hoạt động tại cấp địa phương, hỗ trợ người dân trong việc nâng cao trình độ văn hóa, kỹ năng sống và kỹ năng nghề nghiệp.2. Câu hỏi: Thông tư 40 liên quan đến trung tâm học tập cộng đồng là gì? Trả lời: Thông tư 40 là văn bản quy phạm pháp luật quy định về trung tâm học tập cộng đồng, bao gồm các nội dung về quy chế hoạt động, tổ chức, quản lý và thực hiện các chương trình giáo dục tại trung tâm.3. Câu hỏi: Trung tâm học tập cộng đồng có ý nghĩa gì? Trả lời: Trung tâm học tập cộng đồng là nơi tổ chức các chương trình giáo dục phi chính quy, nhằm giúp người dân nâng cao trình độ văn hóa, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp và hỗ trợ họ trong việc tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội.4. Câu hỏi: Ai là công dân học tập cộng đồng? Trả lời: Công dân học tập cộng đồng là mỗi người dân tham gia vào quá trình học tập suốt đời, qua đó góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng và nhận thức của bản thân, từ đó đóng góp tích cực vào sự phát triển của cộng đồng và xã hội. 
avatar
Trần Thị Ngọc Mai
202 ngày trước
Bài viết
Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ
1. Đối tượng được thành lập trung tâm ngoại ngữNgười hoặc tổ chức có quyền thành lập Trung tâm ngoại ngữ Theo Điều 2 của Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ, tin học (được ban hành kèm theo Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 21/08/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì dựa vào loại đối tượng, có 3 hình thức Trung tâm ngoại ngữ:Trung tâm ngoại ngữ do Nhà nước thành lập;Trung tâm ngoại ngữ do tổ chức hoặc cá nhân trong nước thành lập;Trung tâm ngoại ngữ do cá nhân nước ngoài hoặc tổ chức nước ngoài đóng góp vốn toàn bộ hoặc một phần để thành lập.Điều này có nghĩa rằng, bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào có đủ năng lực pháp lý, kinh tế và xã hội đều có thể tự mình thành lập Trung tâm ngoại ngữ để hoạt động kinh doanh. 2. Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữYêu cầu để thành lập Trung tâm ngoại ngữ Theo quy định tại Điều 48 của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP, được sửa đổi và bổ sung bởi Nghị định số 135/2018/NĐ-CP về điều kiện hoạt động của trung tâm ngoại ngữ và tin học, để được hoạt động giảng dạy, một Trung tâm ngoại ngữ phải đáp ứng các điều kiện sau:- Phải có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 02/2020/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 23/3/2020).- Phải có địa điểm phù hợp để xây dựng cơ sở vật chất và thiết bị, bao gồm:+ Có đủ số lượng phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện, và phòng thực hành lao động sản xuất.+ Có đủ các thiết bị dạy học và tài liệu học tập cần thiết để thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên.3. Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữNhững điều kiện này phải được chứng minh trong hồ sơ khi đệ trình xin cấp phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ bằng văn bản và tài liệu tương ứngHồ sơ xin cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ Theo quy định tại khoản 2, Điều 49 của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP, được sửa đổi và bổ sung bởi Nghị định số 135/2018/NĐ-CP, hồ sơ xin cấp phép để thành lập trung tâm ngoại ngữ bao gồm các tài liệu sau:-  Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;-  Bản sao được sao y từ sổ gốc, bản sao được xác thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định về việc thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp;-  Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm;-  Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình học, tài liệu dạy học; đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên; tài liệu chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất và nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm (Giấy xác nhận tài khoản ngân hàng của Công ty: có số tiền tối thiểu từ 300 triệu đến 500 triệu đồng).4. Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữCăn cứ Khoản 3, Điều 49 của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP, được sửa đổi và bổ sung bởi Nghị định số 135/2018/NĐ-CP quy định trình tự thủ tục cấp phép trung tâm ngoại ngữ được thực hiện theo các bước sau:Bước 1: Tổ chức hoặc cá nhân đệ trình một bộ hồ sơ đến Sở Giáo dục và Đào tạo tại địa phương mà Trung tâm ngoại ngữ đặt địa điểm, có thể gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu điện. Ngoài ra, tổ chức hoặc cá nhân cũng có thể sử dụng Cổng thông tin trực tuyến để nộp hồ sơ trực tuyến.Bước 2: Trong vòng 10 ngày làm việc, tính từ ngày nhận được bộ hồ sơ đủ điều kiện, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ tiến hành thẩm định và kiểm tra theo quy định.Bước 3: Trong vòng 5 ngày làm việc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành quyết định về việc cấp phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ nếu đủ điều kiện. Nếu không đủ điều kiện, sẽ có văn bản thông báo về lý do không cấp phép.5. Một số câu hỏi liên quan. 1. Mở trung tâm ngoại ngữ cần bao nhiêu vốn?Trả lời: Để thành lập một trung tâm ngoại ngữ, bạn cần sẵn sàng có một số vốn ban đầu ước tính là khoảng 300 triệu đồng nếu bạn đặt trung tâm ở các tỉnh. Tuy nhiên, nếu bạn đặt trung tâm ở các thành phố lớn và kế hoạch của bạn bao gồm quy mô lớn và trang thiết bị hiện đại, thì cần khoảng 600 triệu đồng.2. Thủ tục thành lập trung tâm tiếng AnhTrả lời: Về thủ tục thành lập trung tâm tiếng Anh được thực hiện tương tự như trình tự, thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ như đã đề cập tại bài viết này. Mời bạn đọc cùng theo dõi. 3. Cá nhân thành lập trung tâm ngoại ngữ có được không?Trả lời: Theo quy định của luật pháp hiện hành, tất cả cá nhân và tổ chức đáp ứng đủ điều kiện pháp luật đều có thể thực hiện hoạt động kinh doanh, bao gồm việc thành lập trung tâm ngoại ngữ.4. Nộp hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ online có được không?Trả lời: Hiện nay, các cá nhân, tổ chức khi nộp hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ thì chỉ có thể nộp bằng hình thức trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến cơ quan có thẩm quyền, chưa thể nộp hồ sơ online được.   
avatar
Nguyễn Trung Dũng
203 ngày trước
Bài viết
Thủ Tục Nhập Học Mầm Non Trái Tuyến Hướng Dẫn và Quy Trình
Trong cuộc hành trình phát triển và học hỏi của các bé, việc chọn một ngôi trường mầm non phù hợp và đúng đắn là một trong những quyết định quan trọng đối với các bậc phụ huynh. Đây là nơi mà các con sẽ bắt đầu tiếp xúc với môi trường học tập, xây dựng kỹ năng xã hội, và là nền tảng quan trọng cho sự phát triển toàn diện của trẻ.Thủ tục nhập học mầm non trái tuyến đang trở thành một lựa chọn được nhiều phụ huynh quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức về sức khỏe và an toàn. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết về thủ tục nhập học mầm non trái tuyến, giúp các bậc phụ huynh có cái nhìn rõ ràng và cập nhật về quy trình này trong năm 2023. Cùng chúng tôi khám phá thêm về cách bạn có thể đảm bảo sự phát triển và học tập tốt nhất cho con yêu của mình.Các Quy Định Về Học Đúng Tuyến và Học Trái TuyếnHọc đúng tuyến và học trái tuyến là hai khái niệm quan trọng trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam. Chúng đề cập đến việc đăng ký và tham gia học tại các trường học cũng như quy định về sổ hộ khẩu và nơi cư trú của học sinh. Dưới đây là sự hiểu biết về hai khái niệm này:Học Đúng Tuyến: Học đúng tuyến ám chỉ việc học sinh đăng ký và tham gia học tại trường có sổ hộ khẩu tại nơi có trường học mà họ muốn tham gia. Điều này đảm bảo rằng học sinh được ưu tiên nhập học tại trường gần nhất nơi họ thường trú, tạo thuận lợi cho việc quản lý tuyển sinh và cơ sở vật chất của trường.Học Trái Tuyến: Ngược lại, học trái tuyến xuất phát từ việc học sinh không đáp ứng được yêu cầu về sổ hộ khẩu để tham gia học tại một trường cụ thể. Điều này thường xảy ra khi bố mẹ muốn lựa chọn một trường học với môi trường giáo dục tốt hoặc cơ sở hạ tầng tốt hơn mà không thể thực hiện học đúng tuyến.Học trái tuyến có thể tạo áp lực cho các trường, đặc biệt trong việc quản lý tuyển sinh và cung cấp nhân lực cũng như cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu của học sinh. Điều này đã thúc đẩy ngành giáo dục đề xuất yêu cầu hạn chế tuyển sinh trái tuyến nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục và quản lý hợp lý các trường học.Học Mầm Non Công Lập Trái Tuyến - Tìm Hiểu Khái NiệmHọc mầm non công lập trái tuyến là việc trẻ nhỏ được đăng ký học tại các trường mầm non mà không thuộc địa bàn cư trú của họ. Trẻ nhỏ có thể tham gia học tại các trường mầm non khác nằm ở nơi khác so với nơi họ thường trú. Quyết định này thường dựa trên nhu cầu của phụ huynh và mong muốn cung cấp cho con cái môi trường giáo dục tốt nhất.Nguyên Nhân Cho Việc Học Mầm Non Trái Tuyến:Lý do địa lý và công việc: Một số phụ huynh có lịch trình làm việc hoặc địa điểm làm việc không thuận tiện để đưa đón con cái tới các trường mầm non đúng tuyến. Việc đăng ký học trái tuyến giúp họ có sự linh hoạt hơn trong việc đưa đón con.Lựa chọn môi trường giáo dục tốt hơn: Các phụ huynh thường muốn đảm bảo rằng con cái được học tại các trường mầm non có chất lượng giáo dục cao và môi trường phát triển tốt hơn. Điều này đôi khi đòi hỏi họ phải đăng ký học trái tuyến để tiếp cận các trường mầm non ở các thành phố lớn hoặc trung tâm giáo dục.Việc đăng ký học mầm non trái tuyến giúp đáp ứng nhu cầu và mong muốn của phụ huynh để cung cấp cho con cái môi trường giáo dục phù hợp nhất cho sự phát triển của họ.Hồ Sơ Nhập Học Mầm Non Công Lập Trái Tuyến - Đầy Đủ Như Thế Nào?Khi phụ huynh quyết định đăng ký học mầm non trái tuyến cho con, việc chuẩn bị hồ sơ nhập học là bước quan trọng và cần thiết. Hồ sơ này bao gồm:Đơn xin nhập học trái tuyến: Đây là một bản đơn viết tay hoặc theo mẫu của trường, trong đó phụ huynh yêu cầu việc cho con học tại trường mầm non trái tuyến.Bản sao giấy khai sinh của trẻ: Để xác nhận thông tin cá nhân của trẻ, giấy khai sinh cần được đưa vào hồ sơ. Bản sao này thường được dùng để đối chiếu với thông tin trong hồ sơ đăng ký.Bản photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an quận, hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an cấp phường, xã, thị trấn: Thông qua việc cung cấp sổ hộ khẩu hoặc giấy xác nhận cư trú, phụ huynh cung cấp bằng chứng về địa chỉ thường trú hoặc cư trú của gia đình trẻ nhỏ. Điều này giúp xác định xem trẻ có đủ điều kiện để tham gia học tại trường mầm non trái tuyến hay không.Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sẽ giúp quá trình đăng ký và nhập học mầm non trái tuyến diễn ra một cách thuận lợi và nhanh chóng.Hướng Dẫn Thủ Tục Nhập Học Trường Mầm Non Công Lập Trái TuyếnKhi phụ huynh quyết định đăng ký con học mầm non trái tuyến tại trường công lập, họ có thể tuân theo các bước sau:Bước 1: Gặp cán bộ tuyển sinh tại trường mầm non để được hướng dẫn về thủ tục nhập học mầm non trái tuyến. Trường mầm non thường có bộ phận tuyển sinh đặc biệt để hỗ trợ phụ huynh thực hiện các thủ tục cần thiết. Điều này giúp đảm bảo rằng phụ huynh có mọi thông tin và hỗ trợ cần thiết để hoàn thành đúng các thủ tục đăng ký và nhập học.Bước 2: Phụ huynh cần hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn của trường và nộp hồ sơ tại trường mầm non trái tuyến. Hồ sơ thường bao gồm đơn xin nhập học và các tài liệu yêu cầu khác. Trong đơn nhập học, phụ huynh cần trình bày đầy đủ thông tin về con mình và lí do muốn cho con học tại trường mầm non trái tuyến. Điều này đảm bảo rằng nhà trường có đủ thông tin để đánh giá và xem xét việc nhập học của trẻ.Bước 3: Cán bộ tuyển sinh tại trường mầm non sẽ thu và kiểm tra hồ sơ của phụ huynh. Sau đó, họ sẽ gửi hồ sơ này đến Ban giám hiệu của trường để xem xét và quyết định việc nhập học của trẻ.Bước 4: Phụ huynh sẽ phải đợi kết quả chấp thuận từ trường. Trường thường xem xét các hồ sơ trái tuyến sau khi đã chấp thuận đủ các học sinh đúng tuyến. Hồ sơ có thể được chấp thuận hoặc không tùy thuộc vào quyết định của trường. Nếu hồ sơ được chấp thuận, phụ huynh có thể tiến hành nhập học cho con.Bước 5: Trường hợp hồ sơ không được chấp thuận, phụ huynh sẽ phải tìm trường mầm non khác cho con. Do đó, nên chuẩn bị phương án dự phòng trước để đảm bảo rằng con em của bạn có cơ hội học tập kịp thời.Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và tuân theo các bước thủ tục nhập học mầm non trái tuyến sẽ giúp phụ huynh và con em có một trải nghiệm nhập học thuận lợi và không gặp khó khăn không cần thiết.Câu hỏi liên quan1. Thủ tục nhập học mầm non công lập như thế nào?Trả lời: Thủ tục nhập học mầm non công lập bao gồm việc làm hồ sơ nhập học, nộp hồ sơ tại trường, kiểm tra và xem xét hồ sơ bởi nhà trường, và sau đó đưa con đến trường vào ngày khai giảng.2. Hồ sơ xin học mẫu giáo gồm những gì?Trả lời: Hồ sơ xin học mẫu giáo thường bao gồm đơn xin học (theo mẫu của trường mẫu giáo), bản sao giấy khai sinh của trẻ, bản photo sổ hộ khẩu kèm bản chính để đối chiếu, và các giấy tờ khác mà trường yêu cầu.3. Học phí trái tuyến mầm non là bao nhiêu?Trả lời: Học phí trái tuyến mầm non có thể khác nhau tùy theo trường và địa phương. Thông thường, học phí trái tuyến có thể cao hơn so với học phí đúng tuyến và cần được thỏa thuận với trường trước khi nhập học.4. Thủ tục nhập học mầm non 2024 như thế nào?Trả lời: Thủ tục nhập học mầm non năm 2024 sẽ thay đổi tùy theo từng trường và địa phương. Phụ huynh cần liên hệ với trường cụ thể để biết rõ thủ tục và hạn chót đăng ký.5. Đăng ký học mẫu giáo trực tuyến như thế nào?Trả lời: Đăng ký học mẫu giáo trực tuyến có thể thực hiện thông qua trang web của trường hoặc liên hệ với trường để biết cách đăng ký và thời gian đăng ký.6. Thủ tục nhập học mầm non tư thục như thế nào?Trả lời: Thủ tục nhập học mầm non tư thục thường bao gồm việc nộp hồ sơ đăng ký học, thanh toán học phí, và thực hiện các yêu cầu khác mà trường đề ra.    
avatar
Nguyễn Trung Dũng
203 ngày trước
Bài viết
Thủ tục Nhập Học Mầm Non Hướng Dẫn Đăng Ký Và Chuẩn Bị Cần Thiết
Một trong những bước quan trọng và đáng nhớ trong cuộc đời của các bậc phụ huynh và trẻ nhỏ chính là khi tới lúc nhập học mầm non. Đây là một bước đầu tiên trong hành trình học tập của trẻ, nơi họ bắt đầu khám phá thế giới bên ngoài và phát triển những kỹ năng quan trọng cho tương lai. Tuy nhiên, quá trình này đôi khi có thể gây lo lắng và bỡ ngỡ cho các phụ huynh, đặc biệt là những người làm điều này lần đầu tiên.Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về thủ tục nhập học mầm non, từ việc đăng ký cho đến chuẩn bị tinh thần cho trẻ yêu quý của bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những điều cần thiết để đảm bảo rằng quá trình chuyển tiếp vào môi trường học tập này sẽ diễn ra một cách suôn sẻ và đáng nhớ.Thông Tin Mới Nhất về Thủ Tục Nhập Học Mầm NonCác thông tin về thủ tục nhập học mầm non có thể thay đổi theo từng trường và quy định của địa phương, nhưng dưới đây là những bước thường thấy trong quá trình này:Bước 1: Hướng dẫn và Làm Hồ SơCán bộ tuyển sinh sẽ hướng dẫn phụ huynh về việc làm hồ sơ nhập học tại trường mầm non theo quy định của trường.Bước 2: Hoàn Thiện Hồ SơPhụ huynh cần hoàn thiện và nộp hồ sơ nhập học tại trường mầm non công lập mà họ mong muốn gửi con em mình đến.Bước 3: Kiểm Tra Hồ Sơ và Hẹn Ngày Nhập HọcSau khi phụ huynh hoàn thành hồ sơ, các giáo viên tại trường sẽ thu và kiểm tra hồ sơ. Sau đó, họ sẽ hẹn ngày cho bé nhập học.Bước 4: Ngày Nhập HọcVào ngày bắt đầu năm học mới, phụ huynh cần đưa con đến trường và tuân theo hướng dẫn của cô giáo để bé có thể tham gia vào lớp học.Trước khi thông báo về thời gian nhập học mầm non, Ban giám hiệu của trường thường sắp xếp học sinh vào các lớp học cụ thể và chuyển danh sách lớp cho phòng tuyển sinh. Điều này giúp phụ huynh dễ dàng theo dõi và đưa con vào lớp học thích hợp.Phân Loại Đối Tượng Tuyển Sinh Mầm NonTrước khi tiến hành làm hồ sơ nhập học mầm non, các phụ huynh cần phải xác định xem con của họ thuộc đối tượng nào trong khu vực tuyển sinh. Quá trình xác định này dựa trên sổ hộ khẩu và nơi cư trú của gia đình, cụ thể như sau:Đối tượng 1: Trẻ có hộ khẩu và nơi cư trú tại địa bàn tuyển sinh của trường mầm non.Đối tượng 2: Trẻ mầm non có hộ khẩu thuộc địa bàn tuyển sinh của trường, nhưng nơi cư trú hiện tại không thuộc địa bàn tuyển sinh.Đối tượng 3: Học sinh có nơi cư trú ở địa bàn tuyển sinh của trường, nhưng hộ khẩu thường trú không nằm trong địa bàn tuyển sinh của trường.Thường thì các trường mầm non công lập sẽ tiếp nhận hồ sơ nhập học từ tất cả ba đối tượng trên. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng một số trường có thể áp dụng phân tuyến và chỉ tuyển sinh từ một khu vực cụ thể. Do đó, phụ huynh cần kiểm tra và nắm rõ thông tin này trước khi nộp hồ sơ cho con em mình.Chuẩn Bị Hồ Sơ Nhập Học Mầm Non: Các Giấy Tờ Cần ThiếtKhi đã xác định được đối tượng tuyển sinh của con, bậc phụ huynh cần chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Dưới đây là hướng dẫn về hồ sơ cần chuẩn bị:Hồ Sơ Nhập Học Mầm Non Công Lập:Hồ sơ và thủ tục nhập học mầm non công lập thường bao gồm các loại giấy tờ sau:Đơn xin học (theo mẫu của trường mầm non).Bản sao kèm bản chính giấy khai sinh để đối chiếu.Bản photo sổ hộ khẩu kèm theo bản chính để đối chiếu, giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận, giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp xã, phường, thị trấn.Hồ Sơ Nhập Học Mầm Non Tư Thục:Để đăng ký học chính thức cho trẻ mầm non tư thục, phụ huynh cần nộp đầy đủ hồ sơ cho bộ phận tuyển sinh hoặc Văn phòng nhà trường. Hồ sơ nhập học mầm non tư thục bao gồm:Phí đăng ký nhập học và học phí cho kỳ đầu tiên.Bảng điều tra tâm lý của trẻ mầm non.Bảng thông tin về người đưa đón bé.Giấy ủy quyền về việc người đưa đón trẻ nếu đây không phải là bố mẹ của trẻ.2 hình chụp ảnh thẻ mới nhất của bé.Đơn xin nhập học và thỏa ước nhập học theo mẫu của nhà trường.Bản copy sổ tiêm phòng hoặc giấy khám sức khỏe có xác nhận của bác sĩ.Giấy khai sinh.Bản sao Hộ chiếu (nếu có).Các tài liệu ghi chú và đánh giá về quá trình học trước đây của trẻ mầm non (nếu có).Hướng Dẫn Bố Mẹ Cách Tìm Hiểu Thông Tin Về Trường Mầm NonTrước khi quyết định cho con đi học mầm non, việc tìm hiểu thông tin về trường sẽ giúp bố mẹ có cái nhìn rõ hơn về môi trường giáo dục. Dưới đây là một số gợi ý:Tìm Kiếm Thông Tin Trên Mạng:Sử dụng công cụ tìm kiếm như Google để tìm thông tin về trường mầm non.Truy cập các trang web chuyên về giáo dục để xem thông tin về trường, chương trình học, và tiêu chí tuyển sinh.Liên Hệ Trực Tiếp Với Nhà Trường Mầm Non:Gọi điện hoặc gửi email đến nhà trường để yêu cầu thông tin chi tiết về giáo viên, chương trình học, hoạt động giáo dục, dịch vụ chăm sóc trẻ, và các chi phí liên quan.Tham Quan Trường:Thực hiện chuyến tham quan trực tiếp tại trường mầm non để có cái nhìn trực quan về môi trường học tập và chăm sóc trẻ.Khi tham quan, bố mẹ nên hỏi thêm thông tin về các hoạt động và chương trình giáo dục của trường.Tham Khảo Ý Kiến Từ Người Quen:Hỏi ý kiến và tìm hiểu kinh nghiệm từ người quen, bạn bè, hoặc người thân trong gia đình đã có con học tại trường mầm non để thu thập các lời khuyên và đánh giá thực tế.Việc tìm hiểu thông tin về trường mầm non sẽ giúp bố mẹ tự tin hơn khi đưa ra quyết định về việc cho con học tại trường nào.Câu hỏi liên quanThủ tục nhập học mầm non công lập là gì?Trả lời: Thủ tục nhập học mầm non công lập bao gồm việc chuẩn bị hồ sơ và đăng ký cho trẻ theo quy định của trường và địa phương.Thủ tục nhập học mầm non trái tuyến như thế nào?Trả lời: Thủ tục nhập học mầm non trái tuyến có thể khác nhau tùy theo trường và địa phương. Nó bao gồm việc chuẩn bị hồ sơ và đăng ký cho trẻ mầm non ở trường ngoài địa bàn cư trú.Làm thế nào để thực hiện thủ tục nhập học mầm non tư thục?Trả lời: Thủ tục nhập học mầm non tư thục bao gồm việc nộp hồ sơ và các giấy tờ liên quan cho trường tư thục. Thông tin chi tiết có thể thay đổi tùy theo từng trường.Hồ sơ xin học mẫu giáo bao gồm những giấy tờ gì?Trả lời: Hồ sơ xin học mẫu giáo thông thường bao gồm đơn xin học, bản sao giấy khai sinh của trẻ, bản sao sổ hộ khẩu và các giấy tờ liên quan.Làm thế nào để tìm mẫu đơn xin nhập học mầm non?Trả lời: Bố mẹ có thể tìm mẫu đơn xin nhập học mầm non trên trang web của trường hoặc liên hệ với nhà trường để yêu cầu mẫu đơn.Thời gian nhập học mầm non là khi nào?Trả lời: Thời gian nhập học mầm non thường phụ thuộc vào lịch học của trường và được thông báo cụ thể bởi nhà trường.Cách viết đơn xin nhập học cho trẻ mầm non là gì?Trả lời: Để viết đơn xin nhập học cho trẻ mầm non, bố mẹ cần thực hiện theo mẫu đơn của nhà trường và cung cấp thông tin cá nhân của trẻ và gia đình. 
avatar
Nguyễn Diễm Quỳnh
203 ngày trước
Bài viết
Bộ GD&ĐT đề xuất chính sách gì về tiền lương và phụ cấp để giúp giáo viên yên tâm công tác?
Chính sách mới về tiền lương và phụ cấp giáo viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) đề xuất đã thu hút sự quan tâm của cả cộng đồng giáo viên và người học. Trong bối cảnh tình hình kinh tế và giá cả thay đổi liên tục, việc cải thiện thu nhập của giáo viên trở thành một ưu tiên hàng đầu để đảm bảo chất lượng giáo dục. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về chính sách mới về lương và phụ cấp của giáo viên, và cách chúng giúp đảm bảo sự yên tâm trong công tác giảng dạy.I. Bộ GD&ĐT đề xuất chính sách gì về tiền lương và phụ cấp để giúp giáo viên yên tâm công tác?Trước hết, chính sách mới này xoay quanh việc cải thiện tiền lương và phụ cấp cho giáo viên. Trong nhiều năm qua, tình trạng thu nhập thấp của giáo viên đã tạo ra một loạt vấn đề, gây ảnh hưởng đến tâm lý và hiệu suất làm việc của họ. Điều này đã dẫn đến tình trạng giáo viên không yên tâm khi công tác giảng dạy.Bộ GD&ĐT đã đưa ra một số giải pháp để giải quyết vấn đề này và đảm bảo giáo viên yên tâm trong công tác giảng dạy. Dưới đây là một số điểm quan trọng của chính sách mới:Lương và Phụ Cấp Thâm Niên: Giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được hưởng các chính sách liên quan đến lương và phụ cấp thâm niên. Điều này bao gồm cả phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có), phụ cấp khu vực, phụ cấp ưu đãi, và nhiều chính sách khác.Ưu Đãi Đối Với Vùng Khó Khăn: Các giáo viên và nhân viên công tác tại các vùng miền núi, vùng cao, và các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng mức ưu đãi cao hơn. Điều này bao gồm phụ cấp thu hút, phụ cấp công tác lâu năm, trợ cấp lần đầu, và nhiều khoản phụ cấp khác như phụ cấp thu hút và trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.Nâng Cao Tiền Lương Theo Trình Độ Chuẩn Đào Tạo: Chính sách mới đã thống nhất việc xếp lương theo trình độ chuẩn đào tạo theo Luật Giáo Dục 2019. Điều này đồng nghĩa với việc giáo viên mới được tuyển dụng sẽ có mức lương khởi điểm cao hơn. Cụ thể, giáo viên mầm non mới sẽ được xếp ở hệ số lương khởi điểm 2,10, giáo viên tiểu học và trung học cơ sở sẽ được xếp ở hệ số lương khởi điểm là 2,34.Mặc dù chính sách mới này mang lại nhiều cải thiện quan trọng, còn tồn tại một số thách thức cần được đối mặt. Một trong những thách thức quan trọng là đảm bảo tính bền vững của các khoản phụ cấp và tăng lương trong tương lai. Với sự biến đổi liên tục của nền kinh tế và sự gia tăng của chi phí sinh hoạt, việc duy trì mức thu nhập hấp dẫn cho giáo viên là một vấn đề phức tạp.Tuy nhiên, cũng có nhiều cơ hội mở ra. Chính sách mới này đã thể hiện sự quan tâm của Chính phủ và Bộ GD&ĐT đối với giáo viên. Điều này có thể tạo động lực lớn để thu hút và duy trì đội ngũ giáo viên chất lượng cao. Ngoài ra, việc xếp lương theo trình độ chuẩn được đào tạo cũng sẽ giúp nâng cao chất lượng giáo dục và tạo sự cạnh tranh trong ngành giáo dục.II. Cách xếp lương giáo viên công lập hiện nay như thế nào?Xếp lương cho giáo viên công lập tại các cấp học bao gồm mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông được thực hiện dưới sự điều chỉnh của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT). Dưới đây là cách xếp lương cho từng cấp học:1. Giáo Viên Mầm NonCăn cứ theo quy định tại Điều 8 Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, đồng thời căn cứ theo khoản 10 Điều 1 Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT quy định cách xếp lương giáo viên như sau:Giáo viên mầm non hạng 3 được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89.Giáo viên mầm non hạng 2 được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.Giáo viên mầm non hạng 1 được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38.Nếu giáo viên mầm non không đáp ứng điều kiện để được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non theo quy định của Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, họ sẽ tiếp tục giữ hạng, mã số và hệ số lương của chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hiện tại, theo Thông tư liên tịch 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV. Khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, họ sẽ được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non tương ứng mà không cần thông qua thi hoặc xét thăng hạng.2. Giáo Viên Tiểu HọcCăn cứ theo quy định tại Điều 8 Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT đồng thời căn cứ theo quy định tại khoản 8 Điều 2 Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT quy định cách xếp lương giáo viên như sau:Giáo viên tiểu học hạng 3 áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.Giáo viên tiểu học hạng 2, mã số V.07.03.28, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38.Giáo viên tiểu học hạng 1 được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.Tương tự như giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học không đáp ứng điều kiện để được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo quy định của Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT sẽ tiếp tục giữ hệ số lương của chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hiện tại, theo Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV. Khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, họ sẽ được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học tương ứng mà không cần thông qua thi hoặc xét thăng hạng.3. Giáo Viên Trung Học Cơ Sở (THCS)Căn cứ theo quy định tại Điều 8 Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT đồng thời căn cứ theo quy định tại khoản 9 Điều 3 Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT quy định cách xếp lương giáo viên THCS như sau:Giáo viên THCS hạng 3, mã số V.07.04.32, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.Giáo viên THCS hạng 2, mã số V.07.04.31, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38.Giáo viên THCS hạng 1, mã số V.07.04.30, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,4 đến hệ số lương 6,78.Giáo viên THCS không đáp ứng điều kiện để được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS theo quy định của Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT sẽ tiếp tục giữ hệ số lương của chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hiện tại, theo Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV. Khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật, họ sẽ được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS tương ứng mà không cần thông qua thi hoặc xét thăng hạng.4. Giáo Viên Trung Học Phổ Thông (THPT)Căn cứ vào Điều 8 Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT quy định về cách xếp lương của giáo viên THPT như sau:Giáo viên THPT hạng 3, mã số V.07.04.32, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.Giáo viên THPT hạng 2, mã số V.07.04.31, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38.Giáo viên THPT hạng 1, mã số V.07.04.30, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,4 đến hệ số lương 6,78.Giáo viên THPT không đáp ứng điều kiện để được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT theo quy định của Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT sẽ tiếp tục giữ hệ số lương của chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hiện tại, theo Thông tư liên tịch 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV. Khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật, họ sẽ được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT tương ứng mà không cần thông qua thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.Như vậy, việc xếp lương cho giáo viên công lập ở các cấp học đòi hỏi tuân theo quy định cụ thể của Bộ GD&ĐT và đáp ứng các điều kiện định sẵn để được xếp lương theo chức danh nghề nghiệp tương ứng.Kết luậnTổng kết lại, chính sách mới về tiền lương và phụ cấp giáo viên đánh dấu một bước quan trọng trong việc nâng cao đời sống của giáo viên và đảm bảo sự yên tâm trong công việc giảng dạy. Tuy nhiên, sự theo dõi, điều chỉnh và tối ưu hóa chính sách này là điều quan trọng để đảm bảo tính công bằng và hiệu quả, đồng thời đáp ứng được sự biến đổi trong môi trường xã hội và kinh tế.
Bài viết được xem nhiều nhất
Bài viết
(mới)Những mẫu bản kiểm điểm đảng viên dành cho cán bộ, giáo viên, sinh viên,.. luôn được bạn đọc chú ý. Đây là thời điểm để mọi người nhìn nhận lại những gì mình đã và chưa làm được. Qua đó cho mình thêm động lực để phấn đấu hơn nữa. Hãy cùng nhau theo dõi ngay trong bài viết mẫu bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhân của Legalzone - hệ thống thủ tục pháp luậtMẫu bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhân Bản kiểm điểm Đảng viên sẽ gồm có các phần chính sau:Ưu điểm, kết quả đạt được về tư tưởng chính trị;Phẩm chất đạo đức, lối sống;Y thức tổ chức kỷ luật;Tác phong, lề lối làm việc;Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao;Về việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.Cụ thể: Hạn chế, khuyết điểm đảng viên về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc; về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.Hạn chế khuyết điểm đảng viên về việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm và nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.Kết quả khắc phục những ưu khuyết điểm của đảng viên đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước.Tại phần này cần kiểm điểm rõ:Từng ưu khuyết điểm đảng viên (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục)Những khó khăn, vướng mắc (nếu có)Trách nhiệm của cá nhân.Giải trình, nhận xét ưu khuyết điểm của đảng viên những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có).Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân.Xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những ưu điểm khuyết điểm của đảng viên (nếu có).Phương hướng, biện pháp khắc phục những ưu khuyết điểm của đảng viên. Tự nhận mức xếp loại chất lượng.Legalzone cung cấp cho bạn đọc 02 mẫu bản tự kiểm kiểm cá nhân tham khảo sau đây:Mẫu bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhânBẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂNHọ và tên: ………………… Sinh ngày: …………………………………Ngày vào Đảng: ……………… Chính thức ngày ………………………… Chức vụ Đảng: …………………………………………………………..Chức vụ chính quyền(đoàn thể): ………………………………………….Đơn vị công tác: ………………………………………………………Hiện đang sinh hoạt tại chi bộ: ………………………………………..I. Ưu điểm, kết quả công tác 1. Về tư tưởng chính trị– Là một Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi luôn kiên định đối với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.– Chấp hành nghiêm túc quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực để bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.– Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.– Xác định ý thức tích cực, tự giác tự học, tự nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác qua các lớp tập huấn, các lớp bồi dưỡng, nghiên cứu tài liệu, tham khảo đồng nghiệp…– Bản thân tôi đã xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, phấn đấu, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng thực hiện cuộc vận động“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” của bản thân.Trong quá trình công tác, bản thân luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống.– Bản thân tôi luôn có ý thức thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu.- Đồng thời kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác trong ngành. Luôn có ý thức giữ gìn tư cách, đạo đức tính tiên phong của người đảng viên trong tác chuyên môn.- Không vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và những điều Đảng viên không được làm theo quy định số 19-QĐ/TW ngày 03/01/2002 của Bộ Chính trị.– Bản thân tôi luôn thực hiện tự phê bình và phê bình trung thực và thẳng thắn, giữ gìn đoàn kết trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh và điều lệ Đảng, phát huy quyền làm chủ và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động chỉ đạo chuyên môn và luôn luôn xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ.-  Trong cuộc sống thường ngày sinh hoạt với địa phương, tôi đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, được nhân dân nơi cư trú tin tưởng, tham gia tích cực mọi hoạt động ở nới cư trú.3. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:– Bản thân luôn thực hiện đúng qui chế chuyên môn, đảm bảo tính khoa học.– Làm việc có trách nhiệm cao, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. – Luôn có tinh thần tìm tòi, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.– Luôn phối kết hợp tốt với các đồng nghiệp, với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. -Trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể tôi luôn có ý thức tuyên truyền, tham gia xây dựng chi bộ, các đoàn thể trong cơ quan trong sạch, vững mạnh.4. Về tổ chức kỷ luật:– Bản thân tôi luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỉ luật cao, chấp hành sự phân công điều động, luân chuyển của tổ chức.- Bản thân luôn vận động gia đình chấp hành nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các luật và nghị định của Nhà nước về phòng chống ma tuý, chống tiêu cực ……– Bản thân tôi luôn thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí theo quy định.- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ, quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và ngành đề ra.– Tham gia đầy đủ các buổi hội họp, học nghị quyết do chi bộ và Đảng bộ tổ chức; đóng Đảng phí đầy đủ, kịp thời.– Thực hiện tốt quy chế, nội quy của tổ chức Đảng cũng như của cơ quan đơn vị, có tinh thần gương mẫu chấp hành và lãnh đạo thực hiện tốt quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú- Ý thức lắng nghe, tiếp thu và tự sửa chữa khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng.– Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, Đảng uỷ cơ sở; có tinh thần tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền.- Luôn có trách nhiệm cao với công việc được giao; thái độ phục vụ nhân dân tốt; có ý thức đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, hách dịch, gây phiền hà nhân dân.II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân– Chỉ đạo hoạt động chuyên môn của nhà trường và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giảng dạy kết quả chưa cao– Đôi khi còn chưa linh hoạt, trong giải quyết công việc với đồng nghiệp, với học sinh– Tuy có ý thức trong công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt nhưng vẫn còn chưa mạnh dạn.– Đôi lúc chưa chủ động trong tổ chức thực hiện một số hoạt động. Trong công việc đôi lúc còn chưa mạnh dạn, thẳng thắn góp ý cho đồng nghiệp– Chưa cương quyết trong xử lí vi phạm, làm việc còn mang tính cả nểIII. Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém– Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.- Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.– Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị,chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý, nhiệm vụ chính trị được giao.– Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể nang, nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên.Biện pháp khắc phục:– Trong thời gian tới sẽ phát huy những ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm trên để bản thân được hoàn thiện hơn.– Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những hành động và việc làm cụ thể trong thực hiện công việc và nhiệm vụ được giaoXem thêm: Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà NộiLink dowload các biểu mẫu miễn phíBẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂNBẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN 2BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘTải ngay mẫu Bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhân tại phần ảnh tại bài viết hoặc tại phần bình luận của bài viết bạn nhé IV. Tự nhận mức xếp loại chất lượng Đảng viên, cán bộ, công chức:Mức 2: Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.Người viết bản kiểm điểmMẫu bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhân số 2ĐẢNG BỘ Xà.......CHI BỘ TRƯỜNG .........***ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ........, ngày...tháng...năm 2019BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂNHọ và tên: ............. .............. Sinh ngày: ........... ................ ........... ............Ngày vào Đảng: ............... .............. Chính thức ngày .............. .............. Chức vụ Đảng: ........... ............ ............... .............. ................ ................. Chức vụ chính quyền(đoàn thể): .............. ................. .................. ............ Đơn vị công tác: ............ ............... ................ ................... ................. Hiện đang sinh hoạt tại chi bộ: .................... .................... .................... Ưu điểm, kết quả công tácVề tư tưởng chính trị- Là một Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi luôn kiên định đối với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.- Chấp hành nghiêm túc quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực để bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.- Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.- Xác định ý thức tích cực, tự giác tự học, tự nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác qua các lớp tập huấn, các lớp bồi dưỡng, nghiên cứu tài liệu, tham khảo đồng nghiệp...- Bản thân tôi đã xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, phấn đấu, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo" của bản thân. Trong quá trình công tác, bản thân luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.Về phẩm chất đạo đức, lối sống.- Bản thân tôi luôn có ý thức thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu.Đồng thời kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác trong ngành.Luôn có ý thức giữ gìn tư cách, đạo đức tính tiên phong của người đảng viên trong tác chuyên môn.Không vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và những điều Đảng viên không được làm theo quy định số 19-QĐ/TW ngày 03/01/2002 của Bộ Chính trị.- Bản thân tôi luôn thực hiện tự phê bình và phê bình trung thực và thẳng thắn, giữ gìn đoàn kết trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh và điều lệ Đảng, phát huy quyền làm chủ và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động chỉ đạo chuyên môn và luôn luôn xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ. Trong cuộc sống thường ngày sinh hoạt với địa phương, tôi đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, được nhân dân nơi cư trú tin tưởng, tham gia tích cực mọi hoạt động ở nới cư trú.Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:- Bản thân luôn thực hiện đúng qui chế chuyên môn, đảm bảo tính khoa học.- Làm việc có trách nhiệm cao, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao- Luôn có tinh thần tìm tòi, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.- Luôn phối kết hợp tốt với các đồng nghiệp, với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao-Trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể tôi luôn có ý thức tuyên truyền, tham gia xây dựng chi bộ, các đoàn thể trong cơ quan trong sạch, vững mạnh.>>Tham khảo bài viết: Bộ luật Dân sự 2015: Điểm nổi bật và ý nghĩa trong bối cảnh pháp luật hiện đạiVề tổ chức kỷ luật:- Bản thân tôi luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỉ luật cao, chấp hành sự phân công điều động, luân chuyển của tổ chức. Bản thân luôn vận động gia đình chấp hành nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các luật và nghị định của Nhà nước về phòng chống ma tuý, chống tiêu cực ......- Tham gia đầy đủ các buổi hội họp, học nghị quyết do chi bộ và Đảng bộ tổ chức; đóng Đảng phí đầy đủ, kịp thời.- Thực hiện tốt quy chế, nội quy của tổ chức Đảng cũng như của cơ quan đơn vị, có tinh thần gương mẫu chấp hành và lãnh đạo thực hiện tốt quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú; ý thức lắng nghe, tiếp thu và tự sửa chữa khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng.- Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa khắc phục khuyết điểm.- Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, Đảng uỷ cơ sở; có tinh thần tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền.- Luôn có trách nhiệm cao với công việc được giao; thái độ phục vụ nhân dân tốt; có ý thức đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, hách dịch, gây phiền hà nhân dân.Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân- Chỉ đạo hoạt động chuyên môn của nhà trường và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giảng dạy kết quả chưa cao. - Chưa dành thời gian thích hợp để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật, chính sách của Nhà nước.- Trách nhiệm cá nhân trong việc phối kết hợp với các đoàn thể khác trong trường có lúc chưa đạt hiệu quả cao nhất.- Đôi lúc chưa chủ động trong tổ chức thực hiện một số hoạt động. Trong công việc đôi lúc còn chưa mạnh dạn, thẳng thắn góp ý cho đồng nghiệp- Chưa cương quyết trong xử lí vi phạm, làm việc còn nể nang tình cảm trong công tác phê bình và tự phê bình.III. Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém- Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.- Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.- Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ- Mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý, nhiệm vụ chính trị được giao.- Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống- Luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên.Biện pháp khắc phục:- Trong thời gian tới sẽ phát huy những ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm trên để bản thân được hoàn thiện hơn.- Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những hành động và việc làm cụ thể trong thực hiện công việc và nhiệm vụ được giao. Tự nhận mức xếp loại chất lượng Đảng viên, cán bộ, công chức:Mức 2: Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.     NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM(Ký, ghi họ tên) ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊNNhận xét, đánh giá của chi ủy:........... ............ ............. ................ .............. .................. ................ ...............Chi bộ phân loại chất lượng:........... ............ ............. ................ .............. .................. ................ ..........................., ngày...tháng...năm....T.M CHI ỦYBí thưĐảng ủy (chi ủy cơ sở) phân loại chất lượng:........... ............ ............. ................ .............. .................. ................ ................................., ngày...tháng...năm...     T.M ĐẢNG ỦYTrên đây là một số thông tin về mẫu bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhân bạn đọc tham khảo. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ. Hoặc bạn có thể tra cứu các thủ tục qua trang Thủ tục pháp luật của chúng tôi. 
Bài viết
[MỚI]Địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệpTừ 2021, tên địa điểm kinh doanh phải bao gồm cả tên doanh nghiệp. Đây là nội dung mới được Quốc hội đề cập đến tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Quy định mới về tên địa điểm kinh doanhCụ thể, Điều 40 Luật Doanh nghiệp 2020 nêu rõ:Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện, cụm từ “Địa điểm kinh doanh” đối với địa điểm kinh doanh.Hiện nay, Luật Doanh nghiệp năm 2014 không yêu cầu với địa điểm kinh doanh mà chỉ quy định tên chi nhánh, văn phòng đại diện phải mang tên doanh nghiệp kèm cụm từ “chi nhánh” với chi nhánh, cụm từ “văn phòng đại diện” với văn phòng đại diện.  Quy định mới về tên địa điểm kinh doanhNgoài ra, Điều 41 Luật 2020 cũng có quy định cụ thể với tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh gồm:– Phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu;– Phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh. Trong đó, tên chi nhánh, văn phòng đại diện được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu… do chi nhánh, văn phòng đại diện phát hành.Hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh* Thành phần hồ sơTheo Quyết định 1523/QĐ-BKHĐT, hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh bao gồm:– Thông báo lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp theo mẫu tại Phụ lục II-11 Nghị định 122/2020/NĐ-CP.– Đối với các doanh nghiệp đang hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương chưa thực hiện bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp để được cấp đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấp phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp phải nộp kèm theo:+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế;+ Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.Lưu ý: Trường hợp không phải Chủ sở hữu hoặc Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp đến nộp hồ sơ: người được ủy quyền phải nộp văn bản uỷ quyền kèm bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân:– Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.– Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế còn hiệu lực.* Số lượng hồ sơ: 01 bộTrình tự thủ tục lập địa điểm kinh doanhBước 1: Nộp hồ sơCó 02 cách thức để nộp hồ sơ, cụ thể:Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt địa điểm kinh doanh hoặc chi nhánh.Cách 2: Đăng ký qua mạng tại Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bằng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh . Đối với Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh phải đăng ký qua mạng.Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơBước 3: Nhận kết quả* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc* Lệ phí giải quyết:– 50.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa Phòng Đăng ký kinh doanh.– Miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử.Trên đây là bài viết tham khảo về một số quy định mới về hộ kinh doanh từ năm 2021. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.
Bài viết
Trong bối cảnh tài chính cá nhân ngày càng phổ biến, các tổ chức tín dụng chơi một vai trò quan trọng trong việc cung cấp tiền mặt và dịch vụ tài chính cho người dân. Trong số những tổ chức này, FE Credit là một cái tên được nhiều người biết đến, đặc biệt trong lĩnh vực đòi nợ. Họ thực hiện một loạt biện pháp để đảm bảo khách hàng tuân thủ thỏa thuận và trả nợ đúng hạn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách FE Credit thực hiện quy trình đòi nợ và những điều quy định liên quan.1. Fe credit được hiểu là gì?Fe Credit bắt đầu hoạt động vào năm 2015 sau khi trước đó là một phần của VPBank, một trong những Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng. Tuy nhiên, từ năm 2015 trở đi, FE Credit đã hoạt động độc lập dưới tư cách là Công ty TNHH Tài chính FE Credit.Kể từ đó, FE Credit đã phục vụ hơn 10 triệu người dân thông qua mạng lưới gồm hơn 13,000 điểm bán hàng và hơn 17,500 nhân viên, cùng với hơn 9,000 đối tác. Chủ yếu, FE Credit chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính tiêu dùng như vay tiền mặt, thẻ tín dụng, vay mua xe máy và vay mua điện thoại di động.Chúng ta đã quen thuộc với FE Credit qua các chương trình mua sắm trả góp 0% tại các đại lý bán hàng điện máy và xe hơi trên toàn quốc. Đây là một phương thức nhanh chóng và tiện lợi để đáp ứng nhu cầu vay tiền của những người cần tài chính gấp.2. Fe credit đòi nợ hiện nay như thế nào?Để thu hồi khoản nợ từ những người vay tiền không tuân thủ hoặc cố ý không trả nợ, nhân viên đội ngũ đòi nợ của FE Credit thực hiện các phương thức sau:Nhắn tin đòi nợ: Đây là một trong những phương thức phổ biến để đòi nợ. Ban đầu, tin nhắn từ nhân viên đòi nợ sẽ mang tính nhẹ nhàng và lịch sự, nhưng nếu không nhận được phản hồi hoặc thanh toán, tin nhắn sẽ trở nên cứng rắn. Ban đầu, sẽ có nhắn tin qua điện thoại.Liên hệ qua mạng xã hội: Trong trường hợp người vay không phản hồi tin nhắn hoặc cuộc gọi, bộ phận đòi nợ có thể thực hiện liên hệ thông qua mạng xã hội.Cuộc gọi điện thoại đòi nợ: FE Credit sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau, do đó, khó nhận biết cuộc gọi từ họ. Một số người có thể cố gắng chặn cuộc gọi từ FE, nhưng không thể chặn được tất cả.Tăng cường áp lực: Nếu người vay tiếp tục không trả tiền, nhân viên đòi nợ sẽ tăng cường áp lực theo từng cấp độ. FE Credit có thể thậm chí đưa vụ việc ra tòa án nếu người vay không hợp tác.Liên quan đến người thân: Khách hàng sẽ cung cấp danh sách bạn bè và người thân cho FE Credit, bao gồm tên, số điện thoại và tài khoản mạng xã hội, để FE Credit nhắc nhở người vay trả nợ. Đây là một hình thức đòi nợ khiến cho cả người vay và người thân cảm thấy không thoải mái, vì nó tiết lộ thông tin cá nhân về tình trạng nợ của người vay.Vậy nếu bạn không trả hoặc cố ý không trả nợ, FE Credit sẽ thực hiện các biện pháp đòi nợ như nhắn tin, cuộc gọi điện thoại, và thậm chí làm phiền người thân. Mức độ của các biện pháp này sẽ phụ thuộc vào mức độ hợp tác của người vay.3. Quy trình fe credit đòi nợ như thế nào? Quy trình đòi nợ của FE Credit tuân theo một chuỗi bước như sau:Nhắc nhở trước hạn: Trước khi hạn trả nợ hoặc kỳ trả góp đến gần, nhân viên của FE Credit sẽ liên hệ với khách hàng. Họ sẽ thông báo địa điểm và ngày tháng thanh toán nếu khách hàng phản hồi.Liên tục nhắc nhở: Nếu khách hàng không tuân thủ thời hạn trả nợ, nhân viên sẽ tiếp tục gọi điện thoại và nhắn tin nhắc nhở. Nếu khách hàng không phản hồi hoặc ngắt kết nối, FE Credit sẽ tăng cường áp lực thông qua các cuộc gọi từ những người khác với mức độ đòi nợ tăng dần.Đòi nợ qua mạng xã hội: FE Credit sẽ tiếp tục đòi nợ trên các mạng xã hội như Facebook và Zalo nếu cuộc gọi điện thoại không đạt được. Các thông điệp có thể trở nên khó chịu và đe dọa kiện ra tòa.Liên hệ với bạn bè hoặc người thân: Trong một nỗ lực cuối cùng, FE Credit có thể liên hệ với danh sách bạn bè hoặc người thân được cung cấp bởi khách hàng. Tuy nhiên, phương pháp này thường gây xung đột và mất mát mối quan hệ.Gửi giấy báo nợ: Nếu không có sự hợp tác từ khách hàng, FE Credit sẽ gửi giấy báo nợ đến địa chỉ được ghi trong hợp đồng vay.Tố tụng tại tòa: Trong những trường hợp với số nợ lớn, FE Credit có thể đưa vụ việc ra tòa để giải quyết và đòi nợ một cách hợp pháp.Vậy, quy trình đòi nợ sẽ tăng dần theo mức độ trì hoãn trả nợ của người vay, và FE Credit sẽ áp dụng biện pháp đòi nợ tương ứng cho đến khi nợ được thanh toán hoàn toàn.4. Fe Credit đòi nợ làm phiền liên tục cần phải làm gì?Theo quy định tại Khoản 7 Điều 1 Thông tư 18/2019/TT-NHNN, các biện pháp đôn đốc và thu hồi nợ phải tuân theo nguyên tắc phù hợp với đặc thù của khách hàng, các quy định của pháp luật, và chỉ có thể được áp dụng sau khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bảo mật thông tin của khách hàng phải được tuân theo quy định của pháp luật. Do đó, không được áp dụng các biện pháp như sau:Đe dọa khách hàng: Không được sử dụng các biện pháp đe dọa đối với khách hàng, trong đó số lần nhắc nợ tối đa là 05 lần trong một ngày, nhưng phải tuân theo khoảng thời gian từ 7 giờ sáng đến 21 giờ tối.Thu hồi nợ đối với tổ chức, cá nhân không có nghĩa vụ trả nợ: Không được áp dụng các biện pháp đòi nợ, gửi thông tin về việc thu hồi nợ của khách hàng đối với tổ chức hoặc cá nhân không có nghĩa vụ trả nợ.Căn cứ vào quy định tại Điểm g Khoản 3 Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, việc sử dụng thông tin số để đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, hoặc vu khống uy tín của người khác có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.Vậy nếu trong trường hợp FE Credit đòi nợ nhiều lần mà không có nghĩa vụ trả nợ từ phía khách hàng hoặc không có quan hệ gì với người vay, người bị làm phiền có thể liên hệ với doanh nghiệp viễn thông mà họ là khách hàng hoặc gửi đơn khiếu nại cho Sở Thông tin và Truyền thông địa phương để yêu cầu giải quyết.Kết luận:FE Credit là một trong những tổ chức tài chính quan trọng tại Việt Nam, và việc họ đòi nợ là một phần quan trọng của hoạt động kinh doanh của họ. Tuy nhiên, quá trình đòi nợ phải tuân theo quy định của pháp luật và phải được thực hiện một cách công bằng và đúng luật. Khách hàng cũng cần hiểu rằng trách nhiệm trong việc trả nợ là rất quan trọng, và việc hợp tác với FE Credit có thể giúp tránh được những tình huống không mong muốn. 
Bài viết
KHỦNG HOẢNG TRUYỀN THÔNG - ẢNH HƯỞNG – BÀI HỌC XỬ LÝ  KHỦNG HOẢNG Khủng hoảng truyền thông có thể xảy ra với các thương hiệu bất kỳ lúc nào nhất là trong thời đại mạng xã hội đang bùng nổ. Việc kiểm soát khủng hoảng cho các thương hiệu cần có những chiến lược xử lý và phương pháp giải quyết nhanh chóng. Đặc biệt để lấy lại niềm tin của khách hàng đòi hỏi doanh nghiệp phải có động thái rõ ràng và tích cực. Bởi vậy, khủng hoảng truyền thông luôn là “bóng đen” đối với các doanh nghiệp. Vậy khủng khoảng truyền thông là gì? Nó được hình thành như thế nào ? Có ảnh hưởng ra sao ?Bài viết dưới đây là một nghiên cứu bao gồm các ví dụ cụ thể, file dowload tình huống tại cuối bài, phân tích và giải pháp chi tiết về Khủng hoảng truyền thôngKhủng hoảng truyền thông là gì?Khủng hoảng truyền thông là cụm từ tiếng Việt được dịch ra từ chữ crisis. Định nghĩa chung, khủng hoảng truyền thông là những sự kiện xảy ra ngoài tầm kiểm soát của công ty khi có thông tin bất lợi về công ty hay sản phẩm. Sự bất lợi này đe dọa đến việc tiêu thụ sản phẩm hoặc làm giảm uy tín của công ty.Theo định nghĩa giáo khoa, “khủng hoảng truyền thông là bất kỳ một sự kiện ngoài ý muốn nào mang mối đe dọa nghiêm trọng đến uy tín của công ty hoặc niềm tin của các bên liên quan. Sự kiện có thể là một hành động vi phạm lòng tin, một sự thay đổi trong môi trường cạnh tranh, cáo buộc bởi các nhân viên hoặc những người khác, một nghị định đột ngột của chính phủ, lỗ hổng trong sản phẩm, hoặc bất kỳ tác động tiêu cực nào khác” hay nói một cách đơn giản, “khủng hoảng là bất kỳ một sự kiện nào có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của công ty đối với công chúng của nó”.Ba yếu tố chung cho một cuộc khủng hoảng: Mối đe dọa đối với tổ chứcYếu tố bất ngờThời gian quyết định ngắnVenette  lập luận rằng “khủng hoảng là một quá trình biến đổi trong đó hệ thống cũ không còn có thể được duy trì”. Do đó, yếu tố thứ tư của khủng hoảng là sự cần thiết phải thay đổi. Nếu không cần thay đổi, sự kiện có thể được mô tả chính xác hơn là sự cố hoặc sự cố.Các loại khủng hoảng truyền thôngBất kỳ một sự việc nào cũng có mối quan hệ biện chứng giữa “nguyên nhân – kết quả”. Đúng vậy, các cuộc khủng hoảng truyền thông không tự nhiên sinh ra mà nó có thể xuất phát từ các xung đột chính, cơ bản như:Xung đột lợi ích: Một nhóm các cá nhân hoặc nhóm có mâu thuẫn với các tập đoàn về những lợi ích nhất định từ đó dẫn đến các hoạt động chống phá để mang lợi ích về phe mình. Các hoạt động chủ yếu của xung đột này là tẩy chay. Xung đột này, trên thị trường khốc liệt hiện nay thì thường xuyên xảy ra.Cạnh tranh không công bằng: Công ty hoặc tổ chức đối thủ có các động thái vượt ngoài khuôn khổ pháp luật nhằm chống phá, bôi nhọ, hạ nhục danh tiếng của công ty kia. Tuy các hoạt động này đã được giới hạn nhưng vẫn còn đó mà cụ thể là hành động bắt nạt trên mạng.“Một con sâu làm rầu nồi canh”: Một cá nhân đại diện trong công ty, tổ chức có hành vi phạm tội, gây rúng động trong cộng đồng, khiến cộng đồng mất niềm tin và quay lưng với tổ chức. Trường hợp này cũng rất hay xảy ra ví dụ như vụ việc của Agribank.Khủng hoảng liên đới: Đối tác của công ty mình bị vướng vào vòng lao lý, từ đấy có một số tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội nhắm vào làm bôi nhọ danh tiếng công ty khi đánh đồng công ty với những việc làm sai trái của đối tác.Khủng hoảng tự sinh: Các hoạt động truyền thông, sản phẩm hay dịch vụ vô tình có những lỗi hoặc phốt dẫn đến sự bất bình và lan truyền rộng rãi. Đây là lý do thường xuyên và phổ biến trong các doanh nghiệp. Ví dụ: vụ chai nước có ruồi của công ty Tân Hiệp Phát.Khủng hoảng chồng khủng hoảng: Là khi công ty, tổ chức xử lý truyền thông không khéo, không có thái độ thành khẩn sửa chữa lỗi lầm dẫn đến sự phẫn nộ sâu sắc hơn từ cộng đồng. Khủng hoảng này thường xảy ra khi công ty không có một chiến lược giải quyết khủng hoảng quy củ, cẩn thận.Và kết quả của những loại xung đột cộng thêm nhiều gia vị của truyền thông đã tạo nên những cuộc khủng hoảng truyền thông. Khủng hoảng truyền thông vừa là cơ hội, cũng vừa là thách thức đối với các doanh nghiệp. Căn cứ vào mức độ ảnh hưởng, tính chất của cuộc khủng hoảng, có thể chia thành các loại khủng hoảng truyền thông như sau:Khủng hoảng âm ỉLà những khủng hoảng hay vấn đề một nhóm người đã có với công ty, tổ chức nhưng những vấn đề này quá nhỏ hoặc nó chưa đủ sức lan truyền rộng ra cộng đồng. Nhưng càng về lâu về dài, những vấn đề lớn dần và phát sinh khủng hoảng rộng lớn. Khi khủng hoảng phát sinh, doanh nghiệp rất khó giải quyết vì sự chậm trễ trong thay đổi không mang lại giá trị tích cực đến khách hàng. Khi phát sinh các nguy cơ âm ỉ, doanh nghiệp nên có sự đánh giá suy xét từ đó chặn đứng các nguy cơ có thể có.Khủng hoảng bất chợtLà những khủng hoảng bất chợt xuất hiện mà không có cảnh báo hay dự đoán như một chai nước bị kém chất lượng hay nhân viên phạm tội, những khủng hoảng này lỗi không hoàn toàn do công ty và cách giải quyết nên là thành thật xin lỗi, giải quyết hậu quả bằng tất cả khả năng.Khủng hoảng đa kênhKhủng hoảng đa kênh (Omni-channel) chứa nhiều khả năng gây hại nhất vì nó thu hút sự chú ý của nhiều kênh truyền thông. Nếu một thương hiệu đang đối phó với một tình huống cực đoan, chẳng hạn như cáo buộc quấy rối nơi làm việc, thu hồi sản phẩm hoặc các hành vi không phù hợp tại công ty, thì nó có thể phải đón nhận phản hồi tiêu cực trên phương tiện truyền thông xã hội và trên các phương tiện truyền thông truyền thống.Chuẩn bị đối phó bằng cách có một kế hoạch quản lý khủng hoảng mạnh mẽ thường xuyên được áp dụng và cập nhật. Trong những tình huống như thế này, một phản ứng nhanh chóng và xác thực có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Đảm bảo rằng tất cả các tin nhắn được đăng không chỉ trên trang web của công ty mà còn trên bất kỳ kênh xã hội nào đang nhận được phản hồi tiêu cực. Và mặc dù tính nhất quán trong thông điệp của công ty là chìa khóa, từ ngữ nên được chau chuốt để thể hiện thái độ chân thành.Với các mức độ, phương thức khủng hoảng khác nhau như vậy, thì liệu khủng hoảng truyền thông  tất cả đều là xấu, hay nó chính là một bàn đạp thể hiện sự đẳng cấp, khốn khéo của con người và là cơ hội cho các doanh nghiệp chuyển mình, vươn lên?Ảnh hưởng của khủng hoảng truyền thôngNền kinh tế phát triển càng năng động, quyền con người được đề cao, sức mạnh truyền thông ngày càng lớn, tất cả đều có 2 mặt: tích cực và tiêu cực.  Khủng hoảng truyền thông là bất kì một chuyện xấu gì xảy đến với doanh nghiệp hoặc tổ chức được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội truyền thông, làm ảnh hưởng đến danh tiếng từ đó ảnh hưởng đến kết quả hoạt động, kinh doanh của các đối tượng bị khủng hoảng tác động đến.Khủng hoảng truyền thông thường kéo theo các cảm xúc tiêu cực không cần thiết mà hệ quả mang lại rất nặng nề:Làm lu mờ phán đoán chính xác.Tổn hại đến các đối tác của tổ chức bị khủng hoảng.Có tính lan truyền cao.Tính chính trực và danh tiếng của công ty cũng sẽ bị ảnh hưởng rõ nét phụ thuộc vào hành động của họ. Việc giải quyết kịp thời các khủng hoảng truyền thông là một bài toán khó của mọi ban ngành tổ chức. Khi gặp phải khủng hoảng, các cấp lãnh đạo, phòng ban nên có sự đối thoại nhanh chóng, rõ ràng để từ đó có thể giải quyết hiệu quả khủng hoảng, đặc biệt là khủng hoảng truyền thông xã hội. Các ngành nghề dễ bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng có thể kể đến thương mại điện tử, mạng xã hội, ngành thời trang,..Ví dụ, Những năm vừa qua, đã không ít các thương hiệu thiết sót trong việc xử lý khủng hoảng truyền thông. Như sự việc đáng tiếc của hãng Boeing để xảy ra hai vụ tai nạn nghiêm trọng đối với máy bay 737 Max 8 mới của mình, hãng phải chấp nhận mất doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phần đã giảm hơn 40% so với năm 2018. Hay trường hợp của Taco Bell xử trí khi nhân viên làm ảnh hưởng xấu đến thương hiệu trên Facebook…Khủng hoảng truyền thông là điều mà mọi doanh nghiệp đều không muốn xảy ra. Trong việc xử lý khủng hoảng, sẽ không có một quy trình chuẩn nào cả. Vì trong quá trình diễn ra khủng hoảng, sự việc biến đổi không ngừng. Nên cái doanh nghiệp cần chính là sự chuẩn bị. Và áp dụng linh hoạt các nguyên tắc xử lý khủng hoảng truyền thông. Sao cho phù hợp với từng tình huống, diễn biến tình hình bấy giờ.Tuy nhiên, cũng không thể nói hoàn toàn, khủng hoảng truyền thông đều có tác động xấu. Bởi lẽ, khủng hoảng cũng có thể là chất xúc tác có tác dụng kích thích tính năng động sáng tạo, huy động tối đa tiềm lực trí tuệ của con người, cộng đồng và xã hội. Chỉ cần, kịp thời đưa ra nhưng giải pháp, chiến lược phù hợp để xử lý thì tất cả có thể biến thành cơ hội hành động kêu gọi một cách thông minh, thì đương nhiên sẽ biến “nguy thành an” biến “ khó khăn thành cơ hội”. Điển hình như: KFC Xử lý khủng hoảng truyền thông tốt có thể giúp bạn biến bê bối thành một chiến lược độc đáo và thu về những phản hồi tích cực.Như vậy, thực tế đã chứng minh, có nhiều doanh nghiệp đã thật sự thất bại, điêu đứng trên bờ vực phá sản,…vì khủng khoảng truyền thông, nhưng cũng có nhiều doanh nghiệp trở mình trên đường đua một cách ngoại mục.Các giải pháp xử lý khủng hoảng truyền thông THƯỜNG THẤYNhanh chóng đánh giá vấn đề gây khủng hoảngĐiều đầu tiên khi có những dấu hiệu khủng hoảng truyền thông là lập tức chúng ta phải tiếp cận và đánh giá vấn đề trong thời gian ngắn nhất. Trong đó, đặt ra các câu hỏi là một cách hiệu quả để nhìn nhận vấn đề một cách trực quan nhất.Vấn đề này có ảnh hưởng đến uy tín và danh tiếng của tổ chức, doanh nghiệp? Nó có ảnh hưởng đến bộ máy cấp cao hay không? Mức độ nghiêm trọng của vấn đề truyền thông nằm mà doanh nghiệp bạn đang gặp phải nằm ở khoảng nào ?Phản hồi với các đối tác, khách hàngThực tế, tốc độ phản hồi khách thực sự rất quan trọng khi khủng hoảng truyền thông xảy ra. Sự im lặng và thụ động sẽ biến mọi tình huống trở nên tệ hại hơn và nhận được nhiều sự giận dữ hơn.Hãy luôn trong tư thế sẵn sàng nhận các phàn nàn từ phía các đối tác, khách hàng và phản hồi ngay lập tức. Nếu bạn chưa thể có câu trả lời ngay, hãy ước tính một khoảng thời gian về phía khách hàng để họ cảm nhận rằng chúng ta thực sự quan tâm đến vấn đề họ đang mắc phải.Có thái độ tích cực và trung thựcChúng ta không nên che giấu và không rõ ràng với truyền thông, mạng xã hội khi có khủng hoảng truyền thông xảy ra.Lên tiếng trên mạng xã hội, đưa ra thông cáo, lời xin lỗi trình bày rõ ràng vấn đề chúng ta đang mắc phải và đưa ra phương hướng giải quyết chính là phương pháp để trấn an khách hàng, đối tác đồng thời nhận được sự thông cảm của dư luận.Như CMO Will McInnes của Brandwatch từng nói: “Chiến dịch có thể sẽ sai. Các thông điệp được kiểm tra trong nhóm sẽ không hiệu quả.Nhân viên sẽ không hành động đúng. Nhưng người tiêu dùng sẽ chấp nhận lỗi lầm khi nhận được những phản hồi phù hợp.”Xây dựng quy trình bài bản đề phòng khủng hoảng truyền thôngNgười ta vẫn thường nói: “Phòng bệnh hơn chữa bệnh.” Cách tốt nhất để xử lý khủng hoảng truyền thông là tiêu diệt triệt để những lối mòn có thể dẫn đến khủng hoảng truyền thông trước khi nó xảy ra. Có những cách để ngăn chặn khủng hoảng truyền thông như:Xây dựng một đội ngũ thiết kế và quản lý web chuyên nghiệp để đăng tải và cập nhập thông tin kịp thờiKiểm soát chặt chẽ những thông tin phát tán trên mạng xã hội.Cẩn thận kiểm tra tất cả những sản phẩm truyền thông (viral videos, photos…) trước khi tạo chiến dịch truyền thông.Không nên quảng cáo quá xa vời thực tế, lố lăng về chất lượng doanh nghiệp.Có rất nhiều phương pháp xử lý khủng hoảng truyền thông, sự lựa chọn phương pháp giải quyết phù hợp là rất quan trọng nó quyết định đến sự thành bại.VÍ DỤ Khủng hoảng truyền thông của United Airlines: Bài học về quản lý khủng hoảng và giữ uy tín"Mở đầu: Trong lịch sử của ngành hàng không, khủng hoảng truyền thông của United Airlines vào năm 2017 là một ví dụ điển hình về cách một sự cố có thể gây tổn hại lớn đến hình ảnh của một công ty. Bài viết này sẽ phân tích nguyên nhân, quá trình và kết quả của sự cố này, cũng như bài học quan trọng về quản lý khủng hoảng truyền thông.Nguyên nhân: Sự cố bắt đầu khi một video ghi lại cảnh một hành khách bị kéo ra khỏi máy bay của United Airlines trở nên viral trên mạng xã hội. Hành khách này đã mua vé và ngồi xuống ghế của mình, nhưng sau đó đã bị yêu cầu rời khỏi máy bay do quá tải. Khi người đàn ông này từ chối, anh ta đã bị lực lượng an ninh kéo ra khỏi máy bay một cách bạo lực.Quá trình: Sau khi video này trở nên phổ biến trên mạng xã hội, United Airlines đã phải đối mặt với sự chỉ trích gay gắt từ cộng đồng trực tuyến và truyền thông. Ban đầu, CEO của United Airlines đã phát hành một tuyên bố bào chữa cho hành động của nhân viên an ninh và không xin lỗi trực tiếp đến hành khách bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, sau khi gặp phản ứng tiêu cực từ cộng đồng, CEO đã phát hành một tuyên bố xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ để sự cố tương tự xảy ra lại.Kết quả: United Airlines đã phải trả giá đắt cho khủng hoảng truyền thông này. Giá cổ phiếu của hãng đã giảm sút, và hãng đã mất đi sự tin tưởng của khách hàng. Tuy nhiên, sau khi xin lỗi và thực hiện các biện pháp cải thiện, hãng đã dần khôi phục lại uy tín của mình.Bài học: Khủng hoảng truyền thông này cho thấy sự quan trọng của việc xử lý tình huống một cách nhân văn và tôn trọng quyền lợi của khách hàng. Ngoài ra, việc phản hồi nhanh chóng và chân thành cũng rất quan trọng trong việc giảm thiểu thiệt hại cho hình ảnh của doanh nghiệp. Cuối cùng, việc xây dựng một kế hoạch truyền thông khẩn cấp và đào tạo nhân viên về cách xử lý khủng hoảng truyền thông cũng rất quan trọng.Kỹ năng quan trọng trong việc xử lý khủng hoảng truyền thông: Bí quyết giữ vững uy tín doanh nghiệp - GIẢI PHÁP TƯ VẤN THỰC TẾ chỉ có tại TTPL.VNKhủng hoảng truyền thông có thể xảy ra bất ngờ và gây ra những thiệt hại lớn đối với hình ảnh và uy tín của doanh nghiệp. Để đối phó hiệu quả với những tình huống khó khăn này, doanh nghiệp cần có các chiến lược xử lý khủng hoảng truyền thông hiệu quả. Dưới đây là bốn chiến lược quan trọng mà mọi doanh nghiệp nên áp dụng.Xây dựng chiến lược CHI TIẾT xử lý khủng hoảng: Để đối phó với khủng hoảng truyền thông, doanh nghiệp cần có một chiến lược xử lý khủng hoảng rõ ràng. Việc này cần sự giúp sức của nhiều hệ thống, xây dựng chi tiết chiến lược là không thể thiếu.Điều này bao gồm việc xác định trước các bước cần thực hiện, lựa chọn kênh truyền thông và xác định thông điệp cần truyền đạt.Xây dựng kế hoạch seeding mạng xã hội: Seeding là việc sử dụng các tài khoản mạng xã hội để truyền đạt thông điệp của doanh nghiệp đến cộng đồng trực tuyến. Doanh nghiệp cần xây dựng một kế hoạch seeding hiệu quả để đảm bảo thông điệp của mình được truyền đạt đến đối tượng mục tiêu một cách hiệu quả.Xây dựng hệ thống báo chí và trang mạng cùng ngành: Doanh nghiệp cần xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với báo chí và trang mạng cùng ngành. Điều này giúp doanh nghiệp có thể truyền đạt thông điệp của mình đến cộng đồng một cách nhanh chóng và hiệu quả.Xây dựng một kế hoạch truyền thông khẩn cấp: Một kế hoạch truyền thông khẩn cấp giúp doanh nghiệp xác định trước các bước cần thực hiện khi xảy ra khủng hoảng. Kế hoạch này nên bao gồm việc xác định người phát ngôn, lựa chọn kênh truyền thông, và xác định thông điệp cần truyền đạt. Điều này giúp doanh nghiệp phản hồi nhanh chóng và kiểm soát tình hình.Tạo ra một đội ngũ quản lý khủng hoảng truyền thông: Đội ngũ này nên bao gồm các chuyên gia truyền thông, quan hệ công chúng và quản lý khủng hoảng. Họ sẽ chịu trách nhiệm giám sát tình hình, đưa ra quyết định và thực hiện các chiến lược xử lý khủng hoảng truyền thông.Sử dụng các kênh truyền thông khác nhau để truyền đạt thông điệp của bạn: Trong thời đại số hóa, việc sử dụng đa kênh truyền thông là cần thiết. Doanh nghiệp nên sử dụng cả truyền thông truyền thống và truyền thông số để truyền đạt thông điệp của mình. Điều này giúp doanh nghiệp tiếp cận được nhiều đối tượng khác nhau và truyền đạt thông điệp một cách hiệu quả.Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến lược xử lý khủng hoảng truyền thông: Sau khi áp dụng các chiến lược, doanh nghiệp nên theo dõi và đánh giá hiệu quả của chúng. Điều này giúp doanh nghiệp biết được những gì đã làm đúng và những gì cần cải thiện trong tương lai.Kết luận: Khủng hoảng truyền thông là một thách thức lớn đối với mọi doanh nghiệp. Tuy nhiên, với các chiến lược xử lý khủng hoảng truyền thông hiệu quả, doanh nghiệp có thể giữ vững uy tín và tiếp tục phát triển mạnh mẽ.CẦN HƯỚNG DẪN CHI TIẾT XỬ LÝ, HÃY ẤN VÀO BÌNH LUẬN BÀI VIẾT NHÉTài liệu về khủng hoảng truyền thôngDưới đây là một số tài liệu cần biết về khủng hỏang truyền thông của các thương hiệu lớn và phương thức xử lý, bài học rút ra rất hữu ích: Ngày thứ 2 đen tối và cơn ác mộng của người làm truyền thông: Tải về05 ví dụ về khủng hoảng truyền thông và bài học rút ra: Tải về10 bài học điển hình về xử lý khủng hoảng truyền thông: Tải vềCơ chế lan truyền của khủng hoảng truyền thông: Tải vềDomino-s Pizza- Dội nước dập tắt khủng hoảng truyền thông, thay vì im lặng chờ chết: Tải vềKhi nhân viên làm xấu hình ảnh thương hiệu trên facebook đừng xử trí như Taco Bell: Tải vềNestle và Bài học xử lý khủng hoảng trên mạng xã hội: Tải vềSocial Listening- khủng hoảng truyền thông của Agribank ảnh hưởng như thế nào ? Tải vềSocial Listening- Vì đâu BaBy Care gặp phải khủng hoảng truyền thông: Tải về Tổng hợp các cuộc khủng hoảng truyền thông:Trên đây là các thông tin tư vấn của Legalzone về phương án quản lý doanh nghiệp hiệu quả. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và sử dụng dịch vụ.
Bài viết
Bảo hiểm thất nghiệp là một cơ chế quan trọng, giúp hỗ trợ người lao động trong những giai đoạn khó khăn khi họ mất việc làm. Tuy nhiên, để đảm bảo hoạt động hiệu quả và bền vững của quỹ bảo hiểm thất nghiệp, việc xác định mức đóng cũng như hiểu rõ nguồn hình thành của quỹ này là vô cùng quan trọng. Bài viết sau đây sẽ phân tích và giải đáp những thắc mắc liên quan đến mức đóng và nguồn hình thành Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, giúp người đọc có cái nhìn sâu rộng và đầy đủ hơn về vấn đề này.Bảo hiểm thất nghiệp là gì?Trong bối cảnh kinh tế phức tạp, bảo hiểm thất nghiệp trở thành một giải pháp hỗ trợ quan trọng, giúp giảm nhẹ gánh nặng tài chính cho người lao động.Bảo hiểm thất nghiệp là một chế độ giúp bù lại một phần thu nhập cho những người mất việc, đồng thời hỗ trợ họ trong việc đào tạo nghề và tìm kiếm cơ hội làm việc mới, dựa trên việc đóng góp vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (theo khoản 4 Điều 3 Luật Việc làm 2013).Nhờ vào sự hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp, nhiều người lao động đã tìm ra cách giải quyết vấn đề việc làm, khẳng định vị thế của mình trên thị trường lao động và đóng góp vào sự ổn định và phát triển của xã hội.Mức đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp được xác định như nào?Mức đóng góp và trách nhiệm trong việc đóng góp vào Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp (BHTN) được quy định cụ thể theo Khoản 1 Điều 57 của Luật Việc làm năm 2013. Theo đó:- Mỗi người lao động cần đóng 1% từ tiền lương hàng tháng của mình.- Người sử dụng lao động cũng phải đóng 1% từ quỹ lương hàng tháng dành cho nhân viên đang tham gia BHTN.- Nhà nước cam kết hỗ trợ thêm tối đa 1% từ quỹ lương hàng tháng cho việc đóng góp BHTN, với ngân sách được đảm bảo bởi chính phủ trung ương.Tổng cộng, mức đóng góp vào Quỹ BHTN là 3%, với 1% từ người lao động, 1% từ người sử dụng lao động, và 1% từ sự hỗ trợ của nhà nước.Quỹ BHTN hình thành từ nhiều nguồn khác nhau:- Đóng góp từ người lao động, người sử dụng lao động và sự hỗ trợ từ nhà nước.- Lợi nhuận từ các hoạt động đầu tư của Quỹ BHTN.- Các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật, bao gồm tiền lãi từ việc trễ hạn đóng góp BHTN và các khoản thu hợp pháp khác.Quỹ BHTN được sử dụng cho các mục đích sau:- Thanh toán trợ cấp thất nghiệp.- Hỗ trợ đào tạo, cập nhật kỹ năng nghề nghiệp để giữ việc làm cho người lao động.- Hỗ trợ học nghề.- Hỗ trợ tư vấn và giới thiệu việc làm.- Chi trả bảo hiểm y tế cho người nhận trợ cấp thất nghiệp.- Chi phí quản lý BHTN theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.- Đầu tư để bảo toàn và phát triển Quỹ.Phương thức đóng tiền vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp?Cách thức đóng góp vào Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp (BHTN) diễn ra hàng tháng theo các quy định sau:- Người sử dụng lao động cần đóng góp vào BHTN theo tỷ lệ quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 57 của Luật Việc làm 2013. Họ cũng cần trích một phần từ lương của nhân viên theo tỷ lệ quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 57 của cùng một luật, để đóng góp vào Quỹ BHTN.- Sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho Quỹ BHTN tuân theo nguyên tắc đảm bảo số dư quỹ hàng năm ít nhất bằng hai lần tổng chi cho các chế độ BHTN và chi phí quản lý của năm trước. Tuy nhiên, mức hỗ trợ không vượt quá 1% quỹ lương hàng tháng dành cho BHTN của những người đang tham gia. Cách thức chuyển kinh phí như sau:Vào quý IV mỗi năm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ dựa trên dự toán thu-chi BHTN được phê duyệt để xác định kinh phí hỗ trợ cho Quỹ BHTN của năm trước, tuân theo quy định tại Khoản 1 của Điều này. Số kinh phí này sẽ được gửi đến Bộ Tài chính để chuyển vào Quỹ BHTN một lần.Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận báo cáo quyết toán từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đã được Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam chấp thuận, Bộ Tài chính sẽ thẩm định và quyết định kinh phí hỗ trợ cho Quỹ BHTN năm trước. Nếu kinh phí mà Bộ Tài chính đã cấp nhiều hơn số tiền cần hỗ trợ theo quy định tại Khoản 1 của Điều này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải trả lại phần chênh lệch cho ngân sách nhà nước. Ngược lại, nếu số tiền cấp ít hơn, Bộ Tài chính sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để phê duyệt kinh phí hỗ trợ bổ sung trong năm tiếp theo.Kinh phí hỗ trợ Quỹ BHTN đều được bảo đảm bởi ngân sách trung ương, từ nguồn chi đảm bảo xã hội đã được Quốc hội quyết định.Kết luận Mức đóng góp phải được xác định một cách hợp lý để đảm bảo quỹ có đủ kinh phí hoạt động và cùng lúc đó, không tạo áp lực tài chính quá lớn lên người lao động và người sử dụng lao động. Ngoài ra, việc hình thành quỹ từ nhiều nguồn khác nhau cần được quản lý chặt chẽ và minh bạch, điều này đòi hỏi sự phối hợp mật thiết giữa các cơ quan quản lý, người sử dụng lao động, và người lao động. Một hiểu biết đầy đủ và chi tiết về các khía cạnh này sẽ giúp người lao động cảm thấy an tâm hơn với quỹ bảo hiểm thất nghiệp, thúc đẩy sự tham gia tích cực và từ đó góp phần nâng cao chất lượng an sinh xã hội. Nếu có thắc mắc khác liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp, bạn có thể truy cập Thủ tục pháp luật để cập nhật thông tin và hướng dẫn chi tiết. 
Bài viết
Thủ tướng Phạm Minh Chính quyết định nới hạn thực hiện Chỉ thị 16Thủ tướng Phạm Minh Chính quyết định nới hạn thực hiện Chỉ thị 16 ở 19 tỉnh thành phía Nam thêm 14 ngày, yêu cầu "ai ở đâu ở đấy", tuyệt đối không để người dân rời khỏi nơi cư trú sau ngày 31/7...Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, hôm nay, 31/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có Công điện số 1063 chỉ đạo hoạt động chống dịch.Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh, thành, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tập trung chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, thực chất, hiệu quả các biện pháp cụ thể phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã ban hành trong thời gian qua.Thủ tướng quán triệt, các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16 phải thực hiện nghiêm, nhất quán theo phương châm chỉ có thể thực hiện cao hơn, sớm hơn phù hợp theo tình hình thực tiễn tại địa phương.Người dân không rời nơi cư trú sau ngày 31/7Các cơ quan tổ chức tuyên truyền rộng rãi, kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế để người dân an tâm "ai ở đâu ở đấy"; tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi nơi cư trú từ sau ngày 31/7/2021 tới khi hết giãn cách (trừ những người được chính quyền cho phép).Thủ tướng nêu rõ, lãnh đạo các tỉnh, thành chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để người dân tự ý di chuyển ra khỏi địa phương mình. Đối với người dân đã rời khỏi tỉnh xuất phát đến địa bàn tỉnh khác thì các tỉnh liên quan phải tổ chức đón, đưa về địa phương đích đến bảo đảm an toàn.Chính quyền tổ chức xét nghiệm, vận chuyển bằng xe ca (có thể bố trí xe tải chở theo xe gắn máy của người dân nếu người dân di chuyển bằng xe gắn máy), thực hiện bàn giao đầy đủ, tổ chức cách ly, giám sát y tế theo đúng quy định, không để dịch bệnh lây lan.Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh và tổ chức đưa đón người dân.Tổ chức tốt hệ thống, mạng lưới chăm sóc, điều trị người bị nhiễm vi rút SARS-CoV-2 theo các tầng điều trị; tập trung và ưu tiên năng lực, nâng cao chất lượng điều trị, đặc biệt là đối với các bệnh nhân diễn tiến nặng, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong.Thủ tướng quyết định tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 14 ngày (kể từ ngày kết thúc giãn cách xã hội theo Công văn số 969/TTg-KGVX) đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 969 ngày 17/7/2021.Những tỉnh sau một thời gian thực hiện giãn cách xã hội, nếu đã kiểm soát được dịch bệnh có thể nới lỏng giãn cách theo từng khu vực trong nội bộ tỉnh. Đối với khu vực liên tỉnh thì phải có thỏa thuận, thống nhất với các tỉnh liên quan và phải báo cáo Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 trước khi quyết định.
Bài viết
Đăng ký bằng cách đi tới Link TTPL.VNNhấp vào tài khoản chọn đăng kýChọn Doanh nghiệpNếu bạn là Doanh nghiệp thường Hãy chọn Doanh nghiệpNếu bạn là công ty luật hãy chọn Công ty LuậtLưu ý: khi bạn chọn sẽ xuất hiện vành vàng ở loại hình bạn chọn, nếu không chọn sẽ gây lỗiĐiền thông tin theo hướng dẫnLưu ý: Email và số điện thoại phải có thực, tránh trường hợp mất tài khoản sau nàyĐăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu đã dùngLưu ý: bạn cũng có thể dùng Số điện thoại và mật khẩu để đăng nhậpĐăng nhập vào sử dụng phần mềm quản lý công việcBạn có thể đăng nhập ngay bằng phần Dashboard tuy nhiên nếu muốn dùng tài khoản Pro (đầy đủ quyền) Hãy sử dụng nút mua ( Miễn phí)Hãy mua gói LGZ DIAMOND - Hiện tại đang miễn phí trọn đờiNhư vậy bạn đã tạo được một công ty hoàn chỉnh cho mình, Hãy thêm nhân viên và tiếp tục hoạt động miễn phí.Hotline:Hướng dẫn kỹ thuật: 0888889225Hướng dẫn chung: 0888889366