0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
Danh mục
LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
avatar
Phạm Diễm Thư
97 ngày trước
Bài viết
Vi phạm nồng độ cồn có bị giữ xe không?
Việc xử lý vi phạm nồng độ cồn của tài xế trên đường là một vấn đề nghiêm trọng đối với an toàn giao thông và sự bảo đảm của người tham gia vào lưu thông. Trong bài viết này, hãy cùng Thủ tục pháp luật đi vào chi tiết về quá trình tạm giữ xe trong trường hợp này và thời hạn được quy định cho việc này.1.Tài xế vi phạm nồng độ cồn có bị giữ xe không?Tài xế vi phạm nồng độ cồn đang lái xe là một hành vi nguy hiểm đối với an toàn giao thông, có khả năng gây ra tai nạn đáng tiếc cho cả người lái và các phương tiện khác tham gia vào giao thông. Vì vậy, việc áp dụng biện pháp tạm giữ xe (hoặc biện pháp tạm giữ phương tiện) là một giải pháp quan trọng để ngăn chặn và đảm bảo xử lý vi phạm hành chính này.Việc tạm giữ xe được quy định tại Điều 82 của Nghị định 100/2019/NĐ-CP, và được sửa đổi bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP. Theo quy định này, Cảnh sát giao thông có quyền tạm giữ phương tiện trước khi đưa ra quyết định xử phạt đối với những trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Các điểm cụ thể bao gồm:- Vi phạm về nồng độ cồn đối với người điều khiển xe ô tô tại các điểm c khoản 6, c khoản 8 và điểm 10 Điều 5.- Vi phạm về nồng độ cồn đối với người điều khiển xe máy tại các điểm c khoản 6, c khoản 7 và điểm e khoản 8 Điều 6.- Vi phạm về nồng độ cồn đối với người điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng tại các điểm c khoản 6, b khoản 7 và a khoản 9 Điều 7.- Vi phạm về nồng độ cồn đối với người điều khiển xe đạp tại các điểm q khoản 1, e khoản 3 và c khoản 4 Điều 8.Tất cả người tham gia giao thông bằng các phương tiện giao thông đường bộ, bao gồm ô tô, xe máy, máy kéo, xe máy chuyên dùng và xe đạp đều có thể bị Cảnh sát giao thông tạm giữ xe nếu vi phạm nồng độ cồn theo các điều khoản quy định.Quy trình tạm giữ xe diễn ra bằng cách lập biên bản tạm giữ phương tiện với 02 bản, có lấy chữ ký của người vi phạm và giao cho họ 01 bản theo quy định tại Điều 125 của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Điều này giúp tạo ra bước ngăn chặn ngay lập tức đối với tình huống nguy hiểm này, bảo vệ an toàn cho tất cả người tham gia giao thông và ngăn chặn tiềm năng gây ra tai nạn nghiêm trọng do vi phạm nồng độ cồn.2. Thời hạn tạm giữ xe đối với vi phạm nồng độ cồn:Thời hạn tạm giữ xe khi tài xế vi phạm nồng độ cồn được xác định dựa trên quy định chung về tạm giữ phương tiện theo Điều 125 của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Theo quy định này:Thời hạn tạm giữ xe đối với trường hợp vi phạm nồng độ cồn là không quá 07 ngày làm việc, tính từ ngày phương tiện bị tạm giữ thực tế. Điều này đảm bảo rằng phương tiện sẽ được tạm giữ trong khoảng thời gian ngắn nhằm đảm bảo an toàn giao thông và tránh tai nạn do vi phạm nồng độ cồn.Tuy nhiên, thời hạn tạm giữ xe có thể được kéo dài trong các trường hợp sau đây:- Trong trường hợp vụ việc phải chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền xử phạt, thời hạn tạm giữ xe không quá 10 ngày làm việc. Điều này có thể xảy ra khi có sự can thiệp của cơ quan quản lý và xử phạt.- Trong vụ việc mà cá nhân hoặc tổ chức có yêu cầu giải trình hoặc cần xác minh các tình tiết liên quan, thời hạn tạm giữ xe không quá 01 tháng. Điều này áp dụng khi có nhu cầu điều tra thêm hoặc cần rõ các thông tin liên quan đến vi phạm.- Trong trường hợp vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp, cần thêm thời gian để xác minh và thu thập chứng cứ, thời hạn tạm giữ xe không quá 02 tháng. Điều này áp dụng khi việc vi phạm nồng độ cồn có tính chất nghiêm trọng và cần phải điều tra kỹ càng trước khi đưa ra quyết định xử lý cuối cùng.Tóm lại, thời hạn tạm giữ xe do vi phạm nồng độ cồn có thể biến đổi tùy theo tình huống cụ thể và các yếu tố liên quan đến việc xử lý vi phạm hành chính.Bên cạnh đó người vi phạm nồng độ cồn bị tạm giữ xe phải đến lấy xe đúng thời hạn được quy định. Nếu quá thời hạn này mà không đến nhận xe, xe máy của người vi phạm có thể bị xử lý theo quy định tại khoản 8 của Điều 1 trong Nghị định 31/2020/NĐ-CP.Theo quy định này, trong khoảng thời gian 03 ngày, tính từ ngày hết thời hạn tạm giữ, nếu người vi phạm không đến nhận mà không có lý do chính đáng, người đã ra quyết định tạm giữ phải thông báo thông tin trên phương tiện cho công chúng thông qua cơ quan trung ương hoặc địa phương nơi tạm giữ phương tiện, và phải niêm yết công khai thông tin này tại trụ sở của cơ quan có thẩm quyền tạm giữ.Sau khi đã qua 30 ngày kể từ ngày thông báo cuối cùng được niêm yết công khai trên phương tiện, nếu người vi phạm không đến nhận hoặc không thể xác định được người vi phạm, người có thẩm quyền sẽ phải ra quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính để xử lý theo quy định của pháp luật.Khi phương tiện bị tịch thu, nó sẽ được chuyển thành tài sản công và sẽ điều tra, xử lý theo trình tự, thủ tục quy định trong Luật Quản lý và Sử dụng Tài sản Công cộng và các văn bản liên quan.Kết luậnTài xế vi phạm nồng độ cồn đang lái xe không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mình mà còn đe dọa an toàn của những người khác trên đường. Việc tạm giữ xe là một biện pháp cần thiết để ngăn chặn vi phạm này và đảm bảo rằng người vi phạm phải chịu trách nhiệm. 
avatar
Văn An
145 ngày trước
Bài viết
Thủ tục Đề Xuất Áp Dụng Biện Pháp Đưa Vào Trường Giáo Dưỡng
Hồ sơ, thủ tục đưa người đã có quyết định vào trường giáo dưỡngTại Điều 14 của Nghị định 140/2021/NĐ-CP, quy định rõ về hồ sơ và thủ tục đưa người đã có quyết định vào trường giáo dưỡng. Quá trình này đòi hỏi việc chuẩn bị một hồ sơ đầy đủ và chi tiết, bao gồm các thành phần chính sau đây:Quyết Định của Tòa Án Nhân Dân Cấp Huyện:Bản sao quyết định của Tòa án nhân dân cấp huyện về việc áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng.Biên Bản Thi Hành Quyết Định:Biên bản thi hành quyết định của cơ quan thực hiện biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng.Quyết Định Tạm Giữ (Nếu Có):Bản sao quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính, nếu có.Bản Tóm Tắt Lý Lịch và Hành Vi Vi Phạm:Tài liệu tóm tắt lý lịch và mô tả hành vi vi phạm pháp luật của người bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng.Danh Bản và Chỉ Bản:Danh bản và chỉ bản của người bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng.Bản Sao Các Quyết Định Giáo Dục:Bản sao các quyết định giáo dục đã áp dụng, nếu có.Quyết Định Giao Cho Gia Đình hoặc Tổ Chức Quản Lý:Bản sao quyết định giao cho gia đình, tổ chức quản lý người có quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng trong thời gian lập hồ sơ đề nghị.Giấy Khám Sức Khỏe:Giấy khám sức khỏe của người bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng từ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện trở lên.Tài Liệu Khác Liên Quan Đến Nhân Thân:Bất kỳ tài liệu khác nào liên quan đến nhân thân của người bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, nếu có.Đối với trường hợp người phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng nhưng chưa chấp hành và bỏ trốn, nếu sau truy tìm được và người đó chưa đủ 18 tuổi, Trưởng Công an cấp huyện đã lập hồ sơ có trách nhiệm tổ chức đưa người này vào trường giáo dưỡng để thi hành quyết định. Hồ sơ cụ thể bao gồm:Tài Liệu, Giấy Tờ Theo Quy Định:Các tài liệu và giấy tờ cần thiết theo quy định tại khoản 1 Điều này, đảm bảo tính đầy đủ và hợp lệ.Quyết Định Truy Tìm:Bản sao quyết định truy tìm người bỏ trốn, là một phần quan trọng của hồ sơ.Biên Bản Giữ Người:Biên bản ghi lại quá trình giữ người khi truy tìm, đồng thời xác nhận việc người này đã được tìm thấy.Thông Báo Hủy Quyết Định Truy Tìm:Thông báo chính thức về việc hủy quyết định truy tìm, điều này là quan trọng để đảm bảo quá trình đưa vào trường giáo dưỡng là hợp pháp.Tài Liệu Về Hành Vi Vi Phạm Bỏ Trốn:Nếu có, tài liệu về các hành vi vi phạm trong thời gian bỏ trốn sẽ được bao gồm trong hồ sơ.Ngoài ra, quá trình giao, nhận người phải chấp hành quyết định và hồ sơ cũng đặt ra những yêu cầu cụ thể:Đối Chiếu và Kiểm Tra:Trường giáo dưỡng phải thực hiện đối chiếu, kiểm tra người được giao, nhận với các tài liệu trong hồ sơ, đồng thời kiểm tra tình trạng sức khỏe hiện tại, đồ dùng cá nhân và các vấn đề khác có liên quan.Lập Biên Bản Giao, Nhận:Quá trình giao, nhận phải được lập thành biên bản, ghi rõ các thông tin liên quan để đảm bảo tính chính xác và minh bạch.Đánh Bút Lục Theo Quy Định:Hồ sơ phải được đánh bút lục theo quy định để đảm bảo tính pháp lý và trách nhiệm.Thủ tục đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡngDựa vào quy định của Điều 13 Nghị định 140/2021/NĐ-CP về hồ sơ và thủ tục đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, quy trình này bao gồm các bước sau:Lập Hồ Sơ Đề Nghị:Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn thành việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng.Hồ sơ bao gồm văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và tài liệu liên quan theo quy định.Chuyển Hồ Sơ cho Công An Cấp Huyện:Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển hồ sơ đến Trưởng Công an cấp huyện.Hồ sơ được xem xét theo quy định của Điều 99 Luật Xử lý vi phạm hành chính.Chuyển Hồ Sơ cho Tòa Án Nhân Dân Cấp Huyện:Trưởng Công an cấp huyện chuyển hồ sơ cho Tòa án nhân dân cấp huyện để xem xét và quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng.Lập Hồ Sơ Bởi Công An Cấp Huyện hoặc Công An Tỉnh:Nếu Công an cấp huyện hoặc Công an tỉnh trực tiếp lập hồ sơ, họ chuyển hồ sơ cho Tòa án nhân dân cấp huyện.Hồ sơ này gồm văn bản đề nghị của Trưởng Công an cấp huyện hoặc Giám đốc Công an cấp tỉnh và các tài liệu kèm theo theo quy định của Điều 99 Luật Xử lý vi phạm hành chính.Lập Biên Bản Giao, Nhận Hồ Sơ:Việc giao, nhận hồ sơ phải được lập biên bản, đảm bảo tính chính xác và minh bạch.Đánh Bút Lục theo Quy Định:Hồ sơ được đánh bút lục theo quy định, đảm bảo tính pháp lý và trách nhiệm.Câu hỏi liên quan1. Bước thủ tục nào cần thực hiện khi đưa người vào trường giáo dưỡng?Khi đưa người vào trường giáo dưỡng, quy trình thủ tục bao gồm các bước cụ thể để đảm bảo quá trình diễn ra hợp lý và theo đúng quy định. Dưới đây là một số bước thủ tục cần thực hiện trong quá trình này:Xác định Đối Tượng:Xác định rõ đối tượng cần đưa vào trường giáo dưỡng, xác minh thông tin và hồ sơ liên quan.Lập Hồ Sơ:Chuẩn bị và lập hồ sơ đầy đủ, bao gồm các giấy tờ, quyết định, thông tin cá nhân, và các tài liệu khác theo yêu cầu.Xác Nhận Quyết Định:Xác nhận quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc đưa người đó vào trường giáo dưỡng.Thông Báo Gia Đình và Người Liên Quan:Thông báo cho gia đình và những người liên quan về quá trình đưa người vào trường giáo dưỡng.Kiểm Tra Sức Khỏe:Thực hiện kiểm tra sức khỏe theo quy định, bao gồm cả các xét nghiệm và giấy chứng nhận y tế.Xác Nhận Giao, Nhận:Thực hiện quá trình giao, nhận người cùng với hồ sơ giữa cơ quan chủ trì và trường giáo dưỡng.Lập Biên Bản:Lập biên bản giao, nhận chi tiết và đầy đủ thông tin về quá trình đưa người vào trường giáo dưỡng.Cập Nhật Hồ Sơ:Cập nhật thông tin trong hồ sơ liên quan đến quá trình đưa người vào trường giáo dưỡng.2. Những thủ tục bắt buộc nào cần được tuân theo khi đưa người vào cơ sở giáo dục?Đăng Ký và Gia Nhập Học:Người được đưa vào cơ sở giáo dục cần thực hiện quá trình đăng ký và gia nhập học theo quy định của trường.Hoàn Thiện Hồ Sơ Học Sinh:Làm đầy đủ hồ sơ học sinh với các giấy tờ như hộ khẩu, chứng minh nhân dân, và các thông tin cá nhân khác.Kiểm Tra Y Tế:Thực hiện kiểm tra sức khỏe và cung cấp giấy chứng nhận y tế để đảm bảo an toàn sức khỏe trong môi trường học tập.Thực Hiện Đăng Ký Học Phí:Nếu có, thực hiện đăng ký và thanh toán học phí theo quy định của trường.Thông Báo cho Gia Đình:Thông báo cho gia đình về việc đưa người đó vào cơ sở giáo dục, bao gồm các thông tin cần thiết.3. Ai là đối tượng được đưa vào trường giáo dưỡng?Đối tượng được đưa vào trường giáo dưỡng thường là những người có các đặc điểm sau:Người Vi Phạm Pháp Luật:Có quyết định từ cơ quan có thẩm quyền về việc áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng do vi phạm pháp luật.Người Cần Giáo Dục Đặc Biệt:Những người cần môi trường giáo dục đặc biệt do các yếu tố đặc biệt về hành vi, tâm lý, hoặc khả năng học tập.Người Chưa Đủ 18 Tuổi:Đối với người chưa đủ 18 tuổi, việc đưa vào trường giáo dưỡng cần tuân theo quy định của pháp luật.4. Làm thế nào để có một quyết định hợp lệ và chính xác khi đưa người vào trường giáo dưỡng:Tuân theo Quy Định Pháp Luật:Kiểm tra và đảm bảo rằng quyết định đưa người vào trường giáo dưỡng tuân theo đúng quy định của pháp luật.Xác Minh Thông Tin:Xác minh thông tin liên quan đến người được đưa vào trường giáo dưỡng để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của hồ sơ.Rà soát Hồ Sơ Điều Tra:Kiểm tra các hồ sơ điều tra và quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng để đảm bảo sự chính xác và hợp lệ.Thăm Dò Tư Cách Pháp Lý:Thăm dò về tư cách pháp lý của người đó và xác nhận rằng quyết định đưa vào trường giáo dưỡng là hợp lệ.Thảo Luận và Xác Nhận Cùng Các Bên Liên Quan:Thảo luận với các bên liên quan, như gia đình và cơ quan có thẩm quyền, để đảm bảo tính chính xác và chính thức của quyết định.5. Những khó khăn nào thường xuyên gặp phải trong quá trình lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở giáo dưỡng và làm thế nào để giải quyết chúng?Thiếu Thông Tin Hoặc Giấy Tờ:Giải quyết: Liên hệ với các bên liên quan để hoàn thiện thông tin cần thiết và bổ sung giấy tờ.Gia Đình Không Hợp Tác:Giải quyết: Tìm cách tương tác và thương lượng với gia đình để có sự hợp tác và thông tin chính xác.Khó Khăn Trong Việc Kiểm Soát Hành Vi:Giải quyết: Phối hợp với cơ quan chức năng và chuyên gia để kiểm soát hành vi và đảm bảo an toàn.Vấn Đề Pháp Lý Phức Tạp:Giải quyết: Hợp tác với chuyên viên pháp lý để giải quyết mọi vấn đề pháp lý và đảm bảo quyết định hợp lệ.Không Đồng Thuận Từ Người Được Đưa Vào Trường:Giải quyết: Tổ chức các cuộc đàm phán và thảo luận để đạt được sự đồng thuận và sự hợp tác từ phía người được đưa vào trường giáo dưỡng. 
avatar
Văn An
166 ngày trước
Bài viết
Hướng dẫn thủ tục tịch thu tang vật vi phạm pháp luật hành chính
Tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu xử lý như thế nào?Tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật theo Điều 106 Luật quản lý sử dụng tài sản công 2017 gồm các trường hợp sau:Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu.Tài sản vô chủ hoặc không xác định được chủ sở hữu.Tài sản do chủ sở hữu chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước.Tài sản do doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển giao không bồi hoàn cho Nhà nước Việt Nam theo cam kết.Tài sản được đầu tư theo hình thức đối tác công tư chuyển giao cho Nhà nước Việt Nam theo hợp đồng dự án.Theo quy định trong Điều 106 Luật Quản lý sử dụng tài sản công 2017, tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu được xử lý như sau:Giao quyền sử dụng tài sản công.Cấp quyền khai thác tài sản công.Cho thuê tài sản công.Chuyển nhượng, cho thuê quyền khai thác, quyền sử dụng tài sản công.Sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, liên doanh, liên kết.Sử dụng tài sản công để thanh toán các nghĩa vụ của Nhà nước.Bán, thanh lý tài sản công.Hình thức khác theo quy định của pháp luật.Thủ tục tịch thu tang vật vi phạm hành chínhTheo Điều 81 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (được bổ sung bởi khoản 42 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020), trình tự thủ tục tịch thu tang vật vi phạm hành chính như sau:Khi tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 26 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, người có thẩm quyền xử phạt cần lập biên bản.Biên bản phải chi tiết ghi rõ thông tin về tang vật bị tịch thu như tên, số lượng, chủng loại, số đăng ký (nếu có), tình trạng, chất lượng và phải có chữ ký của người tiến hành tịch thu, người bị xử phạt hoặc đại diện tổ chức bị xử phạt, cũng như người chứng kiến.Trường hợp người bị xử phạt hoặc đại diện tổ chức bị xử phạt vắng mặt, cần có hai người chứng kiến.Tang vật cần niêm phong phải được niêm phong trước mặt người bị xử phạt hoặc đại diện tổ chức bị xử phạt và người chứng kiến, việc này được ghi nhận trong biên bản.Nếu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ có bất kỳ thay đổi nào so với thời điểm ra quyết định tạm giữ, cần lập biên bản về những thay đổi này, kèm chữ ký của người lập biên bản, người có trách nhiệm tạm giữ và người chứng kiến.Tất cả tang vật, phương tiện vi phạm hành chính sau khi bị tịch thu cần được quản lý và bảo quản theo quy định của Chính phủ.Tang vật, phương tiện đã có quyết định tịch thu sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.Khi nào không có quyết định xử lý vi phạm hành chính?Theo Khoản 1 Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, có các trường hợp không ra quyết định xử lý vi phạm hành chính như sau:Trường hợp được quy định tại Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012;Không xác định được đối tượng vi phạm hành chính;Hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 hoặc hết thời hạn ra quyết định xử phạt theo Khoản 3 Điều 63 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 hoặc Khoản 1 Điều 66 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012;Cá nhân vi phạm hành chính chết, mất tích, hoặc tổ chức vi phạm hành chính đã giải thể, phá sản trong thời gian xem xét ra quyết định xử phạt;Chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm theo quy định tại Điều 62 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012.Câu hỏi liên quan1. Quy định về tịch thu tang vật vi phạm hành chính là gì?Quy định về tịch thu tang vật vi phạm hành chính thường được quy định rõ trong luật pháp của mỗi quốc gia và trong các văn bản pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Nói chung, tịch thu tang vật là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền tạm giữ hoặc thu hồi vĩnh viễn các tang vật liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật hành chính, nhằm mục đích ngăn chặn, răn đe và khắc phục hậu quả.2. Các trường hợp tịch thu tang vật vi phạm hành chính?Các trường hợp tịch thu tang vật vi phạm hành chính thường bao gồm:Tang vật được sử dụng trực tiếp để thực hiện hành vi vi phạm.Tang vật là kết quả trực tiếp của hành vi vi phạm.Tang vật được sử dụng để che giấu, hỗ trợ hoặc chuẩn bị cho việc vi phạm.Trong một số trường hợp, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính cũng có thể bị tịch thu nếu pháp luật quy định.3. Thời hạn tịch thu tang vật vi phạm hành chính?Thời hạn tịch thu tang vật vi phạm hành chính thường được xác định dựa trên quy định cụ thể của luật hành chính hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Thời hạn có thể khác nhau tùy thuộc vào tính chất và mức độ nghiêm trọng của vi phạm. Thông thường, tang vật sẽ được tịch thu ngay khi phát hiện vi phạm và quá trình này sẽ diễn ra cho đến khi có quyết định cuối cùng về việc xử lý tang vật đó.4. Thẩm quyền tịch thu tang vật vi phạm hành chính?Thẩm quyền tịch thu tang vật vi phạm hành chính thường nằm ở cơ quan nhà nước có thẩm quyền như cảnh sát, thanh tra, hoặc các cơ quan quản lý đặc thù tùy thuộc vào lĩnh vực vi phạm. Luật hành chính sẽ quy định rõ ràng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục tịch thu, và quyền lợi của người bị tịch thu tang vật.5. Thông tư hướng dẫn xử lý tang vật vi phạm hành chính và trả lại tang vật, phương tiện vi phạm hành chính?Thông tư hướng dẫn xử lý tang vật vi phạm hành chính là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để hướng dẫn cụ thể về cách thức xử lý tang vật từ khi tịch thu đến khi quyết định cuối cùng về việc tiêu hủy, bán đấu giá, hoặc trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp. Trả lại tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có thể được thực hiện nếu sau quá trình xem xét, người vi phạm được xác định có quyền lợi hợp pháp và việc trả lại không trái với các quy định pháp luật hiện hành. Thông tư này sẽ chi tiết các điều kiện, thủ tục và trách nhiệm liên quan. 
avatar
Văn An
192 ngày trước
Bài viết
Hướng dẫn Thủ tục xử lý vi phạm hành chính hành vi lấn chiếm đất lâm nghiệp
Thời hạn xử lý vi phạm hành chính trong trường hợp lấn chiếm đất lâm nghiệpThời hạn xử lý vi phạm hành chính trong trường hợp lấn chiếm đất lâm nghiệp, theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 và sửa đổi 2020, là 2 năm. Điều này dựa trên điểm a khoản 1 Điều 6 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, được sửa đổi bổ sung tại điểm a khoản 4 Điều 1 của bản Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020.Cụ thể, thời hạn xử lý vi phạm hành chính thông thường là 01 năm. Tuy nhiên, đối với các vi phạm trong lĩnh vực như kế toán, quản lý giá, sở hữu trí tuệ, xây dựng, thủy sản, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, quản lý đất đai, và một số lĩnh vực khác, thời hạn xử lý là 02 năm. Riêng vi phạm hành chính liên quan đến thuế sẽ tuân theo quy định riêng của pháp luật về quản lý thuế.Vậy, trong trường hợp lấn chiếm đất lâm nghiệp, thời hạn xử lý vi phạm hành chính được áp dụng là 2 năm, không phải 1 năm như đa số các trường hợp vi phạm khác.Hành vi lấn chiếm đất lâm nghiệp bị xử phạt như thế nào?Hành vi lấn chiếm đất lâm nghiệp được xử phạt nghiêm minh theo Nghị định 91/2019/NĐ-CP. Cụ thể, việc lấn chiếm đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, và đất rừng sản xuất ở khu vực nông thôn sẽ chịu mức phạt tùy thuộc vào diện tích đất bị lấn chiếm.Phạt 3-5 triệu đồng cho diện tích dưới 0,02 héc ta.Phạt 5-7 triệu đồng cho diện tích từ 0,02 đến dưới 0,05 héc ta.Phạt 7-15 triệu đồng cho diện tích từ 0,05 đến dưới 0,1 héc ta.Phạt 15-40 triệu đồng cho diện tích từ 0,1 đến dưới 0,5 héc ta.Phạt 40-60 triệu đồng cho diện tích từ 0,5 đến dưới 1 héc ta.Phạt 60-150 triệu đồng cho diện tích từ 1 héc ta trở lên.Không chỉ phạt tiền, người vi phạm còn bị buộc khôi phục tình trạng ban đầu của đất và nộp lại lợi ích bất hợp pháp từ việc lấn chiếm. Mức phạt và biện pháp khắc phục này nhằm đảm bảo tính bảo vệ và phát triển bền vững nguồn tài nguyên lâm nghiệp quý giá của quốc gia.Thủ tục xử lý vi phạm hành chính hành vi lấn chiếm đất lâm nghiệpThủ tục xử lý vi phạm hành chính trong trường hợp lấn chiếm đất lâm nghiệp tuân theo quy định pháp luật rõ ràng và nghiêm ngặt, nhằm bảo vệ tài nguyên quốc gia và trật tự xã hội. Các bước thực hiện bao gồm:Chấm Dứt Hành Vi Vi Phạm: Theo Điều 55 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, khi phát hiện hành vi lấn chiếm, người có thẩm quyền yêu cầu chấm dứt ngay lập tức thông qua các phương tiện như lời nói, còi, hiệu lệnh, văn bản, hoặc hình thức khác theo quy định.Lập Biên Bản Vi Phạm: Biên bản được lập theo hướng dẫn của Điều 58 và khoản 29 Điều 1 của Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020, ghi chép chi tiết về hành vi vi phạm và tình hình hiện trường.Xác Định Giá Trị Tang Vật: Dựa trên Điều 60 và điểm d khoản 72 Điều 1 của Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020, giá trị của tang vật vi phạm hành chính cần được xác định để làm cơ sở cho việc quyết định mức phạt.Ra Quyết Định Xử Phạt: Người có thẩm quyền cần ra quyết định xử phạt trong vòng 07 ngày đối với các vụ vi phạm thông thường, và lên đến 1 tháng đối với các vụ có tính chất phức tạp, theo quy định tại khoản 1 Điều 66 và khoản 34 Điều 1 của Luật xử lý vi phạm hành chính  sửa đổi 2020.Thông Báo Quyết Định: Quyết định xử phạt cần được gửi đến cá nhân, tổ chức bị xử phạt, cơ quan thu tiền phạt, và các cơ quan liên quan khác trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định, theo Điều 70 của Luật xử lý vi phạm hành chính 2012.Thực Hiện Quyết Định Xử Phạt: Cá nhân, tổ chức bị xử phạt phải tuân thủ quyết định trong vòng 10 ngày từ khi nhận được, như quy định tại Điều 73 của Luật xử lý vi phạm hành chính 2012.Cưỡng Chế Thi Hành Quyết Định: Trường hợp không chấp hành, các biện pháp cưỡng chế sẽ được áp dụng theo Điều 86 của Luật xử lý vi phạm hành chính 2012.Câu hỏi liên quanLấn chiếm đất rừng sản xuất là gì?Lấn chiếm đất rừng sản xuất là hành vi không hợp pháp chiếm dụng hoặc sử dụng đất rừng để mục đích sản xuất không phù hợp, gây hậu quả nghiêm trọng đến tài nguyên rừng và môi trường.Quy trình xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai như thế nào?Quy trình xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai thường bao gồm việc xác định hành vi vi phạm, thu thập chứng cứ, thông báo về vi phạm và quy định xử phạt theo quy định của pháp luật.Thẩm quyền xử phạt hành vi lấn, chiếm đất là gì?Thẩm quyền xử phạt hành vi lấn, chiếm đất thường thuộc về các cơ quan chức năng có thẩm quyền trong việc giám sát, quản lý và xử lý vi phạm đất đai, thường là các cơ quan quản lý địa phương hoặc cơ quan quản lý tài nguyên môi trường.Quy trình xử lý lấn chiếm đất công là gì?Quy trình xử lý lấn chiếm đất công thường bao gồm việc xác định hành vi lấn chiếm, cung cấp cơ hội cho người vi phạm để cải thiện tình hình, và sau đó áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật.Hành vi lấn chiếm đất công là gì?Hành vi lấn chiếm đất công là việc sử dụng, chiếm đất một cách trái phép hoặc không đúng quy định, làm thay đổi mục đích sử dụng đất, gây thiệt hại đến tài sản công, gây ảnh hưởng đến quy hoạch, môi trường và an ninh đất đai. 
avatar
Nguyễn Diễm Quỳnh
194 ngày trước
Bài viết
Mức xử phạt đối với tổ chức tín dụng không xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ là bao nhiêu?
Hệ thống kiểm soát nội bộ là một phần quan trọng trong hoạt động của tổ chức tín dụng, nhằm đảm bảo tính hiệu quả, an toàn, và tuân thủ pháp luật trong mọi thủ tục và hoạt động. Bài viết này sẽ trình bày những yêu cầu cụ thể mà các tổ chức tín dụng cần tuân thủ, như quy định tại Điều 40 của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 về hệ thống kiểm soát nội bộ.I. Tổ chức tín dụng xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ để đảm bảo những yêu cầu nào?Theo quy định tại Điều 40 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 về hệ thống kiểm soát nội bộ như sau:“Hệ thống kiểm soát nội bộ1. Hệ thống kiểm soát nội bộ là tập hợp các cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ, cơ cấu tổ chức của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xây dựng phù hợp với hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước và được tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời rủi ro và đạt được yêu cầu đề ra.2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ để bảo đảm các yêu cầu sau đây:a) Hiệu quả và an toàn trong hoạt động; bảo vệ, quản lý, sử dụng an toàn, hiệu quả tài sản và các nguồn lực;b) Hệ thống thông tin tài chính và thông tin quản lý trung thực, hợp lý, đầy đủ và kịp thời;c) Tuân thủ pháp luật và các quy chế, quy trình, quy định nội bộ.3. Hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải được kiểm toán nội bộ, tổ chức kiểm toán độc lập đánh giá định kỳ.”Theo đó, tổ chức tín dụng xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ để đảm bảo những yêu cầu sau:- Hiệu quả và an toàn trong hoạt động: Đây là yêu cầu cơ bản đối với hệ thống kiểm soát nội bộ. Tổ chức tín dụng phải đảm bảo hoạt động của họ diễn ra hiệu quả và an toàn, bao gồm việc bảo vệ, quản lý, và sử dụng tài sản và nguồn lực một cách an toàn và hiệu quả.- Hệ thống thông tin tài chính và thông tin quản lý: Tổ chức tín dụng phải đảm bảo rằng thông tin tài chính và thông tin quản lý của họ là trung thực, hợp lý, đầy đủ và được cung cấp kịp thời. Điều này đảm bảo tính minh bạch và đáng tin cậy trong hoạt động tài chính của họ.- Tuân thủ pháp luật và các quy chế, quy trình, quy định nội bộ: Tổ chức tín dụng phải tuân thủ mọi quy định pháp luật và các quy chế, quy trình, và quy định nội bộ. Điều này đảm bảo rằng họ hoạt động theo quy định và tránh vi phạm pháp luật.II. Mức xử phạt đối với tổ chức tín dụng không xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ là bao nhiêu?Theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định 88/2019/NĐ-CP về vi phạm quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán độc lập như sau:“Vi phạm quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán độc lập1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập, báo cáo về hệ thống kiểm soát nội bộ theo quy định của pháp luật.2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:a) Không lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng;b) Không thông báo cho Ngân hàng Nhà nước về tổ chức kiểm toán độc lập được lựa chọn trong thời hạn 30 ngày theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng.3. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:a) Kiểm toán nội bộ không thực hiện những nội dung quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định pháp luật;b) Không thực hiện kiểm toán độc lập theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng và quy định pháp luật, không thực hiện kiểm toán độc lập lại trong trường hợp báo cáo kiểm toán có ý kiến ngoại trừ của tổ chức kiểm toán độc lập theo quy định tại khoản 3 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng và quy định của pháp luật;c) Không thực hiện giám sát của quản lý cấp cao, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, đánh giá nội bộ về mức đủ vốn theo quy định của pháp luật.4. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi không thành lập kiểm toán nội bộ chuyên trách thuộc Ban kiểm soát.5. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi không xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 40 Luật Các tổ chức tín dụng.”Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 3 Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền như sau:“Hình thức xử phạt, mức phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền và biện pháp khắc phục hậu quả...3. Mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền:...b) Mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân; mức phạt tiền đối với tổ chức có cùng một hành vi vi phạm hành chính bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân;…”Theo quy định trên, tổ chức tín dụng không xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ theo quy định thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng.III. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức tín dụng không xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ là bao lâu?Theo điểm a khoản 1 Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, được sửa đổi bởi điểm a khoản 4 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 quy định về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính như sau:“Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được quy định như sau:a) Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm, trừ các trường hợp sau đây:Vi phạm hành chính về kế toán; hóa đơn; phí, lệ phí; kinh doanh bảo hiểm; quản lý giá; chứng khoán; sở hữu trí tuệ; xây dựng; thủy sản; lâm nghiệp; điều tra, quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước; hoạt động dầu khí và hoạt động khoáng sản khác; bảo vệ môi trường; năng lượng nguyên tử; quản lý, phát triển nhà và công sở; đất đai; đê điều; báo chí; xuất bản; sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa; sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả; quản lý lao động ngoài nước thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 02 năm.Vi phạm hành chính về thuế thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về quản lý thuế;…”Như vậy, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức tín dụng không xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ là 01 năm.Kết luậnHệ thống kiểm soát nội bộ trong tổ chức tín dụng là một yếu tố quan trọng đối với tính hiệu quả, an toàn, và tuân thủ pháp luật. Tổ chức tín dụng cần xây dựng và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ thích hợp để đảm bảo rằng họ tuân thủ mọi quy định và phòng ngừa các rủi ro tiềm ẩn. Việc không xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, bao gồm việc bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.
avatar
Nguyễn Diễm Quỳnh
194 ngày trước
Bài viết
Mức phạt đối với tổ chức tín dụng áp dụng lãi suất huy động vốn cao hơn mức đã niêm yết là bao nhiêu?
Trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng, việc áp dụng lãi suất huy động vốn là một phần quan trọng của hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, việc thực hiện lãi suất này phải tuân thủ theo quy định của pháp luật, và việc vi phạm quy định về lãi suất có thể dẫn đến xử phạt hành chính. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về mức xử phạt đối với tổ chức tín dụng khi áp dụng lãi suất huy động vốn cao hơn mức đã niêm yết.I. Mức phạt đối với tổ chức tín dụng áp dụng lãi suất huy động vốn cao hơn mức đã niêm yết là bao nhiêu?Theo khoản 2 Điều 13 Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định như sau:“Vi phạm quy định về lãi suất huy động vốn, phí cung ứng dịch vụ, kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:a) Không niêm yết công khai lãi suất huy động vốn, mức phí cung ứng dịch vụ theo quy định;b) Niêm yết lãi suất huy động vốn, mức phí cung ứng dịch vụ không rõ ràng, gây nhầm lẫn cho khách hàng;c) Thu các loại phí cung ứng dịch vụ không đúng quy định pháp luật, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 4 Điều 14, điểm m khoản 4 Điều 23 Nghị định này.2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi áp dụng lãi suất huy động vốn, mức phí cung ứng dịch vụ cao hơn mức đã niêm yết.…”Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 3 Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền như sau:“Hình thức xử phạt, mức phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền và biện pháp khắc phục hậu quả...3. Mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền:...b) Mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân; mức phạt tiền đối với tổ chức có cùng một hành vi vi phạm hành chính bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân;…”Theo đó, tổ chức tín dụng áp dụng lãi suất huy động vốn cao hơn mức đã niêm yết thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng.II. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức tín dụng áp dụng lãi suất huy động vốn cao hơn mức đã niêm yết là bao lâu?Theo điểm a khoản 1 Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, được sửa đổi bởi điểm a khoản 4 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 quy định về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính như sau:“Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được quy định như sau:a) Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm, trừ các trường hợp sau đây:Vi phạm hành chính về kế toán; hóa đơn; phí, lệ phí; kinh doanh bảo hiểm; quản lý giá; chứng khoán; sở hữu trí tuệ; xây dựng; thủy sản; lâm nghiệp; điều tra, quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước; hoạt động dầu khí và hoạt động khoáng sản khác; bảo vệ môi trường; năng lượng nguyên tử; quản lý, phát triển nhà và công sở; đất đai; đê điều; báo chí; xuất bản; sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa; sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả; quản lý lao động ngoài nước thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 02 năm.Vi phạm hành chính về thuế thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về quản lý thuế;…”Theo đó, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức tín dụng áp dụng lãi suất huy động vốn cao hơn mức đã niêm yết là 01 năm.III. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được quyền xử phạt tổ chức tín dụng áp dụng lãi suất huy động vốn cao hơn mức đã niêm yết không?Theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Nghị định 88/2019/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 43 Điều 1 Nghị định 143/2021/NĐ-CP về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp như sau:“Phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng1. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấpChủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II Nghị định này theo thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.…”Theo khoản 1 Điều 54 Nghị định 88/2019/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 35 Điều 1 Nghị định 143/2021/NĐ-CP quy định về thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã như sau:“Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền:a) Phạt cảnh cáo;b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng;c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 10.000.000 đồng.…”Căn cứ điểm d khoản 3 Điều 3 Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về thẩm quyền phạt tiền như sau:“Hình thức xử phạt, mức phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền và biện pháp khắc phục hậu quả...3. Mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền:...d) Thẩm quyền phạt tiền của từng chức danh quy định tại Chương III Nghị định này là thẩm quyền phạt tiền áp dụng đối với cá nhân. Thẩm quyền phạt tiền áp dụng đối với tổ chức bằng 02 lần thẩm quyền phạt tiền áp dụng đối với cá nhân.…”Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tối đa là 5.000.000 đồng đối với cá nhân và 10.000.000 đồng đối với tổ chức.Tuy nhiên, đối với tổ chức tín dụng áp dụng lãi suất huy động vốn cao hơn mức đã niêm yết, mức phạt tiền tối đa có thể lên đến 80.000.000 đồng. Do vậy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã không có thẩm quyền xử phạt tổ chức tín dụng trong trường hợp này.Kết luậnViệc tuân thủ quy định về lãi suất huy động vốn là một phần quan trọng của hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng. Vi phạm quy định này có thể dẫn đến xử phạt hành chính, và mức phạt phụ thuộc vào tình hình vi phạm. Để tránh xử phạt và duy trì uy tín, các tổ chức tín dụng nên luôn tuân thủ quy định về lãi suất huy động vốn theo pháp luật.
avatar
Nguyễn Diễm Quỳnh
194 ngày trước
Bài viết
Ngân hàng thương mại sử dụng vốn huy động để góp vốn vào doanh nghiệp bảo hiểm thì bị xử phạt thế nào?
Việc góp vốn từ ngân hàng thương mại vào các doanh nghiệp bảo hiểm là một hoạt động quan trọng trong lĩnh vực tài chính. Tuy nhiên, việc này phải tuân thủ các quy định pháp luật nghiêm ngặt để đảm bảo tính hợp pháp và ổn định của hệ thống tài chính. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về quy định về góp vốn từ ngân hàng thương mại vào doanh nghiệp bảo hiểm theo pháp luật Việt Nam và các biện pháp xử lý vi phạm hành chính nếu có.I. Ngân hàng thương mại có được sử dụng vốn huy động để góp vốn vào doanh nghiệp bảo hiểm hay không?Theo khoản 1, khoản 4 Điều 103 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 quy định về góp vốn, mua cổ phần như sau:“Góp vốn, mua cổ phần1. Ngân hàng thương mại chỉ được dùng vốn điều lệ và quỹ dự trữ để góp vốn, mua cổ phần theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 6 Điều này....4. Ngân hàng thương mại được góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sau đây:a) Bảo hiểm, chứng khoán, kiều hối, kinh doanh ngoại hối, vàng, bao thanh toán, phát hành thẻ tín dụng, tín dụng tiêu dùng, dịch vụ trung gian thanh toán, thông tin tín dụng;b) Lĩnh vực khác không quy định tại điểm a khoản này.…”Theo quy định trên, ngân hàng thương mại chỉ được sử dụng vốn điều lệ và quỹ dự trữ để góp vốn hoặc mua cổ phần của các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực được chỉ định tại khoản 4 của Điều 103 như đã nêu, bao gồm:Bảo hiểm, Chứng khoán, Kiều hối, Kinh doanh ngoại hối, Vàng, Bao thanh toán, Phát hành thẻ tín dụng, Tín dụng tiêu dùng, Dịch vụ trung gian thanh toán, Thông tin tín dụngVì vậy, ngân hàng thương mại không có quyền sử dụng vốn huy động để góp vốn vào các doanh nghiệp bảo hiểm.II. Ngân hàng thương mại sử dụng vốn huy động để góp vốn vào doanh nghiệp bảo hiểm thì bị xử phạt thế nào?Căn cứ khoản 1, khoản 5 Điều 10 Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về vi phạm quy định về góp vốn, mua cổ phần như sau:“Vi phạm quy định về góp vốn, mua cổ phần1. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi dùng nguồn vốn khác ngoài vốn điều lệ và quỹ dự trữ để góp vốn, mua cổ phần không đúng quy định tại khoản 1 Điều 103, khoản 1 Điều 110 Luật Các tổ chức tín dụng....5. Biện pháp khắc phục hậu quả:a) Buộc thu hồi số vốn sử dụng không đúng quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này;b) Buộc chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần không đúng quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này;c) Chưa cho chia cổ tức đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này cho đến khi khắc phục xong vi phạm;d) Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này;đ) Không cho mở rộng phạm vi, quy mô và địa bàn hoạt động trong thời gian chưa khắc phục xong vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này;e) Đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp đình chỉ từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.”Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 3 Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền như sau:“Hình thức xử phạt, mức phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền và biện pháp khắc phục hậu quả...3. Mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền:...b) Mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân; mức phạt tiền đối với tổ chức có cùng một hành vi vi phạm hành chính bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân;…”Theo đó, ngân hàng thương mại sử dụng vốn huy động để góp vốn vào doanh nghiệp bảo hiểm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính như sau:- Mức phạt tiền: từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng.- Biện pháp khắc phục hậu quả:Đồng thời ngân hàng thương mại này còn bị buộc thu hồi số vốn huy động và buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.Chưa cho chia cổ tức và không cho mở rộng phạm vi, quy mô và địa bàn hoạt động trong thời gian chưa khắc phục xong vi phạm.Đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp đình chỉ từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại ngân hàng thương mại đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm.Yêu cầu ngân hàng thương mại cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của ngân hàng thương mại.III. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với ngân hàng thương mại sử dụng vốn huy động để góp vốn vào doanh nghiệp bảo hiểm là bao lâu?Theo điểm a khoản 1 Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, được sửa đổi bởi điểm a khoản 4 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 quy định về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính như sau:“Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được quy định như sau:a) Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm, trừ các trường hợp sau đây:Vi phạm hành chính về kế toán; hóa đơn; phí, lệ phí; kinh doanh bảo hiểm; quản lý giá; chứng khoán; sở hữu trí tuệ; xây dựng; thủy sản; lâm nghiệp; điều tra, quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước; hoạt động dầu khí và hoạt động khoáng sản khác; bảo vệ môi trường; năng lượng nguyên tử; quản lý, phát triển nhà và công sở; đất đai; đê điều; báo chí; xuất bản; sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa; sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả; quản lý lao động ngoài nước thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 02 năm.Vi phạm hành chính về thuế thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về quản lý thuế;…”Như vậy, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với ngân hàng thương mại sử dụng vốn huy động để góp vốn vào doanh nghiệp bảo hiểm là 01 năm.Kết luậnViệc góp vốn từ ngân hàng thương mại vào doanh nghiệp bảo hiểm là một hoạt động quan trọng, nhưng cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật. Sự vi phạm trong việc sử dụng vốn huy động để góp vốn có thể dẫn đến mức phạt tiền và các biện pháp khắc phục hậu quả. Do đó, các ngân hàng thương mại cần thực hiện thủ tục một cách cẩn thận và tuân thủ pháp luật để tránh các hậu quả không mong muốn.
avatar
Nguyễn Diễm Quỳnh
194 ngày trước
Bài viết
Mức xử phạt cao nhất đối với Ngân hàng thương mại không duy trì hoạt động của bộ phận hỗ trợ khách hàng là bao nhiêu?
Trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính, việc duy trì hoạt động của bộ phận hỗ trợ khách hàng là một phần quan trọng trong việc đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và tuân thủ pháp luật. Một ngân hàng thương mại có trách nhiệm cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng hiệu quả và liên tục. Tuy nhiên, nếu ngân hàng không tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc duy trì hoạt động của bộ phận này, họ có thể phải đối mặt với xử phạt vi phạm hành chính.I. Mức xử phạt cao nhất đối với Ngân hàng thương mại không duy trì hoạt động của bộ phận hỗ trợ khách hàng là bao nhiêu?Theo điểm c khoản 2 Điều 28 Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về vi phạm quy định về hoạt động thẻ ngân hàng như sau:“Vi phạm quy định về hoạt động thẻ ngân hàng...2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:a) Không thông báo việc triển khai lắp đặt, thay đổi địa điểm, thay đổi thời gian hoạt động, chấm dứt hoạt động của máy giao dịch tự động theo quy định của pháp luật;b) Không đảm bảo thời gian phục vụ khách hàng của hệ thống máy giao dịch tự động theo quy định của pháp luật;c) Không duy trì hoạt động của bộ phận hỗ trợ khách hàng để khách hàng liên hệ được bất cứ lúc nào;d) Không giám sát mức tồn quỹ tại máy giao dịch tự động, không đảm bảo máy giao dịch tự động phải có tiền để đáp ứng nhu cầu rút tiền của khách hàng theo quy định; không đảm bảo yêu cầu về hạn mức cho một lần rút tiền tại máy giao dịch tự động theo quy định của pháp luật;đ) Không đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về phần mềm, đường truyền cho máy giao dịch tự động theo quy định của pháp luật.…”Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 3 Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền như sau:“Hình thức xử phạt, mức phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền và biện pháp khắc phục hậu quả...3. Mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền:...b) Mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân; mức phạt tiền đối với tổ chức có cùng một hành vi vi phạm hành chính bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân;…”Theo đó, ngân hàng thương mại không duy trì hoạt động của bộ phận hỗ trợ khách hàng để khách hàng liên hệ được bất cứ lúc nào thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.II. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với ngân hàng thương mại không duy trì hoạt động của bộ phận hỗ trợ khách hàng là bao lâu?Theo điểm a khoản 1 Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, được sửa đổi bởi điểm a khoản 4 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 quy định về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính như sau:“Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được quy định như sau:a) Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm, trừ các trường hợp sau đây:Vi phạm hành chính về kế toán; hóa đơn; phí, lệ phí; kinh doanh bảo hiểm; quản lý giá; chứng khoán; sở hữu trí tuệ; xây dựng; thủy sản; lâm nghiệp; điều tra, quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước; hoạt động dầu khí và hoạt động khoáng sản khác; bảo vệ môi trường; năng lượng nguyên tử; quản lý, phát triển nhà và công sở; đất đai; đê điều; báo chí; xuất bản; sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa; sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả; quản lý lao động ngoài nước thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 02 năm.Vi phạm hành chính về thuế thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về quản lý thuế;…”Theo đó, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với ngân hàng thương mại không duy trì hoạt động của bộ phận hỗ trợ khách hàng là 01 năm.III. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được quyền xử phạt ngân hàng thương mại không duy trì hoạt động của bộ phận hỗ trợ khách hàng không?Theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Nghị định 88/2019/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 43 Điều 1 Nghị định 143/2021/NĐ-CP về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp như sau:“Phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng1. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấpChủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II Nghị định này theo thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.…”Theo khoản 1 Điều 54 Nghị định 88/2019/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 35 Điều 1 Nghị định 143/2021/NĐ-CP quy định về thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã như sau:“Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền:a) Phạt cảnh cáo;b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng;c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 10.000.000 đồng.…”Căn cứ điểm d khoản 3 Điều 3 Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về thẩm quyền phạt tiền như sau:“Hình thức xử phạt, mức phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền và biện pháp khắc phục hậu quả...3. Mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền:...d) Thẩm quyền phạt tiền của từng chức danh quy định tại Chương III Nghị định này là thẩm quyền phạt tiền áp dụng đối với cá nhân. Thẩm quyền phạt tiền áp dụng đối với tổ chức bằng 02 lần thẩm quyền phạt tiền áp dụng đối với cá nhân.…”Theo quy định của pháp luật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền cao nhất là 5.000.000 đồng đối với cá nhân và cao nhất là 10.000.000 đồng đối với tổ chức.Tuy nhiên, trong trường hợp ngân hàng thương mại không duy trì hoạt động của bộ phận hỗ trợ khách hàng mà bạn đã đề cập và vi phạm các quy định liên quan, mức phạt tiền có thể lên đến 30.000.000 đồng theo quy định cụ thể của Nghị định 88/2019/NĐ-CP. Vì vậy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã không được quyền xử phạt ngân hàng này.Kết luậnViệc duy trì hoạt động của bộ phận hỗ trợ khách hàng là một yếu tố quan trọng trong hoạt động của ngân hàng thương mại. Vi phạm các quy định liên quan đến việc duy trì hoạt động này có thể dẫn đến xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền đáng kể, có thể ảnh hưởng đến danh tiếng và hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Do đó, ngân hàng thương mại cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật liên quan để đảm bảo hoạt động của họ luôn tuân thủ quy định và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
avatar
Nguyễn Diễm Quỳnh
194 ngày trước
Bài viết
Mức phạt tối đa đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng miếng không đúng quy định là bao nhiêu?
Hoạt động sản xuất vàng miếng là một lĩnh vực quan trọng trong nền kinh tế, nhưng cũng đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật. Trong trường hợp doanh nghiệp không tuân thủ đúng thủ tục và quy định pháp luật, họ có thể đối mặt với các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính. Bài viết này sẽ trình bày về mức phạt và quy trình xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng miếng không đúng quy định theo quy định của pháp luật Việt Nam.I. Mức phạt tối đa đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng miếng không đúng quy định là bao nhiêu?Theo khoản 7 Điều 24 Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh vàng như sau:“Vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh vàng...7. Phạt tiền từ 250.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động sản xuất vàng miếng không đúng quy định của pháp luật.…”Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 3 Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền như sau:“Hình thức xử phạt, mức phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền và biện pháp khắc phục hậu quả...3. Mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền:...b) Mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân; mức phạt tiền đối với tổ chức có cùng một hành vi vi phạm hành chính bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân;…”Theo quy định trên, doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng miếng không đúng quy định thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 600.000.000 đồng. Đây là mức phạt vô cùng lớn nhằm răn đe và ngăn chặn hành vi này tiếp tục tiếp diễn.II. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng miếng không đúng quy định là bao lâu?Theo điểm a khoản 1 Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, được sửa đổi bởi điểm a khoản 4 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 quy định về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính như sau:“Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được quy định như sau:a) Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm, trừ các trường hợp sau đây:Vi phạm hành chính về kế toán; hóa đơn; phí, lệ phí; kinh doanh bảo hiểm; quản lý giá; chứng khoán; sở hữu trí tuệ; xây dựng; thủy sản; lâm nghiệp; điều tra, quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước; hoạt động dầu khí và hoạt động khoáng sản khác; bảo vệ môi trường; năng lượng nguyên tử; quản lý, phát triển nhà và công sở; đất đai; đê điều; báo chí; xuất bản; sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa; sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả; quản lý lao động ngoài nước thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 02 năm.Vi phạm hành chính về thuế thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về quản lý thuế;…”Theo đó, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng miếng không đúng quy định là 01 năm.III. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được quyền xử phạt doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng miếng không đúng quy định không?Theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Nghị định 88/2019/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 43 Điều 1 Nghị định 143/2021/NĐ-CP về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp như sau:“Phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng1. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấpChủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II Nghị định này theo thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.…”Theo khoản 1 Điều 54 Nghị định 88/2019/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 35 Điều 1 Nghị định 143/2021/NĐ-CP quy định về thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã như sau:“Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền:a) Phạt cảnh cáo;b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng;c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 10.000.000 đồng.…”Căn cứ điểm d khoản 3 Điều 3 Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về thẩm quyền phạt tiền như sau:“Hình thức xử phạt, mức phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền và biện pháp khắc phục hậu quả...3. Mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền:...d) Thẩm quyền phạt tiền của từng chức danh quy định tại Chương III Nghị định này là thẩm quyền phạt tiền áp dụng đối với cá nhân. Thẩm quyền phạt tiền áp dụng đối với tổ chức bằng 02 lần thẩm quyền phạt tiền áp dụng đối với cá nhân.…”Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tối đa là 5.000.000 đồng đối với cá nhân và 10.000.000 đồng đối với tổ chức.Tuy nhiên, trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng miếng không tuân thủ quy định, họ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tối đa là 600.000.000 đồng. Do đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã không có thẩm quyền xử phạt doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng miếng trong trường hợp này.Kết luậnTrong lĩnh vực hoạt động sản xuất vàng miếng, việc tuân thủ quy định của pháp luật là rất quan trọng. Các doanh nghiệp cần hiểu rõ mức phạt và thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, cũng như phân chia thẩm quyền xử phạt giữa các cấp quản lý để tránh vi phạm hành chính và đối mặt với hậu quả pháp lý không mong muốn. Điều này giúp duy trì sự tuân thủ và tính chuyên nghiệp trong lĩnh vực sản xuất vàng miếng, đồng thời đảm bảo rằng ngành công nghiệp này hoạt động trong sự pháp luật và bền vững.
avatar
Nguyễn Diễm Quỳnh
195 ngày trước
Bài viết
Xử phạt tổ chức tín dụng có hành vi cản trở hoạt động sử dụng thông tin tín dụng hợp pháp của người khác như thế nào?
Trong quá trình hoạt động, tổ chức tín dụng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật liên quan đến thông tin tín dụng và thủ tục tài chính. Tuy nhiên, khi tổ chức này cản trở hoạt động sử dụng thông tin tín dụng hợp pháp của người khác, họ sẽ phải đối mặt với các biện pháp xử phạt và hậu quả do pháp luật quy định. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tổ chức tín dụng bị xử phạt theo quy định của pháp luật Việt Nam khi vi phạm về thông tin tín dụng và thủ tục tài chính.I. Xử phạt tổ chức tín dụng có hành vi cản trở hoạt động sử dụng thông tin tín dụng hợp pháp của người khác như thế nào?Theo điểm c khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 21 Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định như sau:“Vi phạm quy định về khai thác, sử dụng sản phẩm, dịch vụ và trao đổi, cung cấp thông tin tín dụng...2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:a) Sửa đổi sản phẩm thông tin tín dụng để cung cấp cho bên thứ ba không đúng quy định của pháp luật;b) Cung cấp, trao đổi thông tin tín dụng, cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng khi chưa được sự đồng ý tại thỏa thuận với khách hàng vay, không đúng quy định của pháp luật;c) Cản trở hoạt động sử dụng thông tin tín dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân;d) Không niêm yết công khai mức giá cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng theo quy định của pháp luật.3. Hình thức xử phạt bổ sung:Đình chỉ việc thực hiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.4. Biện pháp khắc phục hậu quả:Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều này.”Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 3 Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền như sau:“Hình thức xử phạt, mức phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền và biện pháp khắc phục hậu quả...3. Mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền:...b) Mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân; mức phạt tiền đối với tổ chức có cùng một hành vi vi phạm hành chính bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân;…”Theo đó, tổ chức có hành vi cản trở hoạt động sử dụng thông tin tín dụng hợp pháp của người khác thì tổ chức tín dụng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính như sau:Mức phạt tiền: từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng.Biện pháp khắc phục hậu quả: bị đình chỉ việc thực hiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng và buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.II. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức tín dụng cản trở hoạt động sử dụng thông tin tín dụng hợp pháp của người khác là bao lâu?Theo điểm a khoản 1 Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, được sửa đổi bởi điểm a khoản 4 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 quy định về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính như sau:“Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được quy định như sau:a) Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm, trừ các trường hợp sau đây:Vi phạm hành chính về kế toán; hóa đơn; phí, lệ phí; kinh doanh bảo hiểm; quản lý giá; chứng khoán; sở hữu trí tuệ; xây dựng; thủy sản; lâm nghiệp; điều tra, quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước; hoạt động dầu khí và hoạt động khoáng sản khác; bảo vệ môi trường; năng lượng nguyên tử; quản lý, phát triển nhà và công sở; đất đai; đê điều; báo chí; xuất bản; sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa; sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả; quản lý lao động ngoài nước thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 02 năm.Vi phạm hành chính về thuế thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về quản lý thuế;…”Theo đó, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức tín dụng cản trở hoạt động sử dụng thông tin tín dụng hợp pháp của người khác là 01 năm.III. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được quyền xử phạt tổ chức tín dụng cản trở hoạt động sử dụng thông tin tín dụng hợp pháp của người khác không?Theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Nghị định 88/2019/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 43 Điều 1 Nghị định 143/2021/NĐ-CP về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp như sau:“Phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng1. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấpChủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II Nghị định này theo thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.…”Theo khoản 1 Điều 54 Nghị định 88/2019/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 35 Điều 1 Nghị định 143/2021/NĐ-CP quy định về thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã như sau:“Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền:a) Phạt cảnh cáo;b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng;c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 10.000.000 đồng.…”Căn cứ điểm d khoản 3 Điều 3 Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về thẩm quyền phạt tiền như sau:“Hình thức xử phạt, mức phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền và biện pháp khắc phục hậu quả...3. Mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền:...d) Thẩm quyền phạt tiền của từng chức danh quy định tại Chương III Nghị định này là thẩm quyền phạt tiền áp dụng đối với cá nhân. Thẩm quyền phạt tiền áp dụng đối với tổ chức bằng 02 lần thẩm quyền phạt tiền áp dụng đối với cá nhân.…”Theo quy định trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền tối đa là 5.000.000 đồng đối với cá nhân và 10.000.000 đồng đối với tổ chức.Tuy nhiên, do tổ chức tín dụng cản trở hoạt động sử dụng thông tin tín dụng hợp pháp của người khác có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền tối đa là 80.000.000 đồng, vì vậy Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã không có quyền xử phạt tổ chức này.Kết luậnTổ chức tín dụng cần tuân thủ nghiêm ngặt quy định về thông tin tín dụng và thủ tục tài chính, đồng thời tránh vi phạm hành chính để tránh phải đối mặt với các biện pháp xử phạt và hậu quả theo quy định của pháp luật. Xử phạt này có thể bao gồm mức phạt tiền và đình chỉ việc thực hiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng. Chúng ta cần hiểu rõ quy định này để đảm bảo tuân thủ luật pháp và đảm bảo tính minh bạch và an toàn trong hoạt động tài chính của tổ chức tín dụng.
Bài viết được xem nhiều nhất
Bài viết
(mới)Những mẫu bản kiểm điểm đảng viên dành cho cán bộ, giáo viên, sinh viên,.. luôn được bạn đọc chú ý. Đây là thời điểm để mọi người nhìn nhận lại những gì mình đã và chưa làm được. Qua đó cho mình thêm động lực để phấn đấu hơn nữa. Hãy cùng nhau theo dõi ngay trong bài viết mẫu bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhân của Legalzone - hệ thống thủ tục pháp luậtMẫu bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhân Bản kiểm điểm Đảng viên sẽ gồm có các phần chính sau:Ưu điểm, kết quả đạt được về tư tưởng chính trị;Phẩm chất đạo đức, lối sống;Y thức tổ chức kỷ luật;Tác phong, lề lối làm việc;Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao;Về việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.Cụ thể: Hạn chế, khuyết điểm đảng viên về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc; về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.Hạn chế khuyết điểm đảng viên về việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm và nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.Kết quả khắc phục những ưu khuyết điểm của đảng viên đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước.Tại phần này cần kiểm điểm rõ:Từng ưu khuyết điểm đảng viên (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục)Những khó khăn, vướng mắc (nếu có)Trách nhiệm của cá nhân.Giải trình, nhận xét ưu khuyết điểm của đảng viên những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có).Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân.Xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những ưu điểm khuyết điểm của đảng viên (nếu có).Phương hướng, biện pháp khắc phục những ưu khuyết điểm của đảng viên. Tự nhận mức xếp loại chất lượng.Legalzone cung cấp cho bạn đọc 02 mẫu bản tự kiểm kiểm cá nhân tham khảo sau đây:Mẫu bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhânBẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂNHọ và tên: ………………… Sinh ngày: …………………………………Ngày vào Đảng: ……………… Chính thức ngày ………………………… Chức vụ Đảng: …………………………………………………………..Chức vụ chính quyền(đoàn thể): ………………………………………….Đơn vị công tác: ………………………………………………………Hiện đang sinh hoạt tại chi bộ: ………………………………………..I. Ưu điểm, kết quả công tác 1. Về tư tưởng chính trị– Là một Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi luôn kiên định đối với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.– Chấp hành nghiêm túc quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực để bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.– Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.– Xác định ý thức tích cực, tự giác tự học, tự nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác qua các lớp tập huấn, các lớp bồi dưỡng, nghiên cứu tài liệu, tham khảo đồng nghiệp…– Bản thân tôi đã xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, phấn đấu, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng thực hiện cuộc vận động“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” của bản thân.Trong quá trình công tác, bản thân luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống.– Bản thân tôi luôn có ý thức thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu.- Đồng thời kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác trong ngành. Luôn có ý thức giữ gìn tư cách, đạo đức tính tiên phong của người đảng viên trong tác chuyên môn.- Không vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và những điều Đảng viên không được làm theo quy định số 19-QĐ/TW ngày 03/01/2002 của Bộ Chính trị.– Bản thân tôi luôn thực hiện tự phê bình và phê bình trung thực và thẳng thắn, giữ gìn đoàn kết trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh và điều lệ Đảng, phát huy quyền làm chủ và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động chỉ đạo chuyên môn và luôn luôn xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ.-  Trong cuộc sống thường ngày sinh hoạt với địa phương, tôi đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, được nhân dân nơi cư trú tin tưởng, tham gia tích cực mọi hoạt động ở nới cư trú.3. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:– Bản thân luôn thực hiện đúng qui chế chuyên môn, đảm bảo tính khoa học.– Làm việc có trách nhiệm cao, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. – Luôn có tinh thần tìm tòi, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.– Luôn phối kết hợp tốt với các đồng nghiệp, với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. -Trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể tôi luôn có ý thức tuyên truyền, tham gia xây dựng chi bộ, các đoàn thể trong cơ quan trong sạch, vững mạnh.4. Về tổ chức kỷ luật:– Bản thân tôi luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỉ luật cao, chấp hành sự phân công điều động, luân chuyển của tổ chức.- Bản thân luôn vận động gia đình chấp hành nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các luật và nghị định của Nhà nước về phòng chống ma tuý, chống tiêu cực ……– Bản thân tôi luôn thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí theo quy định.- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ, quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và ngành đề ra.– Tham gia đầy đủ các buổi hội họp, học nghị quyết do chi bộ và Đảng bộ tổ chức; đóng Đảng phí đầy đủ, kịp thời.– Thực hiện tốt quy chế, nội quy của tổ chức Đảng cũng như của cơ quan đơn vị, có tinh thần gương mẫu chấp hành và lãnh đạo thực hiện tốt quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú- Ý thức lắng nghe, tiếp thu và tự sửa chữa khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng.– Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, Đảng uỷ cơ sở; có tinh thần tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền.- Luôn có trách nhiệm cao với công việc được giao; thái độ phục vụ nhân dân tốt; có ý thức đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, hách dịch, gây phiền hà nhân dân.II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân– Chỉ đạo hoạt động chuyên môn của nhà trường và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giảng dạy kết quả chưa cao– Đôi khi còn chưa linh hoạt, trong giải quyết công việc với đồng nghiệp, với học sinh– Tuy có ý thức trong công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt nhưng vẫn còn chưa mạnh dạn.– Đôi lúc chưa chủ động trong tổ chức thực hiện một số hoạt động. Trong công việc đôi lúc còn chưa mạnh dạn, thẳng thắn góp ý cho đồng nghiệp– Chưa cương quyết trong xử lí vi phạm, làm việc còn mang tính cả nểIII. Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém– Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.- Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.– Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị,chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý, nhiệm vụ chính trị được giao.– Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể nang, nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên.Biện pháp khắc phục:– Trong thời gian tới sẽ phát huy những ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm trên để bản thân được hoàn thiện hơn.– Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những hành động và việc làm cụ thể trong thực hiện công việc và nhiệm vụ được giaoXem thêm: Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà NộiLink dowload các biểu mẫu miễn phíBẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂNBẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN 2BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘTải ngay mẫu Bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhân tại phần ảnh tại bài viết hoặc tại phần bình luận của bài viết bạn nhé IV. Tự nhận mức xếp loại chất lượng Đảng viên, cán bộ, công chức:Mức 2: Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.Người viết bản kiểm điểmMẫu bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhân số 2ĐẢNG BỘ Xà.......CHI BỘ TRƯỜNG .........***ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ........, ngày...tháng...năm 2019BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂNHọ và tên: ............. .............. Sinh ngày: ........... ................ ........... ............Ngày vào Đảng: ............... .............. Chính thức ngày .............. .............. Chức vụ Đảng: ........... ............ ............... .............. ................ ................. Chức vụ chính quyền(đoàn thể): .............. ................. .................. ............ Đơn vị công tác: ............ ............... ................ ................... ................. Hiện đang sinh hoạt tại chi bộ: .................... .................... .................... Ưu điểm, kết quả công tácVề tư tưởng chính trị- Là một Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi luôn kiên định đối với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.- Chấp hành nghiêm túc quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực để bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.- Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.- Xác định ý thức tích cực, tự giác tự học, tự nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác qua các lớp tập huấn, các lớp bồi dưỡng, nghiên cứu tài liệu, tham khảo đồng nghiệp...- Bản thân tôi đã xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, phấn đấu, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo" của bản thân. Trong quá trình công tác, bản thân luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.Về phẩm chất đạo đức, lối sống.- Bản thân tôi luôn có ý thức thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu.Đồng thời kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác trong ngành.Luôn có ý thức giữ gìn tư cách, đạo đức tính tiên phong của người đảng viên trong tác chuyên môn.Không vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và những điều Đảng viên không được làm theo quy định số 19-QĐ/TW ngày 03/01/2002 của Bộ Chính trị.- Bản thân tôi luôn thực hiện tự phê bình và phê bình trung thực và thẳng thắn, giữ gìn đoàn kết trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh và điều lệ Đảng, phát huy quyền làm chủ và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động chỉ đạo chuyên môn và luôn luôn xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ. Trong cuộc sống thường ngày sinh hoạt với địa phương, tôi đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, được nhân dân nơi cư trú tin tưởng, tham gia tích cực mọi hoạt động ở nới cư trú.Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:- Bản thân luôn thực hiện đúng qui chế chuyên môn, đảm bảo tính khoa học.- Làm việc có trách nhiệm cao, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao- Luôn có tinh thần tìm tòi, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.- Luôn phối kết hợp tốt với các đồng nghiệp, với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao-Trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể tôi luôn có ý thức tuyên truyền, tham gia xây dựng chi bộ, các đoàn thể trong cơ quan trong sạch, vững mạnh.>>Tham khảo bài viết: Bộ luật Dân sự 2015: Điểm nổi bật và ý nghĩa trong bối cảnh pháp luật hiện đạiVề tổ chức kỷ luật:- Bản thân tôi luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỉ luật cao, chấp hành sự phân công điều động, luân chuyển của tổ chức. Bản thân luôn vận động gia đình chấp hành nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các luật và nghị định của Nhà nước về phòng chống ma tuý, chống tiêu cực ......- Tham gia đầy đủ các buổi hội họp, học nghị quyết do chi bộ và Đảng bộ tổ chức; đóng Đảng phí đầy đủ, kịp thời.- Thực hiện tốt quy chế, nội quy của tổ chức Đảng cũng như của cơ quan đơn vị, có tinh thần gương mẫu chấp hành và lãnh đạo thực hiện tốt quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú; ý thức lắng nghe, tiếp thu và tự sửa chữa khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng.- Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa khắc phục khuyết điểm.- Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, Đảng uỷ cơ sở; có tinh thần tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền.- Luôn có trách nhiệm cao với công việc được giao; thái độ phục vụ nhân dân tốt; có ý thức đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, hách dịch, gây phiền hà nhân dân.Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân- Chỉ đạo hoạt động chuyên môn của nhà trường và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giảng dạy kết quả chưa cao. - Chưa dành thời gian thích hợp để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật, chính sách của Nhà nước.- Trách nhiệm cá nhân trong việc phối kết hợp với các đoàn thể khác trong trường có lúc chưa đạt hiệu quả cao nhất.- Đôi lúc chưa chủ động trong tổ chức thực hiện một số hoạt động. Trong công việc đôi lúc còn chưa mạnh dạn, thẳng thắn góp ý cho đồng nghiệp- Chưa cương quyết trong xử lí vi phạm, làm việc còn nể nang tình cảm trong công tác phê bình và tự phê bình.III. Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém- Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.- Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.- Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ- Mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý, nhiệm vụ chính trị được giao.- Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống- Luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên.Biện pháp khắc phục:- Trong thời gian tới sẽ phát huy những ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm trên để bản thân được hoàn thiện hơn.- Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những hành động và việc làm cụ thể trong thực hiện công việc và nhiệm vụ được giao. Tự nhận mức xếp loại chất lượng Đảng viên, cán bộ, công chức:Mức 2: Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.     NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM(Ký, ghi họ tên) ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊNNhận xét, đánh giá của chi ủy:........... ............ ............. ................ .............. .................. ................ ...............Chi bộ phân loại chất lượng:........... ............ ............. ................ .............. .................. ................ ..........................., ngày...tháng...năm....T.M CHI ỦYBí thưĐảng ủy (chi ủy cơ sở) phân loại chất lượng:........... ............ ............. ................ .............. .................. ................ ................................., ngày...tháng...năm...     T.M ĐẢNG ỦYTrên đây là một số thông tin về mẫu bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhân bạn đọc tham khảo. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ. Hoặc bạn có thể tra cứu các thủ tục qua trang Thủ tục pháp luật của chúng tôi. 
Bài viết
[MỚI]Địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệpTừ 2021, tên địa điểm kinh doanh phải bao gồm cả tên doanh nghiệp. Đây là nội dung mới được Quốc hội đề cập đến tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Quy định mới về tên địa điểm kinh doanhCụ thể, Điều 40 Luật Doanh nghiệp 2020 nêu rõ:Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện, cụm từ “Địa điểm kinh doanh” đối với địa điểm kinh doanh.Hiện nay, Luật Doanh nghiệp năm 2014 không yêu cầu với địa điểm kinh doanh mà chỉ quy định tên chi nhánh, văn phòng đại diện phải mang tên doanh nghiệp kèm cụm từ “chi nhánh” với chi nhánh, cụm từ “văn phòng đại diện” với văn phòng đại diện.  Quy định mới về tên địa điểm kinh doanhNgoài ra, Điều 41 Luật 2020 cũng có quy định cụ thể với tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh gồm:– Phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu;– Phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh. Trong đó, tên chi nhánh, văn phòng đại diện được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu… do chi nhánh, văn phòng đại diện phát hành.Hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh* Thành phần hồ sơTheo Quyết định 1523/QĐ-BKHĐT, hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh bao gồm:– Thông báo lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp theo mẫu tại Phụ lục II-11 Nghị định 122/2020/NĐ-CP.– Đối với các doanh nghiệp đang hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương chưa thực hiện bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp để được cấp đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấp phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp phải nộp kèm theo:+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế;+ Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.Lưu ý: Trường hợp không phải Chủ sở hữu hoặc Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp đến nộp hồ sơ: người được ủy quyền phải nộp văn bản uỷ quyền kèm bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân:– Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.– Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế còn hiệu lực.* Số lượng hồ sơ: 01 bộTrình tự thủ tục lập địa điểm kinh doanhBước 1: Nộp hồ sơCó 02 cách thức để nộp hồ sơ, cụ thể:Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt địa điểm kinh doanh hoặc chi nhánh.Cách 2: Đăng ký qua mạng tại Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bằng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh . Đối với Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh phải đăng ký qua mạng.Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơBước 3: Nhận kết quả* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc* Lệ phí giải quyết:– 50.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa Phòng Đăng ký kinh doanh.– Miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử.Trên đây là bài viết tham khảo về một số quy định mới về hộ kinh doanh từ năm 2021. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.
Bài viết
Trong bối cảnh tài chính cá nhân ngày càng phổ biến, các tổ chức tín dụng chơi một vai trò quan trọng trong việc cung cấp tiền mặt và dịch vụ tài chính cho người dân. Trong số những tổ chức này, FE Credit là một cái tên được nhiều người biết đến, đặc biệt trong lĩnh vực đòi nợ. Họ thực hiện một loạt biện pháp để đảm bảo khách hàng tuân thủ thỏa thuận và trả nợ đúng hạn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách FE Credit thực hiện quy trình đòi nợ và những điều quy định liên quan.1. Fe credit được hiểu là gì?Fe Credit bắt đầu hoạt động vào năm 2015 sau khi trước đó là một phần của VPBank, một trong những Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng. Tuy nhiên, từ năm 2015 trở đi, FE Credit đã hoạt động độc lập dưới tư cách là Công ty TNHH Tài chính FE Credit.Kể từ đó, FE Credit đã phục vụ hơn 10 triệu người dân thông qua mạng lưới gồm hơn 13,000 điểm bán hàng và hơn 17,500 nhân viên, cùng với hơn 9,000 đối tác. Chủ yếu, FE Credit chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính tiêu dùng như vay tiền mặt, thẻ tín dụng, vay mua xe máy và vay mua điện thoại di động.Chúng ta đã quen thuộc với FE Credit qua các chương trình mua sắm trả góp 0% tại các đại lý bán hàng điện máy và xe hơi trên toàn quốc. Đây là một phương thức nhanh chóng và tiện lợi để đáp ứng nhu cầu vay tiền của những người cần tài chính gấp.2. Fe credit đòi nợ hiện nay như thế nào?Để thu hồi khoản nợ từ những người vay tiền không tuân thủ hoặc cố ý không trả nợ, nhân viên đội ngũ đòi nợ của FE Credit thực hiện các phương thức sau:Nhắn tin đòi nợ: Đây là một trong những phương thức phổ biến để đòi nợ. Ban đầu, tin nhắn từ nhân viên đòi nợ sẽ mang tính nhẹ nhàng và lịch sự, nhưng nếu không nhận được phản hồi hoặc thanh toán, tin nhắn sẽ trở nên cứng rắn. Ban đầu, sẽ có nhắn tin qua điện thoại.Liên hệ qua mạng xã hội: Trong trường hợp người vay không phản hồi tin nhắn hoặc cuộc gọi, bộ phận đòi nợ có thể thực hiện liên hệ thông qua mạng xã hội.Cuộc gọi điện thoại đòi nợ: FE Credit sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau, do đó, khó nhận biết cuộc gọi từ họ. Một số người có thể cố gắng chặn cuộc gọi từ FE, nhưng không thể chặn được tất cả.Tăng cường áp lực: Nếu người vay tiếp tục không trả tiền, nhân viên đòi nợ sẽ tăng cường áp lực theo từng cấp độ. FE Credit có thể thậm chí đưa vụ việc ra tòa án nếu người vay không hợp tác.Liên quan đến người thân: Khách hàng sẽ cung cấp danh sách bạn bè và người thân cho FE Credit, bao gồm tên, số điện thoại và tài khoản mạng xã hội, để FE Credit nhắc nhở người vay trả nợ. Đây là một hình thức đòi nợ khiến cho cả người vay và người thân cảm thấy không thoải mái, vì nó tiết lộ thông tin cá nhân về tình trạng nợ của người vay.Vậy nếu bạn không trả hoặc cố ý không trả nợ, FE Credit sẽ thực hiện các biện pháp đòi nợ như nhắn tin, cuộc gọi điện thoại, và thậm chí làm phiền người thân. Mức độ của các biện pháp này sẽ phụ thuộc vào mức độ hợp tác của người vay.3. Quy trình fe credit đòi nợ như thế nào? Quy trình đòi nợ của FE Credit tuân theo một chuỗi bước như sau:Nhắc nhở trước hạn: Trước khi hạn trả nợ hoặc kỳ trả góp đến gần, nhân viên của FE Credit sẽ liên hệ với khách hàng. Họ sẽ thông báo địa điểm và ngày tháng thanh toán nếu khách hàng phản hồi.Liên tục nhắc nhở: Nếu khách hàng không tuân thủ thời hạn trả nợ, nhân viên sẽ tiếp tục gọi điện thoại và nhắn tin nhắc nhở. Nếu khách hàng không phản hồi hoặc ngắt kết nối, FE Credit sẽ tăng cường áp lực thông qua các cuộc gọi từ những người khác với mức độ đòi nợ tăng dần.Đòi nợ qua mạng xã hội: FE Credit sẽ tiếp tục đòi nợ trên các mạng xã hội như Facebook và Zalo nếu cuộc gọi điện thoại không đạt được. Các thông điệp có thể trở nên khó chịu và đe dọa kiện ra tòa.Liên hệ với bạn bè hoặc người thân: Trong một nỗ lực cuối cùng, FE Credit có thể liên hệ với danh sách bạn bè hoặc người thân được cung cấp bởi khách hàng. Tuy nhiên, phương pháp này thường gây xung đột và mất mát mối quan hệ.Gửi giấy báo nợ: Nếu không có sự hợp tác từ khách hàng, FE Credit sẽ gửi giấy báo nợ đến địa chỉ được ghi trong hợp đồng vay.Tố tụng tại tòa: Trong những trường hợp với số nợ lớn, FE Credit có thể đưa vụ việc ra tòa để giải quyết và đòi nợ một cách hợp pháp.Vậy, quy trình đòi nợ sẽ tăng dần theo mức độ trì hoãn trả nợ của người vay, và FE Credit sẽ áp dụng biện pháp đòi nợ tương ứng cho đến khi nợ được thanh toán hoàn toàn.4. Fe Credit đòi nợ làm phiền liên tục cần phải làm gì?Theo quy định tại Khoản 7 Điều 1 Thông tư 18/2019/TT-NHNN, các biện pháp đôn đốc và thu hồi nợ phải tuân theo nguyên tắc phù hợp với đặc thù của khách hàng, các quy định của pháp luật, và chỉ có thể được áp dụng sau khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bảo mật thông tin của khách hàng phải được tuân theo quy định của pháp luật. Do đó, không được áp dụng các biện pháp như sau:Đe dọa khách hàng: Không được sử dụng các biện pháp đe dọa đối với khách hàng, trong đó số lần nhắc nợ tối đa là 05 lần trong một ngày, nhưng phải tuân theo khoảng thời gian từ 7 giờ sáng đến 21 giờ tối.Thu hồi nợ đối với tổ chức, cá nhân không có nghĩa vụ trả nợ: Không được áp dụng các biện pháp đòi nợ, gửi thông tin về việc thu hồi nợ của khách hàng đối với tổ chức hoặc cá nhân không có nghĩa vụ trả nợ.Căn cứ vào quy định tại Điểm g Khoản 3 Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, việc sử dụng thông tin số để đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, hoặc vu khống uy tín của người khác có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.Vậy nếu trong trường hợp FE Credit đòi nợ nhiều lần mà không có nghĩa vụ trả nợ từ phía khách hàng hoặc không có quan hệ gì với người vay, người bị làm phiền có thể liên hệ với doanh nghiệp viễn thông mà họ là khách hàng hoặc gửi đơn khiếu nại cho Sở Thông tin và Truyền thông địa phương để yêu cầu giải quyết.Kết luận:FE Credit là một trong những tổ chức tài chính quan trọng tại Việt Nam, và việc họ đòi nợ là một phần quan trọng của hoạt động kinh doanh của họ. Tuy nhiên, quá trình đòi nợ phải tuân theo quy định của pháp luật và phải được thực hiện một cách công bằng và đúng luật. Khách hàng cũng cần hiểu rằng trách nhiệm trong việc trả nợ là rất quan trọng, và việc hợp tác với FE Credit có thể giúp tránh được những tình huống không mong muốn. 
Bài viết
KHỦNG HOẢNG TRUYỀN THÔNG - ẢNH HƯỞNG – BÀI HỌC XỬ LÝ  KHỦNG HOẢNG Khủng hoảng truyền thông có thể xảy ra với các thương hiệu bất kỳ lúc nào nhất là trong thời đại mạng xã hội đang bùng nổ. Việc kiểm soát khủng hoảng cho các thương hiệu cần có những chiến lược xử lý và phương pháp giải quyết nhanh chóng. Đặc biệt để lấy lại niềm tin của khách hàng đòi hỏi doanh nghiệp phải có động thái rõ ràng và tích cực. Bởi vậy, khủng hoảng truyền thông luôn là “bóng đen” đối với các doanh nghiệp. Vậy khủng khoảng truyền thông là gì? Nó được hình thành như thế nào ? Có ảnh hưởng ra sao ?Bài viết dưới đây là một nghiên cứu bao gồm các ví dụ cụ thể, file dowload tình huống tại cuối bài, phân tích và giải pháp chi tiết về Khủng hoảng truyền thôngKhủng hoảng truyền thông là gì?Khủng hoảng truyền thông là cụm từ tiếng Việt được dịch ra từ chữ crisis. Định nghĩa chung, khủng hoảng truyền thông là những sự kiện xảy ra ngoài tầm kiểm soát của công ty khi có thông tin bất lợi về công ty hay sản phẩm. Sự bất lợi này đe dọa đến việc tiêu thụ sản phẩm hoặc làm giảm uy tín của công ty.Theo định nghĩa giáo khoa, “khủng hoảng truyền thông là bất kỳ một sự kiện ngoài ý muốn nào mang mối đe dọa nghiêm trọng đến uy tín của công ty hoặc niềm tin của các bên liên quan. Sự kiện có thể là một hành động vi phạm lòng tin, một sự thay đổi trong môi trường cạnh tranh, cáo buộc bởi các nhân viên hoặc những người khác, một nghị định đột ngột của chính phủ, lỗ hổng trong sản phẩm, hoặc bất kỳ tác động tiêu cực nào khác” hay nói một cách đơn giản, “khủng hoảng là bất kỳ một sự kiện nào có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của công ty đối với công chúng của nó”.Ba yếu tố chung cho một cuộc khủng hoảng: Mối đe dọa đối với tổ chứcYếu tố bất ngờThời gian quyết định ngắnVenette  lập luận rằng “khủng hoảng là một quá trình biến đổi trong đó hệ thống cũ không còn có thể được duy trì”. Do đó, yếu tố thứ tư của khủng hoảng là sự cần thiết phải thay đổi. Nếu không cần thay đổi, sự kiện có thể được mô tả chính xác hơn là sự cố hoặc sự cố.Các loại khủng hoảng truyền thôngBất kỳ một sự việc nào cũng có mối quan hệ biện chứng giữa “nguyên nhân – kết quả”. Đúng vậy, các cuộc khủng hoảng truyền thông không tự nhiên sinh ra mà nó có thể xuất phát từ các xung đột chính, cơ bản như:Xung đột lợi ích: Một nhóm các cá nhân hoặc nhóm có mâu thuẫn với các tập đoàn về những lợi ích nhất định từ đó dẫn đến các hoạt động chống phá để mang lợi ích về phe mình. Các hoạt động chủ yếu của xung đột này là tẩy chay. Xung đột này, trên thị trường khốc liệt hiện nay thì thường xuyên xảy ra.Cạnh tranh không công bằng: Công ty hoặc tổ chức đối thủ có các động thái vượt ngoài khuôn khổ pháp luật nhằm chống phá, bôi nhọ, hạ nhục danh tiếng của công ty kia. Tuy các hoạt động này đã được giới hạn nhưng vẫn còn đó mà cụ thể là hành động bắt nạt trên mạng.“Một con sâu làm rầu nồi canh”: Một cá nhân đại diện trong công ty, tổ chức có hành vi phạm tội, gây rúng động trong cộng đồng, khiến cộng đồng mất niềm tin và quay lưng với tổ chức. Trường hợp này cũng rất hay xảy ra ví dụ như vụ việc của Agribank.Khủng hoảng liên đới: Đối tác của công ty mình bị vướng vào vòng lao lý, từ đấy có một số tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội nhắm vào làm bôi nhọ danh tiếng công ty khi đánh đồng công ty với những việc làm sai trái của đối tác.Khủng hoảng tự sinh: Các hoạt động truyền thông, sản phẩm hay dịch vụ vô tình có những lỗi hoặc phốt dẫn đến sự bất bình và lan truyền rộng rãi. Đây là lý do thường xuyên và phổ biến trong các doanh nghiệp. Ví dụ: vụ chai nước có ruồi của công ty Tân Hiệp Phát.Khủng hoảng chồng khủng hoảng: Là khi công ty, tổ chức xử lý truyền thông không khéo, không có thái độ thành khẩn sửa chữa lỗi lầm dẫn đến sự phẫn nộ sâu sắc hơn từ cộng đồng. Khủng hoảng này thường xảy ra khi công ty không có một chiến lược giải quyết khủng hoảng quy củ, cẩn thận.Và kết quả của những loại xung đột cộng thêm nhiều gia vị của truyền thông đã tạo nên những cuộc khủng hoảng truyền thông. Khủng hoảng truyền thông vừa là cơ hội, cũng vừa là thách thức đối với các doanh nghiệp. Căn cứ vào mức độ ảnh hưởng, tính chất của cuộc khủng hoảng, có thể chia thành các loại khủng hoảng truyền thông như sau:Khủng hoảng âm ỉLà những khủng hoảng hay vấn đề một nhóm người đã có với công ty, tổ chức nhưng những vấn đề này quá nhỏ hoặc nó chưa đủ sức lan truyền rộng ra cộng đồng. Nhưng càng về lâu về dài, những vấn đề lớn dần và phát sinh khủng hoảng rộng lớn. Khi khủng hoảng phát sinh, doanh nghiệp rất khó giải quyết vì sự chậm trễ trong thay đổi không mang lại giá trị tích cực đến khách hàng. Khi phát sinh các nguy cơ âm ỉ, doanh nghiệp nên có sự đánh giá suy xét từ đó chặn đứng các nguy cơ có thể có.Khủng hoảng bất chợtLà những khủng hoảng bất chợt xuất hiện mà không có cảnh báo hay dự đoán như một chai nước bị kém chất lượng hay nhân viên phạm tội, những khủng hoảng này lỗi không hoàn toàn do công ty và cách giải quyết nên là thành thật xin lỗi, giải quyết hậu quả bằng tất cả khả năng.Khủng hoảng đa kênhKhủng hoảng đa kênh (Omni-channel) chứa nhiều khả năng gây hại nhất vì nó thu hút sự chú ý của nhiều kênh truyền thông. Nếu một thương hiệu đang đối phó với một tình huống cực đoan, chẳng hạn như cáo buộc quấy rối nơi làm việc, thu hồi sản phẩm hoặc các hành vi không phù hợp tại công ty, thì nó có thể phải đón nhận phản hồi tiêu cực trên phương tiện truyền thông xã hội và trên các phương tiện truyền thông truyền thống.Chuẩn bị đối phó bằng cách có một kế hoạch quản lý khủng hoảng mạnh mẽ thường xuyên được áp dụng và cập nhật. Trong những tình huống như thế này, một phản ứng nhanh chóng và xác thực có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Đảm bảo rằng tất cả các tin nhắn được đăng không chỉ trên trang web của công ty mà còn trên bất kỳ kênh xã hội nào đang nhận được phản hồi tiêu cực. Và mặc dù tính nhất quán trong thông điệp của công ty là chìa khóa, từ ngữ nên được chau chuốt để thể hiện thái độ chân thành.Với các mức độ, phương thức khủng hoảng khác nhau như vậy, thì liệu khủng hoảng truyền thông  tất cả đều là xấu, hay nó chính là một bàn đạp thể hiện sự đẳng cấp, khốn khéo của con người và là cơ hội cho các doanh nghiệp chuyển mình, vươn lên?Ảnh hưởng của khủng hoảng truyền thôngNền kinh tế phát triển càng năng động, quyền con người được đề cao, sức mạnh truyền thông ngày càng lớn, tất cả đều có 2 mặt: tích cực và tiêu cực.  Khủng hoảng truyền thông là bất kì một chuyện xấu gì xảy đến với doanh nghiệp hoặc tổ chức được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội truyền thông, làm ảnh hưởng đến danh tiếng từ đó ảnh hưởng đến kết quả hoạt động, kinh doanh của các đối tượng bị khủng hoảng tác động đến.Khủng hoảng truyền thông thường kéo theo các cảm xúc tiêu cực không cần thiết mà hệ quả mang lại rất nặng nề:Làm lu mờ phán đoán chính xác.Tổn hại đến các đối tác của tổ chức bị khủng hoảng.Có tính lan truyền cao.Tính chính trực và danh tiếng của công ty cũng sẽ bị ảnh hưởng rõ nét phụ thuộc vào hành động của họ. Việc giải quyết kịp thời các khủng hoảng truyền thông là một bài toán khó của mọi ban ngành tổ chức. Khi gặp phải khủng hoảng, các cấp lãnh đạo, phòng ban nên có sự đối thoại nhanh chóng, rõ ràng để từ đó có thể giải quyết hiệu quả khủng hoảng, đặc biệt là khủng hoảng truyền thông xã hội. Các ngành nghề dễ bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng có thể kể đến thương mại điện tử, mạng xã hội, ngành thời trang,..Ví dụ, Những năm vừa qua, đã không ít các thương hiệu thiết sót trong việc xử lý khủng hoảng truyền thông. Như sự việc đáng tiếc của hãng Boeing để xảy ra hai vụ tai nạn nghiêm trọng đối với máy bay 737 Max 8 mới của mình, hãng phải chấp nhận mất doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phần đã giảm hơn 40% so với năm 2018. Hay trường hợp của Taco Bell xử trí khi nhân viên làm ảnh hưởng xấu đến thương hiệu trên Facebook…Khủng hoảng truyền thông là điều mà mọi doanh nghiệp đều không muốn xảy ra. Trong việc xử lý khủng hoảng, sẽ không có một quy trình chuẩn nào cả. Vì trong quá trình diễn ra khủng hoảng, sự việc biến đổi không ngừng. Nên cái doanh nghiệp cần chính là sự chuẩn bị. Và áp dụng linh hoạt các nguyên tắc xử lý khủng hoảng truyền thông. Sao cho phù hợp với từng tình huống, diễn biến tình hình bấy giờ.Tuy nhiên, cũng không thể nói hoàn toàn, khủng hoảng truyền thông đều có tác động xấu. Bởi lẽ, khủng hoảng cũng có thể là chất xúc tác có tác dụng kích thích tính năng động sáng tạo, huy động tối đa tiềm lực trí tuệ của con người, cộng đồng và xã hội. Chỉ cần, kịp thời đưa ra nhưng giải pháp, chiến lược phù hợp để xử lý thì tất cả có thể biến thành cơ hội hành động kêu gọi một cách thông minh, thì đương nhiên sẽ biến “nguy thành an” biến “ khó khăn thành cơ hội”. Điển hình như: KFC Xử lý khủng hoảng truyền thông tốt có thể giúp bạn biến bê bối thành một chiến lược độc đáo và thu về những phản hồi tích cực.Như vậy, thực tế đã chứng minh, có nhiều doanh nghiệp đã thật sự thất bại, điêu đứng trên bờ vực phá sản,…vì khủng khoảng truyền thông, nhưng cũng có nhiều doanh nghiệp trở mình trên đường đua một cách ngoại mục.Các giải pháp xử lý khủng hoảng truyền thông THƯỜNG THẤYNhanh chóng đánh giá vấn đề gây khủng hoảngĐiều đầu tiên khi có những dấu hiệu khủng hoảng truyền thông là lập tức chúng ta phải tiếp cận và đánh giá vấn đề trong thời gian ngắn nhất. Trong đó, đặt ra các câu hỏi là một cách hiệu quả để nhìn nhận vấn đề một cách trực quan nhất.Vấn đề này có ảnh hưởng đến uy tín và danh tiếng của tổ chức, doanh nghiệp? Nó có ảnh hưởng đến bộ máy cấp cao hay không? Mức độ nghiêm trọng của vấn đề truyền thông nằm mà doanh nghiệp bạn đang gặp phải nằm ở khoảng nào ?Phản hồi với các đối tác, khách hàngThực tế, tốc độ phản hồi khách thực sự rất quan trọng khi khủng hoảng truyền thông xảy ra. Sự im lặng và thụ động sẽ biến mọi tình huống trở nên tệ hại hơn và nhận được nhiều sự giận dữ hơn.Hãy luôn trong tư thế sẵn sàng nhận các phàn nàn từ phía các đối tác, khách hàng và phản hồi ngay lập tức. Nếu bạn chưa thể có câu trả lời ngay, hãy ước tính một khoảng thời gian về phía khách hàng để họ cảm nhận rằng chúng ta thực sự quan tâm đến vấn đề họ đang mắc phải.Có thái độ tích cực và trung thựcChúng ta không nên che giấu và không rõ ràng với truyền thông, mạng xã hội khi có khủng hoảng truyền thông xảy ra.Lên tiếng trên mạng xã hội, đưa ra thông cáo, lời xin lỗi trình bày rõ ràng vấn đề chúng ta đang mắc phải và đưa ra phương hướng giải quyết chính là phương pháp để trấn an khách hàng, đối tác đồng thời nhận được sự thông cảm của dư luận.Như CMO Will McInnes của Brandwatch từng nói: “Chiến dịch có thể sẽ sai. Các thông điệp được kiểm tra trong nhóm sẽ không hiệu quả.Nhân viên sẽ không hành động đúng. Nhưng người tiêu dùng sẽ chấp nhận lỗi lầm khi nhận được những phản hồi phù hợp.”Xây dựng quy trình bài bản đề phòng khủng hoảng truyền thôngNgười ta vẫn thường nói: “Phòng bệnh hơn chữa bệnh.” Cách tốt nhất để xử lý khủng hoảng truyền thông là tiêu diệt triệt để những lối mòn có thể dẫn đến khủng hoảng truyền thông trước khi nó xảy ra. Có những cách để ngăn chặn khủng hoảng truyền thông như:Xây dựng một đội ngũ thiết kế và quản lý web chuyên nghiệp để đăng tải và cập nhập thông tin kịp thờiKiểm soát chặt chẽ những thông tin phát tán trên mạng xã hội.Cẩn thận kiểm tra tất cả những sản phẩm truyền thông (viral videos, photos…) trước khi tạo chiến dịch truyền thông.Không nên quảng cáo quá xa vời thực tế, lố lăng về chất lượng doanh nghiệp.Có rất nhiều phương pháp xử lý khủng hoảng truyền thông, sự lựa chọn phương pháp giải quyết phù hợp là rất quan trọng nó quyết định đến sự thành bại.VÍ DỤ Khủng hoảng truyền thông của United Airlines: Bài học về quản lý khủng hoảng và giữ uy tín"Mở đầu: Trong lịch sử của ngành hàng không, khủng hoảng truyền thông của United Airlines vào năm 2017 là một ví dụ điển hình về cách một sự cố có thể gây tổn hại lớn đến hình ảnh của một công ty. Bài viết này sẽ phân tích nguyên nhân, quá trình và kết quả của sự cố này, cũng như bài học quan trọng về quản lý khủng hoảng truyền thông.Nguyên nhân: Sự cố bắt đầu khi một video ghi lại cảnh một hành khách bị kéo ra khỏi máy bay của United Airlines trở nên viral trên mạng xã hội. Hành khách này đã mua vé và ngồi xuống ghế của mình, nhưng sau đó đã bị yêu cầu rời khỏi máy bay do quá tải. Khi người đàn ông này từ chối, anh ta đã bị lực lượng an ninh kéo ra khỏi máy bay một cách bạo lực.Quá trình: Sau khi video này trở nên phổ biến trên mạng xã hội, United Airlines đã phải đối mặt với sự chỉ trích gay gắt từ cộng đồng trực tuyến và truyền thông. Ban đầu, CEO của United Airlines đã phát hành một tuyên bố bào chữa cho hành động của nhân viên an ninh và không xin lỗi trực tiếp đến hành khách bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, sau khi gặp phản ứng tiêu cực từ cộng đồng, CEO đã phát hành một tuyên bố xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ để sự cố tương tự xảy ra lại.Kết quả: United Airlines đã phải trả giá đắt cho khủng hoảng truyền thông này. Giá cổ phiếu của hãng đã giảm sút, và hãng đã mất đi sự tin tưởng của khách hàng. Tuy nhiên, sau khi xin lỗi và thực hiện các biện pháp cải thiện, hãng đã dần khôi phục lại uy tín của mình.Bài học: Khủng hoảng truyền thông này cho thấy sự quan trọng của việc xử lý tình huống một cách nhân văn và tôn trọng quyền lợi của khách hàng. Ngoài ra, việc phản hồi nhanh chóng và chân thành cũng rất quan trọng trong việc giảm thiểu thiệt hại cho hình ảnh của doanh nghiệp. Cuối cùng, việc xây dựng một kế hoạch truyền thông khẩn cấp và đào tạo nhân viên về cách xử lý khủng hoảng truyền thông cũng rất quan trọng.Kỹ năng quan trọng trong việc xử lý khủng hoảng truyền thông: Bí quyết giữ vững uy tín doanh nghiệp - GIẢI PHÁP TƯ VẤN THỰC TẾ chỉ có tại TTPL.VNKhủng hoảng truyền thông có thể xảy ra bất ngờ và gây ra những thiệt hại lớn đối với hình ảnh và uy tín của doanh nghiệp. Để đối phó hiệu quả với những tình huống khó khăn này, doanh nghiệp cần có các chiến lược xử lý khủng hoảng truyền thông hiệu quả. Dưới đây là bốn chiến lược quan trọng mà mọi doanh nghiệp nên áp dụng.Xây dựng chiến lược CHI TIẾT xử lý khủng hoảng: Để đối phó với khủng hoảng truyền thông, doanh nghiệp cần có một chiến lược xử lý khủng hoảng rõ ràng. Việc này cần sự giúp sức của nhiều hệ thống, xây dựng chi tiết chiến lược là không thể thiếu.Điều này bao gồm việc xác định trước các bước cần thực hiện, lựa chọn kênh truyền thông và xác định thông điệp cần truyền đạt.Xây dựng kế hoạch seeding mạng xã hội: Seeding là việc sử dụng các tài khoản mạng xã hội để truyền đạt thông điệp của doanh nghiệp đến cộng đồng trực tuyến. Doanh nghiệp cần xây dựng một kế hoạch seeding hiệu quả để đảm bảo thông điệp của mình được truyền đạt đến đối tượng mục tiêu một cách hiệu quả.Xây dựng hệ thống báo chí và trang mạng cùng ngành: Doanh nghiệp cần xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với báo chí và trang mạng cùng ngành. Điều này giúp doanh nghiệp có thể truyền đạt thông điệp của mình đến cộng đồng một cách nhanh chóng và hiệu quả.Xây dựng một kế hoạch truyền thông khẩn cấp: Một kế hoạch truyền thông khẩn cấp giúp doanh nghiệp xác định trước các bước cần thực hiện khi xảy ra khủng hoảng. Kế hoạch này nên bao gồm việc xác định người phát ngôn, lựa chọn kênh truyền thông, và xác định thông điệp cần truyền đạt. Điều này giúp doanh nghiệp phản hồi nhanh chóng và kiểm soát tình hình.Tạo ra một đội ngũ quản lý khủng hoảng truyền thông: Đội ngũ này nên bao gồm các chuyên gia truyền thông, quan hệ công chúng và quản lý khủng hoảng. Họ sẽ chịu trách nhiệm giám sát tình hình, đưa ra quyết định và thực hiện các chiến lược xử lý khủng hoảng truyền thông.Sử dụng các kênh truyền thông khác nhau để truyền đạt thông điệp của bạn: Trong thời đại số hóa, việc sử dụng đa kênh truyền thông là cần thiết. Doanh nghiệp nên sử dụng cả truyền thông truyền thống và truyền thông số để truyền đạt thông điệp của mình. Điều này giúp doanh nghiệp tiếp cận được nhiều đối tượng khác nhau và truyền đạt thông điệp một cách hiệu quả.Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến lược xử lý khủng hoảng truyền thông: Sau khi áp dụng các chiến lược, doanh nghiệp nên theo dõi và đánh giá hiệu quả của chúng. Điều này giúp doanh nghiệp biết được những gì đã làm đúng và những gì cần cải thiện trong tương lai.Kết luận: Khủng hoảng truyền thông là một thách thức lớn đối với mọi doanh nghiệp. Tuy nhiên, với các chiến lược xử lý khủng hoảng truyền thông hiệu quả, doanh nghiệp có thể giữ vững uy tín và tiếp tục phát triển mạnh mẽ.CẦN HƯỚNG DẪN CHI TIẾT XỬ LÝ, HÃY ẤN VÀO BÌNH LUẬN BÀI VIẾT NHÉTài liệu về khủng hoảng truyền thôngDưới đây là một số tài liệu cần biết về khủng hỏang truyền thông của các thương hiệu lớn và phương thức xử lý, bài học rút ra rất hữu ích: Ngày thứ 2 đen tối và cơn ác mộng của người làm truyền thông: Tải về05 ví dụ về khủng hoảng truyền thông và bài học rút ra: Tải về10 bài học điển hình về xử lý khủng hoảng truyền thông: Tải vềCơ chế lan truyền của khủng hoảng truyền thông: Tải vềDomino-s Pizza- Dội nước dập tắt khủng hoảng truyền thông, thay vì im lặng chờ chết: Tải vềKhi nhân viên làm xấu hình ảnh thương hiệu trên facebook đừng xử trí như Taco Bell: Tải vềNestle và Bài học xử lý khủng hoảng trên mạng xã hội: Tải vềSocial Listening- khủng hoảng truyền thông của Agribank ảnh hưởng như thế nào ? Tải vềSocial Listening- Vì đâu BaBy Care gặp phải khủng hoảng truyền thông: Tải về Tổng hợp các cuộc khủng hoảng truyền thông:Trên đây là các thông tin tư vấn của Legalzone về phương án quản lý doanh nghiệp hiệu quả. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và sử dụng dịch vụ.
Bài viết
Bảo hiểm thất nghiệp là một cơ chế quan trọng, giúp hỗ trợ người lao động trong những giai đoạn khó khăn khi họ mất việc làm. Tuy nhiên, để đảm bảo hoạt động hiệu quả và bền vững của quỹ bảo hiểm thất nghiệp, việc xác định mức đóng cũng như hiểu rõ nguồn hình thành của quỹ này là vô cùng quan trọng. Bài viết sau đây sẽ phân tích và giải đáp những thắc mắc liên quan đến mức đóng và nguồn hình thành Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, giúp người đọc có cái nhìn sâu rộng và đầy đủ hơn về vấn đề này.Bảo hiểm thất nghiệp là gì?Trong bối cảnh kinh tế phức tạp, bảo hiểm thất nghiệp trở thành một giải pháp hỗ trợ quan trọng, giúp giảm nhẹ gánh nặng tài chính cho người lao động.Bảo hiểm thất nghiệp là một chế độ giúp bù lại một phần thu nhập cho những người mất việc, đồng thời hỗ trợ họ trong việc đào tạo nghề và tìm kiếm cơ hội làm việc mới, dựa trên việc đóng góp vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (theo khoản 4 Điều 3 Luật Việc làm 2013).Nhờ vào sự hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp, nhiều người lao động đã tìm ra cách giải quyết vấn đề việc làm, khẳng định vị thế của mình trên thị trường lao động và đóng góp vào sự ổn định và phát triển của xã hội.Mức đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp được xác định như nào?Mức đóng góp và trách nhiệm trong việc đóng góp vào Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp (BHTN) được quy định cụ thể theo Khoản 1 Điều 57 của Luật Việc làm năm 2013. Theo đó:- Mỗi người lao động cần đóng 1% từ tiền lương hàng tháng của mình.- Người sử dụng lao động cũng phải đóng 1% từ quỹ lương hàng tháng dành cho nhân viên đang tham gia BHTN.- Nhà nước cam kết hỗ trợ thêm tối đa 1% từ quỹ lương hàng tháng cho việc đóng góp BHTN, với ngân sách được đảm bảo bởi chính phủ trung ương.Tổng cộng, mức đóng góp vào Quỹ BHTN là 3%, với 1% từ người lao động, 1% từ người sử dụng lao động, và 1% từ sự hỗ trợ của nhà nước.Quỹ BHTN hình thành từ nhiều nguồn khác nhau:- Đóng góp từ người lao động, người sử dụng lao động và sự hỗ trợ từ nhà nước.- Lợi nhuận từ các hoạt động đầu tư của Quỹ BHTN.- Các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật, bao gồm tiền lãi từ việc trễ hạn đóng góp BHTN và các khoản thu hợp pháp khác.Quỹ BHTN được sử dụng cho các mục đích sau:- Thanh toán trợ cấp thất nghiệp.- Hỗ trợ đào tạo, cập nhật kỹ năng nghề nghiệp để giữ việc làm cho người lao động.- Hỗ trợ học nghề.- Hỗ trợ tư vấn và giới thiệu việc làm.- Chi trả bảo hiểm y tế cho người nhận trợ cấp thất nghiệp.- Chi phí quản lý BHTN theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.- Đầu tư để bảo toàn và phát triển Quỹ.Phương thức đóng tiền vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp?Cách thức đóng góp vào Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp (BHTN) diễn ra hàng tháng theo các quy định sau:- Người sử dụng lao động cần đóng góp vào BHTN theo tỷ lệ quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 57 của Luật Việc làm 2013. Họ cũng cần trích một phần từ lương của nhân viên theo tỷ lệ quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 57 của cùng một luật, để đóng góp vào Quỹ BHTN.- Sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho Quỹ BHTN tuân theo nguyên tắc đảm bảo số dư quỹ hàng năm ít nhất bằng hai lần tổng chi cho các chế độ BHTN và chi phí quản lý của năm trước. Tuy nhiên, mức hỗ trợ không vượt quá 1% quỹ lương hàng tháng dành cho BHTN của những người đang tham gia. Cách thức chuyển kinh phí như sau:Vào quý IV mỗi năm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ dựa trên dự toán thu-chi BHTN được phê duyệt để xác định kinh phí hỗ trợ cho Quỹ BHTN của năm trước, tuân theo quy định tại Khoản 1 của Điều này. Số kinh phí này sẽ được gửi đến Bộ Tài chính để chuyển vào Quỹ BHTN một lần.Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận báo cáo quyết toán từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đã được Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam chấp thuận, Bộ Tài chính sẽ thẩm định và quyết định kinh phí hỗ trợ cho Quỹ BHTN năm trước. Nếu kinh phí mà Bộ Tài chính đã cấp nhiều hơn số tiền cần hỗ trợ theo quy định tại Khoản 1 của Điều này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải trả lại phần chênh lệch cho ngân sách nhà nước. Ngược lại, nếu số tiền cấp ít hơn, Bộ Tài chính sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để phê duyệt kinh phí hỗ trợ bổ sung trong năm tiếp theo.Kinh phí hỗ trợ Quỹ BHTN đều được bảo đảm bởi ngân sách trung ương, từ nguồn chi đảm bảo xã hội đã được Quốc hội quyết định.Kết luận Mức đóng góp phải được xác định một cách hợp lý để đảm bảo quỹ có đủ kinh phí hoạt động và cùng lúc đó, không tạo áp lực tài chính quá lớn lên người lao động và người sử dụng lao động. Ngoài ra, việc hình thành quỹ từ nhiều nguồn khác nhau cần được quản lý chặt chẽ và minh bạch, điều này đòi hỏi sự phối hợp mật thiết giữa các cơ quan quản lý, người sử dụng lao động, và người lao động. Một hiểu biết đầy đủ và chi tiết về các khía cạnh này sẽ giúp người lao động cảm thấy an tâm hơn với quỹ bảo hiểm thất nghiệp, thúc đẩy sự tham gia tích cực và từ đó góp phần nâng cao chất lượng an sinh xã hội. Nếu có thắc mắc khác liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp, bạn có thể truy cập Thủ tục pháp luật để cập nhật thông tin và hướng dẫn chi tiết. 
Bài viết
Thủ tướng Phạm Minh Chính quyết định nới hạn thực hiện Chỉ thị 16Thủ tướng Phạm Minh Chính quyết định nới hạn thực hiện Chỉ thị 16 ở 19 tỉnh thành phía Nam thêm 14 ngày, yêu cầu "ai ở đâu ở đấy", tuyệt đối không để người dân rời khỏi nơi cư trú sau ngày 31/7...Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, hôm nay, 31/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có Công điện số 1063 chỉ đạo hoạt động chống dịch.Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh, thành, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tập trung chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, thực chất, hiệu quả các biện pháp cụ thể phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã ban hành trong thời gian qua.Thủ tướng quán triệt, các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16 phải thực hiện nghiêm, nhất quán theo phương châm chỉ có thể thực hiện cao hơn, sớm hơn phù hợp theo tình hình thực tiễn tại địa phương.Người dân không rời nơi cư trú sau ngày 31/7Các cơ quan tổ chức tuyên truyền rộng rãi, kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế để người dân an tâm "ai ở đâu ở đấy"; tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi nơi cư trú từ sau ngày 31/7/2021 tới khi hết giãn cách (trừ những người được chính quyền cho phép).Thủ tướng nêu rõ, lãnh đạo các tỉnh, thành chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để người dân tự ý di chuyển ra khỏi địa phương mình. Đối với người dân đã rời khỏi tỉnh xuất phát đến địa bàn tỉnh khác thì các tỉnh liên quan phải tổ chức đón, đưa về địa phương đích đến bảo đảm an toàn.Chính quyền tổ chức xét nghiệm, vận chuyển bằng xe ca (có thể bố trí xe tải chở theo xe gắn máy của người dân nếu người dân di chuyển bằng xe gắn máy), thực hiện bàn giao đầy đủ, tổ chức cách ly, giám sát y tế theo đúng quy định, không để dịch bệnh lây lan.Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh và tổ chức đưa đón người dân.Tổ chức tốt hệ thống, mạng lưới chăm sóc, điều trị người bị nhiễm vi rút SARS-CoV-2 theo các tầng điều trị; tập trung và ưu tiên năng lực, nâng cao chất lượng điều trị, đặc biệt là đối với các bệnh nhân diễn tiến nặng, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong.Thủ tướng quyết định tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 14 ngày (kể từ ngày kết thúc giãn cách xã hội theo Công văn số 969/TTg-KGVX) đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 969 ngày 17/7/2021.Những tỉnh sau một thời gian thực hiện giãn cách xã hội, nếu đã kiểm soát được dịch bệnh có thể nới lỏng giãn cách theo từng khu vực trong nội bộ tỉnh. Đối với khu vực liên tỉnh thì phải có thỏa thuận, thống nhất với các tỉnh liên quan và phải báo cáo Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 trước khi quyết định.
Bài viết
Đăng ký bằng cách đi tới Link TTPL.VNNhấp vào tài khoản chọn đăng kýChọn Doanh nghiệpNếu bạn là Doanh nghiệp thường Hãy chọn Doanh nghiệpNếu bạn là công ty luật hãy chọn Công ty LuậtLưu ý: khi bạn chọn sẽ xuất hiện vành vàng ở loại hình bạn chọn, nếu không chọn sẽ gây lỗiĐiền thông tin theo hướng dẫnLưu ý: Email và số điện thoại phải có thực, tránh trường hợp mất tài khoản sau nàyĐăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu đã dùngLưu ý: bạn cũng có thể dùng Số điện thoại và mật khẩu để đăng nhậpĐăng nhập vào sử dụng phần mềm quản lý công việcBạn có thể đăng nhập ngay bằng phần Dashboard tuy nhiên nếu muốn dùng tài khoản Pro (đầy đủ quyền) Hãy sử dụng nút mua ( Miễn phí)Hãy mua gói LGZ DIAMOND - Hiện tại đang miễn phí trọn đờiNhư vậy bạn đã tạo được một công ty hoàn chỉnh cho mình, Hãy thêm nhân viên và tiếp tục hoạt động miễn phí.Hotline:Hướng dẫn kỹ thuật: 0888889225Hướng dẫn chung: 0888889366