0888889366
Danh mục
LUẬT ĐẤU THẦU
timeline_post_file6330317975ca5-d.jpg.webp
LUẬT ĐẦU THẦU - TẠO RA NHIỀU TẦNG NẤC TRUNG GIAN, NẾU KHÔNG CẨN THẬN VIỆC SỬA ĐỔI SẼ THIẾU MINH BẠCH HƠN
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu thực trạng kết quả giảm giá qua đấu thầu rất thấp, thông thầu, tham nhũng, tiêu cực… Nhưng dự thảo luật có nhiều điều khoản tạo ra nhiều tầng nấc trung gian, nếu không cẩn thận việc sửa đổi sẽ thiếu minh bạch hơn.Bộc lộ nhiều bất cậpChiều ngày 20/9, tại Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9, sau khi nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra, các thành viên UBTVQH thảo luận về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).Sau gần 8 năm thực hiện, Luật Đấu thầu đã tạo hành lang pháp lý điều chỉnh hoạt động mua sắm, quản lý, sử dụng vốn nhà nước, góp phần tiết kiệm chống tiêu cực, lãng phí trong việc lựa chọn nhà thầu, thực hiện đầu tư và mua sắm công. Bên cạnh kết quả đạt được, Luật cũng bộc lộ một số bất cập, hạn chế về một số hoạt động mua sắm đấu thầu, lựa chọn nhà thầu chưa được quy định, hoặc quy định chưa đầy đủ trong luật. Một số quy định vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện như vi phạm trong đấu thầu, thông thầu, gian lận trong đấu thầu vẫn diễn biến phức tạp, gây thất thoát lãng phí vốn đầu tư, tiền, tài sản của Nhà nước. Công tác quản lý nhà nước, cơ chế phân cấp, phân quyền, chính sách, khuyến khích sử dụng sản phẩm, hàng hóa trong nước, mua sắm sản phẩm mới sáng tạo xanh còn bất cập. Vì vậy, Chính phủ đã tổng kết, đánh giá việc thực hiện và đề nghị sửa đổi luật với 5 nhóm chính sách lớn. Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội đã thẩm tra về vấn đề này.Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị sửa đổi Luật Đấu thầu bên cạnh tuân thủ nguyên tắc trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra cần đi thẳng vào vấn đề cần sửa đổi, bổ sung là gì, vì sao phải sửa. Việc sửa đổi cần chỉ rõ nội dung nào, khoản nào, điều nào đang gây ách tắc làm cho quá trình đấu thầu kéo dài, gây nên những bất cập, vướng mắc trong thời gian qua.Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu thực trạng kết quả giảm giá qua đấu thầu rất thấp, có tình trạng “quân xanh, quân đỏ”, thông thầu, tham nhũng, tiêu cực… nguyên nhân của tình trạng này là gì, trách nhiệm của cơ quan tham mưu, người đứng đầu trong thực hiện đấu thầu quy định trong luật đã đủ rõ?; tại sao mở rộng đối tượng chỉ định thầu; xu hướng hiện nay là luật hóa để công khai, minh bạch nhưng dự thảo luật có nhiều điều khoản giao cho Chính phủ và Thủ tướng hướng dẫn chi tiết, điều này tạo ra nhiều tầng nấc trung gian, nếu không cẩn thận việc sửa đổi sẽ thiếu minh bạch hơn.Đối với công tác đấu thầu thuốc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị cơ quan soạn thảo lý giải vì sao giá đấu thầu thuốc lần sau phải thấp hơn lần trước, nếu như vậy sẽ tiến tới giá đấu thầu thuốc bằng 0; vướng mắc này thuộc Luật Đấu thầu hay trong nghị định, thông tư của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, cơ quan soạn thảo cần lưu ý đến các điều khoản chuyển tiếp, tránh gây ách tắc khó khăn khi Luật Đấu thầu (sửa đổi) có hiệu lực…Trên cơ sở mục tiêu, yêu cầu sửa đổi Luật Đấu thầu, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cơ quan thẩm tra, cơ quan soạn thảo rà soát lại các điều khoản then chốt của luật để vừa giải quyết những tồn đọng vướng mắc hiện nay, không để phát sinh những vướng mắc mới, vừa nâng cao chất lượng trong quản lý sử dụng vốn tài sản nhà nước.Cần xác định rõ tình trạng tiêu cực, tham nhũng trong đấu thầuCác ý kiến phát biểu tại Phiên họp cơ bản đồng tình với sự cần thiết sửa đổi Luật Đấu thầu, hồ sơ dự án cơ bản đầy đủ theo quy định tại khoản 2, Điều 58 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi bổ sung năm 2020. Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh đánh giá cao Ban soạn thảo đã lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong quá trình xây dựng luật, không bân biệt về giới, đặc biệt đã bổ sung quy định ưu đãi đối với nhà thầu sử dụng 25% lao động trở lên là nữ giới, điều này góp phần tạo công ăn việc làm cho phụ nữ, tiến tới thực hiện bình đẳng giới thực chất hơn.Về tính thống nhất với hệ thống pháp luật, dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) liên quan đến nhiều luật, như Luật Nhà ở, Luật Dầu khí, Luật Đầu tư công… Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga đề nghị rà soát đảm bảo thống nhất với hệ thống pháp luật; đồng thời trong điều về áp dụng pháp luật cần nêu rõ trong trường hợp luật này và luật khác quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì sẽ áp dụng luật nào.Đối với quy định về chống tiêu cực, chống tham nhũng và gian lận trong đấu thầu, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga cho rằng có tình trạng “quân xanh, quân đỏ”, gian lận, tiêu cực trong đấu thầu. Đánh giá của Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng trung ương cũng xác định đấu thầu là lĩnh vực có nhiều nguy cơ về tham nhũng. Vì vậy, cần xác định rõ tình trạng tiêu cực, tham nhũng trong đấu thầu thời gian qua có nguyên nhân do luật không, nếu có thì nằm ở điều luật nào, sửa theo hướng nào.Tại phiên họp, một số thành viên UBTVQH cho biết, dự thảo luật có tới 26 điều (chiếm 30%) giao cho Chính phủ quy định chi tiết là không phù hợp với mục tiêu xây dựng luật, trong khi đây là những nội dung quan trọng, đặc biệt là các quy định về phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu trong lựa chọn nhà thầu, danh mục dự án đầu tư, quy trình lựa chọn nhà đầu tư, quy trình lựa chọn nhà thầu…Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng khẳng định, Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) là dự thảo luật khó, vì không chỉ có vướng mắc trong thực tiễn mà cả trong công tác tổ chức thực hiện. Ban soạn thảo cần phân biệt rõ điều khoản nào bất cập do luật, vướng mắc nào do sơ hở ở khâu tổ chức thi hành. Nhận diện rõ vướng mắc, bất cập này thì mới có phương án xử lý phù hợp, đảm bảo tính chặt chẽ, minh bạch của dự thảo luật.Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) đã bổ sung quy định liên quan đến đấu thầu trong lĩnh vực y tế, nhưng một số ý kiến đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu để xử lý một số bất cập như một số loại hàng hóa y tế như thuốc, vaccine, sinh phẩm mà các cơ quan của Liên hiệp quốc có thể mua với giá thấp hơn so với đấu thầu trong nước, đề nghị bổ sung quy định mua sắm thông qua các cơ quan Liên hợp quốc. Bên cạnh đó, các ý kiến cũng nêu vấn đề đang được xã hội quan tâm đó là đấu thầu tập trung thuốc, trang thiết bị y tế, Ban soạn thảo cần nghiên cứu làm rõ khó khăn trong quá trình này, do bất cập trong Luật Đấu thầu hiện hành hay do khâu tổ chức thực hiện.Tại phiên họp, đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Kiểm toán Nhà nước đã giải trình các vấn đề thành viên UBTVQH nêu liên quan đến cắt giảm thời gian đấu thầu, cắt giảm các khâu trung gian trong đấu thầu, quy định về đấu thầu qua mạng, quy định về chỉ định thầu, đấu thầu thuốc, tình trạng “quân xanh, quân đỏ” trong thực hiện đấu thầu, công khai minh bạch về thông tin trong đấu thầu…Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác lựa chọn nhà thầu, quản lý đấu thầuPhát biểu kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định, UBTVQH đánh giá cao quá trình chuẩn bị dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi) của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội. Để đảm bảo chất lượng dự án luật trình Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm tra, ý kiến tham gia của UBTVQH, trong đó lưu ý ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về quan điểm, cách tiếp cận giải quyết nhiều nội dung cụ thể của Luật.Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục rà soát, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương lớn của Đảng để hoàn thiện dự thảo luật, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác lựa chọn nhà thầu, quản lý đấu thầu, góp phần công khai, minh bạch, tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm đầu tư công, quản lý sử dụng ngân sách, tiền, tài sản của Nhà nước.Bổ sung, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Luật Đấu thầu năm 2013, làm rõ những nội dung hiện hành của luật còn phù hợp, cần kế thừa, bổ sung số liệu, minh chứng để đánh giá tác động các chính sách sửa đổi…Ban soạn thảo tiếp tục rà soát phạm vi, đối tượng điều chỉnh để bao quát toàn bộ thực tiễn phát sinh; làm rõ các quy định về giải thích từ ngữ; thiết kế các chương, điều khoản chặt chẽ khoa học, không mâu thuẫn giữa các điều khoản trong luật; bổ sung các hành vi bị cấm đối với người có thẩm quyền, người có ảnh hưởng đến hoạt động đấu thầu; rà soát các quy định về đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu, ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu; quy định cụ thể hơn điều kiện đấu thầu quốc tế, mua sắm qua các tổ chức quốc tế.Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý Ban soạn thảo rà soát các quy định về hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư theo nguyên tắc chủ yếu là đấu thầu rộng rãi, chỉ áp dụng đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, các hình thức lựa chọn nhà thầu khác. Đặc biệt chỉ định thầu khi không thể đấu thầu rộng rãi vì lý do bất khả kháng, an ninh quốc phòng, phòng chống thiên tai, hoặc áp dụng có lợi hơn so với đấu thầu rộng rãi. Đối với những nội dung chưa có quy định rõ trong luật hoặc để linh hoạt cho Chính phủ điều hành cần quy định nguyên tắc trong luật trước khi ban hành hướng dẫn quy định chi tiết…Ông Nguyễn Đức Hải đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan soạn thảo và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của UBTVQH, ý kiến của cơ quan thẩm tra để hoàn chỉnh hồ sơ dự án luật. Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội hoàn chỉnh báo cáo thẩm tra, trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4.  Trên đây là bài viết của chúng tôi về tin tức pháp luật mới nhất.Công ty Luật Legalzone Hotline tư vấn: 088.888.9366 Email: Support@legalzone.vn Website: https://legalzone.vn/  Hệ thống: Thủ tục pháp luật Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 
Nguyễn Phương Thảo
10 ngày trước
timeline_post_file632eea0591822-jjjjjj.jpg.webp
QUẢNG NAM: “VẼ” VÀ BÁN “DỰ ÁN MA”, GIÁM ĐỐC VÀ MỘT NGƯỜI LÃNH ÁN 21 NĂM TÙ
Ngày 21/9, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hoàng Văn Ngọc (31 tuổi), là Giám đốc Công ty CP Nhất Thành Nam và ông Huỳnh Tấn Vỹ (47 tuổi), cả 2 cùng trú TP Đà Nẵng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.Theo cáo trạng, Huỳnh Tấn Vỹ và Hoàng Văn Ngọc biết rõ thửa đất số 210, tờ bản đồ số 3, diện tích 4.111 m2 là loại đất trồng cây lâu năm khác chưa được cơ quan có thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở và không được cơ quan thẩm quyền phê duyệt dự án đất ở theo quy định.Tuy nhiên, để bán được đất với giá cao Vỹ cùng với Ngọc câu kết với nhau tự đặt tên Dự án CoCo Green Home tại khối phố Hà Dừa (phường Điện Ngọc, TX. Điện Bàn) để đưa ra các thông tin gian dối tạo sự tin tưởng cho khách hàng rằng Dự án này tại thửa đất số 210 là có thật. Từ đó, các khách hàng ký hợp đồng và chuyển tiền đặt cọc thực hiện giao dịch mua bán đất nền.Đến thời hạn ra sổ đỏ như cam kết nhưng do thửa đất chưa đủ căn cứ để thực hiện thủ tục chuyển mục đích nên Vỹ và Ngọc tiếp tục hứa hẹn thời gian ra sổ đỏ đất ở. Lúc này nhiều người yêu cầu Vỹ và Ngọc thanh lý và bồi thường hợp đồng thì Ngọc đã yêu cầu Vỹ hoàn lại số tiền 10,5 tỷ đồng để trả lại cho người đã đặt cọc mua đất nhưng Vỹ không đồng ý.Sau đó, Ngọc đã dùng tiền thu được trước đây và vay mượn tiền để thanh lý và đền bù cho một số người mua đất với tổng số tiền là hơn 8,4 tỷ đồng. Các cá nhân còn lại qua tìm hiểu biết được đất không phải là đất dự án và biết mình bị lừa nên có đơn tố cáo Vỹ và Ngọc có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.Quá trình cơ quan điều tra đã xác định, trong thời gian từ tháng 8/2018 đến tháng 9/2019, Huỳnh Tấn Vỹ và Hoàng Văn Ngọc đã lừa đảo chiếm đoạt của 37 khách hàng, với số tiền hơn 18,8 tỷ đồng, trong đó đối với Huỳnh Tấn Vỹ đã chiếm đoạt số tiền 10,5 tỷ đồng chưa trả cho các bị hại.Ngoài hành vi lừa đảo nêu trên, bị cáo Huỳnh Tấn Vỹ còn có đưa ra thông tin Vỹ là luật sư, có mối quan hệ quen biết với các cán bộ địa chính, có khả năng giải quyết nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở cho ông X. nên ông X. đã đưa cho Vỹ số tiền 300 triệu đồng, đến nay Vỹ vẫn chưa trả.Sau khi xem xét hành vi bị cáo Vỹ và Ngọc, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Tấn Vỹ 14 năm tù và bị cáo Hoàng Văn Ngọc 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trên đây là bài viết của chúng tôi về tin tức pháp luật mới nhất.Công ty Luật Legalzone Hotline tư vấn: 088.888.9366 Email: Support@legalzone.vn Website: https://legalzone.vn/  Hệ thống: Thủ tục pháp luật Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội   
PHAN THỊ GIANG UYÊN
18 ngày trước
timeline_post_file6323e83490749-fg.jpg.webp
HÀ NỘI: SẮP ĐẤU GIÁ ĐẤT TẠI HUYỆN ĐÔNG ANH VỚI GIÁ KHỞI ĐIỂM LÊN TỚI 64 TRIỆU ĐỒNG/M2
Ngày 1/10 tới, Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đông Anh (Hà Nội) sẽ tổ chức đấu giá 20 thửa đất có mức giá khởi điểm từ 26,5 - 64,3 triệu đồng/m2.Cụ thể là, quyền sử dụng 20 thửa đất đấu giá lần này bao gồm: Quyền sử dụng 1 thửa đất tại điểm X4, thôn Lỗ Khê, xã Liên Hà, huyện Đông Anh và quyền sử dụng 19 thửa đất tại điểm X1, xã Đông Hội, Mai Lâm, huyện Đông Anh. Diện tích các thửa đất từ 52,71 - 129,55 m2/thửa đất. 20 thửa đất có mức giá khởi điểm từ 26,5 - 64,3 triệu đồng/m2.Thời gian phát hành, bán và tiếp nhận hồ sơ từ ngày 12 - 28/9 tại Hội trường Trung tâm chính trị huyện Đông Anh, thôn Đản Dị, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh.Về cách thức và thời hạn nộp tiền đặt trước, người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản ngân hàng của Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam từ ngày 28/9 đến hết ngày 29/9.Khách hàng quan tâm đến 20 quyền sử dụng đất có thể tham gia kiểm tra thực địa diễn ra trong hai ngày 26/9 và 27/9.Về hình thức đấu giá, Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam sẽ tổ chức đấu giá từng thửa đất bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng theo phương thức trả giá lên. Cuộc đấu giá diễn ra vào ngày 1/10 tại hội trường Trung tâm chính trị huyện Đông Anh. Trên đây là bài viết của chúng tôi về tin tức pháp luật mới nhất. Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Công ty Luật Legalzone Hotline tư vấn: 088.888.9366 Email: Support@legalzone.vn Website: https://legalzone.vn/  Hệ thống: Thủ tục pháp luật Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội  
PHAN THỊ GIANG UYÊN
19 ngày trước
timeline_post_file63230d1aa5f62-qưe.jpg.webp
GÓI THẦU XÂY DỰNG GẦN 300 TỶ ĐỒNG TẠI PHÚ THỌ: CÚ “SẢY CHÂN” CỦA HAI NHÀ THẦU CÓ NĂNG LỰC
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Lập (Phú Thọ) vừa công bố liên danh 6 thành viên trúng Gói thầu số 12 Thi công xây dựng thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 313G huyện Tân Sơn (đoạn Quốc lộ 32 đi Quốc lộ 70B huyện Yên Lập) và đường nối Quốc lộ 70B đi Đường tỉnh 313D, huyện Yên Lập. Tại gói thầu này, có 2 nhà thầu bị loại từ vòng đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu (HSDT), trong đó một nhà thầu từng trúng nhiều gói thầu quy mô lớn.Theo kết quả lựa chọn nhà thầu, Liên danh 6 thành viên gồm Công ty CP Xây dựng Trường Sơn - LDP, Công ty TNHH Xây dựng thương mại Minh Linh Phú Thọ, Công ty CP Xây dựng Nam Dương Phú Thọ, Công ty CP Xây dựng giao thông Hồng Hà, Công ty CP Toàn Thịnh và Công ty CP DPS Phú Thọ trúng thầu với giá 291,821 tỷ đồng (tỷ lệ tiết kiệm đạt 0,05%).Theo tìm hiểu, 6 thành viên Liên danh đều có địa chỉ tại Phú Thọ. Trong vai trò nhà thầu độc lập, 6 nhà thầu này được công khai trúng nhiều gói thầu quy mô dưới 20 tỷ đồng. Đơn cử, từ năm 2017 đến nay, Công ty CP Toàn Thịnh được công khai trúng 23 gói thầu xây lắp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, phần lớn với tư cách nhà thầu độc lập. Tại một số gói thầu có giá trị lớn hơn, Toàn Thịnh liên danh với nhà thầu khác để trúng thầu như: Gói thầu số 2 Thi công xây dựng hạng mục san nền, giao thông, cấp thoát nước, điện chiếu sáng thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu đất ở dân cư tại khu 2, khu 4, phường Vân Cơ và khu Đồng Dộc Chốt, phường Vân Phú, TP. Việt Trì với giá trúng thầu 30,283 tỷ đồng (trúng thầu tháng 8/2022); Gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Đường nối từ đường Hùng Vương qua đường Nguyễn Tất Thành, đường Phù Đổng đến đường Âu Cơ, TP. Việt Trì với giá trúng thầu 266,36 tỷ đồng (trúng thầu tháng 6/2022).Công ty CP Xây dựng giao thông Hồng Hà được công khai trúng 7 gói thầu từ tháng 11/2017 đến nay, trong đó có 2 gói thầu trúng thầu với tư cách thành viên liên danh. Đó là, Gói thầu số 8 Thi công xây dựng hạng mục công trình cải tạo, nâng cấp và gia cố đoạn Km62+600 - Km69 đê hữu sông Thao (thuộc giai đoạn I) với giá trúng thầu 53,44 tỷ đồng; Gói thầu Thi công xây lắp công trình đường từ Quốc lộ 70B đi thị trấn Hạ Hòa và Đường tỉnh 320D kết nối các xã vùng phía Nam với trung tâm huyện Hạ Hòa với giá trúng thầu 136,046 tỷ đồng.Công ty CP DPS Phú Thọ từ tháng 12/2019 được công khai trúng 8 gói thầu khác tại Phú Thọ với tổng giá trúng thầu 17,8 tỷ đồng. Công ty CP Xây dựng Nam Dương Phú Thọ từ năm 2019 đến nay được công khai trúng 8 gói thầu với tổng giá trúng thầu 56,992 tỷ đồng. Công ty CP Xây dựng Trường Sơn - LDP, Công ty TNHH Xây dựng thương mại Minh Linh Phú Thọ không có dữ liệu công khai trúng thầu do các bên mời thầu công bố.Theo một cán bộ của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Lập, Gói thầu có sự tham dự của 3 nhà thầu, 2 nhà thầu còn lại bị loại từ bước đánh giá tính hợp lệ của HSDT.Cụ thể, HSDT của Công ty CP Xây lắp và Cơ khí Phương Nam không đáp ứng yêu cầu do bảo đảm dự thầu không hợp lệ. Trước đó, nhà thầu này được công khai trúng 40 gói thầu xây lắp (từ tháng 11/2015 đến nay), trong đó có nhiều gói thầu tương đối lớn với tư cách nhà thầu độc lập. Có thể kể đến Gói thầu số 12 Thi công xây dựng công trình đường giao thông kết nối từ Đường tỉnh 323 đến Quốc lộ 2, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (giá trúng thầu 164,304 tỷ đồng); Gói thầu Thi công xây dựng các hạng mục tôn tạo cảnh quan đồi Công Quán, Trung tâm lễ hội giai đoạn 3 thuộc Dự án Hoàn thiện tu bổ, tôn tạo hạ tầng, cảnh quan Trung tâm lễ hội Khu di tích lịch sử Đền Hùng (giá trúng thầu 132,555 tỷ đồng)…Với vai trò thành viên liên danh, Nhà thầu Phương Nam đã trúng nhiều gói thầu giá trị lớn khác như: Gói thầu số 7 Thi công xây dựng hệ thống đường giao thông từ Quốc lộ 1A đến Đầm Môn (Khánh Hòa) với giá trúng thầu 456,984 tỷ đồng; Gói thầu số 10 Thi công xây dựng công trình đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái (giá trúng thầu 1.487,684 tỷ đồng).Một nhà thầu khác bị loại tại gói thầu nêu trên là Công ty TNHH Quyết Thắng do HSDT không hợp lệ, đơn dự thầu không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Trong khi đó, từ đầu năm 2019 đến nay, nhà thầu này được công khai trúng gần 60 gói thầu xây lắp, với giá trúng thầu mỗi gói khoảng vài chục tỷ đồng.Một chuyên gia đấu thầu nêu quan điểm, với những nhà thầu có nhiều kinh nghiệm đấu thầu, việc mắc sơ suất liên quan tới tính hợp lệ của HSDT ở gói thầu có quy mô lớn là rất đáng tiếc, thể hiện sự yếu kém, thiếu chuyên nghiệp trong quản lý, điều hành. Trong một vài trường hợp, có thể nhà thầu tham dự thầu nhưng không nhằm mục tiêu cạnh tranh thực sự mà cố tình trượt thầu theo kịch bản đã được xây dựng.Trên đây là bài viết của chúng tôi về tin tức pháp luật mới nhất. Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Công ty Luật Legalzone Hotline tư vấn: 088.888.9366 Email: Support@legalzone.vn Website: https://legalzone.vn/  Hệ thống: Thủ tục pháp luật Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 
PHAN THỊ GIANG UYÊN
20 ngày trước
timeline_post_file63214d23b97cb-khởi-tố-3--1-.jpg.webp
KHỞI TỐ VỤ ÁN VI PHẠM ĐẤU THẦU TẠI TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH CÔNG HÀ TĨNH
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính công Hà Tĩnh thuộc Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan.Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động đấu thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục xảy ra tại Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính công tỉnh Hà Tĩnh thuộc Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị có liên quan.Kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ đã thu thập xác định: Nguyễn Thị Thanh Tâm - Giám đốc Kinh doanh Công ty Hồng Hà, Phạm Viết Anh Vũ - Giám đốc Chi nhánh Hà Tĩnh Công ty Hồng Hà, Nguyễn Thành Trung - Giám đốc Công ty Phương Anh, Nguyễn Hồng Hải - Phó giám đốc Công ty Phương Anh, Nguyễn Xuân Thiện - Công ty P&T, Đinh Quốc Tấn - Tổ trưởng Tổ đấu thầu, Lê Viết Cường - Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính công Hà Tĩnh đã có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về đảm bảo công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục tại Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính công Hà Tĩnh thuộc Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước.Ngày 12/9/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính công Hà Tĩnh thuộc Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan; đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 7 đối tượng nêu trên về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 222 Bộ luật Hình sự 2015.Cùng ngày, sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh trên theo đúng quy định của pháp luật. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để cùng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra, truy tìm và thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.  Trên đây là bài viết của chúng tôi về tin tức pháp luật mới nhất. Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Công ty Luật Legalzone Hotline tư vấn: 088.888.9366 Email: Support@legalzone.vn Website: https://legalzone.vn/  Hệ thống: Thủ tục pháp luật Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 
PHAN THỊ GIANG UYÊN
20 ngày trước
timeline_post_file632149c12f682-đấu-thầu.jpg.webp
XÂY DỰNG CHẾ TÀI MẠNH CHẶN HÀNH VI BÁN THẦU
Nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu thầu, đồng thời phòng chống tiêu cực, tham nhũng, Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) sẽ có một số nội dung sửa đổi, bổ sung hành vi bị cấm trong đấu thầu. Riêng với hành vi chuyển nhượng thầu, Dự thảo có những bổ sung chặt chẽ, chi tiết để chặn đứng vi phạm.Khoản 8, Điều 89 Luật Đấu thầu (các hành vi bị cấm trong đấu thầu) quy định 2 mục về chuyển nhượng thầu. Theo đó, các hành vi bị xem là chuyển nhượng thầu bao gồm: nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu có giá trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 50 tỷ đồng (sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ) tính trên giá trị hợp đồng đã ký kết; chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng công việc thuộc trách nhiệm thực hiện của nhà thầu, trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ đã kê khai trong hợp đồng.Chiểu theo các quy định này, hành vi chuyển nhượng thầu đã được nêu rõ trách nhiệm từ nhà thầu cho tới chủ đầu tư, tư vấn giám sát trong Luật Đấu thầu. Tuy nhiên, thực tế, nhượng thầu, bán thầu vẫn diễn ra tràn lan, biến tướng nhức nhối chưa có “thuốc đặc trị”, dẫn tới làm méo mó công tác đấu thầu.Nhiều dự án, gói thầu đã bị cơ quan chức năng phanh phui hành vi bán thầu như Tổng công ty CP Sông Hồng sử dụng thầu phụ không đúng quy định tại Gói thầu số 9 thuộc Dự án Đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh, đoạn qua tỉnh Đắk Lắk. Tại gói thầu trị giá 110,835 tỷ đồng này, Nhà thầu Sông Hồng không trực tiếp thi công, mà giao lại cho đơn vị khác là Công ty CP Sông Hồng 36, sau đó lại giao cho 2 đơn vị khác thực hiện là Công ty CP Đầu tư xây dựng hạ tầng - Khai thác mỏ Tân Việt Bắc và Công ty TNHH Xây dựng Thành Đô.Mới đây, Công ty TNHH MTV Xây dựng Anh Hiếu đã bị UBND tỉnh Bình Phước cấm tham gia hoạt động đấu thầu do cố ý chuyển nhượng toàn bộ khối lượng mà Công ty phải thực hiện tại Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Xây dựng khối 10 phòng học lầu và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Nghĩa Trung (xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) cho Công ty TNHH MTV Xây dựng cầu đường Minh Tuấn.Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng, Gói thầu Thi công hạng mục giao thông, thoát nước đoạn Km20+005,3 - Km35+681 thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo Đường tỉnh 601 do Liên danh Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tây Ninh - Công ty CP Thắng Đạt - Công ty TNHH MTV 17 trúng thầu với giá 117,817 tỷ đồng cũng bị phản ánh tình trạng bán thầu.Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an trong kết luận liên quan đến Dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã cảnh báo về vấn nạn chia nhỏ gói thầu, bán thầu tràn lan dẫn tới sai phạm nghiêm trọng liên quan đến chất lượng của công trình. Thanh tra Chính phủ từng thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật đối với một số dự án đầu tư xây dựng có liên quan đến Công ty CP Phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ Q.P, trong đó chỉ ra hàng loạt gói thầu để xảy ra chuyển nhượng thầu trái quy định lên tới hàng trăm tỷ đồng...Tình trạng bán thầu diễn ra ở nhiều địa phương, ở tất cả các lĩnh vực từ giao thông, xây dựng dân dụng cho tới các dự án sử dụng vốn vay. Thậm chí, do quản lý lỏng lẻo, nhà thầu bán thầu còn chiếm đoạt tài sản của thầu phụ dẫn tới kiện tụng phức tạp kéo dài. Thực tế, khi phát sinh tranh chấp, kiện tụng hoặc có sự vào cuộc của cơ quan chức năng, các chủ đầu tư lẫn nhà thầu đều “lách” bằng chiêu bài “không bán thầu, chỉ là hợp đồng thuê nhân sự, thiết bị”. Do đó, rất ít trường hợp bị xử lý.Để chấn chỉnh tình trạng trên, Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) bổ sung quy định về cấm chuyển nhượng thầu. Cụ thể, cấm nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu ngoài giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ và khối lượng công việc đã dành cho nhà thầu phụ đặc biệt nêu trong hợp đồng, hoặc chuyển nhượng chưa vượt mức tối đa giá trị công việc dành cho nhà thầu phụ nêu trong hợp đồng nhưng ngoài phạm vi công việc dành cho thầu phụ đã đề xuất trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất mà không được chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận.Theo đánh giá của một số nhà thầu, nội dung điều chỉnh như trên bám chặt vào hồ sơ dự thầu và hợp đồng ký kết giữa nhà thầu và chủ đầu tư. “Trong hồ sơ dự thầu, nhà thầu đề xuất cụ thể tỷ lệ cũng như giá trị, khối lượng của thầu phụ. Nội dung này cũng được nêu trong hợp đồng ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu. Nếu trong quá trình triển khai, chỉ cần nhà thầu bất tuân hồ sơ dự thầu cũng như hợp đồng là vi phạm điều cấm. Đây chính là điểm mới cần áp dụng để tăng hiệu quả chế tài xử lý với các chủ đầu tư lẫn nhà thầu để xảy ra tình trạng bán thầu trái phép”, một nhà thầu khẳng định.Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Việt Hùng cho rằng, hiện tượng bán thầu trái phép thể hiện sự yếu kém trong quá trình lựa chọn nhà thầu lẫn giám sát thực hiện hợp đồng. Do đó, cần xây dựng khung chế tài mạnh, áp dụng hiệu quả vào thực tế để tăng sức răn đe, ngăn chặn “căn bệnh” kéo giảm hiệu quả đầu tư này.  Trên đây là bài viết của chúng tôi về tin tức pháp luật mới nhất. Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Công ty Luật Legalzone Hotline tư vấn: 088.888.9366 Email: Support@legalzone.vn Website: https://legalzone.vn/  Hệ thống: Thủ tục pháp luật Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 
Lê Phương Thảo
22 ngày trước
timeline_post_file631e0ab2b265f-bid-proposal--1-.jpg.webp
Mã số thông báo mời thầu thay đổi, bảo lãnh dự thầu của nhà thầu có còn hợp lệ?
Bảo lãnh dự thầu là tiêu chí quan trọng để đánh giá tính hợp lệ của HSDT. Tuy nhiên vì một số lý do khác nhau khiến mã số TBMT bị thay đổi, như vậy thì bảo lãnh dự thầu của nhà thầu có còn hợp lệ?Đánh giá tính hợp lệ của bảo lãnh dự thầu được quy định trong các mẫu hồ sơ mời thầu, ví dụ tại Khoản 17.2, Mục 17, Chương I, Mẫu E-HSMT xây lắp, Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT thì: 17.2. Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 17.1 E-CDNT, không đúng tên Bên mời thầu (đơn vị thụ hưởng), không có chữ ký hợp lệ hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Bên mời thầu.Như vậy, việc đánh giá HSDT có hợp lệ hay không không phụ thuộc vào số E-TBMT đã ghi trong thư bảo lãnh dự thầu mà phải đáp ứng các điều kiện:Tên bên thụ hưởng không thay đổiThời điểm hiệu lực, giá trị không thay đổiKhông có các điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư…..Tuy nhiên, Nhà thầu cần lưu ý, một khi đã có sự điều chỉnh thông báo mời thầu thì những nội dung trên thường hay bị thay đổi theo, do đó cách tốt nhất là thực hiện chỉnh bảo lãnh để đề phòng trường hợp HSDT bị loại do sai sót các nội dung tương ứng đó.Trên đây là bài viết của chúng tôi về tin tức pháp luật mới nhất. Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Công ty Luật Legalzone Hotline tư vấn: 088.888.9366 Email: Support@legalzone.vn Website: https://legalzone.vn/  Hệ thống: Thủ tục pháp luật Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Lê Phương Thảo
22 ngày trước
timeline_post_file631e0922e7931-istockphoto-1061275982-170667a--1-.jpg.webp
Trường hợp nào không cần xếp hạng nhà thầu?
Xếp hạng nhà thầu là bước quan trọng để lựa chọn nhà thầu đứng thứ nhất được mời vào thương thảo hợp đồng, vậy trường hợp nào không cần phải xếp hạng nhà thầu? Hãy cùng DauThau.info tìm hiểu vấn đề này với bài viết sau đây nhéXếp hạng nhà thầu là gì?Xếp hạng nhà thầu là 1 bước quan trọng trong quá trình đấu thầu, bước xếp hạng nhà thầu được thực hiện ngay sau khi Tổ chuyên gia đánh giá chi tiết các hồ sơ dự thầu. Khi đó tùy theo quy định trong hồ sơ mời thầu mà hồ sơ dự thầu của nhà thầu sẽ được xếp hạng theo thứ tự tuần tự (thứ nhất, thứ hai, thứ ba ...). Nhà thầu được xếp hạng thứ nhất sẽ được mời đến thương thảo hợp đồng.Các quy định về xếp hạng nhà thầuHiện nay tùy theo mỗi loại gói thầu mà bên mời thầu sẽ đưa ra 1 trong 3 phương pháp xếp hạng nhà thầu trong Hồ sơ mời thầu, đó là:Phương pháp 1 - Giá thấp nhất: Phương pháp này áp dụng đối với các gói thầu đơn giản, quy mô nhỏ trong đó các đề xuất về kỹ thuật, tài chính, thương mại được coi là cùng một mặt bằng khi đáp ứng các yêu cầu ghi trong hồ sơ mời thầu. Đối với các hồ sơ dự thầu đã được đánh giá đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá năng lực, kinh nghiệm thì căn cứ vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch để so sánh, xếp hạng.Các nhà thầu được xếp hạng tương ứng theo giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có). Nhà thầu có giá thấp nhất được xếp thứ nhất.Phương pháp 2 - Giá đánh giá: Phương pháp này được áp dụng đối với các gói thầu mua sắm hàng hóa, gói thầu xây lắp, gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn và gói thầu hỗn hợp. Phương pháp này áp dụng đối với gói thầu mà các chi phí quy đổi được trên cùng một mặt bằng về các yếu tố kỹ thuật, tài chính, thương mại cho cả vòng đời sử dụng của hàng hóa, công trình. Các yếu tố được quy đổi trên cùng một mặt bằng để xác định giá đánh giá bao gồm: chi phí cần thiết để vận hành, bảo dưỡng và các chi phí khác liên quan đến xuất xứ của hàng hóa, lãi vay, tiến độ, chất lượng của hàng hóa hoặc công trình xây dựng thuộc gói thầu, uy tín của nhà thầu thông qua tiến độ và chất lượng thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó và các yếu tố khác.Đối với các hồ sơ dự thầu đã vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì căn cứ vào giá đánh giá để so sánh, xếp hạng. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất được xếp thứ nhất.Công thức xác định giá đánh giá: GĐG = G ± ∆g + ∆ƯĐTrong đó:– G = (giá dự thầu ± giá trị sửa lỗi ± giá trị hiệu chỉnh sai lệch) – giá trị giảm giá (nếu có);– ∆G là giá trị các yếu tố được quy về một mặt bằng cho cả vòng đời sử dụng của công trình bao gồm:+ Chi phí vận hành, bảo dưỡng;+ Chi phí lãi vay (nếu có);+ Tiến độ;+ Chất lượng;+ Các yếu tố khác (nếu có).– ∆ƯĐ là giá trị phải cộng thêm đối với đối tượng không được hưởng ưu đãi theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 4 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP.Phương pháp 3 - Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá (Điểm tổng hợp): Phương pháp này áp dụng cho tất cả các gói thầu trừ những gói thầu thực hiện theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Đối với các hồ sơ dự thầu đã vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì căn cứ vào điểm tổng hợp để so sánh, xếp hạng tương ứng. Nhà thầu có điểm tổng hợp cao nhất được xếp thứ nhất.Công thức xác định điểm tổng hợp: Điểm tổng hợp = K x Điểm kỹ thuật + G x Điểm giáKhi áp dụng phương pháp này thì tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật phải sử dụng phương pháp chấm điểm. Sử dụng thang điểm 100 hoặc 1.000 thống nhất với thang điểm về kỹ thuật để xác định điểm giá.Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp được xây dựng trên cơ sở kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Tùy theo quy mô, tính chất của từng gói thầu cần xác định tỷ trọng điểm về kỹ thuật và tỷ trọng điểm về giá cho phù hợp bảo đảm tỷ trọng điểm về kỹ thuật cộng với tỷ trọng điểm về giá bằng 100%, trong đó tỷ trọng điểm về kỹ thuật (K) từ 10% đến 15%, tỷ trọng điểm về giá (G) từ 85% đến 90%.Bước 1. Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);Bước 2. Xác định điểm giá:Điểm giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu, cụ thể như sau:Điểm giáđang xét = [Gthấp nhất x (100 hoặc 1.000)] / Gđang xétTrong đó:- Điểm giáđang xét: Là điểm giá của HSĐXTC đang xét;- Gthấp nhất: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất trong số các nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính;- Gđang xét: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của HSĐXTC đang xét.Bước 3. Xác định điểm tổng hợp:Điểm tổng hợp (đang xét) = K x Điểm kỹ thuật (đang xét) + G x Điểm giá (đang xét)Trong đó:- Điểm kỹ thuật (đang xét): Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ thuật;- Điểm giá (đang xét): Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về tài chính;- K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang điểm tổng hợp;- G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm tổng hợp;- K + G = 100%. Tỷ trọng điểm về kỹ thuật (K) và về giá (G) phải được xác định cụ thể trong HSMT.Trường hợp nào thì không cần xếp hạng nhà thầu?Trường hợp chỉ có 01 nhà thầu tham dự thầu hoặc chỉ có 01 nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì không cần xác định giá đánh giá (trong trường hợp gói thầu áp dụng phương pháp giá đánh giá), điểm tổng hợp (trong trường hợp gói thầu áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá), không cần xác định ưu đãi do đó không cần phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu.Lưu ý: Danh sách xếp hạng nhà thầu không cần thẩm định trước khi phê duyệt.Trên đây là bài viết của chúng tôi về tin tức pháp luật mới nhất. Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Công ty Luật Legalzone Hotline tư vấn: 088.888.9366 Email: Support@legalzone.vn Website: https://legalzone.vn/  Hệ thống: Thủ tục pháp luật Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
PHAN THỊ GIANG UYÊN
25 ngày trước
timeline_post_file631ab96865f8b-fsd.jpg.webp
Khai trừ đảng, bắt giam trưởng phòng một huyện
Nguyễn Huy Thao đã vi phạm pháp luật về đấu thầu gây thiệt hại số tiền lớn cho ngân sách nhà nước, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Huy Thao, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Việt Yên, Trưởng Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện (nguyên Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Việt Yên).Ông Nguyễn Huy Thao đã có những vi phạm, khuyết điểm: Trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Việt Yên đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, vi phạm pháp luật về đấu thầu gây thiệt hại số tiền lớn cho ngân sách nhà nước, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; bị bắt tạm giam từ ngày 14-1-2022 để điều tra theo quy định của pháp luật.Vi phạm của ông Nguyễn Huy Thao là rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân, giảm uy tín của tổ chức đảng, cơ quan nơi ông Thao sinh hoạt, công tác.Căn cứ Khoản 2, Điều 17, Quy định số 22- QĐ/TW ngày 28-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Khoản 9, Điều 2 và điểm c, Khoản 3, Điều 32 Quy định số 69- QĐ/TW ngày 6-7-2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang đã quyết định kỷ luật ông Nguyễn Huy Thao bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.Liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng mà ông Thao bị khởi tố, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang còn khởi tố Nguyễn Thị Song Hà (54 tuổi, phó trưởng Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Việt Yên), Nguyễn Văn Cao (34 tuổi, chủ hộ kinh doanh Trần Vũ ở TP Bắc Giang), Nguyễn Thị Nhan (nguyên chuyên viên Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Việt Yên), Bùi Thị Huế (36 tuổi, nguyên giám đốc Công ty TNHH Sách và thiết bị giáo dục Thái Nguyên), Vũ Thị Hương Duyên (47 tuổi, trưởng Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Lục Nam), Nguyễn Thị Bích Liên (56 tuổi, cán bộ Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Lục Nam).Cơ quan công an xác định các bị can trong vụ án có hành vi thông đồng, chia nhỏ dự án, chia nhỏ gói thầu để chỉ định thầu, thực hiện hành vi lập chứng từ mua bán hàng hóa lòng vòng để đẩy giá hàng hóa là thiết bị giáo dục lên từ 2-3 lần, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các cá nhân liên quan đến vụ án. Trên đây là bài viết của chúng tôi về tin tức pháp luật mới nhất. Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Công ty Luật Legalzone Hotline tư vấn: 088.888.9366 Email: Support@legalzone.vn Website: https://legalzone.vn/  Hệ thống: Thủ tục pháp luật Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội  
PHAN THỊ GIANG UYÊN
26 ngày trước
timeline_post_file6319702dcb7fe-đấy.jpg.webp
LIÊN DANH 5 THÀNH VIÊN TRÚNG GÓI THẦU GIAO THÔNG HƠN 332 TỶ ĐỒNG TẠI QUẢNG NINH
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 23 Xây lắp đường giao thông thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo, mở rộng đoạn từ nút giao cầu vượt đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, thôn Trại Me, xã Sơn Dương đến thôn Đồng Trà, xã Đồng Lâm với tổng mức đầu tư 816,486 tỷ đồng, sử dụng ngân sách TP. Hạ Long.Nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu là Liên danh Công ty CP Đầu tư TLT Việt Nam - Công ty CP Đầu tư xây dựng du lịch và thương mại Thẩm Gia - Công ty TNHH Xây dựng Thành Phát - Công ty CP Xây dựng và Phát triển hạ tầng kỹ thuật - Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng Quang Minh. Giá trúng thầu là 332,48 tỷ đồng, giảm 1,595 tỷ đồng so với giá gói thầu; thời gian thực hiện hợp đồng 300 ngày, hợp đồng theo đơn giá cố định.Trao đổi với Báo Đấu thầu, cán bộ đấu thầu thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Hạ Long cho biết, 2 gói thầu xây lắp lớn nhất của Dự án đã lựa chọn xong nhà thầu. Thời gian tới, Ban sẽ đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành công trình trước ngày 30/8/2023.Theo đại diện Công ty TNHH Xây dựng Thành Phát, Liên danh nhà thầu đã ký hợp đồng với Chủ đầu tư và chuẩn bị khởi công công trình. Nhà thầu sẽ tập trung đầy đủ máy móc, vật liệu, nhân lực, dốc sức đẩy nhanh tiến độ thi công. Do mặt bằng thi công đã sẵn sàng nên Nhà thầu dễ dàng triển khai, thuận lợi trong việc rút ngắn tiến độ. Trên đây là bài viết của chúng tôi về tin tức pháp luật mới nhất. Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Công ty Luật Legalzone Hotline tư vấn: 088.888.9366 Email: Support@legalzone.vn Website: https://legalzone.vn/  Hệ thống: Thủ tục pháp luật Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội  
Bài viết được xem nhiều nhất
timeline_post_file60b5ae152557b-z2525705382890_4823d01a4c2e2134a94faa33ef20bc2f.jpg.webp
KHỦNG HOẢNG TRUYỀN THÔNG - ẢNH HƯỞNG – BÀI HỌC XỬ LÝ  KHỦNG HOẢNG Khủng hoảng truyền thông có thể xảy ra với các thương hiệu bất kỳ lúc nào nhất là trong thời đại mạng xã hội đang bùng nổ. Việc kiểm soát khủng hoảng cho các thương hiệu cần có những chiến lược xử lý và phương pháp giải quyết nhanh chóng. Đặc biệt để lấy lại niềm tin của khách hàng đòi hỏi doanh nghiệp phải có động thái rõ ràng và tích cực. Bở vậy, khủng hoảng truyền thông luôn là “bóng đen” đối với các doanh nghiệp. Vậy khủng khoảng truyền thông là gì? Nó được hình thành như thế nào ? Có ảnh hưởng ra sao ?Khủng hoảng truyền thông là gì?Khủng hoảng truyền thông là cụm từ tiếng Việt được dịch ra từ chữ crisis. Theo các giáo trình, khủng hoảng truyền thông là những sự kiện xảy ra ngoài tầm kiểm soát của công ty khi có thông tin bất lợi về công ty hay sản phẩm. Sự bất lợi này đe dọa đến việc tiêu thụ sản phẩm hoặc làm giảm uy tín của công ty.Theo định nghĩa giáo khoa, “khủng hoảng truyền thông là bất kỳ một sự kiện ngoài ý muốn nào mang mối đe dọa nghiêm trọng đến uy tín của công ty hoặc niềm tin của các bên liên quan. Sự kiện có thể là một hành động vi phạm lòng tin, một sự thay đổi trong môi trường cạnh tranh, cáo buộc bởi các nhân viên hoặc những người khác, một nghị định đột ngột của chính phủ, lỗ hổng trong sản phẩm, hoặc bất kỳ tác động tiêu cực nào khác” hay nói một cách đơn giản, “khủng hoảng là bất kỳ một sự kiện nào có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của công ty đối với công chúng của nó”.Ba yếu tố chung cho một cuộc khủng hoảng: Mối đe dọa đối với tổ chứcYếu tố bất ngờThời gian quyết định ngắnVenette  lập luận rằng “khủng hoảng là một quá trình biến đổi trong đó hệ thống cũ không còn có thể được duy trì”. Do đó, yếu tố thứ tư của khủng hoảng là sự cần thiết phải thay đổi. Nếu không cần thay đổi, sự kiện có thể được mô tả chính xác hơn là sự cố hoặc sự cố.Các loại khủng hoảng truyền thôngBất kỳ một sự việc nào cũng có mối quan hệ biện chứng giữa “nguyên nhân – kết quả”. Đúng vậy, các cuộc khủng hoảng truyền thông không tự nhiên sinh ra mà nó có thể xuất phát từ các xung đột chính, cơ bản như:Xung đột lợi ích: Một nhóm các cá nhân hoặc nhóm có mâu thuẫn với các tập đoàn về những lợi ích nhất định từ đó dẫn đến các hoạt động chống phá để mang lợi ích về phe mình. Các hoạt động chủ yếu của xung đột này là tẩy chay. Xung đột này, trên thị trường khốc liệt hiện nay thì thường xuyên xảy ra.Cạnh tranh không công bằng: Công ty hoặc tổ chức đối thủ có các động thái vượt ngoài khuôn khổ pháp luật nhằm chống phá, bôi nhọ, hạ nhục danh tiếng của công ty kia. Tuy các hoạt động này đã được giới hạn nhưng vẫn còn đó mà cụ thể là hành động bắt nạt trên mạng.“Một con sâu làm rầu nồi canh”: Một cá nhân đại diện trong công ty, tổ chức có hành vi phạm tội, gây rúng động trong cộng đồng, khiến cộng đồng mất niềm tin và quay lưng với tổ chức. Trường hợp này cũng rất hay xảy ra ví dụ như vụ việc của Agribank.Khủng hoảng liên đới: Đối tác của công ty mình bị vướng vào vòng lao lý, từ đấy có một số tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội nhắm vào làm bôi nhọ danh tiếng công ty khi đánh đồng công ty với những việc làm sai trái của đối tác.Khủng hoảng tự sinh: Các hoạt động truyền thông, sản phẩm hay dịch vụ vô tình có những lỗi hoặc phốt dẫn đến sự bất bình và lan truyền rộng rãi. Đây là lý do thường xuyên và phổ biến trong các doanh nghiệp. Ví dụ: vụ chai nước có ruồi của công ty Tân Hiệp Phát.Khủng hoảng chồng khủng hoảng: Là khi công ty, tổ chức xử lý truyền thông không khéo, không có thái độ thành khẩn sửa chữa lỗi lầm dẫn đến sự phẫn nộ sâu sắc hơn từ cộng đồng. Khủng hoảng này thường xảy ra khi công ty không có một chiến lược giải quyết khủng hoảng quy củ, cẩn thận.Và kết quả của những loại xung đột cộng thêm nhiều gia vị của truyền thông đã tạo nên những cuộc khủng hoảng truyền thông. Khủng hoảng truyền thông vừa là cơ hội, cũng vừa là thách thức đối với các doanh nghiệp. Căn cứ vào mức độ ảnh hưởng, tính chất của cuộc khủng hoảng, có thể chia thành các loại khủng hoảng truyền thông như sau:Khủng hoảng âm ỉLà những khủng hoảng hay vấn đề một nhóm người đã có với công ty, tổ chức nhưng những vấn đề này quá nhỏ hoặc nó chưa đủ sức lan truyền rộng ra cộng đồng. Nhưng càng về lâu về dài, những vấn đề lớn dần và phát sinh khủng hoảng rộng lớn. Khi khủng hoảng phát sinh, doanh nghiệp rất khó giải quyết vì sự chậm trễ trong thay đổi không mang lại giá trị tích cực đến khách hàng. Khi phát sinh các nguy cơ âm ỉ, doanh nghiệp nên có sự đánh giá suy xét từ đó chặn đứng các nguy cơ có thể có.Khủng hoảng bất chợtLà những khủng hoảng bất chợt xuất hiện mà không có cảnh báo hay dự đoán như một chai nước bị kém chất lượng hay nhân viên phạm tội, những khủng hoảng này lỗi không hoàn toàn do công ty và cách giải quyết nên là thành thật xin lỗi, giải quyết hậu quả bằng tất cả khả năng.Khủng hoảng đa kênhKhủng hoảng đa kênh (Omni-channel) chứa nhiều khả năng gây hại nhất vì nó thu hút sự chú ý của nhiều kênh truyền thông. Nếu một thương hiệu đang đối phó với một tình huống cực đoan, chẳng hạn như cáo buộc quấy rối nơi làm việc, thu hồi sản phẩm hoặc các hành vi không phù hợp tại công ty, thì nó có thể phải đón nhận phản hồi tiêu cực trên phương tiện truyền thông xã hội và trên các phương tiện truyền thông truyền thống.Chuẩn bị đối phó bằng cách có một kế hoạch quản lý khủng hoảng mạnh mẽ thường xuyên được áp dụng và cập nhật. Trong những tình huống như thế này, một phản ứng nhanh chóng và xác thực có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Đảm bảo rằng tất cả các tin nhắn được đăng không chỉ trên trang web của công ty mà còn trên bất kỳ kênh xã hội nào đang nhận được phản hồi tiêu cực. Và mặc dù tính nhất quán trong thông điệp của công ty là chìa khóa, từ ngữ nên được chau chuốt để thể hiện thái độ chân thành.Với các mức độ, phương thức khủng hoảng khác nhau như vậy, thì liệu khủng hoảng truyền thông  tất cả đều là xấu, hay nó chính là một bàn đạp thể hiện sự đẳng cấp, khốn khéo của con người và là cơ hội cho các doanh nghiệp chuyển mình, vươn lên?Ảnh hưởng của khủng hoảng truyền thôngNền kinh tế phát triển càng năng động, quyền con người được đề cao, sức mạnh truyền thông ngày càng lớn, tất cả đều có 2 mặt: tích cực và tiêu cực.  Khủng hoảng truyền thông là bất kì một chuyện xấu gì xảy đến với doanh nghiệp hoặc tổ chức được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội truyền thông, làm ảnh hưởng đến danh tiếng từ đó ảnh hưởng đến kết quả hoạt động, kinh doanh của các đối tượng bị khủng hoảng tác động đến.Khủng hoảng truyền thông thường kéo theo các cảm xúc tiêu cực không cần thiết mà hệ quả mang lại rất nặng nề:Làm lu mờ phán đoán chính xác.Tổn hại đến các đối tác của tổ chức bị khủng hoảng.Có tính lan truyền cao.Tính chính trực và danh tiếng của công ty cũng sẽ bị ảnh hưởng rõ nét phụ thuộc vào hành động của họ. Việc giải quyết kịp thời các khủng hoảng truyền thông là một bài toán khó của mọi ban ngành tổ chức. Khi gặp phải khủng hoảng, các cấp lãnh đạo, phòng ban nên có sự đối thoại nhanh chóng, rõ ràng để từ đó có thể giải quyết hiệu quả khủng hoảng, đặc biệt là khủng hoảng truyền thông xã hội. Các ngành nghề dễ bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng có thể kể đến thương mại điện tử, mạng xã hội, ngành thời trang,..Ví dụ, Những năm vừa qua, đã không ít các thương hiệu thiết sót trong việc xử lý khủng hoảng truyền thông. Như sự việc đáng tiếc của hãng Boeing để xảy ra hai vụ tai nạn nghiêm trọng đối với máy bay 737 Max 8 mới của mình, hãng phải chấp nhận mất doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phần đã giảm hơn 40% so với năm 2018. Hay trường hợp của Taco Bell xử trí khi nhân viên làm ảnh hưởng xấu đến thương hiệu trên Facebook…Khủng hoảng truyền thông là điều mà mọi doanh nghiệp đều không muốn xảy ra. Trong việc xử lý khủng hoảng, sẽ không có một quy trình chuẩn nào cả. Vì trong quá trình diễn ra khủng hoảng, sự việc biến đổi không ngừng. Nên cái doanh nghiệp cần chính là sự chuẩn bị. Và áp dụng linh hoạt các nguyên tắc xử lý khủng hoảng truyền thông. Sao cho phù hợp với từng tình huống, diễn biến tình hình bấy giờ.Tuy nhiên, cũng không thể nói hoàn toàn, khủng hoảng truyền thông đều có tác động xấu. Bởi lẽ, khủng hoảng cũng có thể là chất xúc tác có tác dụng kích thích tính năng động sáng tạo, huy động tối đa tiềm lực trí tuệ của con người, cộng đồng và xã hội. Chỉ cần, kịp thời đưa ra nhưng giải pháp, chiến lược phù hợp để xử lý thì tất cả có thể biến thành cơ hội hành động kêu gọi một cách thông minh, thì đương nhiên sẽ biến “nguy thành an” biến “ khó khăn thành cơ hội”. Điển hình như: KFC Xử lý khủng hoảng truyền thông tốt có thể giúp bạn biến bê bối thành một chiến lược độc đáo và thu về những phản hồi tích cực.Như vậy, thực tế đã chứng minh, có nhiều doanh nghiệp đã thật sự thất bại, điêu đứng trên bờ vực phá sản,…vì khủng khoảng truyền thông, nhưng cũng có nhiều doanh nghiệp trở mình trên đường đua một cách ngoại mục.Các giải pháp xử lý khủng hoảng truyền thôngNhanh chóng đánh giá vấn đề gây khủng hoảngĐiều đầu tiên khi có những dấu hiệu khủng hoảng truyền thông là lập tức chúng ta phải tiếp cận và đánh giá vấn đề trong thời gian ngắn nhất. Trong đó, đặt ra các câu hỏi là một cách hiệu quả để nhìn nhận vấn đề một cách trực quan nhất.Vấn đề này có ảnh hưởng đến uy tín và danh tiếng của tổ chức, doanh nghiệp? Nó có ảnh hưởng đến bộ máy cấp cao hay không? Mức độ nghiêm trọng của vấn đề truyền thông nằm mà doanh nghiệp bạn đang gặp phải nằm ở khoảng nào ?Phản hồi với các đối tác, khách hàngThực tế, tốc độ phản hồi khách thực sự rất quan trọng khi khủng hoảng truyền thông xảy ra. Sự im lặng và thụ động sẽ biến mọi tình huống trở nên tệ hại hơn và nhận được nhiều sự giận dữ hơn. Hãy luôn trong tư thế sẵn sàng nhận các phàn nàn từ phía các đối tác, khách hàng và phản hồi ngay lập tức. Nếu bạn chưa thể có câu trả lời ngay, hãy ước tính một khoảng thời gian về phía khách hàng để họ cảm nhận rằng chúng ta thực sự quan tâm đến vấn đề họ đang mắc phải.Có thái độ tích cực và trung thựcChúng ta không nên che giấu và không rõ ràng với truyền thông, mạng xã hội khi có khủng hoảng truyền thông xảy ra. Lên tiếng trên mạng xã hội, đưa ra thông cáo, lời xin lỗi trình bày rõ ràng vấn đề chúng ta đang mắc phải và đưa ra phương hướng giải quyết chính là phương pháp để trấn an khách hàng, đối tác đồng thời nhận được sự thông cảm của dư luận.Như CMO Will McInnes của Brandwatch từng nói: “Chiến dịch có thể sẽ sai. Các thông điệp được kiểm tra trong nhóm sẽ không hiệu quả. Nhân viên sẽ không hành động đúng. Nhưng người tiêu dùng sẽ chấp nhận lỗi lầm khi nhận được những phản hồi phù hợp.”Xây dựng quy trình bài bản đề phòng khủng hoảng truyền thôngNgười ta vẫn thường nói: “Phòng bệnh hơn chữa bệnh.” Cách tốt nhất để xử lý khủng hoảng truyền thông là tiêu diệt triệt để những lối mòn có thể dẫn đến khủng hoảng truyền thông trước khi nó xảy ra. Có những cách để ngăn chặn khủng hoảng truyền thông như:Xây dựng một đội ngũ thiết kế và quản lý web chuyên nghiệp để đăng tải và cập nhập thông tin kịp thờiKiểm soát chặt chẽ những thông tin phát tán trên mạng xã hội.Cẩn thận kiểm tra tất cả những sản phẩm truyền thông (viral videos, photos…) trước khi tạo chiến dịch truyền thông.Không nên quảng cáo quá xa vời thực tế, lố lăng về chất lượng doanh nghiệp.Có rất nhiều phương pháp xử lý khủng hoảng truyền thông, sự lựa chọn phương pháp giải quyết phù hợp là rất quan trọng nó quyết định đến sự thành bại. Dưới đây là một số tài liệu cần biết về khủng hỏang truyền thông của các thương hiệu lớn và phương thức xử lý, bài học rút ra rất hữu ích: Ngày thứ 2 đen tối và cơn ác mộng của người làm truyền thông: Tải về05 ví dụ về khủng hoảng truyền thông và bài học rút ra: Tải về10 bài học điển hình về xử lý khủng hoảng truyền thông: Tải vềCơ chế lan truyền của khủng hoảng truyền thông: Tải vềDomino-s Pizza- Dội nước dập tắt khủng hoảng truyền thông, thay vì im lặng chờ chết: Tải vềKhi nhân viên làm xấu hình ảnh thương hiệu trên facebook đừng xử trí như Taco Bell: Tải vềNestle và Bài học xử lý khủng hoảng trên mạng xã hội: Tải vềSocial Listening- khủng hoảng truyền thông của Agribank ảnh hưởng như thế nào ? Tải vềSocial Listening- Vì đâu BaBy Care gặp phải khủng hoảng truyền thông: Tải về Tổng hợp các cuộc khủng hoảng truyền thông: Tải vềTrên đây là các thông tin tư vấn của Legalzone về phương án quản lý doanh nghiệp hiệu quả. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và sử dụng dịch vụ.
timeline_post_file61dd529d379fb-Thiết-kế-không-tên--18-.png.webp
Nguồn vốn xã hội hóa là gì? Đặc điểm của nguồn vốn xã hội hóa như thế nào? Cùng Legalzone tìm hiểu qua bài viết dưới đây. Khái nhiệm nguồn vốn xã hội hóaNguồn vốn xã hội hóa là gì?Nguồn vốn xã hội hóa được hiểu là những qui định phi chính thức, những chuẩn mực và các mối quan hệ lâu dài giúp thúc đẩy các hành động tập thể và cho phép mọi người thực hiện các hoạt động hợp tác kinh doanh cùng có lợi.Đặc điểm nguồn vốn xã hội hóaĐây là một loại hình vốn vậy nên có các đặc tính như:Tính sinh lợiThuộc tính sinh lợi cho biết vốn xã hội phải có khả năng sinh ra một nguồn lợi nào đó cả về mặt vật chất và tinh thần.Tính có thể hao mònTính hao mòn là thuộc tính hệ quả của tính sinh lợi, một điểm khác biệt quan trọng của vốn xã hội với các loại vốn khác là ngày càng sử dụng càng tăng.Cũng chính vì vậy mà vốn xã hội có thể bị suy giảm và triệt tiêu nếu không được sử dụng có thể bi phá hoại một cách vô tình hay cố ý khi vi phạm qui luật tồn tại và phát triển của loại hình vốn này.Tính sở hữuLà loại hình vốn nên vốn xã hội cũng sẽ thuộc sở hữu của một cộng đồng xã hội nào đó. Là một loại hình vốn nên nó có thể được đo lường, tích lũy và chuyển giao.Tính có thể đo lường tích lũy, chuyển giao.Một đặc điểm khác nữa của vốn xã hội là nó được làm tăng lên trong quá trình chuyển giao.Vốn xã hội có tính hai mặt:Nó có thể hướng đến sự phát triểnThiên về tính bảo tồn, kìm hãm sự phát triển.Vốn xã hội phải thuộc về một cộng đồng nhất định. Và là sự chia sẻ những giá trị chung, những qui tắc và ràng buộc chung của cộng đồng đó.Vai trò của vốn xã hội đối với tăng trưởng kinh tếNguồn vốn xã hội hoánguon von xa hoiNhững tác động của vốn xã hội đến tăng trưởng kinh tế cũng được xem xét từ nhiều khía cạnh.Vốn xã hội có thể tác động tới tăng trưởng kinh tế thông qua nhiều kênh trực tiếp và gián tiếp khác nhau.– Kênh 1: vốn xã hội có thể thay thế các thể chế chính thức một cách hiệu quả.Vốn xã hội cho dù đó là vốn xã hội co cụm vào nhau hay vốn xã hội vươn ra ngoài bao hành sự tin tưởng lẫn nhau và các chuẩn mực phi chính thức có thể thay thế cho các thể chế chính thức để điều chỉnh các giao dịch kinh tế và do vậy giảm thiểu các chi phí -Kênh 2: vốn xã hội tạo ra sự gắn kết chặt chẽ giữa mọi người thúc đẩy sự lưu chuyển, lan tỏa của các nguồn lực, thông tin, các ý tưởng và công nghệ.– Kênh 3: vốn xã hội tạo điều kiện cho sự phát triển của các hoạt động đổi mới, sáng tạo.– Kênh 4: vốn xã hội có tác động tích cực làm gia tăng vốn con người.Tuy nhiên, không phải vốn xã hội luôn có vai trò tích cực đối với tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh những lợi ích mà vốn xã hội đem lại, sự tồn tại của vốn xã hội luôn kèm theo những chi phí mà các cá nhân và xã hội phải chi trả.Không phải trong mọi trường hợp vốn xã hội luôn ưu việt hơn các thể chế chính thức. Khi mà tiến bộ công nghệ có thể giúp giảm chi phí thiết lập, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thể chế chính thức.Sự phát triển kinh tế thường đi song song với sự cải thiện đời sống về mặt vật chất. Nhưng một vùng đất nào đó rất giàu có về vật chất thuần túy mà thiếu vắng vốn xã hội. Các nhà nghiên cứu về nguồn vốn xã hội trong tương quan kinh tế đều đồng ý với nhau rằng:Một nền kinh tế lành mạnh trong một đất nước có kỷ cương và văn hiến không thể nào thiếu vắng nguồn vốn xã hội. Kẻ thù dai dẳng nhất của quá trình tích lũy, phát triển nguồn vốn xã hội là tham nhũng. Bởi vậy, vốn xã hội và tham nhũng có mối quan hệ nghịch chiều với nhau. Nạn tham nhũng càng bành trướng, vốn xã hội càng co lại. Khi tham nhũng trở thành “đạo hành xử” hàng ngày thì cũng là lúc vốn xã hội đang trên đà phá sản.Nếu chỉ có ánh sáng mới có khả năng quét sạch hay đuổi dần bóng tối. Tương tự như thế, vốn xã hội được tích lũy càng cao, nạn tham nhũng càng có hy vọng bị đẩy lùi dần vào quá khứ.Giống và khác giữa XHH và PPPMột số điểm tương đồng Chủ trương thu hútXuất phát từ việc nguồn vốn nhà nước hạn hẹp, không bảo đảm các công trình, dịch vụ cơ bản.Về lĩnh vực:XHH bắt nguồn từ lĩnh vực y tế. Đến nay đã điều chỉnh cả lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, thể dục thể thao, văn hoá, môi trường.Một số mô hình PPP xuất phát từ lĩnh vực kết cấu hạ tầng như nhà máy điện, cấp nước. Đến nay đã bao gồm lĩnh vực như y tế, giáo dục, thể thao, văn hoá… theo thông lệ quốc tế.Về chủ thểBên cạnh các cơ sở ngoài công lập, chủ trương XHH còn điều chỉnh mối quan hệ giữa cơ sở sự nghiệp công lập với đối tác liên doanh, liên kết.Hình thức đầu tư PPP cũng có chủ thể là khu vực công và khu vực tư, thực hiện hợp đồng đối tác trong thời gian dài.       Sự tương đồng giữa 2 hình thức dẫn đến sự lúng túng khi lựa chọn giữa đầu tư XHH và đầu tư PPP.Một số điểm khác biệtnguồn vốn đầu tư công chưa xử lý quan ngại về rủi ro có thể xảy ra trong triển khai dự án. Đầu tư PPP có cơ sở là hợp đồng, xác định rõ cơ chế xử lý và giảm thiểu rủi ro. Nhưng thiếu nguồn lực nhà nước tham gia nên chưa hấp dẫn nhà đầu tư.Về mức độ cam kết, chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước và nhà đầu tư:Chính sách XHH chỉ đề cập về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư. Không quy định một cách chính thức về việc chia sẻ trách nhiệm với nhà đầu tư.PPP yêu cầu sự cam kết của Nhà nước ở mức độ cao hơn. Ngoài các ưu đãi, hỗ trợ, cơ chế bảo đảm đầu tư cũng được quy định trong hợp đồng để giảm thiểu rủi ro trong quá trình đầu tư.Về minh bạch hoá:Hoạt động liên doanh liên kết, các dự án, đề án liên doanh, liên kết được minh bạch hoá theo quy chế nội bộ, chưa thực sự hướng tới sự giám sát rộng rãi và độc lập.Điều này xuất phát từ thực trạng chung là thiếu cơ chế khuyến khích sự tham gia giám sát, đánh giá của các đơn vị độc lập, người sử dụng dịch vụ.Dự án PPP được công khai hoá, minh bạch hoá từ danh mục dự án đến các bước lựa chọn nhà đầu tư tại Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và trang web của các bộ, địa phương.Về quy trình lựa chọn nhà đầu tư, đối tác tư nhân, giữa hai hình thức cũng có những khác biệt nhất định. Trên đây là một số thông tin giải đáp thắc mắc nguồn vốn xã hội hóa là gì. Hãy liên hệ với chúng tôi khi bạn cần hỗ trợ. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 0888889366. Hoặc fanpage Công ty Luật Legalzone.
timeline_post_file60ef9501df581-Barry-Callebaut-Offices-Chocolate-Academy-Istanbul-_-Office-Snapshots-570x570.jpg.webp
Đây là những thông tin về cơ bản nhưng hầu như không nhiều người hiểu rõ được. Dù hàng ngày đang ngồi làm những công việc tại văn phòng của mình. Điều này cũng dễ vì cơ bản thì kiến thức này cũng không có gì gọi là quan trọng lắm đối với mọi người.Tuy nhiên, Công ty Luật Legalzone cũng vẫn sẽ chia sẻ đến bạn những thông tin chi tiết nhất về khái niệm chức năng để bạn tham khảo qua và hiểu rõ hơn về hình thức này để bạn có thêm nguồn kiến thức hữu ích cho mình nhé.Khái niệm văn phòng là gì?Khái niệm văn phòng đó là được xem như một thuật ngữ để chỉ về một khu vực hoặc vị trí trong một tòa nhà gần giống vậy, đây sẽ là nơi mà mọi người sẽ cùng ngồi làm việc với nhau. Đồng thời đây cũng là một những phần quan trọng của mỗi doanh nghiệp với các loại hình văn phòng được nhắc đến như: văn phòng diện hoặc văn phòng chi nhánh của doanh nghiệp đó.Ngoài ra thì nếu chúng ta hiểu theo một nghĩa khác thì đó là một nơi làm việc của một cá nhân hoặc tập thể và được cung cấp đầy đủ các vật dụng cần thiết để nhằm đáp ứng cho nhu cầu tất yếu của công việc khi thực hiện. Đó là một trong những thông tin để giải đáp cho câu hỏi văn phòng là gì? mà bạn có thể tham khảo qua.Những chức năng chính của văn phòngVăn phòng được hình thành đối với cá nhân thì đó là lúc thực hiện trang trí, bổ sung các vật dụng cần thiết đáp ứng nhu cầu của mình. Đối với doanh nghiệp thì thực hiện những hình thức đăng ký kinh doanh và có địa chỉ cụ thể cho nơi đó.Chức năng chính của văn phòng khi nhắc đến sẽ là:+ Nơi để mọi người có thể thực hiện toàn quyền hoạt động và sử dụng để đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của công việc và duy trì hoạt động tại đây.+ Nơi thực hiện các hoạt động cần thiết như: hội họp, gặp khách hàng….+ Tiếp nhận thông tin, lưu trữ hồ sơ, tiếp nhận thư từ văn bản….Đó là những chức năng mà hình thức văn phòng thường được sử dụng để đáp ứng một cách trọn vẹn nhất đến cá nhân, doanh nghiệp khi sử dụng.Có những loại hình văn phòng nào?Tuỳ vào mục đích sử dụng mà thị trường hiện tại đang có những hình thức và loại hình văn phòng như sau:+ Văn phòng làm việc truyền thốngĐổi mới loại hình văn phòng này thì có lẽ cũng đã không còn xa lạ gì đối với mọi người nữa rồi. Bạn có thể thoải mái hoạt động và phát triển tại đây và có đầy đủ cơ sở vật chất sử dụng cần thiết mà mình muốn.+ Loại hình văn phòng ảoĐối với hình thức này thì sẽ dành cho các doanh nghiệp dùng để đăng ký kinh doanh, tất cả các hoạt động nhận và gửi thư đều sẽ được thực hiện tại đây. Hoặc những vấn đề liên quan mà khi hoạt động sẽ không có sự khác biệt quá về lợi ích so với văn phòng truyền thống.+ Văn phòng chia sẻHình thức này tương tự với văn phòng ảo, tuy nhiên điểm khác ở đây là nhiều doanh nghiệp sẽ cùng sử dụng chung một văn phòng và tất nhiên là các nhân viên làm việc tại đây đều làm chung với nhau. Hình thức này giúp tiết kiệm chi phí đáng kể, nhất là đối với những doanh nghiệp mới hoạt động.Trên đây là bài viết của Công ty Luật Legalzone. Liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0888889366 hoặc Fanpage để được tư vấn và hỗ trợ. Bạn có thể tham khảo các thủ tục pháp luật khác trên trang Thủ tục pháp luật của chúng tôi hoàn toàn miễn phí.
timeline_post_file60b997b6442b8-tra-cuu-ma-so-thue.jpg.webp
Mã số thuế doanh nghiệp và mã số thuế, mã số BHXH là một?Theo Điều 29 Luật Doanh nghiệp 2020, mã số doanh nghiệp là dãy số được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, được cấp cho doanh nghiệp khi thành lập và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp có một mã số duy nhất và không được sử dụng lại để cấp cho doanh nghiệp khác.Mã số doanh nghiệp được dùng để thực hiện nghĩa vụ về thuế, thủ tục hành chính và quyền, nghĩa vụ khác. Thêm vào đó, việc cấp mã số doanh nghiệp được thực hiện tự động theo phương thức điện tử trên Hệ thống đăng ký thuế của Tổng cục Thuế (khoản 1 Điều 2 Thông tư 127/2015/TT-BTC).Trường hợp các doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/07/2015, có mã số doanh nghiệp và mã số thuế khác nhau không bắt buộc phải làm thủ tục thay đổi.Bên cạnh đó, theo khoản 1 Điều 8 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số doanh nghiệp. Mã số này đồng thời là mã số thuế và mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp.Như vậy, mã số doanh nghiệp chính là mã số thuế và mã số đơn vị tham gia BHXH của doanh nghiệp đó.Cách tra cứu mã số thuế doanh nghiệp đơn giảnCách tra cứu mã số thuế doanh nghiệp thứ nhấtBước 1: Truy cập vào TNCNONLINE.COM.VN chọn Tra cứu MSTTra cứu mã số thuế Bước 2: Chọn mục doanh nghiệpBước 3: Điền Chứng minh thư/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật hoặc Mã số doanh nghiệp (mã số trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp).Bước 4: Điền dãy chữ và số màu đỏ trong hình chữ nhật bên dưới vào ô Xác nhận thông tin.Bước 5: Bấm vào ô Tìm kiếm.Thông tin Doanh nghiệp nộp thuế chi tiết (Ảnh minh họa)Cách tra cứu này sẽ cung cấp cả ngày cấp mã số thuế doanh nghiệp nếu bạn cần thông tin này.Cách tra cứu mã số thuế doanh nghiệp thứ haiBước 1: Truy cập vào trang của Tổng cục Thuế tại địa chỉ: http://www.gdt.gov.vn/wps/portalBước 2: Chọn Dịch vụ côngTrang chủ Tổng cục Thuế Việt Nam (Ảnh minh họa)Bước 3: Chọn Tra cứu thông tin người nộp thuếBước 4: Nhập 01 trong 04 yêu cầu: Mã số thuế/Tên tổ chức cá nhân nộp thuế/Địa chỉ trụ sở kinh doanh/Số chứng minh thư người đại diện (Không cần phải nhập đầy đủ cả 4 thông tin).Sau đó nhập Mã xác nhận (Dãy chữ số và ký tự bên cạnh ô Mã xác nhận)Bước 5: Nhấn vào Tra cứu, chờ và nhận kết quảBước 6: Bấm vào tên doanh nghiệp để xem thông tin chi tiếtCả hai cách tra cứu mã số thuế doanh nghiệp trên đây đều rất đơn giản, dễ làm, chỉ cần vài cú nhấp chuột là bạn đã có đầy đủ các thông tin thuế của doanh nghiệp mình cần.Nếu có vướng mắc về các quy định liên quan đến luật doanh nghiệp, bạn đọc vui lòng liên hệ Legalzone  để được hỗ trợ chi tiết.
timeline_post_file60ab4d3e15f73-quang-cao-tren-bao-dien-tu.jpg.webp
Quảng cáo trên báo điện tửThứ hai, 24/5/2021, 00:54 (GMT+7)Đã lưu“Không cho phép thời gian chờ tắt hoặc mở quảng cáo vượt quá 1,5 giây” trên báo điện tử là quy định hiệu lực từ 1/6 tới.Quy định này, tại Nghị định 38/2021 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá và quảng cáo, có vẻ hợp lý với bạn đọc, nhưng chưa hợp lý với doanh nghiệp.Họ sẽ chuyển quảng cáo từ báo chí sang nền tảng như YouTube. Vì ở đây, quảng cáo của họ được kéo dài 5 giây hoặc hơn, thậm chí có thể "bắt" người dùng xem hết với những video quảng cáo ngắn. Hay với các nền tảng OTT hoặc game, quảng cáo đang không bị các quy định pháp lý theo luật Việt Nam khống chế.Người bị thiệt là báo chí và nhà quảng cáo, doanh nghiệp trong nước. Người hưởng lợi là các ông lớn như Google, Facebook, nhà phát hành game và ứng dụng OTT.Tổng doanh thu của báo điện tử Việt Nam mỗi năm chỉ trên 4.000 tỷ đồng, trong khi tổng chi phí quảng cáo trực tuyến khoảng 14.500 tỷ đồng. Phần chênh lệch hơn 10.000 tỷ đồng đang rơi vào túi "người ngoài" là các tập đoàn xuyên biên giới. Quy định pháp lý như Nghị định 38 mới đây càng khiến miếng bánh đã bé dễ bị chia thêm cho các ông lớn hơn.Tôi bắt đầu nghiên cứu cơ chế thu hút quảng cáo trên báo chí năm 1994, khi còn làm việc tại một số tòa soạn báo. Như một quy luật, các nhà quảng cáo sẵn lòng bỏ tiền vào nơi họ tin rằng có lượng bạn đọc nhất định thuộc phân khúc họ muốn tiếp cận. Họ sẽ trả tiền cao hơn nữa, nếu được đảm bảo xuất hiện ở trang báo có nội dung quan trọng, hấp dẫn mà bạn đọc của họ không bao giờ bỏ qua. Ví dụ, trang 3, trang 5 hoặc trang đầu của những chuyên mục quan trọng như "tài chính - ngân hàng", "thời sự", "pháp lý"...Tôi cũng đã áp dụng cơ chế tương tự để bán quảng cáo trên một số tạp chí của mình sau đó. Các thương hiệu xa xỉ từng giành giật nhau những vị trí tốt nhất mà họ tin rằng bạn đọc - người có khả năng chi trả cho sản phẩm của họ - sẽ nhìn thấy đầu tiên. Nếu không, ít nhất họ cũng muốn quảng cáo của mình nằm bên tay phải của những "bài đinh" nửa đầu cuốn tạp chí.Không chỉ trên báo in, thời kỳ đầu của báo điện tử, khoảng 15 năm trước, việc chiếm được vị trí trên đầu hoặc có logo trên trang chủ rất quan trọng, vì người đọc kiểu gì cũng phải đi qua "mặt tiền" để vào "nhà" đọc tin. Sau này, bạn đọc trải nghiệm nội dung theo link bài báo được gợi ý, chia sẻ trên mạng xã hội. Người đọc "đi" thẳng vào bài viết qua link, không nhất thiết phải qua trang chủ.Dĩ nhiên, nhà quảng cáo khôn khéo sẽ chọn xuất hiện ở ngay bài báo, với nhiều hình thức sáng tạo, dựa trên thuật toán xác định người đang đọc có phải đối tượng mình muốn tiếp cận không. Lý do rất đơn giản và tất yếu: quảng cáo phải xuất hiện ở đâu khách hàng của họ có thể nhìn thấy, khi lật trang báo hoặc lướt web theo dòng chảy nội dung.Nhưng từ ngày Nghị định 38 hiệu lực tới đây, các hành vi tưởng như hiển nhiên này bị coi là vi phạm Luật Quảng cáo, sẽ bị phạt rất nặng. Trên báo in, quảng cáo không được phép xuất hiện ở trang nội dung, đồng thời quảng cáo theo ngữ cảnh trên báo điện tử bị cấm. "Được nằm cạnh nội dung" - yếu tố tiên quyết để nhà quảng cáo bắt tay với báo chí - bị khóa lại.Thực ra, quảng cáo xen với nội dung đã bị cấm từ Luật Quảng cáo 2012. Ngay khi nó ra đời, các nhà chuyên môn đã chỉ ra những bất cập và lạc hậu của nhiều điều khoản trong luật, không theo kịp sự biến chuyển vũ bão của công nghệ truyền thông.Trên thế giới, với báo chí miễn phí tương tự như ở Việt Nam, quảng cáo được phép xen kẽ với bài nội dung và tuỳ biến dựa theo đối tượng đọc báo. Người ta sáng tạo nhiều cách để tránh gây phản cảm cho bạn đọc. Ví dụ như các video, box hình ảnh tĩnh và động, lời gợi ý thân thiện ngay trên thân bài viết. Các bài viết hay phụ trương doanh nghiệp trả tiền được ghi rõ "nội dung được tài trợ". Người đọc hoàn toàn thoải mái trong việc nhấp chuột vào hay bỏ qua. Nếu không muốn bị quảng cáo làm phiền, bạn có thể đặt báo in hay trả tiền mua nội dung báo online theo tháng, quý hoặc năm.Tôi nhận ra rằng, trong nỗ lực bảo vệ quyền của bạn đọc, các nhà lập pháp nước ta đã quên mất quyền của người bỏ tiền quảng cáo, quyền của doanh nghiệp - người mang lại nguồn thu chính cho báo chí, và là một phần của thị trường truyền thông. Họ bị tước bỏ dần các công cụ tiếp cận khách hàng thông qua sản phẩm truyền thông chính thống. Quyền được phát triển mạnh mẽ của báo chí - những người phục vụ nhu cầu thông tin cho xã hội - đang bị gạt sang bên lề.Báo in đang khó khăn, bạn đọc mỗi ngày một rời xa. Mô hình thu phí người đọc mới chỉ manh nha ở một, hai báo điện tử. Cho tới bây giờ, quảng cáo vẫn là nguồn thu gần như duy nhất đối với hầu hết cơ quan báo chí, để báo chí có thể tiếp tục miễn phí cho bạn đọc.Các doanh nghiệp đương nhiên vẫn phải bán hàng. Họ, dù không muốn, sẽ buộc phải chuyển dịch ngân sách quảng cáo lẽ ra dành cho báo chí sang các kênh khác. Doanh thu của báo điện tử hiện chỉ chiếm 20% - 25% tổng thị trường quảng cáo trực tuyến, với sự siết chặt này, sẽ càng thêm khó.Thay đổi trên thực ra còn bất lợi cho nhà nước. Việc quảng bá sản phẩm khó khăn hơn sẽ cản trở sự phát triển chung của kinh tế - xã hội. Báo chí vốn là kênh uy tín để doanh nghiệp tiếp cận khách hàng. Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, các doanh nghiệp, vì giãn cách, có nhu cầu sử dụng kênh báo chí nhiều hơn để tiếp cận công chúng. Những rào cản mới sẽ khiến việc quảng bá sản phẩm, dịch vụ khó khăn hơn. Nhà quảng cáo không được sử dụng kênh báo chí hiệu quả sẽ chuyển sang các nền tảng khác mà việc thu thuế hiện là vấn đề nan giải với chính phủ.Bộ Thông tin - Truyền thông cũng thấy rõ thị phần quảng cáo trực tuyến trong nước ngày càng bị co hẹp bởi sự cạnh tranh bất bình đẳng, không chung một luật chơi với các nền tảng xuyên biên giới. Cơ quan này đang nỗ lực nhiều cách để cải thiện sự công bằng trên bức tranh quảng cáo số Việt Nam. Trong bối cảnh đó, việc Nghị định 38 ra đời với một số quy định bóp nghẹt quảng cáo trên báo chí vô hình trung càng tạo thêm lợi thế cho các Big Tech.Trong câu chuyện này, chính độc giả cũng bị ảnh hưởng. Họ có thể phải chấp nhận quảng cáo kém tin cậy bởi mạng xã hội không chịu trách nhiệm về sự chính xác của thông tin được quảng cáo như báo chí chính thống. Và điều quan trọng nữa, động lực phát triển một trong những ngành kinh tế sáng tạo: ngành xuất bản và nội dung số, sẽ bị suy giảm đáng kể.Người đọc có quyền chặn quảng cáo, nếu muốn. Họ có thể từ chối đọc, xem một kênh báo chí quá nhiều quảng cáo. Họ cũng có cả quyền không trả tiền cho người làm nội dung nếu không thích. Nhưng báo chí và doanh nghiệp thì không được pháp luật bảo hộ những quyền tương tự.Với Nghị định trên, tôi không bình luận về mức độ và hình thức xử phạt, vì nó được đặt ra với mục tiêu ngăn chặn vi phạm. Nhưng tôi chắc chắn việc áp dụng sẽ là bước lùi trong tiến trình đổi mới sáng tạo truyền thông theo xu hướng chung của thế giới.Lê Quốc Vinh
timeline_post_file60decbef97581-giay-khai-sinh.jpg.webp
Hiện nay, vấn đề bị sai thông tin trên giấy khai sinh rất nhiều khách hàng đang gặp phải và gửi câu hỏi về cho Legalzone. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải đáp về "thay đổi thông tin trên giấy khai sinh"Giấy khai sinh là gì?Giấy khai sinh là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân khi được đăng ký khai sinh; nội dung Giấy khai sinh bao gồm các thông tin cơ bản về cá nhân theo quy định.Thứ nhất, về điều kiện thay đổi, cải chính giấy khai sinh:– Đối với người chưa thành niên (người dưới 18 tuổi): việc thay đổi họ, chữ đệm, tên phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện trong Tờ khai. Bởi lẽ, đây là đối tượng chưa có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Với người từ đủ 9 tuổi trở lên thì việc thay đổi phải được sự đồng ý của người đó.– Chỉ được thực hiện việc cải chính hộ tịch này khi có căn cứ để cho rằng sự sai sót thông tin trên giấy khai sinh là do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc người yêu cầu đăng ký hộ tịch.Thứ hai, về thẩm quyền thay đổi, cải chính thông tin trên giấy khai sinh:Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch 2014 ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2014:Việc chỉnh sửa, cải chính thông tin của cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch (như giấy khai sinh)Chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.Việc cải chính hộ tịch nói chung và cải chính thông tin trên giấy khai sinh nói chung sau khi đáp ứng các điều kiện luật định để cải chính còn phải thực hiện đúng thẩm quyền.Thẩm quyền cải chính thông tin trên giấy khai sinh cũng giống thẩm quyền cải chính hộ tịch được quy định tại Điều 7 Luật hộ tịch 2014. Theo đó, thẩm quyền thuộc về Ủy ban nhân dân cấp xã và cấp huyện tùy theo độ tuổi của người có thông tin cần cải chính. Cụ thể được quy định như sau:Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền cải chính đối với người chưa đủ 14 tuổi ở trong nước;Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền cải chính đối với người từ đủ 14 tuổi trở lên ở trong nước;Đối với người Việt Nam định cự ở nước ngoài thì thẩm quyền thuộc về cơ quan đại diện.Như vậy, nếu có nhu cầu cải chính thông tin thì tùy vào từng trường hợp thì bạn phải nộp hồ sơ cải chính đúng thẩm quyền để có thể được giải quyết.Thứ ba, thủ tục tay đổi, cải chính thông tin trên giấy khai sinh: Về hồ sơ thay đổi thông tin trên giấy khai sinh:Người yêu cầu cải chính thông tin trên giấy khai sinh chuẩn bị hồ sơ cải chính bao gồm:– Tờ khai theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 15/2015/TT-BTP;– Bản chính giấy khai sinh;– Một số giấy tờ làm căn cứ để thay đổi thông tin như: Sổ hộ khẩu, Hộ chiếu,…Về trình tự, thủ tục thay đổi thông tin trên giấy khai sinh:Thủ tục cải chính hộ tịch được thực hiện theo quy định tại  Điều 28 Luật hộ tịch 2014. Cụ thể như sau:Nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân có thẩm quyền.Thời hạn:Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ.công chức tư pháp – hộ tịch sẽ ghi nội dung thay đổi, cải chính vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch nếu thấy việc cải chính thông tin trên giấy khai sinh đáp ứng đủ điều kiện:Có cơ sởĐủ điều kiệnĐúng thẩm quyềnPhù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan,Công chức tư pháp-hộ tịch báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.Trường hợp phức tạp, cần phải xác minh thêmThời hạn giải quyết được kéo dài thêm nhưng không quá 03 ngày làm việc.Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại diện. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch.Trên đây là bài viết của Legalzone về thủ tục cải chính, thay đổi thông tin trên giấy khai sinh. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết. Hotline 0888889366. Hoặc bạn có thể gửi tin nhắn cho chúng tôi qua Fanpage Công ty Luật Legalzone.
timeline_post_file60c02a54a3e5f-vay-dai-han-la-gi.jpg.webp
Ngày 29/7/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 20/CT-TTg về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.Theo đó, căn cứ vào các nguyên tắc, mục tiêu, định hướng đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025, các Bộ, ngành và địa phương lựa chọn danh mục và bố trí vốn kế hoạch đầu tư trung hạn của từng nguồn vốn trong từng ngành, lĩnh vực theo thứ tự ưu tiên.Vậy vốn trung hạn là gì? Legalzone  sẽ giải đáp trong bài viết dưới đâyNguồn vốn đầu tư trung hạnđầu tư trung hạn là gì? Bao gồm những nguồn vốn nào?Theo quy định hiện hành tại Nghị định 77/2015/NĐ-CP thì các nguồn vốn đầu tư công trung hạn và ngắn hạn bao gồm:Vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước, bao gồm: vốn đầu tư của ngân sách trung ương cho Bộ, ngành trung ương; vốn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương cho địa phương; vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương.Vốn đầu tư nguồn công trái quốc gia là khoản vốn do Nhà nước vay trực tiếp của người dân bằng một chứng chỉ có kỳ hạn để đầu tư cho các mục tiêu phát triển của đất nước.Vốn đầu tư nguồn trái phiếu Chính phủ là khoản vốn trái phiếu Chính phủ do Bộ Tài chính phát hành để thực hiện một số chương trình, dự án quan trọng trong phạm vi cả nước.Vốn đầu tư nguồn trái phiếu chính quyền địa phương là khoản vốn trái phiếu có kỳ hạn từ 01 năm trở lên, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phát hành hoặc ủy quyền phát hành để đầu tư một số dự án quan trọng của địa phương.Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, gồm: vốn viện trợ không hoàn lại, vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của Chính phủ nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các tổ chức liên Chính phủ hoặc liên quốc gia.Vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước là các khoản vốn do Ngân hàng phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay để đầu tư các dự án thuộc đối tượng vay vốn tín dụng đầu tư và tín dụng chính sách xã hội.Vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước, gồm:Vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết đến trước thời điểm Luật ngân sách nhà nước sửa đổi năm 2015 có hiệu lực;Khoản phí, lệ phí được để lại đầu tư của Bộ, ngành trung ương và địa phương;Tiền lãi dầu khí của nước chủ nhà từ hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí (PSC), lợi nhuận được chia từ liên doanh dầu khí và tiền đọc tài liệu dầu khí;Nguồn thu của đơn vị sự nghiệp công lập để lại cho đầu tư;Vốn đầu tư từ nguồn thu cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước được thu lại hoặc trích lại để đầu tư chương trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội thuộc nhiệm vụ ngân sách nhà nước của Bộ, ngành trung ương và địa phương;Nguồn thu của tổ chức tài chính, bảo hiểm xã hội được trích lại để đầu tư dự án kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội của Bộ, ngành trung ương và địa phương;Nguồn thu từ chuyển mục đích, chuyển quyền sử dụng đất của Bộ, ngành trung ương và địa phương chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước để đầu tư dự án kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội.Khoản vốn vay của chính quyền cấp tỉnh được hoàn trả bằng nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương và thu hồi vốn từ các dự án đầu tư bằng các khoản vốn vay này, bao gồm:Khoản huy động vốn trong nước của chính quyền cấp tỉnh theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vay từ nguồn vốn nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước và huy động từ các nguồn vốn vay trong nước khác để đầu tư kết cấu hạ tầng;Vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài do Chính phủ cho vay lại.Thứ tự ưu tiên bố trí vốn kế hoạch đầu tư trung hạnVốn trung hạn là gì? Thứ tự ưu tiên bố trí vốn kế hoạch đầu tư trung hạn là gì– Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn;– Vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đai của các nhà tài trợ nước ngoài;– Vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư;– Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt;– Dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch;– Các dự án khởi công mới nếu có các điều kiện: Chương trình, dự án cần thiết, có đủ điều kiện được bố trí vốn kế hoạch; Sau khi đã bố trí đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản;Bảo đảm bố trí đủ vốn để hoàn thành chương trình, dự án theo tiến độ đầu tư đã được phê duyệt.Ngoài ra, còn cần phải tiếp tục ưu tiên các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước cho các vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng thường xuyên bị thiên tai, bão lũ…Đặc biệt, không bố trí vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước vào các lĩnh vực, dự án mà các thành phần kinh tế khác có thể đầu tư.Các nguồn vốn đầu tư công trung hạn và ngắn hạn bao gồm những nguồn vốn theo quy định tại Điều 3 Nghị định 77/2015/NĐ-CP kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm.Nguyên tắc bố trí vốn đầu tư công trung hạnTheo quy định hiện hành tại Nghị định 77/2015/NĐ-CP thì nguyên tắc bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm cho chương trình, dự ánCác nguyên tắc quy định tại Điều 54 của Luật Đầu tư công.Bố trí đủ vốn chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm cho các dự án do cấp mình quản lý để:Lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư;Lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án đầu tư công.Việc bố trí vốn kế hoạch cho chương trình, dự án khởi công mới theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 77/2015/NĐ-CP và các nguyên tắc sau đây:Chương trình, dự án có đủ điều kiện được bố trí vốn kế hoạch theo quy định tại Điều 10 và Điều 27 của Nghị định 77/2015/NĐ-CP;Sau khi đã bố trí vốn hoàn trả các khoản ứng trước vốn đầu tư công (nếu có).Nguyên tắc bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm cho chương trình, dự án được quy định tại Điều 6 Nghị định 77/2015/NĐ-CP kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm.Trên đây là một số thông tin giải đáp cho thắc mắc vốn trung hạn là gì. Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất