0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
Danh mục
LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG
avatar
Bon Bé
46 ngày trước
Phân chia di sản theo di chúc được thực hiện như thế nào? Nội dung của di chúc phải đảm bảo có những thông tin gì?
Phân chia di sản theo di chúc được thực hiện như thế nào? Nội dung của di chúc phải đảm bảo có những thông tin gì?
avatar
Văn An
172 ngày trước
Bài viết
Thủ tục thanh toán chi phí chuyển nhượng tài sản và quyền sử dụng đất
Thành Phần Hồ Sơ Thanh Toán Chi Phí Bán Tài Sản Đất, Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Đất Theo Điều 18 Nghị định 167/2017/NĐ-CP, việc thực hiện thanh toán chi phí liên quan đến việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần có các hồ sơ sau:Văn Bản Đề Nghị Thanh Toán Chi Phí:Bao gồm đề nghị thanh toán chi phí từ cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp sở hữu tài sản bán.Trong văn bản này cần nêu rõ các thông tin quan trọng như số tiền thu được từ việc bán tài sản trên đất hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tổng chi phí liên quan đến giao dịch, và thông tin về tài khoản tiếp nhận thanh toán. Số lượng: 01 bản chính.Quyết Định Bán Tài Sản Đất, Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Đất:Bản sao quyết định bán tài sản trên đất hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của cơ quan hoặc cá nhân có thẩm quyền. Số lượng: 01 bản sao.Các Hồ Sơ, Giấy Tờ Chứng Minh:Bao gồm các hồ sơ, giấy tờ chứng minh cho các khoản chi như: dự toán chi được duyệt, hợp đồng thuê dịch vụ thẩm định giá, đấu giá, phá dỡ, hóa đơn, phiếu thu tiền (nếu có). Số lượng: 01 bản sao.Bằng việc tổ chức và chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ này theo quy định sẽ giúp quá trình thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất diễn ra hiệu quả và đảm bảo theo quy định của pháp luật.Cách Thức Thực Hiện Thanh Toán Chi Phí Bán Tài Sản Đất, Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Đất Theo Nghị Định 167/2017/NĐ-CPTheo quy định của Nghị định 167/2017/NĐ-CP, việc thực hiện thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất yêu cầu các bước sau:Cách Thức Thực Hiện: - Tổ chức hoặc cá nhân lựa chọn gửi hồ sơ và thực hiện thủ tục hành chính thông qua một trong các phương thức sau: + Trực tiếp; + Qua đường bưu điện (bưu chính công ích); + Trực tuyến (dịch vụ công trực tuyến mức độ 3).Địa Điểm Thực Hiện: - Cơ quan hoặc đơn vị tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp là Trung tâm Giải quyết Thủ tục Hành Chính. - Các cơ quan thực hiện bao gồm Sở Tài Chính và Chủ tài khoản tạm giữ (Sở Tài Chính hoặc Phòng Tài Chính - Kế Hoạch cấp huyện).Đối Tượng Thực Hiện Thủ Tục Hành Chính: - Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có tài sản bán và cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 4 Nghị Định 167/2017/NĐ-CP, cũng như chủ tài khoản tạm giữ.Cơ Quan Giải Quyết Thủ Tục Hành Chính: - Bộ Tài Chính hoặc Cục Tài Chính - Bộ Quốc Phòng, Cục Tài Chính - Bộ Công An, hoặc Sở Tài Chính tùy thuộc vào cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc doanh nghiệp thuộc trung ương hay địa phương quản lý.Việc tuân thủ quy trình này sẽ giúp việc thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất diễn ra một cách hiệu quả và theo quy định của pháp luật.Thủ tục thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đấtTheo quy định của Điều 18 Nghị định 167/2017/NĐ-CP, thủ tục thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất gồm các bước sau:Bước 1: Tổ Chức Các Khoản Chi Phí: - Cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc doanh nghiệp có tài sản bán phải quản lý số tiền thu được từ bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 36 Nghị định 151/2017/NĐ-CP.Bước 2: Thực Hiện Thanh Toán: - Nội dung chi, mức chi được thực hiện theo quy định tại khoản 4 và khoản 5 của Nghị định 151/2017/NĐ-CP. - Cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm tập hợp các chi phí và gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.Bước 3: Đề Nghị Thanh Toán: - Hồ sơ đề nghị thanh toán gồm văn bản đề nghị thanh toán, quyết định bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, và các giấy tờ chứng minh cho các khoản chi.Bước 4: Thực Hiện Thanh Toán: - Cơ quan có thẩm quyền lập phương án và thẩm định các khoản chi phí. - Chủ tài khoản tạm giữ cấp tiền cho cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản bán để thực hiện chi trả các khoản chi phí.Bước 5: Hoàn Tất Thanh Toán: - Trong thời hạn 30 ngày, cơ quan có thẩm quyền lập phương án và thẩm định các khoản chi phí liên quan, cấp tiền để chi trả các khoản chi phí đúng theo quy định của pháp luật.Câu hỏi liên quanCâu hỏi: Phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho con là bao nhiêu? Trả lời: Phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho con có thể phụ thuộc vào diện tích đất, vùng địa lý và quy định cụ thể của địa phương. Đề xuất liên hệ với cơ quan địa phương hoặc dịch vụ chuyên nghiệp để biết thông tin chi tiết về việc chuyển nhượng đất.Câu hỏi: Lệ phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất được quy định như thế nào?Trả lời: Lệ phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất thường được quy định bởi cơ quan chức năng, có thể phụ thuộc vào giá trị giao dịch và diện tích đất. Thông tin chi tiết về lệ phí này có thể được xác định thông qua các quy định của pháp luật địa phương hoặc tư vấn từ luật sư chuyên nghiệp.Câu hỏi: Quy định về giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất như thế nào? Trả lời: Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất được xác định dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm diện tích, vị trí và giá trị thực tế của đất. Thông tin cụ thể về quy định này có thể được tìm hiểu từ các quy định pháp luật địa phương hoặc thông qua dịch vụ tư vấn pháp lý chuyên nghiệp.Câu hỏi: Phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất là bao nhiêu? Trả lời: Phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất có thể biến đổi tùy thuộc vào diện tích và giá trị thực tế của đất, cũng như quy định của cơ quan quản lý địa phương. Đề xuất tìm hiểu thông tin cụ thể từ cơ quan chức năng hoặc các nguồn tư vấn pháp luật.Câu hỏi: Phí chuyển nhượng đất ở nông thôn như thế nào? Trả lời: Phí chuyển nhượng đất ở nông thôn thường thấp hơn so với đô thị và có thể được quy định dựa trên diện tích và vùng địa lý. Thông tin chi tiết về quy định này có thể được tìm hiểu qua các quy định của địa phương hoặc từ dịch vụ tư vấn pháp luật.Câu hỏi: Ai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất? Trả lời: Thường thì người mua hoặc người chuyển nhượng đất sẽ có trách nhiệm nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất, nhưng các quy định cụ thể có thể khác nhau tùy thuộc vào quy định của địa phương và loại giao dịch. Đề xuất tham khảo thông tin cụ thể từ cơ quan thuế địa phương hoặc từ nguồn tư vấn pháp luật. 
avatar
Văn An
176 ngày trước
Bài viết
Hướng dẫn thủ tục điều chuyển tài sản cơ sở hạ tầng nước sạch
Việc điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch: Đối tượng và hình thức giao tài sảnCăn cứ Điều 19 Nghị định 43/2022/NĐ-CP, việc điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch chỉ được thực hiện giữa các đối tượng nhất định. Nghị định này quy định rõ về đối tượng và hình thức giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch. Hãy tìm hiểu thêm về những điểm quan trọng sau:Đối tượng được giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch tại nông thôn:Đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng cấp nước sạch.Ủy ban nhân dân cấp xã.Doanh nghiệp nhà nước và công ty cổ phần có vốn nhà nước (doanh nghiệp có vốn nhà nước) có chức năng sản xuất và kinh doanh nước sạch, tuân theo quy định của pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp, sản xuất, kinh doanh nước sạch.Cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch.Đối tượng được giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch tại đô thị:Đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng cấp nước sạch.Doanh nghiệp có vốn nhà nước có chức năng sản xuất và kinh doanh nước sạch, theo quy định của pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp, sản xuất, kinh doanh nước sạch.Cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch.Theo quy định, việc điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch chỉ được thực hiện giữa các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng cấp nước sạch và Ủy ban nhân dân cấp xã. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch và quản lý hiệu quả trong việc điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.Thẩm quyền điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch của Ủy ban nhân dân cấp tỉnhCăn cứ Điều 19 Nghị định 43/2022/NĐ-CP, quy định về thẩm quyền ra quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch rất quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và quản lý hiệu quả. Theo quy định này:Thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch:Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định điều chuyển tài sản giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; giữa các bộ, cơ quan trung ương với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương.Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chuyển tài sản không thuộc phạm vi quy định tại điểm a khoản này giữa các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.Theo quy định trên, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ có thẩm quyền điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp không thuộc các trường hợp điều chuyển tài sản giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; giữa các bộ, cơ quan trung ương với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Điều này đảm bảo quyền hạn và trách nhiệm được phân chia một cách rõ ràng giữa các cấp quản lý, góp phần vào việc quản lý hiệu quả tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.Thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạchTheo Điều 19 của Nghị định 43/2022/NĐ-CP, thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch giữa Ủy ban nhân dân cấp xã và Sở Xây dựng gồm các bước quan trọng sau đây:Bước 1: Lập hồ sơ đề nghị điều chuyển Ủy ban nhân dân cấp xã lập một hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản theo quy định và gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có). Hồ sơ này phải bao gồm:Văn bản đề nghị điều chuyển tài sản của cơ quan, đơn vị được giao quản lý tài sản.Văn bản đề nghị được tiếp nhận tài sản của cơ quan, đơn vị và cơ quan quản lý cấp trên (nếu có).Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển, bao gồm thông tin chi tiết về tài sản, như tên tài sản, địa chỉ, loại hình công trình, năm đưa vào sử dụng, diện tích, công suất, số hộ sử dụng nước theo thiết kế và thực tế, giá trị, tình trạng tài sản.Hồ sơ có liên quan khác (nếu có).Bước 2: Tổng hợp ý kiến từ cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) sẽ tổng hợp và cung cấp ý kiến bằng văn bản kèm theo hồ sơ đã nhận, sau đó gửi cho Sở Xây dựng.Bước 3: Thu thập ý kiến từ cơ quan tài chính và cơ quan có liên quan Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Xây dựng có văn bản kèm theo bản sao hồ sơ gửi lấy ý kiến của cơ quan tài chính cùng cấp và các cơ quan liên quan về việc điều chuyển tài sản.Bước 4: Thu thập ý kiến từ cơ quan tài chính và cơ quan có liên quan Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến tham gia của cơ quan tài chính cùng cấp và các cơ quan có liên quan, Sở Xây dựng sẽ có văn bản đề nghị (kèm theo ý kiến của cơ quan tài chính cùng cấp và các cơ quan có liên quan) và hồ sơ quy định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét và quyết định.Bước 5: Xem xét và quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ xem xét, và sau đó, ban hành Quyết định điều chuyển tài sản hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị điều chuyển tài sản chưa phù hợp.Câu hỏi liên quanCâu hỏi 1: Nghị định về cấp nước là gì?Trả lời: Nghị định về cấp nước, cụ thể là Nghị định 43/2022/NĐ-CP, là một văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ Việt Nam. Nghị định này quy định các vấn đề liên quan đến cấp nước, bao gồm quản lý, sử dụng, và điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.Câu hỏi 2: Thông tư hướng dẫn Nghị định 43/2022/NĐ-CP nói về gì?Trả lời: Thông tư hướng dẫn Nghị định 43/2022/NĐ-CP cung cấp hướng dẫn chi tiết và quy định cụ thể về cách thực hiện các quy định trong Nghị định 43. Thông tư này giúp rà soát và hướng dẫn cụ thể về các quy trình, thủ tục, và nhiệm vụ liên quan đến cấp nước.Câu hỏi 3: Luật quản lý, sử dụng tài sản công 2022 điều gì quan trọng?Trả lời: Luật quản lý, sử dụng tài sản công 2022 là một cơ sở pháp lý quan trọng liên quan đến quản lý và sử dụng tài sản công. Luật này xác định các quy định về quản lý, sử dụng, và bảo vệ tài sản công, bao gồm cả tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.Câu hỏi 4: Nghị định 43/2022/NĐ-CP quy định về những gì?Trả lời: Nghị định 43/2022/NĐ-CP quy định về nhiều khía cạnh liên quan đến cấp nước, bao gồm việc quản lý, sử dụng, và điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch. Nghị định này cũng xác định các thẩm quyền và quy trình thực hiện liên quan đến cấp nước.Câu hỏi 5: Thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch là gì?Trả lời: Thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch là quy trình được quy định bởi pháp luật để chuyển giao tài sản liên quan đến cấp nước sạch từ một đơn vị hoặc cơ quan quản lý đến một đơn vị hoặc cơ quan khác. Thủ tục này đòi hỏi tuân theo các quy định và quy trình cụ thể để đảm bảo tính minh bạch và đúng luật trong việc quản lý và sử dụng tài sản hạ tầng cấp nước sạch.Câu hỏi 6: Ai có thẩm quyền thực hiện thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch?Trả lời: Thẩm quyền thực hiện thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch thường được quy định bởi pháp luật và có thể khác nhau tùy theo cấp độ của đơn vị hoặc cơ quan quản lý. Thường thì thẩm quyền có thể thuộc về Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cấp tỉnh, tùy theo quy định cụ thể của văn bản pháp luật liên quan. Thành thật và đúng luật trong việc thực hiện thủ tục điều chuyển tài sản rất quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và tránh xảy ra xung đột lợi ích. 
avatar
Nguyễn Phương Thảo
195 ngày trước
Bài viết
Các loại tài sản công của đơn vị sự nghiệp công lập được phép cho thuê?
Tài sản công là những tài sản thuộc quyền sở hữu của toàn bộ nhân dân, mà Nhà nước là đại diện chủ quản. Loại tài sản này bao gồm: tài sản dùng cho việc quản lý, dịch vụ công, và bảo vệ quốc phòng, an ninh tại các cơ quan và đơn vị; tài sản kết cấu hạ tầng mang tính lợi ích quốc gia và cộng đồng; tài sản mà quyền sở hữu toàn dân được thiết lập; tài sản công tại các doanh nghiệp; tiền trong ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính khác ngoài ngân sách, và dự trữ ngoại hối của nhà nước; đất đai cùng với các tài nguyên khác. Những tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng vào mục đích cho thuêTài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập dành cho việc cho thuê được quy định tại Điều 57 của Luật Quản lý tài sản công năm 2017 như sau:- Tài sản do Nhà nước giao hoặc được đầu tư, mua sắm cho việc thực hiện nhiệm vụ nhưng vẫn còn dư dả công suất chưa sử dụng hết;- Tài sản thuộc dự án được cơ quan hoặc người có thẩm quyền phê duyệt cho việc cho thuê, trong trường hợp tài sản này không phải do ngân sách nhà nước trực tiếp đầu tư.Thẩm quyền phê duyệt đề án cho thuê tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lậpQuyền hạn trong việc phê duyệt việc cho thuê tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập được quy định dựa trên khoản 2 Điều 57 của Luật Quản lý tài sản công năm 2017:- Đối với tài sản dùng cho hoạt động sự nghiệp và những tài sản có giá trị lớn theo tiêu chuẩn của Chính phủ, quyền phê duyệt thuộc về Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;- Các tài sản khác không thuộc diện trên, quyền phê duyệt nằm trong tay Hội đồng quản lý hoặc người chịu trách nhiệm chính tại đơn vị sự nghiệp công lập.Phương thức và giá cho thuê tài sản công của đơn vị sự nghiệp công lậpViệc cho thuê tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 57 của Luật Quản lý tài sản công năm 2017:- Tài sản dùng cho hoạt động sự nghiệp và những tài sản có giá trị cao theo tiêu chuẩn của Chính phủ sẽ được thuê ra thông qua phương thức đấu giá. Giá thuê sẽ tương ứng với giá trúng đấu giá;- Các tài sản không nằm trong diện trên sẽ được cho thuê theo hình thức thoả thuận giữa hai bên. Giá thuê sẽ dựa trên thỏa thuận giữa bên cho thuê và bên thuê, tuân theo giá thuê trên thị trường đối với tài sản tương tự hoặc tài sản có tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng, và xuất xứ tương đương.Đồng thời, theo Quyết định 409/2020/QĐ-BTC, tài sản có giá trị lớn bao gồm xe ô tô và các tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên cho mỗi đơn vị tài sản.Kết luậnĐối với tài sản công của đơn vị sự nghiệp công lập dành cho mục đích cho thuê, việc phê duyệt đề án cho thuê phải được thực hiện bởi cơ quan có thẩm quyền. Phương thức cho thuê và định giá có thể dựa trên đấu giá hoặc thỏa thuận giữa các bên. Để áp dụng đúng phương thức này, việc xác định rõ tài sản là cơ sở hoạt động sự nghiệp, tài sản có giá trị cao hay trường hợp khác là vô cùng quan trọng. Nếu có thắc mắc khác liên quan đến tài sản công của đơn vị sự nghiệp được phép cho thuê, bạn có thể truy cập Thủ tục pháp luật để cập nhật thông tin và hướng dẫn chi tiết.  
avatar
Văn An
207 ngày trước
Bài viết
Hướng dẫn Thủ Tục Xử Lý Tài Sản Kết Cấu Hạ Tầng Cấp Nước Sạch khi Gặp Tình Huống Mất Mát hoặc Hủy Hoại
Quy định mới về kinh phí cho việc khắc phục hậu quả và sửa chữa tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạchTheo Khoản 6 của Điều 21 Nghị định 43/2022/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 08/08/2022, đã được ban hành để quy định việc cung cấp kinh phí cho việc khắc phục hậu quả và sửa chữa tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch như sau:6. Ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí cho việc khắc phục hậu quả và sửa chữa tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch để đảm bảo khôi phục hoạt động cấp nước một cách liên tục và ổn định.Ngoài ra, trong trường hợp tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch bị mất hoặc bị hủy hoại và có sự bồi thường từ phía doanh nghiệp bảo hiểm hoặc các tổ chức, cá nhân có liên quan, quản lý và sử dụng số tiền thu được từ việc bồi thường thiệt hại tài sản sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 23 của Nghị định này.Số tiền thu được từ bồi thường thiệt hại tài sản sẽ được ưu tiên sử dụng và bố trí trong kế hoạch đầu tư công, dự toán chi ngân sách nhà nước để đầu tư vào xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo và phát triển tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch, theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu tư công và các quy định có liên quan.Quy định này nhằm đảm bảo rằng việc sử dụng kinh phí cho việc khắc phục hậu quả và sửa chữa tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch được thực hiện một cách hiệu quả và đáng tin cậy, nhằm duy trì hoạt động cấp nước liên tục và đáng tin cậy cho cộng đồng.Thủ tục xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị mất, bị hủy hoạiTheo Nghị định 43/2022/NĐ-CP, hiệu lực từ ngày 08/08/2022, đã đề ra các quy định cụ thể về trình tự và thủ tục xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị mất hoặc bị hủy hoại. Dưới đây là các bước quy trình chi tiết:Bước 1: Lập hồ sơ đề nghị xử lý tài sản bị mất, bị hủy hoạiTrong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hiện tài sản bị mất hoặc bị hủy hoại, cơ quan hoặc đơn vị có trách nhiệm quản lý tài sản lập hồ sơ đề nghị xử lý theo quy định tại khoản 3 của Điều này và gửi cơ quan quản lý cấp trên nếu có.Bước 2: Cơ quan quản lý cấp trên tổng hợp ý kiếnTrong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định ở bước 1, cơ quan quản lý cấp trên tổng hợp ý kiến bằng văn bản kèm theo bản sao hồ sơ và gửi cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch.Bước 3: Cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch quyết địnhTrong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại bước 1 (đối với các trường hợp không có cơ quan quản lý cấp trên), hoặc hồ sơ theo quy định tại bước 2 (đối với các trường hợp có cơ quan quản lý cấp trên), cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch quyết định xử lý.Bước 4: Ban hành Quyết định xử lý tài sảnTrong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan hoặc người có thẩm quyền quy định tại khoản 2 của Điều này ban hành Quyết định xử lý tài sản bị mất hoặc bị hủy hoại.Nội dung chính của Quyết định xử lý tài sản:Tên cơ quan hoặc đơn vị có tài sản bị mất hoặc bị hủy hoại.Danh mục tài sản bị mất hoặc bị hủy hoại (bao gồm thông tin chi tiết về tài sản, lý do mất hoặc hủy hoại).Trách nhiệm tổ chức thực hiện.Bước 5: Thực hiện kế toán giảm tài sản và báo cáoTrong vòng 30 ngày kể từ ngày có Quyết định xử lý của cơ quan hoặc người có thẩm quyền quy định tại bước 2, cơ quan hoặc đơn vị được giao quản lý tài sản thực hiện kế toán giảm tài sản theo quy định của pháp luật về kế toán và báo cáo theo quy định tại Điều 24 Nghị định này.Trong trường hợp tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch bị mất hoặc bị hủy hoại, việc tuân thủ trình tự và thủ tục quy định sẽ giúp đảm bảo rằng các biện pháp cần thiết được thực hiện để khắc phục tình hình một cách hiệu quả và minh bạch.Câu hỏi liên quanCâu hỏi 1: Thủ tục xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại làm ở đâu?Trả lời: Thủ tục xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị mất hoặc bị hủy hoại được tiến hành tại cơ quan, đơn vị được giao quản lý tài sản. Đối với các trường hợp có cơ quan quản lý cấp trên, thì cơ quan quản lý cấp trên sẽ là nơi tiến hành thủ tục xử lý.Câu hỏi 2: Thủ tục xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại có tốn phí?Trả lời: Thường thì việc xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị mất hoặc bị hủy hoại sẽ liên quan đến việc khắc phục hậu quả và sửa chữa. Tùy thuộc vào tình hình cụ thể và nguyên nhân của sự cố, việc này có thể liên quan đến các khoản chi phí để khôi phục hoạt động cấp nước. Mức tốn phí sẽ phụ thuộc vào quyết định của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền xử lý vụ việc này.Câu hỏi 3: Thủ tục xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại làm bao lâu?Trả lời: Thời gian thực hiện thủ tục xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị mất hoặc bị hủy hoại có thể khá linh hoạt, tùy thuộc vào độ phức tạp của vụ việc cũng như các quy định cụ thể của pháp luật địa phương. Tuy nhiên, Nghị định 43/2022/NĐ-CP đã quy định rõ ràng thời hạn cho từng giai đoạn của thủ tục, ví dụ như việc lập hồ sơ đề nghị xử lý phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát hiện tài sản bị mất hoặc bị hủy hoại.Câu hỏi 4: Thẩm quyền làm thủ tục xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại?Trả lời: Thẩm quyền thực hiện thủ tục xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị mất hoặc bị hủy hoại thường thuộc về cơ quan hoặc tổ chức có liên quan, được quy định bởi pháp luật địa phương hoặc quy định cụ thể của Nghị định 43/2022/NĐ-CP. Điều này có thể bao gồm cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch, cơ quan quản lý cấp trên (nếu có), và các cơ quan, tổ chức liên quan khác.Câu hỏi 5: Điều kiện làm thủ tục xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị mất hoặc bị hủy hoại, hồ sơ làm thủ tục này như thế nào?Trả lời: Điều kiện và hồ sơ cụ thể để thực hiện thủ tục xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị mất hoặc bị hủy hoại sẽ phụ thuộc vào quy định của pháp luật địa phương và Nghị định 43/2022/NĐ-CP. Thường thì điều kiện sẽ liên quan đến việc xác định và báo cáo vụ việc, cũng như việc lập hồ sơ đề nghị xử lý. Hồ sơ này có thể bao gồm thông tin về tài sản bị mất hoặc bị hủy hoại, nguyên nhân và mức độ thiệt hại, cùng với các giấy tờ và thông tin hỗ trợ khác cần thiết. 
avatar
Văn An
207 ngày trước
Bài viết
Hướng dẫn Thủ Tục Giao Tài Sản Kết Cấu Hạ Tầng Cấp Nước Sạch cho Ủy Ban Nhân Dân Cấp Xã
Dựa trên Nghị định 43/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 08/08/2022, quy định về thẩm quyền, trình tự, và thủ tục giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị sự nghiệp công lập, và doanh nghiệp có vốn nhà nước, chúng ta có các điểm sauQuyền quyết định giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạchỦy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ xem xét và quyết định việc giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho các cơ quan, đơn vị, và doanh nghiệp có vốn nhà nước, theo quy định tại Điều 5 và Điều 6 của Nghị định này.Thủ tục giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho Ủy ban nhân dân cấp xãChuẩn bị hồ sơ: Chủ đầu tư dự án hoặc đơn vị chủ trì xử lý tài sản sẽ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, bao gồm danh mục tài sản cần giao, biên bản nghiệm thu đưa tài sản vào sử dụng (nếu áp dụng), quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân (nếu áp dụng), và các giấy tờ liên quan.Thu thập ý kiến: Trong vòng 60 ngày kể từ khi nhận hồ sơ, cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch sẽ gửi hồ sơ và văn bản liên quan đến cơ quan tài chính cùng cấp và cơ quan có liên quan để thu thập ý kiến. Hồ sơ bao gồm văn bản lấy ý kiến, danh mục tài sản đề nghị giao, ý kiến của các đơn vị dự kiến được giao tài sản, ý kiến của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước (nếu áp dụng), và các hồ sơ liên quan.Xem xét và hoàn thiện phương án: Trong vòng 15 ngày sau khi nhận được ý kiến bằng văn bản từ các cơ quan liên quan, cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch sẽ hoàn thiện phương án và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.Quyết định giao tài sản: Trong vòng 30 ngày sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ xem xét và quyết định giao tài sản cho các cơ quan, đơn vị, hoặc doanh nghiệp tương ứng, hoặc hồi đáp nếu đề nghị giao tài sản không phù hợp.Nội dung của quyết định giao tài sản: Quyết định giao tài sản sẽ bao gồm thông tin về cơ quan, đơn vị, hoặc doanh nghiệp được giao tài sản, hình thức giao tài sản, danh mục tài sản giao, và trách nhiệm tổ chức thực hiện.Với các điều khoản này, Nghị định 43/2022/NĐ-CP đã quy định rõ ràng quá trình giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch theo quy định của pháp luật.Căn cứ vào Quyết định giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành, cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch sẽ đảm nhận vai trò chủ trì và phối hợp cùng cơ quan tài chính cùng cấp cùng với bên giao và bên nhận tài sản để thực hiện quy trình bàn giao và tiếp nhận tài sản. Quá trình này phải được ghi nhận trong một biên bản chính thức.Sau khi hoàn tất việc tiếp nhận tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch, các đơn vị liên quan sẽ thực hiện các bước sauCơ quan và đơn vị được giao tài sảnCơ quan hoặc đơn vị được giao tài sản sẽ tiến hành hạch toán để ghi nhận tài sản này vào hệ thống tài chính, đồng thời thực hiện quản lý, sử dụng và khai thác tài sản theo quy định tại Nghị định và các quy định pháp luật liên quan. Điều này bao gồm tuân thủ các quy định về sản xuất và kinh doanh nước sạch, cũng như các quy định liên quan đến tài sản.Doanh nghiệp có vốn nhà nước được giao tài sản:Các doanh nghiệp có vốn nhà nước được giao tài sản sẽ có trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến việc ghi nhận tài sản này vào sổ sách và quản lý, sử dụng, và khai thác tài sản theo quy định của pháp luật. Đồng thời, họ cũng cần tuân thủ các quy định về quản lý vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất và kinh doanh tại doanh nghiệp, và báo cáo cho cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định tại Điều 24 của Nghị định này.Quản lý sử dụng đất liên quan:Việc quản lý và sử dụng đất gắn với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch sẽ tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai và các quy định liên quan đến sản xuất và kinh doanh nước sạch. Điều này đảm bảo rằng việc sử dụng đất là hợp pháp và tuân thủ các quy định có liên quan.Tóm lại, quá trình giao và tiếp nhận tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch theo Nghị định này được quy định cụ thể và bao gồm các biện pháp để đảm bảo việc quản lý và sử dụng tài sản này được thực hiện một cách hiệu quả và tuân thủ các quy định pháp luật.Cơ quan có thẩm quyền, trình tự, thủ tục giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch?Theo Điều 7 Nghị định 43/2022/NĐ-CP, một quy định có hiệu lực từ ngày 08/08/2022, việc giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch được thực hiện theo quy trình và thủ tục sau đây:Cơ quan có thẩm quyền: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ là cơ quan có thẩm quyền xem xét và quyết định việc giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch. Cơ quan này cũng phê duyệt phương án khai thác tài sản trước khi giao cho cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch. Quy định cụ thể về việc này có tại điểm d khoản 1 và điểm c khoản 2 của Điều 5 trong Nghị định nêu trên.Trình tự và thủ tục: Việc xem xét và quyết định giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch sẽ tuân theo quy trình và thủ tục được quy định cụ thể trong Nghị định trên. Quá trình này bao gồm việc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiến hành xem xét và phê duyệt phương án khai thác tài sản trước khi giao cho cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch.Tóm lại, theo quy định tại Điều 7 Nghị định 43/2022/NĐ-CP, cơ quan có thẩm quyền chính là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, và việc giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch sẽ tuân theo quy trình và thủ tục được quy định tại Điều 5 của Nghị định.Câu hỏi liên quanCâu hỏi 1: Thủ tục giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho Ủy ban nhân dân cấp xã làm ở đâu?Trả lời: Thủ tục giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho Ủy ban nhân dân cấp xã thường được thực hiện tại cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đó chính là cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc giao tài sản cho Ủy ban nhân dân cấp xã. Quy định chi tiết về thủ tục này có thể được tìm thấy trong Nghị định hoặc các văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.Câu hỏi 2: Thủ tục giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho Ủy ban nhân dân cấp xã có tốn phí?Trả lời: Thường thì việc giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho Ủy ban nhân dân cấp xã không tốn phí. Tuy nhiên, việc này có thể phụ thuộc vào quy định cụ thể của Nghị định và các văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Để biết rõ hơn về việc tốn phí trong thủ tục này, bạn nên tham khảo tài liệu pháp luật liên quan hoặc tham với cơ quan chuyên môn có thẩm quyền.Câu hỏi 3: Thủ tục giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho Ủy ban nhân dân cấp xã làm bao lâu?Trả lời: Thời gian thực hiện thủ tục giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho Ủy ban nhân dân cấp xã có thể thay đổi tùy theo quy định của Nghị định và cơ quan có thẩm quyền. Thông thường, quy trình này sẽ mất một khoảng thời gian cố định, và thời gian cụ thể sẽ được ghi rõ trong các văn bản hướng dẫn hoặc quy định pháp luật.Câu hỏi 4: Điều kiện làm Thủ tục giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho Ủy ban nhân dân cấp xã là gì?Trả lời: Điều kiện làm thủ tục giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định và các văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Điều này có thể bao gồm yêu cầu về đủ điều kiện về quản lý, sử dụng tài sản, cũng như các văn bản và hồ sơ cần thiết để thực hiện thủ tục.Câu hỏi 5: Thẩm quyền làm thủ tục giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc về ai?Trả lời: Thẩm quyền làm thủ tục giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho Ủy ban nhân dân cấp xã thường thuộc về cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, là cơ quan có thẩm quyền cao cấp. Chi tiết về thẩm quyền này sẽ được quy định trong Nghị định và các văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. 
avatar
Văn An
207 ngày trước
Bài viết
Hướng dẫn Thủ Tục Cho Thuê Quyền Khai Thác Tài Sản Kết Cấu Hạ Tầng Cấp Nước Sạch cho Cơ Quan Chuyên Môn
Trình tự và thủ tục cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch khi giao tài sản cho đơn vị quản lýTheo quy định tại Điều 14 của Nghị định 43/2022/NĐ-CP, được mô tả như sau:Lập Phương Án Cho Thuê:Đơn vị được giao quản lý tài sản sẽ lập phương án cho thuê quyền khai thác tài sản và gửi đến cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch. Hồ sơ bao gồm:Văn bản đề nghị của đơn vị được giao quản lý tài sản: 01 bản chính.Phương án cho thuê quyền khai thác tài sản theo Mẫu số 04A quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này: 01 bản chính.Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao.Lấy Ý Kiến:Trong thời hạn 15 ngày, tính từ ngày đủ hồ sơ, cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch sẽ gửi hồ sơ đến cơ quan tài chính cùng cấp và các cơ quan có liên quan để thu thập ý kiến.Ý Kiến Của Các Cơ Quan Liên Quan:Trong thời hạn 15 ngày, tính từ ngày nhận được đề nghị từ cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch, cơ quan tài chính cùng cấp và các cơ quan có liên quan sẽ có ý kiến bằng văn bản dựa trên chức năng và nhiệm vụ của họ về phương án cho thuê quyền khai thác tài sản.Phê Duyệt Phương Án Cho Thuê:Trong thời hạn 30 ngày, tính từ ngày nhận được ý kiến bằng văn bản từ các cơ quan quy định tại điểm c, cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch sẽ thực hiện các bước sau:Chỉ đạo đơn vị được giao quản lý tài sản tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện hồ sơ.Lập văn bản đề nghị kèm theo ý kiến của các cơ quan có liên quan, cùng với hồ sơ đã hoàn thiện.Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để xem xét, quyết định phê duyệt phương án cho thuê quyền khai thác tài sản hoặc hồi đáp trong trường hợp phương án không phù hợp.Quy trình này giúp đảm bảo sự minh bạch, hiệu quả và tuân thủ các quy định pháp luật khi thực hiện việc cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho đơn vị quản lý.Thủ tục cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong giao tài sản cho cơ quan chuyên mônThủ tục cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong việc giao tài sản cho cơ quan chuyên môn thường bao gồm các bước sau:Lập Phương Án Cho Thuê:Cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch lập phương án cho thuê quyền khai thác tài sản. Phương án này bao gồm các thông tin quan trọng như mục tiêu cho thuê, thời gian thuê, giá thuê, điều kiện và các điều khoản liên quan khác.Xin Ý Kiến:Phương án cho thuê sẽ được gửi đến các cơ quan liên quan và cơ quan tài chính cùng cấp để thu thập ý kiến. Các cơ quan này sẽ xem xét phương án và đưa ra ý kiến của họ.Xem Xét Ý Kiến:Cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch và cơ quan tài chính cùng cấp xem xét ý kiến từ các đơn vị liên quan và đánh giá khả năng và tính khả thi của phương án cho thuê.Phê Duyệt Phương Án Cho Thuê:Sau khi xem xét và đánh giá, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền xem xét và quyết định phê duyệt phương án cho thuê. Trong trường hợp phương án không phù hợp, họ có thể hồi đáp và yêu cầu điều chỉnh hoặc từ chối phương án.Ký Hợp Đồng Cho Thuê:Nếu phương án cho thuê được phê duyệt, các bên liên quan (cơ quan chuyên môn, cơ quan tài chính, và đơn vị được giao tài sản) sẽ ký hợp đồng thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch. Hợp đồng này sẽ chứa tất cả các điều khoản và điều kiện đã thỏa thuận.Thực Hiện Theo Hợp Đồng:Sau khi ký hợp đồng, đơn vị được giao tài sản sẽ thực hiện khai thác và quản lý tài sản theo quy định trong hợp đồng và các quy định pháp luật liên quan.Báo Cáo và Thanh Toán:Đơn vị thuê quyền khai thác sẽ thực hiện báo cáo và thanh toán theo thỏa thuận trong hợp đồng thuê.Lưu ý rằng quy trình cụ thể có thể thay đổi tùy theo quy định của pháp luật và cơ quan chuyên môn cụ thể. Việc này có thể đòi hỏi sự hỗ trợ từ luật sư hoặc chuyên gia pháp luật để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và bảo vệ quyền và lợi ích của tất cả các bên liên quan.Câu hỏi liên quanCâu hỏi: Nghị định số 43/2022/NĐ-CP là về chủ đề gì?Trả lời: Nghị định số 43/2022/NĐ-CP là một văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ có chủ đề liên quan đến cấp nước.Câu hỏi: Nghị định 43/2022 điều chỉnh những gì về quản lý tài sản công?Trả lời: Nghị định 43/2022/NĐ-CP không phải là văn bản quy định về quản lý tài sản công. Nghị định này liên quan đến chủ đề cấp nước. Để tìm thông tin về luật quản lý và sử dụng tài sản công năm 2022, cần phải tham khảo các văn bản khác, thường là Luật và Nghị định riêng biệt về tài sản công.Câu hỏi: Thông tư nào hướng dẫn thực hiện Nghị định 43/2022/NĐ-CP?Trả lời: Để biết thông tin chi tiết về các thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 43/2022/NĐ-CP, cần phải tra cứu trên cơ sở dữ liệu pháp luật hoặc tìm kiếm trên trang web của các cơ quan chức năng như Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, hoặc cơ quan liên quan.Câu hỏi: Nghị định số 43/2022/NĐ-CP cụ thể về cấp nước như thế nào?Trả lời: Để biết thông tin cụ thể về nội dung của Nghị định số 43/2022/NĐ-CP về cấp nước, bạn cần phải tham khảo nội dung chi tiết của nghị định này bằng cách truy cập cơ sở dữ liệu pháp luật hoặc trang web chính thức của Chính phủ hoặc các bộ ngành có thẩm quyền.Câu hỏi: Thẩm quyền làm Thủ tục cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong giao tài sản cho cơ quan chuyên môn là ai?Trả lời: Thẩm quyền thực hiện thủ tục cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch thường thuộc về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã, tùy theo quy định của địa phương. Cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch thường chủ trì quá trình này và là một trong các bên có thẩm quyền trong việc quyết định về việc cho thuê tài sản.Câu hỏi: Hồ sơ làm Thủ tục cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong giao tài sản cho cơ quan chuyên môn gồm những gì?Trả lời: Hồ sơ để thực hiện thủ tục cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong việc giao tài sản cho cơ quan chuyên môn thường bao gồm các tài liệu và văn bản sau:Văn bản đề nghị của đơn vị được giao quản lý tài sản.Phương án cho thuê quyền khai thác tài sản theo mẫu quy định.Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có). 
avatar
Văn An
207 ngày trước
Bài viết
Hướng dẫn Thủ tục Giao và Phê Duyệt Phương Án Khai Thác Tài Sản Kết Cấu Hạ Tầng Cấp Nước Sạch thông qua Phương Thức Cho Thuê
Trình tự, thủ tục giao và phê duyệt phương án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch theo phương thức bán.Theo Khoản 3 Điều 7 Nghị định 43/2022/NĐ-CP, việc xác định trình tự và thủ tục giao và phê duyệt phương án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch thông qua phương thức bán được quy định một cách chi tiết. Dưới đây là trình tự và thủ tục cụ thể:Trình tự và thủ tục giao và phê duyệt phương án khai thác tài sản theo phương thức bán:Bước 1: Lập hồ sơ đề nghị giao lại tài sảnChủ đầu tư dự án (đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch được đầu tư xây dựng hoặc mua sắm mới); cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận tài sản từ Chủ đầu tư dự án khu đô thị, khu dân cư; đơn vị chủ trì xử lý tài sản (đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch được xác định quyền sở hữu toàn dân) cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị giao lại tài sản và gửi cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch.Bước 2: Thu thập ý kiến từ các cơ quan liên quanTrong thời hạn 30 ngày sau khi nhận đủ hồ sơ quy định tại bước 1, cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch xây dựng dự thảo phương án giao và khai thác tài sản, và gửi văn bản kèm theo bản sao hồ sơ đến cơ quan tài chính cùng cấp và các cơ quan liên quan, bao gồm Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có tài sản, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng cấp nước sạch, doanh nghiệp có vốn nhà nước có chức năng sản xuất, kinh doanh nước sạch trên địa bàn địa phương.Bước 3: Thu thập ý kiến từ các cơ quan liên quanTrong thời hạn 15 ngày sau khi nhận được văn bản đề nghị từ cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch, cơ quan tài chính cùng cấp và các cơ quan liên quan phải có ý kiến bằng văn bản theo chức năng và nhiệm vụ của họ.Bước 4: Hoàn thiện phương án và quyết định phê duyệtTrong thời hạn 15 ngày sau khi nhận được ý kiến bằng văn bản từ các cơ quan quy định tại bước 3, cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch hoàn thiện phương án và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Hồ sơ bao gồm các nội dung quy định tại điểm đ.Bước 5: Quyết định giao và phê duyệt phương ánTrong thời hạn 30 ngày sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét và quyết định giao và phê duyệt phương án khai thác tài sản hoặc có văn bản hỏi đáp trong trường hợp đề nghị giao và khai thác tài sản không phù hợp.Bước 6: Thực hiện bán đấu giá tài sảnCăn cứ vào Quyết định giao và phê duyệt phương án khai thác tài sản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch phối hợp với các bên liên quan để thực hiện việc bán đấu giá tài sản. Việc này phải được lập thành biên bản.Bước 7: Quản lý và sử dụng tài sảnTrong quá trình triển khai phương án khai thác tài sản, cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch có trách nhiệm quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch theo quy định của pháp luật.Chú ý: Để đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định và thực hiện thủ tục một cách hiệu quả, việc tìm hiểu kỹ nghiệp vụ và tư vấn từ chuyên gia là điều quan trọng.Thủ tục giao và phê duyệt phương án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch theo phương thức cho thuêTheo Khoản 2 Điều 7 Nghị định 43/2022/NĐ-CP, việc xác định trình tự và thủ tục giao và phê duyệt phương án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch thông qua phương thức cho thuê quyền khai thác và chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản đang được quy định một cách cụ thể. Dưới đây là trình tự chi tiết và thủ tục liên quan:Trình tự và thủ tục giao và phê duyệt phương án khai thác tài sản theo phương thức cho thuê:Bước 1: Lập hồ sơ đề nghị giao lại tài sảnỦy ban nhân dân cấp xã chuẩn bị hồ sơ đề nghị giao lại tài sản cho cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch để thực hiện việc khai thác. Hồ sơ bao gồm:Văn bản đề nghị giao lại tài sản, trong đó nêu rõ lý do giao lại tài sản và kèm theo danh mục tài sản (bao gồm tên tài sản, địa chỉ, loại hình công trình, năm đưa vào sử dụng, diện tích, công suất, số hộ sử dụng nước theo thiết kế và thực tế, giá trị, tình trạng tài sản): 01 bản chính.Giấy tờ khác liên quan (nếu có): 01 bản sao.Bước 2: Thu thập ý kiến từ các cơ quan liên quanTrong thời hạn 30 ngày sau khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch gửi hồ sơ và dự thảo phương án giao và khai thác tài sản cho cơ quan tài chính cùng cấp và các cơ quan liên quan. Hồ sơ bao gồm:Văn bản lấy ý kiến kèm theo dự thảo phương án giao và khai thác tài sản (phương án khai thác tài sản theo Mẫu số 04A, Mẫu số 04B quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này): 01 bản chính.Các hồ sơ nêu tại bước 1: 01 bản sao.Giấy tờ khác liên quan (nếu có): 01 bản sao.Bước 3: Thu thập ý kiến từ các cơ quan liên quanTrong thời hạn 15 ngày sau khi nhận được văn bản đề nghị của cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch, cơ quan tài chính cùng cấp và các cơ quan liên quan phải có ý kiến bằng văn bản về dự thảo phương án giao và khai thác tài sản, tuân theo chức năng và nhiệm vụ của họ.Bước 4: Hoàn thiện phương án và quyết định phê duyệtTrong thời hạn 15 ngày sau khi nhận được ý kiến bằng văn bản từ các cơ quan quy định tại bước 3, cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch hoàn thiện phương án và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Hồ sơ gồm:Văn bản đề nghị kèm theo phương án giao và khai thác tài sản (phương án khai thác tài sản theo Mẫu số 04A, Mẫu số 04B quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này) trên cơ sở giải trình, tiếp thu ý kiến các cơ quan có liên quan: 01 bản chính.Ý kiến của các cơ quan liên quan: 01 bản sao.Các hồ sơ nêu tại bước 1: 01 bản sao.Giấy tờ khác liên quan (nếu có): 01 bản sao.Bước 5: Quyết định phê duyệt phương án giao và khai thác tài sảnTrong thời hạn 30 ngày sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét và quyết định giao và phê duyệt phương án khai thác tài sản hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị giao và khai thác tài sản không phù hợp.Bước 6: Thực hiện phương án khai thác tài sảnCăn cứ vào Quyết định giao và phê duyệt phương án khai thác tài sản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện việc khai thác tài sản (cho thuê quyền khai thác tài sản theo quy định tại các khoản 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 14 Nghị định này/chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản theo quy định tại các khoản 6, 7, 8, 9, 10 và 11 Điều 15 Nghị định này).Bước 7: Quản lý và sử dụng tài sảnTrong thời gian từ ngày cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt phương án giao và khai thác tài sản đến ngày thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận tài sản quy định tại bước 6, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch theo quy định tại Nghị định này, pháp luật về sản xuất, kinh doanh nước sạch và pháp luật có liên quan.Câu hỏi liên quan1. Thủ tục giao và phê duyệt phương án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch theo phương thức cho thuê làm ở đâu?Trả lời: Thủ tục giao và phê duyệt phương án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch theo phương thức cho thuê thường được thực hiện tại cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch của địa phương hoặc cơ quan tài chính cùng cấp, tùy theo quy định của pháp luật địa phương.2. Thủ tục giao và phê duyệt phương án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch theo phương thức cho thuê có tốn phí không?Trả lời: Việc thực hiện thủ tục giao và phê duyệt phương án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch theo phương thức cho thuê có thể tốn phí. Tuy nhiên, mức phí và các khoản chi phí liên quan thường phụ thuộc vào quy định của cơ quan chuyên môn và quy định của pháp luật địa phương.3. Thủ tục giao và phê duyệt phương án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch theo phương thức cho thuê làm bao lâu?Trả lời: Thời gian thực hiện thủ tục giao và phê duyệt phương án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch theo phương thức cho thuê có thể biến đổi tùy theo quy định của pháp luật địa phương và phức tạp của dự án. Tuy nhiên, thường mất từ vài tháng đến vài năm để hoàn thành quy trình này.4. Điều kiện làm thủ tục giao và phê duyệt phương án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch theo phương thức cho thuê là gì?Trả lời: Điều kiện cụ thể để thực hiện thủ tục giao và phê duyệt phương án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch theo phương thức cho thuê có thể khác nhau tùy theo quy định của pháp luật địa phương và dự án cụ thể. Tuy nhiên, thông thường, các điều kiện bao gồm việc chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và tuân thủ các quy định về quản lý và sử dụng tài sản công cộng.5. Thẩm quyền làm thủ tục giao và phê duyệt phương án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch theo phương thức cho thuê thuộc về ai?Trả lời: Thẩm quyền để thực hiện thủ tục giao và phê duyệt phương án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch theo phương thức cho thuê thường thuộc về cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch của địa phương hoặc cơ quan tài chính cùng cấp, tùy theo quy định của pháp luật địa phương. 
avatar
Văn An
207 ngày trước
Bài viết
Hướng dẫn Thủ tục Thanh Lý Tài Sản Kết Cấu Hạ Tầng Cấp Nước Sạch
Quy định mới về hồ sơ đề nghị xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp mất hoặc hủy hoạiTheo Nghị định số 43/2022/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 08/08/2022), quy định về hồ sơ đề nghị xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp mất hoặc bị hủy hoại được điều chỉnh như sau:Tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch bị mất hoặc bị hủy hoại trong trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn hoặc các nguyên nhân khác.Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch thuộc phạm vi quản lý trong trường hợp bị mất hoặc bị hủy hoại.Hồ sơ đề nghị xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp mất hoặc bị hủy hoại gồm:Văn bản đề nghị xử lý của cơ quan hoặc đơn vị được giao quản lý tài sản (trong đó phải nêu rõ lý do điều chuyển): 01 bản chính.Danh mục tài sản bị mất hoặc bị hủy hoại (bao gồm tên tài sản, địa chỉ, loại hình công trình, năm đưa vào sử dụng, diện tích, công suất, số hộ sử dụng nước theo thiết kế và thực tế, giá trị, tình trạng tài sản): 01 bản chính.Biên bản xác định tài sản bị mất hoặc bị hủy hoại: 01 bản chính.Các hồ sơ chứng minh việc tài sản bị mất hoặc bị hủy hoại (nếu có): 01 bản sao.Thủ tục thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạchCăn cứ vào Nghị định số 43/2022/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 08/08/2022), quy định về trình tự và thủ tục thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đã được điều chỉnh như sau:Trình tự, thủ tục thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạchKhi có tài sản cần thanh lý, cơ quan hoặc đơn vị sở hữu tài sản sẽ lập một bộ hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản theo quy định tại điều 4 của Nghị định này và gửi cho cơ quan quản lý cấp cao hơn (nếu có).Trong vòng 15 ngày, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại điểm a, cơ quan quản lý cấp cao hơn (nếu có) sẽ tổng hợp thông tin và có ý kiến bằng văn bản, đồng thời gửi bản sao hồ sơ cho cơ quan chuyên môn chịu trách nhiệm về cấp nước sạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.Trong vòng 15 ngày, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại điểm a (đối với các trường hợp không có cơ quan quản lý cấp cao hơn), hoặc hồ sơ theo quy định tại điểm b (đối với các trường hợp có cơ quan quản lý cấp cao hơn), cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch sẽ có văn bản kèm theo hồ sơ và trình cơ quan hoặc người có thẩm quyền quy định tại điều 2 của Nghị định này để xem xét và quyết định.Trong vòng 30 ngày, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan hoặc người có thẩm quyền quy định tại điều 2 của Nghị định này sẽ xem xét và ban hành Quyết định thanh lý tài sản hoặc có văn bản phản hồi trong trường hợp đề nghị thanh lý tài sản chưa phù hợp.Nội dung chính của Quyết định thanh lý tài sản bao gồm:Tên của cơ quan hoặc đơn vị sở hữu tài sản cần thanh lý.Danh sách tài sản cần thanh lý (bao gồm tên tài sản, địa chỉ, loại hình công trình, năm đưa vào sử dụng, diện tích, công suất, số hộ sử dụng nước theo thiết kế và thực tế, giá trị, tình trạng tài sản) và lý do thanh lý.Hình thức xử lý vật liệu, vật tư thu hồi (nếu có), tên của cơ quan hoặc đơn vị tiếp nhận vật liệu, vật tư thu hồi (đối với các trường hợp đã xác định được đối tượng tiếp nhận).Quản lý và sử dụng số tiền thu được từ thanh lý.Trách nhiệm tổ chức thực hiện.Dựa vào Quyết định thanh lý tài sản của cơ quan hoặc người có thẩm quyền quy định tại điều 2 của Nghị định này, cơ quan hoặc đơn vị được giao quản lý tài sản sẽ tổ chức thực hiện hoặc thuê tổ chức hoặc cá nhân có chức năng thực hiện việc phá dỡ, hủy bỏ tài sản; kiểm đếm, phân loại vật liệu, vật tư thu hồi.Với các vật liệu và vật tư thu hồi được xử lý theo hình thức bán, việc thực hiện phải tuân thủ quy định tại Điều 31 của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.Còn đối với vật liệu và vật tư thu hồi được xử lý theo hình thức điều chuyển, việc thực hiện phải tuân thủ quy định tại Điều 20 và Điều 21 của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (trường hợp không sử dụng cho mục đích làm tài sản kết cấu hạ tầng) hoặc tuân thủ quy định tại Điều 19 của Nghị định này (trường hợp sử dụng cho tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch).Sau khi hoàn thành việc thanh lý tài sản, cơ quan hoặc đơn vị được giao quản lý tài sản sẽ tiến hành kế toán giảm tài sản và báo cáo theo quy định tại Điều 24 của Nghị định này (theo Mẫu số 01B, Mẫu số 01C quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này).Việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 23 của Nghị định này.Câu hỏi liên quanCâu hỏi 1: Thủ tục thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch làm ở đâu?Trả lời: Thủ tục thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch được thực hiện tại cơ quan hoặc đơn vị được giao quản lý tài sản, thường là cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.Câu hỏi 2: Thủ tục thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch có tốn phí không?Trả lời: Thường thì việc thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch không ảnh hưởng đến người dân bằng một khoản phí trực tiếp. Tuy nhiên, có thể có các chi phí liên quan đến việc thực hiện thủ tục và xử lý tài sản này, nhưng điều này thường do cơ quan hoặc đơn vị thực hiện thanh lý quyết định và chịu trách nhiệm về các chi phí liên quan.Câu hỏi 3: Thủ tục thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch mất bao lâu?Trả lời: Thời gian thực hiện thủ tục thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch có thể biến đổi tùy thuộc vào phạm vi và phức tạp của vụ việc cụ thể. Tuy nhiên, Nghị định 43/2022/NĐ-CP quy định một số thời hạn cụ thể như sau:Trong thời hạn 15 ngày, cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) phải có ý kiến bằng văn bản kèm theo bản sao hồ sơ sau khi nhận đủ hồ sơ đề nghị.Trong thời hạn 15 ngày, cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch phải xem xét và quyết định sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Trong thời hạn 30 ngày sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan hoặc người có thẩm quyền phải xem xét và ban hành quyết định thanh lý tài sản hoặc có văn bản hồi đáp.Vì vậy, tổng thời gian có thể kéo dài từ vài tháng đến hơn một tháng tùy theo tiến trình và thủ tục cụ thể.Câu hỏi 4: Điều kiện làm Thủ tục thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch là gì?Trả lời: Điều kiện làm thủ tục thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch thường bao gồm:Có tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch bị mất hoặc bị hủy hoại.Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan có thẩm quyền phân cấp về việc thanh lý tài sản.Hồ sơ đề nghị xử lý tài sản cụ thể theo quy định.Các điều kiện khác có thể được quy định cụ thể theo từng trường hợp.Câu hỏi 5: Thẩm quyền làm Thủ tục thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch thuộc về ai?Trả lời: Thẩm quyền thực hiện thủ tục thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch thường thuộc về cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) và cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch. Quyết định thanh lý tài sản và các quyết định liên quan đều phải được cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật.Câu hỏi 6: Hồ sơ cần chuẩn bị để làm Thủ tục thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch bao gồm những gì?Trả lời: Hồ sơ cần chuẩn bị để làm thủ tục thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch bao gồm:Văn bản đề nghị xử lý của cơ quan hoặc đơn vị được giao quản lý tài sản (trong đó phải nêu rõ lý do điều chuyển): 01 bản chính.Danh mục tài sản bị mất hoặc bị hủy hoại (bao gồm tên tài sản, địa chỉ, loại hình công trình, năm đưa vào sử dụng, diện tích, công suất, số hộ sử dụng nước theo thiết kế và thực tế, giá trị, tình trạng tài sản): 01 bản chính. Biên bản xác định tài sản bị mất hoặc bị hủy hoại: 01 bản chính. Các hồ sơ chứng minh việc tài sản bị mất hoặc bị hủy hoại (nếu có): 01 bản sao.Chú ý rằng, các bản sao và hồ sơ cần được chuẩn bị và sao chép theo quy định cụ thể trong pháp luật. 
avatar
Văn An
214 ngày trước
Bài viết
Hướng Dẫn Chi Tiết về Thủ Tục Bán Chỉ Định Tài Sản Công
Các trường hợp bán thanh lý tài sản công theo hình thức chỉ địnhTheo Điều 31, Khoản 3 của Nghị định 151, việc bán thanh lý tài sản công theo hình thức chỉ định được áp dụng trong một số tình huống cụ thể như sau:Tài sản công dưới mức nguyên giá 500 triệu đồng/đơn vị và giá trị đánh giá lại dưới 10 triệu đồng/đơn vị, trừ các trường hợp sau đây:Xe ô tô.Nhà làm việc.Các tài sản khác gắn liền với đất.Vật tư, vật liệu thu hồi từ quá trình thanh lý tài sản công theo hình thức phá dỡ hoặc hủy bỏ có giá trị dưới 10 triệu đồng.Thủ tục bán chỉ định tài sản côngĐiều kiện áp dụng thủ tục bán chỉ định tài sản côngTheo quy định tại Điều 31 Nghị định 151, việc bán tài sản công theo hình thức chỉ định được áp dụng trong các tình huống sau đây:Tài sản công phải có nguyên giá theo sổ kế toán không vượt quá 250 triệu đồng/đơn vị và giá trị đánh giá lại không vượt quá 10 triệu đồng/đơn vị.Hình thức chỉ định này không áp dụng đối với trụ sở làm việc và xe ô tô, trừ trường hợp đặc biệt theo quy định của Chính phủ về sắp xếp lại và xử lý tài sản công.Xác định giá bán chỉ địnhĐể xác định giá khởi điểm, bạn cần thực hiện các bước sau:Thành lập Hội đồng để xác định giá khởi điểm, tuân thủ hướng dẫn của Bộ Tài chính.Hoặc thuê tổ chức có đủ điều kiện thực hiện thẩm định giá xác định để dựa vào đó quyết định giá khởi điểm.Lưu ý rằng giá tài sản không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).Đối tượng không được tham gia mua chỉ định tài sản côngCác trường hợp sau đây không được tham gia mua chỉ định tài sản công:Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất/bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký mua tài sản không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.Người có thẩm quyền quyết định bán tài sản hoặc người trực tiếp giám định, đánh giá lại giá trị của tài sản.Các thành viên trong gia đình gần thân, bao gồm cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quyết định bán, giám định hoặc đánh giá tài sản.Tổ chức bán tài sản và thanh toán tiềnTổ chức bán tài sản phải thực hiện các bước sau đây:Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định bán tài sản, cơ quan hoặc người có thẩm quyền phải tổ chức bán tài sản cho người mua.Việc thanh toán tiền mua tài sản và nộp tiền vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước được thực hiện theo quy định sau:Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký Biên bản xác định hoặc Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công thông báo cho người được quyền mua tài sản.Người được quyền mua tài sản phải ký Hợp đồng mua bán tài sản và thanh toán tiền mua tài sản cho cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản.Cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản nộp tiền vào tài khoản tạm giữ trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tiền bán tài sản.Trong trường hợp quá thời hạn quy định mà người được quyền mua tài sản chưa nộp đủ số tiền mua tài sản, người này phải nộp khoản tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Nếu người mua đã ký hợp đồng hoặc thanh toán tiền mua tài sản nhưng sau đó không mua nữa, sẽ xử lý theo hợp đồng ký kết và pháp luật về dân sự.Xuất hóa đơn và giao tài sản cho người muaCơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản phải tuân thủ quy định về việc xuất hóa đơn bán tài sản công cho người mua. Việc giao tài sản cho người mua sẽ được thực hiện tại nơi có tài sản sau khi người mua đã hoàn thành việc thanh toán.Tất cả các thủ tục và quy định liên quan đến việc bán chỉ định tài sản công được áp dụng theo quy định tại Điều 27 của Nghị định 151/2017Câu hỏi liên quanCâu hỏi: Bán chỉ định là gì?Trả lời: Bán chỉ định là một quá trình trong đó một tài sản cụ thể hoặc một loạt tài sản được chính quyền hoặc cơ quan chính phủ chỉ định để bán ra thị trường hoặc cho cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp cụ thể. Thường thì quá trình bán chỉ định này có mục tiêu thanh lý hoặc tiêu hủy tài sản mà chính phủ hoặc cơ quan có quyền quản lý không cần sử dụng nữa.Câu hỏi: Bán tài sản công theo hình thức chỉ định là gì?Trả lời: Bán tài sản công theo hình thức chỉ định là một phương pháp bán tài sản công (tài sản thuộc quyền sở hữu của chính phủ hoặc cơ quan công quyền) thông qua việc chỉ định cụ thể ai, tổ chức hoặc doanh nghiệp sẽ mua tài sản đó. Quyết định về việc bán chỉ định được đưa ra dựa trên nhu cầu hoặc mục tiêu cụ thể của cơ quan chính phủ hoặc địa phương.Câu hỏi: Thủ tục bán chỉ định tài sản thanh lý là gì?Trả lời: Thủ tục bán chỉ định tài sản thanh lý bao gồm các bước cụ thể để thực hiện quá trình bán chỉ định một tài sản hoặc một số tài sản. Thủ tục này thường bao gồm việc xác định tài sản cần bán, lập quyết định chỉ định người mua, quyết định về giá bán, và các bước cần thiết để thực hiện quá trình bán.Câu hỏi: Bán chỉ định tài sản thanh lý là gì?Trả lời: Bán chỉ định tài sản thanh lý là quá trình bán một tài sản cụ thể hoặc một số tài sản theo quyết định của chính quyền hoặc cơ quan chính phủ, với mục tiêu thanh lý hoặc tiêu hủy những tài sản mà chính phủ không cần sử dụng nữa. Quyết định bán chỉ định này có thể dựa trên lý do kinh tế, môi trường, xã hội hoặc chính trị.Câu hỏi: Bán tài sản công theo hình thức đấu giá là gì?Trả lời: Bán tài sản công theo hình thức đấu giá là một phương pháp bán tài sản công thông qua quá trình đấu giá, trong đó các bidders (người mua đấu giá) cạnh tranh để đưa ra giá cao nhất để sở hữu tài sản đó. Người hoặc tổ chức nào đưa ra giá cao nhất trong đấu giá sẽ thắng quyền mua tài sản. Hình thức đấu giá này thường được sử dụng để đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong quá trình bán tài sản công. 
Bài viết được xem nhiều nhất
Bài viết
(mới)Những mẫu bản kiểm điểm đảng viên dành cho cán bộ, giáo viên, sinh viên,.. luôn được bạn đọc chú ý. Đây là thời điểm để mọi người nhìn nhận lại những gì mình đã và chưa làm được. Qua đó cho mình thêm động lực để phấn đấu hơn nữa. Hãy cùng nhau theo dõi ngay trong bài viết mẫu bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhân của Legalzone - hệ thống thủ tục pháp luậtMẫu bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhân Bản kiểm điểm Đảng viên sẽ gồm có các phần chính sau:Ưu điểm, kết quả đạt được về tư tưởng chính trị;Phẩm chất đạo đức, lối sống;Y thức tổ chức kỷ luật;Tác phong, lề lối làm việc;Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao;Về việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.Cụ thể: Hạn chế, khuyết điểm đảng viên về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc; về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.Hạn chế khuyết điểm đảng viên về việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm và nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.Kết quả khắc phục những ưu khuyết điểm của đảng viên đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước.Tại phần này cần kiểm điểm rõ:Từng ưu khuyết điểm đảng viên (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục)Những khó khăn, vướng mắc (nếu có)Trách nhiệm của cá nhân.Giải trình, nhận xét ưu khuyết điểm của đảng viên những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có).Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân.Xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những ưu điểm khuyết điểm của đảng viên (nếu có).Phương hướng, biện pháp khắc phục những ưu khuyết điểm của đảng viên. Tự nhận mức xếp loại chất lượng.Legalzone cung cấp cho bạn đọc 02 mẫu bản tự kiểm kiểm cá nhân tham khảo sau đây:Mẫu bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhânBẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂNHọ và tên: ………………… Sinh ngày: …………………………………Ngày vào Đảng: ……………… Chính thức ngày ………………………… Chức vụ Đảng: …………………………………………………………..Chức vụ chính quyền(đoàn thể): ………………………………………….Đơn vị công tác: ………………………………………………………Hiện đang sinh hoạt tại chi bộ: ………………………………………..I. Ưu điểm, kết quả công tác 1. Về tư tưởng chính trị– Là một Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi luôn kiên định đối với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.– Chấp hành nghiêm túc quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực để bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.– Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.– Xác định ý thức tích cực, tự giác tự học, tự nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác qua các lớp tập huấn, các lớp bồi dưỡng, nghiên cứu tài liệu, tham khảo đồng nghiệp…– Bản thân tôi đã xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, phấn đấu, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng thực hiện cuộc vận động“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” của bản thân.Trong quá trình công tác, bản thân luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống.– Bản thân tôi luôn có ý thức thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu.- Đồng thời kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác trong ngành. Luôn có ý thức giữ gìn tư cách, đạo đức tính tiên phong của người đảng viên trong tác chuyên môn.- Không vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và những điều Đảng viên không được làm theo quy định số 19-QĐ/TW ngày 03/01/2002 của Bộ Chính trị.– Bản thân tôi luôn thực hiện tự phê bình và phê bình trung thực và thẳng thắn, giữ gìn đoàn kết trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh và điều lệ Đảng, phát huy quyền làm chủ và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động chỉ đạo chuyên môn và luôn luôn xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ.-  Trong cuộc sống thường ngày sinh hoạt với địa phương, tôi đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, được nhân dân nơi cư trú tin tưởng, tham gia tích cực mọi hoạt động ở nới cư trú.3. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:– Bản thân luôn thực hiện đúng qui chế chuyên môn, đảm bảo tính khoa học.– Làm việc có trách nhiệm cao, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. – Luôn có tinh thần tìm tòi, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.– Luôn phối kết hợp tốt với các đồng nghiệp, với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. -Trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể tôi luôn có ý thức tuyên truyền, tham gia xây dựng chi bộ, các đoàn thể trong cơ quan trong sạch, vững mạnh.4. Về tổ chức kỷ luật:– Bản thân tôi luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỉ luật cao, chấp hành sự phân công điều động, luân chuyển của tổ chức.- Bản thân luôn vận động gia đình chấp hành nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các luật và nghị định của Nhà nước về phòng chống ma tuý, chống tiêu cực ……– Bản thân tôi luôn thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí theo quy định.- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ, quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và ngành đề ra.– Tham gia đầy đủ các buổi hội họp, học nghị quyết do chi bộ và Đảng bộ tổ chức; đóng Đảng phí đầy đủ, kịp thời.– Thực hiện tốt quy chế, nội quy của tổ chức Đảng cũng như của cơ quan đơn vị, có tinh thần gương mẫu chấp hành và lãnh đạo thực hiện tốt quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú- Ý thức lắng nghe, tiếp thu và tự sửa chữa khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng.– Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, Đảng uỷ cơ sở; có tinh thần tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền.- Luôn có trách nhiệm cao với công việc được giao; thái độ phục vụ nhân dân tốt; có ý thức đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, hách dịch, gây phiền hà nhân dân.II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân– Chỉ đạo hoạt động chuyên môn của nhà trường và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giảng dạy kết quả chưa cao– Đôi khi còn chưa linh hoạt, trong giải quyết công việc với đồng nghiệp, với học sinh– Tuy có ý thức trong công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt nhưng vẫn còn chưa mạnh dạn.– Đôi lúc chưa chủ động trong tổ chức thực hiện một số hoạt động. Trong công việc đôi lúc còn chưa mạnh dạn, thẳng thắn góp ý cho đồng nghiệp– Chưa cương quyết trong xử lí vi phạm, làm việc còn mang tính cả nểIII. Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém– Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.- Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.– Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị,chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý, nhiệm vụ chính trị được giao.– Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể nang, nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên.Biện pháp khắc phục:– Trong thời gian tới sẽ phát huy những ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm trên để bản thân được hoàn thiện hơn.– Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những hành động và việc làm cụ thể trong thực hiện công việc và nhiệm vụ được giaoXem thêm: Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà NộiLink dowload các biểu mẫu miễn phíBẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂNBẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN 2BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘTải ngay mẫu Bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhân tại phần ảnh tại bài viết hoặc tại phần bình luận của bài viết bạn nhé IV. Tự nhận mức xếp loại chất lượng Đảng viên, cán bộ, công chức:Mức 2: Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.Người viết bản kiểm điểmMẫu bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhân số 2ĐẢNG BỘ Xà.......CHI BỘ TRƯỜNG .........***ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ........, ngày...tháng...năm 2019BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂNHọ và tên: ............. .............. Sinh ngày: ........... ................ ........... ............Ngày vào Đảng: ............... .............. Chính thức ngày .............. .............. Chức vụ Đảng: ........... ............ ............... .............. ................ ................. Chức vụ chính quyền(đoàn thể): .............. ................. .................. ............ Đơn vị công tác: ............ ............... ................ ................... ................. Hiện đang sinh hoạt tại chi bộ: .................... .................... .................... Ưu điểm, kết quả công tácVề tư tưởng chính trị- Là một Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi luôn kiên định đối với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.- Chấp hành nghiêm túc quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực để bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.- Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.- Xác định ý thức tích cực, tự giác tự học, tự nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác qua các lớp tập huấn, các lớp bồi dưỡng, nghiên cứu tài liệu, tham khảo đồng nghiệp...- Bản thân tôi đã xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, phấn đấu, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo" của bản thân. Trong quá trình công tác, bản thân luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.Về phẩm chất đạo đức, lối sống.- Bản thân tôi luôn có ý thức thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu.Đồng thời kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác trong ngành.Luôn có ý thức giữ gìn tư cách, đạo đức tính tiên phong của người đảng viên trong tác chuyên môn.Không vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và những điều Đảng viên không được làm theo quy định số 19-QĐ/TW ngày 03/01/2002 của Bộ Chính trị.- Bản thân tôi luôn thực hiện tự phê bình và phê bình trung thực và thẳng thắn, giữ gìn đoàn kết trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh và điều lệ Đảng, phát huy quyền làm chủ và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động chỉ đạo chuyên môn và luôn luôn xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ. Trong cuộc sống thường ngày sinh hoạt với địa phương, tôi đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, được nhân dân nơi cư trú tin tưởng, tham gia tích cực mọi hoạt động ở nới cư trú.Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:- Bản thân luôn thực hiện đúng qui chế chuyên môn, đảm bảo tính khoa học.- Làm việc có trách nhiệm cao, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao- Luôn có tinh thần tìm tòi, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.- Luôn phối kết hợp tốt với các đồng nghiệp, với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao-Trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể tôi luôn có ý thức tuyên truyền, tham gia xây dựng chi bộ, các đoàn thể trong cơ quan trong sạch, vững mạnh.>>Tham khảo bài viết: Bộ luật Dân sự 2015: Điểm nổi bật và ý nghĩa trong bối cảnh pháp luật hiện đạiVề tổ chức kỷ luật:- Bản thân tôi luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỉ luật cao, chấp hành sự phân công điều động, luân chuyển của tổ chức. Bản thân luôn vận động gia đình chấp hành nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các luật và nghị định của Nhà nước về phòng chống ma tuý, chống tiêu cực ......- Tham gia đầy đủ các buổi hội họp, học nghị quyết do chi bộ và Đảng bộ tổ chức; đóng Đảng phí đầy đủ, kịp thời.- Thực hiện tốt quy chế, nội quy của tổ chức Đảng cũng như của cơ quan đơn vị, có tinh thần gương mẫu chấp hành và lãnh đạo thực hiện tốt quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú; ý thức lắng nghe, tiếp thu và tự sửa chữa khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng.- Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa khắc phục khuyết điểm.- Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, Đảng uỷ cơ sở; có tinh thần tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền.- Luôn có trách nhiệm cao với công việc được giao; thái độ phục vụ nhân dân tốt; có ý thức đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, hách dịch, gây phiền hà nhân dân.Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân- Chỉ đạo hoạt động chuyên môn của nhà trường và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giảng dạy kết quả chưa cao. - Chưa dành thời gian thích hợp để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật, chính sách của Nhà nước.- Trách nhiệm cá nhân trong việc phối kết hợp với các đoàn thể khác trong trường có lúc chưa đạt hiệu quả cao nhất.- Đôi lúc chưa chủ động trong tổ chức thực hiện một số hoạt động. Trong công việc đôi lúc còn chưa mạnh dạn, thẳng thắn góp ý cho đồng nghiệp- Chưa cương quyết trong xử lí vi phạm, làm việc còn nể nang tình cảm trong công tác phê bình và tự phê bình.III. Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém- Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.- Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.- Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ- Mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý, nhiệm vụ chính trị được giao.- Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống- Luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên.Biện pháp khắc phục:- Trong thời gian tới sẽ phát huy những ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm trên để bản thân được hoàn thiện hơn.- Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những hành động và việc làm cụ thể trong thực hiện công việc và nhiệm vụ được giao. Tự nhận mức xếp loại chất lượng Đảng viên, cán bộ, công chức:Mức 2: Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.     NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM(Ký, ghi họ tên) ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊNNhận xét, đánh giá của chi ủy:........... ............ ............. ................ .............. .................. ................ ...............Chi bộ phân loại chất lượng:........... ............ ............. ................ .............. .................. ................ ..........................., ngày...tháng...năm....T.M CHI ỦYBí thưĐảng ủy (chi ủy cơ sở) phân loại chất lượng:........... ............ ............. ................ .............. .................. ................ ................................., ngày...tháng...năm...     T.M ĐẢNG ỦYTrên đây là một số thông tin về mẫu bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhân bạn đọc tham khảo. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ. Hoặc bạn có thể tra cứu các thủ tục qua trang Thủ tục pháp luật của chúng tôi. 
Bài viết
[MỚI]Địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệpTừ 2021, tên địa điểm kinh doanh phải bao gồm cả tên doanh nghiệp. Đây là nội dung mới được Quốc hội đề cập đến tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Quy định mới về tên địa điểm kinh doanhCụ thể, Điều 40 Luật Doanh nghiệp 2020 nêu rõ:Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện, cụm từ “Địa điểm kinh doanh” đối với địa điểm kinh doanh.Hiện nay, Luật Doanh nghiệp năm 2014 không yêu cầu với địa điểm kinh doanh mà chỉ quy định tên chi nhánh, văn phòng đại diện phải mang tên doanh nghiệp kèm cụm từ “chi nhánh” với chi nhánh, cụm từ “văn phòng đại diện” với văn phòng đại diện.  Quy định mới về tên địa điểm kinh doanhNgoài ra, Điều 41 Luật 2020 cũng có quy định cụ thể với tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh gồm:– Phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu;– Phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh. Trong đó, tên chi nhánh, văn phòng đại diện được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu… do chi nhánh, văn phòng đại diện phát hành.Hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh* Thành phần hồ sơTheo Quyết định 1523/QĐ-BKHĐT, hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh bao gồm:– Thông báo lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp theo mẫu tại Phụ lục II-11 Nghị định 122/2020/NĐ-CP.– Đối với các doanh nghiệp đang hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương chưa thực hiện bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp để được cấp đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấp phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp phải nộp kèm theo:+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế;+ Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.Lưu ý: Trường hợp không phải Chủ sở hữu hoặc Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp đến nộp hồ sơ: người được ủy quyền phải nộp văn bản uỷ quyền kèm bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân:– Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.– Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế còn hiệu lực.* Số lượng hồ sơ: 01 bộTrình tự thủ tục lập địa điểm kinh doanhBước 1: Nộp hồ sơCó 02 cách thức để nộp hồ sơ, cụ thể:Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt địa điểm kinh doanh hoặc chi nhánh.Cách 2: Đăng ký qua mạng tại Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bằng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh . Đối với Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh phải đăng ký qua mạng.Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơBước 3: Nhận kết quả* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc* Lệ phí giải quyết:– 50.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa Phòng Đăng ký kinh doanh.– Miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử.Trên đây là bài viết tham khảo về một số quy định mới về hộ kinh doanh từ năm 2021. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.
Bài viết
Trong bối cảnh tài chính cá nhân ngày càng phổ biến, các tổ chức tín dụng chơi một vai trò quan trọng trong việc cung cấp tiền mặt và dịch vụ tài chính cho người dân. Trong số những tổ chức này, FE Credit là một cái tên được nhiều người biết đến, đặc biệt trong lĩnh vực đòi nợ. Họ thực hiện một loạt biện pháp để đảm bảo khách hàng tuân thủ thỏa thuận và trả nợ đúng hạn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách FE Credit thực hiện quy trình đòi nợ và những điều quy định liên quan.1. Fe credit được hiểu là gì?Fe Credit bắt đầu hoạt động vào năm 2015 sau khi trước đó là một phần của VPBank, một trong những Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng. Tuy nhiên, từ năm 2015 trở đi, FE Credit đã hoạt động độc lập dưới tư cách là Công ty TNHH Tài chính FE Credit.Kể từ đó, FE Credit đã phục vụ hơn 10 triệu người dân thông qua mạng lưới gồm hơn 13,000 điểm bán hàng và hơn 17,500 nhân viên, cùng với hơn 9,000 đối tác. Chủ yếu, FE Credit chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính tiêu dùng như vay tiền mặt, thẻ tín dụng, vay mua xe máy và vay mua điện thoại di động.Chúng ta đã quen thuộc với FE Credit qua các chương trình mua sắm trả góp 0% tại các đại lý bán hàng điện máy và xe hơi trên toàn quốc. Đây là một phương thức nhanh chóng và tiện lợi để đáp ứng nhu cầu vay tiền của những người cần tài chính gấp.2. Fe credit đòi nợ hiện nay như thế nào?Để thu hồi khoản nợ từ những người vay tiền không tuân thủ hoặc cố ý không trả nợ, nhân viên đội ngũ đòi nợ của FE Credit thực hiện các phương thức sau:Nhắn tin đòi nợ: Đây là một trong những phương thức phổ biến để đòi nợ. Ban đầu, tin nhắn từ nhân viên đòi nợ sẽ mang tính nhẹ nhàng và lịch sự, nhưng nếu không nhận được phản hồi hoặc thanh toán, tin nhắn sẽ trở nên cứng rắn. Ban đầu, sẽ có nhắn tin qua điện thoại.Liên hệ qua mạng xã hội: Trong trường hợp người vay không phản hồi tin nhắn hoặc cuộc gọi, bộ phận đòi nợ có thể thực hiện liên hệ thông qua mạng xã hội.Cuộc gọi điện thoại đòi nợ: FE Credit sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau, do đó, khó nhận biết cuộc gọi từ họ. Một số người có thể cố gắng chặn cuộc gọi từ FE, nhưng không thể chặn được tất cả.Tăng cường áp lực: Nếu người vay tiếp tục không trả tiền, nhân viên đòi nợ sẽ tăng cường áp lực theo từng cấp độ. FE Credit có thể thậm chí đưa vụ việc ra tòa án nếu người vay không hợp tác.Liên quan đến người thân: Khách hàng sẽ cung cấp danh sách bạn bè và người thân cho FE Credit, bao gồm tên, số điện thoại và tài khoản mạng xã hội, để FE Credit nhắc nhở người vay trả nợ. Đây là một hình thức đòi nợ khiến cho cả người vay và người thân cảm thấy không thoải mái, vì nó tiết lộ thông tin cá nhân về tình trạng nợ của người vay.Vậy nếu bạn không trả hoặc cố ý không trả nợ, FE Credit sẽ thực hiện các biện pháp đòi nợ như nhắn tin, cuộc gọi điện thoại, và thậm chí làm phiền người thân. Mức độ của các biện pháp này sẽ phụ thuộc vào mức độ hợp tác của người vay.3. Quy trình fe credit đòi nợ như thế nào? Quy trình đòi nợ của FE Credit tuân theo một chuỗi bước như sau:Nhắc nhở trước hạn: Trước khi hạn trả nợ hoặc kỳ trả góp đến gần, nhân viên của FE Credit sẽ liên hệ với khách hàng. Họ sẽ thông báo địa điểm và ngày tháng thanh toán nếu khách hàng phản hồi.Liên tục nhắc nhở: Nếu khách hàng không tuân thủ thời hạn trả nợ, nhân viên sẽ tiếp tục gọi điện thoại và nhắn tin nhắc nhở. Nếu khách hàng không phản hồi hoặc ngắt kết nối, FE Credit sẽ tăng cường áp lực thông qua các cuộc gọi từ những người khác với mức độ đòi nợ tăng dần.Đòi nợ qua mạng xã hội: FE Credit sẽ tiếp tục đòi nợ trên các mạng xã hội như Facebook và Zalo nếu cuộc gọi điện thoại không đạt được. Các thông điệp có thể trở nên khó chịu và đe dọa kiện ra tòa.Liên hệ với bạn bè hoặc người thân: Trong một nỗ lực cuối cùng, FE Credit có thể liên hệ với danh sách bạn bè hoặc người thân được cung cấp bởi khách hàng. Tuy nhiên, phương pháp này thường gây xung đột và mất mát mối quan hệ.Gửi giấy báo nợ: Nếu không có sự hợp tác từ khách hàng, FE Credit sẽ gửi giấy báo nợ đến địa chỉ được ghi trong hợp đồng vay.Tố tụng tại tòa: Trong những trường hợp với số nợ lớn, FE Credit có thể đưa vụ việc ra tòa để giải quyết và đòi nợ một cách hợp pháp.Vậy, quy trình đòi nợ sẽ tăng dần theo mức độ trì hoãn trả nợ của người vay, và FE Credit sẽ áp dụng biện pháp đòi nợ tương ứng cho đến khi nợ được thanh toán hoàn toàn.4. Fe Credit đòi nợ làm phiền liên tục cần phải làm gì?Theo quy định tại Khoản 7 Điều 1 Thông tư 18/2019/TT-NHNN, các biện pháp đôn đốc và thu hồi nợ phải tuân theo nguyên tắc phù hợp với đặc thù của khách hàng, các quy định của pháp luật, và chỉ có thể được áp dụng sau khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bảo mật thông tin của khách hàng phải được tuân theo quy định của pháp luật. Do đó, không được áp dụng các biện pháp như sau:Đe dọa khách hàng: Không được sử dụng các biện pháp đe dọa đối với khách hàng, trong đó số lần nhắc nợ tối đa là 05 lần trong một ngày, nhưng phải tuân theo khoảng thời gian từ 7 giờ sáng đến 21 giờ tối.Thu hồi nợ đối với tổ chức, cá nhân không có nghĩa vụ trả nợ: Không được áp dụng các biện pháp đòi nợ, gửi thông tin về việc thu hồi nợ của khách hàng đối với tổ chức hoặc cá nhân không có nghĩa vụ trả nợ.Căn cứ vào quy định tại Điểm g Khoản 3 Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, việc sử dụng thông tin số để đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, hoặc vu khống uy tín của người khác có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.Vậy nếu trong trường hợp FE Credit đòi nợ nhiều lần mà không có nghĩa vụ trả nợ từ phía khách hàng hoặc không có quan hệ gì với người vay, người bị làm phiền có thể liên hệ với doanh nghiệp viễn thông mà họ là khách hàng hoặc gửi đơn khiếu nại cho Sở Thông tin và Truyền thông địa phương để yêu cầu giải quyết.Kết luận:FE Credit là một trong những tổ chức tài chính quan trọng tại Việt Nam, và việc họ đòi nợ là một phần quan trọng của hoạt động kinh doanh của họ. Tuy nhiên, quá trình đòi nợ phải tuân theo quy định của pháp luật và phải được thực hiện một cách công bằng và đúng luật. Khách hàng cũng cần hiểu rằng trách nhiệm trong việc trả nợ là rất quan trọng, và việc hợp tác với FE Credit có thể giúp tránh được những tình huống không mong muốn. 
Bài viết
KHỦNG HOẢNG TRUYỀN THÔNG - ẢNH HƯỞNG – BÀI HỌC XỬ LÝ  KHỦNG HOẢNG Khủng hoảng truyền thông có thể xảy ra với các thương hiệu bất kỳ lúc nào nhất là trong thời đại mạng xã hội đang bùng nổ. Việc kiểm soát khủng hoảng cho các thương hiệu cần có những chiến lược xử lý và phương pháp giải quyết nhanh chóng. Đặc biệt để lấy lại niềm tin của khách hàng đòi hỏi doanh nghiệp phải có động thái rõ ràng và tích cực. Bởi vậy, khủng hoảng truyền thông luôn là “bóng đen” đối với các doanh nghiệp. Vậy khủng khoảng truyền thông là gì? Nó được hình thành như thế nào ? Có ảnh hưởng ra sao ?Bài viết dưới đây là một nghiên cứu bao gồm các ví dụ cụ thể, file dowload tình huống tại cuối bài, phân tích và giải pháp chi tiết về Khủng hoảng truyền thôngKhủng hoảng truyền thông là gì?Khủng hoảng truyền thông là cụm từ tiếng Việt được dịch ra từ chữ crisis. Định nghĩa chung, khủng hoảng truyền thông là những sự kiện xảy ra ngoài tầm kiểm soát của công ty khi có thông tin bất lợi về công ty hay sản phẩm. Sự bất lợi này đe dọa đến việc tiêu thụ sản phẩm hoặc làm giảm uy tín của công ty.Theo định nghĩa giáo khoa, “khủng hoảng truyền thông là bất kỳ một sự kiện ngoài ý muốn nào mang mối đe dọa nghiêm trọng đến uy tín của công ty hoặc niềm tin của các bên liên quan. Sự kiện có thể là một hành động vi phạm lòng tin, một sự thay đổi trong môi trường cạnh tranh, cáo buộc bởi các nhân viên hoặc những người khác, một nghị định đột ngột của chính phủ, lỗ hổng trong sản phẩm, hoặc bất kỳ tác động tiêu cực nào khác” hay nói một cách đơn giản, “khủng hoảng là bất kỳ một sự kiện nào có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của công ty đối với công chúng của nó”.Ba yếu tố chung cho một cuộc khủng hoảng: Mối đe dọa đối với tổ chứcYếu tố bất ngờThời gian quyết định ngắnVenette  lập luận rằng “khủng hoảng là một quá trình biến đổi trong đó hệ thống cũ không còn có thể được duy trì”. Do đó, yếu tố thứ tư của khủng hoảng là sự cần thiết phải thay đổi. Nếu không cần thay đổi, sự kiện có thể được mô tả chính xác hơn là sự cố hoặc sự cố.Các loại khủng hoảng truyền thôngBất kỳ một sự việc nào cũng có mối quan hệ biện chứng giữa “nguyên nhân – kết quả”. Đúng vậy, các cuộc khủng hoảng truyền thông không tự nhiên sinh ra mà nó có thể xuất phát từ các xung đột chính, cơ bản như:Xung đột lợi ích: Một nhóm các cá nhân hoặc nhóm có mâu thuẫn với các tập đoàn về những lợi ích nhất định từ đó dẫn đến các hoạt động chống phá để mang lợi ích về phe mình. Các hoạt động chủ yếu của xung đột này là tẩy chay. Xung đột này, trên thị trường khốc liệt hiện nay thì thường xuyên xảy ra.Cạnh tranh không công bằng: Công ty hoặc tổ chức đối thủ có các động thái vượt ngoài khuôn khổ pháp luật nhằm chống phá, bôi nhọ, hạ nhục danh tiếng của công ty kia. Tuy các hoạt động này đã được giới hạn nhưng vẫn còn đó mà cụ thể là hành động bắt nạt trên mạng.“Một con sâu làm rầu nồi canh”: Một cá nhân đại diện trong công ty, tổ chức có hành vi phạm tội, gây rúng động trong cộng đồng, khiến cộng đồng mất niềm tin và quay lưng với tổ chức. Trường hợp này cũng rất hay xảy ra ví dụ như vụ việc của Agribank.Khủng hoảng liên đới: Đối tác của công ty mình bị vướng vào vòng lao lý, từ đấy có một số tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội nhắm vào làm bôi nhọ danh tiếng công ty khi đánh đồng công ty với những việc làm sai trái của đối tác.Khủng hoảng tự sinh: Các hoạt động truyền thông, sản phẩm hay dịch vụ vô tình có những lỗi hoặc phốt dẫn đến sự bất bình và lan truyền rộng rãi. Đây là lý do thường xuyên và phổ biến trong các doanh nghiệp. Ví dụ: vụ chai nước có ruồi của công ty Tân Hiệp Phát.Khủng hoảng chồng khủng hoảng: Là khi công ty, tổ chức xử lý truyền thông không khéo, không có thái độ thành khẩn sửa chữa lỗi lầm dẫn đến sự phẫn nộ sâu sắc hơn từ cộng đồng. Khủng hoảng này thường xảy ra khi công ty không có một chiến lược giải quyết khủng hoảng quy củ, cẩn thận.Và kết quả của những loại xung đột cộng thêm nhiều gia vị của truyền thông đã tạo nên những cuộc khủng hoảng truyền thông. Khủng hoảng truyền thông vừa là cơ hội, cũng vừa là thách thức đối với các doanh nghiệp. Căn cứ vào mức độ ảnh hưởng, tính chất của cuộc khủng hoảng, có thể chia thành các loại khủng hoảng truyền thông như sau:Khủng hoảng âm ỉLà những khủng hoảng hay vấn đề một nhóm người đã có với công ty, tổ chức nhưng những vấn đề này quá nhỏ hoặc nó chưa đủ sức lan truyền rộng ra cộng đồng. Nhưng càng về lâu về dài, những vấn đề lớn dần và phát sinh khủng hoảng rộng lớn. Khi khủng hoảng phát sinh, doanh nghiệp rất khó giải quyết vì sự chậm trễ trong thay đổi không mang lại giá trị tích cực đến khách hàng. Khi phát sinh các nguy cơ âm ỉ, doanh nghiệp nên có sự đánh giá suy xét từ đó chặn đứng các nguy cơ có thể có.Khủng hoảng bất chợtLà những khủng hoảng bất chợt xuất hiện mà không có cảnh báo hay dự đoán như một chai nước bị kém chất lượng hay nhân viên phạm tội, những khủng hoảng này lỗi không hoàn toàn do công ty và cách giải quyết nên là thành thật xin lỗi, giải quyết hậu quả bằng tất cả khả năng.Khủng hoảng đa kênhKhủng hoảng đa kênh (Omni-channel) chứa nhiều khả năng gây hại nhất vì nó thu hút sự chú ý của nhiều kênh truyền thông. Nếu một thương hiệu đang đối phó với một tình huống cực đoan, chẳng hạn như cáo buộc quấy rối nơi làm việc, thu hồi sản phẩm hoặc các hành vi không phù hợp tại công ty, thì nó có thể phải đón nhận phản hồi tiêu cực trên phương tiện truyền thông xã hội và trên các phương tiện truyền thông truyền thống.Chuẩn bị đối phó bằng cách có một kế hoạch quản lý khủng hoảng mạnh mẽ thường xuyên được áp dụng và cập nhật. Trong những tình huống như thế này, một phản ứng nhanh chóng và xác thực có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Đảm bảo rằng tất cả các tin nhắn được đăng không chỉ trên trang web của công ty mà còn trên bất kỳ kênh xã hội nào đang nhận được phản hồi tiêu cực. Và mặc dù tính nhất quán trong thông điệp của công ty là chìa khóa, từ ngữ nên được chau chuốt để thể hiện thái độ chân thành.Với các mức độ, phương thức khủng hoảng khác nhau như vậy, thì liệu khủng hoảng truyền thông  tất cả đều là xấu, hay nó chính là một bàn đạp thể hiện sự đẳng cấp, khốn khéo của con người và là cơ hội cho các doanh nghiệp chuyển mình, vươn lên?Ảnh hưởng của khủng hoảng truyền thôngNền kinh tế phát triển càng năng động, quyền con người được đề cao, sức mạnh truyền thông ngày càng lớn, tất cả đều có 2 mặt: tích cực và tiêu cực.  Khủng hoảng truyền thông là bất kì một chuyện xấu gì xảy đến với doanh nghiệp hoặc tổ chức được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội truyền thông, làm ảnh hưởng đến danh tiếng từ đó ảnh hưởng đến kết quả hoạt động, kinh doanh của các đối tượng bị khủng hoảng tác động đến.Khủng hoảng truyền thông thường kéo theo các cảm xúc tiêu cực không cần thiết mà hệ quả mang lại rất nặng nề:Làm lu mờ phán đoán chính xác.Tổn hại đến các đối tác của tổ chức bị khủng hoảng.Có tính lan truyền cao.Tính chính trực và danh tiếng của công ty cũng sẽ bị ảnh hưởng rõ nét phụ thuộc vào hành động của họ. Việc giải quyết kịp thời các khủng hoảng truyền thông là một bài toán khó của mọi ban ngành tổ chức. Khi gặp phải khủng hoảng, các cấp lãnh đạo, phòng ban nên có sự đối thoại nhanh chóng, rõ ràng để từ đó có thể giải quyết hiệu quả khủng hoảng, đặc biệt là khủng hoảng truyền thông xã hội. Các ngành nghề dễ bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng có thể kể đến thương mại điện tử, mạng xã hội, ngành thời trang,..Ví dụ, Những năm vừa qua, đã không ít các thương hiệu thiết sót trong việc xử lý khủng hoảng truyền thông. Như sự việc đáng tiếc của hãng Boeing để xảy ra hai vụ tai nạn nghiêm trọng đối với máy bay 737 Max 8 mới của mình, hãng phải chấp nhận mất doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phần đã giảm hơn 40% so với năm 2018. Hay trường hợp của Taco Bell xử trí khi nhân viên làm ảnh hưởng xấu đến thương hiệu trên Facebook…Khủng hoảng truyền thông là điều mà mọi doanh nghiệp đều không muốn xảy ra. Trong việc xử lý khủng hoảng, sẽ không có một quy trình chuẩn nào cả. Vì trong quá trình diễn ra khủng hoảng, sự việc biến đổi không ngừng. Nên cái doanh nghiệp cần chính là sự chuẩn bị. Và áp dụng linh hoạt các nguyên tắc xử lý khủng hoảng truyền thông. Sao cho phù hợp với từng tình huống, diễn biến tình hình bấy giờ.Tuy nhiên, cũng không thể nói hoàn toàn, khủng hoảng truyền thông đều có tác động xấu. Bởi lẽ, khủng hoảng cũng có thể là chất xúc tác có tác dụng kích thích tính năng động sáng tạo, huy động tối đa tiềm lực trí tuệ của con người, cộng đồng và xã hội. Chỉ cần, kịp thời đưa ra nhưng giải pháp, chiến lược phù hợp để xử lý thì tất cả có thể biến thành cơ hội hành động kêu gọi một cách thông minh, thì đương nhiên sẽ biến “nguy thành an” biến “ khó khăn thành cơ hội”. Điển hình như: KFC Xử lý khủng hoảng truyền thông tốt có thể giúp bạn biến bê bối thành một chiến lược độc đáo và thu về những phản hồi tích cực.Như vậy, thực tế đã chứng minh, có nhiều doanh nghiệp đã thật sự thất bại, điêu đứng trên bờ vực phá sản,…vì khủng khoảng truyền thông, nhưng cũng có nhiều doanh nghiệp trở mình trên đường đua một cách ngoại mục.Các giải pháp xử lý khủng hoảng truyền thông THƯỜNG THẤYNhanh chóng đánh giá vấn đề gây khủng hoảngĐiều đầu tiên khi có những dấu hiệu khủng hoảng truyền thông là lập tức chúng ta phải tiếp cận và đánh giá vấn đề trong thời gian ngắn nhất. Trong đó, đặt ra các câu hỏi là một cách hiệu quả để nhìn nhận vấn đề một cách trực quan nhất.Vấn đề này có ảnh hưởng đến uy tín và danh tiếng của tổ chức, doanh nghiệp? Nó có ảnh hưởng đến bộ máy cấp cao hay không? Mức độ nghiêm trọng của vấn đề truyền thông nằm mà doanh nghiệp bạn đang gặp phải nằm ở khoảng nào ?Phản hồi với các đối tác, khách hàngThực tế, tốc độ phản hồi khách thực sự rất quan trọng khi khủng hoảng truyền thông xảy ra. Sự im lặng và thụ động sẽ biến mọi tình huống trở nên tệ hại hơn và nhận được nhiều sự giận dữ hơn.Hãy luôn trong tư thế sẵn sàng nhận các phàn nàn từ phía các đối tác, khách hàng và phản hồi ngay lập tức. Nếu bạn chưa thể có câu trả lời ngay, hãy ước tính một khoảng thời gian về phía khách hàng để họ cảm nhận rằng chúng ta thực sự quan tâm đến vấn đề họ đang mắc phải.Có thái độ tích cực và trung thựcChúng ta không nên che giấu và không rõ ràng với truyền thông, mạng xã hội khi có khủng hoảng truyền thông xảy ra.Lên tiếng trên mạng xã hội, đưa ra thông cáo, lời xin lỗi trình bày rõ ràng vấn đề chúng ta đang mắc phải và đưa ra phương hướng giải quyết chính là phương pháp để trấn an khách hàng, đối tác đồng thời nhận được sự thông cảm của dư luận.Như CMO Will McInnes của Brandwatch từng nói: “Chiến dịch có thể sẽ sai. Các thông điệp được kiểm tra trong nhóm sẽ không hiệu quả.Nhân viên sẽ không hành động đúng. Nhưng người tiêu dùng sẽ chấp nhận lỗi lầm khi nhận được những phản hồi phù hợp.”Xây dựng quy trình bài bản đề phòng khủng hoảng truyền thôngNgười ta vẫn thường nói: “Phòng bệnh hơn chữa bệnh.” Cách tốt nhất để xử lý khủng hoảng truyền thông là tiêu diệt triệt để những lối mòn có thể dẫn đến khủng hoảng truyền thông trước khi nó xảy ra. Có những cách để ngăn chặn khủng hoảng truyền thông như:Xây dựng một đội ngũ thiết kế và quản lý web chuyên nghiệp để đăng tải và cập nhập thông tin kịp thờiKiểm soát chặt chẽ những thông tin phát tán trên mạng xã hội.Cẩn thận kiểm tra tất cả những sản phẩm truyền thông (viral videos, photos…) trước khi tạo chiến dịch truyền thông.Không nên quảng cáo quá xa vời thực tế, lố lăng về chất lượng doanh nghiệp.Có rất nhiều phương pháp xử lý khủng hoảng truyền thông, sự lựa chọn phương pháp giải quyết phù hợp là rất quan trọng nó quyết định đến sự thành bại.VÍ DỤ Khủng hoảng truyền thông của United Airlines: Bài học về quản lý khủng hoảng và giữ uy tín"Mở đầu: Trong lịch sử của ngành hàng không, khủng hoảng truyền thông của United Airlines vào năm 2017 là một ví dụ điển hình về cách một sự cố có thể gây tổn hại lớn đến hình ảnh của một công ty. Bài viết này sẽ phân tích nguyên nhân, quá trình và kết quả của sự cố này, cũng như bài học quan trọng về quản lý khủng hoảng truyền thông.Nguyên nhân: Sự cố bắt đầu khi một video ghi lại cảnh một hành khách bị kéo ra khỏi máy bay của United Airlines trở nên viral trên mạng xã hội. Hành khách này đã mua vé và ngồi xuống ghế của mình, nhưng sau đó đã bị yêu cầu rời khỏi máy bay do quá tải. Khi người đàn ông này từ chối, anh ta đã bị lực lượng an ninh kéo ra khỏi máy bay một cách bạo lực.Quá trình: Sau khi video này trở nên phổ biến trên mạng xã hội, United Airlines đã phải đối mặt với sự chỉ trích gay gắt từ cộng đồng trực tuyến và truyền thông. Ban đầu, CEO của United Airlines đã phát hành một tuyên bố bào chữa cho hành động của nhân viên an ninh và không xin lỗi trực tiếp đến hành khách bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, sau khi gặp phản ứng tiêu cực từ cộng đồng, CEO đã phát hành một tuyên bố xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ để sự cố tương tự xảy ra lại.Kết quả: United Airlines đã phải trả giá đắt cho khủng hoảng truyền thông này. Giá cổ phiếu của hãng đã giảm sút, và hãng đã mất đi sự tin tưởng của khách hàng. Tuy nhiên, sau khi xin lỗi và thực hiện các biện pháp cải thiện, hãng đã dần khôi phục lại uy tín của mình.Bài học: Khủng hoảng truyền thông này cho thấy sự quan trọng của việc xử lý tình huống một cách nhân văn và tôn trọng quyền lợi của khách hàng. Ngoài ra, việc phản hồi nhanh chóng và chân thành cũng rất quan trọng trong việc giảm thiểu thiệt hại cho hình ảnh của doanh nghiệp. Cuối cùng, việc xây dựng một kế hoạch truyền thông khẩn cấp và đào tạo nhân viên về cách xử lý khủng hoảng truyền thông cũng rất quan trọng.Kỹ năng quan trọng trong việc xử lý khủng hoảng truyền thông: Bí quyết giữ vững uy tín doanh nghiệp - GIẢI PHÁP TƯ VẤN THỰC TẾ chỉ có tại TTPL.VNKhủng hoảng truyền thông có thể xảy ra bất ngờ và gây ra những thiệt hại lớn đối với hình ảnh và uy tín của doanh nghiệp. Để đối phó hiệu quả với những tình huống khó khăn này, doanh nghiệp cần có các chiến lược xử lý khủng hoảng truyền thông hiệu quả. Dưới đây là bốn chiến lược quan trọng mà mọi doanh nghiệp nên áp dụng.Xây dựng chiến lược CHI TIẾT xử lý khủng hoảng: Để đối phó với khủng hoảng truyền thông, doanh nghiệp cần có một chiến lược xử lý khủng hoảng rõ ràng. Việc này cần sự giúp sức của nhiều hệ thống, xây dựng chi tiết chiến lược là không thể thiếu.Điều này bao gồm việc xác định trước các bước cần thực hiện, lựa chọn kênh truyền thông và xác định thông điệp cần truyền đạt.Xây dựng kế hoạch seeding mạng xã hội: Seeding là việc sử dụng các tài khoản mạng xã hội để truyền đạt thông điệp của doanh nghiệp đến cộng đồng trực tuyến. Doanh nghiệp cần xây dựng một kế hoạch seeding hiệu quả để đảm bảo thông điệp của mình được truyền đạt đến đối tượng mục tiêu một cách hiệu quả.Xây dựng hệ thống báo chí và trang mạng cùng ngành: Doanh nghiệp cần xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với báo chí và trang mạng cùng ngành. Điều này giúp doanh nghiệp có thể truyền đạt thông điệp của mình đến cộng đồng một cách nhanh chóng và hiệu quả.Xây dựng một kế hoạch truyền thông khẩn cấp: Một kế hoạch truyền thông khẩn cấp giúp doanh nghiệp xác định trước các bước cần thực hiện khi xảy ra khủng hoảng. Kế hoạch này nên bao gồm việc xác định người phát ngôn, lựa chọn kênh truyền thông, và xác định thông điệp cần truyền đạt. Điều này giúp doanh nghiệp phản hồi nhanh chóng và kiểm soát tình hình.Tạo ra một đội ngũ quản lý khủng hoảng truyền thông: Đội ngũ này nên bao gồm các chuyên gia truyền thông, quan hệ công chúng và quản lý khủng hoảng. Họ sẽ chịu trách nhiệm giám sát tình hình, đưa ra quyết định và thực hiện các chiến lược xử lý khủng hoảng truyền thông.Sử dụng các kênh truyền thông khác nhau để truyền đạt thông điệp của bạn: Trong thời đại số hóa, việc sử dụng đa kênh truyền thông là cần thiết. Doanh nghiệp nên sử dụng cả truyền thông truyền thống và truyền thông số để truyền đạt thông điệp của mình. Điều này giúp doanh nghiệp tiếp cận được nhiều đối tượng khác nhau và truyền đạt thông điệp một cách hiệu quả.Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến lược xử lý khủng hoảng truyền thông: Sau khi áp dụng các chiến lược, doanh nghiệp nên theo dõi và đánh giá hiệu quả của chúng. Điều này giúp doanh nghiệp biết được những gì đã làm đúng và những gì cần cải thiện trong tương lai.Kết luận: Khủng hoảng truyền thông là một thách thức lớn đối với mọi doanh nghiệp. Tuy nhiên, với các chiến lược xử lý khủng hoảng truyền thông hiệu quả, doanh nghiệp có thể giữ vững uy tín và tiếp tục phát triển mạnh mẽ.CẦN HƯỚNG DẪN CHI TIẾT XỬ LÝ, HÃY ẤN VÀO BÌNH LUẬN BÀI VIẾT NHÉTài liệu về khủng hoảng truyền thôngDưới đây là một số tài liệu cần biết về khủng hỏang truyền thông của các thương hiệu lớn và phương thức xử lý, bài học rút ra rất hữu ích: Ngày thứ 2 đen tối và cơn ác mộng của người làm truyền thông: Tải về05 ví dụ về khủng hoảng truyền thông và bài học rút ra: Tải về10 bài học điển hình về xử lý khủng hoảng truyền thông: Tải vềCơ chế lan truyền của khủng hoảng truyền thông: Tải vềDomino-s Pizza- Dội nước dập tắt khủng hoảng truyền thông, thay vì im lặng chờ chết: Tải vềKhi nhân viên làm xấu hình ảnh thương hiệu trên facebook đừng xử trí như Taco Bell: Tải vềNestle và Bài học xử lý khủng hoảng trên mạng xã hội: Tải vềSocial Listening- khủng hoảng truyền thông của Agribank ảnh hưởng như thế nào ? Tải vềSocial Listening- Vì đâu BaBy Care gặp phải khủng hoảng truyền thông: Tải về Tổng hợp các cuộc khủng hoảng truyền thông:Trên đây là các thông tin tư vấn của Legalzone về phương án quản lý doanh nghiệp hiệu quả. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và sử dụng dịch vụ.
Bài viết
Bảo hiểm thất nghiệp là một cơ chế quan trọng, giúp hỗ trợ người lao động trong những giai đoạn khó khăn khi họ mất việc làm. Tuy nhiên, để đảm bảo hoạt động hiệu quả và bền vững của quỹ bảo hiểm thất nghiệp, việc xác định mức đóng cũng như hiểu rõ nguồn hình thành của quỹ này là vô cùng quan trọng. Bài viết sau đây sẽ phân tích và giải đáp những thắc mắc liên quan đến mức đóng và nguồn hình thành Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, giúp người đọc có cái nhìn sâu rộng và đầy đủ hơn về vấn đề này.Bảo hiểm thất nghiệp là gì?Trong bối cảnh kinh tế phức tạp, bảo hiểm thất nghiệp trở thành một giải pháp hỗ trợ quan trọng, giúp giảm nhẹ gánh nặng tài chính cho người lao động.Bảo hiểm thất nghiệp là một chế độ giúp bù lại một phần thu nhập cho những người mất việc, đồng thời hỗ trợ họ trong việc đào tạo nghề và tìm kiếm cơ hội làm việc mới, dựa trên việc đóng góp vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (theo khoản 4 Điều 3 Luật Việc làm 2013).Nhờ vào sự hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp, nhiều người lao động đã tìm ra cách giải quyết vấn đề việc làm, khẳng định vị thế của mình trên thị trường lao động và đóng góp vào sự ổn định và phát triển của xã hội.Mức đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp được xác định như nào?Mức đóng góp và trách nhiệm trong việc đóng góp vào Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp (BHTN) được quy định cụ thể theo Khoản 1 Điều 57 của Luật Việc làm năm 2013. Theo đó:- Mỗi người lao động cần đóng 1% từ tiền lương hàng tháng của mình.- Người sử dụng lao động cũng phải đóng 1% từ quỹ lương hàng tháng dành cho nhân viên đang tham gia BHTN.- Nhà nước cam kết hỗ trợ thêm tối đa 1% từ quỹ lương hàng tháng cho việc đóng góp BHTN, với ngân sách được đảm bảo bởi chính phủ trung ương.Tổng cộng, mức đóng góp vào Quỹ BHTN là 3%, với 1% từ người lao động, 1% từ người sử dụng lao động, và 1% từ sự hỗ trợ của nhà nước.Quỹ BHTN hình thành từ nhiều nguồn khác nhau:- Đóng góp từ người lao động, người sử dụng lao động và sự hỗ trợ từ nhà nước.- Lợi nhuận từ các hoạt động đầu tư của Quỹ BHTN.- Các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật, bao gồm tiền lãi từ việc trễ hạn đóng góp BHTN và các khoản thu hợp pháp khác.Quỹ BHTN được sử dụng cho các mục đích sau:- Thanh toán trợ cấp thất nghiệp.- Hỗ trợ đào tạo, cập nhật kỹ năng nghề nghiệp để giữ việc làm cho người lao động.- Hỗ trợ học nghề.- Hỗ trợ tư vấn và giới thiệu việc làm.- Chi trả bảo hiểm y tế cho người nhận trợ cấp thất nghiệp.- Chi phí quản lý BHTN theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.- Đầu tư để bảo toàn và phát triển Quỹ.Phương thức đóng tiền vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp?Cách thức đóng góp vào Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp (BHTN) diễn ra hàng tháng theo các quy định sau:- Người sử dụng lao động cần đóng góp vào BHTN theo tỷ lệ quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 57 của Luật Việc làm 2013. Họ cũng cần trích một phần từ lương của nhân viên theo tỷ lệ quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 57 của cùng một luật, để đóng góp vào Quỹ BHTN.- Sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho Quỹ BHTN tuân theo nguyên tắc đảm bảo số dư quỹ hàng năm ít nhất bằng hai lần tổng chi cho các chế độ BHTN và chi phí quản lý của năm trước. Tuy nhiên, mức hỗ trợ không vượt quá 1% quỹ lương hàng tháng dành cho BHTN của những người đang tham gia. Cách thức chuyển kinh phí như sau:Vào quý IV mỗi năm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ dựa trên dự toán thu-chi BHTN được phê duyệt để xác định kinh phí hỗ trợ cho Quỹ BHTN của năm trước, tuân theo quy định tại Khoản 1 của Điều này. Số kinh phí này sẽ được gửi đến Bộ Tài chính để chuyển vào Quỹ BHTN một lần.Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận báo cáo quyết toán từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đã được Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam chấp thuận, Bộ Tài chính sẽ thẩm định và quyết định kinh phí hỗ trợ cho Quỹ BHTN năm trước. Nếu kinh phí mà Bộ Tài chính đã cấp nhiều hơn số tiền cần hỗ trợ theo quy định tại Khoản 1 của Điều này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải trả lại phần chênh lệch cho ngân sách nhà nước. Ngược lại, nếu số tiền cấp ít hơn, Bộ Tài chính sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để phê duyệt kinh phí hỗ trợ bổ sung trong năm tiếp theo.Kinh phí hỗ trợ Quỹ BHTN đều được bảo đảm bởi ngân sách trung ương, từ nguồn chi đảm bảo xã hội đã được Quốc hội quyết định.Kết luận Mức đóng góp phải được xác định một cách hợp lý để đảm bảo quỹ có đủ kinh phí hoạt động và cùng lúc đó, không tạo áp lực tài chính quá lớn lên người lao động và người sử dụng lao động. Ngoài ra, việc hình thành quỹ từ nhiều nguồn khác nhau cần được quản lý chặt chẽ và minh bạch, điều này đòi hỏi sự phối hợp mật thiết giữa các cơ quan quản lý, người sử dụng lao động, và người lao động. Một hiểu biết đầy đủ và chi tiết về các khía cạnh này sẽ giúp người lao động cảm thấy an tâm hơn với quỹ bảo hiểm thất nghiệp, thúc đẩy sự tham gia tích cực và từ đó góp phần nâng cao chất lượng an sinh xã hội. Nếu có thắc mắc khác liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp, bạn có thể truy cập Thủ tục pháp luật để cập nhật thông tin và hướng dẫn chi tiết. 
Bài viết
Thủ tướng Phạm Minh Chính quyết định nới hạn thực hiện Chỉ thị 16Thủ tướng Phạm Minh Chính quyết định nới hạn thực hiện Chỉ thị 16 ở 19 tỉnh thành phía Nam thêm 14 ngày, yêu cầu "ai ở đâu ở đấy", tuyệt đối không để người dân rời khỏi nơi cư trú sau ngày 31/7...Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, hôm nay, 31/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có Công điện số 1063 chỉ đạo hoạt động chống dịch.Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh, thành, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tập trung chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, thực chất, hiệu quả các biện pháp cụ thể phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã ban hành trong thời gian qua.Thủ tướng quán triệt, các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16 phải thực hiện nghiêm, nhất quán theo phương châm chỉ có thể thực hiện cao hơn, sớm hơn phù hợp theo tình hình thực tiễn tại địa phương.Người dân không rời nơi cư trú sau ngày 31/7Các cơ quan tổ chức tuyên truyền rộng rãi, kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế để người dân an tâm "ai ở đâu ở đấy"; tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi nơi cư trú từ sau ngày 31/7/2021 tới khi hết giãn cách (trừ những người được chính quyền cho phép).Thủ tướng nêu rõ, lãnh đạo các tỉnh, thành chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để người dân tự ý di chuyển ra khỏi địa phương mình. Đối với người dân đã rời khỏi tỉnh xuất phát đến địa bàn tỉnh khác thì các tỉnh liên quan phải tổ chức đón, đưa về địa phương đích đến bảo đảm an toàn.Chính quyền tổ chức xét nghiệm, vận chuyển bằng xe ca (có thể bố trí xe tải chở theo xe gắn máy của người dân nếu người dân di chuyển bằng xe gắn máy), thực hiện bàn giao đầy đủ, tổ chức cách ly, giám sát y tế theo đúng quy định, không để dịch bệnh lây lan.Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh và tổ chức đưa đón người dân.Tổ chức tốt hệ thống, mạng lưới chăm sóc, điều trị người bị nhiễm vi rút SARS-CoV-2 theo các tầng điều trị; tập trung và ưu tiên năng lực, nâng cao chất lượng điều trị, đặc biệt là đối với các bệnh nhân diễn tiến nặng, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong.Thủ tướng quyết định tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 14 ngày (kể từ ngày kết thúc giãn cách xã hội theo Công văn số 969/TTg-KGVX) đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 969 ngày 17/7/2021.Những tỉnh sau một thời gian thực hiện giãn cách xã hội, nếu đã kiểm soát được dịch bệnh có thể nới lỏng giãn cách theo từng khu vực trong nội bộ tỉnh. Đối với khu vực liên tỉnh thì phải có thỏa thuận, thống nhất với các tỉnh liên quan và phải báo cáo Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 trước khi quyết định.
Bài viết
Đăng ký bằng cách đi tới Link TTPL.VNNhấp vào tài khoản chọn đăng kýChọn Doanh nghiệpNếu bạn là Doanh nghiệp thường Hãy chọn Doanh nghiệpNếu bạn là công ty luật hãy chọn Công ty LuậtLưu ý: khi bạn chọn sẽ xuất hiện vành vàng ở loại hình bạn chọn, nếu không chọn sẽ gây lỗiĐiền thông tin theo hướng dẫnLưu ý: Email và số điện thoại phải có thực, tránh trường hợp mất tài khoản sau nàyĐăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu đã dùngLưu ý: bạn cũng có thể dùng Số điện thoại và mật khẩu để đăng nhậpĐăng nhập vào sử dụng phần mềm quản lý công việcBạn có thể đăng nhập ngay bằng phần Dashboard tuy nhiên nếu muốn dùng tài khoản Pro (đầy đủ quyền) Hãy sử dụng nút mua ( Miễn phí)Hãy mua gói LGZ DIAMOND - Hiện tại đang miễn phí trọn đờiNhư vậy bạn đã tạo được một công ty hoàn chỉnh cho mình, Hãy thêm nhân viên và tiếp tục hoạt động miễn phí.Hotline:Hướng dẫn kỹ thuật: 0888889225Hướng dẫn chung: 0888889366