0888889366
Danh mục
LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG
Văn An
39 ngày trước
Bài viết
Thủ tục thanh toán chi phí chuyển nhượng tài sản và quyền sử dụng đất
Thành Phần Hồ Sơ Thanh Toán Chi Phí Bán Tài Sản Đất, Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Đất Theo Điều 18 Nghị định 167/2017/NĐ-CP, việc thực hiện thanh toán chi phí liên quan đến việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần có các hồ sơ sau:Văn Bản Đề Nghị Thanh Toán Chi Phí:Bao gồm đề nghị thanh toán chi phí từ cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp sở hữu tài sản bán.Trong văn bản này cần nêu rõ các thông tin quan trọng như số tiền thu được từ việc bán tài sản trên đất hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tổng chi phí liên quan đến giao dịch, và thông tin về tài khoản tiếp nhận thanh toán. Số lượng: 01 bản chính.Quyết Định Bán Tài Sản Đất, Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Đất:Bản sao quyết định bán tài sản trên đất hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của cơ quan hoặc cá nhân có thẩm quyền. Số lượng: 01 bản sao.Các Hồ Sơ, Giấy Tờ Chứng Minh:Bao gồm các hồ sơ, giấy tờ chứng minh cho các khoản chi như: dự toán chi được duyệt, hợp đồng thuê dịch vụ thẩm định giá, đấu giá, phá dỡ, hóa đơn, phiếu thu tiền (nếu có). Số lượng: 01 bản sao.Bằng việc tổ chức và chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ này theo quy định sẽ giúp quá trình thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất diễn ra hiệu quả và đảm bảo theo quy định của pháp luật.Cách Thức Thực Hiện Thanh Toán Chi Phí Bán Tài Sản Đất, Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Đất Theo Nghị Định 167/2017/NĐ-CPTheo quy định của Nghị định 167/2017/NĐ-CP, việc thực hiện thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất yêu cầu các bước sau:Cách Thức Thực Hiện: - Tổ chức hoặc cá nhân lựa chọn gửi hồ sơ và thực hiện thủ tục hành chính thông qua một trong các phương thức sau: + Trực tiếp; + Qua đường bưu điện (bưu chính công ích); + Trực tuyến (dịch vụ công trực tuyến mức độ 3).Địa Điểm Thực Hiện: - Cơ quan hoặc đơn vị tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp là Trung tâm Giải quyết Thủ tục Hành Chính. - Các cơ quan thực hiện bao gồm Sở Tài Chính và Chủ tài khoản tạm giữ (Sở Tài Chính hoặc Phòng Tài Chính - Kế Hoạch cấp huyện).Đối Tượng Thực Hiện Thủ Tục Hành Chính: - Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có tài sản bán và cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 4 Nghị Định 167/2017/NĐ-CP, cũng như chủ tài khoản tạm giữ.Cơ Quan Giải Quyết Thủ Tục Hành Chính: - Bộ Tài Chính hoặc Cục Tài Chính - Bộ Quốc Phòng, Cục Tài Chính - Bộ Công An, hoặc Sở Tài Chính tùy thuộc vào cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc doanh nghiệp thuộc trung ương hay địa phương quản lý.Việc tuân thủ quy trình này sẽ giúp việc thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất diễn ra một cách hiệu quả và theo quy định của pháp luật.Thủ tục thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đấtTheo quy định của Điều 18 Nghị định 167/2017/NĐ-CP, thủ tục thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất gồm các bước sau:Bước 1: Tổ Chức Các Khoản Chi Phí: - Cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc doanh nghiệp có tài sản bán phải quản lý số tiền thu được từ bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 36 Nghị định 151/2017/NĐ-CP.Bước 2: Thực Hiện Thanh Toán: - Nội dung chi, mức chi được thực hiện theo quy định tại khoản 4 và khoản 5 của Nghị định 151/2017/NĐ-CP. - Cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm tập hợp các chi phí và gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.Bước 3: Đề Nghị Thanh Toán: - Hồ sơ đề nghị thanh toán gồm văn bản đề nghị thanh toán, quyết định bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, và các giấy tờ chứng minh cho các khoản chi.Bước 4: Thực Hiện Thanh Toán: - Cơ quan có thẩm quyền lập phương án và thẩm định các khoản chi phí. - Chủ tài khoản tạm giữ cấp tiền cho cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản bán để thực hiện chi trả các khoản chi phí.Bước 5: Hoàn Tất Thanh Toán: - Trong thời hạn 30 ngày, cơ quan có thẩm quyền lập phương án và thẩm định các khoản chi phí liên quan, cấp tiền để chi trả các khoản chi phí đúng theo quy định của pháp luật.Câu hỏi liên quanCâu hỏi: Phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho con là bao nhiêu? Trả lời: Phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho con có thể phụ thuộc vào diện tích đất, vùng địa lý và quy định cụ thể của địa phương. Đề xuất liên hệ với cơ quan địa phương hoặc dịch vụ chuyên nghiệp để biết thông tin chi tiết về việc chuyển nhượng đất.Câu hỏi: Lệ phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất được quy định như thế nào?Trả lời: Lệ phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất thường được quy định bởi cơ quan chức năng, có thể phụ thuộc vào giá trị giao dịch và diện tích đất. Thông tin chi tiết về lệ phí này có thể được xác định thông qua các quy định của pháp luật địa phương hoặc tư vấn từ luật sư chuyên nghiệp.Câu hỏi: Quy định về giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất như thế nào? Trả lời: Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất được xác định dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm diện tích, vị trí và giá trị thực tế của đất. Thông tin cụ thể về quy định này có thể được tìm hiểu từ các quy định pháp luật địa phương hoặc thông qua dịch vụ tư vấn pháp lý chuyên nghiệp.Câu hỏi: Phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất là bao nhiêu? Trả lời: Phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất có thể biến đổi tùy thuộc vào diện tích và giá trị thực tế của đất, cũng như quy định của cơ quan quản lý địa phương. Đề xuất tìm hiểu thông tin cụ thể từ cơ quan chức năng hoặc các nguồn tư vấn pháp luật.Câu hỏi: Phí chuyển nhượng đất ở nông thôn như thế nào? Trả lời: Phí chuyển nhượng đất ở nông thôn thường thấp hơn so với đô thị và có thể được quy định dựa trên diện tích và vùng địa lý. Thông tin chi tiết về quy định này có thể được tìm hiểu qua các quy định của địa phương hoặc từ dịch vụ tư vấn pháp luật.Câu hỏi: Ai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất? Trả lời: Thường thì người mua hoặc người chuyển nhượng đất sẽ có trách nhiệm nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất, nhưng các quy định cụ thể có thể khác nhau tùy thuộc vào quy định của địa phương và loại giao dịch. Đề xuất tham khảo thông tin cụ thể từ cơ quan thuế địa phương hoặc từ nguồn tư vấn pháp luật. 
Văn An
43 ngày trước
Bài viết
Hướng dẫn thủ tục điều chuyển tài sản cơ sở hạ tầng nước sạch
Việc điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch: Đối tượng và hình thức giao tài sảnCăn cứ Điều 19 Nghị định 43/2022/NĐ-CP, việc điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch chỉ được thực hiện giữa các đối tượng nhất định. Nghị định này quy định rõ về đối tượng và hình thức giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch. Hãy tìm hiểu thêm về những điểm quan trọng sau:Đối tượng được giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch tại nông thôn:Đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng cấp nước sạch.Ủy ban nhân dân cấp xã.Doanh nghiệp nhà nước và công ty cổ phần có vốn nhà nước (doanh nghiệp có vốn nhà nước) có chức năng sản xuất và kinh doanh nước sạch, tuân theo quy định của pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp, sản xuất, kinh doanh nước sạch.Cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch.Đối tượng được giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch tại đô thị:Đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng cấp nước sạch.Doanh nghiệp có vốn nhà nước có chức năng sản xuất và kinh doanh nước sạch, theo quy định của pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp, sản xuất, kinh doanh nước sạch.Cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch.Theo quy định, việc điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch chỉ được thực hiện giữa các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng cấp nước sạch và Ủy ban nhân dân cấp xã. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch và quản lý hiệu quả trong việc điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.Thẩm quyền điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch của Ủy ban nhân dân cấp tỉnhCăn cứ Điều 19 Nghị định 43/2022/NĐ-CP, quy định về thẩm quyền ra quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch rất quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và quản lý hiệu quả. Theo quy định này:Thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch:Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định điều chuyển tài sản giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; giữa các bộ, cơ quan trung ương với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương.Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chuyển tài sản không thuộc phạm vi quy định tại điểm a khoản này giữa các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.Theo quy định trên, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ có thẩm quyền điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp không thuộc các trường hợp điều chuyển tài sản giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; giữa các bộ, cơ quan trung ương với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Điều này đảm bảo quyền hạn và trách nhiệm được phân chia một cách rõ ràng giữa các cấp quản lý, góp phần vào việc quản lý hiệu quả tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.Thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạchTheo Điều 19 của Nghị định 43/2022/NĐ-CP, thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch giữa Ủy ban nhân dân cấp xã và Sở Xây dựng gồm các bước quan trọng sau đây:Bước 1: Lập hồ sơ đề nghị điều chuyển Ủy ban nhân dân cấp xã lập một hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản theo quy định và gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có). Hồ sơ này phải bao gồm:Văn bản đề nghị điều chuyển tài sản của cơ quan, đơn vị được giao quản lý tài sản.Văn bản đề nghị được tiếp nhận tài sản của cơ quan, đơn vị và cơ quan quản lý cấp trên (nếu có).Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển, bao gồm thông tin chi tiết về tài sản, như tên tài sản, địa chỉ, loại hình công trình, năm đưa vào sử dụng, diện tích, công suất, số hộ sử dụng nước theo thiết kế và thực tế, giá trị, tình trạng tài sản.Hồ sơ có liên quan khác (nếu có).Bước 2: Tổng hợp ý kiến từ cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) sẽ tổng hợp và cung cấp ý kiến bằng văn bản kèm theo hồ sơ đã nhận, sau đó gửi cho Sở Xây dựng.Bước 3: Thu thập ý kiến từ cơ quan tài chính và cơ quan có liên quan Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Xây dựng có văn bản kèm theo bản sao hồ sơ gửi lấy ý kiến của cơ quan tài chính cùng cấp và các cơ quan liên quan về việc điều chuyển tài sản.Bước 4: Thu thập ý kiến từ cơ quan tài chính và cơ quan có liên quan Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến tham gia của cơ quan tài chính cùng cấp và các cơ quan có liên quan, Sở Xây dựng sẽ có văn bản đề nghị (kèm theo ý kiến của cơ quan tài chính cùng cấp và các cơ quan có liên quan) và hồ sơ quy định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét và quyết định.Bước 5: Xem xét và quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ xem xét, và sau đó, ban hành Quyết định điều chuyển tài sản hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị điều chuyển tài sản chưa phù hợp.Câu hỏi liên quanCâu hỏi 1: Nghị định về cấp nước là gì?Trả lời: Nghị định về cấp nước, cụ thể là Nghị định 43/2022/NĐ-CP, là một văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ Việt Nam. Nghị định này quy định các vấn đề liên quan đến cấp nước, bao gồm quản lý, sử dụng, và điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.Câu hỏi 2: Thông tư hướng dẫn Nghị định 43/2022/NĐ-CP nói về gì?Trả lời: Thông tư hướng dẫn Nghị định 43/2022/NĐ-CP cung cấp hướng dẫn chi tiết và quy định cụ thể về cách thực hiện các quy định trong Nghị định 43. Thông tư này giúp rà soát và hướng dẫn cụ thể về các quy trình, thủ tục, và nhiệm vụ liên quan đến cấp nước.Câu hỏi 3: Luật quản lý, sử dụng tài sản công 2022 điều gì quan trọng?Trả lời: Luật quản lý, sử dụng tài sản công 2022 là một cơ sở pháp lý quan trọng liên quan đến quản lý và sử dụng tài sản công. Luật này xác định các quy định về quản lý, sử dụng, và bảo vệ tài sản công, bao gồm cả tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.Câu hỏi 4: Nghị định 43/2022/NĐ-CP quy định về những gì?Trả lời: Nghị định 43/2022/NĐ-CP quy định về nhiều khía cạnh liên quan đến cấp nước, bao gồm việc quản lý, sử dụng, và điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch. Nghị định này cũng xác định các thẩm quyền và quy trình thực hiện liên quan đến cấp nước.Câu hỏi 5: Thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch là gì?Trả lời: Thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch là quy trình được quy định bởi pháp luật để chuyển giao tài sản liên quan đến cấp nước sạch từ một đơn vị hoặc cơ quan quản lý đến một đơn vị hoặc cơ quan khác. Thủ tục này đòi hỏi tuân theo các quy định và quy trình cụ thể để đảm bảo tính minh bạch và đúng luật trong việc quản lý và sử dụng tài sản hạ tầng cấp nước sạch.Câu hỏi 6: Ai có thẩm quyền thực hiện thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch?Trả lời: Thẩm quyền thực hiện thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch thường được quy định bởi pháp luật và có thể khác nhau tùy theo cấp độ của đơn vị hoặc cơ quan quản lý. Thường thì thẩm quyền có thể thuộc về Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cấp tỉnh, tùy theo quy định cụ thể của văn bản pháp luật liên quan. Thành thật và đúng luật trong việc thực hiện thủ tục điều chuyển tài sản rất quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và tránh xảy ra xung đột lợi ích. 
Nguyễn Phương Thảo
62 ngày trước
Bài viết
Các loại tài sản công của đơn vị sự nghiệp công lập được phép cho thuê?
Tài sản công là những tài sản thuộc quyền sở hữu của toàn bộ nhân dân, mà Nhà nước là đại diện chủ quản. Loại tài sản này bao gồm: tài sản dùng cho việc quản lý, dịch vụ công, và bảo vệ quốc phòng, an ninh tại các cơ quan và đơn vị; tài sản kết cấu hạ tầng mang tính lợi ích quốc gia và cộng đồng; tài sản mà quyền sở hữu toàn dân được thiết lập; tài sản công tại các doanh nghiệp; tiền trong ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính khác ngoài ngân sách, và dự trữ ngoại hối của nhà nước; đất đai cùng với các tài nguyên khác. Những tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng vào mục đích cho thuêTài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập dành cho việc cho thuê được quy định tại Điều 57 của Luật Quản lý tài sản công năm 2017 như sau:- Tài sản do Nhà nước giao hoặc được đầu tư, mua sắm cho việc thực hiện nhiệm vụ nhưng vẫn còn dư dả công suất chưa sử dụng hết;- Tài sản thuộc dự án được cơ quan hoặc người có thẩm quyền phê duyệt cho việc cho thuê, trong trường hợp tài sản này không phải do ngân sách nhà nước trực tiếp đầu tư.Thẩm quyền phê duyệt đề án cho thuê tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lậpQuyền hạn trong việc phê duyệt việc cho thuê tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập được quy định dựa trên khoản 2 Điều 57 của Luật Quản lý tài sản công năm 2017:- Đối với tài sản dùng cho hoạt động sự nghiệp và những tài sản có giá trị lớn theo tiêu chuẩn của Chính phủ, quyền phê duyệt thuộc về Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;- Các tài sản khác không thuộc diện trên, quyền phê duyệt nằm trong tay Hội đồng quản lý hoặc người chịu trách nhiệm chính tại đơn vị sự nghiệp công lập.Phương thức và giá cho thuê tài sản công của đơn vị sự nghiệp công lậpViệc cho thuê tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 57 của Luật Quản lý tài sản công năm 2017:- Tài sản dùng cho hoạt động sự nghiệp và những tài sản có giá trị cao theo tiêu chuẩn của Chính phủ sẽ được thuê ra thông qua phương thức đấu giá. Giá thuê sẽ tương ứng với giá trúng đấu giá;- Các tài sản không nằm trong diện trên sẽ được cho thuê theo hình thức thoả thuận giữa hai bên. Giá thuê sẽ dựa trên thỏa thuận giữa bên cho thuê và bên thuê, tuân theo giá thuê trên thị trường đối với tài sản tương tự hoặc tài sản có tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng, và xuất xứ tương đương.Đồng thời, theo Quyết định 409/2020/QĐ-BTC, tài sản có giá trị lớn bao gồm xe ô tô và các tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên cho mỗi đơn vị tài sản.Kết luậnĐối với tài sản công của đơn vị sự nghiệp công lập dành cho mục đích cho thuê, việc phê duyệt đề án cho thuê phải được thực hiện bởi cơ quan có thẩm quyền. Phương thức cho thuê và định giá có thể dựa trên đấu giá hoặc thỏa thuận giữa các bên. Để áp dụng đúng phương thức này, việc xác định rõ tài sản là cơ sở hoạt động sự nghiệp, tài sản có giá trị cao hay trường hợp khác là vô cùng quan trọng. Nếu có thắc mắc khác liên quan đến tài sản công của đơn vị sự nghiệp được phép cho thuê, bạn có thể truy cập Thủ tục pháp luật để cập nhật thông tin và hướng dẫn chi tiết.  
Văn An
74 ngày trước
Bài viết
Hướng dẫn Thủ Tục Xử Lý Tài Sản Kết Cấu Hạ Tầng Cấp Nước Sạch khi Gặp Tình Huống Mất Mát hoặc Hủy Hoại
Quy định mới về kinh phí cho việc khắc phục hậu quả và sửa chữa tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạchTheo Khoản 6 của Điều 21 Nghị định 43/2022/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 08/08/2022, đã được ban hành để quy định việc cung cấp kinh phí cho việc khắc phục hậu quả và sửa chữa tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch như sau:6. Ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí cho việc khắc phục hậu quả và sửa chữa tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch để đảm bảo khôi phục hoạt động cấp nước một cách liên tục và ổn định.Ngoài ra, trong trường hợp tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch bị mất hoặc bị hủy hoại và có sự bồi thường từ phía doanh nghiệp bảo hiểm hoặc các tổ chức, cá nhân có liên quan, quản lý và sử dụng số tiền thu được từ việc bồi thường thiệt hại tài sản sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 23 của Nghị định này.Số tiền thu được từ bồi thường thiệt hại tài sản sẽ được ưu tiên sử dụng và bố trí trong kế hoạch đầu tư công, dự toán chi ngân sách nhà nước để đầu tư vào xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo và phát triển tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch, theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu tư công và các quy định có liên quan.Quy định này nhằm đảm bảo rằng việc sử dụng kinh phí cho việc khắc phục hậu quả và sửa chữa tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch được thực hiện một cách hiệu quả và đáng tin cậy, nhằm duy trì hoạt động cấp nước liên tục và đáng tin cậy cho cộng đồng.Thủ tục xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị mất, bị hủy hoạiTheo Nghị định 43/2022/NĐ-CP, hiệu lực từ ngày 08/08/2022, đã đề ra các quy định cụ thể về trình tự và thủ tục xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị mất hoặc bị hủy hoại. Dưới đây là các bước quy trình chi tiết:Bước 1: Lập hồ sơ đề nghị xử lý tài sản bị mất, bị hủy hoạiTrong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hiện tài sản bị mất hoặc bị hủy hoại, cơ quan hoặc đơn vị có trách nhiệm quản lý tài sản lập hồ sơ đề nghị xử lý theo quy định tại khoản 3 của Điều này và gửi cơ quan quản lý cấp trên nếu có.Bước 2: Cơ quan quản lý cấp trên tổng hợp ý kiếnTrong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định ở bước 1, cơ quan quản lý cấp trên tổng hợp ý kiến bằng văn bản kèm theo bản sao hồ sơ và gửi cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch.Bước 3: Cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch quyết địnhTrong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại bước 1 (đối với các trường hợp không có cơ quan quản lý cấp trên), hoặc hồ sơ theo quy định tại bước 2 (đối với các trường hợp có cơ quan quản lý cấp trên), cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch quyết định xử lý.Bước 4: Ban hành Quyết định xử lý tài sảnTrong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan hoặc người có thẩm quyền quy định tại khoản 2 của Điều này ban hành Quyết định xử lý tài sản bị mất hoặc bị hủy hoại.Nội dung chính của Quyết định xử lý tài sản:Tên cơ quan hoặc đơn vị có tài sản bị mất hoặc bị hủy hoại.Danh mục tài sản bị mất hoặc bị hủy hoại (bao gồm thông tin chi tiết về tài sản, lý do mất hoặc hủy hoại).Trách nhiệm tổ chức thực hiện.Bước 5: Thực hiện kế toán giảm tài sản và báo cáoTrong vòng 30 ngày kể từ ngày có Quyết định xử lý của cơ quan hoặc người có thẩm quyền quy định tại bước 2, cơ quan hoặc đơn vị được giao quản lý tài sản thực hiện kế toán giảm tài sản theo quy định của pháp luật về kế toán và báo cáo theo quy định tại Điều 24 Nghị định này.Trong trường hợp tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch bị mất hoặc bị hủy hoại, việc tuân thủ trình tự và thủ tục quy định sẽ giúp đảm bảo rằng các biện pháp cần thiết được thực hiện để khắc phục tình hình một cách hiệu quả và minh bạch.Câu hỏi liên quanCâu hỏi 1: Thủ tục xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại làm ở đâu?Trả lời: Thủ tục xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị mất hoặc bị hủy hoại được tiến hành tại cơ quan, đơn vị được giao quản lý tài sản. Đối với các trường hợp có cơ quan quản lý cấp trên, thì cơ quan quản lý cấp trên sẽ là nơi tiến hành thủ tục xử lý.Câu hỏi 2: Thủ tục xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại có tốn phí?Trả lời: Thường thì việc xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị mất hoặc bị hủy hoại sẽ liên quan đến việc khắc phục hậu quả và sửa chữa. Tùy thuộc vào tình hình cụ thể và nguyên nhân của sự cố, việc này có thể liên quan đến các khoản chi phí để khôi phục hoạt động cấp nước. Mức tốn phí sẽ phụ thuộc vào quyết định của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền xử lý vụ việc này.Câu hỏi 3: Thủ tục xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại làm bao lâu?Trả lời: Thời gian thực hiện thủ tục xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị mất hoặc bị hủy hoại có thể khá linh hoạt, tùy thuộc vào độ phức tạp của vụ việc cũng như các quy định cụ thể của pháp luật địa phương. Tuy nhiên, Nghị định 43/2022/NĐ-CP đã quy định rõ ràng thời hạn cho từng giai đoạn của thủ tục, ví dụ như việc lập hồ sơ đề nghị xử lý phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát hiện tài sản bị mất hoặc bị hủy hoại.Câu hỏi 4: Thẩm quyền làm thủ tục xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại?Trả lời: Thẩm quyền thực hiện thủ tục xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị mất hoặc bị hủy hoại thường thuộc về cơ quan hoặc tổ chức có liên quan, được quy định bởi pháp luật địa phương hoặc quy định cụ thể của Nghị định 43/2022/NĐ-CP. Điều này có thể bao gồm cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch, cơ quan quản lý cấp trên (nếu có), và các cơ quan, tổ chức liên quan khác.Câu hỏi 5: Điều kiện làm thủ tục xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị mất hoặc bị hủy hoại, hồ sơ làm thủ tục này như thế nào?Trả lời: Điều kiện và hồ sơ cụ thể để thực hiện thủ tục xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị mất hoặc bị hủy hoại sẽ phụ thuộc vào quy định của pháp luật địa phương và Nghị định 43/2022/NĐ-CP. Thường thì điều kiện sẽ liên quan đến việc xác định và báo cáo vụ việc, cũng như việc lập hồ sơ đề nghị xử lý. Hồ sơ này có thể bao gồm thông tin về tài sản bị mất hoặc bị hủy hoại, nguyên nhân và mức độ thiệt hại, cùng với các giấy tờ và thông tin hỗ trợ khác cần thiết. 
Văn An
74 ngày trước
Bài viết
Hướng dẫn Thủ Tục Giao Tài Sản Kết Cấu Hạ Tầng Cấp Nước Sạch cho Ủy Ban Nhân Dân Cấp Xã
Dựa trên Nghị định 43/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 08/08/2022, quy định về thẩm quyền, trình tự, và thủ tục giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị sự nghiệp công lập, và doanh nghiệp có vốn nhà nước, chúng ta có các điểm sauQuyền quyết định giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạchỦy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ xem xét và quyết định việc giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho các cơ quan, đơn vị, và doanh nghiệp có vốn nhà nước, theo quy định tại Điều 5 và Điều 6 của Nghị định này.Thủ tục giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho Ủy ban nhân dân cấp xãChuẩn bị hồ sơ: Chủ đầu tư dự án hoặc đơn vị chủ trì xử lý tài sản sẽ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, bao gồm danh mục tài sản cần giao, biên bản nghiệm thu đưa tài sản vào sử dụng (nếu áp dụng), quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân (nếu áp dụng), và các giấy tờ liên quan.Thu thập ý kiến: Trong vòng 60 ngày kể từ khi nhận hồ sơ, cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch sẽ gửi hồ sơ và văn bản liên quan đến cơ quan tài chính cùng cấp và cơ quan có liên quan để thu thập ý kiến. Hồ sơ bao gồm văn bản lấy ý kiến, danh mục tài sản đề nghị giao, ý kiến của các đơn vị dự kiến được giao tài sản, ý kiến của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước (nếu áp dụng), và các hồ sơ liên quan.Xem xét và hoàn thiện phương án: Trong vòng 15 ngày sau khi nhận được ý kiến bằng văn bản từ các cơ quan liên quan, cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch sẽ hoàn thiện phương án và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.Quyết định giao tài sản: Trong vòng 30 ngày sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ xem xét và quyết định giao tài sản cho các cơ quan, đơn vị, hoặc doanh nghiệp tương ứng, hoặc hồi đáp nếu đề nghị giao tài sản không phù hợp.Nội dung của quyết định giao tài sản: Quyết định giao tài sản sẽ bao gồm thông tin về cơ quan, đơn vị, hoặc doanh nghiệp được giao tài sản, hình thức giao tài sản, danh mục tài sản giao, và trách nhiệm tổ chức thực hiện.Với các điều khoản này, Nghị định 43/2022/NĐ-CP đã quy định rõ ràng quá trình giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch theo quy định của pháp luật.Căn cứ vào Quyết định giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành, cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch sẽ đảm nhận vai trò chủ trì và phối hợp cùng cơ quan tài chính cùng cấp cùng với bên giao và bên nhận tài sản để thực hiện quy trình bàn giao và tiếp nhận tài sản. Quá trình này phải được ghi nhận trong một biên bản chính thức.Sau khi hoàn tất việc tiếp nhận tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch, các đơn vị liên quan sẽ thực hiện các bước sauCơ quan và đơn vị được giao tài sảnCơ quan hoặc đơn vị được giao tài sản sẽ tiến hành hạch toán để ghi nhận tài sản này vào hệ thống tài chính, đồng thời thực hiện quản lý, sử dụng và khai thác tài sản theo quy định tại Nghị định và các quy định pháp luật liên quan. Điều này bao gồm tuân thủ các quy định về sản xuất và kinh doanh nước sạch, cũng như các quy định liên quan đến tài sản.Doanh nghiệp có vốn nhà nước được giao tài sản:Các doanh nghiệp có vốn nhà nước được giao tài sản sẽ có trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến việc ghi nhận tài sản này vào sổ sách và quản lý, sử dụng, và khai thác tài sản theo quy định của pháp luật. Đồng thời, họ cũng cần tuân thủ các quy định về quản lý vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất và kinh doanh tại doanh nghiệp, và báo cáo cho cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định tại Điều 24 của Nghị định này.Quản lý sử dụng đất liên quan:Việc quản lý và sử dụng đất gắn với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch sẽ tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai và các quy định liên quan đến sản xuất và kinh doanh nước sạch. Điều này đảm bảo rằng việc sử dụng đất là hợp pháp và tuân thủ các quy định có liên quan.Tóm lại, quá trình giao và tiếp nhận tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch theo Nghị định này được quy định cụ thể và bao gồm các biện pháp để đảm bảo việc quản lý và sử dụng tài sản này được thực hiện một cách hiệu quả và tuân thủ các quy định pháp luật.Cơ quan có thẩm quyền, trình tự, thủ tục giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch?Theo Điều 7 Nghị định 43/2022/NĐ-CP, một quy định có hiệu lực từ ngày 08/08/2022, việc giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch được thực hiện theo quy trình và thủ tục sau đây:Cơ quan có thẩm quyền: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ là cơ quan có thẩm quyền xem xét và quyết định việc giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch. Cơ quan này cũng phê duyệt phương án khai thác tài sản trước khi giao cho cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch. Quy định cụ thể về việc này có tại điểm d khoản 1 và điểm c khoản 2 của Điều 5 trong Nghị định nêu trên.Trình tự và thủ tục: Việc xem xét và quyết định giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch sẽ tuân theo quy trình và thủ tục được quy định cụ thể trong Nghị định trên. Quá trình này bao gồm việc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiến hành xem xét và phê duyệt phương án khai thác tài sản trước khi giao cho cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch.Tóm lại, theo quy định tại Điều 7 Nghị định 43/2022/NĐ-CP, cơ quan có thẩm quyền chính là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, và việc giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch sẽ tuân theo quy trình và thủ tục được quy định tại Điều 5 của Nghị định.Câu hỏi liên quanCâu hỏi 1: Thủ tục giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho Ủy ban nhân dân cấp xã làm ở đâu?Trả lời: Thủ tục giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho Ủy ban nhân dân cấp xã thường được thực hiện tại cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đó chính là cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc giao tài sản cho Ủy ban nhân dân cấp xã. Quy định chi tiết về thủ tục này có thể được tìm thấy trong Nghị định hoặc các văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.Câu hỏi 2: Thủ tục giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho Ủy ban nhân dân cấp xã có tốn phí?Trả lời: Thường thì việc giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho Ủy ban nhân dân cấp xã không tốn phí. Tuy nhiên, việc này có thể phụ thuộc vào quy định cụ thể của Nghị định và các văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Để biết rõ hơn về việc tốn phí trong thủ tục này, bạn nên tham khảo tài liệu pháp luật liên quan hoặc tham với cơ quan chuyên môn có thẩm quyền.Câu hỏi 3: Thủ tục giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho Ủy ban nhân dân cấp xã làm bao lâu?Trả lời: Thời gian thực hiện thủ tục giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho Ủy ban nhân dân cấp xã có thể thay đổi tùy theo quy định của Nghị định và cơ quan có thẩm quyền. Thông thường, quy trình này sẽ mất một khoảng thời gian cố định, và thời gian cụ thể sẽ được ghi rõ trong các văn bản hướng dẫn hoặc quy định pháp luật.Câu hỏi 4: Điều kiện làm Thủ tục giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho Ủy ban nhân dân cấp xã là gì?Trả lời: Điều kiện làm thủ tục giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định và các văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Điều này có thể bao gồm yêu cầu về đủ điều kiện về quản lý, sử dụng tài sản, cũng như các văn bản và hồ sơ cần thiết để thực hiện thủ tục.Câu hỏi 5: Thẩm quyền làm thủ tục giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc về ai?Trả lời: Thẩm quyền làm thủ tục giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho Ủy ban nhân dân cấp xã thường thuộc về cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, là cơ quan có thẩm quyền cao cấp. Chi tiết về thẩm quyền này sẽ được quy định trong Nghị định và các văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. 
Văn An
74 ngày trước
Bài viết
Hướng dẫn Thủ Tục Cho Thuê Quyền Khai Thác Tài Sản Kết Cấu Hạ Tầng Cấp Nước Sạch cho Cơ Quan Chuyên Môn
Trình tự và thủ tục cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch khi giao tài sản cho đơn vị quản lýTheo quy định tại Điều 14 của Nghị định 43/2022/NĐ-CP, được mô tả như sau:Lập Phương Án Cho Thuê:Đơn vị được giao quản lý tài sản sẽ lập phương án cho thuê quyền khai thác tài sản và gửi đến cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch. Hồ sơ bao gồm:Văn bản đề nghị của đơn vị được giao quản lý tài sản: 01 bản chính.Phương án cho thuê quyền khai thác tài sản theo Mẫu số 04A quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này: 01 bản chính.Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao.Lấy Ý Kiến:Trong thời hạn 15 ngày, tính từ ngày đủ hồ sơ, cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch sẽ gửi hồ sơ đến cơ quan tài chính cùng cấp và các cơ quan có liên quan để thu thập ý kiến.Ý Kiến Của Các Cơ Quan Liên Quan:Trong thời hạn 15 ngày, tính từ ngày nhận được đề nghị từ cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch, cơ quan tài chính cùng cấp và các cơ quan có liên quan sẽ có ý kiến bằng văn bản dựa trên chức năng và nhiệm vụ của họ về phương án cho thuê quyền khai thác tài sản.Phê Duyệt Phương Án Cho Thuê:Trong thời hạn 30 ngày, tính từ ngày nhận được ý kiến bằng văn bản từ các cơ quan quy định tại điểm c, cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch sẽ thực hiện các bước sau:Chỉ đạo đơn vị được giao quản lý tài sản tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện hồ sơ.Lập văn bản đề nghị kèm theo ý kiến của các cơ quan có liên quan, cùng với hồ sơ đã hoàn thiện.Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để xem xét, quyết định phê duyệt phương án cho thuê quyền khai thác tài sản hoặc hồi đáp trong trường hợp phương án không phù hợp.Quy trình này giúp đảm bảo sự minh bạch, hiệu quả và tuân thủ các quy định pháp luật khi thực hiện việc cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho đơn vị quản lý.Thủ tục cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong giao tài sản cho cơ quan chuyên mônThủ tục cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong việc giao tài sản cho cơ quan chuyên môn thường bao gồm các bước sau:Lập Phương Án Cho Thuê:Cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch lập phương án cho thuê quyền khai thác tài sản. Phương án này bao gồm các thông tin quan trọng như mục tiêu cho thuê, thời gian thuê, giá thuê, điều kiện và các điều khoản liên quan khác.Xin Ý Kiến:Phương án cho thuê sẽ được gửi đến các cơ quan liên quan và cơ quan tài chính cùng cấp để thu thập ý kiến. Các cơ quan này sẽ xem xét phương án và đưa ra ý kiến của họ.Xem Xét Ý Kiến:Cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch và cơ quan tài chính cùng cấp xem xét ý kiến từ các đơn vị liên quan và đánh giá khả năng và tính khả thi của phương án cho thuê.Phê Duyệt Phương Án Cho Thuê:Sau khi xem xét và đánh giá, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền xem xét và quyết định phê duyệt phương án cho thuê. Trong trường hợp phương án không phù hợp, họ có thể hồi đáp và yêu cầu điều chỉnh hoặc từ chối phương án.Ký Hợp Đồng Cho Thuê:Nếu phương án cho thuê được phê duyệt, các bên liên quan (cơ quan chuyên môn, cơ quan tài chính, và đơn vị được giao tài sản) sẽ ký hợp đồng thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch. Hợp đồng này sẽ chứa tất cả các điều khoản và điều kiện đã thỏa thuận.Thực Hiện Theo Hợp Đồng:Sau khi ký hợp đồng, đơn vị được giao tài sản sẽ thực hiện khai thác và quản lý tài sản theo quy định trong hợp đồng và các quy định pháp luật liên quan.Báo Cáo và Thanh Toán:Đơn vị thuê quyền khai thác sẽ thực hiện báo cáo và thanh toán theo thỏa thuận trong hợp đồng thuê.Lưu ý rằng quy trình cụ thể có thể thay đổi tùy theo quy định của pháp luật và cơ quan chuyên môn cụ thể. Việc này có thể đòi hỏi sự hỗ trợ từ luật sư hoặc chuyên gia pháp luật để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và bảo vệ quyền và lợi ích của tất cả các bên liên quan.Câu hỏi liên quanCâu hỏi: Nghị định số 43/2022/NĐ-CP là về chủ đề gì?Trả lời: Nghị định số 43/2022/NĐ-CP là một văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ có chủ đề liên quan đến cấp nước.Câu hỏi: Nghị định 43/2022 điều chỉnh những gì về quản lý tài sản công?Trả lời: Nghị định 43/2022/NĐ-CP không phải là văn bản quy định về quản lý tài sản công. Nghị định này liên quan đến chủ đề cấp nước. Để tìm thông tin về luật quản lý và sử dụng tài sản công năm 2022, cần phải tham khảo các văn bản khác, thường là Luật và Nghị định riêng biệt về tài sản công.Câu hỏi: Thông tư nào hướng dẫn thực hiện Nghị định 43/2022/NĐ-CP?Trả lời: Để biết thông tin chi tiết về các thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 43/2022/NĐ-CP, cần phải tra cứu trên cơ sở dữ liệu pháp luật hoặc tìm kiếm trên trang web của các cơ quan chức năng như Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, hoặc cơ quan liên quan.Câu hỏi: Nghị định số 43/2022/NĐ-CP cụ thể về cấp nước như thế nào?Trả lời: Để biết thông tin cụ thể về nội dung của Nghị định số 43/2022/NĐ-CP về cấp nước, bạn cần phải tham khảo nội dung chi tiết của nghị định này bằng cách truy cập cơ sở dữ liệu pháp luật hoặc trang web chính thức của Chính phủ hoặc các bộ ngành có thẩm quyền.Câu hỏi: Thẩm quyền làm Thủ tục cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong giao tài sản cho cơ quan chuyên môn là ai?Trả lời: Thẩm quyền thực hiện thủ tục cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch thường thuộc về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã, tùy theo quy định của địa phương. Cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch thường chủ trì quá trình này và là một trong các bên có thẩm quyền trong việc quyết định về việc cho thuê tài sản.Câu hỏi: Hồ sơ làm Thủ tục cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong giao tài sản cho cơ quan chuyên môn gồm những gì?Trả lời: Hồ sơ để thực hiện thủ tục cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong việc giao tài sản cho cơ quan chuyên môn thường bao gồm các tài liệu và văn bản sau:Văn bản đề nghị của đơn vị được giao quản lý tài sản.Phương án cho thuê quyền khai thác tài sản theo mẫu quy định.Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có). 
Văn An
74 ngày trước
Bài viết
Hướng dẫn Thủ tục Giao và Phê Duyệt Phương Án Khai Thác Tài Sản Kết Cấu Hạ Tầng Cấp Nước Sạch thông qua Phương Thức Cho Thuê
Trình tự, thủ tục giao và phê duyệt phương án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch theo phương thức bán.Theo Khoản 3 Điều 7 Nghị định 43/2022/NĐ-CP, việc xác định trình tự và thủ tục giao và phê duyệt phương án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch thông qua phương thức bán được quy định một cách chi tiết. Dưới đây là trình tự và thủ tục cụ thể:Trình tự và thủ tục giao và phê duyệt phương án khai thác tài sản theo phương thức bán:Bước 1: Lập hồ sơ đề nghị giao lại tài sảnChủ đầu tư dự án (đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch được đầu tư xây dựng hoặc mua sắm mới); cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận tài sản từ Chủ đầu tư dự án khu đô thị, khu dân cư; đơn vị chủ trì xử lý tài sản (đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch được xác định quyền sở hữu toàn dân) cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị giao lại tài sản và gửi cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch.Bước 2: Thu thập ý kiến từ các cơ quan liên quanTrong thời hạn 30 ngày sau khi nhận đủ hồ sơ quy định tại bước 1, cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch xây dựng dự thảo phương án giao và khai thác tài sản, và gửi văn bản kèm theo bản sao hồ sơ đến cơ quan tài chính cùng cấp và các cơ quan liên quan, bao gồm Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có tài sản, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng cấp nước sạch, doanh nghiệp có vốn nhà nước có chức năng sản xuất, kinh doanh nước sạch trên địa bàn địa phương.Bước 3: Thu thập ý kiến từ các cơ quan liên quanTrong thời hạn 15 ngày sau khi nhận được văn bản đề nghị từ cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch, cơ quan tài chính cùng cấp và các cơ quan liên quan phải có ý kiến bằng văn bản theo chức năng và nhiệm vụ của họ.Bước 4: Hoàn thiện phương án và quyết định phê duyệtTrong thời hạn 15 ngày sau khi nhận được ý kiến bằng văn bản từ các cơ quan quy định tại bước 3, cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch hoàn thiện phương án và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Hồ sơ bao gồm các nội dung quy định tại điểm đ.Bước 5: Quyết định giao và phê duyệt phương ánTrong thời hạn 30 ngày sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét và quyết định giao và phê duyệt phương án khai thác tài sản hoặc có văn bản hỏi đáp trong trường hợp đề nghị giao và khai thác tài sản không phù hợp.Bước 6: Thực hiện bán đấu giá tài sảnCăn cứ vào Quyết định giao và phê duyệt phương án khai thác tài sản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch phối hợp với các bên liên quan để thực hiện việc bán đấu giá tài sản. Việc này phải được lập thành biên bản.Bước 7: Quản lý và sử dụng tài sảnTrong quá trình triển khai phương án khai thác tài sản, cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch có trách nhiệm quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch theo quy định của pháp luật.Chú ý: Để đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định và thực hiện thủ tục một cách hiệu quả, việc tìm hiểu kỹ nghiệp vụ và tư vấn từ chuyên gia là điều quan trọng.Thủ tục giao và phê duyệt phương án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch theo phương thức cho thuêTheo Khoản 2 Điều 7 Nghị định 43/2022/NĐ-CP, việc xác định trình tự và thủ tục giao và phê duyệt phương án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch thông qua phương thức cho thuê quyền khai thác và chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản đang được quy định một cách cụ thể. Dưới đây là trình tự chi tiết và thủ tục liên quan:Trình tự và thủ tục giao và phê duyệt phương án khai thác tài sản theo phương thức cho thuê:Bước 1: Lập hồ sơ đề nghị giao lại tài sảnỦy ban nhân dân cấp xã chuẩn bị hồ sơ đề nghị giao lại tài sản cho cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch để thực hiện việc khai thác. Hồ sơ bao gồm:Văn bản đề nghị giao lại tài sản, trong đó nêu rõ lý do giao lại tài sản và kèm theo danh mục tài sản (bao gồm tên tài sản, địa chỉ, loại hình công trình, năm đưa vào sử dụng, diện tích, công suất, số hộ sử dụng nước theo thiết kế và thực tế, giá trị, tình trạng tài sản): 01 bản chính.Giấy tờ khác liên quan (nếu có): 01 bản sao.Bước 2: Thu thập ý kiến từ các cơ quan liên quanTrong thời hạn 30 ngày sau khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch gửi hồ sơ và dự thảo phương án giao và khai thác tài sản cho cơ quan tài chính cùng cấp và các cơ quan liên quan. Hồ sơ bao gồm:Văn bản lấy ý kiến kèm theo dự thảo phương án giao và khai thác tài sản (phương án khai thác tài sản theo Mẫu số 04A, Mẫu số 04B quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này): 01 bản chính.Các hồ sơ nêu tại bước 1: 01 bản sao.Giấy tờ khác liên quan (nếu có): 01 bản sao.Bước 3: Thu thập ý kiến từ các cơ quan liên quanTrong thời hạn 15 ngày sau khi nhận được văn bản đề nghị của cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch, cơ quan tài chính cùng cấp và các cơ quan liên quan phải có ý kiến bằng văn bản về dự thảo phương án giao và khai thác tài sản, tuân theo chức năng và nhiệm vụ của họ.Bước 4: Hoàn thiện phương án và quyết định phê duyệtTrong thời hạn 15 ngày sau khi nhận được ý kiến bằng văn bản từ các cơ quan quy định tại bước 3, cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch hoàn thiện phương án và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Hồ sơ gồm:Văn bản đề nghị kèm theo phương án giao và khai thác tài sản (phương án khai thác tài sản theo Mẫu số 04A, Mẫu số 04B quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này) trên cơ sở giải trình, tiếp thu ý kiến các cơ quan có liên quan: 01 bản chính.Ý kiến của các cơ quan liên quan: 01 bản sao.Các hồ sơ nêu tại bước 1: 01 bản sao.Giấy tờ khác liên quan (nếu có): 01 bản sao.Bước 5: Quyết định phê duyệt phương án giao và khai thác tài sảnTrong thời hạn 30 ngày sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét và quyết định giao và phê duyệt phương án khai thác tài sản hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị giao và khai thác tài sản không phù hợp.Bước 6: Thực hiện phương án khai thác tài sảnCăn cứ vào Quyết định giao và phê duyệt phương án khai thác tài sản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện việc khai thác tài sản (cho thuê quyền khai thác tài sản theo quy định tại các khoản 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 14 Nghị định này/chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản theo quy định tại các khoản 6, 7, 8, 9, 10 và 11 Điều 15 Nghị định này).Bước 7: Quản lý và sử dụng tài sảnTrong thời gian từ ngày cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt phương án giao và khai thác tài sản đến ngày thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận tài sản quy định tại bước 6, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch theo quy định tại Nghị định này, pháp luật về sản xuất, kinh doanh nước sạch và pháp luật có liên quan.Câu hỏi liên quan1. Thủ tục giao và phê duyệt phương án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch theo phương thức cho thuê làm ở đâu?Trả lời: Thủ tục giao và phê duyệt phương án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch theo phương thức cho thuê thường được thực hiện tại cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch của địa phương hoặc cơ quan tài chính cùng cấp, tùy theo quy định của pháp luật địa phương.2. Thủ tục giao và phê duyệt phương án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch theo phương thức cho thuê có tốn phí không?Trả lời: Việc thực hiện thủ tục giao và phê duyệt phương án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch theo phương thức cho thuê có thể tốn phí. Tuy nhiên, mức phí và các khoản chi phí liên quan thường phụ thuộc vào quy định của cơ quan chuyên môn và quy định của pháp luật địa phương.3. Thủ tục giao và phê duyệt phương án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch theo phương thức cho thuê làm bao lâu?Trả lời: Thời gian thực hiện thủ tục giao và phê duyệt phương án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch theo phương thức cho thuê có thể biến đổi tùy theo quy định của pháp luật địa phương và phức tạp của dự án. Tuy nhiên, thường mất từ vài tháng đến vài năm để hoàn thành quy trình này.4. Điều kiện làm thủ tục giao và phê duyệt phương án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch theo phương thức cho thuê là gì?Trả lời: Điều kiện cụ thể để thực hiện thủ tục giao và phê duyệt phương án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch theo phương thức cho thuê có thể khác nhau tùy theo quy định của pháp luật địa phương và dự án cụ thể. Tuy nhiên, thông thường, các điều kiện bao gồm việc chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và tuân thủ các quy định về quản lý và sử dụng tài sản công cộng.5. Thẩm quyền làm thủ tục giao và phê duyệt phương án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch theo phương thức cho thuê thuộc về ai?Trả lời: Thẩm quyền để thực hiện thủ tục giao và phê duyệt phương án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch theo phương thức cho thuê thường thuộc về cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch của địa phương hoặc cơ quan tài chính cùng cấp, tùy theo quy định của pháp luật địa phương. 
Văn An
74 ngày trước
Bài viết
Hướng dẫn Thủ tục Thanh Lý Tài Sản Kết Cấu Hạ Tầng Cấp Nước Sạch
Quy định mới về hồ sơ đề nghị xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp mất hoặc hủy hoạiTheo Nghị định số 43/2022/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 08/08/2022), quy định về hồ sơ đề nghị xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp mất hoặc bị hủy hoại được điều chỉnh như sau:Tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch bị mất hoặc bị hủy hoại trong trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn hoặc các nguyên nhân khác.Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch thuộc phạm vi quản lý trong trường hợp bị mất hoặc bị hủy hoại.Hồ sơ đề nghị xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp mất hoặc bị hủy hoại gồm:Văn bản đề nghị xử lý của cơ quan hoặc đơn vị được giao quản lý tài sản (trong đó phải nêu rõ lý do điều chuyển): 01 bản chính.Danh mục tài sản bị mất hoặc bị hủy hoại (bao gồm tên tài sản, địa chỉ, loại hình công trình, năm đưa vào sử dụng, diện tích, công suất, số hộ sử dụng nước theo thiết kế và thực tế, giá trị, tình trạng tài sản): 01 bản chính.Biên bản xác định tài sản bị mất hoặc bị hủy hoại: 01 bản chính.Các hồ sơ chứng minh việc tài sản bị mất hoặc bị hủy hoại (nếu có): 01 bản sao.Thủ tục thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạchCăn cứ vào Nghị định số 43/2022/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 08/08/2022), quy định về trình tự và thủ tục thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đã được điều chỉnh như sau:Trình tự, thủ tục thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạchKhi có tài sản cần thanh lý, cơ quan hoặc đơn vị sở hữu tài sản sẽ lập một bộ hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản theo quy định tại điều 4 của Nghị định này và gửi cho cơ quan quản lý cấp cao hơn (nếu có).Trong vòng 15 ngày, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại điểm a, cơ quan quản lý cấp cao hơn (nếu có) sẽ tổng hợp thông tin và có ý kiến bằng văn bản, đồng thời gửi bản sao hồ sơ cho cơ quan chuyên môn chịu trách nhiệm về cấp nước sạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.Trong vòng 15 ngày, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại điểm a (đối với các trường hợp không có cơ quan quản lý cấp cao hơn), hoặc hồ sơ theo quy định tại điểm b (đối với các trường hợp có cơ quan quản lý cấp cao hơn), cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch sẽ có văn bản kèm theo hồ sơ và trình cơ quan hoặc người có thẩm quyền quy định tại điều 2 của Nghị định này để xem xét và quyết định.Trong vòng 30 ngày, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan hoặc người có thẩm quyền quy định tại điều 2 của Nghị định này sẽ xem xét và ban hành Quyết định thanh lý tài sản hoặc có văn bản phản hồi trong trường hợp đề nghị thanh lý tài sản chưa phù hợp.Nội dung chính của Quyết định thanh lý tài sản bao gồm:Tên của cơ quan hoặc đơn vị sở hữu tài sản cần thanh lý.Danh sách tài sản cần thanh lý (bao gồm tên tài sản, địa chỉ, loại hình công trình, năm đưa vào sử dụng, diện tích, công suất, số hộ sử dụng nước theo thiết kế và thực tế, giá trị, tình trạng tài sản) và lý do thanh lý.Hình thức xử lý vật liệu, vật tư thu hồi (nếu có), tên của cơ quan hoặc đơn vị tiếp nhận vật liệu, vật tư thu hồi (đối với các trường hợp đã xác định được đối tượng tiếp nhận).Quản lý và sử dụng số tiền thu được từ thanh lý.Trách nhiệm tổ chức thực hiện.Dựa vào Quyết định thanh lý tài sản của cơ quan hoặc người có thẩm quyền quy định tại điều 2 của Nghị định này, cơ quan hoặc đơn vị được giao quản lý tài sản sẽ tổ chức thực hiện hoặc thuê tổ chức hoặc cá nhân có chức năng thực hiện việc phá dỡ, hủy bỏ tài sản; kiểm đếm, phân loại vật liệu, vật tư thu hồi.Với các vật liệu và vật tư thu hồi được xử lý theo hình thức bán, việc thực hiện phải tuân thủ quy định tại Điều 31 của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.Còn đối với vật liệu và vật tư thu hồi được xử lý theo hình thức điều chuyển, việc thực hiện phải tuân thủ quy định tại Điều 20 và Điều 21 của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (trường hợp không sử dụng cho mục đích làm tài sản kết cấu hạ tầng) hoặc tuân thủ quy định tại Điều 19 của Nghị định này (trường hợp sử dụng cho tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch).Sau khi hoàn thành việc thanh lý tài sản, cơ quan hoặc đơn vị được giao quản lý tài sản sẽ tiến hành kế toán giảm tài sản và báo cáo theo quy định tại Điều 24 của Nghị định này (theo Mẫu số 01B, Mẫu số 01C quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này).Việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 23 của Nghị định này.Câu hỏi liên quanCâu hỏi 1: Thủ tục thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch làm ở đâu?Trả lời: Thủ tục thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch được thực hiện tại cơ quan hoặc đơn vị được giao quản lý tài sản, thường là cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.Câu hỏi 2: Thủ tục thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch có tốn phí không?Trả lời: Thường thì việc thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch không ảnh hưởng đến người dân bằng một khoản phí trực tiếp. Tuy nhiên, có thể có các chi phí liên quan đến việc thực hiện thủ tục và xử lý tài sản này, nhưng điều này thường do cơ quan hoặc đơn vị thực hiện thanh lý quyết định và chịu trách nhiệm về các chi phí liên quan.Câu hỏi 3: Thủ tục thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch mất bao lâu?Trả lời: Thời gian thực hiện thủ tục thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch có thể biến đổi tùy thuộc vào phạm vi và phức tạp của vụ việc cụ thể. Tuy nhiên, Nghị định 43/2022/NĐ-CP quy định một số thời hạn cụ thể như sau:Trong thời hạn 15 ngày, cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) phải có ý kiến bằng văn bản kèm theo bản sao hồ sơ sau khi nhận đủ hồ sơ đề nghị.Trong thời hạn 15 ngày, cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch phải xem xét và quyết định sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Trong thời hạn 30 ngày sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan hoặc người có thẩm quyền phải xem xét và ban hành quyết định thanh lý tài sản hoặc có văn bản hồi đáp.Vì vậy, tổng thời gian có thể kéo dài từ vài tháng đến hơn một tháng tùy theo tiến trình và thủ tục cụ thể.Câu hỏi 4: Điều kiện làm Thủ tục thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch là gì?Trả lời: Điều kiện làm thủ tục thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch thường bao gồm:Có tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch bị mất hoặc bị hủy hoại.Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan có thẩm quyền phân cấp về việc thanh lý tài sản.Hồ sơ đề nghị xử lý tài sản cụ thể theo quy định.Các điều kiện khác có thể được quy định cụ thể theo từng trường hợp.Câu hỏi 5: Thẩm quyền làm Thủ tục thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch thuộc về ai?Trả lời: Thẩm quyền thực hiện thủ tục thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch thường thuộc về cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) và cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch. Quyết định thanh lý tài sản và các quyết định liên quan đều phải được cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật.Câu hỏi 6: Hồ sơ cần chuẩn bị để làm Thủ tục thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch bao gồm những gì?Trả lời: Hồ sơ cần chuẩn bị để làm thủ tục thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch bao gồm:Văn bản đề nghị xử lý của cơ quan hoặc đơn vị được giao quản lý tài sản (trong đó phải nêu rõ lý do điều chuyển): 01 bản chính.Danh mục tài sản bị mất hoặc bị hủy hoại (bao gồm tên tài sản, địa chỉ, loại hình công trình, năm đưa vào sử dụng, diện tích, công suất, số hộ sử dụng nước theo thiết kế và thực tế, giá trị, tình trạng tài sản): 01 bản chính. Biên bản xác định tài sản bị mất hoặc bị hủy hoại: 01 bản chính. Các hồ sơ chứng minh việc tài sản bị mất hoặc bị hủy hoại (nếu có): 01 bản sao.Chú ý rằng, các bản sao và hồ sơ cần được chuẩn bị và sao chép theo quy định cụ thể trong pháp luật. 
Văn An
81 ngày trước
Bài viết
Hướng Dẫn Chi Tiết về Thủ Tục Bán Chỉ Định Tài Sản Công
Các trường hợp bán thanh lý tài sản công theo hình thức chỉ địnhTheo Điều 31, Khoản 3 của Nghị định 151, việc bán thanh lý tài sản công theo hình thức chỉ định được áp dụng trong một số tình huống cụ thể như sau:Tài sản công dưới mức nguyên giá 500 triệu đồng/đơn vị và giá trị đánh giá lại dưới 10 triệu đồng/đơn vị, trừ các trường hợp sau đây:Xe ô tô.Nhà làm việc.Các tài sản khác gắn liền với đất.Vật tư, vật liệu thu hồi từ quá trình thanh lý tài sản công theo hình thức phá dỡ hoặc hủy bỏ có giá trị dưới 10 triệu đồng.Thủ tục bán chỉ định tài sản côngĐiều kiện áp dụng thủ tục bán chỉ định tài sản côngTheo quy định tại Điều 31 Nghị định 151, việc bán tài sản công theo hình thức chỉ định được áp dụng trong các tình huống sau đây:Tài sản công phải có nguyên giá theo sổ kế toán không vượt quá 250 triệu đồng/đơn vị và giá trị đánh giá lại không vượt quá 10 triệu đồng/đơn vị.Hình thức chỉ định này không áp dụng đối với trụ sở làm việc và xe ô tô, trừ trường hợp đặc biệt theo quy định của Chính phủ về sắp xếp lại và xử lý tài sản công.Xác định giá bán chỉ địnhĐể xác định giá khởi điểm, bạn cần thực hiện các bước sau:Thành lập Hội đồng để xác định giá khởi điểm, tuân thủ hướng dẫn của Bộ Tài chính.Hoặc thuê tổ chức có đủ điều kiện thực hiện thẩm định giá xác định để dựa vào đó quyết định giá khởi điểm.Lưu ý rằng giá tài sản không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).Đối tượng không được tham gia mua chỉ định tài sản côngCác trường hợp sau đây không được tham gia mua chỉ định tài sản công:Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất/bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký mua tài sản không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.Người có thẩm quyền quyết định bán tài sản hoặc người trực tiếp giám định, đánh giá lại giá trị của tài sản.Các thành viên trong gia đình gần thân, bao gồm cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quyết định bán, giám định hoặc đánh giá tài sản.Tổ chức bán tài sản và thanh toán tiềnTổ chức bán tài sản phải thực hiện các bước sau đây:Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định bán tài sản, cơ quan hoặc người có thẩm quyền phải tổ chức bán tài sản cho người mua.Việc thanh toán tiền mua tài sản và nộp tiền vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước được thực hiện theo quy định sau:Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký Biên bản xác định hoặc Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công thông báo cho người được quyền mua tài sản.Người được quyền mua tài sản phải ký Hợp đồng mua bán tài sản và thanh toán tiền mua tài sản cho cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản.Cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản nộp tiền vào tài khoản tạm giữ trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tiền bán tài sản.Trong trường hợp quá thời hạn quy định mà người được quyền mua tài sản chưa nộp đủ số tiền mua tài sản, người này phải nộp khoản tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Nếu người mua đã ký hợp đồng hoặc thanh toán tiền mua tài sản nhưng sau đó không mua nữa, sẽ xử lý theo hợp đồng ký kết và pháp luật về dân sự.Xuất hóa đơn và giao tài sản cho người muaCơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản phải tuân thủ quy định về việc xuất hóa đơn bán tài sản công cho người mua. Việc giao tài sản cho người mua sẽ được thực hiện tại nơi có tài sản sau khi người mua đã hoàn thành việc thanh toán.Tất cả các thủ tục và quy định liên quan đến việc bán chỉ định tài sản công được áp dụng theo quy định tại Điều 27 của Nghị định 151/2017Câu hỏi liên quanCâu hỏi: Bán chỉ định là gì?Trả lời: Bán chỉ định là một quá trình trong đó một tài sản cụ thể hoặc một loạt tài sản được chính quyền hoặc cơ quan chính phủ chỉ định để bán ra thị trường hoặc cho cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp cụ thể. Thường thì quá trình bán chỉ định này có mục tiêu thanh lý hoặc tiêu hủy tài sản mà chính phủ hoặc cơ quan có quyền quản lý không cần sử dụng nữa.Câu hỏi: Bán tài sản công theo hình thức chỉ định là gì?Trả lời: Bán tài sản công theo hình thức chỉ định là một phương pháp bán tài sản công (tài sản thuộc quyền sở hữu của chính phủ hoặc cơ quan công quyền) thông qua việc chỉ định cụ thể ai, tổ chức hoặc doanh nghiệp sẽ mua tài sản đó. Quyết định về việc bán chỉ định được đưa ra dựa trên nhu cầu hoặc mục tiêu cụ thể của cơ quan chính phủ hoặc địa phương.Câu hỏi: Thủ tục bán chỉ định tài sản thanh lý là gì?Trả lời: Thủ tục bán chỉ định tài sản thanh lý bao gồm các bước cụ thể để thực hiện quá trình bán chỉ định một tài sản hoặc một số tài sản. Thủ tục này thường bao gồm việc xác định tài sản cần bán, lập quyết định chỉ định người mua, quyết định về giá bán, và các bước cần thiết để thực hiện quá trình bán.Câu hỏi: Bán chỉ định tài sản thanh lý là gì?Trả lời: Bán chỉ định tài sản thanh lý là quá trình bán một tài sản cụ thể hoặc một số tài sản theo quyết định của chính quyền hoặc cơ quan chính phủ, với mục tiêu thanh lý hoặc tiêu hủy những tài sản mà chính phủ không cần sử dụng nữa. Quyết định bán chỉ định này có thể dựa trên lý do kinh tế, môi trường, xã hội hoặc chính trị.Câu hỏi: Bán tài sản công theo hình thức đấu giá là gì?Trả lời: Bán tài sản công theo hình thức đấu giá là một phương pháp bán tài sản công thông qua quá trình đấu giá, trong đó các bidders (người mua đấu giá) cạnh tranh để đưa ra giá cao nhất để sở hữu tài sản đó. Người hoặc tổ chức nào đưa ra giá cao nhất trong đấu giá sẽ thắng quyền mua tài sản. Hình thức đấu giá này thường được sử dụng để đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong quá trình bán tài sản công. 
Văn An
84 ngày trước
Bài viết
Hướng dẫn thủ tục tiêu hủy tài sản công Đơn giản và chi tiết
Quy định về tiêu hủy tài sản công tại cơ quan nhà nướcLuật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 chính thức có hiệu lực. Theo đó, tài sản công là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, bao gồm:Tài sản công phục vụ hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; tài sản công tại doanh nghiệp; tiền thuộc ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, dự trữ ngoại hối nhà nước; đất đai và các loại tài nguyên khác.Đối với vấn đề bạn thắc mắc, Điều 46 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 quy định về tiêu hủy tài sản công tại cơ quan nhà nước như sau:Tài sản công bị tiêu hủy theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, pháp luật về bảo vệ môi trường và pháp luật có liên quan.Hình thức tiêu hủy tài sản công bao gồm:Sử dụng hóa chất;Sử dụng biện pháp cơ học;Hủy đốt, hủy chôn;Hình thức khác theo quy định của pháp luật.Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cơ quan nhà nước có tài sản hoặc cơ quan, đơn vị khác thuộc phạm vi quản lý có chức năng tiêu hủy thực hiện việc tiêu hủy tài sản công theo các hình thức quy định tại khoản 2 Điều này và pháp luật có liên quan.Hồ sơ đề nghị tiêu hủy tài sản công của cơ quan nhà nước gồm những giấy tờ gì?Khoản 1 Điều 33 Nghị định 151/2017/NĐ-CP quy định:“Điều 33. Trình tự, thủ tục tiêu hủy tài sản công tại cơ quan nhà nướcKhi có tài sản công thuộc các trường hợp phải tiêu hủy, cơ quan nhà nước có tài sản lập 01 bộ hồ sơ đề nghị tiêu hủy tài sản công gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để xem xét, đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại Điều 32 Nghị định này xem xét, quyết định.Hồ sơ đề nghị tiêu hủy tài sản công gồm:Văn bản đề nghị tiêu hủy tài sản công của cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công (trong đó nêu rõ hình thức tiêu hủy, trách nhiệm tổ chức tiêu hủy tài sản, dự kiến kinh phí tiêu hủy): 01 bản chính;Văn bản đề nghị tiêu hủy tài sản công của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có): 01 bản chính;Danh mục tài sản đề nghị tiêu hủy (chủng loại, số lượng; tình trạng; nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán; lý do tiêu hủy): 01 bản chính;Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị tiêu hủy tài sản (nếu có): 01 bản sao”.Thủ tục tiêu hủy tài sản công: Điểm nổi bật và Quyết định quan trọngTrong quá trình quản lý tài sản công, việc tiêu hủy tài sản không còn sử dụng hoặc hết giá trị là một quyết định quan trọng. Dưới đây là những điểm chính về thủ tục tiêu hủy tài sản công mà bạn cần biết:Thời hạn 30 ngày: Cơ quan có thẩm quyền phải ra quyết định tiêu hủy tài sản hoặc trả lời bằng văn bản về sự phù hợp của yêu cầu tiêu hủy trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, theo quy định của Điều 33 Nghị định 151/2017/NĐ-CP.Nội dung quyết định tiêu hủy: Quyết định tiêu hủy tài sản công cần bao gồm các thông tin chính sau:Cơ quan nhà nước có tài sản tiêu hủy.Danh mục tài sản tiêu hủy (bao gồm chủng loại, số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán, và lý do tiêu hủy).Hình thức tiêu hủy.Trách nhiệm tổ chức thực hiện việc tiêu hủy tài sản, theo nhiệm vụ do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao theo quy định tại khoản 3 Điều 46 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.Thời hạn hạch toán: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thành việc tiêu hủy tài sản, cơ quan nhà nước có tài sản tiêu hủy phải hạch toán giảm tài sản và báo cáo kê khai biến động tài sản công theo quy định.Kinh phí tiêu hủy: Kinh phí cho việc tiêu hủy tài sản công tại cơ quan nhà nước được bảo đảm từ ngân sách nhà nước.Thẩm Quyền Quyết Định Tiêu Hủy Tài Sản Công Tại Cơ Quan Nhà NướcTrong việc quyết định tiêu hủy tài sản công tại các cơ quan nhà nước, thẩm quyền được xác định rõ qua Điều 32 của Nghị định 151/2017/NĐ-CP. Dựa theo quy định này, thẩm quyền quyết định tiêu hủy tài sản công tại các cơ quan nhà nước được phân chia như sau:Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương: Được ủy quyền quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu hủy tài sản công tại các cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan trung ương mà họ đứng đầu.Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: Được ủy quyền phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu hủy tài sản công tại các cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương cấp tỉnh.Việc xác định rõ thẩm quyền trong việc tiêu hủy tài sản công giúp đảm bảo quyết định được đưa ra một cách minh bạch và đúng quy trình. Cơ quan nhà nước phải tuân theo quy định tại Nghị định để thực hiện tiêu hủy tài sản công một cách hiệu quả và phù hợp.Câu hỏi liên quan1. Câu hỏi: Quy định về cơ sở giết mổ nhỏ lẻ là gì?Trả lời: Quy định về cơ sở giết mổ nhỏ lẻ bao gồm các quy tắc và điều kiện mà các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ phải tuân theo khi thực hiện hoạt động giết mổ. Quy định này thường liên quan đến vệ sinh thực phẩm, quy tắc an toàn và quyền của người lao động, và tuân thủ các quy định liên quan đến giết mổ gia súc và gia cầm.2. Câu hỏi: Giấy phép giết mổ gia súc là gì?Trả lời: Giấy phép giết mổ gia súc là một loại giấy phép hoặc chấp thuận được cấp bởi cơ quan chức năng cho phép một cơ sở giết mổ thực hiện hoạt động giết mổ gia súc (như bò, lợn, cừu, vv.) dưới sự giám sát và tuân thủ các quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm và quyền của người lao động.3. Câu hỏi: Quy định về giết mổ gia súc, gia cầm là gì?Trả lời: Quy định về giết mổ gia súc, gia cầm bao gồm các quy tắc, quy định và tiêu chuẩn liên quan đến việc giết mổ động vật để sản xuất thịt. Nó liên quan đến vệ sinh, an toàn thực phẩm, quyền của người lao động và quy định về quy trình giết mổ, quản lý bãi giết mổ, và xử lý sản phẩm sau giết mổ.4. Câu hỏi: Điều kiện kinh doanh thịt gia súc, gia cầm là gì?Trả lời: Điều kiện kinh doanh thịt gia súc, gia cầm là các quy định về vệ sinh, chất lượng thực phẩm, và an toàn của thịt gia súc và gia cầm. Các điều kiện này áp dụng cho các cơ sở sản xuất và kinh doanh thịt và sản phẩm từ thịt.5. Câu hỏi: Thực trạng giết mổ gia súc, gia cầm hiện nay như thế nào?Trả lời: Thực trạng về giết mổ gia súc và gia cầm hiện nay phụ thuộc vào quốc gia cụ thể. Trong nhiều nơi, việc giết mổ được thực hiện tại các cơ sở giết mổ chính thống và tuân theo các quy định về vệ sinh thực phẩm và an toàn. Tuy nhiên, còn nhiều thách thức liên quan đến vấn đề này như kiểm soát dịch bệnh động vật, quản lý bãi giết mổ, và đảm bảo quyền của người lao động trong ngành công nghiệp giết mổ. 
Bài viết được xem nhiều nhất
Bài viết
(mới)Những mẫu bản kiểm điểm đảng viên dành cho cán bộ, giáo viên, sinh viên,.. luôn được bạn đọc chú ý. Đây là thời điểm để mọi người nhìn nhận lại những gì mình đã và chưa làm được. Qua đó cho mình thêm động lực để phấn đấu hơn nữa. Hãy cùng nhau theo dõi ngay trong bài viết mẫu bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhân của Legalzone - hệ thống thủ tục pháp luậtMẫu bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhân Bản kiểm điểm Đảng viên sẽ gồm có các phần chính sau:Ưu điểm, kết quả đạt được về tư tưởng chính trị;Phẩm chất đạo đức, lối sống;Y thức tổ chức kỷ luật;Tác phong, lề lối làm việc;Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao;Về việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.Cụ thể: Hạn chế, khuyết điểm đảng viên về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc; về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.Hạn chế khuyết điểm đảng viên về việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm và nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.Kết quả khắc phục những ưu khuyết điểm của đảng viên đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước.Tại phần này cần kiểm điểm rõ:Từng ưu khuyết điểm đảng viên (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục)Những khó khăn, vướng mắc (nếu có)Trách nhiệm của cá nhân.Giải trình, nhận xét ưu khuyết điểm của đảng viên những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có).Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân.Xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những ưu điểm khuyết điểm của đảng viên (nếu có).Phương hướng, biện pháp khắc phục những ưu khuyết điểm của đảng viên. Tự nhận mức xếp loại chất lượng.Legalzone cung cấp cho bạn đọc 02 mẫu bản tự kiểm kiểm cá nhân tham khảo sau đây:Mẫu bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhânBẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂNHọ và tên: ………………… Sinh ngày: …………………………………Ngày vào Đảng: ……………… Chính thức ngày ………………………… Chức vụ Đảng: …………………………………………………………..Chức vụ chính quyền(đoàn thể): ………………………………………….Đơn vị công tác: ………………………………………………………Hiện đang sinh hoạt tại chi bộ: ………………………………………..I. Ưu điểm, kết quả công tác 1. Về tư tưởng chính trị– Là một Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi luôn kiên định đối với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.– Chấp hành nghiêm túc quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực để bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.– Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.– Xác định ý thức tích cực, tự giác tự học, tự nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác qua các lớp tập huấn, các lớp bồi dưỡng, nghiên cứu tài liệu, tham khảo đồng nghiệp…– Bản thân tôi đã xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, phấn đấu, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng thực hiện cuộc vận động“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” của bản thân.Trong quá trình công tác, bản thân luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống.– Bản thân tôi luôn có ý thức thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu.- Đồng thời kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác trong ngành. Luôn có ý thức giữ gìn tư cách, đạo đức tính tiên phong của người đảng viên trong tác chuyên môn.- Không vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và những điều Đảng viên không được làm theo quy định số 19-QĐ/TW ngày 03/01/2002 của Bộ Chính trị.– Bản thân tôi luôn thực hiện tự phê bình và phê bình trung thực và thẳng thắn, giữ gìn đoàn kết trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh và điều lệ Đảng, phát huy quyền làm chủ và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động chỉ đạo chuyên môn và luôn luôn xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ.-  Trong cuộc sống thường ngày sinh hoạt với địa phương, tôi đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, được nhân dân nơi cư trú tin tưởng, tham gia tích cực mọi hoạt động ở nới cư trú.3. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:– Bản thân luôn thực hiện đúng qui chế chuyên môn, đảm bảo tính khoa học.– Làm việc có trách nhiệm cao, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. – Luôn có tinh thần tìm tòi, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.– Luôn phối kết hợp tốt với các đồng nghiệp, với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. -Trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể tôi luôn có ý thức tuyên truyền, tham gia xây dựng chi bộ, các đoàn thể trong cơ quan trong sạch, vững mạnh.4. Về tổ chức kỷ luật:– Bản thân tôi luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỉ luật cao, chấp hành sự phân công điều động, luân chuyển của tổ chức.- Bản thân luôn vận động gia đình chấp hành nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các luật và nghị định của Nhà nước về phòng chống ma tuý, chống tiêu cực ……– Bản thân tôi luôn thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí theo quy định.- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ, quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và ngành đề ra.– Tham gia đầy đủ các buổi hội họp, học nghị quyết do chi bộ và Đảng bộ tổ chức; đóng Đảng phí đầy đủ, kịp thời.– Thực hiện tốt quy chế, nội quy của tổ chức Đảng cũng như của cơ quan đơn vị, có tinh thần gương mẫu chấp hành và lãnh đạo thực hiện tốt quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú- Ý thức lắng nghe, tiếp thu và tự sửa chữa khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng.– Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, Đảng uỷ cơ sở; có tinh thần tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền.- Luôn có trách nhiệm cao với công việc được giao; thái độ phục vụ nhân dân tốt; có ý thức đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, hách dịch, gây phiền hà nhân dân.II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân– Chỉ đạo hoạt động chuyên môn của nhà trường và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giảng dạy kết quả chưa cao– Đôi khi còn chưa linh hoạt, trong giải quyết công việc với đồng nghiệp, với học sinh– Tuy có ý thức trong công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt nhưng vẫn còn chưa mạnh dạn.– Đôi lúc chưa chủ động trong tổ chức thực hiện một số hoạt động. Trong công việc đôi lúc còn chưa mạnh dạn, thẳng thắn góp ý cho đồng nghiệp– Chưa cương quyết trong xử lí vi phạm, làm việc còn mang tính cả nểIII. Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém– Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.- Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.– Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị,chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý, nhiệm vụ chính trị được giao.– Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể nang, nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên.Biện pháp khắc phục:– Trong thời gian tới sẽ phát huy những ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm trên để bản thân được hoàn thiện hơn.– Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những hành động và việc làm cụ thể trong thực hiện công việc và nhiệm vụ được giaoXem thêm: Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà NộiLink dowload các biểu mẫu miễn phíBẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂNBẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN 2BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘTải ngay mẫu Bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhân tại phần ảnh tại bài viết hoặc tại phần bình luận của bài viết bạn nhé IV. Tự nhận mức xếp loại chất lượng Đảng viên, cán bộ, công chức:Mức 2: Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.Người viết bản kiểm điểmMẫu bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhân số 2ĐẢNG BỘ Xà.......CHI BỘ TRƯỜNG .........***ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ........, ngày...tháng...năm 2019BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂNHọ và tên: ............. .............. Sinh ngày: ........... ................ ........... ............Ngày vào Đảng: ............... .............. Chính thức ngày .............. .............. Chức vụ Đảng: ........... ............ ............... .............. ................ ................. Chức vụ chính quyền(đoàn thể): .............. ................. .................. ............ Đơn vị công tác: ............ ............... ................ ................... ................. Hiện đang sinh hoạt tại chi bộ: .................... .................... .................... Ưu điểm, kết quả công tácVề tư tưởng chính trị- Là một Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi luôn kiên định đối với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.- Chấp hành nghiêm túc quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực để bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.- Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.- Xác định ý thức tích cực, tự giác tự học, tự nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác qua các lớp tập huấn, các lớp bồi dưỡng, nghiên cứu tài liệu, tham khảo đồng nghiệp...- Bản thân tôi đã xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, phấn đấu, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo" của bản thân. Trong quá trình công tác, bản thân luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.Về phẩm chất đạo đức, lối sống.- Bản thân tôi luôn có ý thức thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu.Đồng thời kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác trong ngành.Luôn có ý thức giữ gìn tư cách, đạo đức tính tiên phong của người đảng viên trong tác chuyên môn.Không vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và những điều Đảng viên không được làm theo quy định số 19-QĐ/TW ngày 03/01/2002 của Bộ Chính trị.- Bản thân tôi luôn thực hiện tự phê bình và phê bình trung thực và thẳng thắn, giữ gìn đoàn kết trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh và điều lệ Đảng, phát huy quyền làm chủ và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động chỉ đạo chuyên môn và luôn luôn xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ. Trong cuộc sống thường ngày sinh hoạt với địa phương, tôi đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, được nhân dân nơi cư trú tin tưởng, tham gia tích cực mọi hoạt động ở nới cư trú.Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:- Bản thân luôn thực hiện đúng qui chế chuyên môn, đảm bảo tính khoa học.- Làm việc có trách nhiệm cao, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao- Luôn có tinh thần tìm tòi, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.- Luôn phối kết hợp tốt với các đồng nghiệp, với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao-Trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể tôi luôn có ý thức tuyên truyền, tham gia xây dựng chi bộ, các đoàn thể trong cơ quan trong sạch, vững mạnh.>>Tham khảo bài viết: Bộ luật Dân sự 2015: Điểm nổi bật và ý nghĩa trong bối cảnh pháp luật hiện đạiVề tổ chức kỷ luật:- Bản thân tôi luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỉ luật cao, chấp hành sự phân công điều động, luân chuyển của tổ chức. Bản thân luôn vận động gia đình chấp hành nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các luật và nghị định của Nhà nước về phòng chống ma tuý, chống tiêu cực ......- Tham gia đầy đủ các buổi hội họp, học nghị quyết do chi bộ và Đảng bộ tổ chức; đóng Đảng phí đầy đủ, kịp thời.- Thực hiện tốt quy chế, nội quy của tổ chức Đảng cũng như của cơ quan đơn vị, có tinh thần gương mẫu chấp hành và lãnh đạo thực hiện tốt quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú; ý thức lắng nghe, tiếp thu và tự sửa chữa khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng.- Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa khắc phục khuyết điểm.- Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, Đảng uỷ cơ sở; có tinh thần tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền.- Luôn có trách nhiệm cao với công việc được giao; thái độ phục vụ nhân dân tốt; có ý thức đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, hách dịch, gây phiền hà nhân dân.Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân- Chỉ đạo hoạt động chuyên môn của nhà trường và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giảng dạy kết quả chưa cao. - Chưa dành thời gian thích hợp để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật, chính sách của Nhà nước.- Trách nhiệm cá nhân trong việc phối kết hợp với các đoàn thể khác trong trường có lúc chưa đạt hiệu quả cao nhất.- Đôi lúc chưa chủ động trong tổ chức thực hiện một số hoạt động. Trong công việc đôi lúc còn chưa mạnh dạn, thẳng thắn góp ý cho đồng nghiệp- Chưa cương quyết trong xử lí vi phạm, làm việc còn nể nang tình cảm trong công tác phê bình và tự phê bình.III. Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém- Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.- Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.- Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ- Mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý, nhiệm vụ chính trị được giao.- Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống- Luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên.Biện pháp khắc phục:- Trong thời gian tới sẽ phát huy những ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm trên để bản thân được hoàn thiện hơn.- Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những hành động và việc làm cụ thể trong thực hiện công việc và nhiệm vụ được giao. Tự nhận mức xếp loại chất lượng Đảng viên, cán bộ, công chức:Mức 2: Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.     NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM(Ký, ghi họ tên) ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊNNhận xét, đánh giá của chi ủy:........... ............ ............. ................ .............. .................. ................ ...............Chi bộ phân loại chất lượng:........... ............ ............. ................ .............. .................. ................ ..........................., ngày...tháng...năm....T.M CHI ỦYBí thưĐảng ủy (chi ủy cơ sở) phân loại chất lượng:........... ............ ............. ................ .............. .................. ................ ................................., ngày...tháng...năm...     T.M ĐẢNG ỦYTrên đây là một số thông tin về mẫu bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhân bạn đọc tham khảo. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ. Hoặc bạn có thể tra cứu các thủ tục qua trang Thủ tục pháp luật của chúng tôi. 
Bài viết
KHỦNG HOẢNG TRUYỀN THÔNG - ẢNH HƯỞNG – BÀI HỌC XỬ LÝ  KHỦNG HOẢNG Khủng hoảng truyền thông có thể xảy ra với các thương hiệu bất kỳ lúc nào nhất là trong thời đại mạng xã hội đang bùng nổ. Việc kiểm soát khủng hoảng cho các thương hiệu cần có những chiến lược xử lý và phương pháp giải quyết nhanh chóng. Đặc biệt để lấy lại niềm tin của khách hàng đòi hỏi doanh nghiệp phải có động thái rõ ràng và tích cực. Bởi vậy, khủng hoảng truyền thông luôn là “bóng đen” đối với các doanh nghiệp. Vậy khủng khoảng truyền thông là gì? Nó được hình thành như thế nào ? Có ảnh hưởng ra sao ?Bài viết dưới đây là một nghiên cứu bao gồm các ví dụ cụ thể, file dowload tình huống tại cuối bài, phân tích và giải pháp chi tiết về Khủng hoảng truyền thôngKhủng hoảng truyền thông là gì?Khủng hoảng truyền thông là cụm từ tiếng Việt được dịch ra từ chữ crisis. Định nghĩa chung, khủng hoảng truyền thông là những sự kiện xảy ra ngoài tầm kiểm soát của công ty khi có thông tin bất lợi về công ty hay sản phẩm. Sự bất lợi này đe dọa đến việc tiêu thụ sản phẩm hoặc làm giảm uy tín của công ty.Theo định nghĩa giáo khoa, “khủng hoảng truyền thông là bất kỳ một sự kiện ngoài ý muốn nào mang mối đe dọa nghiêm trọng đến uy tín của công ty hoặc niềm tin của các bên liên quan. Sự kiện có thể là một hành động vi phạm lòng tin, một sự thay đổi trong môi trường cạnh tranh, cáo buộc bởi các nhân viên hoặc những người khác, một nghị định đột ngột của chính phủ, lỗ hổng trong sản phẩm, hoặc bất kỳ tác động tiêu cực nào khác” hay nói một cách đơn giản, “khủng hoảng là bất kỳ một sự kiện nào có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của công ty đối với công chúng của nó”.Ba yếu tố chung cho một cuộc khủng hoảng: Mối đe dọa đối với tổ chứcYếu tố bất ngờThời gian quyết định ngắnVenette  lập luận rằng “khủng hoảng là một quá trình biến đổi trong đó hệ thống cũ không còn có thể được duy trì”. Do đó, yếu tố thứ tư của khủng hoảng là sự cần thiết phải thay đổi. Nếu không cần thay đổi, sự kiện có thể được mô tả chính xác hơn là sự cố hoặc sự cố.Các loại khủng hoảng truyền thôngBất kỳ một sự việc nào cũng có mối quan hệ biện chứng giữa “nguyên nhân – kết quả”. Đúng vậy, các cuộc khủng hoảng truyền thông không tự nhiên sinh ra mà nó có thể xuất phát từ các xung đột chính, cơ bản như:Xung đột lợi ích: Một nhóm các cá nhân hoặc nhóm có mâu thuẫn với các tập đoàn về những lợi ích nhất định từ đó dẫn đến các hoạt động chống phá để mang lợi ích về phe mình. Các hoạt động chủ yếu của xung đột này là tẩy chay. Xung đột này, trên thị trường khốc liệt hiện nay thì thường xuyên xảy ra.Cạnh tranh không công bằng: Công ty hoặc tổ chức đối thủ có các động thái vượt ngoài khuôn khổ pháp luật nhằm chống phá, bôi nhọ, hạ nhục danh tiếng của công ty kia. Tuy các hoạt động này đã được giới hạn nhưng vẫn còn đó mà cụ thể là hành động bắt nạt trên mạng.“Một con sâu làm rầu nồi canh”: Một cá nhân đại diện trong công ty, tổ chức có hành vi phạm tội, gây rúng động trong cộng đồng, khiến cộng đồng mất niềm tin và quay lưng với tổ chức. Trường hợp này cũng rất hay xảy ra ví dụ như vụ việc của Agribank.Khủng hoảng liên đới: Đối tác của công ty mình bị vướng vào vòng lao lý, từ đấy có một số tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội nhắm vào làm bôi nhọ danh tiếng công ty khi đánh đồng công ty với những việc làm sai trái của đối tác.Khủng hoảng tự sinh: Các hoạt động truyền thông, sản phẩm hay dịch vụ vô tình có những lỗi hoặc phốt dẫn đến sự bất bình và lan truyền rộng rãi. Đây là lý do thường xuyên và phổ biến trong các doanh nghiệp. Ví dụ: vụ chai nước có ruồi của công ty Tân Hiệp Phát.Khủng hoảng chồng khủng hoảng: Là khi công ty, tổ chức xử lý truyền thông không khéo, không có thái độ thành khẩn sửa chữa lỗi lầm dẫn đến sự phẫn nộ sâu sắc hơn từ cộng đồng. Khủng hoảng này thường xảy ra khi công ty không có một chiến lược giải quyết khủng hoảng quy củ, cẩn thận.Và kết quả của những loại xung đột cộng thêm nhiều gia vị của truyền thông đã tạo nên những cuộc khủng hoảng truyền thông. Khủng hoảng truyền thông vừa là cơ hội, cũng vừa là thách thức đối với các doanh nghiệp. Căn cứ vào mức độ ảnh hưởng, tính chất của cuộc khủng hoảng, có thể chia thành các loại khủng hoảng truyền thông như sau:Khủng hoảng âm ỉLà những khủng hoảng hay vấn đề một nhóm người đã có với công ty, tổ chức nhưng những vấn đề này quá nhỏ hoặc nó chưa đủ sức lan truyền rộng ra cộng đồng. Nhưng càng về lâu về dài, những vấn đề lớn dần và phát sinh khủng hoảng rộng lớn. Khi khủng hoảng phát sinh, doanh nghiệp rất khó giải quyết vì sự chậm trễ trong thay đổi không mang lại giá trị tích cực đến khách hàng. Khi phát sinh các nguy cơ âm ỉ, doanh nghiệp nên có sự đánh giá suy xét từ đó chặn đứng các nguy cơ có thể có.Khủng hoảng bất chợtLà những khủng hoảng bất chợt xuất hiện mà không có cảnh báo hay dự đoán như một chai nước bị kém chất lượng hay nhân viên phạm tội, những khủng hoảng này lỗi không hoàn toàn do công ty và cách giải quyết nên là thành thật xin lỗi, giải quyết hậu quả bằng tất cả khả năng.Khủng hoảng đa kênhKhủng hoảng đa kênh (Omni-channel) chứa nhiều khả năng gây hại nhất vì nó thu hút sự chú ý của nhiều kênh truyền thông. Nếu một thương hiệu đang đối phó với một tình huống cực đoan, chẳng hạn như cáo buộc quấy rối nơi làm việc, thu hồi sản phẩm hoặc các hành vi không phù hợp tại công ty, thì nó có thể phải đón nhận phản hồi tiêu cực trên phương tiện truyền thông xã hội và trên các phương tiện truyền thông truyền thống.Chuẩn bị đối phó bằng cách có một kế hoạch quản lý khủng hoảng mạnh mẽ thường xuyên được áp dụng và cập nhật. Trong những tình huống như thế này, một phản ứng nhanh chóng và xác thực có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Đảm bảo rằng tất cả các tin nhắn được đăng không chỉ trên trang web của công ty mà còn trên bất kỳ kênh xã hội nào đang nhận được phản hồi tiêu cực. Và mặc dù tính nhất quán trong thông điệp của công ty là chìa khóa, từ ngữ nên được chau chuốt để thể hiện thái độ chân thành.Với các mức độ, phương thức khủng hoảng khác nhau như vậy, thì liệu khủng hoảng truyền thông  tất cả đều là xấu, hay nó chính là một bàn đạp thể hiện sự đẳng cấp, khốn khéo của con người và là cơ hội cho các doanh nghiệp chuyển mình, vươn lên?Ảnh hưởng của khủng hoảng truyền thôngNền kinh tế phát triển càng năng động, quyền con người được đề cao, sức mạnh truyền thông ngày càng lớn, tất cả đều có 2 mặt: tích cực và tiêu cực.  Khủng hoảng truyền thông là bất kì một chuyện xấu gì xảy đến với doanh nghiệp hoặc tổ chức được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội truyền thông, làm ảnh hưởng đến danh tiếng từ đó ảnh hưởng đến kết quả hoạt động, kinh doanh của các đối tượng bị khủng hoảng tác động đến.Khủng hoảng truyền thông thường kéo theo các cảm xúc tiêu cực không cần thiết mà hệ quả mang lại rất nặng nề:Làm lu mờ phán đoán chính xác.Tổn hại đến các đối tác của tổ chức bị khủng hoảng.Có tính lan truyền cao.Tính chính trực và danh tiếng của công ty cũng sẽ bị ảnh hưởng rõ nét phụ thuộc vào hành động của họ. Việc giải quyết kịp thời các khủng hoảng truyền thông là một bài toán khó của mọi ban ngành tổ chức. Khi gặp phải khủng hoảng, các cấp lãnh đạo, phòng ban nên có sự đối thoại nhanh chóng, rõ ràng để từ đó có thể giải quyết hiệu quả khủng hoảng, đặc biệt là khủng hoảng truyền thông xã hội. Các ngành nghề dễ bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng có thể kể đến thương mại điện tử, mạng xã hội, ngành thời trang,..Ví dụ, Những năm vừa qua, đã không ít các thương hiệu thiết sót trong việc xử lý khủng hoảng truyền thông. Như sự việc đáng tiếc của hãng Boeing để xảy ra hai vụ tai nạn nghiêm trọng đối với máy bay 737 Max 8 mới của mình, hãng phải chấp nhận mất doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phần đã giảm hơn 40% so với năm 2018. Hay trường hợp của Taco Bell xử trí khi nhân viên làm ảnh hưởng xấu đến thương hiệu trên Facebook…Khủng hoảng truyền thông là điều mà mọi doanh nghiệp đều không muốn xảy ra. Trong việc xử lý khủng hoảng, sẽ không có một quy trình chuẩn nào cả. Vì trong quá trình diễn ra khủng hoảng, sự việc biến đổi không ngừng. Nên cái doanh nghiệp cần chính là sự chuẩn bị. Và áp dụng linh hoạt các nguyên tắc xử lý khủng hoảng truyền thông. Sao cho phù hợp với từng tình huống, diễn biến tình hình bấy giờ.Tuy nhiên, cũng không thể nói hoàn toàn, khủng hoảng truyền thông đều có tác động xấu. Bởi lẽ, khủng hoảng cũng có thể là chất xúc tác có tác dụng kích thích tính năng động sáng tạo, huy động tối đa tiềm lực trí tuệ của con người, cộng đồng và xã hội. Chỉ cần, kịp thời đưa ra nhưng giải pháp, chiến lược phù hợp để xử lý thì tất cả có thể biến thành cơ hội hành động kêu gọi một cách thông minh, thì đương nhiên sẽ biến “nguy thành an” biến “ khó khăn thành cơ hội”. Điển hình như: KFC Xử lý khủng hoảng truyền thông tốt có thể giúp bạn biến bê bối thành một chiến lược độc đáo và thu về những phản hồi tích cực.Như vậy, thực tế đã chứng minh, có nhiều doanh nghiệp đã thật sự thất bại, điêu đứng trên bờ vực phá sản,…vì khủng khoảng truyền thông, nhưng cũng có nhiều doanh nghiệp trở mình trên đường đua một cách ngoại mục.Các giải pháp xử lý khủng hoảng truyền thông THƯỜNG THẤYNhanh chóng đánh giá vấn đề gây khủng hoảngĐiều đầu tiên khi có những dấu hiệu khủng hoảng truyền thông là lập tức chúng ta phải tiếp cận và đánh giá vấn đề trong thời gian ngắn nhất. Trong đó, đặt ra các câu hỏi là một cách hiệu quả để nhìn nhận vấn đề một cách trực quan nhất.Vấn đề này có ảnh hưởng đến uy tín và danh tiếng của tổ chức, doanh nghiệp? Nó có ảnh hưởng đến bộ máy cấp cao hay không? Mức độ nghiêm trọng của vấn đề truyền thông nằm mà doanh nghiệp bạn đang gặp phải nằm ở khoảng nào ?Phản hồi với các đối tác, khách hàngThực tế, tốc độ phản hồi khách thực sự rất quan trọng khi khủng hoảng truyền thông xảy ra. Sự im lặng và thụ động sẽ biến mọi tình huống trở nên tệ hại hơn và nhận được nhiều sự giận dữ hơn.Hãy luôn trong tư thế sẵn sàng nhận các phàn nàn từ phía các đối tác, khách hàng và phản hồi ngay lập tức. Nếu bạn chưa thể có câu trả lời ngay, hãy ước tính một khoảng thời gian về phía khách hàng để họ cảm nhận rằng chúng ta thực sự quan tâm đến vấn đề họ đang mắc phải.Có thái độ tích cực và trung thựcChúng ta không nên che giấu và không rõ ràng với truyền thông, mạng xã hội khi có khủng hoảng truyền thông xảy ra.Lên tiếng trên mạng xã hội, đưa ra thông cáo, lời xin lỗi trình bày rõ ràng vấn đề chúng ta đang mắc phải và đưa ra phương hướng giải quyết chính là phương pháp để trấn an khách hàng, đối tác đồng thời nhận được sự thông cảm của dư luận.Như CMO Will McInnes của Brandwatch từng nói: “Chiến dịch có thể sẽ sai. Các thông điệp được kiểm tra trong nhóm sẽ không hiệu quả.Nhân viên sẽ không hành động đúng. Nhưng người tiêu dùng sẽ chấp nhận lỗi lầm khi nhận được những phản hồi phù hợp.”Xây dựng quy trình bài bản đề phòng khủng hoảng truyền thôngNgười ta vẫn thường nói: “Phòng bệnh hơn chữa bệnh.” Cách tốt nhất để xử lý khủng hoảng truyền thông là tiêu diệt triệt để những lối mòn có thể dẫn đến khủng hoảng truyền thông trước khi nó xảy ra. Có những cách để ngăn chặn khủng hoảng truyền thông như:Xây dựng một đội ngũ thiết kế và quản lý web chuyên nghiệp để đăng tải và cập nhập thông tin kịp thờiKiểm soát chặt chẽ những thông tin phát tán trên mạng xã hội.Cẩn thận kiểm tra tất cả những sản phẩm truyền thông (viral videos, photos…) trước khi tạo chiến dịch truyền thông.Không nên quảng cáo quá xa vời thực tế, lố lăng về chất lượng doanh nghiệp.Có rất nhiều phương pháp xử lý khủng hoảng truyền thông, sự lựa chọn phương pháp giải quyết phù hợp là rất quan trọng nó quyết định đến sự thành bại.VÍ DỤ Khủng hoảng truyền thông của United Airlines: Bài học về quản lý khủng hoảng và giữ uy tín"Mở đầu: Trong lịch sử của ngành hàng không, khủng hoảng truyền thông của United Airlines vào năm 2017 là một ví dụ điển hình về cách một sự cố có thể gây tổn hại lớn đến hình ảnh của một công ty. Bài viết này sẽ phân tích nguyên nhân, quá trình và kết quả của sự cố này, cũng như bài học quan trọng về quản lý khủng hoảng truyền thông.Nguyên nhân: Sự cố bắt đầu khi một video ghi lại cảnh một hành khách bị kéo ra khỏi máy bay của United Airlines trở nên viral trên mạng xã hội. Hành khách này đã mua vé và ngồi xuống ghế của mình, nhưng sau đó đã bị yêu cầu rời khỏi máy bay do quá tải. Khi người đàn ông này từ chối, anh ta đã bị lực lượng an ninh kéo ra khỏi máy bay một cách bạo lực.Quá trình: Sau khi video này trở nên phổ biến trên mạng xã hội, United Airlines đã phải đối mặt với sự chỉ trích gay gắt từ cộng đồng trực tuyến và truyền thông. Ban đầu, CEO của United Airlines đã phát hành một tuyên bố bào chữa cho hành động của nhân viên an ninh và không xin lỗi trực tiếp đến hành khách bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, sau khi gặp phản ứng tiêu cực từ cộng đồng, CEO đã phát hành một tuyên bố xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ để sự cố tương tự xảy ra lại.Kết quả: United Airlines đã phải trả giá đắt cho khủng hoảng truyền thông này. Giá cổ phiếu của hãng đã giảm sút, và hãng đã mất đi sự tin tưởng của khách hàng. Tuy nhiên, sau khi xin lỗi và thực hiện các biện pháp cải thiện, hãng đã dần khôi phục lại uy tín của mình.Bài học: Khủng hoảng truyền thông này cho thấy sự quan trọng của việc xử lý tình huống một cách nhân văn và tôn trọng quyền lợi của khách hàng. Ngoài ra, việc phản hồi nhanh chóng và chân thành cũng rất quan trọng trong việc giảm thiểu thiệt hại cho hình ảnh của doanh nghiệp. Cuối cùng, việc xây dựng một kế hoạch truyền thông khẩn cấp và đào tạo nhân viên về cách xử lý khủng hoảng truyền thông cũng rất quan trọng.Kỹ năng quan trọng trong việc xử lý khủng hoảng truyền thông: Bí quyết giữ vững uy tín doanh nghiệp - GIẢI PHÁP TƯ VẤN THỰC TẾ chỉ có tại TTPL.VNKhủng hoảng truyền thông có thể xảy ra bất ngờ và gây ra những thiệt hại lớn đối với hình ảnh và uy tín của doanh nghiệp. Để đối phó hiệu quả với những tình huống khó khăn này, doanh nghiệp cần có các chiến lược xử lý khủng hoảng truyền thông hiệu quả. Dưới đây là bốn chiến lược quan trọng mà mọi doanh nghiệp nên áp dụng.Xây dựng chiến lược CHI TIẾT xử lý khủng hoảng: Để đối phó với khủng hoảng truyền thông, doanh nghiệp cần có một chiến lược xử lý khủng hoảng rõ ràng. Việc này cần sự giúp sức của nhiều hệ thống, xây dựng chi tiết chiến lược là không thể thiếu.Điều này bao gồm việc xác định trước các bước cần thực hiện, lựa chọn kênh truyền thông và xác định thông điệp cần truyền đạt.Xây dựng kế hoạch seeding mạng xã hội: Seeding là việc sử dụng các tài khoản mạng xã hội để truyền đạt thông điệp của doanh nghiệp đến cộng đồng trực tuyến. Doanh nghiệp cần xây dựng một kế hoạch seeding hiệu quả để đảm bảo thông điệp của mình được truyền đạt đến đối tượng mục tiêu một cách hiệu quả.Xây dựng hệ thống báo chí và trang mạng cùng ngành: Doanh nghiệp cần xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với báo chí và trang mạng cùng ngành. Điều này giúp doanh nghiệp có thể truyền đạt thông điệp của mình đến cộng đồng một cách nhanh chóng và hiệu quả.Xây dựng một kế hoạch truyền thông khẩn cấp: Một kế hoạch truyền thông khẩn cấp giúp doanh nghiệp xác định trước các bước cần thực hiện khi xảy ra khủng hoảng. Kế hoạch này nên bao gồm việc xác định người phát ngôn, lựa chọn kênh truyền thông, và xác định thông điệp cần truyền đạt. Điều này giúp doanh nghiệp phản hồi nhanh chóng và kiểm soát tình hình.Tạo ra một đội ngũ quản lý khủng hoảng truyền thông: Đội ngũ này nên bao gồm các chuyên gia truyền thông, quan hệ công chúng và quản lý khủng hoảng. Họ sẽ chịu trách nhiệm giám sát tình hình, đưa ra quyết định và thực hiện các chiến lược xử lý khủng hoảng truyền thông.Sử dụng các kênh truyền thông khác nhau để truyền đạt thông điệp của bạn: Trong thời đại số hóa, việc sử dụng đa kênh truyền thông là cần thiết. Doanh nghiệp nên sử dụng cả truyền thông truyền thống và truyền thông số để truyền đạt thông điệp của mình. Điều này giúp doanh nghiệp tiếp cận được nhiều đối tượng khác nhau và truyền đạt thông điệp một cách hiệu quả.Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến lược xử lý khủng hoảng truyền thông: Sau khi áp dụng các chiến lược, doanh nghiệp nên theo dõi và đánh giá hiệu quả của chúng. Điều này giúp doanh nghiệp biết được những gì đã làm đúng và những gì cần cải thiện trong tương lai.Kết luận: Khủng hoảng truyền thông là một thách thức lớn đối với mọi doanh nghiệp. Tuy nhiên, với các chiến lược xử lý khủng hoảng truyền thông hiệu quả, doanh nghiệp có thể giữ vững uy tín và tiếp tục phát triển mạnh mẽ.CẦN HƯỚNG DẪN CHI TIẾT XỬ LÝ, HÃY ẤN VÀO BÌNH LUẬN BÀI VIẾT NHÉTài liệu về khủng hoảng truyền thôngDưới đây là một số tài liệu cần biết về khủng hỏang truyền thông của các thương hiệu lớn và phương thức xử lý, bài học rút ra rất hữu ích: Ngày thứ 2 đen tối và cơn ác mộng của người làm truyền thông: Tải về05 ví dụ về khủng hoảng truyền thông và bài học rút ra: Tải về10 bài học điển hình về xử lý khủng hoảng truyền thông: Tải vềCơ chế lan truyền của khủng hoảng truyền thông: Tải vềDomino-s Pizza- Dội nước dập tắt khủng hoảng truyền thông, thay vì im lặng chờ chết: Tải vềKhi nhân viên làm xấu hình ảnh thương hiệu trên facebook đừng xử trí như Taco Bell: Tải vềNestle và Bài học xử lý khủng hoảng trên mạng xã hội: Tải vềSocial Listening- khủng hoảng truyền thông của Agribank ảnh hưởng như thế nào ? Tải vềSocial Listening- Vì đâu BaBy Care gặp phải khủng hoảng truyền thông: Tải về Tổng hợp các cuộc khủng hoảng truyền thông:Trên đây là các thông tin tư vấn của Legalzone về phương án quản lý doanh nghiệp hiệu quả. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và sử dụng dịch vụ.
Bài viết
 Nên chọn loại visa như thế nào để đạt được hiệu quả tối đa về chi phí thực hiện, thuận tiện về thủ tục xin và chuyển đổi loại visa khi có nhu cầu, hạn chế về phát sinh rủi ro, thời gian thực hiện nhanh chóng, phù hợp đó là những vấn đề mà các cá nhân tìm kiếm visa các bạn luôn đặt ra.Để giải đáp những phân vân về hồ sơ, quy trình thủ tục xin cấp visa tại Việt Nam cho người nước ngoài. Bằng bài viết dưới đây, Công ty luật Legalzone xin gửi tới quý khách hàng những tư vấn hữu ích nhất dựa trên căn cứ pháp luật hiện hành, cũng như thực tiễn thực hiện thủ tục xin Visa, Giấy phép lao động cho Quý khách hàng 10 năm qua của đội ngũ Luật sư của công ty.Visa (Thị thực) là gì?Theo quy định của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014, thị thực là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, cho phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Thị thực có giá trị một lần hoặc nhiều lần; tuy nhiên thị thực điện tử chỉ có giá trị một lần.Thị thực khi dịch sang tiếng anh là “visa”. “Visa” là từ được dùng nhiều hơn và được nhiều người biết đến hơn so với thuật ngữ thị thực quy định trong Luật.Hiện nay, thị thực không được chuyển đổi mục đích, trừ các trường hợp sau đây:– Có giấy tờ chứng minh là nhà đầu tư hoặc người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam;– Có giấy tờ chứng minh quan hệ là cha, mẹ, vợ, chồng, con với cá nhân mời, bảo lãnh;– Được cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh vào làm việc và có giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật về lao động;– Nhập cảnh bằng thị thực điện tử và có giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật về lao động.Các loại VisaTheo Điều 8 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 (sửa đổi 2019), Việt Nam hiện nay có 27 loại thị thực. Trong đó, các thị thực được người nước ngoài sử dụng một cách thông dụng và rộng rãi hơn, bao gồm:– ĐT1 – Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 100 tỷ đồng trở lên hoặc đầu tư vào ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư do Chính phủ quyết định. (thời hạn không quá 05 năm)– ĐT2 – Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng hoặc đầu tư vào ngành, nghề khuyến khích đầu tư phát triển do Chính phủ quyết định. (thời hạn không quá 05 năm)– ĐT3 – Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 03 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng. (thời hạn không quá 03 năm)– ĐT4 – Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị dưới 03 tỷ đồng. (thời hạn không quá 12 tháng)– DN1 – Cấp cho người nước ngoài làm việc với doanh nghiệp, tổ chức khác có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam. (thời hạn không quá 12 tháng)– DN2 – Cấp cho người nước ngoài vào chào bán dịch vụ, thành lập hiện diện thương mại, thực hiện các hoạt động khác theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. (thời hạn không quá 12 tháng)– DH – Cấp cho người vào thực tập, học tập. (thời hạn không quá 12 tháng)– HN – Cấp cho người vào dự hội nghị, hội thảo. (thời hạn không quá 03 tháng)– LĐ1 – Cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác. (thời hạn không quá 02 năm)– LĐ2 – Cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc diện phải có giấy phép lao động. (thời hạn không quá 02 năm)– DL – Cấp cho người vào du lịch. (thời hạn không quá 03 tháng)– TT – Cấp cho người nước ngoài là vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của người nước ngoài được cấp thị thực ký hiệu LV1, LV2, LS, ĐT1, ĐT2, ĐT3, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ1, LĐ2 hoặc người nước ngoài là cha, mẹ, vợ, chồng, con của công dân Việt Nam. (thời hạn không quá 12 tháng)– EV – Thị thực điện tử. (thời hạn không quá 30 ngày)Việc lựa chọn loại Visa nào phụ thuộc vào mục đích, nhu cầu và giấy tờ tài liệu của người nhập cảnh. Để lựa chọn loại Visa thích hợp với mình, Quý khách hàng nên liên hệ với Legalzone để được hỗ trợ tư vấn và hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục trong quá trình chuẩn bị hồ sơ.Điều kiện được cấp thị thực Việt NamCăn cứ Điều 10 Luật Xuất nhập cảnh của người nước ngoài (sửa đổi 2019), điều kiện được cấp thị thực (visa) Việt Nam gồm:– Có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.– Có cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam mời, bảo lãnh, trừ trường hợp quy định tại Điều 16a, Điều 16b và khoản 3 Điều 17 của Luật này.– Không thuộc các trường hợp chưa cho nhập cảnh quy định tại Điều  21 của Luật này.– Các trường hợp sau đây đề nghị cấp thị thực phải có giấy tờ chứng minh mục đích nhập cảnh:+ Người nước ngoài vào đầu tư phải có giấy tờ chứng minh việc đầu tư tại Việt Nam theo quy định của Luật đầu tư;+ Người nước ngoài hành nghề luật sư tại Việt Nam phải có giấy phép hành nghề theo quy định của Luật luật sư;+ Người nước ngoài vào lao động phải có giấy phép lao động theo quy định của Bộ luật Lao động;+ Người nước ngoài vào học tập phải có văn bản tiếp nhận của nhà trường hoặc cơ sở giáo dục của Việt Nam.Dịch vụ xin visaHiện nay có rất nhiều công ty cung cấp dịch vụ xin cấp visa cho người nước ngoài nên để tìm một tổ chức cung cấp dịch vụ nhanh nhất, chính xác nhất mà giá cả hợp lý là một điều mà khách hàng luôn băn khoăn. Đến với Legalzone chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ cấp visa cho người nước ngoài với giá cả hợp lý, tư vấn chăm sóc khách hàng tận tình, quan trọng là thủ tục nhanh chóng đảm bảo nhập cảnh cho những vị khách quốc tế vào Việt Nam đúng thời hạn.Tại LegalZone, chúng tôi cung cấp các dịch vụ về visa (thị thực) cho người nước ngoài như sau:Dịch vụ xin cấp visaDịch vụ gia hạn visaDịch vụ chuyển đổi loại visaQuy trình thực hiện dịch vụ xin cấp visa cho người nước ngoài như sau:Bước 1: Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến dịch vụ về visa, bao gồm tư vấn những quy định pháp lý mới nhất; tư vấn loại visa phù hợp nhu cầu, điều kiện thực tế, hiệu quả; tư vấn hồ sơ, trình tự  thủ tục; tư vấn những vấn đề liên quan khác.Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ Gửi phiếu cung cấp thông tin, tài liệu và danh mục thông tin, tài liệu cần cung cấp;Kiểm  tra, đánh giá giấy tờ của khách hàng: Kiểm tra tài liệu của khách hàng phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc và tư vấn, đưa ra giải pháp phù hợp với các quy định pháp lý, hồ sơ khách có thể cung cấp. Dịch thuật các giấy tờ cần thiết.Hướng dẫn và Soạn thảo bộ hồ sơ đầy đủ theo quy định pháp luật hiện hành.Bước 3: Thực hiện thủ tục xin visa: –  Tiến hành nộp hồ sơ hoặc cùng khách hàng nộp bộ hồ sơ đầy đủ tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền– Nộp phí, lệ phí Nhà nước– Thay mặt bên A nộp hồ sơ, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có)–  Nhận kết quả hoặc cử chuyên viên cùng khách hàng đi nhận kết quả ( visa)Bước 4: Bàn giao các giấy tờ tài liệu và kết quả (visa) cho Khách hàng Phí dịch vụ về visa tại LegalZone Phí dịch vụ visa phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng dịch vụ mà Quý khách hàng mong muốn. Hiện nay, LegalZone đang áp dụng ưu đãi giảm 45% giá dịch vụ xin cấp visa cho khách hàng như sau:Dịch vụGiá dịch vụGiá ưu đãi 45%Loại 01- 03 tháng nhiều lần420$290$03 – 06 tháng nhiều lần480$330$06- 12 tháng nhiều lần520$360$Đặc biệt, nếu quý khách hàng có nhu cầu thuê dịch vụ trọn gói (công ty chúng tôi thực hiện đi nộp và nhận kết quả thay khách hàng) và làm trong thời gian gấp có thể tham khảo gói dịch vụ visa vip của chúng tôi với giá chỉ từ 610$ (giảm 04 – 06 ngày so với bình thường).Lưu ý: Giá trên đây là phí dịch vụ trung bình khi sử dụng dịch vụ, chi tiết báo giá có thể thay đổi tùy vào loại visa và tình hình thực tế, cũng như giấy tờ khách hàng cung cấp.Thủ tục này không bao gồm chi phí và thời gian xin giấy phép lao động.Phí trên đã bao gồm phí và lệ phí nhà nước từ: 95$ đến 145$.Cam kếtvới phương châm “Uy tín tạo chất lượng" Legalzone cam kết với Quý khách hàng:Cam kết chi phí hợp lý, tiết kiệm nhất trên thị trường.Cam kết thời gian hoàn thành công việc nhanh nhất.Cam kết thực hiện thủ tục đúng quy định pháp luậtCông ty Luật Legalzone đang mở chương tình giảm giá lớn nhất năm cho khách hàng thực hiện DỊCH VỤ CẤP VISA CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Liên hệ ngay với chúng tôi Công ty Luật LegalzoneHotline tư vấn:  088.888.9366Email: Support@legalzone.vnWebsite: https://legalzone.vn/ Hệ thống: Thủ tục pháp luậtĐịa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 
Bài viết
Nguồn vốn xã hội hóa là gì? Đặc điểm của nguồn vốn xã hội hóa như thế nào? Cùng Legalzone tìm hiểu qua bài viết dưới đây. Khái nhiệm nguồn vốn xã hội hóaNguồn vốn xã hội hóa là gì?Nguồn vốn xã hội hóa được hiểu là những qui định phi chính thức, những chuẩn mực và các mối quan hệ lâu dài giúp thúc đẩy các hành động tập thể và cho phép mọi người thực hiện các hoạt động hợp tác kinh doanh cùng có lợi.Đặc điểm nguồn vốn xã hội hóaĐây là một loại hình vốn vậy nên có các đặc tính như:Tính sinh lợiThuộc tính sinh lợi cho biết vốn xã hội phải có khả năng sinh ra một nguồn lợi nào đó cả về mặt vật chất và tinh thần.Tính có thể hao mònTính hao mòn là thuộc tính hệ quả của tính sinh lợi, một điểm khác biệt quan trọng của vốn xã hội với các loại vốn khác là ngày càng sử dụng càng tăng.Cũng chính vì vậy mà vốn xã hội có thể bị suy giảm và triệt tiêu nếu không được sử dụng có thể bi phá hoại một cách vô tình hay cố ý khi vi phạm qui luật tồn tại và phát triển của loại hình vốn này.Tính sở hữuLà loại hình vốn nên vốn xã hội cũng sẽ thuộc sở hữu của một cộng đồng xã hội nào đó. Là một loại hình vốn nên nó có thể được đo lường, tích lũy và chuyển giao.Tính có thể đo lường tích lũy, chuyển giao.Một đặc điểm khác nữa của vốn xã hội là nó được làm tăng lên trong quá trình chuyển giao.Vốn xã hội có tính hai mặt:Nó có thể hướng đến sự phát triểnThiên về tính bảo tồn, kìm hãm sự phát triển.Vốn xã hội phải thuộc về một cộng đồng nhất định. Và là sự chia sẻ những giá trị chung, những qui tắc và ràng buộc chung của cộng đồng đó.Vai trò của vốn xã hội đối với tăng trưởng kinh tếNguồn vốn xã hội hoánguon von xa hoiNhững tác động của vốn xã hội đến tăng trưởng kinh tế cũng được xem xét từ nhiều khía cạnh.Vốn xã hội có thể tác động tới tăng trưởng kinh tế thông qua nhiều kênh trực tiếp và gián tiếp khác nhau.– Kênh 1: vốn xã hội có thể thay thế các thể chế chính thức một cách hiệu quả.Vốn xã hội cho dù đó là vốn xã hội co cụm vào nhau hay vốn xã hội vươn ra ngoài bao hành sự tin tưởng lẫn nhau và các chuẩn mực phi chính thức có thể thay thế cho các thể chế chính thức để điều chỉnh các giao dịch kinh tế và do vậy giảm thiểu các chi phí -Kênh 2: vốn xã hội tạo ra sự gắn kết chặt chẽ giữa mọi người thúc đẩy sự lưu chuyển, lan tỏa của các nguồn lực, thông tin, các ý tưởng và công nghệ.– Kênh 3: vốn xã hội tạo điều kiện cho sự phát triển của các hoạt động đổi mới, sáng tạo.– Kênh 4: vốn xã hội có tác động tích cực làm gia tăng vốn con người.Tuy nhiên, không phải vốn xã hội luôn có vai trò tích cực đối với tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh những lợi ích mà vốn xã hội đem lại, sự tồn tại của vốn xã hội luôn kèm theo những chi phí mà các cá nhân và xã hội phải chi trả.Không phải trong mọi trường hợp vốn xã hội luôn ưu việt hơn các thể chế chính thức. Khi mà tiến bộ công nghệ có thể giúp giảm chi phí thiết lập, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thể chế chính thức.Sự phát triển kinh tế thường đi song song với sự cải thiện đời sống về mặt vật chất. Nhưng một vùng đất nào đó rất giàu có về vật chất thuần túy mà thiếu vắng vốn xã hội. Các nhà nghiên cứu về nguồn vốn xã hội trong tương quan kinh tế đều đồng ý với nhau rằng:Một nền kinh tế lành mạnh trong một đất nước có kỷ cương và văn hiến không thể nào thiếu vắng nguồn vốn xã hội. Kẻ thù dai dẳng nhất của quá trình tích lũy, phát triển nguồn vốn xã hội là tham nhũng. Bởi vậy, vốn xã hội và tham nhũng có mối quan hệ nghịch chiều với nhau. Nạn tham nhũng càng bành trướng, vốn xã hội càng co lại. Khi tham nhũng trở thành “đạo hành xử” hàng ngày thì cũng là lúc vốn xã hội đang trên đà phá sản.Nếu chỉ có ánh sáng mới có khả năng quét sạch hay đuổi dần bóng tối. Tương tự như thế, vốn xã hội được tích lũy càng cao, nạn tham nhũng càng có hy vọng bị đẩy lùi dần vào quá khứ.Giống và khác giữa XHH và PPPMột số điểm tương đồng Chủ trương thu hútXuất phát từ việc nguồn vốn nhà nước hạn hẹp, không bảo đảm các công trình, dịch vụ cơ bản.Về lĩnh vực:XHH bắt nguồn từ lĩnh vực y tế. Đến nay đã điều chỉnh cả lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, thể dục thể thao, văn hoá, môi trường.Một số mô hình PPP xuất phát từ lĩnh vực kết cấu hạ tầng như nhà máy điện, cấp nước. Đến nay đã bao gồm lĩnh vực như y tế, giáo dục, thể thao, văn hoá… theo thông lệ quốc tế.Về chủ thểBên cạnh các cơ sở ngoài công lập, chủ trương XHH còn điều chỉnh mối quan hệ giữa cơ sở sự nghiệp công lập với đối tác liên doanh, liên kết.Hình thức đầu tư PPP cũng có chủ thể là khu vực công và khu vực tư, thực hiện hợp đồng đối tác trong thời gian dài.       Sự tương đồng giữa 2 hình thức dẫn đến sự lúng túng khi lựa chọn giữa đầu tư XHH và đầu tư PPP.Một số điểm khác biệtnguồn vốn đầu tư công chưa xử lý quan ngại về rủi ro có thể xảy ra trong triển khai dự án. Đầu tư PPP có cơ sở là hợp đồng, xác định rõ cơ chế xử lý và giảm thiểu rủi ro. Nhưng thiếu nguồn lực nhà nước tham gia nên chưa hấp dẫn nhà đầu tư.Về mức độ cam kết, chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước và nhà đầu tư:Chính sách XHH chỉ đề cập về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư. Không quy định một cách chính thức về việc chia sẻ trách nhiệm với nhà đầu tư.PPP yêu cầu sự cam kết của Nhà nước ở mức độ cao hơn. Ngoài các ưu đãi, hỗ trợ, cơ chế bảo đảm đầu tư cũng được quy định trong hợp đồng để giảm thiểu rủi ro trong quá trình đầu tư.Về minh bạch hoá:Hoạt động liên doanh liên kết, các dự án, đề án liên doanh, liên kết được minh bạch hoá theo quy chế nội bộ, chưa thực sự hướng tới sự giám sát rộng rãi và độc lập.Điều này xuất phát từ thực trạng chung là thiếu cơ chế khuyến khích sự tham gia giám sát, đánh giá của các đơn vị độc lập, người sử dụng dịch vụ.Dự án PPP được công khai hoá, minh bạch hoá từ danh mục dự án đến các bước lựa chọn nhà đầu tư tại Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và trang web của các bộ, địa phương.Về quy trình lựa chọn nhà đầu tư, đối tác tư nhân, giữa hai hình thức cũng có những khác biệt nhất định. Trên đây là một số thông tin giải đáp thắc mắc nguồn vốn xã hội hóa là gì. Hãy liên hệ với chúng tôi khi bạn cần hỗ trợ. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 0888889366. Hoặc fanpage Công ty Luật Legalzone.
Bài viết
Sự mất giáSự mất giá (DEVALUATION) là gì?Sự mất giá (DEVALUATION) là điều chỉnh giảm giá được cơ quan tiền tệ thực hiện đối với tỷ giá hối đoái chính thức của đồng tiền của quốc gia; so với đồng tiền mạnh; như đồng đôla Mỹ hoặc chuẩn tiền tệ được thiết lập như vàng. Sự mất giá xảy ra khi chính phủ tăng lượng nội tệ sẵn sàng trao đổi theo các đồng tiền khác theo tỷ giá hối đoái hiện thời. Đối chiếu với DEPRECIATION.Phá giá tiền tệ (Currency Devaluation)Phá giá tiền tệ trong tiếng Anh là Currency Devaluation. Phá giá tiền tệ là biện pháp chủ động làm giảm giá trị đồng nội tệ so với ngoại tệ; nghĩa là làm cho tỉ giá hối đoái danh nghĩa tăng lên.Ban đầu; giá trị đồng tiền của hầu hết các quốc gia được gắn với vàng (tiêu chuẩn vàng); nhưng trong nửa sau của thế kỷ 20; mọi thứ thay đổi dưới tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô khác nhau. Bây giờ tỷ giá hối đoái của các loại tiền tệ quốc gia đang ngày càng gắn liền với đồng đô la Mỹ hoặc đồng euro; mà nhiều quốc gia dự trữ. Sự phá giá của đồng tiền nhà nước so với tỷ giá hối đoái trong dự trữ; nghĩa là các loại tiền tệ nhất; được gọi là mất giá.Chính phủ đang áp dụng các kỹ thuật phá giá để bằng cách nào đó ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế. Ví dụ; điều này ảnh hưởng trực tiếp đến giá dầu. Hoặc; nếu sự phá giá đi kèm với sự hỗ trợ của nhà nước cho các nhà sản xuất trong nước; thì sự tăng trưởng trong mua hàng hóa trong nước là không thể tránh khỏi.Điều quan trọng cần lưu ý là mất giá không có nghĩa là một cuộc khủng hoảng. Quá trình này thường được thực hiện bởi các quốc gia khác nhau để điều chỉnh hướng kinh tế hiện tại.Mục đích- Kích thích hoạt động xuất khẩu cùng các hoạt động kinh tế; dịch vụ đối ngoại khác có thu ngoại tệ; đồng thời hạn chế nhập khẩu và các hoạt động đối ngoại khác phải chi ngoại tệ; kết quả là sẽ góp phần cải thiện cán cân thanh toán quốc tế; từ đò làm cho tỉ giá hối đoái danh nghĩa tăng lên.- Khuyến khích nhập khẩu vốn; kích thích các dòng ngoại tệ kiều hối; đồng thời hạn chế các dòng vốn chạy ra nước ngoài (xuất khẩu vốn) nhằm mục đích tăng cung ngoại tệ làm cho tỉ giá hối đoái danh nghĩa tăng lên.Tác động của chính sách phá giá tiền tệSự mất giáTác động của chính sách phá giá tiền tệ có thể theo hai hướng sau:Thứ nhất; vì muốn phá giá tiền tệ; ngân hàng trung ương phải bỏ nội tệ ra mua ngoại tệ. Thực chất thì đây chính là phát hành thêm tiền vào nền kinh tế; tức là làm tăng lượng tiền mạnh. Cung tiền được tăng theo cấp số nhân.Thứ hai; khi phá giá tiền tệ; nếu các yếu tố khác không đổi thì sức cạnh tranh của hàng trong nước tăng lên. Xuất khẩu tăng trong khi đó nhập khẩu giảm; do đó xuất khẩu ròng tăng; dẫn đến tăng tổng cầu; có sự dịch chuyển trên đường IS*; tăng sản lượng; thu nhập và công ăn việc làm.Tóm lại; trên mô hình IS* - LM*; phá giá tiền tệ làm lượng cung tiền tăng nên đường LM* dịch chuyển sang phải. Do xuất khẩu ròng tăng làm gia tăng tổng cầu nên đường IS* dịch chuyển sang phải. Kết quả là sản lượng cân bằng mới tăng.Xem thêm: Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nướcLiên hệ thực tiễnPhá giá nội tệ làm thay đổi tỉ giá hối đoái; có tác động thúc đẩy xuất khẩu tất cả các mặt hàng trên tất cả các thị trường; bởi vì nhà xuất khẩu có thể hạ giá bán trên thị trường quốc tế mà vẫn đảm bảo mức lợi nhuận bằng nội tệ.Tuy nhiên; biện pháp này không thể sử dụng được thường xuyên và phải nghiên cứu kĩ trước khi áp dụng; vì nó sẽ tác động đến nhiều vấn đề khác của đời sống kinh tế xã hội.Các Chính phủ chỉ sử dụng biện pháp này khi cần cân đối lại tỉ giá hối đoái trong mối quan hệ với cán cân thương mại và cán cân thanh toán quốc tế.Sự khác biệt từ lạm phátSự mất giáMặc dù thực tế là lạm phát và phá giá thường được đánh đồng và thực tế là chúng có mối liên hệ với nhau là khác nhau.Trong thời gian phá giá; đồng tiền quốc gia mất giá liên quan đến ngoại tệ. Với lạm phát; sức mua của tiền tệ trong nước giảm.Đó là; trong khi phá giá; người ta có thể quan sát thấy sự gia tăng của tỷ giá hối đoái tại các điểm trao đổi; và với lạm phát; sự tăng giá của hàng hóa trong các cửa hàng.Ngoài ra còn có một vòng xoáy phá giá-lạm phát. Đây là một quá trình là một trong những hậu quả của mất giá. Nó xảy ra; ví dụ; nếu ở một quốc gia phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu; giá của nó tăng mạnh. Chính phủ đang cố gắng kiềm chế những thay đổi trong nền kinh tế thông qua phá giá; nhưng có một cuộc khủng hoảng gây ra lạm phát và phá giá mới - tiếp theo.Các loại phá giáPhá giá thường được chia thành nhiều loại chính:Chính thứcNó đi kèm với sự công nhận chính thức của ngân hàng trung ương của đất nước về sự mất giá của đồng tiền quốc gia. Quá trình đột ngột; tỷ giá mới đang được thiết lập tại các điểm trao đổi.ẨnKhấu hao tiền mặt không lưu hành trong một thời gian dài. Quá trình này thường vô hình với công chúng. Không có tuyên bố chính thức được thực hiện. Quá trình này có thể gây ra lạm phát; nhưng nó cũng cho phép các nhà sản xuất hàng hóa trong nước điều chỉnh theo sự thay đổi của giá và bắt đầu cạnh tranh với các nhà sản xuất nước ngoài.Xem thêm: ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM CỦA TỔ CHỨC TÀI CHÍNH QUỐC TẾKiểm soátNgân hàng trung ương thực hiện các biện pháp để hạn chế sự mất giá của đồng tiền quốc gia trong một khoảng thời gian giới hạn.Không kiểm soátLà loại phá giá phổ biến nhất. Sự mất giá của đồng tiền quốc gia không bị hạn chế bởi bất cứ điều gì và các biện pháp để giảm thiểu thiệt hại từ việc này không có hiệu lực.Nguyên nhân và hậu quảSự mất giáCó nhiều lý do cho sự phá giá. Có nhiều yếu tố kinh tế vĩ mô là nguồn ảnh hưởng chính trong giai đoạn đầu của quá trình mất giá của đồng tiền quốc gia; do đó việc phân loại các lý do là tương đối có điều kiện. Tuy nhiên; có một số lý do không thể bỏ qua:Thâm hụt thanh toán - thiếu tiền từ nhà nước để trả nợ nước ngoài.Lạm phát cao - nhà nước không có khả năng đối phó với giá cả tăng cao đối với hàng hóa trong nước.Sự kích thích có chủ ý của nhà nước đối với lĩnh vực xuất khẩu của đất nước.Giá thấp hơn cho các tài sản tự nhiên là hàng nhập khẩu; chẳng hạn như dầu.Thiếu dự trữ ngoại hối.Sự cần thiết phải tăng cạnh tranh của đồng tiền quốc gia liên quan đến nhập khẩu.Tình hình không ổn định trong nước và do đó; dòng vốn chảy ra từ đó.Thay đổi chính sách đối ngoại; bao gồm cả các biện pháp trừng phạt từ các quốc gia khác.Sự tham gia tích cực của ngoại tệ vào nền kinh tế của đất nước.Giảm cho vay đối với người dân và mức lương thấp hơn.Mất niềm tin vào chính phủ và tiền tệ quốc gia trong dân chúng.Các yếu tố bên ngoài có tính chất phi kinh tế: chiến tranh; thảm họa nhân tạo; thiên tai.Mong muốn của nhà nước để tăng cường thị trường cho hàng hóa trong nước; bằng cách tăng cường sự hỗ trợ của các nhà sản xuất trong nước.Sự phá giá không nhất thiết là hậu quả của cuộc khủng hoảng; hậu quả của việc thực hiện nó có thể rất khác nhau. Có cả ưu và nhược điểm từ phá giáƯu điểm:Khi giá trị của ngoại tệ tăng lên; doanh thu xuất khẩu cũng tăng. Đi kèm với đó là việc truyền ngoại tệ mới vào nước này.Dự trữ vàng không được chi tiêu; nhưng tích lũy. Với sự mất giá; nhà nước không cần phải chi thêm tiền để ổn định tiền tệ quốc gia.Do giá hàng nhập khẩu tăng không thể tránh khỏi; nhu cầu đối với hàng hóa trong nước tăng lên.Sản xuất riêng đang phát triển.Cán cân thanh toán của đất nước đang được cải thiện.Nhược điểm:Mất lãi suất trong nước từ các nhà đầu tư nước ngoài.Sự tăng trưởng của tỷ giá hối đoái do nhu cầu gia tăng từ dân số.Tăng chi phí cho việc mua nguyên liệu và hàng hóa ngoài nước.Do vòng xoáy lạm phát phá giá; sức mua của người dân và mức sống của họ đang giảm và lạm phát đang gia tăng.Giảm lợi ích xã hội.Niềm tin của người dân đối với đồng tiền quốc gia đang giảm.Gia tăng vốn ra nước ngoài.Sự suy yếu mạnh mẽ của các ngân hàng và dịch vụ tài chính.Giảm nhập khẩu.Không chỉ lợi ích ngân sách của đất nước từ chính quá trình phá giá. Các công ty nông nghiệp; công ty du lịch; công ty xuất khẩu - họ cũng thu lợi từ sự phá giá. Và; tất nhiên; tất cả các công dân của đất nước giữ tiền tiết kiệm bằng ngoại tệ; những người đã chọn đúng thời điểm và trao đổi tiền của họ để kiếm được một khoản lợi nhuận kha khá.Vai trò của phá giá tiền tệ- Chính phủ sử dụng các biện pháp phá giá tiền tệ để nâng cao năng lực cạnh tranh hàng hóa trên thị trường một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn so với việc thực hiện cơ chế để nền kinh tế tự điều chỉnh theo hướng suy thoái (vì khả năng cạnh tranh kém nên cán cân xuất khẩu ròng đi xuống dẫn đến tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu giảm).Bên cạnh đó; mức lạm phát xuống thấp; kéo dài cho đến khi năng lực cạnh tranh trên thị trường nội địa và xuất khẩu tăng lên. Chính phủ các nước thường sử dụng biện pháp phá giá tiền tệ để tạo nên một cú sốc mạnh và kéo dài đối để cân bằng cán cân thương mại.- Phá giá tiền tệ kích thích hoạt động xuất khẩu cùng các hoạt động kinh tế phát triển; các dịch vụ đối ngoại liên quan khác thu về ngoại tệ; đồng thời hạn chế việc nhập khẩu và các hoạt động đối ngoại khác của trong cơ cấu kinh tế cũng phải chi ngoại tệ; kết quả là sẽ góp phần cải thiện cán cân thanh toán hàng hóa quốc tế; góp phần làm cho tỉ giá hối đoái (các dòng tiền ngoại tệ) danh nghĩa tăng giá trị lên.- Khuyến khích việc nhập khẩu vốn; kích thích các dòng ngoại tệ kiều hối vào Việt Nam; đồng thời hạn chế các vốn đổ ra nước ngoài (xuất khẩu vốn) nhằm mục đích chính là tăng cung ngoại tệ làm cho tỉ giá hối đoái danh nghĩa lại tăng.- Trong trường hợp nhu cầu về nội tệ giảm thì chính phủ sẽ phải dùng đến biện pháp dự trữ để mua nội tệ vào nhằm duy trì tỷ giá hối đoái và đến khi cạn kiệt nguồn dự trữ ngoại tệ thì không còn cách nào khác; chính phủ phải phá giá tiền tệ (giảm giá trị đồng nội tệ).Nếu muốn phá giá tiền tệ; ngân hàng Nhà nước buộc phải bỏ đồng nội tệ ra mua ngoại tệ. Thực chất thì đây chính là phát hành thêm các dòng tiền vào nền kinh tế; tăng lượng tiền mạnh hơn. Cung tiền theo đó được tăng theo cấp số nhân.Trên đây là một số thông tin Legalzone muốn chia sẻ tới bạn đọc về Tìm hiểu về Sự mất giá (Devaluation)Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết và để được hướng dẫn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được kịp thời tư vấn.Xin cảm ơn!
Bài viết
Luật Sư Chất Lượng Cao: Dịch Vụ Pháp Luật Tận TâmSứ mệnh trách nhiệm"Luật Sư Chất Lượng Cao: Dịch Vụ Pháp Luật Tận Tâm" không chỉ là một khẩu hiệu, mà là cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp dịch vụ pháp luật hàng đầu. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa chất lượng, chuyên nghiệp và lòng nhiệt huyết, nhằm đáp ứng mọi nhu cầu pháp lý của bạn.Định Nghĩa: Chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp luật thông qua đội ngũ luật sư chất lượng cao, được đào tạo chuyên sâu và có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực pháp luật khác nhau. Sự tận tâm của chúng tôi thể hiện qua việc lắng nghe, hiểu rõ và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho từng trường hợp cụ thể.Rõ ràng, Rắc rối pháp lý không ai mong muốn. Nhưng vì mục tiêu đảm bảo quyền lợi không thể không dùng. Ls ThànhLợi ích Cho Người Dùng:Chuyên Nghiệp và Đáng Tin Cậy: Chúng tôi đảm bảo rằng mỗi vấn đề pháp lý của bạn sẽ được xử lý bởi những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực.Tư Vấn Tận Tâm: Chúng tôi không chỉ giải quyết vấn đề, mà còn giúp bạn hiểu rõ hơn về quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong pháp luật.Giải Pháp Toàn Diện: Dù là vấn đề cá nhân hay doanh nghiệp, chúng tôi đều cung cấp giải pháp phù hợp, giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí.Bảo Vệ Quyền Lợi: Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền lợi của bạn một cách hiệu quả và chuyên nghiệp, đảm bảo công lý được thực thi.Chọn "Luật Sư Chất Lượng Cao: Dịch Vụ Pháp Luật Tận Tâm" là chọn sự an tâm và tin cậy trong mọi tình huống pháp lý. Hãy liên hệ với chúng tôi để cảm nhận sự khác biệt mà chúng tôi mang lại.Phân loại dịch vụDịch vụ pháp luật ngày càng đa dạng và linh hoạt để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của xã hội. Dưới đây là sự phân loại của hai dịch vụ pháp luật chính: Tư vấn luật online và Tìm luật sư thực hiện vụ việc.Tư Vấn pháp luật Online:Tư vấn online là dịch vụ pháp luật được cung cấp qua các kênh trực tuyến như email, chat, video call, vv.a. Lợi ích:Tiện lợi: Khách hàng có thể nhận tư vấn mọi lúc, mọi nơi.Nhanh chóng: Thời gian phản hồi nhanh, giúp giải quyết vấn đề kịp thời.Chi phí thấp: Không cần di chuyển, tiết kiệm chi phí.b. Ứng dụng:Tư vấn vấn đề pháp lý cơ bản.Hỗ trợ giải đáp thắc mắc nhanh chóng.Hướng dẫn thủ tục pháp lý.Tư Vấn Pháp Luật Theo Giờ Chất Lượng Cao Bởi Luật Sư:a. Mô tả: Dịch vụ này cung cấp tư vấn chuyên sâu từ luật sư giàu kinh nghiệm, thường được tính phí theo giờ.b. Lợi ích:Chuyên nghiệp và chính xác.Tùy chỉnh theo nhu cầu cụ thể của khách hàng.Bảo mật và riêng tư.Nên sử dụng khi:Bạn đang đối diện với một vấn đề pháp lý phức tạp cần sự chuyên nghiệp và chính xác.Bạn cần tư vấn riêng tư và bảo mật.Bạn sẵn lòng chi trả chi phí để nhận được dịch vụ chất lượng cao.Giải quyết các vấn đề như cần soạn thảo hồ sơ, thư tư vấn chính xác về vụ việc, hướng dẫn pháp luật có bảo đảm.Chi tiết dịch vụ tại: Tư vấn Luật Theo giờTư Vấn Pháp Luật Qua Tổng Đài:a. Mô tả: Khách hàng có thể gọi đến tổng đài để được tư vấn pháp luật từ các chuyên viên tổng đàib. Lợi ích:Dễ dàng truy cập qua điện thoại.Phản hồi nhanh chóng.Phù hợp cho các vấn đề pháp lý cơ bản và khẩn cấp.Nên sử dụng khi:Bạn cần tư vấn nhanh chóng và khẩn cấp.Vấn đề pháp lý của bạn là cơ bản và không đòi hỏi sự chuyên sâu.Bạn muốn tiếp cận dịch vụ tư vấn một cách thuận tiện qua điện thoại. Báo Giá Dịch Vụ Tư Vấn Pháp Luật Qua Tổng Đài từ LegalZoneLegalZone cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và nhận được sự hỗ trợ pháp lý nhanh chóng và chuyên nghiệp. Đặc biệt: Khách hàng được trả tiền sau khi nhận tư vấnKhách hàng được trả tiền theo đánh giá của khách hàng ( có thể thấp hơn giá niêm yết)Chất lượng dịch vụ của chúng tôi là số 1Dưới đây là bảng báo giá chi tiết:Gói Cơ Bản:Tư vấn thông qua tổng đài trong vòng 15 phút: 200.000 VNDHỗ trợ giải đáp các vấn đề pháp lý cơ bảnGói Nâng Cao:Tư vấn thông qua tổng đài trong vòng 30 phút: 350.000 VNDHỗ trợ giải đáp các vấn đề pháp lý phức tạpCung cấp tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu cần)Gói Chuyên Sâu:Tư vấn thông qua tổng đài trong vòng 60 phút: 600.000 VNDHỗ trợ giải đáp các vấn đề pháp lý chuyên sâu và cụ thểCung cấp tài liệu hướng dẫn và báo cáo chi tiếtGói Tư Vấn Thường Xuyên:Tư vấn không giới hạn thông qua tổng đài trong 1 tháng: 2.500.000 VND/thángHỗ trợ giải đáp mọi vấn đề pháp lý trong suốt thángLưu ý:Các giá trên chưa bao gồm thuế VAT.Các cuộc tư vấn vượt quá thời gian gói dịch vụ sẽ được tính phí theo từng phút thêm.Dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài của LegalZone mang đến sự tiện lợi và linh hoạt, giúp bạn giải quyết mọi vấn đề pháp lý một cách nhanh chóng và chính xác.Lưu ý: Nhận khuyến mãi ở cuối bài viếtTư Vấn Miễn Phí Trên Group Facebook:a. Mô tả: Các nhóm trên Facebook thường cung cấp tư vấn pháp luật miễn phí, thường do cộng đồng và một số luật sư tình nguyện tham gia.b. Lợi ích:Miễn phí và dễ dàng truy cập.Khuyến khích sự tham gia và hỗ trợ từ cộng đồng.Phù hợp cho những người cần tìm hiểu thông tin cơ bản và không yêu cầu bảo mật cao.Xem thêm Group facebook tư vấn luật miễn phíMỗi hình thức tư vấn trên đều có những đặc điểm và lợi ích riêng, phù hợp với các nhu cầu và tình huống khác nhau của khách hàng. Việc lựa chọn dịch vụ phù hợp sẽ giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời đảm bảo rằng họ nhận được sự hỗ trợ pháp lý chất lượng và hiệu quả.Tìm Luật Sư Thực Hiện Vụ Việc:Dịch vụ này giúp khách hàng tìm kiếm và liên kết với luật sư chuyên nghiệp để thực hiện vụ việc cụ thể.a. Lợi ích:Chuyên nghiệp: Truy cập đến đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm và chuyên môn cao.Tùy chỉnh: Tìm luật sư phù hợp với yêu cầu và ngân sách cụ thể của khách hàng.An toàn: Đảm bảo quyền lợi và bảo mật thông tin của khách hàng.Bảo đảm: Luật sư có chứng chỉ hành nghề, được công bố trên danh sách đoàn luật sư Việt Namb. Ứng dụng:Đại diện tại tòa trong các vụ kiện.Thực hiện các thủ tục pháp lý phức tạp.Tư vấn và hỗ trợ trong các vấn đề pháp lý chuyên sâu.Hỗ trợ từ A-Z các vụ kiện pháp lýTìm Luật Sư Tố Tụng Tại Tòa:Định nghĩa: Tìm Luật Sư Tố Tụng Tại Tòa là dịch vụ kết nối khách hàng với luật sư chuyên nghiệp để đại diện và bảo vệ quyền lợi của họ trong các phiên tòa hình sự hoặc dân sự. Dịch vụ này bao gồm việc tìm kiếm, lựa chọn, và hợp tác với luật sư có kinh nghiệm và chuyên môn trong việc tố tụng tại tòa.Lợi ích:Chuyên Nghiệp và Chính Xác: Luật sư tố tụng có kinh nghiệm và hiểu biết về quy trình tố tụng, giúp đảm bảo rằng quyền lợi của bạn được bảo vệ một cách chính xác và hiệu quả.Đại Diện Pháp Lý: Luật sư sẽ đại diện cho bạn tại tòa, nêu lên các lập luận và bằng chứng, và đấu tranh cho quyền lợi của bạn.Tư Vấn và Hỗ Trợ: Luật sư sẽ tư vấn cho bạn về các quyền và nghĩa vụ pháp lý, giúp bạn hiểu rõ hơn về vụ việc của mình.Giảm Áp Lực: Việc có luật sư đại diện giúp giảm bớt áp lực và lo lắng khi phải đối diện với tòa án.Nên Sử Dụng Khi Nào:Vụ Việc Phức Tạp: Khi bạn đang đối diện với một vụ việc phức tạp đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về pháp luật.Quyền Lợi Bị Đe Dọa: Khi quyền lợi, danh dự, tự do cá nhân hoặc tài sản của bạn bị đe dọa hoặc nguy cơ bị tổn thương.Không Có Kinh Nghiệm Tố Tụng: Khi bạn không có kinh nghiệm hoặc kiến thức về quy trình tố tụng tại tòa. Tìm Luật Sư Tố Tụng Tại Tòa là một dịch vụ quan trọng, giúp bảo vệ quyền lợi của cá nhân và doanh nghiệp trong quá trình tố tụng. Việc lựa chọn luật sư phù hợp và kịp thời có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả của vụ việc và sự bảo vệ quyền lợi của bạn. Tìm Luật Sư Tranh Chấp Thương Mại:Định nghĩa: Tìm Luật Sư Tranh Chấp Thương Mại là dịch vụ kết nối doanh nghiệp và cá nhân với luật sư chuyên về thương mại để giải quyết các tranh chấp liên quan đến hợp đồng, quyền sở hữu trí tuệ, đối tác kinh doanh, và các vấn đề thương mại khác. Dịch vụ này giúp tìm kiếm và lựa chọn luật sư có kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực thương mại.Lợi ích:Giải Quyết Tranh Chấp Hiệu Quả: Luật sư chuyên nghiệp giúp giải quyết tranh chấp một cách nhanh chóng và hiệu quả, giảm thiểu tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh.Bảo Vệ Quyền Lợi Kinh Doanh: Luật sư sẽ đại diện và bảo vệ quyền lợi của bạn trong các vấn đề thương mại, đảm bảo rằng bạn không bị tổn thương.Tư Vấn Chuyên Sâu: Luật sư thương mại cung cấp tư vấn chuyên sâu về các quy định và quy tắc thương mại, giúp bạn hiểu rõ hơn về vị thế pháp lý của mình.Tiết Kiệm Thời Gian và Chi Phí: Việc tìm kiếm luật sư chuyên nghiệp giúp tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc giải quyết tranh chấp, giúp bạn tập trung vào hoạt động kinh doanh chính.Nên Sử Dụng Khi Nào:Tranh Chấp Hợp Đồng: Khi có tranh chấp về hợp đồng với đối tác, nhà cung cấp, hoặc khách hàng.Vi Phạm Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Khi có vi phạm quyền sở hữu trí tuệ như bản quyền, nhãn hiệu, bí quyết kinh doanh.Tranh Chấp Đối Tác Kinh Doanh: Khi có xung đột hoặc tranh chấp với đối tác kinh doanh, cổ đông, hoặc các bên liên quan khác.Các Vấn Đề Thương Mại Khác: Khi đối diện với các vấn đề thương mại khác đòi hỏi sự can thiệp của luật sư chuyên nghiệp.  Tìm Luật Sư Tranh Chấp Thương Mại là một dịch vụ quan trọng, giúp doanh nghiệp và cá nhân bảo vệ quyền lợi và giải quyết các vấn đề thương mại một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Việc lựa chọn luật sư phù hợp và kịp thời có thể giúp giải quyết tranh chấp nhanh chóng, giảm thiểu rủi ro, và tăng cường hoạt động kinh doanh. Tìm Luật Sư Hôn Nhân Gia Đình:Định nghĩa: Tìm Luật Sư Hôn Nhân Gia Đình là dịch vụ kết nối cá nhân với luật sư chuyên về các vấn đề liên quan đến hôn nhân và gia đình. Điều này bao gồm các vấn đề như ly hôn, quyền nuôi con, phân chia tài sản, và các vấn đề gia đình khác. Dịch vụ này giúp tìm kiếm và lựa chọn luật sư có kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình.Lợi ích:Bảo Vệ Quyền Lợi Cá Nhân: Luật sư sẽ đại diện và bảo vệ quyền lợi của bạn trong các vấn đề gia đình, đảm bảo rằng bạn được đối xử công bằng.Hỗ Trợ Tình Cảm: Luật sư chuyên về gia đình thường có kỹ năng đặc biệt trong việc hỗ trợ khách hàng trong những thời kỳ khó khăn và căng thẳng.Tư Vấn và Hướng Dẫn: Luật sư sẽ tư vấn và hướng dẫn bạn qua quy trình pháp lý, giúp bạn hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của mình.Giải Quyết Vấn Đề Nhanh Chóng: Luật sư giúp giải quyết các vấn đề gia đình một cách nhanh chóng và hiệu quả, giúp bạn tiết kiệm thời gian và năng lượng.Nên Sử Dụng Khi Nào:Ly Hôn: Khi bạn cần giải quyết các vấn đề liên quan đến ly hôn, bao gồm phân chia tài sản, quyền nuôi con, và hỗ trợ vợ/chồng.Quyền Nuôi Con: Khi cần giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền và trách nhiệm nuôi con sau ly hôn hoặc chia tay.Bảo Vệ Quyền Lợi Gia Đình: Khi cần bảo vệ quyền lợi trong các vấn đề gia đình khác, như việc lập di chúc, quản lý tài sản gia đình, vv.Các Vấn Đề Gia Đình Khác: Khi đối diện với các vấn đề phức tạp và nhạy cảm khác trong gia đình đòi hỏi sự can thiệp của luật sư chuyên nghiệp.  Tìm Luật Sư Hôn Nhân Gia Đình là một dịch vụ quan trọng, giúp cá nhân bảo vệ quyền lợi và giải quyết các vấn đề gia đình một cách chuyên nghiệp và tận tâm. Việc lựa chọn luật sư phù hợp và kịp thời có thể giúp giải quyết các vấn đề gia đình một cách nhẹ nhàng hơn, giảm bớt căng thẳng và tác động tiêu cực đến cuộc sống cá nhân và gia đình. Tìm Luật Sư Doanh Nghiệp:Định nghĩa: Tìm Luật Sư Doanh Nghiệp là dịch vụ kết nối doanh nghiệp với luật sư chuyên về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh. Điều này bao gồm các vấn đề như thành lập công ty, hợp đồng, quyền lợi lao động, quyền sở hữu trí tuệ, và các vấn đề pháp lý khác trong kinh doanh.Lợi ích:Tuân Thủ Pháp Luật: Luật sư giúp doanh nghiệp hiểu và tuân thủ các quy định pháp luật, giảm rủi ro pháp lý và tránh các xung đột với cơ quan quản lý.Bảo Vệ Quyền Lợi Kinh Doanh: Luật sư sẽ đại diện và bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp trong các vấn đề kinh doanh, từ hợp đồng đến tranh chấp thương mại.Tư Vấn Chuyên Sâu: Luật sư cung cấp tư vấn chuyên sâu về các vấn đề pháp lý trong kinh doanh, giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định thông thoáng và chính xác.Tiết Kiệm Thời Gian và Chi Phí: Việc tìm kiếm luật sư chuyên nghiệp giúp tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc giải quyết các vấn đề pháp lý, giúp doanh nghiệp tập trung vào hoạt động kinh doanh chính.Nên Sử Dụng Khi Nào:Thành Lập Công Ty: Khi cần hỗ trợ pháp lý trong việc thành lập, đăng ký, và cấu trúc công ty.Hợp Đồng và Tranh Chấp: Khi cần soạn thảo, xem xét, hoặc giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng kinh doanh.Quyền Lợi Lao Động: Khi cần tư vấn về quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với nhân viên, bao gồm cả các vấn đề liên quan đến lao động.Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Khi cần bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu, và bí quyết kinh doanh.Lưu ý: Vào ngày 17 hàng tháng, Miễn phí dịch vụ tư vấn luật doanh nghiệp duy nhất qua tổng đài 0888889366 Tìm Luật Sư Doanh Nghiệp là một dịch vụ quan trọng, giúp doanh nghiệp bảo vệ quyền lợi và tuân thủ pháp luật một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Việc lựa chọn luật sư phù hợp và kịp thời có thể giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề pháp lý một cách nhanh chóng, giảm thiểu rủi ro, và tăng cường hoạt động kinh doanh.Báo Giá Dịch Vụ Luật Sư Doanh Nghiệp từ LegalZoneLegalZone cung cấp các dịch vụ luật sư doanh nghiệp đa dạng và linh hoạt, phù hợp với nhu cầu và ngân sách của mọi doanh nghiệp. Dưới đây là bảng báo giá chi tiết cho các dịch vụ chúng tôi cung cấp:Tư Vấn Pháp Luật Doanh Nghiệp:Gói Cơ Bản: 2.000.000 VND/giờGói Nâng Cao (bao gồm ghi âm và báo cáo chi tiết): 3.000.000 VND/giờĐại Diện Pháp Lý Trong Giao Dịch:Gói Cơ Bản: 10.000.000 VND/giao dịchGói Toàn Diện (bao gồm tư vấn và soạn thảo hợp đồng): 15.000.000 VND/giao dịchThành Lập và Đăng Ký Doanh Nghiệp:Gói Cơ Bản: 799.000 VNDGói Toàn Diện (bao gồm tư vấn và hoàn thiện hồ sơ): 8.000.000 VNDGiá dịch vụ chi tiết Thành lập Doanh nghiệpGiá dịch vụ chi tiết Thàm lập Doanh nghiêp FDITư Vấn và Giải Quyết Tranh Chấp Thương Mại:Gói Cơ Bản: 7.000.000 VND/vụ việcGói Toàn Diện (bao gồm đại diện tại tòa): 12.000.000 VND/vụ việcGói Tư Vấn Doanh Nghiệp Thường Xuyên:LegalZone cung cấp gói dịch vụ tư vấn doanh nghiệp thường xuyên, giúp doanh nghiệp của bạn luôn được hỗ trợ và tư vấn trong mọi vấn đề pháp lý. Gói dịch vụ này bao gồm:Gói Cơ Bản:Tư vấn pháp lý hàng tháng: 10.000.000 VND/thángBao gồm 5 giờ tư vấn trực tiếp hoặc qua điện thoạiHỗ trợ giải đáp thắc mắc pháp lý trong vòng 24 giờGói Nâng Cao:Tư vấn pháp lý hàng tháng: 18.000.000 VND/thángBao gồm 10 giờ tư vấn trực tiếp hoặc qua điện thoạiHỗ trợ giải đáp thắc mắc pháp lý trong vòng 24 giờGhi âm và báo cáo chi tiết cho mỗi cuộc tư vấnƯu đãi 10% cho các dịch vụ pháp lý khác từ LegalZoneGiá dịch vụ chi tiết: Tư Vấn Doanh Nghiệp Thường XuyênDịch Vụ Bảo Hành Vàng:Hoàn tiền 100% khi không đạt mục tiêu thỏa thuận (Áp dụng cho tất cả các gói dịch vụ)Lưu ý:Các giá trên chưa bao gồm thuế VAT.Chúng tôi cũng cung cấp các gói dịch vụ tùy chỉnh theo nhu cầu cụ thể của khách hàng.LegalZone cam kết mang đến dịch vụ chất lượng cao với giá cả cạnh tranh. Đội ngũ luật sư của chúng tôi có kinh nghiệm và chuyên môn cao, sẵn lòng hỗ trợ doanh nghiệp của bạn trong mọi vấn đề pháp lý.Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc yêu cầu báo giá cụ thể, vui lòng liên hệ chúng tôi qua số điện thoại 0888889366 hoặc email support@legalzone.vnTìm Luật Sư Hình Sự:Định nghĩa: Tìm Luật Sư Hình Sự là dịch vụ kết nối cá nhân với luật sư chuyên về hình sự để bảo vệ quyền lợi và tự do của họ trong quá trình tố tụng hình sự. Dịch vụ này giúp tìm kiếm và lựa chọn luật sư có kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực hình sự.Lợi ích:Bảo Vệ Quyền và Tự Do: Luật sư hình sự sẽ đại diện và bảo vệ quyền và tự do của bạn trong suốt quá trình tố tụng, từ điều tra đến xét xử.Tư Vấn và Hướng Dẫn: Luật sư sẽ tư vấn và hướng dẫn bạn qua quy trình pháp lý phức tạp, giúp bạn hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình.Giảm Áp Lực và Lo Lắng: Việc có luật sư đại diện giúp giảm bớt áp lực và lo lắng khi phải đối diện với hệ thống tư pháp hình sự.Thương Lượng và Đàm Phán: Luật sư có thể thương lượng và đàm phán với bên công tố để đạt được các điều kiện tốt nhất cho bạn, bao gồm cả thỏa thuận hình phạt.Nên Sử Dụng Khi Nào:Bị Buộc Tội: Khi bạn bị buộc tội trong một vụ án hình sự và cần bảo vệ quyền lợi và tự do cá nhân.Điều Tra Hình Sự: Khi bạn đang trong quá trình điều tra hình sự và cần sự hỗ trợ pháp lý để đảm bảo quyền lợi được bảo vệ.Xét Xử Hình Sự: Khi bạn đang trong quá trình xét xử hình sự và cần luật sư để đại diện và bảo vệ quyền lợi của mình tại tòa.Kháng Cáo và Phúc Thẩm: Khi bạn muốn kháng cáo hoặc yêu cầu xem xét lại quyết định của tòa án.  Tìm Luật Sư Hình Sự là một dịch vụ quan trọng, giúp cá nhân bảo vệ quyền lợi và tự do trong quá trình tố tụng hình sự. Việc lựa chọn luật sư phù hợp và kịp thời có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả của vụ việc và sự bảo vệ quyền lợi của bạn. Luật sư hình sự chuyên nghiệp sẽ đảm bảo rằng quy trình tố tụng được thực hiện một cách công bằng và bạn được đối xử theo đúng quy định của pháp luật. Tìm Luật Sư Giỏi:Định nghĩa: Tìm Luật Sư Giỏi là dịch vụ kết nối cá nhân hoặc doanh nghiệp với luật sư hàng đầu trong lĩnh vực cụ thể. Dịch vụ này giúp tìm kiếm và lựa chọn luật sư có kinh nghiệm, chuyên môn, và danh tiếng trong lĩnh vực mà bạn cần hỗ trợ.Dịch vụ tìm luật sư giỏi nhất trong lĩnh vực chỉ có tại TTPL.VNDịch vụ chất lượng cao, không thu phí trướcKhông nhận các vụ dễ24/7 Full serviceGiá dịch vụ từ 500.000.000 VNĐLợi ích:Chất Lượng Dịch Vụ Cao: Luật sư giỏi mang đến dịch vụ chất lượng cao, với kiến thức sâu rộng và kỹ năng tố tụng xuất sắc.Tư Vấn Chuyên Sâu: Luật sư giỏi cung cấp tư vấn chuyên sâu và chi tiết, giúp bạn hiểu rõ về vị thế pháp lý của mình.Tăng Cơ Hội Thành Công: Việc lựa chọn luật sư giỏi tăng cơ hội thành công trong vụ việc của bạn, từ việc giải quyết tranh chấp đến việc đàm phán hợp đồng.Tiết Kiệm Thời Gian và Chi Phí: Luật sư giỏi có thể giúp giải quyết vấn đề pháp lý một cách nhanh chóng và hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí cho bạn.Nên Sử Dụng Khi Nào:Vụ Việc Phức Tạp: Khi bạn đang đối diện với một vụ việc phức tạp đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc và chuyên nghiệp về pháp luật.Quyền Lợi Quan Trọng: Khi quyền lợi, danh dự, tự do cá nhân, hoặc tài sản của bạn bị đe dọa hoặc nguy cơ bị tổn thương.Cần Sự Chuyên Nghiệp: Khi bạn cần sự chuyên nghiệp và tận tâm từ một luật sư có kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực cụ thể.  Tìm Luật Sư Giỏi là một dịch vụ quan trọng, giúp cá nhân và doanh nghiệp truy cập dễ dàng đến sự hỗ trợ pháp lý chuyên nghiệp và hiệu quả. Việc lựa chọn luật sư giỏi và phù hợp với vụ việc của bạn có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả và sự bảo vệ quyền lợi của bạn. Luật sư giỏi sẽ đảm bảo rằng bạn được đại diện một cách chuyên nghiệp và tận tâm, giúp bạn đạt được mục tiêu pháp lý của mình. Luật Sư Miễn Phí:Định nghĩa: Luật Sư Miễn Phí là dịch vụ cung cấp hỗ trợ pháp lý không tính phí cho những người không có khả năng trả chi phí dịch vụ luật sư. Dịch vụ này thường được cung cấp bởi các tổ chức phi lợi nhuận, các trung tâm hỗ trợ pháp lý cộng đồng, hoặc thông qua các chương trình hỗ trợ của chính phủ.Lợi ích:Truy Cập Công Bằng Tới Tư Pháp: Luật sư miễn phí giúp đảm bảo rằng mọi người, bất kể hoàn cảnh kinh tế, đều có quyền truy cập công bằng tới hệ thống tư pháp.Bảo Vệ Quyền Lợi: Dù không tính phí, luật sư miễn phí vẫn cung cấp sự đại diện và bảo vệ quyền lợi trong các vấn đề pháp lý.Hỗ Trợ và Tư Vấn: Luật sư miễn phí cung cấp tư vấn và hỗ trợ trong các vấn đề pháp lý, giúp bạn hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ của mình.Giảm Gánh Nặng Tài Chính: Dịch vụ này giúp giảm gánh nặng tài chính cho những người không có khả năng trả chi phí dịch vụ luật sư.Nên Sử Dụng Khi Nào:Khó Khăn Về Tài Chính: Khi bạn đang đối diện với khó khăn tài chính và không có khả năng trả chi phí dịch vụ luật sư.Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản: Khi bạn cần hỗ trợ trong các vấn đề pháp lý cơ bản như tư vấn hợp đồng, quyền lao động, quyền hôn nhân và gia đình, vv.Cần Sự Bảo Vệ Quyền Lợi: Khi bạn cần sự bảo vệ quyền lợi trong các vấn đề pháp lý và không có khả năng truy cập dịch vụ luật sư tư nhân.  Luật Sư Miễn Phí là một dịch vụ quan trọng, giúp đảm bảo rằng mọi người, bất kể hoàn cảnh kinh tế, đều có quyền truy cập tới hệ thống tư pháp và được bảo vệ quyền lợi của mình. Dịch vụ này thể hiện sự công bằng và bình đẳng trong xã hội, giúp bảo vệ quyền lợi của những người yếu thế và không có khả năng trả chi phí dịch vụ. Luật Sư Uy Tín Cao:Thật khó tìm được Luật sư Uy tín cao, lăn xả vào vụ việc vì hầu hết họ đã được đặt trước hàng chục tháng. LS Thành chia sẻĐịnh nghĩa: Luật Sư Uy Tín Cao là dịch vụ kết nối cá nhân hoặc doanh nghiệp với luật sư có danh tiếng và uy tín trong cộng đồng pháp lý. Những luật sư này thường có nhiều năm kinh nghiệm, thành tích xuất sắc, và được đồng nghiệp cũng như khách hàng đánh giá cao.Lợi ích:Chất Lượng Dịch Vụ Xuất Sắc: Luật sư uy tín cao mang đến dịch vụ chất lượng xuất sắc, với kiến thức pháp lý sâu rộng và kỹ năng tố tụng đỉnh cao.Tăng Credibility: Việc làm việc với luật sư uy tín có thể tăng cường uy tín và tín nhiệm của bạn trong các thương vụ hoặc vụ việc pháp lý.Tư Vấn và Hỗ Trợ Chuyên Nghiệp: Luật sư uy tín cao cung cấp tư vấn và hỗ trợ chuyên nghiệp, giúp bạn đưa ra quyết định chính xác và thông thoáng.Mạng Lưới Quan Hệ Rộng: Luật sư uy tín thường có mạng lưới quan hệ rộng rãi trong cộng đồng pháp lý, có thể hỗ trợ bạn trong nhiều khía cạnh khác nhau.Nên Sử Dụng Khi Nào:Vụ Việc Quan Trọng: Khi bạn đang đối diện với một vụ việc pháp lý quan trọng đòi hỏi sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm.Thương Vụ Lớn: Khi bạn cần hỗ trợ pháp lý trong các thương vụ lớn, phức tạp, như mua bán doanh nghiệp, hợp nhất, đầu tư quốc tế, vv.Bảo Vệ Danh Dự và Quyền Lợi: Khi danh dự, quyền lợi, hoặc tài sản của bạn đang bị đe dọa và cần sự bảo vệ từ một luật sư có uy tín.  Luật Sư Uy Tín Cao là một dịch vụ quan trọng, giúp cá nhân và doanh nghiệp truy cập dễ dàng đến sự hỗ trợ pháp lý chất lượng cao và chuyên nghiệp. Việc lựa chọn luật sư uy tín và phù hợp với vụ việc của bạn không chỉ ảnh hưởng lớn đến kết quả của vụ việc, mà còn giúp tăng cường uy tín và tín nhiệm của bạn trong cộng đồng. Luật sư uy tín sẽ đảm bảo rằng bạn được đại diện một cách chuyên nghiệp và tận tâm, giúp bạn đạt được mục tiêu pháp lý của mình. Khách hàng nói gì về dịch vụ pháp luật"Khi Công ty Samsung Việt Nam cần tư vấn pháp lý cho việc mở rộng nhà máy sản xuất, chúng tôi đã tìm đến dịch vụ này. Luật sư của chúng tôi đã hiểu rõ ngành công nghiệp và giúp chúng tôi hoàn thành mọi thủ tục một cách suôn sẻ." - Nguyễn Văn An, Giám đốc Pháp chế, Samsung Việt Nam"Khi tôi bị vu oan trong một vụ án giao thông, dịch vụ này đã kết nối tôi với một luật sư hình sự tài năng. Luật sư đã giúp tôi minh oan và lấy lại danh dự. Tôi rất biết ơn!" - Trần Văn Minh, Hà Nội"Tôi đã sử dụng dịch vụ này để tìm một luật sư giỏi cho vụ kiện bản quyền với một công ty đối thủ. Luật sư đã giúp tôi giành chiến thắng trong vụ kiện, bảo vệ sản phẩm của mình." - Lê Thị Thanh, CEO Công ty FKT Software"Khi tôi mất việc và không có khả năng trả chi phí luật sư, dịch vụ luật sư miễn phí này đã giúp tôi đấu tranh cho quyền lợi của mình trong vụ kiện phát sinh từ hợp đồng lao động. Tôi cảm thấy được bảo vệ và hỗ trợ." - Phạm Bá Tùng, Đà NẵngLuật Sư Uy Tín Cao: "Chúng tôi đã tìm kiếm một luật sư uy tín cao để đại diện cho VIC Group trong một thương vụ mua lại công ty nước ngoài. Dịch vụ này đã kết nối chúng tôi với chuyên gia pháp lý đúng đắn, giúp chúng tôi đạt được mục tiêu kinh doanh." - Võ Quốc Khánh, Phó Chủ tịch VIC Group"Khi Công ty Intel Việt Nam cần tư vấn pháp lý nhanh chóng về việc tuân thủ quy định mới, chúng tôi đã sử dụng dịch vụ tư vấn online này. Luật sư đã cung cấp thông tin chính xác và kịp thời, giúp chúng tôi tiếp tục hoạt động mà không gặp rắc rối." - Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Pháp chế, Intel Việt Nam"Khi tôi gặp vấn đề với hợp đồng thuê nhà, tôi đã gọi tổng đài tư vấn pháp luật của dịch vụ này. Họ đã giải đáp mọi thắc mắc của tôi và hướng dẫn tôi cách giải quyết vấn đề. Rất tiện lợi và hữu ích!" - Lê Thị Hà, TP. Hồ Chí Minh"Khi tôi muốn hiểu rõ hơn về quyền lợi khi làm việc freelance, tôi đã tham gia group Facebook của dịch vụ tư vấn miễn phí này. Các luật sư đã trả lời câu hỏi của tôi một cách nhanh chóng và chính xác. Một nguồn thông tin đáng tin cậy!" - Trần Văn Dũng, Freelancer, Hà NộiGiới Thiệu Về Công Ty Luật TNHH LegalZoneCông Ty Luật TNHH LegalZone là một trong những công ty luật hàng đầu tại Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý toàn diện và chất lượng cao. Với sứ mệnh "Pháp Lý Dễ Dàng Cho Mọi Người," chúng tôi cam kết đem đến sự tiếp cận dễ dàng và minh bạch đối với hệ thống pháp luật.Giá Trị Cốt Lõi:Chuyên Nghiệp: Chúng tôi tự hào về đội ngũ luật sư giỏi, có chuyên môn cao và tận tâm, đảm bảo cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng.Tính Minh Bạch: Chúng tôi hoạt động với nguyên tắc minh bạch, đảm bảo rằng mọi quy trình và chi phí đều được giải thích rõ ràng cho khách hàng.Tận Tâm Khách Hàng: Sự hài lòng của khách hàng là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi luôn lắng nghe và hiểu rõ nhu cầu của khách hàng để cung cấp dịch vụ tốt nhất.Kinh Nghiệm: LegalZone có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật, với một lịch sử đầy thành công trong việc tìm kiếm và kết nối luật sư chuyên môn cao với khách hàng. Dù là doanh nghiệp hay cá nhân, chúng tôi đều có khả năng cung cấp sự hỗ trợ pháp lý đúng đắn và hiệu quả.Chúng tôi tự hào về việc đã giúp hàng ngàn khách hàng giải quyết các vấn đề pháp lý, từ tư vấn doanh nghiệp, tố tụng hình sự, đến tranh chấp hôn nhân gia đình. Với LegalZone, bạn không chỉ tìm thấy một đối tác pháp lý đáng tin cậy mà còn một người bạn đồng hành trong mọi tình huống pháp lý.LegalZone - Đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường pháp lý.Tính Năng Nổi Bật của dịch vụ pháp luật LegalzoneLegalZone tự hào mang đến cho khách hàng một loạt các tính năng nổi bật và độc đáo, giúp chúng tôi nổi trội so với các đối thủ cạnh tranh:Dịch Vụ Bảo Hành Vàng: LegalZone cam kết hoàn tiền 100% khi không đạt được mục tiêu thỏa thuận. Chúng tôi tin tưởng vào chất lượng dịch vụ của mình và sẵn lòng đứng sau mỗi dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.Dịch Vụ Ghi Âm Tư Vấn: Để đảm bảo rằng mọi thông tin được truyền đạt chính xác và minh bạch, chúng tôi cung cấp dịch vụ ghi âm tư vấn. Điều này giúp khách hàng có thể xem lại cuộc tư vấn bất cứ lúc nào, đảm bảo rằng không có thông tin nào bị sót lại.Dịch Vụ Tìm Kiếm Luật Sư Chất Lượng Cao Nhất Trong Ngành: Với mạng lưới rộng lớn của các luật sư hàng đầu trong ngành, chúng tôi cam kết tìm kiếm luật sư chất lượng cao nhất, phù hợp với nhu cầu cụ thể của mỗi khách hàng. Dù là vấn đề doanh nghiệp, hình sự, hay hôn nhân gia đình, chúng tôi đều có đội ngũ chuyên gia phù hợp.Hỗ Trợ Trực Tuyến 24/7: Chúng tôi hiểu rằng vấn đề pháp lý có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đội ngũ hỗ trợ trực tuyến của chúng tôi sẵn sàng phản hồi mọi thắc mắc và hỗ trợ bạn 24/7.Công Nghệ Tiên Tiến: LegalZone sử dụng công nghệ tiên tiến để tạo ra trải nghiệm tư vấn trực tuyến mượt mà và hiệu quả. Hệ thống của chúng tôi được thiết kế để bảo mật thông tin và dễ sử dụng.Kinh Nghiệm và Uy Tín: Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật, chúng tôi đã giúp hàng nghìn khách hàng giải quyết các vấn đề pháp lý một cách thành công. Uy tín của chúng tôi là bảo đảm cho chất lượng dịch vụ.LegalZone không chỉ cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng, mà còn đặt tiêu chuẩn mới cho ngành công nghiệp DỊCH VỤ PHÁP LUẬT với các tính năng độc đáo và cam kết vững chắc với khách hàng. Chúng tôi không chỉ là đối tác pháp lý của bạn, chúng tôi là người bạn đồng hành trong mọi tình huống pháp lý.Ưu đãi khi đặt trên TTPL.VNƯu Đãi Đặc Biệt từ LegalZoneLegalZone luôn mong muốn mang đến cho khách hàng những giá trị tốt nhất. Để thể hiện lòng tri ân và khích lệ khách hàng tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ưu đãi đặc biệt:Ưu Đãi Cho Lần Sử Dụng Dịch Vụ Đầu Tiên:Nhận voucher giảm 30% phí dịch vụ pháp luật khi bạn sử dụng dịch vụ của LegalZone lần đầu tiên.Sau khi hoàn thành công việc, bạn sẽ nhận được voucher hoàn 30% phí của chính dịch vụ đó, áp dụng cho lần sử dụng tiếp theo.Đây là cơ hội tuyệt vời để bạn trải nghiệm dịch vụ pháp luật chất lượng cao từ LegalZone mà vẫn tiết kiệm được chi phí. Chúng tôi tin rằng bạn sẽ hài lòng với sự chuyên nghiệp và tận tâm mà chúng tôi mang lại.Đừng bỏ lỡ cơ hội này! Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để biết thêm chi tiết và đăng ký sử dụng dịch vụ.LegalZone - Luôn đồng hành cùng bạn, mang đến giải pháp pháp lý hiệu quả và tiết kiệm.TRÂN TRỌNG!MỤC LỤC BÀI VIẾT1. Giới Thiệu  1.1. Sứ mệnh và trách nhiệm  1.2. Định nghĩa dịch vụ  1.3. Lợi ích cho người dùng2. Phân Loại Dịch Vụ  2.1. Tư vấn pháp luật online     2.1.1. Tư vấn pháp luật theo giờ chất lượng cao bởi luật sư     2.1.2. Tư vấn pháp luật qua tổng đài     2.1.3. Tư vấn miễn phí trên group facebook  2.2. Tìm luật sư thực hiện vụ việc     2.2.1. Tìm luật sư tố tụng tại tòa     2.2.2. Tìm luật sư tranh chấp thương mại     2.2.3. Tìm luật sư hôn nhân gia đình     2.2.4. Tìm luật sư doanh nghiệp     2.2.5. Tìm luật sư hình sự     2.2.6. Tìm luật sư giỏi     2.2.7. Luật sư miễn phí     2.2.8. Luật sư uy tín cao3. Lời Chứng Thực Từ Khách Hàng4. Giới Thiệu Về Công Ty5. Tính Năng Nổi Bật6. Ưu Đãi Đặc Biệt 
Bài viết
Tư vấn pháp luật theo giờ Trợ giúp chuyên nghiệp theo yêu cầu của bạnTư vấn pháp luật là một phần quan trọng trong cuộc sống hiện đại, khi chúng ta đối mặt với những vấn đề pháp lý phức tạp. Nhưng có những khi chúng ta chỉ cần giải quyết một vấn đề nhỏ và không muốn mất thời gian và tiền bạc cho việc thuê luật sư toàn thời gian. Đó là lúc tư vấn pháp luật theo giờ trở thành một giải pháp hữu ích.Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tư vấn pháp luật theo giờ, bao gồm: định nghĩa, quy trình, lợi ích và nhược điểm, các lựa chọn thay thế, và cách thực hiện tư vấn pháp luật theo giờ một cách chi tiết.1. Tư vấn pháp luật theo giờ – Định nghĩa và ý nghĩaTư vấn pháp luật theo giờ là dịch vụ mà bạn có thể thuê một luật sư chỉ trong một khoảng thời gian nhất định để giải quyết một vấn đề pháp lý cụ thể. Thay vì phải trả tiền cho việc thuê luật sư toàn thời gian hoặc ký hợp đồng dài hạn, bạn chỉ trả phí tư vấn theo số giờ được sử dụng.Ví dụ: Nếu bạn đang cần tư vấn về việc thành lập một công ty mới và chỉ cần giải đáp một số câu hỏi cụ thể, bạn có thể thuê một luật sư theo giờ để nhận được sự giúp đỡ chuyên nghiệp mà không phải trả chi phí cao.2. Lợi ích của tư vấn pháp luật theo giờTư vấn pháp luật theo giờ mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho người sử dụng. Dưới đây là một số lợi ích quan trọng:a. Tiết kiệm chi phíKhi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật theo giờ, bạn chỉ phải trả tiền cho số giờ thực sự sử dụng. Điều này giúp bạn tiết kiệm được chi phí so với việc thuê luật sư toàn thời gian hoặc ký hợp đồng dài hạn mà không cần thiết.Ví dụ: Nếu bạn chỉ cần giúp đỡ về việc làm hợp đồng cho một dự án nhỏ, tư vấn pháp luật theo giờ sẽ giúp bạn tránh việc trả tiền cho các dịch vụ không cần thiết.b. Trợ giúp chuyên nghiệp theo yêu cầuViệc thuê luật sư theo giờ không có nghĩa là bạn nhận được dịch vụ kém chất lượng. Ngược lại, bạn sẽ được tư vấn bởi các chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật mà bạn cần hỗ trợ.Ví dụ: Bạn có thể thuê một luật sư chuyên về luật thương mại để giúp bạn xem xét và hiểu rõ hơn về các quy định và cam kết trong hợp đồng kinh doanh của bạn.c. Linh hoạt và tiện lợiTư vấn pháp luật theo giờ mang lại sự linh hoạt và tiện lợi cho người sử dụng. Bạn có thể lựa chọn thời điểm và thời gian tư vấn phù hợp với lịch trình của mình mà không phải bận tâm về việc ký hợp đồng dài hạn hoặc tuân thủ các quy định liên quan đến việc thuê luật sư toàn thời gian.Ví dụ: Nếu bạn đang ở xa hoặc có thời gian hạn chế, bạn có thể sắp xếp cuộc họp tư vấn qua video call hoặc điện thoại để tiết kiệm thời gian di chuyển và đảm bảo tính tiện lợi.GỌI NGAY3. Nhược điểm của tư vấn pháp luật theo giờMặc dù tư vấn pháp luật theo giờ có nhiều lợi ích như đã đề cập ở trên, nhưng cũng tồn tại một số nhược điểm cần xem xét trước khi sử dụng dịch vụ này.a. Hạn chế thời gianViệc thuê luật sư theo giờ có hạn chế về thời gian. Bạn chỉ có thể nhận được sự tư vấn trong khoảng thời gian bạn đã đặt trước, và nếu cần thêm thời gian hoặc tư vấn sau này, bạn sẽ phải trả phí bổ sung.Ví dụ: Nếu vấn đề pháp lý của bạn phức tạp và đòi hỏi thời gian để nghiên cứu và tư vấn chi tiết, việc thuê luật sư theo giờ có thể không đủ để đáp ứng nhu cầu của bạn.b. Không liên tụcKhi thuê luật sư theo giờ, bạn không nhận được sự hỗ trợ liên tục như khi thuê luật sư toàn thời gian. Có thể có khoảng thời gian chờ đợi giữa các lần tư vấn và trong thời gian đó, bạn phải tự giải quyết các vấn đề pháp lý mà mình đang đối mặt.Ví dụ: Nếu bạn đang có một tranh chấp pháp lý cần giải quyết ngay lập tức, việc đợi tư vấn pháp luật theo giờ có thể gây ra sự bất tiện và ảnh hưởng đến quyền lợi của bạn.4. Lựa chọn thay thế cho tư vấn pháp luật theo giờNếu bạn không muốn sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật theo giờ hoặc cảm thấy rằng nó không phù hợp với nhu cầu của mình, có một số lựa chọn thay thế mà bạn có thể xem xét:Xem thêm: Luật Sư Chất Lượng Cao: Dịch Vụ Pháp Luật Tận Tâma. Thuê luật sư toàn thời gianNếu bạn đang đối mặt với những vấn đề pháp lý phức tạp và có nhu cầu tư vấn liên tục,việc thuê luật sư toàn thời gian có thể là một lựa chọn tốt. Bằng cách thuê một luật sư toàn thời gian, bạn sẽ có sự hỗ trợ liên tục và chuyên nghiệp để giải quyết mọi vấn đề pháp lý mà bạn đang đối diện.b. Tìm thông tin trực tuyếnTrong một số trường hợp đơn giản, bạn có thể tìm kiếm thông tin và tài liệu pháp lý trực tuyến để tự giải quyết vấn đề của mình. Internet cung cấp một kho tàng thông tin phong phú về các quy định pháp luật và quy trình pháp lý.c. Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyếnDịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến là một lựa chọn khác để nhận được sự tư vấn chuyên nghiệp từ luật sư mà không cần gặp trực tiếp. Bạn có thể trao đổi với luật sư qua email, chat hoặc cuộc gọi video để giải quyết vấn đề pháp lý của mình.5. Cách thực hiện tư vấn pháp luật theo giờNếu bạn đã quyết định sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật theo giờ, dưới đây là các bước cơ bản để thực hiện quy trình này:Bước 1: Xác định vấn đề pháp lý của bạnHãy xác định rõ vấn đề pháp lý mà bạn đang đối diện. Cụ thể hóa nhu cầu tư vấn của bạn và ghi lại những câu hỏi hoặc vấn đề bạn muốn thảo luận với luật sư.Bước 2: Tìm kiếm và chọn luật sư phù hợpTìm kiếm và tìm hiểu về các luật sư có chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp với vấn đề pháp lý của bạn. Đảm bảo chọn một luật sư có chuyên môn và độ tin cậy cao trong lĩnh vực cần tư vấn.Bước 3: Liên hệ và đặt lịch hẹnLiên hệ với luật sư và trao đổi vấn đề pháp lý của bạn. Thống nhất về thời gian và phương thức giao tiếp (trực tiếp, qua điện thoại, video call, v.v.) để đặt lịch hẹn tư vấn.Bước 4: Thực hiện cuộc tư vấnTham gia cuộc tư vấn với luật sư theo giờ. Trình bày vấn đề pháp lý của bạn và những câu hỏi cụ thể mà bạn muốn được tư vấn. Lắng nghe và ghi chép các thông tin và lời khuyên từ luật sư.Bước 5: Hoàn thiện việc tư vấnKhi tư vấn kết thúc, đảm bảo bạn đã hiểu rõ những thông tin và hướng dẫn từ luật sư. Ghi lại những điểm quan trọng và nếu cần, yêu cầu luật sư cung cấp bản tóm tắt của cuộc tư vấn để bạn có thể tham khảo sau này.Bước 6: Thanh toán và đánh giáSau khi cuộc tư vấn kết thúc, thanh toán phí tư vấn theo số giờ sử dụng. Đánh giá chất lượng dịch vụ từ luật sư để giúp cải thiện hoặc cung cấp thông tin cho người khác trong tương lai.6. Quy trình tư vấn pháp luật Quy của chúng tôi được thiết kế để đảm bảo rằng bạn nhận được sự tư vấn chuyên nghiệp, toàn diện và hiệu quả. Dưới đây là quy trình tư vấn pháp luật mà chúng tôi áp dụng:Bước 1: Phân tích nhu cầu: Đầu tiên, chúng tôi sẽ lắng nghe và phân tích nhu cầu pháp lý của bạn. Bằng cách tìm hiểu rõ về vấn đề và mục tiêu của bạn, chúng tôi có thể đưa ra các giải pháp phù hợp nhất.Bước 2: Đề xuất giải pháp: Sau khi hiểu rõ nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ đề xuất các giải pháp pháp lý. Đây có thể là các biện pháp phòng ngừa, quy trình pháp lý, lựa chọn hợp đồng, hoặc bất kỳ giải pháp nào khác phù hợp với tình huống của bạn.Bước 3: Thực hiện giải pháp: Sau khi bạn chấp nhận giải pháp đề xuất, chúng tôi sẽ tiến hành thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết. Điều này có thể bao gồm việc chuẩn bị tài liệu pháp lý, thương lượng hợp đồng, đại diện trong các cuộc họp pháp lý, hoặc thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào khác liên quan đến vấn đề của bạn.Bước 4: Theo dõi và hỗ trợ: Sau khi giải pháp được thực hiện, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và cung cấp hỗ trợ khi cần thiết. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các biện pháp pháp lý đã áp dụng đang hoạt động hiệu quả và gợi ý các điều chỉnh hoặc cải thiện nếu cần thiết.Bước 5: Đánh giá và cải tiến: Chúng tôi coi việc phản hồi của khách hàng là rất quan trọng. Sau khi quá trình tư vấn hoàn thành, chúng tôi sẽ đánh giá và nhận xét về hiệu quả của dịch vụ để cải tiến chất lượng và mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng trong tương lai7. Nhiệm vụ của legalzone là đảm bảo tư vấn hiệu quả8. Thư ngỏ Giới thiệu về Legalzone:Legalzone là một công ty luật chuyên nghiệp về dịch vụ tư vấn pháp lý theo yêu cầu. Với kinh nghiệm hơn 8 năm trong ngành, chúng tôi tự hào là đối tác tin cậy của nhiều cá nhân và doanh nghiệp trên khắp Việt Nam.Chúng tôi thành lập từ năm 2015 với mục tiêu mang đến cho khách hàng sự tư vấn pháp luật chuyên nghiệp, toàn diện và hiệu quả. Đội ngũ luật sư của chúng tôi là những chuyên gia giàu kinh nghiệm, hiểu rõ về hệ thống pháp luật Việt Nam và có kiến thức sâu sắc về nhiều lĩnh vực pháp lý khác nhau.Chúng tôi đáp ứng nhu cầu tư vấn pháp lý của khách hàng thông qua các phương thức trực tiếp và trực tuyến. Bằng cách tận dụng công nghệ hiện đại, chúng tôi có thể tư vấn và giải quyết các vấn đề pháp lý một cách thuận tiện và nhanh chóng, không gian hạn chế về địa điểm và thời gian. Khách hàng có thể tiếp cận với dịch vụ của chúng tôi thông qua hệ thống trực tuyến của chúng tôi, điện thoại, email hoặc các cuộc họp trực tiếp.Chúng tôi cam kết mang đến sự đáng tin cậy và chất lượng cao trong mỗi dịch vụ tư vấn pháp lý. Chúng tôi hiểu rằng mỗi vấn đề pháp lý là độc nhất vô nhị, do đó chúng tôi tập trung vào việc hiểu rõ nhu cầu và mục tiêu của từng khách hàng để đưa ra các giải pháp pháp lý phù hợp nhất.Legalzone luôn đồng hành cùng khách hàng từ quy trình tư vấn ban đầu cho đến khi vấn đề được giải quyết hoàn toàn. Chúng tôi đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu và cam kết mang đến sự hỗ trợ và tư vấn liên tục, đảm bảo rằng khách hàng nhận được giá trị tối đa từ dịch vụ của chúng tôi.Hãy liên hệ với Legalzone ngay hôm nay để được tư vấn pháp luật chuyên nghiệp, tận tâm và đáng tin cậy cho nhu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn trên con đường pháp lý, mang lại sự an tâm và thành công..Chúng tôi cam kết đưa ra những giải pháp pháp lý chất lượng và đáng tin cậy, mang lại sự an tâm và tin tưởng cho bạn trong mọi vấn đề pháp lý. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn pháp luật tốt nhất cho nhu cầu của bạn!Kính gửi Quý khách hàng,THƯ NGỎ9. Cơ sở của mức phí tư vấn theo giờ:Mức phí tư vấn theo giờ được tính dựa trên thời gian thực tế mà luật sư bỏ ra để tư vấn cho bạn. Đơn giá của mỗi giờ tư vấn được xác định dựa trên nhiều yếu tố như năng lực, kinh nghiệm, chuyên môn, uy tín và độ phức tạp của vấn đề pháp lý. Điều này đảm bảo rằng bạn chỉ trả tiền cho thời gian thực sự được tư vấn và công việc thực hiện. Mức phí tư vấn theo giờ được thông báo trước và ghi rõ trong hợp đồng dịch vụ pháp lý, đảm bảo sự minh bạch và tránh bất kỳ bất ngờ nào về chi phí.So sánh với các dịch vụ tư vấn khác:Ngoài mức phí tư vấn theo giờ, còn có nhiều hình thức tính phí dịch vụ luật sư khác như mức phí theo gói và theo tỷ lệ. Tuy nhiên, mức phí tư vấn theo giờ mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho bạn và luật sư của chúng tôi.Lợi ích cho bạn: Mức phí tư vấn theo giờ phù hợp cho những vấn đề pháp lý cơ bản, định hướng và cần giải quyết ngay lập tức. Bạn chỉ trả tiền cho thời gian thực tế được tư vấn và công việc thực hiện, giúp bạn tiết kiệm chi phí so với việc trả một khoản phí lớn cho gói dịch vụ hoặc tỷ lệ dựa trên giá trị vụ việc.Lợi ích cho luật sư: Mức phí tư vấn theo giờ cho phép luật sư của chúng tôi được trả công công bằng và hợp lý dựa trên thời gian và công sức họ bỏ ra. Điều này khuyến khích luật sư tận dụng hiệu quả thời gian và kỹ năng của mình để cung cấp tư vấn tốt nhất cho khách hàng.Lợi ích khác của dịch vụ Tư vấn Pháp luật theo giờ:Tư vấn chuyên môn: Luật sư của chúng tôi sẽ tập trung vào vấn đề cụ thể của bạn và cung cấp những lời khuyên chuyên môn, giúp bạn hiểu rõ quyền và nghĩa vụ pháp lý của mình trong tình huống đó.Tính linh hoạt: Bạn có thể chọn lịch trình tư vấn phù hợp với bạn, giúp tiết kiệm thời gian và thuận tiện cho cả bạn và luật sư.Bảo mật thông tin: Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của bạn. Mọi nội dung và thông tin liên quan đến cuộc tư vấn sẽ được bảo vệ và không được tiết lộ cho bên thứ ba.Hiệu suất và hiệu quả: Với dịch vụ Tư vấn Pháp luật theo giờ, bạn nhận được tư vấn nhanh chóng và có hiệu quả. Luật sư sẽ tập trung vào vấn đề của bạn mà không phải dành quá nhiều thời gian vào các giai đoạn chuẩn bị và tiếp nhận vụ việc.10. Kết luậnTư vấn pháp luật theo giờ là một dịch vụ linh hoạt và tiện lợi cho những người có nhu cầu tư vấn về các vấn đề pháp lý cụ thể mà không muốn thuê luật sư toàn thời gian. Nó giúp tiết kiệm chi phí, nhận được sự tư vấn chuyên nghiệp và linh hoạt trong việc sắp xếp thời gian. Tuy nhiên, nó cũng có hạn chế về thời gian và không cung cấp sự hỗ trợ liên tục. Trước khi sử dụng dịch vụ này, hãy xác định rõ nhu cầu của bạn và cân nhắc các lựa chọn thay thế khác nhau để chọn phương pháp tư vấn pháp luật phù hợp nhất.Tóm lạiTư vấn pháp luật theo giờ là một dịch vụ linh hoạt và tiện lợi cho những người có nhu cầu tư vấn về các vấn đề pháp lý cụ thể mà không muốn thuê luật sư toàn thời gian. Nó giúp tiết kiệm chi phí, nhận được sự tư vấn chuyên nghiệp và linh hoạt trong việc sắp xếp thời gian.Tuy nhiên, dịch vụ này cũng có hạn chế về thời gian và không cung cấp sự hỗ trợ liên tục. Trước khi sử dụng dịch vụ này, bạn nên xác định rõ nhu cầu của mình và cân nhắc các lựa chọn thay thế khác nhau để chọn phương pháp tư vấn pháp luật phù hợp nhất.11. Câu hỏi về tư vấn luật theo giờ1. Tôi muốn biết thêm về việc tìm và chọn một luật sư phù hợp cho việc tư vấn pháp luật theo giờ. Bạn có thể đưa ra một số gợi ý hoặc tiêu chí để lựa chọn luật sư?Trả lời: Legalzone sẽ tìm cho bạn sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng nếu bạn muốn tự chọn hãy làm theo cách sau.Để lựa chọn một luật sư phù hợp cho việc tư vấn pháp luật theo giờ, bạn có thể tham khảo các tiêu chí sau đây:Chuyên môn: Kiểm tra nền tảng học vấn, kinh nghiệm và chuyên ngành của luật sư.Kinh nghiệm: Tìm hiểu về kinh nghiệm làm việc và thành công trong việc giải quyết các vấn đề tương tự.Phản hồi khách hàng: Đọc nhận xét từ khách hàng trước đây để có cái nhìn tổng quan về chất lượng dịch vụ của luật sư.Giá cả: So sánh mức phí và hiểu rõ về cách tính phí của từng luật sư.2. Tôi có một vấn đề pháp lý phức tạp và đòi hỏi thời gian để nghiên cứu và tư vấn chi tiết. Liệu tư vấn pháp luật theo giờ có đáp ứng đủ nhu cầu của tôi không?Trả lời: Tư vấn pháp luật theo giờ có thể đáp ứng nhu cầu của bạn trong việc giải quyết các vấn đề pháp lý phức tạp. Luật sư sẽ cung cấp cho bạn sự tư vấn và hướng dẫn chi tiết về vấn đề của bạn trong một khoảng thời gian xác định.3. Nếu tôi cần sự tư vấn liên tục và hỗ trợ từ luật sư, liệu việc thuê luật sư toàn thời gian có phải là lựa chọn tốt hơn so với tư vấn pháp luật theo giờ?Trả lời: Nếu bạn cần sự tư vấn liên tục và hỗ trợ từ luật sư, thuê luật sư toàn thời gian có thể là lựa chọn tốt hơn. Tuy nhiên, điều này cũng phụ thuộc vào mức độ và tần suất của nhu cầu pháp lý của bạn. Nếu nhu cầu của bạn không quá lớn hoặc không đều đặn, tư vấn pháp luật theo giờ vẫn có thể đáp ứng được yêu cầu của bạn một cách linh hoạt và tiết kiệm chi phí.4. Tôi quan tâm đến việc sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến. Bạn có thể giải thích thêm về quy trình và lợi ích của việc sử dụng dịch vụ này so với tư vấn pháp luật theo giờ?Trả lời: Dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến cho phép bạn nhận được tư vấn từ luật sư thông qua các phương tiện truyền thông trực tuyến như email, cuộc gọi video, hoặc tin nhắn. Điều này mang lại nhiều lợi ích như tiết kiệm thời gian, tiện lợi, và truy cập dễ dàng vào sự tư vấn từ luật sư mà không cần phải gặp mặt trực tiếp. Quy trình và lợi ích cụ thể của việc sử dụng dịch vụ trực tuyến có thể khác nhau tùy theo nền tảng và nhà cung cấp dịch vụ.5. Tôi muốn biết thêm về cách thanh toán phí tư vấn trong dịch vụ tư vấn pháp luật theo giờ. Có phương thức thanh toán nào phổ biến và an toàn mà tôi có thể sử dụng?Trả lời: Phương thức thanh toán phí tư vấn trong dịch vụ tư vấn pháp luật theo giờ thường được thỏa thuận trước giữa bạn và luật sư. Các phương thức thanh toán phổ biến bao gồm chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, PayPal hoặc các hình thức thanh toán trực tuyến khác. Luật sư sẽ cung cấp thông tin chi tiết về các phương thức thanh toán và yêu cầu thanh toán.6. Tôi có một vấn đề pháp lý cần giải quyết ngay lập tức. Liệu tư vấn pháp luật theo giờ có thể đáp ứng nhu cầu của tôi trong thời gian ngắn?Trả lời: Tùy thuộc vào tính chất và mức độ khẩn cấp của vấn đề pháp lý, tư vấn pháp luật theo giờ có thể đáp ứng nhu cầu của bạn trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, đôi khi việc nghiên cứu và xem xét vấn đề cụ thể có thể mất thời gian hơn dự kiến. Hãy trao đổi trực tiếp với luật sư để biết thêm thông tin chi tiết về khả năng đáp ứng nhu cầu trong thời gian ngắn.7. Tôi muốn biết thêm về quy trình và yêu cầu để đánh giá chất lượng dịch vụ từ luật sư sau khi hoàn thành cuộc tư vấn.Trả lời: Quy trình và yêu cầu để đánh giá chất lượng dịch vụ từ luật sư sau khi hoàn thành cuộc tư vấn có thể khác nhau tùy theo từng luật sư hoặc văn phòng luật sư. Bạn có thể thảo luận với hotline Legalzone về các yêu cầu hoặc tiêu chí để đánh giá chất lượng dịch vụ của Luật sư, bao gồm việc xem xét phản hồi từ khách hàng trước đây hoặc yêu cầu tham khảo thêm. Legalzone sẽ tiến hành nhanh chóng trong 24h nếu khách hàng có yêu cầu độc lập.8. Nếu tôi không hài lòng với dịch vụ tư vấn pháp luật theo giờ, có cách nào để tôi yêu cầu hoàn lại phí tư vấn đã thanh toán?Trả lời: Yêu cầu hoàn phí, Legalzone sẽ hoàn phí 100% nếu tư vấn không chính xác, không đúng luật.Nếu bạn không hài lòng với dịch vụ tư vấn pháp luật theo giờ, bạn nên trao đổi trực tiếp với luật sư về nguyện vọng của mình. Một số luật sư có chính sách hoàn trả phí tư vấn dựa trên các điều khoản và điều kiện đã được thỏa thuận trước đó. Hãy thảo luận với luật sư của bạn về khả năng hoàn lại phí tư vấn đã thanh toán và điều kiện áp dụng.9. Tôi đang xem xét giữa việc sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật theo giờ và tìm kiếm thông tin trực tuyến để tự giải quyết vấn đề pháp lý. Bạn có thể so sánh hai phương pháp này và đưa ra lời khuyênTrả lời: Sự so sánh giữa việc sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật theo giờ và tìm kiếm thông tin trực tuyến để tự giải quyết vấn đề pháp lý phụ thuộc vào tính chất và mức độ phức tạp của vấn đề, kỹ năng pháp lý của bạn, và thời gian và tài nguyên mà bạn có sẵn. Tư vấn pháp luật theo giờ cung cấp sự tư vấn chuyên môn từ luật sư có kinh nghiệm, trong khi tìm kiếm thông tin trực tuyến cho phép bạn tự nghiên cứu và hiểu rõ hơn về vấn đề của bạn. Bạn có thể kết hợp cả hai phương pháp để đạt được kết quả tốt nhất.