0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
Danh mục
LUẬT QUẢNG CÁO
avatar
Văn An
187 ngày trước
Bài viết
Hướng dẫn Thủ tục đăng ký quảng cáo trong thang máy
Các Hành Vi Cấm Trong Hoạt Động Quảng Cáo: Điều Gì Bạn Cần BiếtTheo Luật Quảng cáo 2012, có một loạt các hành vi quảng cáo bị cấm. Dưới đây là danh sách các hành vi này:Quảng cáo sản phẩm, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.Quảng cáo làm tiết lộ bí mật nhà nước, phương hại đến độc lập, chủ quyền quốc gia, an ninh, quốc phòng.Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.Quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội.Quảng cáo gây ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm đối với Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Đảng kỳ, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước.Quảng cáo có tính chất kỳ thị dân tộc, phân biệt chủng tộc, xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, định kiến về giới, về người khuyết tật.Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.Quảng cáo bằng việc so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác.Quảng cáo có sử dụng các từ ngữ "nhất," "duy nhất," "tốt nhất," "số một" hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh.Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.Quảng cáo tạo cho trẻ em có suy nghĩ, lời nói, hành động trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục; gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, an toàn hoặc sự phát triển bình thường của trẻ em.Ép buộc cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo hoặc tiếp nhận quảng cáo trái ý muốn.Treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng.Nếu sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn liên quan đến bất kỳ trong số các hành vi trên, bạn cần tuân thủ quy định của Luật Quảng cáo 2012 và hạn chế việc quảng cáo chúng.Thủ tục đăng ký quảng cáo trong thang máyThủ tục đăng ký quảng cáo trong thang máy đòi hỏi bạn tuân theo quy định của Luật Quảng cáo 2012, cụ thể là Điều 7. Dưới đây là hướng dẫn cụ thể về thủ tục và quy định liên quan:Xác định sản phẩm/hàng hóa được phép quảng cáo:Đầu tiên, bạn cần kiểm tra xem sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn có nằm trong danh sách hàng hóa/dịch vụ bị cấm quảng cáo theo Điều 7 của Luật Quảng cáo 2012 hay không. Nếu sản phẩm thuộc một trong các trường hợp cấm, bạn không được phép quảng cáo.Chuẩn bị hồ sơ:Nếu sản phẩm của bạn không thuộc danh sách cấm, bạn cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký quảng cáo. Hồ sơ bao gồm thông tin về sản phẩm, nội dung quảng cáo, mục tiêu quảng cáo, và các thông tin liên quan.Liên hệ với cơ quan quản lý:Sau khi chuẩn bị hồ sơ, bạn cần liên hệ với cơ quan quản lý quảng cáo tại địa phương hoặc cấp trung ương để nộp hồ sơ và yêu cầu phê duyệt.Xem xét và phê duyệt:Cơ quan quản lý sẽ xem xét hồ sơ của bạn và quyết định việc phê duyệt quảng cáo. Thời gian xem xét có thể khác nhau tùy theo quy định của địa phương hoặc cấp trung ương.Tuân thủ quy định và thực hiện quảng cáo:Sau khi nhận được phê duyệt, bạn có thể tiến hành quảng cáo trong thang máy theo nội dung và hình thức đã được phê duyệt.Hướng Dẫn Quảng Cáo Trong Thang Máy Của Chung Cư: Thủ Tục Cần BiếtNếu bạn muốn quảng cáo trong thang máy của các chung cư, bạn cần tuân theo quy định của Điều 102 Luật Nhà ở 2014 về Hội nghị nhà chung cư. Dưới đây là hướng dẫn cụ thể:Tham gia Hội nghị nhà chung cư: Hội nghị nhà chung cư là cuộc họp của các chủ sở hữu và người sử dụng nhà chung cư (nếu chủ sở hữu không tham dự). Bạn cần tham gia cuộc họp này để đạt được sự chấp thuận.Quyết định nội dung quảng cáo: Hội nghị nhà chung cư sẽ quyết định về nội dung quảng cáo và các điều khoản liên quan.Xác định các vấn đề quan trọng: Hội nghị nhà chung cư có thể quyết định về các vấn đề sau đây:Đề cử, bầu, bãi miễn các thành viên Ban quản trị nhà chung cư.Thông qua, bổ sung, sửa đổi Bản nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư.Thông qua, bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư.Quyết định mức phụ cấp trách nhiệm của các thành viên Ban quản trị và các chi phí khác liên quan đến quản lý và bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư.Quyết định mức giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư và việc sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư.Lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư (nếu cần).Thực hiện báo cáo về hoạt động quản lý vận hành và bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư.Quyết định theo nguyên tắc đa số: Tất cả các quyết định tại Hội nghị nhà chung cư sẽ được thông qua theo nguyên tắc đa số thông qua biểu quyết hoặc bỏ phiếu. Quyết định này sẽ được lập thành biên bản có chữ ký của các thành viên tham gia cuộc họp và thư ký cuộc họp Hội nghị nhà chung cư.Câu hỏi liên quanCâu hỏi 1: Thủ tục đăng ký quảng cáo trong thang máy làm ở đâu?Trả lời: Thủ tục đăng ký quảng cáo trong thang máy thường cần được thực hiện tại các cơ quan quản lý và thẩm quyền địa phương, chẳng hạn như sở công thương, sở xây dựng hoặc các cơ quan tương tự tại khu vực của bạn.Câu hỏi 2: Thủ tục đăng ký quảng cáo trong thang máy có tốn phí không?Trả lời: Có thể có tốn phí khi đăng ký quảng cáo trong thang máy, tuy nhiên, các khoản phí này có thể thay đổi tùy theo quy định của cơ quan quản lý địa phương và loại hình quảng cáo bạn đăng ký.Câu hỏi 3: Thời hạn thủ tục đăng ký quảng cáo trong thang máy là bao lâu?Trả lời: Thời hạn thủ tục đăng ký quảng cáo trong thang máy có thể thay đổi tùy theo quy định của cơ quan quản lý địa phương. Thông thường, quy trình này có thể mất từ vài tuần đến một vài tháng để hoàn thành.Câu hỏi 4: Thẩm quyền làm thủ tục đăng ký quảng cáo trong thang máy là ai?Trả lời: Thẩm quyền để thực hiện thủ tục đăng ký quảng cáo trong thang máy thường thuộc về cơ quan quản lý và thẩm quyền địa phương, chẳng hạn như sở công thương hoặc sở xây dựng tại khu vực của bạn.Câu hỏi 5: Hồ sơ làm thủ tục đăng ký quảng cáo trong thang máy gồm những gì?Trả lời: Hồ sơ đăng ký quảng cáo trong thang máy có thể yêu cầu các tài liệu và thông tin cụ thể, nhưng thường bao gồm:Đơn đăng ký quảng cáo.Giấy tờ xác nhận về sở hữu hoặc quyền sử dụng thang máy.Mô tả chi tiết về nội dung và hình thức quảng cáo.Giấy chứng nhận thanh toán các khoản phí liên quan (nếu có).Câu hỏi 6: Điều kiện làm thủ tục đăng ký quảng cáo trong thang máy là gì?Trả lời: Điều kiện làm thủ tục đăng ký quảng cáo trong thang máy có thể thay đổi tùy theo quy định của cơ quan quản lý địa phương và loại hình quảng cáo. Tuy nhiên, thông thường, bạn cần phải đáp ứng các yêu cầu về nội dung quảng cáo, an toàn và bảo mật thang máy, cũng như tuân thủ các quy định về quảng cáo và truyền thông. 
avatar
Lã Thị Ái Vi
195 ngày trước
Bài viết
Làm thế nào để hoàn thiện thủ tục xin giấy phép quảng cáo?
Điều kiện để thực hiện thủ tục giấy phép hoạt động quảng cáo Doanh nghiệp muốn tham gia vào lĩnh vực quảng cáo cần phải tuân thủ những yêu cầu sau:– Sở hữu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký doanh nghiệp.– Cung cấp tài liệu xác thực rằng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đáp ứng các tiêu chuẩn và quy định của pháp luật.– Nếu quảng cáo liên quan đến tài sản cần có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng, doanh nghiệp phải cung cấp giấy tờ này.– Đối với quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt, doanh nghiệp cần tuân thủ điều kiện phù hợp với từng sản phẩm hoặc dịch vụ đó.Hướng dẫn thủ tục xin giấy phép quảng cáo Với sự phát triển của công nghiệp truyền thông, quảng cáo ngày nay đã hiện diện trên nhiều kênh truyền thông khác nhau. Tùy theo loại hình quảng cáo, thủ tục xin giấy phép quảng cáo sẽ có những điểm khác biệt.Xin giấy phép quảng cáo trên báo nói và báo hình Những tổ chức muốn phát sóng kênh hoặc chương trình chuyên dụng về quảng cáo trên báo nói, báo hình phải tuân theo quy định và có giấy phép từ cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.Thủ tục cụ thể như sau:Bước 1: Lập hồ sơ và nộp tại cơ quan quản lý nhà nước chuyên trách về báo chí. Hồ sơ cần gồm: a) Đơn xin giấy phép cho việc phát sóng kênh, chương trình quảng cáo; b) Phản hồi hoặc ý kiến từ cơ quan chủ quản; c) Bản sao giấy phép hoạt động báo chí đã được chứng thực.Bước 2: Thời gian và quyết định cấp giấy phép. – Trong vòng 30 ngày kể từ khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và đúng quy định, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí sẽ quyết định việc cấp giấy phép. Nếu không được cấp, cơ quan này phải giải thích và gửi văn bản trả lời rõ ràng.Quảng cáo trên biển quảng cáo và băng-rônBước 1: Lập và nộp hồ sơ thông báo nội dung quảng cáo tới cơ quan quảng cáo địa phương nơi đặt biển quảng cáo hoặc băng-rôn.Hồ sơ bao gồm:Thông báo nội dung quảng cáo;Bản sao giấy chứng nhận kinh doanh;Bản sao tài liệu xác minh việc sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tuân thủ quy chuẩn và quy định của pháp luật hoặc tài liệu chứng minh điều kiện quảng cáo;Bản sao văn bản về việc tổ chức sự kiện (nếu quảng cáo liên quan đến sự kiện hoặc chính sách xã hội);Mẫu thiết kế quảng cáo có chữ ký của người cung cấp dịch vụ quảng cáo hoặc người đại diện quảng cáo hoặc dấu của tổ chức;Tài liệu xác minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng biển quảng cáo và vị trí đặt băng-rôn;Sơ đồ vị trí đặt biển quảng cáo;Bản sao giấy phép xây dựng (đối với biển quảng cáo cần giấy phép xây dựng).Bước 2: Phản hồi về việc cấp giấy phép quảng cáo.Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ, trong vòng 05 ngày làm việc, nếu cơ quan quảng cáo địa phương không có phản hồi, tổ chức hoặc cá nhân có thể triển khai quảng cáo theo nội dung đã thông báo. Nếu cơ quan này không đồng ý, họ phải gửi lại văn bản phản hồi và giải thích lý do từ chối.Câu hỏi liên quanKhi nào phải xin giấy phép quảng cáo?Trước khi thực hiện bất kỳ chiến dịch quảng cáo nào, doanh nghiệp hoặc cá nhân cần xin giấy phép quảng cáo. Việc này nhằm đảm bảo rằng nội dung và hình thức quảng cáo tuân thủ quy định của pháp luật.Xin giấy phép quảng cáo ở đâu?Doanh nghiệp hoặc cá nhân có thể xin giấy phép quảng cáo tại cơ quan quản lý nhà nước về quảng cáo của địa phương hoặc cơ quan có thẩm quyền.Giấy phép quảng cáo là gì?Giấy phép quảng cáo là một văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp, cho phép doanh nghiệp hoặc cá nhân thực hiện chiến dịch quảng cáo cụ thể.Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy phép quảng cáo?Cơ quan quản lý nhà nước về quảng cáo của địa phương hoặc cơ quan có thẩm quyền tùy theo từng loại hình quảng cáo là người có thẩm quyền cấp giấy phép quảng cáo.Làm thế nào để thực hiện thủ tục xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm?Đối với quảng cáo mỹ phẩm, doanh nghiệp hoặc cá nhân cần nộp hồ sơ đầy đủ tại cơ quan có thẩm quyền, bao gồm thông tin về sản phẩm, bằng chứng về sự hợp chuẩn và hợp quy của sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của pháp luật.Làm sao để xin giấy phép quảng cáo trực tuyến?Để xin giấy phép quảng cáo trực tuyến, doanh nghiệp hoặc cá nhân cần nộp hồ sơ thông báo chiến dịch quảng cáo trực tuyến tới cơ quan có thẩm quyền, cùng với các tài liệu liên quan.Đơn đề nghị cấp giấy phép quảng cáo gồm những nội dung gì?Đơn đề nghị cấp giấy phép quảng cáo thường bao gồm thông tin về doanh nghiệp hoặc cá nhân đề nghị, nội dung chiến dịch quảng cáo, hình thức và kênh quảng cáo, và các tài liệu liên quan khác.Xin giấy phép quảng cáo ngoài trời cần làm gì?Đối với quảng cáo ngoài trời như biển quảng cáo hoặc băng-rôn, doanh nghiệp hoặc cá nhân cần nộp hồ sơ chứa thông tin về vị trí đặt, kích thước, nội dung quảng cáo và bằng chứng về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng vị trí đặt tại cơ quan có thẩm quyền. 
avatar
Đặng Kim Nhàn
200 ngày trước
Bài viết
Khi nào cần xin giấy phép xây dựng biển quảng cáo?
Biển quảng cáo là một phương tiện quảng cáo ngoài trời phổ biến, nhưng việc đặt chúng không phải lúc nào cũng được phép mà cần tuân thủ các quy định và thủ tục liên quan. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về những trường hợp cần xin giấy cấp phép biển quảng cáo, hồ sơ và những thủ tục liên quan. 1. Khi nào cần xin giấy phép xây dựng biển quảng cáo?Các doanh nghiệp, khi tiến hành xây dựng và lắp đặt các công trình quảng cáo có kích thước lớn ở ngoài trời, phải thực hiện thủ tục xin giấy phép thi công quảng cáo. Giấy phép này thường được gọi là "giấy phép xây dựng công trình quảng cáo" và sẽ được cấp bởi các cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương.Cụ thể, các trường hợp cần phải xin giấy phép thi công được quy định tại Điều 31 của Luật quảng cáo, bao gồm:Xây dựng màn hình quảng cáo chuyên nghiệp ngoài trời, biển hiệu, hoặc bảng quảng cáo độc lập hoặc gắn vào công trình xây dựng có sẵn.Màn hình quảng cáo chuyên nghiệp ngoài trời có diện tích một mặt từ 20 mét vuông (m2) trở lên.Biển hiệu hoặc bảng quảng cáo có diện tích một mặt trên 20 mét vuông (m2) và có kết cấu bằng khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự, được gắn vào công trình xây dựng có sẵn.Bảng quảng cáo đứng độc lập có diện tích một mặt từ 40 mét vuông (m2) trở lên.   Việc xin giấy phép thi công trong những trường hợp này là bắt buộc để đảm bảo rằng các công trình quảng cáo được xây dựng và vận hành theo quy định và an toàn cho cộng đồng.2. Điều kiện cần tuân thủ khi xin giấy phép xây dựng biển quảng cáo là gì?Những điều kiện cần tuân thủ khi xin giấy phép xây dựng biển quảng cáo như sau:Tuân Thủ Quy Hoạch Quảng Cáo Địa Phương: Biển quảng cáo cần được xây dựng và lắp đặt mà không vi phạm quy hoạch quảng cáo đã được địa phương phê duyệt.Bảo Đảm An Toàn: Biển quảng cáo phải tuân thủ các quy định về an toàn, bao gồm các biện pháp phòng cháy chữa cháy, đảm bảo thoát nạn và cứu hộ cứu nạn.Không Ảnh Hưởng Đến Cấu Trúc Công Trình: Việc xây dựng và lắp đặt biển quảng cáo không được làm ảnh hưởng đến khả năng chịu lực và kết cấu của công trình.Liên Kết An Toàn: Biển quảng cáo phải được liên kết cố định và đảm bảo tính chắc chắn với công trình mà nó đính kèm.Thiết Kế Được Thẩm Định và Phê Duyệt: Thiết kế xây dựng của biển quảng cáo cần phải được thẩm định và phê duyệt bởi cơ quan chức năng. Ngoài ra, không được lắp đặt biển quảng cáo trên các công trình xây dựng không có giấy phép hoặc chưa đảm bảo về pháp lý.   Để đảm bảo tuân thủ các điều kiện trên và đảm bảo rằng biển quảng cáo được xây dựng và vận hành một cách an toàn và hợp pháp, việc tham khảo các quy định và thủ tục xin giấy phép cụ thể tại địa phương là rất quan trọng.3. Hồ sơ xin giấy phép xây dựng biển quảng cáo bao gồm những gì?Trước khi tiến hành thủ tục xin cấp phép xây dựng biển quảng cáo, nhà đầu tư phải hoàn thiện hai bộ hồ sơ đầy đủ, bao gồm các loại giấy tờ pháp lý sau đây:Đơn Đề Nghị Cấp Giấy Phép Xây Dựng: Đây là một bộ phận của hồ sơ, theo quy định tại Phụ lục số 1 trong Thông tư 15/2016/TT-BXD (đã hết hiệu lực). Đơn này chứa thông tin và yêu cầu cụ thể về việc xây dựng biển quảng cáo.Bản Sao Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh: Nhà đầu tư cần cung cấp bản sao của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo.Bản Sao Các Giấy Tờ Chứng Minh Quyền Sử Dụng Đất: Đây là các tài liệu chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Nếu có, cần cung cấp văn bản chấp thuận về địa điểm xây dựng từ Ủy ban nhân dân cấp huyện.Bản Sao Hợp Đồng Thuê Đất Hoặc Hợp Đồng Thuê Công Trình: Trong trường hợp nhà đầu tư thuê đất hoặc công trình để xây dựng công trình quảng cáo, cần cung cấp bản sao của hợp đồng thuê đất hoặc hợp đồng thuê công trình.Bản Vẽ Thiết Kế Kỹ Thuật Hoặc Thiết Kế Bản Vẽ Thi Công: Hai bộ bản vẽ này cần được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng và phải đưa vào hồ sơ. Chúng thể hiện thiết kế chi tiết của biển quảng cáo, bao gồm kỹ thuật và thi công. Cụ thể: Trường Hợp 1: Công Trình Xây Dựng MớiSơ Đồ Vị Trí Công Trình Tỷ Lệ 1/50 - 1/500.Bản Vẽ Mặt Bằng Công Trình Tỷ Lệ 1/50 - 1/500.Bản Vẽ Mặt Cắt Móng và Mặt Cắt Công Trình Tỷ Lệ 1/50. Bản Vẽ Các Mặt Đứng Chính Của Công Trình Tỷ Lệ 1/50 - 1/200.Trường Hợp 2: Biển Quảng Cáo Gắn Vào Công Trình Đã Được Xây Dựng Hợp Pháp:Bản Vẽ Kết Cấu Của Bộ Phận Công Trình Tại Vị Trí Gắn Biển Quảng Cáo Tỷ Lệ 1/50.Bản Vẽ Các Mặt Đứng Của Công Trình Có Gắn Biển Quảng Cáo Tỷ Lệ 1/50 - 1/100.   Các hồ sơ này là quan trọng để đảm bảo rằng quá trình xây dựng biển quảng cáo được thực hiện đúng quy định và hợp pháp theo luật pháp hiện hành.4. Thủ tục xin giấy phép xây dựng biển quảng cáo bao gồm những bước nào?Bước 1: Nộp Hồ Sơ Chủ đầu tư gửi bộ hồ sơ xin cấp phép xây dựng biển quảng cáo đến Sở Xây dựng địa phương. Hồ sơ có thể được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Sở Xây dựng sẽ tiếp nhận hồ sơ và thông báo kết quả.Bước 2: Thẩm Định Hồ Sơ Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực địa xây dựng biển quảng cáo trong vòng 7 ngày kể từ ngày tiếp nhận. Nếu hồ sơ chưa đủ đầy đủ, Sở Xây dựng sẽ yêu cầu chủ đầu tư bổ sung để hoàn thiện. Trong trường hợp hồ sơ bổ sung không đáp ứng yêu cầu, Sở Xây dựng sẽ hướng dẫn chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện. Nếu sau lần bổ sung thứ hai vẫn không đạt yêu cầu, Sở Xây dựng sẽ thông báo không cấp phép trong vòng 3 ngày làm việc.Bước 3: Xin Ý Kiến Từ Các Cơ Quan Quản Lý Nhà Nước Sở Xây dựng liên hệ và yêu cầu ý kiến từ các cơ quan quản lý liên quan đến công trình xây dựng trước khi cấp giấy phép. Trong vòng 12 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, các cơ quan quản lý phải trả lời văn bản về nội dung thuộc chức năng quản lý của họ. Nếu không có ý kiến, sẽ được coi là đã đồng ý và chịu trách nhiệm về nội dung quản lý của họ.Bước 4: Cấp Giấy Phép Xây Dựng Biển Quảng Cáo Sau khi hoàn thành các thủ tục cấp phép và đáp ứng yêu cầu, giấy phép sẽ được cấp cho chủ đầu tư trong vòng 30 ngày. Trường hợp quá hạn, cơ quan cấp phép phải có thông báo bằng văn bản, nhưng không quá 10 ngày.Bước 5: Nhận Giấy Phép Xây Dựng Chủ đầu tư mang giấy biên nhận đến Sở Xây dựng để nhận giấy phép và nộp lệ phí theo quy định.Kết Luận: Để tránh xử phạt và tuân thủ quy định, bạn nên tìm hiểu kỹ về quy định cụ thể tại khu vực bạn muốn đặt biển quảng cáo và làm đúng các thủ tục xin phép cần thiết. Việc tham khảo một luật sư hoặc chuyên gia về quảng cáo cũng có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về quy định và đảm bảo tuân thủ chúng. Để tìm hiểu rõ hơn các vấn đề liên quan truy cập tại thủ tục pháp luật. 
avatar
Lã Thị Ái Vi
203 ngày trước
Bài viết
Hướng dẫn toàn diện thủ tục xin giấy phép quảng cáo đơn giản và nhanh chóng
Quảng cáo trên website là gì?Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật Quảng cáo, "quảng cáo" được định nghĩa là việc sử dụng các phương tiện để giới thiệu đến công chúng các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ với mục đích sinh lợi; hoặc các sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi; hoặc để giới thiệu tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, ngoại trừ thông tin thời sự, chính sách xã hội, và thông tin cá nhân.Quảng cáo trên website là một hình thức quảng cáo:Quảng cáo trên website là một trong những phương tiện quảng cáo hiện đại, nó được thực hiện thông qua việc sử dụng các trang web để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin của một doanh nghiệp. Điều này bao gồm việc đặt các banner, đoạn văn bản quảng cáo, thông tin về công ty, và nhiều hình thức khác trên các trang web có sẵn.Lợi ích của quảng cáo trên website:Quảng cáo trên website có nhiều lợi ích, bao gồm:Tiếp cận nhanh chóng: Giúp tiếp cận nhanh chóng và tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng cùng một lúc.Sự lựa chọn đa dạng: Cung cấp nhiều hình thức quảng cáo khác nhau, cho phép doanh nghiệp lựa chọn cách quảng cáo phù hợp với mục tiêu của họ.Hiệu quả hơn: So với quảng cáo truyền thống, quảng cáo trên website thường mang lại hiệu quả tốt hơn.Quy định về quảng cáo trên website:Tuy quảng cáo trên website mang lại nhiều lợi ích, nhưng cần lưu ý rằng trước khi thực hiện quảng cáo, đơn vị quảng cáo cần phải tuân thủ quy định và thực hiện thủ tục xin giấy phép quảng cáo trên website theo quy định của pháp luật.Quảng cáo trên website cần xin phép trong các trường hợp sau đâyQuảng cáo thuốc: Nếu bạn muốn quảng cáo các sản phẩm thuốc.Quảng cáo Mỹ phẩm: Khi bạn muốn quảng cáo các sản phẩm Mỹ phẩm.Quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm: Nếu bạn muốn quảng cáo các sản phẩm thực phẩm hoặc phụ gia thực phẩm.Quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia đình và y tế: Khi bạn muốn quảng cáo các sản phẩm hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn sử dụng trong gia đình hoặc y tế.Quảng cáo trang thiết bị y tế: Khi bạn muốn quảng cáo các sản phẩm và trang thiết bị y tế.Quảng cáo sản phẩm sữa và sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ: Nếu bạn muốn quảng cáo sản phẩm sữa hoặc sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dành cho trẻ em.Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh: Khi bạn muốn quảng cáo các dịch vụ liên quan đến việc khám bệnh và chữa bệnh.Quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật, sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật, thuốc thú y, vật tư thú y: Nếu bạn muốn quảng cáo các sản phẩm liên quan đến bảo vệ thực vật, thuốc thú y, vật tư thú y.Quảng cáo phân bón, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi, giống cây trồng, giống vật nuôi: Khi bạn muốn quảng cáo các sản phẩm liên quan đến nông nghiệp, chăn nuôi, và giống cây trồng.Trong những trường hợp này, việc quảng cáo trên website cần phải xin giấy phép quảng cáo để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.Thủ tục xin giấy phép quảng cáo trên website1. Chuẩn bị hồ sơ:Đơn xin xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định.Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với ngành nghề kinh doanh.Nội dung đề nghị xác nhận quảng cáo kèm theo 03 bản ma-két nội dung dự kiến quảng cáo in mầu, đồng thời cung cấp file mềm ghi nội dung dự kiến quảng cáo. Nếu quảng cáo bằng Video/TVC quảng cáo, cần kèm theo kịch bản và Video/TVC quảng cáo.Mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm đã được cơ quan y tế có thẩm quyền chấp thuận (trong trường hợp pháp luật yêu cầu).Đối với từng sản phẩm cụ thể, có thể có yêu cầu giấy tờ riêng cho sản phẩm đó theo yêu cầu cụ thể.2. Thủ tục xin giấy phép:Đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền quy định (cơ quan tiếp nhận hồ sơ).Trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ gửi văn bản đề nghị đơn vị điều chỉnh, bổ sung trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.Thời gian để đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu là tối đa 90 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thông báo sửa đổi, bổ sung từ cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Sau thời hạn này, hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo sẽ hết giá trị.Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo mẫu quy định.Trường hợp không cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không cấp.Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm công bố trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan mình danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền phụ trách đã được cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo hoặc có giấy xác nhận nội dung quảng cáo hết hiệu lực.Các hình thức xử lý và phạt khi không thực hiện xin giấy phép quảng cáo trên websiteQuy định về xác nhận nội dung quảng cáo: Các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt chỉ được thực hiện quảng cáo sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo, theo quy định từ Điều 3 đến Điều 11 của Nghị định 181/2013/NĐ-CP.Quy định về mức phạt hành chính: Theo Điều 49 của Nghị định 38/2021/NĐ-CP, việc quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.Biện pháp xử lý bổ sung: Đối với hành vi vi phạm quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt, biện pháp xử lý bổ sung có thể bao gồm tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh từ 01 tháng đến 03 tháng trong trường hợp quảng cáo thuốc, quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm, quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và vi phạm 02 lần trở lên trong thời hạn 06 tháng.Biện pháp khắc phục hậu quả: Các biện pháp này có thể bao gồm buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc buộc thu hồi xuất bản phẩm, tạp chí in quảng cáo.Vì vậy, việc tuân thủ quy định về xin giấy phép quảng cáo là rất quan trọng để tránh bị xử lý và phạt theo quy định của pháp luật.Câu hỏi liên quanXin giấy phép quảng cáo ở đâu?Trả lời: Để xin giấy phép quảng cáo, bạn cần đến cơ quan có thẩm quyền quản lý lĩnh vực quảng cáo tại địa phương hoặc quốc gia tùy theo phạm vi quảng cáo cụ thể. Ở Việt Nam, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép quảng cáo là cơ quan quản lý về quảng cáo, thường thuộc Sở Thông tin và Truyền thông cấp tỉnh hoặc Bộ Thông tin và Truyền thông cấp quốc gia.Khi nào phải xin giấy phép quảng cáo?Trả lời: Bạn cần xin giấy phép quảng cáo khi quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt, hoặc khi vi phạm các quy định về quảng cáo theo luật pháp quy định. Cụ thể, việc xin giấy phép quảng cáo cần tuân thủ các quy định về xác nhận nội dung quảng cáo, đặc biệt là đối với các sản phẩm như thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm, sản phẩm y tế, và một số ngành khác.Giấy phép quảng cáo là gì?Trả lời: Giấy phép quảng cáo là một tài liệu chính thức cấp bởi cơ quan có thẩm quyền, cho phép người tổ chức, cá nhân tiến hành quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cụ thể sau khi nội dung quảng cáo đã được xác nhận đúng quy định.Xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm để làm gì?Trả lời: Để xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm, bạn cần liên hệ với cơ quan quản lý về quảng cáo tại địa phương hoặc quốc gia, thường thuộc Sở Thông tin và Truyền thông cấp tỉnh hoặc Bộ Thông tin và Truyền thông cấp quốc gia tùy theo phạm vi quảng cáo. Quy trình xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm thường phụ thuộc vào quy định cụ thể của từng quốc gia.Có những quy định về giấy phép quảng cáo?Trả lời: Quy định về giấy phép quảng cáo thường được điều chỉnh bởi luật pháp quốc gia và có thể thay đổi tùy theo từng quốc gia. Quy định này bao gồm các quy định về xác nhận nội dung quảng cáo, thời hạn giấy phép, biện pháp xử lý vi phạm, và nhiều quy định khác liên quan đến quảng cáo.Thẩm quyền cấp giấy phép quảng cáo thuộc về cơ quan nào?Trả lời: Thẩm quyền cấp giấy phép quảng cáo thường thuộc về cơ quan quản lý về quảng cáo tại địa phương hoặc quốc gia. Ở Việt Nam, thẩm quyền cấp giấy phép quảng cáo tùy theo phạm vi quảng cáo có thể do Sở Thông tin và Truyền thông cấp tỉnh hoặc Bộ Thông tin và Truyền thông cấp quốc gia quy định.làm cách nào để xin giấy phép quảng cáo online?Trả lời: Xin giấy phép quảng cáo online cũng phải tuân thủ các quy định và thủ tục xin giấy phép quảng cáo như quảng cáo truyền thống. Bạn cần liên hệ với cơ quan quản lý về quảng cáo tại địa phương hoặc quốc gia để biết thêm chi tiết và quy trình cụ thể.Làm cách nào để xin giấy phép quảng cáo ngoài trời?Trả lời: Xin giấy phép quảng cáo ngoài trời thường cũng phải tuân thủ các quy định và thủ tục xin giấy phép quảng cáo như quảng cáo truyền thống. Cơ quan quản lý về quảng cáo tại địa phương hoặc quốc gia sẽ quy định các quy trình và điều kiện cụ thể cho việc xin giấy phép quảng cáo ngoài trời. 
avatar
Lã Thị Ái Vi
205 ngày trước
Bài viết
Hướng dẫn chi tiết thủ tục xin cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo cho mỹ phẩm tại Việt Nam
Điều kiện xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩmTheo quy định, để quảng cáo mỹ phẩm, cần tuân thủ các điều kiện sau đây, theo Điều 6 của Thông tư 09/2015/TT-BYT:Tuân theo quy định về quảng cáo: Mỹ phẩm phải tuân theo các quy định về quảng cáo được quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 20 của Luật quảng cáo.Tuân theo quy định về nội dung quảng cáo: Nội dung quảng cáo mỹ phẩm cần tuân theo các quy định sau đây:a) Không được sử dụng hình ảnh, trang phục, tên, thư tín, bài viết của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế khác.b) Tính năng, công dụng của sản phẩm phải phù hợp với bản chất của sản phẩm, phân loại sản phẩm và tính năng, công dụng đã được công bố theo quy định của pháp luật.Đầy đủ hồ sơ: Đơn vị quảng cáo mỹ phẩm cần cung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 15 của Thông tư.Đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo: Đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo có thể là:a) Đơn vị đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm.b) Văn phòng đại diện tại Việt Nam của đơn vị đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm.c) Đơn vị có tư cách pháp nhân được đơn vị đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm ủy quyền bằng văn bản.Hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩmCác giấy tờ quy định tại Điều 13 Thông tư này: Hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm cần bao gồm các giấy tờ quy định tại Điều 13 của Thông tư. Các giấy tờ này có thể bao gồm thông tin về sản phẩm, công ty sản xuất, và các yêu cầu về quảng cáo.Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp: Để xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm, phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phải được bao gồm trong hồ sơ. Phiếu này thể hiện sự đồng tình từ cơ quan chính phủ về tính chất và công dụng của sản phẩm.Tài liệu hợp lệ, tin cậy chứng minh cho tính năng, công dụng của sản phẩm: Trong trường hợp nội dung quảng cáo mỹ phẩm nêu tính năng, công dụng của sản phẩm không có trong nội dung của Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền cấp số tiếp nhận, thì cần bổ sung tài liệu hợp lệ và tin cậy chứng minh tính năng và công dụng của sản phẩm. Điều này có thể bao gồm các bằng chứng, nghiên cứu, thử nghiệm, hoặc tài liệu khác liên quan đến sản phẩm.Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm Gửi hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền: Đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền, được quy định tại Điều 12 của Thông tư. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ xem xét và xử lý hồ sơ theo quy định.Kiểm tra và yêu cầu sửa đổi nếu cần: Trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có thời gian 05 ngày làm việc để kiểm tra và yêu cầu đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu. Thời gian tối đa để sửa đổi hồ sơ là 90 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu sửa đổi, bổ sung từ cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Nếu vượt quá thời hạn này, hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo sẽ hết giá trị.Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo: Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo mẫu quy định tại Phụ lục 03 của Thông tư. Trong trường hợp không cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không cấp.Công bố trên Cổng thông tin điện tử: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm công bố danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã được cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo hoặc có giấy xác nhận nội dung quảng cáo hết hiệu lực trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan mình.Điều kiện đặc biệt cho quảng cáo thông qua hình thức hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện: Đối với quảng cáo thông qua hình thức hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, tổ chức, cá nhân có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế đã được cơ quan có thẩm quyền của Bộ Y tế cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo. Trước khi tiến hành quảng cáo, phải thông báo về hình thức, thời gian, và địa điểm quảng cáo cho Sở Y tế địa phương nơi tổ chức, và cung cấp bản sao giấy xác nhận nội dung quảng cáo, mẫu quảng cáo, hoặc kịch bản quảng cáo đã được duyệt cho Sở Y tế. Điều này giúp thanh tra, kiểm tra nếu cần thiết.Quy định về dừng tiếp nhận hồ sơ: Đối với đơn vị vi phạm các quy định của pháp luật về quảng cáo, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có quyền dừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo cho đến khi có quyết định xử lý vi phạm từ cơ quan, người có thẩm quyền và đơn vị chấp hành xong quyết định xử lý.Câu hỏi liên quan Câu hỏi: Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm là gì và thủ tục cấp giấy này như thế nào?Trả lời: Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm là một tài liệu quan trọng trong việc quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm, được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thủ tục cấp giấy này đòi hỏi đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo phải nộp hồ sơ đầy đủ và tuân theo quy định của Thông tư số 09/2015/TT-BYT.Câu hỏi: Thông tư số 09/2015/TT-BYT có nội dung gì liên quan đến xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm?Trả lời: Thông tư số 09/2015/TT-BYT quy định về các thủ tục, quy định, và hồ sơ liên quan đến xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm tại Việt Nam.Câu hỏi: Quy trình cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc khác biệt so với mỹ phẩm như thế nào?Trả lời: Quy trình cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo cho thuốc và mỹ phẩm có những điểm tương đồng nhưng cũng có sự khác biệt. Cụ thể, các quy định về quảng cáo thuốc có thể được quy định trong luật riêng và có yêu cầu nghiêm ngặt hơn về an toàn và hiệu quả so với mỹ phẩm.Câu hỏi: Làm thế nào để tra cứu giấy xác nhận nội dung quảng cáo cho sản phẩm mỹ phẩm hoặc thuốc?Trả lời: Việc tra cứu giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm hoặc thuốc có thể thực hiện trên trang web của cơ quan có thẩm quyền hoặc thông qua các phương tiện trực tuyến được cung cấp bởi các cơ quan chức năng.Câu hỏi: Có sự khác biệt giữa giấy xác nhận nội dung quảng cáo và giấy phép quảng cáo mỹ phẩm không?Trả lời: Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm chứng nhận rằng nội dung quảng cáo tuân thủ các quy định về mỹ phẩm. Trong khi đó, giấy phép quảng cáo mỹ phẩm có thể là một phần của giấy xác nhận nội dung quảng cáo hoặc là một giấy phép riêng biệt cấp bởi cơ quan có thẩm quyền cho phép việc quảng cáo cụ thể của một sản phẩm mỹ phẩm.Câu hỏi: Hồ sơ quảng cáo mỹ phẩm cần bao gồm những thông tin và tài liệu gì?Trả lời: Hồ sơ quảng cáo mỹ phẩm bao gồm các giấy tờ quy định tại Thông tư số 09/2015/TT-BYT, phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, tài liệu chứng minh tính năng, công dụng của sản phẩm (nếu có), và các giấy tờ liên quan khác theo quy định.Câu hỏi: Luật quảng cáo và các quy định khác có những quy định gì về quảng cáo mỹ phẩm?Trả lời: Luật quảng cáo và các quy định liên quan có nhiều quy định về quảng cáo mỹ phẩm, bao gồm việc không được sử dụng thông tin sai lệch, không được quảng cáo các sản phẩm gây hại cho sức khỏe, và các quy tắc về quảng cáo an toàn và đúng sự thật. Việc tuân thủ các quy định này rất quan trọng khi quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam. 
avatar
Nguyễn Trung Dũng
206 ngày trước
Bài viết
Thủ Tục Đăng Ký Treo Biển Quảng Cáo Quy Trình Và Hướng Dẫn
Khi bạn quyết định treo biển quảng cáo, điều quan trọng là hiểu rõ các thủ tục cần thiết để đảm bảo rằng quảng cáo của bạn được thực hiện một cách hợp pháp và hiệu quả. Việc đăng ký treo biển quảng cáo không chỉ giúp bạn tuân thủ các quy định pháp luật mà còn giúp bạn đạt được mục tiêu tiếp cận khách hàng một cách tốt nhất. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua quy trình đăng ký treo biển quảng cáo, cung cấp thông tin chi tiết và các bước cần thiết để bạn có thể thực hiện thủ tục này một cách dễ dàng và hiệu quả.Khái niệm Quảng cáoQuảng cáo là một phần không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của tổ chức hoặc cá nhân. Đây là một cách để thông báo về sản phẩm, dịch vụ, hoặc thương hiệu của họ tới đối tượng mục tiêu thông qua sử dụng các phương tiện truyền thông và kênh quảng cáo. Quảng cáo giúp đưa thông tin đến thị trường, khách hàng và người tiêu dùng về các sản phẩm và dịch vụ mà tổ chức hoặc cá nhân cung cấp.Quảng cáo có thể sử dụng nhiều phương tiện khác nhau như các phương tiện truyền thông, báo chí, treo biển, bảng quảng cáo, trang web, mạng xã hội, và nhiều kênh truyền thông khác. Mục đích chính của hoạt động quảng cáo là giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của tổ chức hoặc cá nhân đó tới thị trường và tạo điều kiện để họ cạnh tranh với các đối thủ trong cùng lĩnh vực kinh doanh. Đây là một phần quan trọng của chiến lược xúc tiến thương mại và nhằm mục tiêu thúc đẩy lợi nhuận và tạo sự nhận diện về thương hiệu.Điều kiện để treo bảng, biển quảng cáo ngoài trờiĐể có thể xin được giấy phép treo bảng, biển quảng cáo ngoài trời, các biển và bảng quảng cáo cần tuân theo các điều kiện sau đây:Vị trí đặt bảng, biển quảng cáo ngoài trời:Bảng và biển quảng cáo phải được đặt tại vị trí tuân thủ các quy định về địa điểm, kiểu dáng, kích thước, chất liệu, số lượng, ánh sáng, và góc nhìn từ mọi hướng, theo quy định của Luật quảng cáo và các quy định cụ thể khác.Bảng và biển quảng cáo không được đặt trong các hành lang an toàn giao thông, hành lang đê điều, hoặc các mạng lưới điện quốc gia.Chú trọng đến việc đặt bảng và biển quảng cáo để không ảnh hưởng đến kiến trúc và cảnh quan đô thị xung quanh.Vị trí đặt bảng và biển quảng cáo phải xác định rõ ràng, không gây trở ngại hoặc ảnh hưởng xấu đến trật tự và an toàn xã hội.Các nguyên tắc khi xây dựng bảng, biển quảng cáo ngoài trời:Bảng và biển quảng cáo phải tuân theo các quy định của Luật quảng cáo, Luật xây dựng, Luật giao thông đường bộ, và các quy định pháp luật liên quan khác.Việc xây dựng bảng và biển quảng cáo phải phù hợp với quy hoạch xây dựng của địa phương, đảm bảo tính mỹ quan đô thị, và không gây cản trở giao thông.Bảng và biển quảng cáo phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, khả thi và ổn định.Vị trí đặt bảng và biển quảng cáo phải đảm bảo sự thống nhất và hài hòa giữa các địa phương tại các điểm tiếp giáp trên các trục đường quốc lộ, tỉnh lộ.Khi đặt bảng và biển quảng cáo, cần xem xét việc kế thừa các vị trí quảng cáo phù hợp với quy hoạch đã có. Trong trường hợp điều chỉnh quy hoạch gây thiệt hại cho các tổ chức hoặc cá nhân, phải có sự điều chỉnh quy hoạch và đền bù theo quy định của pháp luật.Khi trao bảng và biển quảng cáo, cần thu thập ý kiến của các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động quảng cáo và nhân dân.Thủ tục xin cấp phép treo bảng, biển quảng cáo ngoài trờiHồ sơ xin cấp giấy phép treo bảng, biển quảng cáoĐể xin cấp giấy phép treo bảng, biển quảng cáo, bạn cần chuẩn bị các loại hồ sơ và giấy tờ như sau:Đơn đề nghị cấp giấy phép quảng cáo: Đơn này thể hiện yêu cầu của bạn và nêu rõ thông tin cơ bản về việc treo bảng, biển quảng cáo.Bản sao công chứng hoặc chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ quảng cáo (đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo): Đây là bằng chứng về hoạt động kinh doanh của bạn trong lĩnh vực này.Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với các doanh nghiệp tự treo biển quảng cáo): Điều này thể hiện bạn có quyền thực hiện việc treo biển quảng cáo.Bản sao công chứng hoặc chứng thực giấy đăng ký chất lượng của hàng hóa (đối với các sản phẩm quảng cáo cần đăng ký chất lượng): Điều này đảm bảo rằng sản phẩm bạn quảng cáo đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng.Bản sao công chứng hoặc chứng thực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tên sản phẩm hoặc biểu tượng của hàng hóa (nếu có): Điều này xác nhận quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến sản phẩm.Mẫu hàng hóa hoặc sản phẩm bảng, biển quảng cáo mà bạn lựa chọn: Đây là mẫu mô tả chi tiết về sản phẩm quảng cáo, bao gồm màu sắc, kích thước và có đóng dấu của đơn vị đề nghị cấp phép.Bản sao công chứng hoặc chứng thực hợp đồng giữa bạn và người sở hữu hoặc quản lý địa điểm đặt biển quảng cáo: Điều này chứng minh bạn có quyền sử dụng địa điểm để treo biển quảng cáo.Văn bản thỏa thuận về kiến trúc và quy hoạch tại địa điểm đặt biển (đối với biển tấm lớn): Điều này cần thiết để đảm bảo rằng biển không vi phạm quy hoạch đô thị.Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở sản xuất (đối với biển tấm nhỏ tại các cơ sở sản xuất): Điều này xác nhận việc đặt biển quảng cáo tại cơ sở sản xuất được thực hiện bởi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh đó.Sau khi chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ này, bạn có thể nộp hồ sơ tại Sở Văn hóa - Thông tin tại địa điểm đặt biển quảng cáo.Thời gian xử lý thủ tụcSở Văn hóa - Thông tin phải thực hiện xem xét và quyết định việc cấp giấy phép treo bảng, biển quảng cáo cho doanh nghiệp trong khoảng thời gian 10 ngày làm việc tính từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ từ doanh nghiệp. Trong trường hợp hồ sơ không được chấp thuận (không cấp Giấy phép treo bảng, biển quảng cáo), Sở Văn hóa - Thông tin sẽ chịu trách nhiệm trả lời bằng văn bản và cung cấp lý do cụ thể cho quyết định từ chối.Câu hỏi liên quanXin giấy phép treo bảng hiệu như thế nào?Trả lời: Để xin giấy phép treo bảng hiệu, bạn cần chuẩn bị hồ sơ liên quan, bao gồm đơn đề nghị cấp giấy phép quảng cáo và các giấy tờ liên quan đến biển quảng cáo, sau đó nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý về quảng cáo hoặc xây dựng của địa phương.Đơn đề nghị cấp giấy phép quảng cáo là gì?Trả lời: Đơn đề nghị cấp giấy phép quảng cáo là một phần quan trọng của hồ sơ xin cấp phép quảng cáo. Nó chứa thông tin cơ bản về doanh nghiệp hoặc cá nhân đang yêu cầu cấp phép và mô tả về loại quảng cáo mà họ muốn thực hiện.Treo biển quảng cáo tại nhà có phải xin phép không?Trả lời: Thường thì việc treo biển quảng cáo tại nhà đòi hỏi phải xin phép từ cơ quan quản lý địa phương. Tuy nhiên, các quy định có thể khác nhau tùy theo địa phương cụ thể, bạn cần liên hệ với cơ quan chức năng để biết thêm chi tiết.Quy định về cấp phép biển quảng cáo do ai quản lý?Trả lời: Quy định về cấp phép biển quảng cáo thường do cơ quan quản lý địa phương hoặc cơ quan quản lý quảng cáo quy định. Để biết chi tiết, bạn cần tham khảo luật quảng cáo và quy định tại địa phương cụ thể.Ai có thẩm quyền cấp phép xây dựng biển quảng cáo?Trả lời: Để cấp phép xây dựng biển quảng cáo, bạn cần liên hệ với cơ quan quản lý xây dựng địa phương hoặc cơ quan quản lý quảng cáo để biết quy trình và yêu cầu cụ thể.Luật quảng cáo là gì?Trả lời: Luật quảng cáo là hệ thống quy định pháp luật về quảng cáo áp dụng tại một quốc gia hoặc khu vực cụ thể. Nó quy định các quy tắc, điều kiện và yêu cầu liên quan đến việc quảng cáo sản phẩm, dịch vụ hoặc thương hiệu.Quy định về đặt biển quảng cáo trên vỉa hè như thế nào?Trả lời: Quy định về đặt biển quảng cáo trên vỉa hè thường được quy định bởi cơ quan quản lý địa phương và có thể khác nhau tại mỗi địa phương. Để biết chi tiết, bạn cần tham khảo các quy định tại địa phương cụ thể.Quy định về biển quảng cáo ngoài trời được quy định ở đâu?Trả lời: Quy định về biển quảng cáo ngoài trời được quy định tại luật quảng cáo và các quy định của cơ quan quản lý địa phương. Nó bao gồm các quy tắc về vị trí, kích thước, hình dáng và nội dung của biển quảng cáo ngoài trời.    
avatar
Lã Thị Ái Vi
208 ngày trước
Bài viết
Hướng dẫn chi tiết thủ tục thông báo khuyến mại cần biết để thành công
Quy chế pháp lý đối với Website thương mại điện tửQuy định với luật Thương mại điện tử, có hai dạng chính của Website thương mại điện tử:Website thương mại điện tử chuyên về bán hàng: Đây là website được lập ra bởi các doanh nghiệp, tổ chức, hoặc cá nhân nhằm hỗ trợ việc quảng cáo và bán sản phẩm hoặc dịch vụ của họ.Website thương mại điện tử cung ứng dịch vụ: Website này được xây dựng bởi các thương nhân hoặc tổ chức để tạo ra một nền tảng cho các doanh nghiệp, tổ chức, và cá nhân khác thực hiện giao dịch thương mại. Cụ thể, nó bao gồm:Sàn thương mại điện tửWebsite đấu giá trực tiếpWebsite quảng cáo trực tuyếnVà các website thương mại điện tử khác theo quy định của Bộ Công Thương.Thông báo hoạt động khuyến mãi theo quy định pháp luậtMọi hoạt động khuyến mãi đều cần được thông báo cho cơ quan thẩm quyền trước khi được thực hiện. Các hoạt động này bao gồm:Tổ chức sự kiện văn hóa, nghệ thuật, giải trí nhằm mục đích quảng cáo.Cung cấp mẫu sản phẩm hoặc dịch vụ miễn phí cho khách hàng thử nghiệm.Tặng sản phẩm hoặc dịch vụ mà không thu phí.Giảm giá sản phẩm hoặc dịch vụ trong thời gian quảng cáo đã thông báo.Bán sản phẩm hoặc dịch vụ đi kèm với phiếu mua hàng, phiếu dịch vụ.Cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ đi kèm với phiếu tham gia cuộc thi.Tổ chức chương trình khách hàng thân thiết dưới dạng thẻ thành viên, phiếu ghi nhận hoặc hình thức tương tự.Tuy nhiên, nếu thương nhân thực hiện một trong những hoạt động khuyến mãi trên mà giá trị tổng của quà tặng, giải thưởng không vượt quá 100 triệu đồng, hoặc chỉ bán hàng và quảng cáo thông qua sàn thương mại điện tử, website quảng cáo trực tuyến, thì họ không cần phải thông báo.Kết luận: Nhận thấy rằng hoạt động khuyến mại không bao gồm các hoạt động thực hiện trên website thương mại điện tử bán hàng. Do đó, khi doanh nghiệp tiến hành chương trình khuyến mại trên các trang web này, họ cần tuân theo quy định về việc thông báo hoạt động khuyến mại.Hướng dẫn thủ tục thông báo hoạt động khuyến mạiHướng dẫn thủ tục:Nơi nộp hồ sơ: Hồ sơ nên được nộp tại Sở Công Thương nơi diễn ra chương trình khuyến mại.Thời gian nộp hồ sơ: Trước khi chương trình khuyến mại diễn ra ít nhất 03 ngày làm việc.Phương thức nộp hồ sơ:Gửi qua đường bưu điện.Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Công Thương.Nộp online qua mạng trực tuyến hoặc sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do Sở Công Thương cung cấp.Nội dung cần trong hồ sơ:Thông báo thực hiện chương trình khuyến mại theo mẫu số 01 Phụ lục kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP.Chi tiết thông báo bao gồm: tên thương nhân, tên chương trình, địa điểm diễn ra, hình thức, mặt hàng và dịch vụ liên quan, thời gian diễn ra, đối tượng hưởng lợi, giải thưởng và giá trị tổng giải thưởng, chi tiết chương trình và thông tin các thương nhân khác (nếu có) tham gia cùng.Câu hỏi liên quan Câu hỏi: Làm thế nào để thông báo thực hiện chương trình khuyến mại tại Sở Công Thương?Trả lời: Để thông báo thực hiện chương trình khuyến mại tại Sở Công Thương, thương nhân cần nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định và tuân theo các bước hướng dẫn của Sở Công Thương.Câu hỏi: Quy trình thực hiện thủ tục thông báo chương trình khuyến mại như thế nào?Trả lời: Quy trình thực hiện thủ tục thông báo chương trình khuyến mại gồm việc chuẩn bị hồ sơ theo mẫu quy định, nộp hồ sơ và chờ xác nhận từ cơ quan quản lý.Câu hỏi: Có thể nộp thông báo khuyến mại trực tuyến không?Trả lời: Có, thương nhân có thể nộp thông báo khuyến mại trực tuyến thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến do Sở Công Thương cung cấp.Câu hỏi: Làm sao để tra cứu thông tin về thông báo khuyến mại đã nộp?Trả lời: Thương nhân có thể tra cứu thông tin thông báo khuyến mại đã nộp qua trang web chính thức của Sở Công Thương hoặc sử dụng hệ thống tra cứu trực tuyến.Câu hỏi: Quá trình nộp thông báo khuyến mại trực tuyến diễn ra như thế nào?Trả lời: Để nộp thông báo khuyến mại trực tuyến, thương nhân truy cập hệ thống dịch vụ công trực tuyến, đăng nhập tài khoản, điền đầy đủ thông tin theo mẫu và nộp hồ sơ. Sau đó, chờ xác nhận từ cơ quan quản lý.Câu hỏi: Mẫu thông báo thực hiện chương trình khuyến mại như thế nào?Trả lời: Mẫu thông báo thực hiện chương trình khuyến mại là biểu mẫu quy định, bao gồm các mục cần điền như tên thương nhân, chi tiết chương trình, thời gian và địa điểm diễn ra.Câu hỏi: Mẫu số 01 thông báo thực hiện khuyến mại có đặc điểm gì?Trả lời: Mẫu số 01 thông báo thực hiện khuyến mại là biểu mẫu chuẩn được ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP, giúp thương nhân cung cấp đầy đủ thông tin về chương trình khuyến mại của mình.Câu hỏi: Làm thế nào để tạo một mẫu thông báo chương trình khuyến mại gửi đến khách hàng?Trả lời: Mẫu thông báo chương trình khuyến mại gửi đến khách hàng nên bao gồm tiêu đề chương trình, thời gian diễn ra, ưu đãi cụ thể và điều kiện áp dụng, đồng thời kèm theo thông tin liên hệ và hình ảnh hấp dẫn để thu hút sự chú ý của khách hàng. 
avatar
Đặng Kim Nhàn
211 ngày trước
Bài viết
Các hành vi bị cấm trong quảng cáo là gì?
Trong thế giới tiếp thị và quảng cáo, việc tuân thủ các quy định và hạn chế về hành vi trong quảng cáo là một phần quan trọng để duy trì uy tín và tuân thủ luật pháp. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các hành vi bị cấm trong quảng cáo và tại sao chúng quan trọng trong lĩnh vực này. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết. 1. Người thực hiện hoạt động quảng cáo có những quyền và nghĩa vụ nào?  Dựa theo Điều 12 của Luật Quảng cáo năm 2012, người thực hiện hoạt động quảng cáo được đặc quyền và phải tuân theo các quyền và nghĩa vụ dưới đây:Quyền của người quảng cáo bao gồm:Quyền quảng cáo về chính bản thân, tổ chức, cá nhân, sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của họ.Quyền tự quyết định hình thức và cách thức quảng cáo.Quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền trong địa phương cung cấp thông tin về kế hoạch quảng cáo ngoài trời sau khi đã được phê duyệt.Quyền yêu cầu thẩm định sản phẩm quảng cáo.Nghĩa vụ của người quảng cáo bao gồm:Cung cấp thông tin cần thiết, trung thực và chính xác liên quan đến tổ chức, cá nhân, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, cũng như các tài liệu liên quan đến điều kiện quảng cáo cho người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc người phát hành quảng cáo. Người quảng cáo phải chịu trách nhiệm đối với sự chính xác của các thông tin này.Đảm bảo rằng chất lượng của sản phẩm, hàng hóa hoặc dịch vụ phù hợp với nội dung quảng cáo.Trong trường hợp người quảng cáo tự thực hiện quảng cáo trên các phương tiện truyền thông, họ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về sản phẩm quảng cáo của họ. Trong trường hợp thuê người khác để thực hiện quảng cáo, họ vẫn phải chịu trách nhiệm liên đới về sản phẩm quảng cáo.Cung cấp các tài liệu liên quan đến sản phẩm quảng cáo khi được yêu cầu bởi người nhận quảng cáo hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.Ngoài ra, người quảng cáo phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.   Việc hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của người quảng cáo và người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, như đã quy định trong Luật Quảng cáo 2012, là một phần quan trọng trong việc duy trì sự công bằng, đạo đức và hiệu quả trong lĩnh vực quảng cáo.Người quảng cáo phải thực hiện quảng cáo một cách trung thực và chính xác, đảm bảo rằng thông tin được cung cấp là đáng tin cậy và không làm lừa dối người tiêu dùng.Họ cũng phải chịu trách nhiệm về chất lượng của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ mà họ quảng cáo.2. Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo có những quyền và nghĩa vụ nào?Dựa trên Điều 13 của Luật Quảng cáo năm 2012, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo có các quyền và nghĩa vụ sau đây:Quyền của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo bao gồm:Quyền quyết định hình thức và cách thức kinh doanh dịch vụ quảng cáo.Quyền nhận thông tin trung thực, chính xác từ phía người quảng cáo liên quan đến tổ chức, cá nhân, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đang được quảng cáo và các tài liệu liên quan đến điều kiện quảng cáo.Quyền tham gia vào quá trình xây dựng quy hoạch quảng cáo ở địa phương và được cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo ở địa phương thông tin về quy hoạch quảng cáo ngoài trời.Quyền yêu cầu thẩm định sản phẩm quảng cáo.Nghĩa vụ của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo bao gồm:Phải hoạt động trong phạm vi và lĩnh vực đã được quy định trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và tuân thủ tất cả các quy định của pháp luật liên quan đến quảng cáo.Phải kiểm tra các tài liệu liên quan đến điều kiện quảng cáo của tổ chức, cá nhân, sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ cần quảng cáo, và thực hiện các thủ tục liên quan theo hợp đồng dịch vụ quảng cáo.Chịu trách nhiệm đối với sản phẩm quảng cáo mà họ tự thực hiện trực tiếp.Phải cung cấp tài liệu liên quan đến sản phẩm quảng cáo khi được yêu cầu bởi người tiếp nhận quảng cáo hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.Ngoài ra, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.    Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, từ phía mình, cần tuân thủ các quy định và đảm bảo rằng quảng cáo được thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật. Họ phải làm việc chặt chẽ với người quảng cáo để đảm bảo thông tin được cung cấp là trung thực và chính xác.Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về quảng cáo không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng mà còn xây dựng uy tín và danh tiếng vững mạnh cho doanh nghiệp.3. Các hành vi bị cấm trong quảng cáo là gì?Theo Điều 8 của Luật Quảng cáo 2012 và dựa trên Điều 12, danh sách các hành vi bị cấm trong hoạt động quảng cáo được quy định cụ thể như sau:Quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không tuân thủ quy định tại Điều 7 của Luật này.Quảng cáo tiết lộ bí mật nhà nước, gây hại đến độc lập, chủ quyền quốc gia, an ninh, quốc phòng.Quảng cáo không tuân thủ thẩm mỹ, vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, và thuần phong mỹ tục Việt Nam.Quảng cáo có thể ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, gây mất trật tự an toàn giao thông và đe dọa an toàn xã hội.Quảng cáo gây ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm của Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Đảng kỳ, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, lãnh tụ, và lãnh đạo Đảng và Nhà nước.Quảng cáo mang tính kỳ thị dân tộc, phân biệt chủng tộc, xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, và định kiến về giới, người khuyết tật.Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, và nhân phẩm của tổ chức hoặc cá nhân.Quảng cáo sử dụng hình ảnh, lời nói, hoặc chữ viết của cá nhân mà chưa được sự đồng ý của họ, trừ trường hợp có sự cho phép từ pháp luật.Quảng cáo cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây hiểu nhầm về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức hoặc cá nhân kinh doanh, bao gồm số lượng, chất lượng, giá cả, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hoá, hoặc dịch vụ, đặc biệt là khi đã đăng ký hoặc công bố.Quảng cáo so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hoặc hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại từ tổ chức hoặc cá nhân khác.Quảng cáo sử dụng các từ ngữ như "nhất," "duy nhất," "tốt nhất," "số một" hoặc các từ ngữ tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh, vi phạm quy định về cạnh tranh theo pháp luật.Quảng cáo vi phạm quy định về sở hữu trí tuệ.Quảng cáo tạo ra nội dung không thích hợp cho trẻ em, bao gồm suy nghĩ, lời nói, và hành động trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục, và có thể gây hại cho sức khỏe, an toàn hoặc phát triển bình thường của trẻ em.Ép buộc cơ quan, tổ chức, hoặc cá nhân thực hiện quảng cáo hoặc tiếp nhận quảng cáo trái ý muốn.Treo, đặt, dán, hoặc vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh trong các khu vực công cộng.   Những quy định về các hành vi bị cấm trong hoạt động quảng cáo, như đã được nêu chi tiết ở trên, không chỉ là để bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng mà còn nhằm xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh và đáng tin cậy.Kết Luận: Trên tất cả, tuân thủ các quy định về quảng cáo là một phần quan trọng trong việc xây dựng một xã hội và môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch, và đáng tin cậy. Các quy định này giúp đảm bảo rằng quảng cáo được sử dụng để truyền tải thông tin hữu ích và đúng đắn cho người tiêu dùng, đồng thời bảo vệ lợi ích của toàn bộ xã hội.Để tìm hiểu rõ hơn các vấn đề liên quan truy cập tại thủ tục pháp luật. 
avatar
Văn An
212 ngày trước
Bài viết
Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép xây dựng bảng quảng cáo Điều bạn cần biết
Bảng quảng cáo xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng thì tổ chức xây dựng công trình quảng cáo bị phạt bao nhiêu tiền?Khoản 6 Điều 16 Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chinh với hành vi xây dựng bảng quảng cáo không đúng với giấy phép xây dựng như sau:Vi phạm quy định về trật tự xây dựng...6. Xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng mới như sau:a) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ;b) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc công trình xây dựng khác;c) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.Ngoài ra, điểm c khoản 15 Điều 16 Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định như sau:Vi phạm quy định về trật tự xây dựng...15. Biện pháp khắc phục hậu quả:...c) Buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm với các hành vi quy định tại khoản 4, khoản 6, khoản 7, khoản 8 (mà hành vi vi phạm đã kết thúc), khoản 9, khoản 10, khoản 12, khoản 13 Điều này.Theo đó, tổ chức có hành vi xây dựng bảng quảng cáo không đúng với giấy phép xây dựng bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng.Ngoài ra còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm.Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho công trình xây dựng bảng quảng cáoĐể biết cách cấp giấy phép xây dựng cho công trình quảng cáo theo quy định tại khoản 4 Điều 31 Luật Quảng cáo 2012, bạn cần tuân theo các bước dưới đây:Bước 1: Tổ chức hoặc cá nhân mong muốn xây dựng công trình quảng cáo cần nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền về xây dựng địa phương.Bước 2: Tùy thuộc vào việc công trình quảng cáo nằm trong quy hoạch quảng cáo đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt hay chưa, có các thao tác khác nhau như sau:a) Trường hợp công trình quảng cáo nằm trong quy hoạch quảng cáo đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt:Trong khoảng thời gian 15 ngày, tính từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền về xây dựng địa phương sẽ cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo cho tổ chức hoặc cá nhân đó.Trong trường hợp không cấp giấy phép, cơ quan sẽ phải gửi một câu trả lời bằng văn bản, kèm theo lý do tại sao không cấp giấy phép.b) Trường hợp công trình quảng cáo chưa có quy hoạch quảng cáo:Trong khoảng thời gian 02 ngày làm việc, tính từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền về xây dựng địa phương sẽ gửi văn bản xin ý kiến các sở, ban, ngành liên quan.Trong khoảng thời gian 05 ngày làm việc, tính từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến từ các cơ quan liên quan, cơ quan có thẩm quyền về xây dựng địa phương, các sở, ban, ngành nêu trên sẽ phải có ý kiến trả lời bằng văn bản và gửi lại cho cơ quan có thẩm quyền về xây dựng địa phương.Trong khoảng thời gian 13 ngày, tính từ ngày nhận được ý kiến từ các sở, ban, ngành nêu trên, cơ quan có thẩm quyền về xây dựng địa phương sẽ cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo cho tổ chức hoặc cá nhân.Nếu không cấp giấy phép, cơ quan sẽ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.Bảng quảng cáo xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng thì người cho thuê địa điểm xây dựng quảng cáo có phải chịu trách nhiệm không?Điều 15 Luật Quảng cáo 2012 quy định về quyền và nghĩa vụ của người cho thuê địa điểm, phương tiện quảng cáo như sau:Quyền và nghĩa vụ của người cho thuê địa điểm, phương tiện quảng cáo1. Lựa chọn người quảng cáo, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo.2. Chịu trách nhiệm về căn cứ pháp lý của việc cho thuê địa điểm quảng cáo, phương tiện quảng cáo và an toàn của phương tiện quảng cáo; thực hiện đúng các nghĩa vụ trong hợp đồng cho thuê địa điểm, phương tiện quảng cáo đã ký kết.3. Liên đới chịu trách nhiệm trong trường hợp lắp, dựng công trình quảng cáo không đúng với giấy phép xây dựng hoặc chưa được cấp giấy phép xây dựng.4. Thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.Theo quy định nêu trên, người cho thuê địa điểm xây dựng quảng cáo phải liên đới chịu trách nhiệm trong trường hợp lắp, dựng công trình quảng cáo không đúng với giấy phép xây dựng.Câu hỏi liên quanCâu hỏi: Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo là gì?Trả lời: Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo là một tài liệu mà người hoặc tổ chức muốn xây dựng một biển quảng cáo cần phải chuẩn bị và nộp đến cơ quan quản lý đô thị hoặc cơ quan có thẩm quyền tại địa phương. Đơn này chứa thông tin về vị trí, kích thước, hình dạng, và nội dung của biển quảng cáo dự kiến, và nó là một phần quan trọng của quy trình cấp giấy phép xây dựng cho công trình quảng cáo.Câu hỏi: Xin giấy phép xây dựng biển quảng cáo ở đâu?Trả lời: Xin giấy phép xây dựng biển quảng cáo thường được thực hiện tại cơ quan quản lý đô thị hoặc cơ quan có thẩm quyền tại địa phương mà bạn muốn xây dựng biển quảng cáo. Trong các trường hợp khác nhau, cơ quan quản lý có thể khác nhau. Bạn nên liên hệ với cơ quan xây dựng địa phương để biết chi tiết về việc nộp đơn xin giấy phép và thực hiện các thủ tục cần thiết.Câu hỏi: Bảng quảng cáo có kích thước như thế nào phải xin giấy phép xây dựng?Trả lời: Quy định về kích thước bảng quảng cáo mà bạn cần phải xin giấy phép xây dựng có thể khác nhau tùy theo quy định của địa phương và loại công trình. Thông thường, các quy định về kích thước quảng cáo được quy định trong quy định đô thị hoặc luật quảng cáo tại địa phương cụ thể.Câu hỏi: Thẩm quyền làm Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho công trình xây dựng bảng quảng cáo là ai?Trả lời: Thẩm quyền thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho công trình xây dựng bảng quảng cáo thuộc về cơ quan có thẩm quyền về xây dựng địa phương. Cụ thể, đó là cơ quan chịu trách nhiệm kiểm tra, xem xét, và quyết định việc cấp giấy phép cho tổ chức hoặc cá nhân đề nghị xây dựng bảng quảng cáo.Câu hỏi: Điều kiện làm Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho công trình xây dựng bảng quảng cáo là gì?Trả lời: Điều kiện để thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho công trình xây dựng bảng quảng cáo có thể khác nhau theo quy định của cơ quan địa phương và các quy định luật pháp liên quan. Tuy nhiên, thông thường, điều kiện bao gồm việc tuân thủ các quy định về quy hoạch quảng cáo, bảo đảm an toàn và môi trường, nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định, và thanh toán các khoản phí liên quan đến việc cấp giấy phép. 
avatar
Nguyễn Diễm Quỳnh
219 ngày trước
Bài viết
Quảng cáo thuốc không kê đơn có bị xử phạt không?
Trong thời đại số hóa hiện nay, quảng cáo trở thành một phần quan trọng của cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Quảng cáo không chỉ là công cụ để giới thiệu sản phẩm và dịch vụ mà còn thể hiện quyền tự do ngôn luận. Tuy nhiên, để đảm bảo tính hợp pháp và đạo đức của quảng cáo, nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam, đã áp dụng các quy định và hình phạt cụ thể đối với việc quảng cáo những sản phẩm cụ thể. Một trong những mặt hàng thường xuyên gặp quy định nghiêm ngặt là quảng cáo thuốc không kê đơn. Bài viết này sẽ thảo luận về quy định và hình phạt liên quan đến việc quảng cáo thuốc không kê đơn ở Việt Nam.I. Thuốc không kê đơn có được quảng cáo không?Căn cứ tại Điều 7 Luật Quảng cáo 2012, có quy định về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo như sau:“Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo1. Hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.2. Thuốc lá.3. Rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên.4. Sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 06 tháng tuổi; bình bú và vú ngậm nhân tạo.5. Thuốc kê đơn; thuốc không kê đơn nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự giám sát của thầy thuốc.6. Các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích dục.7. Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao và các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích động bạo lực.8. Các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo khác do Chính phủ quy định khi có phát sinh trên thực tế.”Theo quy định, việc quảng cáo thuốc không kê đơn phải tuân theo nguyên tắc chặt chẽ để đảm bảo an toàn và sức khỏe của người tiêu dùng. Thuốc không kê đơn có thể quảng cáo trong trường hợp không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc khi sử dụng không yêu cầu sự giám sát của thầy thuốc.Việc cấm quảng cáo thuốc không kê đơn nhằm đảm bảo rằng người tiêu dùng không bị quảng cáo sai lệch về các sản phẩm y tế và thuốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và hiệu quả. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chịu trách nhiệm đánh giá và kiểm tra thuốc không kê đơn, và nếu họ thấy cần thiết, họ sẽ đưa ra các khuyến cáo hạn chế về việc sử dụng các sản phẩm này.Tuy nhiên, trong những trường hợp nơi thuốc không kê đơn không gây ra nguy cơ đáng kể cho sức khỏe công chúng và có thể tự sử dụng một cách an toàn, quảng cáo có thể được phép. Điều này đảm bảo rằng những người có nhu cầu thực sự có thể tiếp cận với thông tin về các sản phẩm phù hợp với họ mà không gặp khó khăn do các hạn chế quảng cáo.II. Quảng cáo thuốc không kê đơn thì bị xử phạt như thế nào?Căn cứ tại điểm d khoản 1 Điều 33 Nghị định 38/2021/NĐ-CP, có quy định vi phạm quy định về quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo như sau:“Vi phạm quy định về quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:a) Quảng cáo thuốc lá;b) Quảng cáo rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên;c) Quảng cáo sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi; thức ăn bổ sung dùng cho trẻ dưới 06 tháng tuổi; bình bú và vú ngậm nhân tạo;d) Quảng cáo thuốc kê đơn; thuốc không kê đơn nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự giám sát của thầy thuốc; thuốc không còn thời hạn đăng ký lưu hành;đ) Quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo khác.2. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:a) Quảng cáo hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định;b) Quảng cáo các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích dục;c) Quảng cáo súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao và các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích động bạo lực.3. Biện pháp khắc phục hậu quả:Buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc thu hồi sản phẩm báo, tạp chí in có quảng cáo đối với hành vi quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.”Theo đó, hành vi quảng cáo thuốc không kê đơn nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự giám sát của thầy thuốc sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, cụ thể:Mức phạt: Từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với cá nhân và 100.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng đối với tổ chức;Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc thu hồi sản phẩm báo, tạp chí in có quảng cáo đối với hành vi quy định trên.Kết LuậnNhư vậy, theo quy định của pháp luật Việt Nam, việc quảng cáo thuốc không kê đơn phải tuân thủ các quy định về giám sát và hạn chế sử dụng. Vi phạm quy định này có thể dẫn đến hình phạt tiền và các biện pháp khắc phục hậu quả. Chúng ta cần hiểu rõ các quy định này để đảm bảo tuân thủ ph 
Bài viết được xem nhiều nhất
Bài viết
(mới)Những mẫu bản kiểm điểm đảng viên dành cho cán bộ, giáo viên, sinh viên,.. luôn được bạn đọc chú ý. Đây là thời điểm để mọi người nhìn nhận lại những gì mình đã và chưa làm được. Qua đó cho mình thêm động lực để phấn đấu hơn nữa. Hãy cùng nhau theo dõi ngay trong bài viết mẫu bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhân của Legalzone - hệ thống thủ tục pháp luậtMẫu bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhân Bản kiểm điểm Đảng viên sẽ gồm có các phần chính sau:Ưu điểm, kết quả đạt được về tư tưởng chính trị;Phẩm chất đạo đức, lối sống;Y thức tổ chức kỷ luật;Tác phong, lề lối làm việc;Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao;Về việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.Cụ thể: Hạn chế, khuyết điểm đảng viên về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc; về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.Hạn chế khuyết điểm đảng viên về việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm và nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.Kết quả khắc phục những ưu khuyết điểm của đảng viên đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước.Tại phần này cần kiểm điểm rõ:Từng ưu khuyết điểm đảng viên (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục)Những khó khăn, vướng mắc (nếu có)Trách nhiệm của cá nhân.Giải trình, nhận xét ưu khuyết điểm của đảng viên những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có).Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân.Xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những ưu điểm khuyết điểm của đảng viên (nếu có).Phương hướng, biện pháp khắc phục những ưu khuyết điểm của đảng viên. Tự nhận mức xếp loại chất lượng.Legalzone cung cấp cho bạn đọc 02 mẫu bản tự kiểm kiểm cá nhân tham khảo sau đây:Mẫu bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhânBẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂNHọ và tên: ………………… Sinh ngày: …………………………………Ngày vào Đảng: ……………… Chính thức ngày ………………………… Chức vụ Đảng: …………………………………………………………..Chức vụ chính quyền(đoàn thể): ………………………………………….Đơn vị công tác: ………………………………………………………Hiện đang sinh hoạt tại chi bộ: ………………………………………..I. Ưu điểm, kết quả công tác 1. Về tư tưởng chính trị– Là một Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi luôn kiên định đối với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.– Chấp hành nghiêm túc quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực để bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.– Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.– Xác định ý thức tích cực, tự giác tự học, tự nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác qua các lớp tập huấn, các lớp bồi dưỡng, nghiên cứu tài liệu, tham khảo đồng nghiệp…– Bản thân tôi đã xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, phấn đấu, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng thực hiện cuộc vận động“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” của bản thân.Trong quá trình công tác, bản thân luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống.– Bản thân tôi luôn có ý thức thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu.- Đồng thời kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác trong ngành. Luôn có ý thức giữ gìn tư cách, đạo đức tính tiên phong của người đảng viên trong tác chuyên môn.- Không vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và những điều Đảng viên không được làm theo quy định số 19-QĐ/TW ngày 03/01/2002 của Bộ Chính trị.– Bản thân tôi luôn thực hiện tự phê bình và phê bình trung thực và thẳng thắn, giữ gìn đoàn kết trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh và điều lệ Đảng, phát huy quyền làm chủ và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động chỉ đạo chuyên môn và luôn luôn xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ.-  Trong cuộc sống thường ngày sinh hoạt với địa phương, tôi đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, được nhân dân nơi cư trú tin tưởng, tham gia tích cực mọi hoạt động ở nới cư trú.3. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:– Bản thân luôn thực hiện đúng qui chế chuyên môn, đảm bảo tính khoa học.– Làm việc có trách nhiệm cao, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. – Luôn có tinh thần tìm tòi, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.– Luôn phối kết hợp tốt với các đồng nghiệp, với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. -Trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể tôi luôn có ý thức tuyên truyền, tham gia xây dựng chi bộ, các đoàn thể trong cơ quan trong sạch, vững mạnh.4. Về tổ chức kỷ luật:– Bản thân tôi luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỉ luật cao, chấp hành sự phân công điều động, luân chuyển của tổ chức.- Bản thân luôn vận động gia đình chấp hành nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các luật và nghị định của Nhà nước về phòng chống ma tuý, chống tiêu cực ……– Bản thân tôi luôn thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí theo quy định.- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ, quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và ngành đề ra.– Tham gia đầy đủ các buổi hội họp, học nghị quyết do chi bộ và Đảng bộ tổ chức; đóng Đảng phí đầy đủ, kịp thời.– Thực hiện tốt quy chế, nội quy của tổ chức Đảng cũng như của cơ quan đơn vị, có tinh thần gương mẫu chấp hành và lãnh đạo thực hiện tốt quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú- Ý thức lắng nghe, tiếp thu và tự sửa chữa khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng.– Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, Đảng uỷ cơ sở; có tinh thần tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền.- Luôn có trách nhiệm cao với công việc được giao; thái độ phục vụ nhân dân tốt; có ý thức đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, hách dịch, gây phiền hà nhân dân.II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân– Chỉ đạo hoạt động chuyên môn của nhà trường và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giảng dạy kết quả chưa cao– Đôi khi còn chưa linh hoạt, trong giải quyết công việc với đồng nghiệp, với học sinh– Tuy có ý thức trong công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt nhưng vẫn còn chưa mạnh dạn.– Đôi lúc chưa chủ động trong tổ chức thực hiện một số hoạt động. Trong công việc đôi lúc còn chưa mạnh dạn, thẳng thắn góp ý cho đồng nghiệp– Chưa cương quyết trong xử lí vi phạm, làm việc còn mang tính cả nểIII. Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém– Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.- Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.– Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị,chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý, nhiệm vụ chính trị được giao.– Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể nang, nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên.Biện pháp khắc phục:– Trong thời gian tới sẽ phát huy những ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm trên để bản thân được hoàn thiện hơn.– Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những hành động và việc làm cụ thể trong thực hiện công việc và nhiệm vụ được giaoXem thêm: Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà NộiLink dowload các biểu mẫu miễn phíBẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂNBẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN 2BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘTải ngay mẫu Bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhân tại phần ảnh tại bài viết hoặc tại phần bình luận của bài viết bạn nhé IV. Tự nhận mức xếp loại chất lượng Đảng viên, cán bộ, công chức:Mức 2: Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.Người viết bản kiểm điểmMẫu bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhân số 2ĐẢNG BỘ Xà.......CHI BỘ TRƯỜNG .........***ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ........, ngày...tháng...năm 2019BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂNHọ và tên: ............. .............. Sinh ngày: ........... ................ ........... ............Ngày vào Đảng: ............... .............. Chính thức ngày .............. .............. Chức vụ Đảng: ........... ............ ............... .............. ................ ................. Chức vụ chính quyền(đoàn thể): .............. ................. .................. ............ Đơn vị công tác: ............ ............... ................ ................... ................. Hiện đang sinh hoạt tại chi bộ: .................... .................... .................... Ưu điểm, kết quả công tácVề tư tưởng chính trị- Là một Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi luôn kiên định đối với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.- Chấp hành nghiêm túc quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực để bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.- Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.- Xác định ý thức tích cực, tự giác tự học, tự nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác qua các lớp tập huấn, các lớp bồi dưỡng, nghiên cứu tài liệu, tham khảo đồng nghiệp...- Bản thân tôi đã xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, phấn đấu, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo" của bản thân. Trong quá trình công tác, bản thân luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.Về phẩm chất đạo đức, lối sống.- Bản thân tôi luôn có ý thức thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu.Đồng thời kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác trong ngành.Luôn có ý thức giữ gìn tư cách, đạo đức tính tiên phong của người đảng viên trong tác chuyên môn.Không vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và những điều Đảng viên không được làm theo quy định số 19-QĐ/TW ngày 03/01/2002 của Bộ Chính trị.- Bản thân tôi luôn thực hiện tự phê bình và phê bình trung thực và thẳng thắn, giữ gìn đoàn kết trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh và điều lệ Đảng, phát huy quyền làm chủ và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động chỉ đạo chuyên môn và luôn luôn xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ. Trong cuộc sống thường ngày sinh hoạt với địa phương, tôi đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, được nhân dân nơi cư trú tin tưởng, tham gia tích cực mọi hoạt động ở nới cư trú.Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:- Bản thân luôn thực hiện đúng qui chế chuyên môn, đảm bảo tính khoa học.- Làm việc có trách nhiệm cao, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao- Luôn có tinh thần tìm tòi, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.- Luôn phối kết hợp tốt với các đồng nghiệp, với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao-Trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể tôi luôn có ý thức tuyên truyền, tham gia xây dựng chi bộ, các đoàn thể trong cơ quan trong sạch, vững mạnh.>>Tham khảo bài viết: Bộ luật Dân sự 2015: Điểm nổi bật và ý nghĩa trong bối cảnh pháp luật hiện đạiVề tổ chức kỷ luật:- Bản thân tôi luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỉ luật cao, chấp hành sự phân công điều động, luân chuyển của tổ chức. Bản thân luôn vận động gia đình chấp hành nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các luật và nghị định của Nhà nước về phòng chống ma tuý, chống tiêu cực ......- Tham gia đầy đủ các buổi hội họp, học nghị quyết do chi bộ và Đảng bộ tổ chức; đóng Đảng phí đầy đủ, kịp thời.- Thực hiện tốt quy chế, nội quy của tổ chức Đảng cũng như của cơ quan đơn vị, có tinh thần gương mẫu chấp hành và lãnh đạo thực hiện tốt quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú; ý thức lắng nghe, tiếp thu và tự sửa chữa khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng.- Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa khắc phục khuyết điểm.- Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, Đảng uỷ cơ sở; có tinh thần tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền.- Luôn có trách nhiệm cao với công việc được giao; thái độ phục vụ nhân dân tốt; có ý thức đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, hách dịch, gây phiền hà nhân dân.Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân- Chỉ đạo hoạt động chuyên môn của nhà trường và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giảng dạy kết quả chưa cao. - Chưa dành thời gian thích hợp để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật, chính sách của Nhà nước.- Trách nhiệm cá nhân trong việc phối kết hợp với các đoàn thể khác trong trường có lúc chưa đạt hiệu quả cao nhất.- Đôi lúc chưa chủ động trong tổ chức thực hiện một số hoạt động. Trong công việc đôi lúc còn chưa mạnh dạn, thẳng thắn góp ý cho đồng nghiệp- Chưa cương quyết trong xử lí vi phạm, làm việc còn nể nang tình cảm trong công tác phê bình và tự phê bình.III. Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém- Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.- Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.- Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ- Mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý, nhiệm vụ chính trị được giao.- Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống- Luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên.Biện pháp khắc phục:- Trong thời gian tới sẽ phát huy những ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm trên để bản thân được hoàn thiện hơn.- Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những hành động và việc làm cụ thể trong thực hiện công việc và nhiệm vụ được giao. Tự nhận mức xếp loại chất lượng Đảng viên, cán bộ, công chức:Mức 2: Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.     NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM(Ký, ghi họ tên) ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊNNhận xét, đánh giá của chi ủy:........... ............ ............. ................ .............. .................. ................ ...............Chi bộ phân loại chất lượng:........... ............ ............. ................ .............. .................. ................ ..........................., ngày...tháng...năm....T.M CHI ỦYBí thưĐảng ủy (chi ủy cơ sở) phân loại chất lượng:........... ............ ............. ................ .............. .................. ................ ................................., ngày...tháng...năm...     T.M ĐẢNG ỦYTrên đây là một số thông tin về mẫu bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhân bạn đọc tham khảo. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ. Hoặc bạn có thể tra cứu các thủ tục qua trang Thủ tục pháp luật của chúng tôi. 
Bài viết
[MỚI]Địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệpTừ 2021, tên địa điểm kinh doanh phải bao gồm cả tên doanh nghiệp. Đây là nội dung mới được Quốc hội đề cập đến tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Quy định mới về tên địa điểm kinh doanhCụ thể, Điều 40 Luật Doanh nghiệp 2020 nêu rõ:Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện, cụm từ “Địa điểm kinh doanh” đối với địa điểm kinh doanh.Hiện nay, Luật Doanh nghiệp năm 2014 không yêu cầu với địa điểm kinh doanh mà chỉ quy định tên chi nhánh, văn phòng đại diện phải mang tên doanh nghiệp kèm cụm từ “chi nhánh” với chi nhánh, cụm từ “văn phòng đại diện” với văn phòng đại diện.  Quy định mới về tên địa điểm kinh doanhNgoài ra, Điều 41 Luật 2020 cũng có quy định cụ thể với tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh gồm:– Phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu;– Phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh. Trong đó, tên chi nhánh, văn phòng đại diện được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu… do chi nhánh, văn phòng đại diện phát hành.Hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh* Thành phần hồ sơTheo Quyết định 1523/QĐ-BKHĐT, hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh bao gồm:– Thông báo lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp theo mẫu tại Phụ lục II-11 Nghị định 122/2020/NĐ-CP.– Đối với các doanh nghiệp đang hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương chưa thực hiện bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp để được cấp đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấp phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp phải nộp kèm theo:+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế;+ Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.Lưu ý: Trường hợp không phải Chủ sở hữu hoặc Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp đến nộp hồ sơ: người được ủy quyền phải nộp văn bản uỷ quyền kèm bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân:– Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.– Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế còn hiệu lực.* Số lượng hồ sơ: 01 bộTrình tự thủ tục lập địa điểm kinh doanhBước 1: Nộp hồ sơCó 02 cách thức để nộp hồ sơ, cụ thể:Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt địa điểm kinh doanh hoặc chi nhánh.Cách 2: Đăng ký qua mạng tại Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bằng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh . Đối với Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh phải đăng ký qua mạng.Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơBước 3: Nhận kết quả* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc* Lệ phí giải quyết:– 50.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa Phòng Đăng ký kinh doanh.– Miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử.Trên đây là bài viết tham khảo về một số quy định mới về hộ kinh doanh từ năm 2021. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.
Bài viết
Trong bối cảnh tài chính cá nhân ngày càng phổ biến, các tổ chức tín dụng chơi một vai trò quan trọng trong việc cung cấp tiền mặt và dịch vụ tài chính cho người dân. Trong số những tổ chức này, FE Credit là một cái tên được nhiều người biết đến, đặc biệt trong lĩnh vực đòi nợ. Họ thực hiện một loạt biện pháp để đảm bảo khách hàng tuân thủ thỏa thuận và trả nợ đúng hạn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách FE Credit thực hiện quy trình đòi nợ và những điều quy định liên quan.1. Fe credit được hiểu là gì?Fe Credit bắt đầu hoạt động vào năm 2015 sau khi trước đó là một phần của VPBank, một trong những Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng. Tuy nhiên, từ năm 2015 trở đi, FE Credit đã hoạt động độc lập dưới tư cách là Công ty TNHH Tài chính FE Credit.Kể từ đó, FE Credit đã phục vụ hơn 10 triệu người dân thông qua mạng lưới gồm hơn 13,000 điểm bán hàng và hơn 17,500 nhân viên, cùng với hơn 9,000 đối tác. Chủ yếu, FE Credit chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính tiêu dùng như vay tiền mặt, thẻ tín dụng, vay mua xe máy và vay mua điện thoại di động.Chúng ta đã quen thuộc với FE Credit qua các chương trình mua sắm trả góp 0% tại các đại lý bán hàng điện máy và xe hơi trên toàn quốc. Đây là một phương thức nhanh chóng và tiện lợi để đáp ứng nhu cầu vay tiền của những người cần tài chính gấp.2. Fe credit đòi nợ hiện nay như thế nào?Để thu hồi khoản nợ từ những người vay tiền không tuân thủ hoặc cố ý không trả nợ, nhân viên đội ngũ đòi nợ của FE Credit thực hiện các phương thức sau:Nhắn tin đòi nợ: Đây là một trong những phương thức phổ biến để đòi nợ. Ban đầu, tin nhắn từ nhân viên đòi nợ sẽ mang tính nhẹ nhàng và lịch sự, nhưng nếu không nhận được phản hồi hoặc thanh toán, tin nhắn sẽ trở nên cứng rắn. Ban đầu, sẽ có nhắn tin qua điện thoại.Liên hệ qua mạng xã hội: Trong trường hợp người vay không phản hồi tin nhắn hoặc cuộc gọi, bộ phận đòi nợ có thể thực hiện liên hệ thông qua mạng xã hội.Cuộc gọi điện thoại đòi nợ: FE Credit sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau, do đó, khó nhận biết cuộc gọi từ họ. Một số người có thể cố gắng chặn cuộc gọi từ FE, nhưng không thể chặn được tất cả.Tăng cường áp lực: Nếu người vay tiếp tục không trả tiền, nhân viên đòi nợ sẽ tăng cường áp lực theo từng cấp độ. FE Credit có thể thậm chí đưa vụ việc ra tòa án nếu người vay không hợp tác.Liên quan đến người thân: Khách hàng sẽ cung cấp danh sách bạn bè và người thân cho FE Credit, bao gồm tên, số điện thoại và tài khoản mạng xã hội, để FE Credit nhắc nhở người vay trả nợ. Đây là một hình thức đòi nợ khiến cho cả người vay và người thân cảm thấy không thoải mái, vì nó tiết lộ thông tin cá nhân về tình trạng nợ của người vay.Vậy nếu bạn không trả hoặc cố ý không trả nợ, FE Credit sẽ thực hiện các biện pháp đòi nợ như nhắn tin, cuộc gọi điện thoại, và thậm chí làm phiền người thân. Mức độ của các biện pháp này sẽ phụ thuộc vào mức độ hợp tác của người vay.3. Quy trình fe credit đòi nợ như thế nào? Quy trình đòi nợ của FE Credit tuân theo một chuỗi bước như sau:Nhắc nhở trước hạn: Trước khi hạn trả nợ hoặc kỳ trả góp đến gần, nhân viên của FE Credit sẽ liên hệ với khách hàng. Họ sẽ thông báo địa điểm và ngày tháng thanh toán nếu khách hàng phản hồi.Liên tục nhắc nhở: Nếu khách hàng không tuân thủ thời hạn trả nợ, nhân viên sẽ tiếp tục gọi điện thoại và nhắn tin nhắc nhở. Nếu khách hàng không phản hồi hoặc ngắt kết nối, FE Credit sẽ tăng cường áp lực thông qua các cuộc gọi từ những người khác với mức độ đòi nợ tăng dần.Đòi nợ qua mạng xã hội: FE Credit sẽ tiếp tục đòi nợ trên các mạng xã hội như Facebook và Zalo nếu cuộc gọi điện thoại không đạt được. Các thông điệp có thể trở nên khó chịu và đe dọa kiện ra tòa.Liên hệ với bạn bè hoặc người thân: Trong một nỗ lực cuối cùng, FE Credit có thể liên hệ với danh sách bạn bè hoặc người thân được cung cấp bởi khách hàng. Tuy nhiên, phương pháp này thường gây xung đột và mất mát mối quan hệ.Gửi giấy báo nợ: Nếu không có sự hợp tác từ khách hàng, FE Credit sẽ gửi giấy báo nợ đến địa chỉ được ghi trong hợp đồng vay.Tố tụng tại tòa: Trong những trường hợp với số nợ lớn, FE Credit có thể đưa vụ việc ra tòa để giải quyết và đòi nợ một cách hợp pháp.Vậy, quy trình đòi nợ sẽ tăng dần theo mức độ trì hoãn trả nợ của người vay, và FE Credit sẽ áp dụng biện pháp đòi nợ tương ứng cho đến khi nợ được thanh toán hoàn toàn.4. Fe Credit đòi nợ làm phiền liên tục cần phải làm gì?Theo quy định tại Khoản 7 Điều 1 Thông tư 18/2019/TT-NHNN, các biện pháp đôn đốc và thu hồi nợ phải tuân theo nguyên tắc phù hợp với đặc thù của khách hàng, các quy định của pháp luật, và chỉ có thể được áp dụng sau khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bảo mật thông tin của khách hàng phải được tuân theo quy định của pháp luật. Do đó, không được áp dụng các biện pháp như sau:Đe dọa khách hàng: Không được sử dụng các biện pháp đe dọa đối với khách hàng, trong đó số lần nhắc nợ tối đa là 05 lần trong một ngày, nhưng phải tuân theo khoảng thời gian từ 7 giờ sáng đến 21 giờ tối.Thu hồi nợ đối với tổ chức, cá nhân không có nghĩa vụ trả nợ: Không được áp dụng các biện pháp đòi nợ, gửi thông tin về việc thu hồi nợ của khách hàng đối với tổ chức hoặc cá nhân không có nghĩa vụ trả nợ.Căn cứ vào quy định tại Điểm g Khoản 3 Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, việc sử dụng thông tin số để đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, hoặc vu khống uy tín của người khác có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.Vậy nếu trong trường hợp FE Credit đòi nợ nhiều lần mà không có nghĩa vụ trả nợ từ phía khách hàng hoặc không có quan hệ gì với người vay, người bị làm phiền có thể liên hệ với doanh nghiệp viễn thông mà họ là khách hàng hoặc gửi đơn khiếu nại cho Sở Thông tin và Truyền thông địa phương để yêu cầu giải quyết.Kết luận:FE Credit là một trong những tổ chức tài chính quan trọng tại Việt Nam, và việc họ đòi nợ là một phần quan trọng của hoạt động kinh doanh của họ. Tuy nhiên, quá trình đòi nợ phải tuân theo quy định của pháp luật và phải được thực hiện một cách công bằng và đúng luật. Khách hàng cũng cần hiểu rằng trách nhiệm trong việc trả nợ là rất quan trọng, và việc hợp tác với FE Credit có thể giúp tránh được những tình huống không mong muốn. 
Bài viết
KHỦNG HOẢNG TRUYỀN THÔNG - ẢNH HƯỞNG – BÀI HỌC XỬ LÝ  KHỦNG HOẢNG Khủng hoảng truyền thông có thể xảy ra với các thương hiệu bất kỳ lúc nào nhất là trong thời đại mạng xã hội đang bùng nổ. Việc kiểm soát khủng hoảng cho các thương hiệu cần có những chiến lược xử lý và phương pháp giải quyết nhanh chóng. Đặc biệt để lấy lại niềm tin của khách hàng đòi hỏi doanh nghiệp phải có động thái rõ ràng và tích cực. Bởi vậy, khủng hoảng truyền thông luôn là “bóng đen” đối với các doanh nghiệp. Vậy khủng khoảng truyền thông là gì? Nó được hình thành như thế nào ? Có ảnh hưởng ra sao ?Bài viết dưới đây là một nghiên cứu bao gồm các ví dụ cụ thể, file dowload tình huống tại cuối bài, phân tích và giải pháp chi tiết về Khủng hoảng truyền thôngKhủng hoảng truyền thông là gì?Khủng hoảng truyền thông là cụm từ tiếng Việt được dịch ra từ chữ crisis. Định nghĩa chung, khủng hoảng truyền thông là những sự kiện xảy ra ngoài tầm kiểm soát của công ty khi có thông tin bất lợi về công ty hay sản phẩm. Sự bất lợi này đe dọa đến việc tiêu thụ sản phẩm hoặc làm giảm uy tín của công ty.Theo định nghĩa giáo khoa, “khủng hoảng truyền thông là bất kỳ một sự kiện ngoài ý muốn nào mang mối đe dọa nghiêm trọng đến uy tín của công ty hoặc niềm tin của các bên liên quan. Sự kiện có thể là một hành động vi phạm lòng tin, một sự thay đổi trong môi trường cạnh tranh, cáo buộc bởi các nhân viên hoặc những người khác, một nghị định đột ngột của chính phủ, lỗ hổng trong sản phẩm, hoặc bất kỳ tác động tiêu cực nào khác” hay nói một cách đơn giản, “khủng hoảng là bất kỳ một sự kiện nào có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của công ty đối với công chúng của nó”.Ba yếu tố chung cho một cuộc khủng hoảng: Mối đe dọa đối với tổ chứcYếu tố bất ngờThời gian quyết định ngắnVenette  lập luận rằng “khủng hoảng là một quá trình biến đổi trong đó hệ thống cũ không còn có thể được duy trì”. Do đó, yếu tố thứ tư của khủng hoảng là sự cần thiết phải thay đổi. Nếu không cần thay đổi, sự kiện có thể được mô tả chính xác hơn là sự cố hoặc sự cố.Các loại khủng hoảng truyền thôngBất kỳ một sự việc nào cũng có mối quan hệ biện chứng giữa “nguyên nhân – kết quả”. Đúng vậy, các cuộc khủng hoảng truyền thông không tự nhiên sinh ra mà nó có thể xuất phát từ các xung đột chính, cơ bản như:Xung đột lợi ích: Một nhóm các cá nhân hoặc nhóm có mâu thuẫn với các tập đoàn về những lợi ích nhất định từ đó dẫn đến các hoạt động chống phá để mang lợi ích về phe mình. Các hoạt động chủ yếu của xung đột này là tẩy chay. Xung đột này, trên thị trường khốc liệt hiện nay thì thường xuyên xảy ra.Cạnh tranh không công bằng: Công ty hoặc tổ chức đối thủ có các động thái vượt ngoài khuôn khổ pháp luật nhằm chống phá, bôi nhọ, hạ nhục danh tiếng của công ty kia. Tuy các hoạt động này đã được giới hạn nhưng vẫn còn đó mà cụ thể là hành động bắt nạt trên mạng.“Một con sâu làm rầu nồi canh”: Một cá nhân đại diện trong công ty, tổ chức có hành vi phạm tội, gây rúng động trong cộng đồng, khiến cộng đồng mất niềm tin và quay lưng với tổ chức. Trường hợp này cũng rất hay xảy ra ví dụ như vụ việc của Agribank.Khủng hoảng liên đới: Đối tác của công ty mình bị vướng vào vòng lao lý, từ đấy có một số tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội nhắm vào làm bôi nhọ danh tiếng công ty khi đánh đồng công ty với những việc làm sai trái của đối tác.Khủng hoảng tự sinh: Các hoạt động truyền thông, sản phẩm hay dịch vụ vô tình có những lỗi hoặc phốt dẫn đến sự bất bình và lan truyền rộng rãi. Đây là lý do thường xuyên và phổ biến trong các doanh nghiệp. Ví dụ: vụ chai nước có ruồi của công ty Tân Hiệp Phát.Khủng hoảng chồng khủng hoảng: Là khi công ty, tổ chức xử lý truyền thông không khéo, không có thái độ thành khẩn sửa chữa lỗi lầm dẫn đến sự phẫn nộ sâu sắc hơn từ cộng đồng. Khủng hoảng này thường xảy ra khi công ty không có một chiến lược giải quyết khủng hoảng quy củ, cẩn thận.Và kết quả của những loại xung đột cộng thêm nhiều gia vị của truyền thông đã tạo nên những cuộc khủng hoảng truyền thông. Khủng hoảng truyền thông vừa là cơ hội, cũng vừa là thách thức đối với các doanh nghiệp. Căn cứ vào mức độ ảnh hưởng, tính chất của cuộc khủng hoảng, có thể chia thành các loại khủng hoảng truyền thông như sau:Khủng hoảng âm ỉLà những khủng hoảng hay vấn đề một nhóm người đã có với công ty, tổ chức nhưng những vấn đề này quá nhỏ hoặc nó chưa đủ sức lan truyền rộng ra cộng đồng. Nhưng càng về lâu về dài, những vấn đề lớn dần và phát sinh khủng hoảng rộng lớn. Khi khủng hoảng phát sinh, doanh nghiệp rất khó giải quyết vì sự chậm trễ trong thay đổi không mang lại giá trị tích cực đến khách hàng. Khi phát sinh các nguy cơ âm ỉ, doanh nghiệp nên có sự đánh giá suy xét từ đó chặn đứng các nguy cơ có thể có.Khủng hoảng bất chợtLà những khủng hoảng bất chợt xuất hiện mà không có cảnh báo hay dự đoán như một chai nước bị kém chất lượng hay nhân viên phạm tội, những khủng hoảng này lỗi không hoàn toàn do công ty và cách giải quyết nên là thành thật xin lỗi, giải quyết hậu quả bằng tất cả khả năng.Khủng hoảng đa kênhKhủng hoảng đa kênh (Omni-channel) chứa nhiều khả năng gây hại nhất vì nó thu hút sự chú ý của nhiều kênh truyền thông. Nếu một thương hiệu đang đối phó với một tình huống cực đoan, chẳng hạn như cáo buộc quấy rối nơi làm việc, thu hồi sản phẩm hoặc các hành vi không phù hợp tại công ty, thì nó có thể phải đón nhận phản hồi tiêu cực trên phương tiện truyền thông xã hội và trên các phương tiện truyền thông truyền thống.Chuẩn bị đối phó bằng cách có một kế hoạch quản lý khủng hoảng mạnh mẽ thường xuyên được áp dụng và cập nhật. Trong những tình huống như thế này, một phản ứng nhanh chóng và xác thực có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Đảm bảo rằng tất cả các tin nhắn được đăng không chỉ trên trang web của công ty mà còn trên bất kỳ kênh xã hội nào đang nhận được phản hồi tiêu cực. Và mặc dù tính nhất quán trong thông điệp của công ty là chìa khóa, từ ngữ nên được chau chuốt để thể hiện thái độ chân thành.Với các mức độ, phương thức khủng hoảng khác nhau như vậy, thì liệu khủng hoảng truyền thông  tất cả đều là xấu, hay nó chính là một bàn đạp thể hiện sự đẳng cấp, khốn khéo của con người và là cơ hội cho các doanh nghiệp chuyển mình, vươn lên?Ảnh hưởng của khủng hoảng truyền thôngNền kinh tế phát triển càng năng động, quyền con người được đề cao, sức mạnh truyền thông ngày càng lớn, tất cả đều có 2 mặt: tích cực và tiêu cực.  Khủng hoảng truyền thông là bất kì một chuyện xấu gì xảy đến với doanh nghiệp hoặc tổ chức được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội truyền thông, làm ảnh hưởng đến danh tiếng từ đó ảnh hưởng đến kết quả hoạt động, kinh doanh của các đối tượng bị khủng hoảng tác động đến.Khủng hoảng truyền thông thường kéo theo các cảm xúc tiêu cực không cần thiết mà hệ quả mang lại rất nặng nề:Làm lu mờ phán đoán chính xác.Tổn hại đến các đối tác của tổ chức bị khủng hoảng.Có tính lan truyền cao.Tính chính trực và danh tiếng của công ty cũng sẽ bị ảnh hưởng rõ nét phụ thuộc vào hành động của họ. Việc giải quyết kịp thời các khủng hoảng truyền thông là một bài toán khó của mọi ban ngành tổ chức. Khi gặp phải khủng hoảng, các cấp lãnh đạo, phòng ban nên có sự đối thoại nhanh chóng, rõ ràng để từ đó có thể giải quyết hiệu quả khủng hoảng, đặc biệt là khủng hoảng truyền thông xã hội. Các ngành nghề dễ bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng có thể kể đến thương mại điện tử, mạng xã hội, ngành thời trang,..Ví dụ, Những năm vừa qua, đã không ít các thương hiệu thiết sót trong việc xử lý khủng hoảng truyền thông. Như sự việc đáng tiếc của hãng Boeing để xảy ra hai vụ tai nạn nghiêm trọng đối với máy bay 737 Max 8 mới của mình, hãng phải chấp nhận mất doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phần đã giảm hơn 40% so với năm 2018. Hay trường hợp của Taco Bell xử trí khi nhân viên làm ảnh hưởng xấu đến thương hiệu trên Facebook…Khủng hoảng truyền thông là điều mà mọi doanh nghiệp đều không muốn xảy ra. Trong việc xử lý khủng hoảng, sẽ không có một quy trình chuẩn nào cả. Vì trong quá trình diễn ra khủng hoảng, sự việc biến đổi không ngừng. Nên cái doanh nghiệp cần chính là sự chuẩn bị. Và áp dụng linh hoạt các nguyên tắc xử lý khủng hoảng truyền thông. Sao cho phù hợp với từng tình huống, diễn biến tình hình bấy giờ.Tuy nhiên, cũng không thể nói hoàn toàn, khủng hoảng truyền thông đều có tác động xấu. Bởi lẽ, khủng hoảng cũng có thể là chất xúc tác có tác dụng kích thích tính năng động sáng tạo, huy động tối đa tiềm lực trí tuệ của con người, cộng đồng và xã hội. Chỉ cần, kịp thời đưa ra nhưng giải pháp, chiến lược phù hợp để xử lý thì tất cả có thể biến thành cơ hội hành động kêu gọi một cách thông minh, thì đương nhiên sẽ biến “nguy thành an” biến “ khó khăn thành cơ hội”. Điển hình như: KFC Xử lý khủng hoảng truyền thông tốt có thể giúp bạn biến bê bối thành một chiến lược độc đáo và thu về những phản hồi tích cực.Như vậy, thực tế đã chứng minh, có nhiều doanh nghiệp đã thật sự thất bại, điêu đứng trên bờ vực phá sản,…vì khủng khoảng truyền thông, nhưng cũng có nhiều doanh nghiệp trở mình trên đường đua một cách ngoại mục.Các giải pháp xử lý khủng hoảng truyền thông THƯỜNG THẤYNhanh chóng đánh giá vấn đề gây khủng hoảngĐiều đầu tiên khi có những dấu hiệu khủng hoảng truyền thông là lập tức chúng ta phải tiếp cận và đánh giá vấn đề trong thời gian ngắn nhất. Trong đó, đặt ra các câu hỏi là một cách hiệu quả để nhìn nhận vấn đề một cách trực quan nhất.Vấn đề này có ảnh hưởng đến uy tín và danh tiếng của tổ chức, doanh nghiệp? Nó có ảnh hưởng đến bộ máy cấp cao hay không? Mức độ nghiêm trọng của vấn đề truyền thông nằm mà doanh nghiệp bạn đang gặp phải nằm ở khoảng nào ?Phản hồi với các đối tác, khách hàngThực tế, tốc độ phản hồi khách thực sự rất quan trọng khi khủng hoảng truyền thông xảy ra. Sự im lặng và thụ động sẽ biến mọi tình huống trở nên tệ hại hơn và nhận được nhiều sự giận dữ hơn.Hãy luôn trong tư thế sẵn sàng nhận các phàn nàn từ phía các đối tác, khách hàng và phản hồi ngay lập tức. Nếu bạn chưa thể có câu trả lời ngay, hãy ước tính một khoảng thời gian về phía khách hàng để họ cảm nhận rằng chúng ta thực sự quan tâm đến vấn đề họ đang mắc phải.Có thái độ tích cực và trung thựcChúng ta không nên che giấu và không rõ ràng với truyền thông, mạng xã hội khi có khủng hoảng truyền thông xảy ra.Lên tiếng trên mạng xã hội, đưa ra thông cáo, lời xin lỗi trình bày rõ ràng vấn đề chúng ta đang mắc phải và đưa ra phương hướng giải quyết chính là phương pháp để trấn an khách hàng, đối tác đồng thời nhận được sự thông cảm của dư luận.Như CMO Will McInnes của Brandwatch từng nói: “Chiến dịch có thể sẽ sai. Các thông điệp được kiểm tra trong nhóm sẽ không hiệu quả.Nhân viên sẽ không hành động đúng. Nhưng người tiêu dùng sẽ chấp nhận lỗi lầm khi nhận được những phản hồi phù hợp.”Xây dựng quy trình bài bản đề phòng khủng hoảng truyền thôngNgười ta vẫn thường nói: “Phòng bệnh hơn chữa bệnh.” Cách tốt nhất để xử lý khủng hoảng truyền thông là tiêu diệt triệt để những lối mòn có thể dẫn đến khủng hoảng truyền thông trước khi nó xảy ra. Có những cách để ngăn chặn khủng hoảng truyền thông như:Xây dựng một đội ngũ thiết kế và quản lý web chuyên nghiệp để đăng tải và cập nhập thông tin kịp thờiKiểm soát chặt chẽ những thông tin phát tán trên mạng xã hội.Cẩn thận kiểm tra tất cả những sản phẩm truyền thông (viral videos, photos…) trước khi tạo chiến dịch truyền thông.Không nên quảng cáo quá xa vời thực tế, lố lăng về chất lượng doanh nghiệp.Có rất nhiều phương pháp xử lý khủng hoảng truyền thông, sự lựa chọn phương pháp giải quyết phù hợp là rất quan trọng nó quyết định đến sự thành bại.VÍ DỤ Khủng hoảng truyền thông của United Airlines: Bài học về quản lý khủng hoảng và giữ uy tín"Mở đầu: Trong lịch sử của ngành hàng không, khủng hoảng truyền thông của United Airlines vào năm 2017 là một ví dụ điển hình về cách một sự cố có thể gây tổn hại lớn đến hình ảnh của một công ty. Bài viết này sẽ phân tích nguyên nhân, quá trình và kết quả của sự cố này, cũng như bài học quan trọng về quản lý khủng hoảng truyền thông.Nguyên nhân: Sự cố bắt đầu khi một video ghi lại cảnh một hành khách bị kéo ra khỏi máy bay của United Airlines trở nên viral trên mạng xã hội. Hành khách này đã mua vé và ngồi xuống ghế của mình, nhưng sau đó đã bị yêu cầu rời khỏi máy bay do quá tải. Khi người đàn ông này từ chối, anh ta đã bị lực lượng an ninh kéo ra khỏi máy bay một cách bạo lực.Quá trình: Sau khi video này trở nên phổ biến trên mạng xã hội, United Airlines đã phải đối mặt với sự chỉ trích gay gắt từ cộng đồng trực tuyến và truyền thông. Ban đầu, CEO của United Airlines đã phát hành một tuyên bố bào chữa cho hành động của nhân viên an ninh và không xin lỗi trực tiếp đến hành khách bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, sau khi gặp phản ứng tiêu cực từ cộng đồng, CEO đã phát hành một tuyên bố xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ để sự cố tương tự xảy ra lại.Kết quả: United Airlines đã phải trả giá đắt cho khủng hoảng truyền thông này. Giá cổ phiếu của hãng đã giảm sút, và hãng đã mất đi sự tin tưởng của khách hàng. Tuy nhiên, sau khi xin lỗi và thực hiện các biện pháp cải thiện, hãng đã dần khôi phục lại uy tín của mình.Bài học: Khủng hoảng truyền thông này cho thấy sự quan trọng của việc xử lý tình huống một cách nhân văn và tôn trọng quyền lợi của khách hàng. Ngoài ra, việc phản hồi nhanh chóng và chân thành cũng rất quan trọng trong việc giảm thiểu thiệt hại cho hình ảnh của doanh nghiệp. Cuối cùng, việc xây dựng một kế hoạch truyền thông khẩn cấp và đào tạo nhân viên về cách xử lý khủng hoảng truyền thông cũng rất quan trọng.Kỹ năng quan trọng trong việc xử lý khủng hoảng truyền thông: Bí quyết giữ vững uy tín doanh nghiệp - GIẢI PHÁP TƯ VẤN THỰC TẾ chỉ có tại TTPL.VNKhủng hoảng truyền thông có thể xảy ra bất ngờ và gây ra những thiệt hại lớn đối với hình ảnh và uy tín của doanh nghiệp. Để đối phó hiệu quả với những tình huống khó khăn này, doanh nghiệp cần có các chiến lược xử lý khủng hoảng truyền thông hiệu quả. Dưới đây là bốn chiến lược quan trọng mà mọi doanh nghiệp nên áp dụng.Xây dựng chiến lược CHI TIẾT xử lý khủng hoảng: Để đối phó với khủng hoảng truyền thông, doanh nghiệp cần có một chiến lược xử lý khủng hoảng rõ ràng. Việc này cần sự giúp sức của nhiều hệ thống, xây dựng chi tiết chiến lược là không thể thiếu.Điều này bao gồm việc xác định trước các bước cần thực hiện, lựa chọn kênh truyền thông và xác định thông điệp cần truyền đạt.Xây dựng kế hoạch seeding mạng xã hội: Seeding là việc sử dụng các tài khoản mạng xã hội để truyền đạt thông điệp của doanh nghiệp đến cộng đồng trực tuyến. Doanh nghiệp cần xây dựng một kế hoạch seeding hiệu quả để đảm bảo thông điệp của mình được truyền đạt đến đối tượng mục tiêu một cách hiệu quả.Xây dựng hệ thống báo chí và trang mạng cùng ngành: Doanh nghiệp cần xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với báo chí và trang mạng cùng ngành. Điều này giúp doanh nghiệp có thể truyền đạt thông điệp của mình đến cộng đồng một cách nhanh chóng và hiệu quả.Xây dựng một kế hoạch truyền thông khẩn cấp: Một kế hoạch truyền thông khẩn cấp giúp doanh nghiệp xác định trước các bước cần thực hiện khi xảy ra khủng hoảng. Kế hoạch này nên bao gồm việc xác định người phát ngôn, lựa chọn kênh truyền thông, và xác định thông điệp cần truyền đạt. Điều này giúp doanh nghiệp phản hồi nhanh chóng và kiểm soát tình hình.Tạo ra một đội ngũ quản lý khủng hoảng truyền thông: Đội ngũ này nên bao gồm các chuyên gia truyền thông, quan hệ công chúng và quản lý khủng hoảng. Họ sẽ chịu trách nhiệm giám sát tình hình, đưa ra quyết định và thực hiện các chiến lược xử lý khủng hoảng truyền thông.Sử dụng các kênh truyền thông khác nhau để truyền đạt thông điệp của bạn: Trong thời đại số hóa, việc sử dụng đa kênh truyền thông là cần thiết. Doanh nghiệp nên sử dụng cả truyền thông truyền thống và truyền thông số để truyền đạt thông điệp của mình. Điều này giúp doanh nghiệp tiếp cận được nhiều đối tượng khác nhau và truyền đạt thông điệp một cách hiệu quả.Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến lược xử lý khủng hoảng truyền thông: Sau khi áp dụng các chiến lược, doanh nghiệp nên theo dõi và đánh giá hiệu quả của chúng. Điều này giúp doanh nghiệp biết được những gì đã làm đúng và những gì cần cải thiện trong tương lai.Kết luận: Khủng hoảng truyền thông là một thách thức lớn đối với mọi doanh nghiệp. Tuy nhiên, với các chiến lược xử lý khủng hoảng truyền thông hiệu quả, doanh nghiệp có thể giữ vững uy tín và tiếp tục phát triển mạnh mẽ.CẦN HƯỚNG DẪN CHI TIẾT XỬ LÝ, HÃY ẤN VÀO BÌNH LUẬN BÀI VIẾT NHÉTài liệu về khủng hoảng truyền thôngDưới đây là một số tài liệu cần biết về khủng hỏang truyền thông của các thương hiệu lớn và phương thức xử lý, bài học rút ra rất hữu ích: Ngày thứ 2 đen tối và cơn ác mộng của người làm truyền thông: Tải về05 ví dụ về khủng hoảng truyền thông và bài học rút ra: Tải về10 bài học điển hình về xử lý khủng hoảng truyền thông: Tải vềCơ chế lan truyền của khủng hoảng truyền thông: Tải vềDomino-s Pizza- Dội nước dập tắt khủng hoảng truyền thông, thay vì im lặng chờ chết: Tải vềKhi nhân viên làm xấu hình ảnh thương hiệu trên facebook đừng xử trí như Taco Bell: Tải vềNestle và Bài học xử lý khủng hoảng trên mạng xã hội: Tải vềSocial Listening- khủng hoảng truyền thông của Agribank ảnh hưởng như thế nào ? Tải vềSocial Listening- Vì đâu BaBy Care gặp phải khủng hoảng truyền thông: Tải về Tổng hợp các cuộc khủng hoảng truyền thông:Trên đây là các thông tin tư vấn của Legalzone về phương án quản lý doanh nghiệp hiệu quả. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và sử dụng dịch vụ.
Bài viết
Bảo hiểm thất nghiệp là một cơ chế quan trọng, giúp hỗ trợ người lao động trong những giai đoạn khó khăn khi họ mất việc làm. Tuy nhiên, để đảm bảo hoạt động hiệu quả và bền vững của quỹ bảo hiểm thất nghiệp, việc xác định mức đóng cũng như hiểu rõ nguồn hình thành của quỹ này là vô cùng quan trọng. Bài viết sau đây sẽ phân tích và giải đáp những thắc mắc liên quan đến mức đóng và nguồn hình thành Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, giúp người đọc có cái nhìn sâu rộng và đầy đủ hơn về vấn đề này.Bảo hiểm thất nghiệp là gì?Trong bối cảnh kinh tế phức tạp, bảo hiểm thất nghiệp trở thành một giải pháp hỗ trợ quan trọng, giúp giảm nhẹ gánh nặng tài chính cho người lao động.Bảo hiểm thất nghiệp là một chế độ giúp bù lại một phần thu nhập cho những người mất việc, đồng thời hỗ trợ họ trong việc đào tạo nghề và tìm kiếm cơ hội làm việc mới, dựa trên việc đóng góp vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (theo khoản 4 Điều 3 Luật Việc làm 2013).Nhờ vào sự hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp, nhiều người lao động đã tìm ra cách giải quyết vấn đề việc làm, khẳng định vị thế của mình trên thị trường lao động và đóng góp vào sự ổn định và phát triển của xã hội.Mức đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp được xác định như nào?Mức đóng góp và trách nhiệm trong việc đóng góp vào Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp (BHTN) được quy định cụ thể theo Khoản 1 Điều 57 của Luật Việc làm năm 2013. Theo đó:- Mỗi người lao động cần đóng 1% từ tiền lương hàng tháng của mình.- Người sử dụng lao động cũng phải đóng 1% từ quỹ lương hàng tháng dành cho nhân viên đang tham gia BHTN.- Nhà nước cam kết hỗ trợ thêm tối đa 1% từ quỹ lương hàng tháng cho việc đóng góp BHTN, với ngân sách được đảm bảo bởi chính phủ trung ương.Tổng cộng, mức đóng góp vào Quỹ BHTN là 3%, với 1% từ người lao động, 1% từ người sử dụng lao động, và 1% từ sự hỗ trợ của nhà nước.Quỹ BHTN hình thành từ nhiều nguồn khác nhau:- Đóng góp từ người lao động, người sử dụng lao động và sự hỗ trợ từ nhà nước.- Lợi nhuận từ các hoạt động đầu tư của Quỹ BHTN.- Các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật, bao gồm tiền lãi từ việc trễ hạn đóng góp BHTN và các khoản thu hợp pháp khác.Quỹ BHTN được sử dụng cho các mục đích sau:- Thanh toán trợ cấp thất nghiệp.- Hỗ trợ đào tạo, cập nhật kỹ năng nghề nghiệp để giữ việc làm cho người lao động.- Hỗ trợ học nghề.- Hỗ trợ tư vấn và giới thiệu việc làm.- Chi trả bảo hiểm y tế cho người nhận trợ cấp thất nghiệp.- Chi phí quản lý BHTN theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.- Đầu tư để bảo toàn và phát triển Quỹ.Phương thức đóng tiền vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp?Cách thức đóng góp vào Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp (BHTN) diễn ra hàng tháng theo các quy định sau:- Người sử dụng lao động cần đóng góp vào BHTN theo tỷ lệ quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 57 của Luật Việc làm 2013. Họ cũng cần trích một phần từ lương của nhân viên theo tỷ lệ quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 57 của cùng một luật, để đóng góp vào Quỹ BHTN.- Sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho Quỹ BHTN tuân theo nguyên tắc đảm bảo số dư quỹ hàng năm ít nhất bằng hai lần tổng chi cho các chế độ BHTN và chi phí quản lý của năm trước. Tuy nhiên, mức hỗ trợ không vượt quá 1% quỹ lương hàng tháng dành cho BHTN của những người đang tham gia. Cách thức chuyển kinh phí như sau:Vào quý IV mỗi năm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ dựa trên dự toán thu-chi BHTN được phê duyệt để xác định kinh phí hỗ trợ cho Quỹ BHTN của năm trước, tuân theo quy định tại Khoản 1 của Điều này. Số kinh phí này sẽ được gửi đến Bộ Tài chính để chuyển vào Quỹ BHTN một lần.Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận báo cáo quyết toán từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đã được Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam chấp thuận, Bộ Tài chính sẽ thẩm định và quyết định kinh phí hỗ trợ cho Quỹ BHTN năm trước. Nếu kinh phí mà Bộ Tài chính đã cấp nhiều hơn số tiền cần hỗ trợ theo quy định tại Khoản 1 của Điều này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải trả lại phần chênh lệch cho ngân sách nhà nước. Ngược lại, nếu số tiền cấp ít hơn, Bộ Tài chính sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để phê duyệt kinh phí hỗ trợ bổ sung trong năm tiếp theo.Kinh phí hỗ trợ Quỹ BHTN đều được bảo đảm bởi ngân sách trung ương, từ nguồn chi đảm bảo xã hội đã được Quốc hội quyết định.Kết luận Mức đóng góp phải được xác định một cách hợp lý để đảm bảo quỹ có đủ kinh phí hoạt động và cùng lúc đó, không tạo áp lực tài chính quá lớn lên người lao động và người sử dụng lao động. Ngoài ra, việc hình thành quỹ từ nhiều nguồn khác nhau cần được quản lý chặt chẽ và minh bạch, điều này đòi hỏi sự phối hợp mật thiết giữa các cơ quan quản lý, người sử dụng lao động, và người lao động. Một hiểu biết đầy đủ và chi tiết về các khía cạnh này sẽ giúp người lao động cảm thấy an tâm hơn với quỹ bảo hiểm thất nghiệp, thúc đẩy sự tham gia tích cực và từ đó góp phần nâng cao chất lượng an sinh xã hội. Nếu có thắc mắc khác liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp, bạn có thể truy cập Thủ tục pháp luật để cập nhật thông tin và hướng dẫn chi tiết. 
Bài viết
Thủ tướng Phạm Minh Chính quyết định nới hạn thực hiện Chỉ thị 16Thủ tướng Phạm Minh Chính quyết định nới hạn thực hiện Chỉ thị 16 ở 19 tỉnh thành phía Nam thêm 14 ngày, yêu cầu "ai ở đâu ở đấy", tuyệt đối không để người dân rời khỏi nơi cư trú sau ngày 31/7...Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, hôm nay, 31/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có Công điện số 1063 chỉ đạo hoạt động chống dịch.Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh, thành, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tập trung chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, thực chất, hiệu quả các biện pháp cụ thể phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã ban hành trong thời gian qua.Thủ tướng quán triệt, các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16 phải thực hiện nghiêm, nhất quán theo phương châm chỉ có thể thực hiện cao hơn, sớm hơn phù hợp theo tình hình thực tiễn tại địa phương.Người dân không rời nơi cư trú sau ngày 31/7Các cơ quan tổ chức tuyên truyền rộng rãi, kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế để người dân an tâm "ai ở đâu ở đấy"; tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi nơi cư trú từ sau ngày 31/7/2021 tới khi hết giãn cách (trừ những người được chính quyền cho phép).Thủ tướng nêu rõ, lãnh đạo các tỉnh, thành chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để người dân tự ý di chuyển ra khỏi địa phương mình. Đối với người dân đã rời khỏi tỉnh xuất phát đến địa bàn tỉnh khác thì các tỉnh liên quan phải tổ chức đón, đưa về địa phương đích đến bảo đảm an toàn.Chính quyền tổ chức xét nghiệm, vận chuyển bằng xe ca (có thể bố trí xe tải chở theo xe gắn máy của người dân nếu người dân di chuyển bằng xe gắn máy), thực hiện bàn giao đầy đủ, tổ chức cách ly, giám sát y tế theo đúng quy định, không để dịch bệnh lây lan.Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh và tổ chức đưa đón người dân.Tổ chức tốt hệ thống, mạng lưới chăm sóc, điều trị người bị nhiễm vi rút SARS-CoV-2 theo các tầng điều trị; tập trung và ưu tiên năng lực, nâng cao chất lượng điều trị, đặc biệt là đối với các bệnh nhân diễn tiến nặng, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong.Thủ tướng quyết định tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 14 ngày (kể từ ngày kết thúc giãn cách xã hội theo Công văn số 969/TTg-KGVX) đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 969 ngày 17/7/2021.Những tỉnh sau một thời gian thực hiện giãn cách xã hội, nếu đã kiểm soát được dịch bệnh có thể nới lỏng giãn cách theo từng khu vực trong nội bộ tỉnh. Đối với khu vực liên tỉnh thì phải có thỏa thuận, thống nhất với các tỉnh liên quan và phải báo cáo Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 trước khi quyết định.
Bài viết
Đăng ký bằng cách đi tới Link TTPL.VNNhấp vào tài khoản chọn đăng kýChọn Doanh nghiệpNếu bạn là Doanh nghiệp thường Hãy chọn Doanh nghiệpNếu bạn là công ty luật hãy chọn Công ty LuậtLưu ý: khi bạn chọn sẽ xuất hiện vành vàng ở loại hình bạn chọn, nếu không chọn sẽ gây lỗiĐiền thông tin theo hướng dẫnLưu ý: Email và số điện thoại phải có thực, tránh trường hợp mất tài khoản sau nàyĐăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu đã dùngLưu ý: bạn cũng có thể dùng Số điện thoại và mật khẩu để đăng nhậpĐăng nhập vào sử dụng phần mềm quản lý công việcBạn có thể đăng nhập ngay bằng phần Dashboard tuy nhiên nếu muốn dùng tài khoản Pro (đầy đủ quyền) Hãy sử dụng nút mua ( Miễn phí)Hãy mua gói LGZ DIAMOND - Hiện tại đang miễn phí trọn đờiNhư vậy bạn đã tạo được một công ty hoàn chỉnh cho mình, Hãy thêm nhân viên và tiếp tục hoạt động miễn phí.Hotline:Hướng dẫn kỹ thuật: 0888889225Hướng dẫn chung: 0888889366