0888889366
Danh mục
LUẬT QUẢNG CÁO
Đặng Kim Nhàn
1 giờ trước
timeline_post_file650d3b7c522af-Các-hành-vi-bị-cấm-trong-quảng-cáo-là-gì.jpg
Các hành vi bị cấm trong quảng cáo là gì?
Trong thế giới tiếp thị và quảng cáo, việc tuân thủ các quy định và hạn chế về hành vi trong quảng cáo là một phần quan trọng để duy trì uy tín và tuân thủ luật pháp. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các hành vi bị cấm trong quảng cáo và tại sao chúng quan trọng trong lĩnh vực này. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết. 1. Người thực hiện hoạt động quảng cáo có những quyền và nghĩa vụ nào?  Dựa theo Điều 12 của Luật Quảng cáo năm 2012, người thực hiện hoạt động quảng cáo được đặc quyền và phải tuân theo các quyền và nghĩa vụ dưới đây:Quyền của người quảng cáo bao gồm:Quyền quảng cáo về chính bản thân, tổ chức, cá nhân, sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của họ.Quyền tự quyết định hình thức và cách thức quảng cáo.Quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền trong địa phương cung cấp thông tin về kế hoạch quảng cáo ngoài trời sau khi đã được phê duyệt.Quyền yêu cầu thẩm định sản phẩm quảng cáo.Nghĩa vụ của người quảng cáo bao gồm:Cung cấp thông tin cần thiết, trung thực và chính xác liên quan đến tổ chức, cá nhân, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, cũng như các tài liệu liên quan đến điều kiện quảng cáo cho người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc người phát hành quảng cáo. Người quảng cáo phải chịu trách nhiệm đối với sự chính xác của các thông tin này.Đảm bảo rằng chất lượng của sản phẩm, hàng hóa hoặc dịch vụ phù hợp với nội dung quảng cáo.Trong trường hợp người quảng cáo tự thực hiện quảng cáo trên các phương tiện truyền thông, họ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về sản phẩm quảng cáo của họ. Trong trường hợp thuê người khác để thực hiện quảng cáo, họ vẫn phải chịu trách nhiệm liên đới về sản phẩm quảng cáo.Cung cấp các tài liệu liên quan đến sản phẩm quảng cáo khi được yêu cầu bởi người nhận quảng cáo hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.Ngoài ra, người quảng cáo phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.   Việc hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của người quảng cáo và người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, như đã quy định trong Luật Quảng cáo 2012, là một phần quan trọng trong việc duy trì sự công bằng, đạo đức và hiệu quả trong lĩnh vực quảng cáo.Người quảng cáo phải thực hiện quảng cáo một cách trung thực và chính xác, đảm bảo rằng thông tin được cung cấp là đáng tin cậy và không làm lừa dối người tiêu dùng.Họ cũng phải chịu trách nhiệm về chất lượng của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ mà họ quảng cáo.2. Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo có những quyền và nghĩa vụ nào?Dựa trên Điều 13 của Luật Quảng cáo năm 2012, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo có các quyền và nghĩa vụ sau đây:Quyền của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo bao gồm:Quyền quyết định hình thức và cách thức kinh doanh dịch vụ quảng cáo.Quyền nhận thông tin trung thực, chính xác từ phía người quảng cáo liên quan đến tổ chức, cá nhân, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đang được quảng cáo và các tài liệu liên quan đến điều kiện quảng cáo.Quyền tham gia vào quá trình xây dựng quy hoạch quảng cáo ở địa phương và được cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo ở địa phương thông tin về quy hoạch quảng cáo ngoài trời.Quyền yêu cầu thẩm định sản phẩm quảng cáo.Nghĩa vụ của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo bao gồm:Phải hoạt động trong phạm vi và lĩnh vực đã được quy định trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và tuân thủ tất cả các quy định của pháp luật liên quan đến quảng cáo.Phải kiểm tra các tài liệu liên quan đến điều kiện quảng cáo của tổ chức, cá nhân, sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ cần quảng cáo, và thực hiện các thủ tục liên quan theo hợp đồng dịch vụ quảng cáo.Chịu trách nhiệm đối với sản phẩm quảng cáo mà họ tự thực hiện trực tiếp.Phải cung cấp tài liệu liên quan đến sản phẩm quảng cáo khi được yêu cầu bởi người tiếp nhận quảng cáo hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.Ngoài ra, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.    Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, từ phía mình, cần tuân thủ các quy định và đảm bảo rằng quảng cáo được thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật. Họ phải làm việc chặt chẽ với người quảng cáo để đảm bảo thông tin được cung cấp là trung thực và chính xác.Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về quảng cáo không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng mà còn xây dựng uy tín và danh tiếng vững mạnh cho doanh nghiệp.3. Quy định về các hành vi bị cấm trong hoạt động quảng cáo hiện nay.Theo Điều 8 của Luật Quảng cáo 2012 và dựa trên Điều 12, danh sách các hành vi bị cấm trong hoạt động quảng cáo được quy định cụ thể như sau:Quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không tuân thủ quy định tại Điều 7 của Luật này.Quảng cáo tiết lộ bí mật nhà nước, gây hại đến độc lập, chủ quyền quốc gia, an ninh, quốc phòng.Quảng cáo không tuân thủ thẩm mỹ, vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, và thuần phong mỹ tục Việt Nam.Quảng cáo có thể ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, gây mất trật tự an toàn giao thông và đe dọa an toàn xã hội.Quảng cáo gây ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm của Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Đảng kỳ, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, lãnh tụ, và lãnh đạo Đảng và Nhà nước.Quảng cáo mang tính kỳ thị dân tộc, phân biệt chủng tộc, xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, và định kiến về giới, người khuyết tật.Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, và nhân phẩm của tổ chức hoặc cá nhân.Quảng cáo sử dụng hình ảnh, lời nói, hoặc chữ viết của cá nhân mà chưa được sự đồng ý của họ, trừ trường hợp có sự cho phép từ pháp luật.Quảng cáo cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây hiểu nhầm về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức hoặc cá nhân kinh doanh, bao gồm số lượng, chất lượng, giá cả, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hoá, hoặc dịch vụ, đặc biệt là khi đã đăng ký hoặc công bố.Quảng cáo so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hoặc hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại từ tổ chức hoặc cá nhân khác.Quảng cáo sử dụng các từ ngữ như "nhất," "duy nhất," "tốt nhất," "số một" hoặc các từ ngữ tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh, vi phạm quy định về cạnh tranh theo pháp luật.Quảng cáo vi phạm quy định về sở hữu trí tuệ.Quảng cáo tạo ra nội dung không thích hợp cho trẻ em, bao gồm suy nghĩ, lời nói, và hành động trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục, và có thể gây hại cho sức khỏe, an toàn hoặc phát triển bình thường của trẻ em.Ép buộc cơ quan, tổ chức, hoặc cá nhân thực hiện quảng cáo hoặc tiếp nhận quảng cáo trái ý muốn.Treo, đặt, dán, hoặc vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh trong các khu vực công cộng.   Những quy định về các hành vi bị cấm trong hoạt động quảng cáo, như đã được nêu chi tiết ở trên, không chỉ là để bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng mà còn nhằm xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh và đáng tin cậy.Kết Luận: Trên tất cả, tuân thủ các quy định về quảng cáo là một phần quan trọng trong việc xây dựng một xã hội và môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch, và đáng tin cậy. Các quy định này giúp đảm bảo rằng quảng cáo được sử dụng để truyền tải thông tin hữu ích và đúng đắn cho người tiêu dùng, đồng thời bảo vệ lợi ích của toàn bộ xã hội.Để tìm hiểu rõ hơn các vấn đề liên quan truy cập tại thủ tục pháp luật. 
Văn An
20 giờ trước
timeline_post_file650c3cf61ef8e-1.jpg
Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép xây dựng bảng quảng cáo: Điều bạn cần biết
Bảng quảng cáo xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng thì tổ chức xây dựng công trình quảng cáo bị phạt bao nhiêu tiền?Khoản 6 Điều 16 Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chinh với hành vi xây dựng bảng quảng cáo không đúng với giấy phép xây dựng như sau:Vi phạm quy định về trật tự xây dựng...6. Xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng mới như sau:a) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ;b) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc công trình xây dựng khác;c) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.Ngoài ra, điểm c khoản 15 Điều 16 Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định như sau:Vi phạm quy định về trật tự xây dựng...15. Biện pháp khắc phục hậu quả:...c) Buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm với các hành vi quy định tại khoản 4, khoản 6, khoản 7, khoản 8 (mà hành vi vi phạm đã kết thúc), khoản 9, khoản 10, khoản 12, khoản 13 Điều này.Theo đó, tổ chức có hành vi xây dựng bảng quảng cáo không đúng với giấy phép xây dựng bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng.Ngoài ra còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm.Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho công trình xây dựng bảng quảng cáoĐể biết cách cấp giấy phép xây dựng cho công trình quảng cáo theo quy định tại khoản 4 Điều 31 Luật Quảng cáo 2012, bạn cần tuân theo các bước dưới đây:Bước 1: Tổ chức hoặc cá nhân mong muốn xây dựng công trình quảng cáo cần nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền về xây dựng địa phương.Bước 2: Tùy thuộc vào việc công trình quảng cáo nằm trong quy hoạch quảng cáo đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt hay chưa, có các thao tác khác nhau như sau:a) Trường hợp công trình quảng cáo nằm trong quy hoạch quảng cáo đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt:Trong khoảng thời gian 15 ngày, tính từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền về xây dựng địa phương sẽ cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo cho tổ chức hoặc cá nhân đó.Trong trường hợp không cấp giấy phép, cơ quan sẽ phải gửi một câu trả lời bằng văn bản, kèm theo lý do tại sao không cấp giấy phép.b) Trường hợp công trình quảng cáo chưa có quy hoạch quảng cáo:Trong khoảng thời gian 02 ngày làm việc, tính từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền về xây dựng địa phương sẽ gửi văn bản xin ý kiến các sở, ban, ngành liên quan.Trong khoảng thời gian 05 ngày làm việc, tính từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến từ các cơ quan liên quan, cơ quan có thẩm quyền về xây dựng địa phương, các sở, ban, ngành nêu trên sẽ phải có ý kiến trả lời bằng văn bản và gửi lại cho cơ quan có thẩm quyền về xây dựng địa phương.Trong khoảng thời gian 13 ngày, tính từ ngày nhận được ý kiến từ các sở, ban, ngành nêu trên, cơ quan có thẩm quyền về xây dựng địa phương sẽ cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo cho tổ chức hoặc cá nhân.Nếu không cấp giấy phép, cơ quan sẽ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.Bảng quảng cáo xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng thì người cho thuê địa điểm xây dựng quảng cáo có phải chịu trách nhiệm không?Điều 15 Luật Quảng cáo 2012 quy định về quyền và nghĩa vụ của người cho thuê địa điểm, phương tiện quảng cáo như sau:Quyền và nghĩa vụ của người cho thuê địa điểm, phương tiện quảng cáo1. Lựa chọn người quảng cáo, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo.2. Chịu trách nhiệm về căn cứ pháp lý của việc cho thuê địa điểm quảng cáo, phương tiện quảng cáo và an toàn của phương tiện quảng cáo; thực hiện đúng các nghĩa vụ trong hợp đồng cho thuê địa điểm, phương tiện quảng cáo đã ký kết.3. Liên đới chịu trách nhiệm trong trường hợp lắp, dựng công trình quảng cáo không đúng với giấy phép xây dựng hoặc chưa được cấp giấy phép xây dựng.4. Thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.Theo quy định nêu trên, người cho thuê địa điểm xây dựng quảng cáo phải liên đới chịu trách nhiệm trong trường hợp lắp, dựng công trình quảng cáo không đúng với giấy phép xây dựng.Câu hỏi liên quanCâu hỏi 1: Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho công trình xây dựng bảng quảng cáo làm ở đâu?Trả lời: Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho công trình xây dựng bảng quảng cáo cần được thực hiện tại cơ quan có thẩm quyền về xây dựng địa phương. Cụ thể, tổ chức hoặc cá nhân mong muốn xây dựng bảng quảng cáo sẽ nộp hồ sơ tại cơ quan này.Câu hỏi 2: Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho công trình xây dựng bảng quảng cáo có tốn phí không?Trả lời: Thường thì thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho công trình xây dựng bảng quảng cáo đòi hỏi việc nộp một khoản phí theo quy định của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng địa phương. Phí này có thể biến đổi tùy theo địa phương và quy mô của công trình.Câu hỏi 3: Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho công trình xây dựng bảng quảng cáo làm bao lâu?Trả lời: Thời gian xử lý thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho công trình xây dựng bảng quảng cáo có thể thay đổi dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm cả quy hoạch quảng cáo có sẵn hay không, số lượng hồ sơ đang được xem xét, và quy định cụ thể của cơ quan địa phương. Tuy nhiên, theo quy định chung, thời gian xử lý có thể kéo dài từ vài tuần đến vài tháng.Câu hỏi 4: Thẩm quyền làm Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho công trình xây dựng bảng quảng cáo là ai?Trả lời: Thẩm quyền thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho công trình xây dựng bảng quảng cáo thuộc về cơ quan có thẩm quyền về xây dựng địa phương. Cụ thể, đó là cơ quan chịu trách nhiệm kiểm tra, xem xét, và quyết định việc cấp giấy phép cho tổ chức hoặc cá nhân đề nghị xây dựng bảng quảng cáo.Câu hỏi 5: Điều kiện làm Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho công trình xây dựng bảng quảng cáo là gì?Trả lời: Điều kiện để thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho công trình xây dựng bảng quảng cáo có thể khác nhau theo quy định của cơ quan địa phương và các quy định luật pháp liên quan. Tuy nhiên, thông thường, điều kiện bao gồm việc tuân thủ các quy định về quy hoạch quảng cáo, bảo đảm an toàn và môi trường, nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định, và thanh toán các khoản phí liên quan đến việc cấp giấy phép. 
Nguyễn Diễm Quỳnh
8 ngày trước
timeline_post_file6502887d2d332-Quảng-cáo-thuốc-không-kê-đơn-có-bị-xử-phạt-không.png
Quảng cáo thuốc không kê đơn có bị xử phạt không?
Trong thời đại số hóa hiện nay, quảng cáo trở thành một phần quan trọng của cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Quảng cáo không chỉ là công cụ để giới thiệu sản phẩm và dịch vụ mà còn thể hiện quyền tự do ngôn luận. Tuy nhiên, để đảm bảo tính hợp pháp và đạo đức của quảng cáo, nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam, đã áp dụng các quy định và hình phạt cụ thể đối với việc quảng cáo những sản phẩm cụ thể. Một trong những mặt hàng thường xuyên gặp quy định nghiêm ngặt là quảng cáo thuốc không kê đơn. Bài viết này sẽ thảo luận về quy định và hình phạt liên quan đến việc quảng cáo thuốc không kê đơn ở Việt Nam.I. Thuốc không kê đơn có được quảng cáo không?Căn cứ tại Điều 7 Luật Quảng cáo 2012, có quy định về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo như sau:“Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo1. Hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.2. Thuốc lá.3. Rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên.4. Sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 06 tháng tuổi; bình bú và vú ngậm nhân tạo.5. Thuốc kê đơn; thuốc không kê đơn nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự giám sát của thầy thuốc.6. Các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích dục.7. Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao và các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích động bạo lực.8. Các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo khác do Chính phủ quy định khi có phát sinh trên thực tế.”Theo quy định, việc quảng cáo thuốc không kê đơn phải tuân theo nguyên tắc chặt chẽ để đảm bảo an toàn và sức khỏe của người tiêu dùng. Thuốc không kê đơn có thể quảng cáo trong trường hợp không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc khi sử dụng không yêu cầu sự giám sát của thầy thuốc.Việc cấm quảng cáo thuốc không kê đơn nhằm đảm bảo rằng người tiêu dùng không bị quảng cáo sai lệch về các sản phẩm y tế và thuốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và hiệu quả. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chịu trách nhiệm đánh giá và kiểm tra thuốc không kê đơn, và nếu họ thấy cần thiết, họ sẽ đưa ra các khuyến cáo hạn chế về việc sử dụng các sản phẩm này.Tuy nhiên, trong những trường hợp nơi thuốc không kê đơn không gây ra nguy cơ đáng kể cho sức khỏe công chúng và có thể tự sử dụng một cách an toàn, quảng cáo có thể được phép. Điều này đảm bảo rằng những người có nhu cầu thực sự có thể tiếp cận với thông tin về các sản phẩm phù hợp với họ mà không gặp khó khăn do các hạn chế quảng cáo.II. Quảng cáo thuốc không kê đơn thì bị xử phạt như thế nào?Căn cứ tại điểm d khoản 1 Điều 33 Nghị định 38/2021/NĐ-CP, có quy định vi phạm quy định về quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo như sau:“Vi phạm quy định về quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:a) Quảng cáo thuốc lá;b) Quảng cáo rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên;c) Quảng cáo sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi; thức ăn bổ sung dùng cho trẻ dưới 06 tháng tuổi; bình bú và vú ngậm nhân tạo;d) Quảng cáo thuốc kê đơn; thuốc không kê đơn nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự giám sát của thầy thuốc; thuốc không còn thời hạn đăng ký lưu hành;đ) Quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo khác.2. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:a) Quảng cáo hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định;b) Quảng cáo các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích dục;c) Quảng cáo súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao và các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích động bạo lực.3. Biện pháp khắc phục hậu quả:Buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc thu hồi sản phẩm báo, tạp chí in có quảng cáo đối với hành vi quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.”Theo đó, hành vi quảng cáo thuốc không kê đơn nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự giám sát của thầy thuốc sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, cụ thể:Mức phạt: Từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với cá nhân và 100.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng đối với tổ chức;Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc thu hồi sản phẩm báo, tạp chí in có quảng cáo đối với hành vi quy định trên.Kết LuậnNhư vậy, theo quy định của pháp luật Việt Nam, việc quảng cáo thuốc không kê đơn phải tuân thủ các quy định về giám sát và hạn chế sử dụng. Vi phạm quy định này có thể dẫn đến hình phạt tiền và các biện pháp khắc phục hậu quả. Chúng ta cần hiểu rõ các quy định này để đảm bảo tuân thủ ph 
Văn An
9 ngày trước
timeline_post_file65008e139303f-4.jpg
Hướng dẫn thủ tục đăng ký và xin giấy phép treo biển hiệu
Điều kiện để treo bảng, biển quảng cáo ngoài trờiĐể đạt được giấy phép treo bảng, biển quảng cáo ngoài trời, bạn cần tuân thủ một số điều kiện và quy định cụ thể sau đây:Vị trí đặt bảng, biển quảng cáo ngoài trời:Theo quy định của Luật quảng cáo năm 2012 và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP, việc đặt bảng, biển quảng cáo ngoài trời yêu cầu xác định cụ thể về địa điểm, kiểu dáng, kích thước, chất liệu, và số lượng các bảng, biển quảng cáo trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ; đặc biệt, trong nội thành và nội thị, cần tuân thủ đúng quy định về hình dáng, kích thước, theo Thông tư số 04/2018/TT-BXD và QCVN 17:2018/BXD về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời.Các nguyên tắc khi xây dựng bảng, biển quảng cáo ngoài trời:Khi xây dựng bảng, biển quảng cáo ngoài trời, cần tuân thủ các nguyên tắc sau:Phù hợp với quy định của Luật quảng cáo, Luật xây dựng, Luật giao thông đường bộ và các quy định khác của pháp luật có liên quan.Đảm bảo quy hoạch xây dựng địa phương, mỹ quan đô thị, an toàn giao thông, không gây cản trở giao thông và không ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội.Công khai, minh bạch có tính khả thi và đảm bảo tính ổn định.Vị trí treo bảng, biển quảng cáo cần sự thống nhất và hài hòa giữa các địa phương tại các điểm tiếp giáp trên các trục đường quốc lộ, tỉnh lộ.Ưu tiên kế thừa các vị trí quảng cáo phù hợp với các quy hoạch đã có trước; trong trường hợp có sự điều chỉnh quy hạch mà có gây ra thiệt hại cho các tổ chức, cá nhân, thì phải có quyết định quy hoạch và đền bù theo quy định của pháp luật.Lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động quảng cáo và nhân dân.Tối ưu hóa việc thực hiện các quy định này sẽ giúp bạn xin được giấy phép treo bảng, biển quảng cáo ngoài trời một cách dễ dàng và hợp pháp.Trách nhiệm xây dựng và chỉ đạo thực hiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời như thế nào?Căn cứ theo Điều 38 quy định về trách nhiệm xây dựng và chỉ đạo thực hiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời như sau: Điều 38. Trách nhiệm xây dựng và chỉ đạo thực hiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:a) Xây dựng và phê duyệt quy hoạch quảng cáo ngoài trời tại địa phương trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày Luật này có hiệu lực;b) Điều chỉnh quy hoạch quảng cáo theo các giai đoạn phù hợp với sự phát triển của địa phương;c) Niêm yết văn bản quy hoạch và bản vẽ chi tiết quy hoạch tại trụ sở Ủy ban nhân dân các cấp và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương;d) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời.2. Bộ Xây dựng có trách nhiệm:a) Ban hành quy chuẩn kỹ thuật về phương tiện quảng cáo ngoài trời trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày Luật này có hiệu lực;b) Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giao thông vận tải và các Bộ có liên quan hướng dẫn các địa phương quy hoạch quảng cáo theo quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Xây dựng ban hành.Thủ tục xin giấy phép treo biển hiệu quảng cáo ngoài trời Để thuận tiện trong việc xin giấy phép treo bảng, biển quảng cáo ngoài trời năm 2023, quý doanh nghiệp cần chuẩn bị một loạt hồ sơ và giấy tờ quan trọng. Dưới đây là các loại hồ sơ cần thiết:Đơn đề nghị cấp giấy phép quảng cáo: Đây là một bước quan trọng, cho phép bạn yêu cầu cấp giấy phép treo biển quảng cáo.Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ quảng cáo: Đối với các doanh nghiệp chuyên kinh doanh dịch vụ quảng cáo.Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Đối với các doanh nghiệp treo biển quảng cáo để quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ của họ.Giấy đăng ký chất lượng hàng hóa: Đối với các sản phẩm đòi hỏi đăng ký chất lượng.Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc biểu tượng hàng hóa: Đối với những trường hợp cần đăng ký nhãn hiệu hoặc biểu tượng sản phẩm.Mẫu hàng hóa, sản phẩm bảng, biển quảng cáo: Mẫu này phải được thể hiện cụ thể về màu sắc, kích thước và phải có đóng dấu của đơn vị đề nghị cấp phép quảng cáo.Hợp đồng giữa người có nhu cầu treo biển quảng cáo và người sở hữu địa điểm: Đây là văn bản xác nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng địa điểm treo biển.Sự thỏa thuận về kiến trúc – quy hoạch: Đối với việc lắp đặt bảng, biển quảng cáo tấm lớn.Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các cơ sở sản xuất: Đối với trường hợp lắp đặt bảng, biển quảng cáo tấm nhỏ tại các cơ sở sản xuất hoặc dịch vụ.Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, bạn cần nộp chúng tại Sở Văn hóa - Thông tin hoặc cơ quan có thẩm quyền tại địa phương nơi bạn muốn đặt biển quảng cáo. Việc tuân thủ các quy định này sẽ giúp bạn xin giấy phép một cách hiệu quả và đáng tin cậy.Thời hạn và cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc xin giấy phép treo biển hiệuKhi bạn muốn xin giấy phép treo bảng, biển quảng cáo ngoài trời, Sở Văn hóa - Thông tin sẽ đảm nhận vai trò quan trọng trong việc xem xét và quyết định việc cấp phép cho doanh nghiệp. Dưới đây là thông tin về thời hạn và quy trình:Thời hạn giải quyết: Sở Văn hóa - Thông tin phải xem xét và trả lời cho doanh nghiệp trong khoảng thời hạn tối đa là 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ từ phía doanh nghiệp.Trường hợp từ chối: Nếu hồ sơ không được chấp thuận (tức là không cấp Giấy phép treo bảng, biển quảng cáo), Sở Văn hóa - Thông tin sẽ phải có trách nhiệm trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình xin giấy phép.Câu hỏi liên quan1. Lệ phí xin giấy phép quảng cáo ngoài trời phụ thuộc vào nhiều yếu tốLệ phí để xin giấy phép quảng cáo ngoài trời có thể thay đổi dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm loại hình quảng cáo, khu vực hoặc vị trí đặt quảng cáo, và diện tích hoặc kích thước của bảng quảng cáo ngoài trời.Cụ thể, một số loại hình quảng cáo cần xin giấy phép ngoài trời bao gồm:Quảng cáo trên bảng, biển, pano và các hình thức tương tự có diện tích từ 40 mét vuông trở lên.Diện tích từ 30 mét vuông đến dưới 40 mét vuông.Diện tích từ 20 mét vuông đến dưới 30 mét vuông.Diện tích từ 10 mét vuông đến dưới 20 mét vuông.Diện tích từ dưới 10 mét vuông.2. Biển quảng cáo cần phải đáp ứng đủ nguyên tắc gì?Biển quảng cáo còn phải tuân thủ một số nguyên tắc quan trọng như:Không đặt trong các hành lang an toàn giao thông, hành lang đê điều và các mạng lưới điện quốc gia.Không ảnh hưởng đến kiến trúc và cảnh quan đô thị xung quanh.Vị trí đặt quảng cáo phải được xác định rõ ràng và không gây cản trở cho các hoạt động khác, đặc biệt là tuyên truyền chính trị hoặc hoạt động phục vụ lợi ích xã hội.3. Thế nào được gọi là quảng cáo ngoài trời?Quảng cáo ngoài trời có thể thể hiện thông qua bảng biển quảng cáo ngoài trời, hoặc thông qua việc dán thiết kế quảng cáo lên các phương tiện giao thông như taxi, ô tô, xe buýt, xe máy, và xe đạp. Các màn hình điện tử, màn hình LED, LCD dành riêng cho quảng cáo cũng được xem là hình thức quảng cáo ngoài trời theo quy định của Luật Quảng cáo 2012.4. Làm thủ tục xin giấy phép treo biển hiệu ở đâu?Thủ tục xin giấy phép treo biển hiệu thường được xử lý tại Sở Văn hóa – Thông tin cấp phép cho việc quảng cáo ngoài trời. Bạn cần liên hệ với Sở Văn hóa – Thông tin của địa phương nơi bạn muốn đặt biển hiệu để biết chi tiết về quy trình nộp hồ sơ và thực hiện thủ tục này.5. Thủ tục xin giấy phép treo biển hiệu mất bao lâu để hoàn tất?Thời gian để hoàn tất thủ tục xin giấy phép treo biển hiệu có thể thay đổi tùy theo địa phương và yêu cầu cụ thể. Tuy nhiên, thường thì Sở Văn hóa – Thông tin phải xem xét và trả lời trong khoảng thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ từ bạn. Tuy nhiên, nếu hồ sơ của bạn không hợp lệ hoặc đòi hỏi sự điều chỉnh, thời gian này có thể kéo dài. Để biết chính xác thời gian và quy trình cụ thể, bạn nên liên hệ trực tiếp với Sở Văn hóa – Thông tin tại địa phương của mình. 
Nguyễn Diễm Quỳnh
17 ngày trước
timeline_post_file64f6baa71f70f-Quy-Định-Sử-Dụng-Hình-Ảnh-Quốc-Kỳ-Việt-Nam-trong-Quảng-Cáo.png
Quy Định Sử Dụng Hình Ảnh Quốc Kỳ Việt Nam trong Quảng Cáo
Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường xuyên bắt gặp hình ảnh của Quốc kỳ Việt Nam xuất hiện trong các tình huống khác nhau, từ cuộc biểu tình đến lễ kỷ niệm và thậm chí trong quảng cáo sản phẩm và dịch vụ. Tuy nhiên, việc sử dụng hình ảnh Quốc kỳ trong quảng cáo đòi hỏi sự cân nhắc và tuân thủ các quy định pháp luật nghiêm ngặt. Bài viết này sẽ đi sâu vào quy định về việc sử dụng hình ảnh Quốc kỳ Việt Nam trong hoạt động quảng cáo và những điều bạn cần biết để đảm bảo tuân thủ pháp luật và tôn trọng biểu tượng quốc gia.I. Quy Định về Sử Dụng Hình Ảnh Quốc Kỳ Việt Nam trong Quảng CáoTheo Điều 7 Quy tắc ứng xử trong hoạt động quảng cáo ban hành kèm theo Quyết định 4149/QĐ-BVHTTDL năm 2017, quy định về việc tôn trọng các biểu tượng của dân tộc, đất nước trong hoạt động quảng cáo bao gồm:1. Tôn Trọng Các Biểu Tượng:Hình ảnh Quốc huy, Quốc ca, Đảng kỳ và Quốc kỳ Việt Nam chỉ được sử dụng trong những tình huống có nội dung tôn trọng, tôn vinh, và thể hiện tinh thần yêu nước. Điều này áp dụng khi bạn muốn sử dụng hình ảnh này để thể hiện lòng tự hào và tôn vinh quốc gia.2. Sự Kiện Lịch Sử và Quốc Gia:Nội dung quảng cáo liên quan đến sự kiện lịch sử, sự kiện quốc gia và các anh hùng dân tộc phải được thể hiện chính xác và trang nghiêm. Điều này đảm bảo rằng hình ảnh Quốc kỳ Việt Nam được sử dụng với mục đích tôn vinh và không bị lạm dụng trong bất kỳ hoàn cảnh nào.3. Sự Tôn Trọng Đối Ngoại:Khi sử dụng biểu tượng, hình ảnh của các quốc gia khác trong quảng cáo, bạn cần thể hiện sự tôn trọng và tránh gây ảnh hưởng tiêu cực, bất lợi đối với quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Điều này là quan trọng để duy trì mối quan hệ ngoại giao mạnh mẽ với các quốc gia khác.II. Hình Ảnh Quốc Kỳ Việt Nam và Quy Định Về NóTheo khoản 1 Điều 13 Hiến pháp 2013 quy định về Quốc kỳ Việt Nam. Cụ thể, Quốc kỳ Việt Nam có các đặc điểm sau:Hình dạng: Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình chữ nhật, với chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài.Màu sắc: Nền của Quốc kỳ là màu đỏ, với một ngôi sao vàng năm cạnh được đặt ở giữa.Việc sử dụng Quốc kỳ Việt Nam cần phải tuân thủ các đặc điểm và quy định về kích thước và màu sắc để đảm bảo tính nhận diện và tôn trọng của biểu tượng quốc gia này.III. Các Hành Vi Bị Cấm Trong Hoạt Động Quảng CáoNgoài quy định về sử dụng hình ảnh Quốc kỳ Việt Nam trong quảng cáo, Luật Quảng cáo 2012 cũng quy định về các hành vi bị cấm trong hoạt động quảng cáo. Mục tiêu của những hành vi cấm này là đảm bảo tính đạo đức, pháp lý và tôn trọng trong lĩnh vực quảng cáo. Các hành vi bị cấm bao gồm:Quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ bị cấm.Quảng cáo làm tiết lộ bí mật nhà nước hoặc gây hại đến độc lập, chủ quyền quốc gia, an ninh và quốc phòng.Quảng cáo thiếu thẩm mỹ hoặc trái với truyền thống lịch sử, văn hóa và đạo đức Việt Nam.Quảng cáo ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự giao thông, an toàn xã hội.Quảng cáo gây ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm của các biểu tượng quốc gia, đảng phái, danh nhân văn hóa và lãnh tụ.Quảng cáo có tính chất kỳ thị, phân biệt chủng tộc, xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc định kiến về giới, về người khuyết tật.Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.IV. Tầm Quan Trọng Của Tôn Trọng Biểu Tượng Quốc GiaCuối cùng, tôn trọng biểu tượng quốc gia như Quốc kỳ Việt Nam không chỉ là việc tuân thủ pháp luật mà còn là việc thể hiện lòng tự hào và tôn vinh quốc gia. Hãy nhớ rằng sự tôn trọng này là nền tảng để xây dựng mối quan hệ tích cực với khách hàng, đối tác kinh doanh và cộng đồng. Sử dụng hình ảnh Quốc kỳ Việt Nam một cách có trách nhiệm và tôn trọng là cách tốt nhất để góp phần vào sự phát triển và thịnh vượng của quốc gia và doanh nghiệp của bạn.Kết LuậnTrên tất cả, việc sử dụng hình ảnh Quốc kỳ Việt Nam trong quảng cáo là một trách nhiệm nghiêm trọng. Hiểu và tuân thủ các quy định pháp luật về việc sử dụng hình ảnh này là cách để thể hiện lòng tôn trọng đối với quốc gia và đảm bảo tính đạo đức trong kinh doanh và quảng cáo. Hãy luôn nhớ rằng sự tôn trọng và tuân thủ pháp luật là yếu tố quan trọng trong xây dựng một thương hiệu thành công và bền vững.Trong bối cảnh quảng cáo ngày càng trở nên quan trọng trong kinh doanh và tiếp thị, việc hiểu rõ và tuân thủ các quy định về sử dụng hình ảnh Quốc kỳ Việt Nam là một phần quan trọng để đảm bảo tính tôn trọng và đạo đức trong quảng cáo của doanh nghiệp. Sử dụng hình ảnh Quốc kỳ Việt Nam một cách có trách nhiệm và tuân thủ pháp luật không chỉ thể hiện sự tôn trọng đối với quốc gia mà còn là cách tốt nhất để xây dựng một thương hiệu mạnh mẽ và đạt được sự thành công trong thị trường cạnh tranh. 
Nguyễn Diễm Quỳnh
17 ngày trước
timeline_post_file64f6b623cfce1-Quy-Định-Sử-Dụng-Từ-Ngữ-Gây-Chú-Ý-Trong-Sản-Phẩm-Quảng-Cáo-và-Các-Hành-Vi-Cấm-Trong-Quảng-Cáo.png
Quy Định Sử Dụng Từ Ngữ Gây Chú Ý Trong Sản Phẩm Quảng Cáo và Các Hành Vi Cấm Trong Quảng Cáo
Quảng cáo đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Với sự phát triển nhanh chóng của thị trường và môi trường kinh doanh cạnh tranh, doanh nghiệp đang đổ một lượng lớn tài nguyên vào quảng cáo để thu hút sự chú ý của khách hàng. Từ ngữ gây chú ý trong quảng cáo đóng vai trò quan trọng trong việc này. Tuy nhiên, việc sử dụng từ ngữ gây chú ý cần tuân thủ các quy định cụ thể để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong hoạt động quảng cáo. Đồng thời, cần phải nắm vững các hành vi bị cấm trong quảng cáo để tránh vi phạm pháp luật.I. Sử Dụng Từ Ngữ Gây Chú ÝTheo Điều 12 của Quy tắc ứng xử trong hoạt động quảng cáo, ban hành kèm theo Quyết định 4149/QĐ-BVHTTDL năm 2017, có những quy định cụ thể về việc sử dụng từ ngữ gây chú ý trong sản phẩm quảng cáo:1. Từ "Mới" và Tương TựTừ "mới" và các từ tương tự chỉ có thể sử dụng trong khoảng thời gian là 01 năm kể từ thời điểm sản phẩm, hàng hóa hoặc dịch vụ được lưu thông trên thị trường. Thời gian này không tính thời gian thử nghiệm hợp lý của sản phẩm, hàng hóa hoặc dịch vụ đó.Điều này có nghĩa rằng khi bạn quảng cáo một sản phẩm hoặc dịch vụ là "mới," bạn chỉ có thể sử dụng từ này trong vòng 01 năm kể từ ngày sản phẩm hoặc dịch vụ đó bắt đầu lưu thông trên thị trường. Điều này giúp đảm bảo rằng người tiêu dùng sẽ không bị lừa dối bởi việc sử dụng từ ngữ gây chú ý như "mới" cho các sản phẩm đã tồn tại trên thị trường trong một thời gian dài.2. Cụm Từ "Miễn Phí"Cụm từ "miễn phí," "tặng miễn phí," hoặc tương tự chỉ được sử dụng trong sản phẩm quảng cáo khi đảm bảo rằng:a) Quà Tặng Không Ràng Buộc: Quà tặng không được áp đặt với bất kỳ trách nhiệm nào. Trong một quảng cáo, nếu bạn hứa tặng một món quà miễn phí, bạn phải đảm bảo rằng không có bất kỳ điều kiện hoặc ràng buộc nào đối với việc nhận quà tặng đó. Khách hàng không nên phải thực hiện bất kỳ hành động nào, như mua sản phẩm khác, để được nhận quà tặng.b) Không Tăng Giá Khác: Nếu quà tặng được kết hợp với việc mua một sản phẩm khác, giá của sản phẩm khác đó không được tăng lên để bao gồm toàn bộ hoặc một phần của chi phí của quà tặng. Điều này đảm bảo rằng khách hàng không bị lừa dối bởi việc tăng giá của sản phẩm chính để "bù đắp" cho quà tặng miễn phí.3. Cụm Từ "Bảo Đảm & Bảo Hành"Khi quảng cáo sử dụng cụm từ "bảo đảm" hoặc "bảo hành" cho sản phẩm, hàng hóa hoặc dịch vụ, phải thể hiện rõ ràng và dễ thấy giá trị, phạm vi và thời gian của một bảo đảm hoặc bảo hành. Điều này có nghĩa là quảng cáo của bạn phải cung cấp thông tin chi tiết về điều kiện bảo đảm hoặc bảo hành, bao gồm:Giá Trị: Bảo đảm hoặc bảo hành của sản phẩm hoặc dịch vụ phải được thể hiện rõ ràng. Khách hàng cần biết được họ sẽ được hưởng những quyền lợi gì trong trường hợp có sự cố.Phạm Vi: Quảng cáo cần đưa ra thông tin về phạm vi của bảo đảm hoặc bảo hành, tức là những vấn đề cụ thể mà nó bao gồm hoặc không bao gồm.Thời Gian: Thời gian của bảo đảm hoặc bảo hành cần được nêu rõ. Khách hàng cần biết rằng trong bao lâu họ có thể yêu cầu sửa chữa hoặc đổi trả sản phẩm nếu có vấn đề.II. Nội Dung Quảng Cáo Gây Hiểu LầmNgoài quy định về sử dụng từ ngữ gây chú ý, quy tắc ứng xử trong hoạt động quảng cáo cũng đề cập đến việc tôn trọng lợi ích của công chúng và người tiêu dùng. Dưới đây là các điểm cốt lõi về nội dung quảng cáo gây hiểu lầm:1. Gây Hiểu LầmTheo khoản 1 Điều 9 Quy tắc ứng xử trong hoạt động quảng cáo ban hành kèm theo Quyết định 4149/QĐ-BVHTTDL năm 2017 quy định về việc tôn trọng lợi ích của công chúng và người tiêu dùng:Quảng cáo không được phép chứa các nội dung gây hiểu lầm cho người tiêu dùng về các đặc điểm của sản phẩm, bao gồm bản chất, thành phần, phương pháp sản xuất, nguồn gốc, giá trị, số lượng, và các điều kiện khác có thể ảnh hưởng đến quyết định mua sắm của họ. Mục đích của quảng cáo là cung cấp thông tin chính xác và hữu ích để khách hàng có thể đưa ra quyết định mua hàng dựa trên cơ sở thông tin đáng tin cậy.2. Không Đúng Sự ThậtQuảng cáo không được phép mô tả sai về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa hoặc dịch vụ của tổ chức hoặc cá nhân. Thông tin về giá, chất lượng, số lượng, bảo hành và nhiều yếu tố khác phải được thể hiện chính xác. Khách hàng không nên bị lừa dối bởi việc thông tin quảng cáo không đúng sự thật.III. Các Hành Vi CấmĐiều 8 Luật Quảng cáo 2012 quy định rất rõ về các hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo. Đây là một số ví dụ về các hành vi cấm này:Quảng cáo các sản phẩm quy định tại Điều 7 của Luật Quảng cáo 2012.Làm tiết lộ bí mật nhà nước, gây hại đến độc lập, chủ quyền quốc gia, an ninh, quốc phòng.Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.Gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội.Xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.Sử dụng hình ảnh, lời nói hoặc chữ viết của cá nhân mà chưa có sự đồng ý của họ.Treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng.Nếu vi phạm các quy định này, doanh nghiệp hoặc cá nhân có thể phải đối mặt với hình phạt pháp lý và tổn thất về danh tiếng.Kết LuậnQuy định sử dụng từ ngữ gây chú ý trong sản phẩm quảng cáo và các hành vi cấm trong quảng cáo là những quy tắc quan trọng giúp đảm bảo sự minh bạch, công bằng và đáng tin cậy trong lĩnh vực quảng cáo. Việc tuân thủ các quy định này không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn giúp tạo dựng danh tiếng và lòng tin từ phía khách hàng. Doanh nghiệp và cá nhân tham gia vào hoạt động quảng cáo cần hiểu rõ các quy định này và thực hiện chúng một cách cẩn thận để đảm bảo sự thành công trong thế giới đầy cạnh tranh của quảng cáo ngày nay. 
Nguyễn Diễm Quỳnh
17 ngày trước
timeline_post_file64f5c8bae1afc-Hướng-Dẫn-Ghi-Nhãn-Hàng-Hóa-Đầy-Đủ-Theo-Quy-Định-Pháp-Luật.png
Hướng Dẫn Ghi Nhãn Hàng Hóa Đầy Đủ Theo Quy Định Pháp Luật
Khi sản xuất và tiêu thụ hàng hóa, việc ghi nhãn hàng hóa đầy đủ và chính xác là rất quan trọng để đảm bảo tính an toàn, chất lượng và tuân thủ quy định pháp luật. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các yêu cầu cụ thể về cách ghi nhãn hàng hóa, dựa trên Điều 4 Thông tư 05/2019/TT-BKHCN và Điều 14 Nghị định 43/2017/NĐ-CP, và chúng ta sẽ xem xét cụ thể trường hợp khi mua gạo về và chiết thành bao nhỏ.I. Quy Định Chung Về Ghi Nhãn Hàng Hóa1. Vị Trí Nhãn Hàng HóaTheo quy định của Điều 4 Thông tư 05/2019/TT-BKHCN, các nội dung bắt buộc phải ghi trên nhãn hàng hóa không cần thể hiện tập trung trên nhãn, có thể ghi trên vị trí khác của hàng hóa. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng khi người tiêu dùng quan sát, họ có thể nhận biết dễ dàng và đầy đủ mà không cần phải tháo rời các chi tiết hoặc các phần của hàng hóa. Các nội dung bắt buộc này bao gồm thông tin như ngày sản xuất, hạn sử dụng, ngày đóng gói, tên và địa chỉ của tổ chức hoặc cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa, và tên và địa chỉ của tổ chức hoặc cá nhân sản xuất ra hàng hóa.Ví dụ 1: Số khung của xe máy được dập trực tiếp lên khung xe hoặc số VIN của ô tô được khắc trực tiếp trên thân xe. Mặc dù không nằm cùng vị trí với các nội dung bắt buộc khác trên nhãn, nhưng nó vẫn được đặt ở một vị trí dễ dàng nhận biết, không cần tháo rời các chi tiết, và nó là một phần của nhãn hàng hóa.Ví dụ 2: Ngày sản xuất, hạn sử dụng hoặc định lượng của hàng hóa được in sẵn trên đáy hoặc thân chai. Mặc dù không nằm cùng vị trí với các nội dung khác trên nhãn gắn trên chai, nhưng vẫn dễ dàng nhận biết, và nó cũng là một phần của nhãn hàng hóa.2. Nguyên Tắc Ghi Ngày Sản Xuất và Hạn Sử DụngTheo Điều 14 Nghị định 43/2017/NĐ-CP, ngày sản xuất và hạn sử dụng hàng hóa phải được ghi theo thứ tự ngày, tháng, năm của năm dương lịch. Số chỉ ngày, tháng, năm được ghi bằng hai chữ số, hoặc số chỉ năm có thể ghi bằng bốn chữ số. Tất cả các số này phải được ghi cùng một dòng. Nếu quy định ghi tháng sản xuất, thì ghi theo thứ tự tháng, năm của năm dương lịch. Nếu quy định ghi năm sản xuất, thì ghi bốn chữ số chỉ năm dương lịch.II. Ghi Nhãn Hàng Hóa Khi Mua GạoKhi mua gạo và sau đó chiết thành bao nhỏ để đóng gói lại, bạn cần tuân thủ các quy định sau:1. Cho Phép Sản Xuất và ChiếtĐảm bảo rằng bạn có sự cho phép từ nhà sản xuất gạo để thực hiện việc san chia và đóng gói lại. Điều này có thể được thực hiện thông qua hợp đồng hoặc sự đồng ý bằng văn bản từ phía nhà sản xuất gạo. Việc này đặc biệt quan trọng để đảm bảo rằng bạn có quyền sử dụng thông tin về ngày sản xuất và hạn sử dụng trên sản phẩm.2. Ghi Tên Và Địa ChỉTrên nhãn hàng hóa, bạn phải ghi tên và địa chỉ của tổ chức hoặc cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa. Đồng thời, bạn cũng cần ghi tên và địa chỉ của tổ chức hoặc cá nhân sản xuất ra hàng hóa trước khi đóng gói, đóng chai. Điều này giúp xác định nguồn gốc của sản phẩm và có khả năng theo dõi nguồn gốc khi cần thiết.3. Ghi Thời Gian Liên QuanĐể tuân thủ quy định, bạn phải có thông tin về ngày sản xuất, hạn sử dụng và ngày đóng gói theo quy định. Cụ thể:Ghi rõ ngày sản xuất, hạn sử dụng và ngày đóng gói theo thứ tự ngày, tháng, năm.Các số ngày, tháng, năm phải được ghi bằng hai chữ số, hoặc số năm có thể ghi bằng bốn chữ số.Đảm bảo rằng tất cả các thông tin này được ghi cùng một dòng và không viết tắt.Trên nhãn hàng hóa, bạn có thể sử dụng các chữ cái in hoa để ghi "ngày sản xuất" là "NSX," "hạn sử dụng" là "HSD," và "ngày đóng gói" là "NDG" để thể hiện đầy đủ thông tin.Kết luậnKhi mua gạo và chiết thành bao nhỏ, hãy đảm bảo rằng bạn đã đọc và hiểu rõ quy định của Điều 4 Thông tư 05/2019/TT-BKHCN và Điều 14 Nghị định 43/2017/NĐ-CP liên quan đến ghi nhãn hàng hóa. Tuân thủ các quy định này không chỉ đảm bảo tính an toàn và chất lượng của sản phẩm của bạn mà còn giúp bạn tuân thủ pháp luật và xây dựng niềm tin của khách hàng.Ngoài ra, việc tuân thủ quy định về ghi nhãn hàng hóa cũng có lợi ích cho doanh nghiệp của bạn. Điều này giúp bạn xây dựng danh tiếng tốt trong ngành và tạo niềm tin của khách hàng, đồng thời giúp bạn thỏa mãn nhu cầu của các cơ quan quản lý và kiểm tra tuân thủ. Việc ghi nhãn hàng hóa đầy đủ và chính xác là một phần không thể thiếu của quy trình sản xuất và phân phối hàng hóa chất lượng cao.Trong thế giới thương mại ngày nay, việc ghi nhãn hàng hóa đầy đủ và tuân thủ quy định pháp luật là rất quan trọng. Điều này đặc biệt đúng khi mua gạo và chiết thành bao nhỏ. Bằng cách tuân thủ quy định về ghi nhãn hàng hóa, bạn đảm bảo rằng sản phẩm của mình đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng cao và xây dựng một danh tiếng đáng tin cậy trong ngành. 
Nguyễn Diễm Quỳnh
17 ngày trước
timeline_post_file64f5ae40529dc-Quảng-cáo-sai-sự-thật-về-nhãn-hiệu-sản-phẩm-và-trách-nhiệm-của-KOLs.png
Quảng cáo sai sự thật về nhãn hiệu sản phẩm và trách nhiệm của KOLs
Trong thời đại số hóa mạnh mẽ hiện nay, quảng cáo đã trở thành một phần không thể thiếu trong việc tiếp cận khách hàng và tạo dựng hình ảnh thương hiệu. Tuy nhiên, việc quảng cáo sai sự thật về nhãn hiệu sản phẩm đã trở thành một vấn đề quan trọng và phức tạp, đặc biệt khi những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, được gọi là KOLs (Key Opinion Leaders), tham gia vào quá trình quảng cáo. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn về hiện tượng quảng cáo sai sự thật, xem xét quy định của Luật Quảng cáo 2012, và rồi tìm hiểu về trách nhiệm cụ thể của KOLs trong quảng cáo sản phẩm.I. Yêu cầu đối với nội dung quảng cáoLuật Quảng cáo 2012 là cơ sở pháp lý quan trọng để kiểm soát và quản lý các hoạt động quảng cáo tại Việt Nam. Điều 19 của Luật Quảng cáo 2012 quy định rằng nội dung quảng cáo phải bảo đảm trung thực, chính xác, rõ ràng và không gây thiệt hại cho người sản xuất, kinh doanh và người tiếp nhận quảng cáo. Điều này có nghĩa là quảng cáo phải trung thực về các thông tin về sản phẩm, như số lượng, chất lượng, giá cả, và các đặc tính khác. Quảng cáo cũng không được làm sai lệch thông tin về sản phẩm hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.II. Hành vi cấm trong hoạt động quảng cáoKOLs, là những người có ảnh hưởng lớn đến cộng đồng trên các nền tảng mạng xã hội, đóng một vai trò quan trọng trong việc tiếp cận và thuyết phục khách hàng. Tuy nhiên, trách nhiệm của họ trong việc quảng cáo sản phẩm đòi hỏi sự chính trực và tuân thủ quy định. Theo khoản 9 của Điều 8 của Luật Quảng cáo 2012, việc quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức hoặc cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ là hành vi bị cấm. Điều này áp dụng cho tất cả các hình thức quảng cáo, bao gồm cả quảng cáo từ các KOLs trên mạng xã hội.III. Trách nhiệm của KOLs trong quảng cáo sản phẩmKOLs, viết tắt của "Key Opinion Leaders" (Những người có ý kiến quan trọng), là những người được công nhận có ảnh hưởng lớn đến ý kiến và quyết định của người tiêu dùng trên các nền tảng truyền thông xã hội. Họ thường được thương hiệu mời tham gia vào chiến dịch quảng cáo nhằm tạo sự tin tưởng và tạo ấn tượng tích cực về sản phẩm.Trách nhiệm của KOLs trong việc quảng cáo sản phẩm bao gồm:1. Thực hiện quảng cáo trong phạm vi và lĩnh vực đã được quy định trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và tuân thủ quy định của pháp luật về quảng cáo. KOLs không được quảng cáo cho các sản phẩm hoặc dịch vụ nằm ngoài phạm vi của lĩnh vực họ đã được cấp phép kinh doanh.2. Kiểm tra các tài liệu liên quan đến quảng cáo của sản phẩm. Điều này bao gồm việc kiểm tra thông tin về số lượng, chất lượng, giá cả và các thông tin quan trọng khác liên quan đến sản phẩm để đảm bảo tính chính xác và trung thực.3. Chịu trách nhiệm về nội dung quảng cáo mà họ thực hiện trực tiếp. KOLs phải đảm bảo rằng những thông tin và quan điểm họ chia sẻ về sản phẩm là trung thực và không làm sai lệch thông tin.4. Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm quảng cáo khi được yêu cầu bởi người tiếp nhận quảng cáo hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền. KOLs phải có sẵn các tài liệu và thông tin liên quan để đáp ứng yêu cầu kiểm tra và xác minh từ các bên liên quan hoặc cơ quan chức năng.IV. Hình phạt cho việc quảng cáo sai sự thật về nhãn hiệu sản phẩmViệc quảng cáo sai sự thật về nhãn hiệu sản phẩm là một vi phạm nghiêm trọng và có thể đối mặt với các hình thức xử phạt nghiêm khắc theo quy định của pháp luật Việt Nam. Theo Nghị định 38/2021/NĐ-CP, vi phạm quy định về hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo sản phẩm có thể bị phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng, tùy thuộc vào mức độ và hậu quả của hành vi vi phạm. Ngoài khoản phạt tiền, các biện pháp xử phạt bổ sung và các biện pháp khắc phục hậu quả cũng có thể áp dụng.Ngoài việc phạt tiền, Nghị định 38/2021/NĐ-CP cũng quy định một số biện pháp xử phạt bổ sung, như tước quyền sử dụng Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm từ 05 đến 07 tháng; tước quyền sử dụng Giấy xác nhận nội dung quảng cáo từ 22 tháng đến 24 tháng đối với vi phạm trong trường hợp vi phạm về quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ 02 lần trở lên trong thời hạn 06 tháng.Ngoài ra, Nghị định 38/2021/NĐ-CP cũng có quy định về việc buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo sai sự thật, hoặc thu hồi sản phẩm báo, tạp chí in quảng cáo đối với hành vi quảng cáo sai sự thật. Điều này đặc biệt quan trọng đối với KOLs, vì họ thường quảng cáo trên các nền tảng trực tuyến, nơi thông tin có thể dễ dàng truy cập và lan truyền.Kết luậnViệc quảng cáo sai sự thật về nhãn hiệu sản phẩm không chỉ là một vi phạm pháp luật mà còn có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho thương hiệu và người tiêu dùng. KOLs, như những người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng uy tín thương hiệu và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Vì vậy, việc họ tuân thủ quy định và chịu trách nhiệm trong quảng cáo sản phẩm là rất quan trọng để đảm bảo tính trung thực và đáng tin cậy trong ngành quảng cáo.Nhưng trách nhiệm không chỉ dừng lại ở KOLs mà còn phải được thương hiệu và cơ quan quản lý chặt chẽ theo dõi và xử lý nếu có vi phạm. Chỉ khi tất cả các bên liên quan làm việc cùng nhau, chúng ta mới có thể đảm bảo rằng quảng cáo trực tuyến là trung thực, minh bạch và có lợi cho cả người tiêu dùng và doanh nghiệp.Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh và người tiêu dùng ngày càng thông thái hơn, trách nhiệm và tính trung thực trong quảng cáo không chỉ là một yêu cầu pháp luật mà còn là một tiêu chuẩn đạo đức và kinh doanh cao quý mà mọi người và doanh nghiệp nên tuân thủ. 
Nguyễn Diễm Quỳnh
21 ngày trước
timeline_post_file64f14ff7d5901-Quy-Định-Về-Quảng-Cáo-Sản-Phẩm-Dinh-Dưỡng-Bổ-Sung-Dành-Cho-Trẻ-Nhỏ.png
Quy Định Về Quảng Cáo Sản Phẩm Dinh Dưỡng Bổ Sung Dành Cho Trẻ Nhỏ
Trẻ nhỏ là giai đoạn quan trọng trong sự phát triển và hình thành sức khỏe. Chế độ dinh dưỡng chính là yếu tố quyết định đến sự phát triển toàn diện của trẻ. Để đảm bảo việc cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho trẻ trong giai đoạn này, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dành cho trẻ nhỏ đã trở thành một phần không thể thiếu. Tuy nhiên, việc sử dụng và quảng cáo các sản phẩm này đòi hỏi tuân thủ nghiêm ngặt các quy định để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho trẻ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ nhỏ, những yêu cầu về tài liệu thông tin và quảng cáo liên quan đến chúng.1. Sản Phẩm Dinh Dưỡng Bổ Sung Dành Cho Trẻ Nhỏ Là Gì?Theo khoản 3 Điều 2 Nghị định 100/2014/NĐ-CP về sản phẩm dinh dưỡng bổ sung, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dành cho trẻ nhỏ được định nghĩa là thức ăn dạng sệt hoặc đặc, chứa đầy đủ 04 nhóm thành phần cơ bản gồm tinh bột, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Đây là những thành phần quan trọng giúp cung cấp năng lượng và đảm bảo sự phát triển toàn diện cho trẻ nhỏ. Những sản phẩm này đã được chế biến sẵn để bổ sung vào chế độ ăn của trẻ, và phải được kết hợp với sữa mẹ hoặc sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ khi dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi.Mục đích của việc sử dụng sản phẩm dinh dưỡng bổ sung cho trẻ nhỏ là bổ sung dinh dưỡng cần thiết cho trẻ trong trường hợp chế độ ăn hàng ngày không đảm bảo đủ lượng dinh dưỡng cần thiết. Tuy nhiên, việc sử dụng sản phẩm này phải được thực hiện đúng cách và tuân thủ các quy định để đảm bảo an toàn cho trẻ.2. Yêu Cầu Về Tài Liệu Thông Tin, Giáo Dục và Truyền ThôngTài liệu thông tin, giáo dục và truyền thông về việc sử dụng sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dành cho trẻ nhỏ phải tuân thủ một số yêu cầu nghiêm ngặt. Điều này nhằm đảm bảo rằng người sử dụng sản phẩm có đủ thông tin để sử dụng chúng một cách an toàn và hiệu quả. Theo Điều 5 Nghị định 100/2014/NĐ-CP quy định về tài liệu thông tin, giáo dục, truyền thông về sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ như sau:- Hướng Dẫn Sử Dụng Đúng Sản Phẩm: Tài liệu cần cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách lựa chọn và sử dụng đúng sản phẩm dinh dưỡng bổ sung cho trẻ nhỏ. Việc sử dụng đúng cách đảm bảo rằng trẻ nhận được đủ lượng dinh dưỡng cần thiết.- Vệ Sinh Các Dụng Cụ Ăn: Tài liệu phải hướng dẫn cách rửa sạch và tiệt khuẩn các dụng cụ sử dụng cho trẻ nhỏ khi ăn. Điều này giúp ngăn ngừa nguy cơ nhiễm khuẩn và bảo vệ sức khỏe của trẻ.- Phương Pháp Cho Trẻ Ăn: Tài liệu cần cung cấp hướng dẫn cách cho trẻ nhỏ ăn bằng cốc và thìa một cách vệ sinh. Điều này giúp trẻ nhỏ tiếp xúc với thức ăn một cách an toàn và hợp vệ sinh.- Cảnh Báo Về Ngậm Vú Nhân Tạo: Tài liệu phải cảnh báo về nguy cơ có thể xảy ra nếu trẻ sử dụng vú nhân tạo, bú bình hoặc ăn thức ăn bổ sung trước khi tròn 6 tháng tuổi. Điều này giúp người dùng hiểu rõ về những rủi ro tiềm tàng và có biện pháp phòng ngừa.- Khả Năng Nhiễm Khuẩn: Tài liệu cần cung cấp thông tin về khả năng nhiễm khuẩn khi trẻ sử dụng bình và sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ không được pha chế và cho ăn đúng cách. Điều này giúp cha mẹ đảm bảo sự an toàn cho con em mình.- Cảnh Báo Về Chi Phí: Tài liệu cần cảnh báo về chi phí khi nuôi trẻ nhỏ bằng sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ. Điều này giúp người dùng có cái nhìn rõ ràng về tài chính trong quá trình nuôi dưỡng con.Tất cả những yêu cầu trên đều đảm bảo rằng người dùng có đủ thông tin để sử dụng sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dành cho trẻ nhỏ một cách an toàn và hiệu quả.3. Quảng Cáo Sản Phẩm Dinh Dưỡng Bổ Sung Dành Cho Trẻ Nhỏ: Điều Gì Cần Tuân Thủ?Việc quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dành cho trẻ nhỏ cũng phải tuân thủ những quy định nghiêm ngặt để đảm bảo sự minh bạch và đúng đắn đối với người tiêu dùng. Căn cứ Điều 6 Nghị định 100/2014/NĐ-CP quy định về quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ như sau:- Cấm Quảng Cáo Sữa Thay Thế Sữa Mẹ: Quy định nghiêm cấm quảng cáo sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, thức ăn bổ sung cho trẻ dưới 6 tháng tuổi, bình bú và vú ngậm nhân tạo. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của sữa mẹ và thời kỳ cho con bú.- Thông Tin Quảng Cáo Đối Với Thức Ăn Bổ Sung: Nội dung quảng cáo thức ăn bổ sung phải nêu rõ mục đích của sản phẩm, kèm theo câu chú thích "Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ". Điều này đảm bảo người tiêu dùng nhận thức được về vai trò quan trọng của sữa mẹ và thức ăn tự nhiên.- Phù Hợp Với Quy Định Luật Về Quảng Cáo: Nội dung, điều kiện và thủ tục quảng cáo phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quảng cáo. Điều này đảm bảo rằng các thông điệp quảng cáo không sai lệch và không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.Kết luậnViệc sử dụng và quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dành cho trẻ nhỏ đòi hỏi tuân thủ các quy định nghiêm ngặt để bảo vệ sức khỏe và an toàn cho trẻ. Những quy định này đảm bảo rằng người tiêu dùng có đủ thông tin để sử dụng sản phẩm một cách đúng đắn và hiệu quả, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của sữa mẹ và chế độ ăn tự nhiên trong việc phát triển toàn diện cho trẻ nhỏ.  
Nguyễn Diễm Quỳnh
21 ngày trước
timeline_post_file64f0776de5aee-Nội-dung-bắt-buộc-thể-hiện-trên-nhãn-hàng-hóa-là-gì.png
Nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa là gì?
Trong bối cảnh thị trường kinh doanh ngày càng phát triển, việc đảm bảo thông tin trên nhãn hàng hóa là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Việc thể hiện đầy đủ và chính xác các thông tin liên quan đến hàng hóa không chỉ giúp người tiêu dùng có cái nhìn tổng quan về sản phẩm, mà còn đảm bảo quyền lợi và sự an toàn cho cả nhà sản xuất và người mua.I. Nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa là gì?Quy định tại Điều 10 Nghị định 43/2017/NĐ-CP (được sửa đổi bổ sung bởi khoản 5 Điều 1 Nghị định 111/2021/NĐ-CP) xác định rõ các thông tin bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa như sau:1. Tên hàng hóa: Tên hàng hóa cần được hiển thị dễ thấy và dễ đọc trên nhãn. Chữ viết tên hàng hóa nên có kích thước lớn nhất so với các nội dung khác trên nhãn. Tên này do tổ chức hoặc cá nhân sản xuất tự đặt, nhưng không được làm hiểu sai lệch về bản chất, công dụng và thành phần của sản phẩm.2. Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa: Tên và địa chỉ của tổ chức hoặc cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa cần được ghi trên nhãn. Đối với hàng hóa sản xuất trong nước, ghi tên, địa chỉ cơ sở sản xuất hàng hóa. Đối với hàng hóa nhập khẩu, ghi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất và ghi tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân nhập khẩu. Điều này giúp người tiêu dùng có thể liên hệ hoặc tìm hiểu thêm về nguồn gốc và đáng tin cậy của sản phẩm.3. Xuất xứ hàng hóa: Thông tin về xuất xứ của hàng hóa cũng cần được thể hiện trên nhãn. Trong trường hợp không xác định được xuất xứ chính xác, cần ghi nơi thực hiện công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa. Điều này giúp người tiêu dùng biết rõ nguồn gốc sản phẩm và có thể quyết định mua hàng dựa trên thông tin này.4. Các nội dung khác theo tính chất của hàng hóa: Ngoài các thông tin bắt buộc trên, nhãn hàng hóa còn cần thể hiện các nội dung khác phù hợp với loại sản phẩm, theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định. Ví dụ, đối với hàng hóa y tế, cần có thông tin về chủ sở hữu, số lưu hành, và các thông tin liên quan.II. Các quy định khác liên quan đến việc thể hiện thông tin trên nhãn hàng hóa:Đối với hàng hóa nhập khẩu, nhãn gốc bắt buộc phải có thông tin tên hàng hóa và xuất xứ bằng tiếng nước ngoài hoặc tiếng Việt khi làm thủ tục thông quan. Nếu không xác định được xuất xứ, cần ghi nơi thực hiện công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa.Nếu kích thước của hàng hóa không đủ để thể hiện tất cả thông tin bắt buộc trên nhãn, cần ghi ít nhất các thông tin về tên hàng hóa, tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm, và xuất xứ. Các thông tin khác cần được ghi trên tài liệu kèm theo hàng hóa.Kết luận:Việc thể hiện thông tin chính xác và đầy đủ trên nhãn hàng hóa là một yếu tố cực kỳ quan trọng để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng và tích hợp vào môi trường kinh doanh hiện đại. Các thông tin bắt buộc như tên hàng hóa, tên và địa chỉ người chịu trách nhiệm, xuất xứ cùng các thông tin phù hợp với tính chất của sản phẩm cần được đặt ở vị trí dễ thấy và dễ đọc trên nhãn. Quy định này giúp cung cấp thông tin đầy đủ cho người tiêu dùng và tạo lòng tin trong quá trình mua sắm và sử dụng hàng hóa.  
Bài viết được xem nhiều nhất
timeline_post_file64e341962a3a8-1.png
(mới)Những mẫu bản kiểm điểm đảng viên dành cho cán bộ, giáo viên, sinh viên,.. luôn được bạn đọc chú ý. Đây là thời điểm để mọi người nhìn nhận lại những gì mình đã và chưa làm được. Qua đó cho mình thêm động lực để phấn đấu hơn nữa. Hãy cùng nhau theo dõi ngay trong bài viết mẫu bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhân của Legalzone - hệ thống thủ tục pháp luậtMẫu bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhân Bản kiểm điểm Đảng viên sẽ gồm có các phần chính sau:Ưu điểm, kết quả đạt được về tư tưởng chính trị;Phẩm chất đạo đức, lối sống;Y thức tổ chức kỷ luật;Tác phong, lề lối làm việc;Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao;Về việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.Cụ thể: Hạn chế, khuyết điểm đảng viên về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc; về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.Hạn chế khuyết điểm đảng viên về việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm và nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.Kết quả khắc phục những ưu khuyết điểm của đảng viên đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước.Tại phần này cần kiểm điểm rõ:Từng ưu khuyết điểm đảng viên (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục)Những khó khăn, vướng mắc (nếu có)Trách nhiệm của cá nhân.Giải trình, nhận xét ưu khuyết điểm của đảng viên những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có).Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân.Xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những ưu điểm khuyết điểm của đảng viên (nếu có).Phương hướng, biện pháp khắc phục những ưu khuyết điểm của đảng viên. Tự nhận mức xếp loại chất lượng.Legalzone cung cấp cho bạn đọc 02 mẫu bản tự kiểm kiểm cá nhân tham khảo sau đây:Mẫu bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhânBẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂNHọ và tên: ………………… Sinh ngày: …………………………………Ngày vào Đảng: ……………… Chính thức ngày ………………………… Chức vụ Đảng: …………………………………………………………..Chức vụ chính quyền(đoàn thể): ………………………………………….Đơn vị công tác: ………………………………………………………Hiện đang sinh hoạt tại chi bộ: ………………………………………..I. Ưu điểm, kết quả công tác 1. Về tư tưởng chính trị– Là một Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi luôn kiên định đối với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.– Chấp hành nghiêm túc quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực để bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.– Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.– Xác định ý thức tích cực, tự giác tự học, tự nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác qua các lớp tập huấn, các lớp bồi dưỡng, nghiên cứu tài liệu, tham khảo đồng nghiệp…– Bản thân tôi đã xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, phấn đấu, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng thực hiện cuộc vận động“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” của bản thân.Trong quá trình công tác, bản thân luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống.– Bản thân tôi luôn có ý thức thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu.- Đồng thời kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác trong ngành. Luôn có ý thức giữ gìn tư cách, đạo đức tính tiên phong của người đảng viên trong tác chuyên môn.- Không vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và những điều Đảng viên không được làm theo quy định số 19-QĐ/TW ngày 03/01/2002 của Bộ Chính trị.– Bản thân tôi luôn thực hiện tự phê bình và phê bình trung thực và thẳng thắn, giữ gìn đoàn kết trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh và điều lệ Đảng, phát huy quyền làm chủ và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động chỉ đạo chuyên môn và luôn luôn xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ.-  Trong cuộc sống thường ngày sinh hoạt với địa phương, tôi đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, được nhân dân nơi cư trú tin tưởng, tham gia tích cực mọi hoạt động ở nới cư trú.3. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:– Bản thân luôn thực hiện đúng qui chế chuyên môn, đảm bảo tính khoa học.– Làm việc có trách nhiệm cao, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. – Luôn có tinh thần tìm tòi, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.– Luôn phối kết hợp tốt với các đồng nghiệp, với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. -Trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể tôi luôn có ý thức tuyên truyền, tham gia xây dựng chi bộ, các đoàn thể trong cơ quan trong sạch, vững mạnh.4. Về tổ chức kỷ luật:– Bản thân tôi luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỉ luật cao, chấp hành sự phân công điều động, luân chuyển của tổ chức.- Bản thân luôn vận động gia đình chấp hành nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các luật và nghị định của Nhà nước về phòng chống ma tuý, chống tiêu cực ……– Bản thân tôi luôn thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí theo quy định.- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ, quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và ngành đề ra.– Tham gia đầy đủ các buổi hội họp, học nghị quyết do chi bộ và Đảng bộ tổ chức; đóng Đảng phí đầy đủ, kịp thời.– Thực hiện tốt quy chế, nội quy của tổ chức Đảng cũng như của cơ quan đơn vị, có tinh thần gương mẫu chấp hành và lãnh đạo thực hiện tốt quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú- Ý thức lắng nghe, tiếp thu và tự sửa chữa khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng.– Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, Đảng uỷ cơ sở; có tinh thần tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền.- Luôn có trách nhiệm cao với công việc được giao; thái độ phục vụ nhân dân tốt; có ý thức đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, hách dịch, gây phiền hà nhân dân.II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân– Chỉ đạo hoạt động chuyên môn của nhà trường và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giảng dạy kết quả chưa cao– Đôi khi còn chưa linh hoạt, trong giải quyết công việc với đồng nghiệp, với học sinh– Tuy có ý thức trong công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt nhưng vẫn còn chưa mạnh dạn.– Đôi lúc chưa chủ động trong tổ chức thực hiện một số hoạt động. Trong công việc đôi lúc còn chưa mạnh dạn, thẳng thắn góp ý cho đồng nghiệp– Chưa cương quyết trong xử lí vi phạm, làm việc còn mang tính cả nểIII. Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém– Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.- Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.– Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị,chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý, nhiệm vụ chính trị được giao.– Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể nang, nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên.Biện pháp khắc phục:– Trong thời gian tới sẽ phát huy những ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm trên để bản thân được hoàn thiện hơn.– Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những hành động và việc làm cụ thể trong thực hiện công việc và nhiệm vụ được giaoLink dowload các biểu mẫu miễn phíBẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂNBẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN 2BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘĐọc ngay tại phần ảnh tại bài viết nhé IV. Tự nhận mức xếp loại chất lượng Đảng viên, cán bộ, công chức:Mức 2: Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.Người viết bản kiểm điểmMẫu bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhân số 2ĐẢNG BỘ Xà.......CHI BỘ TRƯỜNG .........***ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ........, ngày...tháng...năm 2019BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂNHọ và tên: ............. .............. Sinh ngày: ........... ................ ........... ............Ngày vào Đảng: ............... .............. Chính thức ngày .............. .............. Chức vụ Đảng: ........... ............ ............... .............. ................ ................. Chức vụ chính quyền(đoàn thể): .............. ................. .................. ............ Đơn vị công tác: ............ ............... ................ ................... ................. Hiện đang sinh hoạt tại chi bộ: .................... .................... .................... Ưu điểm, kết quả công tácVề tư tưởng chính trị- Là một Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi luôn kiên định đối với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.- Chấp hành nghiêm túc quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực để bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.- Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.- Xác định ý thức tích cực, tự giác tự học, tự nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác qua các lớp tập huấn, các lớp bồi dưỡng, nghiên cứu tài liệu, tham khảo đồng nghiệp...- Bản thân tôi đã xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, phấn đấu, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo" của bản thân. Trong quá trình công tác, bản thân luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.Về phẩm chất đạo đức, lối sống.- Bản thân tôi luôn có ý thức thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu.Đồng thời kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác trong ngành.Luôn có ý thức giữ gìn tư cách, đạo đức tính tiên phong của người đảng viên trong tác chuyên môn.Không vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và những điều Đảng viên không được làm theo quy định số 19-QĐ/TW ngày 03/01/2002 của Bộ Chính trị.- Bản thân tôi luôn thực hiện tự phê bình và phê bình trung thực và thẳng thắn, giữ gìn đoàn kết trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh và điều lệ Đảng, phát huy quyền làm chủ và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động chỉ đạo chuyên môn và luôn luôn xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ. Trong cuộc sống thường ngày sinh hoạt với địa phương, tôi đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, được nhân dân nơi cư trú tin tưởng, tham gia tích cực mọi hoạt động ở nới cư trú.Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:- Bản thân luôn thực hiện đúng qui chế chuyên môn, đảm bảo tính khoa học.- Làm việc có trách nhiệm cao, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao- Luôn có tinh thần tìm tòi, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.- Luôn phối kết hợp tốt với các đồng nghiệp, với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao-Trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể tôi luôn có ý thức tuyên truyền, tham gia xây dựng chi bộ, các đoàn thể trong cơ quan trong sạch, vững mạnh.>>Tham khảo bài viết: Bộ luật Dân sự 2015: Điểm nổi bật và ý nghĩa trong bối cảnh pháp luật hiện đạiVề tổ chức kỷ luật:- Bản thân tôi luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỉ luật cao, chấp hành sự phân công điều động, luân chuyển của tổ chức. Bản thân luôn vận động gia đình chấp hành nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các luật và nghị định của Nhà nước về phòng chống ma tuý, chống tiêu cực ......- Tham gia đầy đủ các buổi hội họp, học nghị quyết do chi bộ và Đảng bộ tổ chức; đóng Đảng phí đầy đủ, kịp thời.- Thực hiện tốt quy chế, nội quy của tổ chức Đảng cũng như của cơ quan đơn vị, có tinh thần gương mẫu chấp hành và lãnh đạo thực hiện tốt quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú; ý thức lắng nghe, tiếp thu và tự sửa chữa khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng.- Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa khắc phục khuyết điểm.- Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, Đảng uỷ cơ sở; có tinh thần tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền.- Luôn có trách nhiệm cao với công việc được giao; thái độ phục vụ nhân dân tốt; có ý thức đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, hách dịch, gây phiền hà nhân dân.Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân- Chỉ đạo hoạt động chuyên môn của nhà trường và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giảng dạy kết quả chưa cao. - Chưa dành thời gian thích hợp để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật, chính sách của Nhà nước.- Trách nhiệm cá nhân trong việc phối kết hợp với các đoàn thể khác trong trường có lúc chưa đạt hiệu quả cao nhất.- Đôi lúc chưa chủ động trong tổ chức thực hiện một số hoạt động. Trong công việc đôi lúc còn chưa mạnh dạn, thẳng thắn góp ý cho đồng nghiệp- Chưa cương quyết trong xử lí vi phạm, làm việc còn nể nang tình cảm trong công tác phê bình và tự phê bình.III. Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém- Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.- Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.- Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ- Mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý, nhiệm vụ chính trị được giao.- Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống- Luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên.Biện pháp khắc phục:- Trong thời gian tới sẽ phát huy những ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm trên để bản thân được hoàn thiện hơn.- Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những hành động và việc làm cụ thể trong thực hiện công việc và nhiệm vụ được giao. Tự nhận mức xếp loại chất lượng Đảng viên, cán bộ, công chức:Mức 2: Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.     NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM(Ký, ghi họ tên) ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊNNhận xét, đánh giá của chi ủy:........... ............ ............. ................ .............. .................. ................ ...............Chi bộ phân loại chất lượng:........... ............ ............. ................ .............. .................. ................ ..........................., ngày...tháng...năm....T.M CHI ỦYBí thưĐảng ủy (chi ủy cơ sở) phân loại chất lượng:........... ............ ............. ................ .............. .................. ................ ................................., ngày...tháng...năm...     T.M ĐẢNG ỦYTrên đây là một số thông tin về mẫu bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhân bạn đọc tham khảo. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ. Hoặc bạn có thể tra cứu các thủ tục qua trang Thủ tục pháp luật của chúng tôi. 
timeline_post_file635fa19b08087-VISA-2.png.webp
 Nên chọn loại visa như thế nào để đạt được hiệu quả tối đa về chi phí thực hiện, thuận tiện về thủ tục xin và chuyển đổi loại visa khi có nhu cầu, hạn chế về phát sinh rủi ro, thời gian thực hiện nhanh chóng, phù hợp đó là những vấn đề mà các cá nhân tìm kiếm visa các bạn luôn đặt ra.Để giải đáp những phân vân về hồ sơ, quy trình thủ tục xin cấp visa tại Việt Nam cho người nước ngoài. Bằng bài viết dưới đây, Công ty luật Legalzone xin gửi tới quý khách hàng những tư vấn hữu ích nhất dựa trên căn cứ pháp luật hiện hành, cũng như thực tiễn thực hiện thủ tục xin Visa, Giấy phép lao động cho Quý khách hàng 10 năm qua của đội ngũ Luật sư của công ty.Visa (Thị thực) là gì?Theo quy định của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014, thị thực là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, cho phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Thị thực có giá trị một lần hoặc nhiều lần; tuy nhiên thị thực điện tử chỉ có giá trị một lần.Thị thực khi dịch sang tiếng anh là “visa”. “Visa” là từ được dùng nhiều hơn và được nhiều người biết đến hơn so với thuật ngữ thị thực quy định trong Luật.Hiện nay, thị thực không được chuyển đổi mục đích, trừ các trường hợp sau đây:– Có giấy tờ chứng minh là nhà đầu tư hoặc người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam;– Có giấy tờ chứng minh quan hệ là cha, mẹ, vợ, chồng, con với cá nhân mời, bảo lãnh;– Được cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh vào làm việc và có giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật về lao động;– Nhập cảnh bằng thị thực điện tử và có giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật về lao động.Các loại VisaTheo Điều 8 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 (sửa đổi 2019), Việt Nam hiện nay có 27 loại thị thực. Trong đó, các thị thực được người nước ngoài sử dụng một cách thông dụng và rộng rãi hơn, bao gồm:– ĐT1 – Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 100 tỷ đồng trở lên hoặc đầu tư vào ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư do Chính phủ quyết định. (thời hạn không quá 05 năm)– ĐT2 – Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng hoặc đầu tư vào ngành, nghề khuyến khích đầu tư phát triển do Chính phủ quyết định. (thời hạn không quá 05 năm)– ĐT3 – Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 03 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng. (thời hạn không quá 03 năm)– ĐT4 – Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị dưới 03 tỷ đồng. (thời hạn không quá 12 tháng)– DN1 – Cấp cho người nước ngoài làm việc với doanh nghiệp, tổ chức khác có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam. (thời hạn không quá 12 tháng)– DN2 – Cấp cho người nước ngoài vào chào bán dịch vụ, thành lập hiện diện thương mại, thực hiện các hoạt động khác theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. (thời hạn không quá 12 tháng)– DH – Cấp cho người vào thực tập, học tập. (thời hạn không quá 12 tháng)– HN – Cấp cho người vào dự hội nghị, hội thảo. (thời hạn không quá 03 tháng)– LĐ1 – Cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác. (thời hạn không quá 02 năm)– LĐ2 – Cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc diện phải có giấy phép lao động. (thời hạn không quá 02 năm)– DL – Cấp cho người vào du lịch. (thời hạn không quá 03 tháng)– TT – Cấp cho người nước ngoài là vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của người nước ngoài được cấp thị thực ký hiệu LV1, LV2, LS, ĐT1, ĐT2, ĐT3, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ1, LĐ2 hoặc người nước ngoài là cha, mẹ, vợ, chồng, con của công dân Việt Nam. (thời hạn không quá 12 tháng)– EV – Thị thực điện tử. (thời hạn không quá 30 ngày)Việc lựa chọn loại Visa nào phụ thuộc vào mục đích, nhu cầu và giấy tờ tài liệu của người nhập cảnh. Để lựa chọn loại Visa thích hợp với mình, Quý khách hàng nên liên hệ với Legalzone để được hỗ trợ tư vấn và hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục trong quá trình chuẩn bị hồ sơ.Điều kiện được cấp thị thực Việt NamCăn cứ Điều 10 Luật Xuất nhập cảnh của người nước ngoài (sửa đổi 2019), điều kiện được cấp thị thực (visa) Việt Nam gồm:– Có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.– Có cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam mời, bảo lãnh, trừ trường hợp quy định tại Điều 16a, Điều 16b và khoản 3 Điều 17 của Luật này.– Không thuộc các trường hợp chưa cho nhập cảnh quy định tại Điều  21 của Luật này.– Các trường hợp sau đây đề nghị cấp thị thực phải có giấy tờ chứng minh mục đích nhập cảnh:+ Người nước ngoài vào đầu tư phải có giấy tờ chứng minh việc đầu tư tại Việt Nam theo quy định của Luật đầu tư;+ Người nước ngoài hành nghề luật sư tại Việt Nam phải có giấy phép hành nghề theo quy định của Luật luật sư;+ Người nước ngoài vào lao động phải có giấy phép lao động theo quy định của Bộ luật Lao động;+ Người nước ngoài vào học tập phải có văn bản tiếp nhận của nhà trường hoặc cơ sở giáo dục của Việt Nam.Dịch vụ xin visaHiện nay có rất nhiều công ty cung cấp dịch vụ xin cấp visa cho người nước ngoài nên để tìm một tổ chức cung cấp dịch vụ nhanh nhất, chính xác nhất mà giá cả hợp lý là một điều mà khách hàng luôn băn khoăn. Đến với Legalzone chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ cấp visa cho người nước ngoài với giá cả hợp lý, tư vấn chăm sóc khách hàng tận tình, quan trọng là thủ tục nhanh chóng đảm bảo nhập cảnh cho những vị khách quốc tế vào Việt Nam đúng thời hạn.Tại LegalZone, chúng tôi cung cấp các dịch vụ về visa (thị thực) cho người nước ngoài như sau:Dịch vụ xin cấp visaDịch vụ gia hạn visaDịch vụ chuyển đổi loại visaQuy trình thực hiện dịch vụ xin cấp visa cho người nước ngoài như sau:Bước 1: Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến dịch vụ về visa, bao gồm tư vấn những quy định pháp lý mới nhất; tư vấn loại visa phù hợp nhu cầu, điều kiện thực tế, hiệu quả; tư vấn hồ sơ, trình tự  thủ tục; tư vấn những vấn đề liên quan khác.Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ Gửi phiếu cung cấp thông tin, tài liệu và danh mục thông tin, tài liệu cần cung cấp;Kiểm  tra, đánh giá giấy tờ của khách hàng: Kiểm tra tài liệu của khách hàng phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc và tư vấn, đưa ra giải pháp phù hợp với các quy định pháp lý, hồ sơ khách có thể cung cấp. Dịch thuật các giấy tờ cần thiết.Hướng dẫn và Soạn thảo bộ hồ sơ đầy đủ theo quy định pháp luật hiện hành.Bước 3: Thực hiện thủ tục xin visa: –  Tiến hành nộp hồ sơ hoặc cùng khách hàng nộp bộ hồ sơ đầy đủ tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền– Nộp phí, lệ phí Nhà nước– Thay mặt bên A nộp hồ sơ, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có)–  Nhận kết quả hoặc cử chuyên viên cùng khách hàng đi nhận kết quả ( visa)Bước 4: Bàn giao các giấy tờ tài liệu và kết quả (visa) cho Khách hàng Phí dịch vụ về visa tại LegalZone Phí dịch vụ visa phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng dịch vụ mà Quý khách hàng mong muốn. Hiện nay, LegalZone đang áp dụng ưu đãi giảm 45% giá dịch vụ xin cấp visa cho khách hàng như sau:Dịch vụGiá dịch vụGiá ưu đãi 45%Loại 01- 03 tháng nhiều lần420$290$03 – 06 tháng nhiều lần480$330$06- 12 tháng nhiều lần520$360$Đặc biệt, nếu quý khách hàng có nhu cầu thuê dịch vụ trọn gói (công ty chúng tôi thực hiện đi nộp và nhận kết quả thay khách hàng) và làm trong thời gian gấp có thể tham khảo gói dịch vụ visa vip của chúng tôi với giá chỉ từ 610$ (giảm 04 – 06 ngày so với bình thường).Lưu ý: Giá trên đây là phí dịch vụ trung bình khi sử dụng dịch vụ, chi tiết báo giá có thể thay đổi tùy vào loại visa và tình hình thực tế, cũng như giấy tờ khách hàng cung cấp.Thủ tục này không bao gồm chi phí và thời gian xin giấy phép lao động.Phí trên đã bao gồm phí và lệ phí nhà nước từ: 95$ đến 145$.Cam kếtvới phương châm “Uy tín tạo chất lượng" Legalzone cam kết với Quý khách hàng:Cam kết chi phí hợp lý, tiết kiệm nhất trên thị trường.Cam kết thời gian hoàn thành công việc nhanh nhất.Cam kết thực hiện thủ tục đúng quy định pháp luậtCông ty Luật Legalzone đang mở chương tình giảm giá lớn nhất năm cho khách hàng thực hiện DỊCH VỤ CẤP VISA CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Liên hệ ngay với chúng tôi Công ty Luật LegalzoneHotline tư vấn:  088.888.9366Email: Support@legalzone.vnWebsite: https://legalzone.vn/ Hệ thống: Thủ tục pháp luậtĐịa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 
timeline_post_file64e3539b81d82-1.png
KHỦNG HOẢNG TRUYỀN THÔNG - ẢNH HƯỞNG – BÀI HỌC XỬ LÝ  KHỦNG HOẢNG Khủng hoảng truyền thông có thể xảy ra với các thương hiệu bất kỳ lúc nào nhất là trong thời đại mạng xã hội đang bùng nổ. Việc kiểm soát khủng hoảng cho các thương hiệu cần có những chiến lược xử lý và phương pháp giải quyết nhanh chóng. Đặc biệt để lấy lại niềm tin của khách hàng đòi hỏi doanh nghiệp phải có động thái rõ ràng và tích cực. Bởi vậy, khủng hoảng truyền thông luôn là “bóng đen” đối với các doanh nghiệp. Vậy khủng khoảng truyền thông là gì? Nó được hình thành như thế nào ? Có ảnh hưởng ra sao ?Bài viết dưới đây là một nghiên cứu bao gồm các ví dụ cụ thể, file dowload tình huống tại cuối bài, phân tích và giải pháp chi tiết về Khủng hoảng truyền thôngKhủng hoảng truyền thông là gì?Khủng hoảng truyền thông là cụm từ tiếng Việt được dịch ra từ chữ crisis. Định nghĩa chung, khủng hoảng truyền thông là những sự kiện xảy ra ngoài tầm kiểm soát của công ty khi có thông tin bất lợi về công ty hay sản phẩm. Sự bất lợi này đe dọa đến việc tiêu thụ sản phẩm hoặc làm giảm uy tín của công ty.Theo định nghĩa giáo khoa, “khủng hoảng truyền thông là bất kỳ một sự kiện ngoài ý muốn nào mang mối đe dọa nghiêm trọng đến uy tín của công ty hoặc niềm tin của các bên liên quan. Sự kiện có thể là một hành động vi phạm lòng tin, một sự thay đổi trong môi trường cạnh tranh, cáo buộc bởi các nhân viên hoặc những người khác, một nghị định đột ngột của chính phủ, lỗ hổng trong sản phẩm, hoặc bất kỳ tác động tiêu cực nào khác” hay nói một cách đơn giản, “khủng hoảng là bất kỳ một sự kiện nào có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của công ty đối với công chúng của nó”.Ba yếu tố chung cho một cuộc khủng hoảng: Mối đe dọa đối với tổ chứcYếu tố bất ngờThời gian quyết định ngắnVenette  lập luận rằng “khủng hoảng là một quá trình biến đổi trong đó hệ thống cũ không còn có thể được duy trì”. Do đó, yếu tố thứ tư của khủng hoảng là sự cần thiết phải thay đổi. Nếu không cần thay đổi, sự kiện có thể được mô tả chính xác hơn là sự cố hoặc sự cố.Các loại khủng hoảng truyền thôngBất kỳ một sự việc nào cũng có mối quan hệ biện chứng giữa “nguyên nhân – kết quả”. Đúng vậy, các cuộc khủng hoảng truyền thông không tự nhiên sinh ra mà nó có thể xuất phát từ các xung đột chính, cơ bản như:Xung đột lợi ích: Một nhóm các cá nhân hoặc nhóm có mâu thuẫn với các tập đoàn về những lợi ích nhất định từ đó dẫn đến các hoạt động chống phá để mang lợi ích về phe mình. Các hoạt động chủ yếu của xung đột này là tẩy chay. Xung đột này, trên thị trường khốc liệt hiện nay thì thường xuyên xảy ra.Cạnh tranh không công bằng: Công ty hoặc tổ chức đối thủ có các động thái vượt ngoài khuôn khổ pháp luật nhằm chống phá, bôi nhọ, hạ nhục danh tiếng của công ty kia. Tuy các hoạt động này đã được giới hạn nhưng vẫn còn đó mà cụ thể là hành động bắt nạt trên mạng.“Một con sâu làm rầu nồi canh”: Một cá nhân đại diện trong công ty, tổ chức có hành vi phạm tội, gây rúng động trong cộng đồng, khiến cộng đồng mất niềm tin và quay lưng với tổ chức. Trường hợp này cũng rất hay xảy ra ví dụ như vụ việc của Agribank.Khủng hoảng liên đới: Đối tác của công ty mình bị vướng vào vòng lao lý, từ đấy có một số tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội nhắm vào làm bôi nhọ danh tiếng công ty khi đánh đồng công ty với những việc làm sai trái của đối tác.Khủng hoảng tự sinh: Các hoạt động truyền thông, sản phẩm hay dịch vụ vô tình có những lỗi hoặc phốt dẫn đến sự bất bình và lan truyền rộng rãi. Đây là lý do thường xuyên và phổ biến trong các doanh nghiệp. Ví dụ: vụ chai nước có ruồi của công ty Tân Hiệp Phát.Khủng hoảng chồng khủng hoảng: Là khi công ty, tổ chức xử lý truyền thông không khéo, không có thái độ thành khẩn sửa chữa lỗi lầm dẫn đến sự phẫn nộ sâu sắc hơn từ cộng đồng. Khủng hoảng này thường xảy ra khi công ty không có một chiến lược giải quyết khủng hoảng quy củ, cẩn thận.Và kết quả của những loại xung đột cộng thêm nhiều gia vị của truyền thông đã tạo nên những cuộc khủng hoảng truyền thông. Khủng hoảng truyền thông vừa là cơ hội, cũng vừa là thách thức đối với các doanh nghiệp. Căn cứ vào mức độ ảnh hưởng, tính chất của cuộc khủng hoảng, có thể chia thành các loại khủng hoảng truyền thông như sau:Khủng hoảng âm ỉLà những khủng hoảng hay vấn đề một nhóm người đã có với công ty, tổ chức nhưng những vấn đề này quá nhỏ hoặc nó chưa đủ sức lan truyền rộng ra cộng đồng. Nhưng càng về lâu về dài, những vấn đề lớn dần và phát sinh khủng hoảng rộng lớn. Khi khủng hoảng phát sinh, doanh nghiệp rất khó giải quyết vì sự chậm trễ trong thay đổi không mang lại giá trị tích cực đến khách hàng. Khi phát sinh các nguy cơ âm ỉ, doanh nghiệp nên có sự đánh giá suy xét từ đó chặn đứng các nguy cơ có thể có.Khủng hoảng bất chợtLà những khủng hoảng bất chợt xuất hiện mà không có cảnh báo hay dự đoán như một chai nước bị kém chất lượng hay nhân viên phạm tội, những khủng hoảng này lỗi không hoàn toàn do công ty và cách giải quyết nên là thành thật xin lỗi, giải quyết hậu quả bằng tất cả khả năng.Khủng hoảng đa kênhKhủng hoảng đa kênh (Omni-channel) chứa nhiều khả năng gây hại nhất vì nó thu hút sự chú ý của nhiều kênh truyền thông. Nếu một thương hiệu đang đối phó với một tình huống cực đoan, chẳng hạn như cáo buộc quấy rối nơi làm việc, thu hồi sản phẩm hoặc các hành vi không phù hợp tại công ty, thì nó có thể phải đón nhận phản hồi tiêu cực trên phương tiện truyền thông xã hội và trên các phương tiện truyền thông truyền thống.Chuẩn bị đối phó bằng cách có một kế hoạch quản lý khủng hoảng mạnh mẽ thường xuyên được áp dụng và cập nhật. Trong những tình huống như thế này, một phản ứng nhanh chóng và xác thực có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Đảm bảo rằng tất cả các tin nhắn được đăng không chỉ trên trang web của công ty mà còn trên bất kỳ kênh xã hội nào đang nhận được phản hồi tiêu cực. Và mặc dù tính nhất quán trong thông điệp của công ty là chìa khóa, từ ngữ nên được chau chuốt để thể hiện thái độ chân thành.Với các mức độ, phương thức khủng hoảng khác nhau như vậy, thì liệu khủng hoảng truyền thông  tất cả đều là xấu, hay nó chính là một bàn đạp thể hiện sự đẳng cấp, khốn khéo của con người và là cơ hội cho các doanh nghiệp chuyển mình, vươn lên?Ảnh hưởng của khủng hoảng truyền thôngNền kinh tế phát triển càng năng động, quyền con người được đề cao, sức mạnh truyền thông ngày càng lớn, tất cả đều có 2 mặt: tích cực và tiêu cực.  Khủng hoảng truyền thông là bất kì một chuyện xấu gì xảy đến với doanh nghiệp hoặc tổ chức được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội truyền thông, làm ảnh hưởng đến danh tiếng từ đó ảnh hưởng đến kết quả hoạt động, kinh doanh của các đối tượng bị khủng hoảng tác động đến.Khủng hoảng truyền thông thường kéo theo các cảm xúc tiêu cực không cần thiết mà hệ quả mang lại rất nặng nề:Làm lu mờ phán đoán chính xác.Tổn hại đến các đối tác của tổ chức bị khủng hoảng.Có tính lan truyền cao.Tính chính trực và danh tiếng của công ty cũng sẽ bị ảnh hưởng rõ nét phụ thuộc vào hành động của họ. Việc giải quyết kịp thời các khủng hoảng truyền thông là một bài toán khó của mọi ban ngành tổ chức. Khi gặp phải khủng hoảng, các cấp lãnh đạo, phòng ban nên có sự đối thoại nhanh chóng, rõ ràng để từ đó có thể giải quyết hiệu quả khủng hoảng, đặc biệt là khủng hoảng truyền thông xã hội. Các ngành nghề dễ bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng có thể kể đến thương mại điện tử, mạng xã hội, ngành thời trang,..Ví dụ, Những năm vừa qua, đã không ít các thương hiệu thiết sót trong việc xử lý khủng hoảng truyền thông. Như sự việc đáng tiếc của hãng Boeing để xảy ra hai vụ tai nạn nghiêm trọng đối với máy bay 737 Max 8 mới của mình, hãng phải chấp nhận mất doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phần đã giảm hơn 40% so với năm 2018. Hay trường hợp của Taco Bell xử trí khi nhân viên làm ảnh hưởng xấu đến thương hiệu trên Facebook…Khủng hoảng truyền thông là điều mà mọi doanh nghiệp đều không muốn xảy ra. Trong việc xử lý khủng hoảng, sẽ không có một quy trình chuẩn nào cả. Vì trong quá trình diễn ra khủng hoảng, sự việc biến đổi không ngừng. Nên cái doanh nghiệp cần chính là sự chuẩn bị. Và áp dụng linh hoạt các nguyên tắc xử lý khủng hoảng truyền thông. Sao cho phù hợp với từng tình huống, diễn biến tình hình bấy giờ.Tuy nhiên, cũng không thể nói hoàn toàn, khủng hoảng truyền thông đều có tác động xấu. Bởi lẽ, khủng hoảng cũng có thể là chất xúc tác có tác dụng kích thích tính năng động sáng tạo, huy động tối đa tiềm lực trí tuệ của con người, cộng đồng và xã hội. Chỉ cần, kịp thời đưa ra nhưng giải pháp, chiến lược phù hợp để xử lý thì tất cả có thể biến thành cơ hội hành động kêu gọi một cách thông minh, thì đương nhiên sẽ biến “nguy thành an” biến “ khó khăn thành cơ hội”. Điển hình như: KFC Xử lý khủng hoảng truyền thông tốt có thể giúp bạn biến bê bối thành một chiến lược độc đáo và thu về những phản hồi tích cực.Như vậy, thực tế đã chứng minh, có nhiều doanh nghiệp đã thật sự thất bại, điêu đứng trên bờ vực phá sản,…vì khủng khoảng truyền thông, nhưng cũng có nhiều doanh nghiệp trở mình trên đường đua một cách ngoại mục.Các giải pháp xử lý khủng hoảng truyền thông THƯỜNG THẤYNhanh chóng đánh giá vấn đề gây khủng hoảngĐiều đầu tiên khi có những dấu hiệu khủng hoảng truyền thông là lập tức chúng ta phải tiếp cận và đánh giá vấn đề trong thời gian ngắn nhất. Trong đó, đặt ra các câu hỏi là một cách hiệu quả để nhìn nhận vấn đề một cách trực quan nhất.Vấn đề này có ảnh hưởng đến uy tín và danh tiếng của tổ chức, doanh nghiệp? Nó có ảnh hưởng đến bộ máy cấp cao hay không? Mức độ nghiêm trọng của vấn đề truyền thông nằm mà doanh nghiệp bạn đang gặp phải nằm ở khoảng nào ?Phản hồi với các đối tác, khách hàngThực tế, tốc độ phản hồi khách thực sự rất quan trọng khi khủng hoảng truyền thông xảy ra. Sự im lặng và thụ động sẽ biến mọi tình huống trở nên tệ hại hơn và nhận được nhiều sự giận dữ hơn.Hãy luôn trong tư thế sẵn sàng nhận các phàn nàn từ phía các đối tác, khách hàng và phản hồi ngay lập tức. Nếu bạn chưa thể có câu trả lời ngay, hãy ước tính một khoảng thời gian về phía khách hàng để họ cảm nhận rằng chúng ta thực sự quan tâm đến vấn đề họ đang mắc phải.Có thái độ tích cực và trung thựcChúng ta không nên che giấu và không rõ ràng với truyền thông, mạng xã hội khi có khủng hoảng truyền thông xảy ra.Lên tiếng trên mạng xã hội, đưa ra thông cáo, lời xin lỗi trình bày rõ ràng vấn đề chúng ta đang mắc phải và đưa ra phương hướng giải quyết chính là phương pháp để trấn an khách hàng, đối tác đồng thời nhận được sự thông cảm của dư luận.Như CMO Will McInnes của Brandwatch từng nói: “Chiến dịch có thể sẽ sai. Các thông điệp được kiểm tra trong nhóm sẽ không hiệu quả.Nhân viên sẽ không hành động đúng. Nhưng người tiêu dùng sẽ chấp nhận lỗi lầm khi nhận được những phản hồi phù hợp.”Xây dựng quy trình bài bản đề phòng khủng hoảng truyền thôngNgười ta vẫn thường nói: “Phòng bệnh hơn chữa bệnh.” Cách tốt nhất để xử lý khủng hoảng truyền thông là tiêu diệt triệt để những lối mòn có thể dẫn đến khủng hoảng truyền thông trước khi nó xảy ra. Có những cách để ngăn chặn khủng hoảng truyền thông như:Xây dựng một đội ngũ thiết kế và quản lý web chuyên nghiệp để đăng tải và cập nhập thông tin kịp thờiKiểm soát chặt chẽ những thông tin phát tán trên mạng xã hội.Cẩn thận kiểm tra tất cả những sản phẩm truyền thông (viral videos, photos…) trước khi tạo chiến dịch truyền thông.Không nên quảng cáo quá xa vời thực tế, lố lăng về chất lượng doanh nghiệp.Có rất nhiều phương pháp xử lý khủng hoảng truyền thông, sự lựa chọn phương pháp giải quyết phù hợp là rất quan trọng nó quyết định đến sự thành bại.VÍ DỤ Khủng hoảng truyền thông của United Airlines: Bài học về quản lý khủng hoảng và giữ uy tín"Mở đầu: Trong lịch sử của ngành hàng không, khủng hoảng truyền thông của United Airlines vào năm 2017 là một ví dụ điển hình về cách một sự cố có thể gây tổn hại lớn đến hình ảnh của một công ty. Bài viết này sẽ phân tích nguyên nhân, quá trình và kết quả của sự cố này, cũng như bài học quan trọng về quản lý khủng hoảng truyền thông.Nguyên nhân: Sự cố bắt đầu khi một video ghi lại cảnh một hành khách bị kéo ra khỏi máy bay của United Airlines trở nên viral trên mạng xã hội. Hành khách này đã mua vé và ngồi xuống ghế của mình, nhưng sau đó đã bị yêu cầu rời khỏi máy bay do quá tải. Khi người đàn ông này từ chối, anh ta đã bị lực lượng an ninh kéo ra khỏi máy bay một cách bạo lực.Quá trình: Sau khi video này trở nên phổ biến trên mạng xã hội, United Airlines đã phải đối mặt với sự chỉ trích gay gắt từ cộng đồng trực tuyến và truyền thông. Ban đầu, CEO của United Airlines đã phát hành một tuyên bố bào chữa cho hành động của nhân viên an ninh và không xin lỗi trực tiếp đến hành khách bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, sau khi gặp phản ứng tiêu cực từ cộng đồng, CEO đã phát hành một tuyên bố xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ để sự cố tương tự xảy ra lại.Kết quả: United Airlines đã phải trả giá đắt cho khủng hoảng truyền thông này. Giá cổ phiếu của hãng đã giảm sút, và hãng đã mất đi sự tin tưởng của khách hàng. Tuy nhiên, sau khi xin lỗi và thực hiện các biện pháp cải thiện, hãng đã dần khôi phục lại uy tín của mình.Bài học: Khủng hoảng truyền thông này cho thấy sự quan trọng của việc xử lý tình huống một cách nhân văn và tôn trọng quyền lợi của khách hàng. Ngoài ra, việc phản hồi nhanh chóng và chân thành cũng rất quan trọng trong việc giảm thiểu thiệt hại cho hình ảnh của doanh nghiệp. Cuối cùng, việc xây dựng một kế hoạch truyền thông khẩn cấp và đào tạo nhân viên về cách xử lý khủng hoảng truyền thông cũng rất quan trọng.Kỹ năng quan trọng trong việc xử lý khủng hoảng truyền thông: Bí quyết giữ vững uy tín doanh nghiệp - GIẢI PHÁP TƯ VẤN THỰC TẾ chỉ có tại TTPL.VNKhủng hoảng truyền thông có thể xảy ra bất ngờ và gây ra những thiệt hại lớn đối với hình ảnh và uy tín của doanh nghiệp. Để đối phó hiệu quả với những tình huống khó khăn này, doanh nghiệp cần có các chiến lược xử lý khủng hoảng truyền thông hiệu quả. Dưới đây là bốn chiến lược quan trọng mà mọi doanh nghiệp nên áp dụng.Xây dựng chiến lược CHI TIẾT xử lý khủng hoảng: Để đối phó với khủng hoảng truyền thông, doanh nghiệp cần có một chiến lược xử lý khủng hoảng rõ ràng. Việc này cần sự giúp sức của nhiều hệ thống, xây dựng chi tiết chiến lược là không thể thiếu.Điều này bao gồm việc xác định trước các bước cần thực hiện, lựa chọn kênh truyền thông và xác định thông điệp cần truyền đạt.Xây dựng kế hoạch seeding mạng xã hội: Seeding là việc sử dụng các tài khoản mạng xã hội để truyền đạt thông điệp của doanh nghiệp đến cộng đồng trực tuyến. Doanh nghiệp cần xây dựng một kế hoạch seeding hiệu quả để đảm bảo thông điệp của mình được truyền đạt đến đối tượng mục tiêu một cách hiệu quả.Xây dựng hệ thống báo chí và trang mạng cùng ngành: Doanh nghiệp cần xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với báo chí và trang mạng cùng ngành. Điều này giúp doanh nghiệp có thể truyền đạt thông điệp của mình đến cộng đồng một cách nhanh chóng và hiệu quả.Xây dựng một kế hoạch truyền thông khẩn cấp: Một kế hoạch truyền thông khẩn cấp giúp doanh nghiệp xác định trước các bước cần thực hiện khi xảy ra khủng hoảng. Kế hoạch này nên bao gồm việc xác định người phát ngôn, lựa chọn kênh truyền thông, và xác định thông điệp cần truyền đạt. Điều này giúp doanh nghiệp phản hồi nhanh chóng và kiểm soát tình hình.Tạo ra một đội ngũ quản lý khủng hoảng truyền thông: Đội ngũ này nên bao gồm các chuyên gia truyền thông, quan hệ công chúng và quản lý khủng hoảng. Họ sẽ chịu trách nhiệm giám sát tình hình, đưa ra quyết định và thực hiện các chiến lược xử lý khủng hoảng truyền thông.Sử dụng các kênh truyền thông khác nhau để truyền đạt thông điệp của bạn: Trong thời đại số hóa, việc sử dụng đa kênh truyền thông là cần thiết. Doanh nghiệp nên sử dụng cả truyền thông truyền thống và truyền thông số để truyền đạt thông điệp của mình. Điều này giúp doanh nghiệp tiếp cận được nhiều đối tượng khác nhau và truyền đạt thông điệp một cách hiệu quả.Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến lược xử lý khủng hoảng truyền thông: Sau khi áp dụng các chiến lược, doanh nghiệp nên theo dõi và đánh giá hiệu quả của chúng. Điều này giúp doanh nghiệp biết được những gì đã làm đúng và những gì cần cải thiện trong tương lai.Kết luận: Khủng hoảng truyền thông là một thách thức lớn đối với mọi doanh nghiệp. Tuy nhiên, với các chiến lược xử lý khủng hoảng truyền thông hiệu quả, doanh nghiệp có thể giữ vững uy tín và tiếp tục phát triển mạnh mẽ.CẦN HƯỚNG DẪN CHI TIẾT XỬ LÝ, HÃY ẤN VÀO BÌNH LUẬN BÀI VIẾT NHÉTài liệu về khủng hoảng truyền thôngDưới đây là một số tài liệu cần biết về khủng hỏang truyền thông của các thương hiệu lớn và phương thức xử lý, bài học rút ra rất hữu ích: Ngày thứ 2 đen tối và cơn ác mộng của người làm truyền thông: Tải về05 ví dụ về khủng hoảng truyền thông và bài học rút ra: Tải về10 bài học điển hình về xử lý khủng hoảng truyền thông: Tải vềCơ chế lan truyền của khủng hoảng truyền thông: Tải vềDomino-s Pizza- Dội nước dập tắt khủng hoảng truyền thông, thay vì im lặng chờ chết: Tải vềKhi nhân viên làm xấu hình ảnh thương hiệu trên facebook đừng xử trí như Taco Bell: Tải vềNestle và Bài học xử lý khủng hoảng trên mạng xã hội: Tải vềSocial Listening- khủng hoảng truyền thông của Agribank ảnh hưởng như thế nào ? Tải vềSocial Listening- Vì đâu BaBy Care gặp phải khủng hoảng truyền thông: Tải về Tổng hợp các cuộc khủng hoảng truyền thông:Trên đây là các thông tin tư vấn của Legalzone về phương án quản lý doanh nghiệp hiệu quả. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và sử dụng dịch vụ.
timeline_post_file61dd529d379fb-Thiết-kế-không-tên--18-.png.webp
Nguồn vốn xã hội hóa là gì? Đặc điểm của nguồn vốn xã hội hóa như thế nào? Cùng Legalzone tìm hiểu qua bài viết dưới đây. Khái nhiệm nguồn vốn xã hội hóaNguồn vốn xã hội hóa là gì?Nguồn vốn xã hội hóa được hiểu là những qui định phi chính thức, những chuẩn mực và các mối quan hệ lâu dài giúp thúc đẩy các hành động tập thể và cho phép mọi người thực hiện các hoạt động hợp tác kinh doanh cùng có lợi.Đặc điểm nguồn vốn xã hội hóaĐây là một loại hình vốn vậy nên có các đặc tính như:Tính sinh lợiThuộc tính sinh lợi cho biết vốn xã hội phải có khả năng sinh ra một nguồn lợi nào đó cả về mặt vật chất và tinh thần.Tính có thể hao mònTính hao mòn là thuộc tính hệ quả của tính sinh lợi, một điểm khác biệt quan trọng của vốn xã hội với các loại vốn khác là ngày càng sử dụng càng tăng.Cũng chính vì vậy mà vốn xã hội có thể bị suy giảm và triệt tiêu nếu không được sử dụng có thể bi phá hoại một cách vô tình hay cố ý khi vi phạm qui luật tồn tại và phát triển của loại hình vốn này.Tính sở hữuLà loại hình vốn nên vốn xã hội cũng sẽ thuộc sở hữu của một cộng đồng xã hội nào đó. Là một loại hình vốn nên nó có thể được đo lường, tích lũy và chuyển giao.Tính có thể đo lường tích lũy, chuyển giao.Một đặc điểm khác nữa của vốn xã hội là nó được làm tăng lên trong quá trình chuyển giao.Vốn xã hội có tính hai mặt:Nó có thể hướng đến sự phát triểnThiên về tính bảo tồn, kìm hãm sự phát triển.Vốn xã hội phải thuộc về một cộng đồng nhất định. Và là sự chia sẻ những giá trị chung, những qui tắc và ràng buộc chung của cộng đồng đó.Vai trò của vốn xã hội đối với tăng trưởng kinh tếNguồn vốn xã hội hoánguon von xa hoiNhững tác động của vốn xã hội đến tăng trưởng kinh tế cũng được xem xét từ nhiều khía cạnh.Vốn xã hội có thể tác động tới tăng trưởng kinh tế thông qua nhiều kênh trực tiếp và gián tiếp khác nhau.– Kênh 1: vốn xã hội có thể thay thế các thể chế chính thức một cách hiệu quả.Vốn xã hội cho dù đó là vốn xã hội co cụm vào nhau hay vốn xã hội vươn ra ngoài bao hành sự tin tưởng lẫn nhau và các chuẩn mực phi chính thức có thể thay thế cho các thể chế chính thức để điều chỉnh các giao dịch kinh tế và do vậy giảm thiểu các chi phí -Kênh 2: vốn xã hội tạo ra sự gắn kết chặt chẽ giữa mọi người thúc đẩy sự lưu chuyển, lan tỏa của các nguồn lực, thông tin, các ý tưởng và công nghệ.– Kênh 3: vốn xã hội tạo điều kiện cho sự phát triển của các hoạt động đổi mới, sáng tạo.– Kênh 4: vốn xã hội có tác động tích cực làm gia tăng vốn con người.Tuy nhiên, không phải vốn xã hội luôn có vai trò tích cực đối với tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh những lợi ích mà vốn xã hội đem lại, sự tồn tại của vốn xã hội luôn kèm theo những chi phí mà các cá nhân và xã hội phải chi trả.Không phải trong mọi trường hợp vốn xã hội luôn ưu việt hơn các thể chế chính thức. Khi mà tiến bộ công nghệ có thể giúp giảm chi phí thiết lập, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thể chế chính thức.Sự phát triển kinh tế thường đi song song với sự cải thiện đời sống về mặt vật chất. Nhưng một vùng đất nào đó rất giàu có về vật chất thuần túy mà thiếu vắng vốn xã hội. Các nhà nghiên cứu về nguồn vốn xã hội trong tương quan kinh tế đều đồng ý với nhau rằng:Một nền kinh tế lành mạnh trong một đất nước có kỷ cương và văn hiến không thể nào thiếu vắng nguồn vốn xã hội. Kẻ thù dai dẳng nhất của quá trình tích lũy, phát triển nguồn vốn xã hội là tham nhũng. Bởi vậy, vốn xã hội và tham nhũng có mối quan hệ nghịch chiều với nhau. Nạn tham nhũng càng bành trướng, vốn xã hội càng co lại. Khi tham nhũng trở thành “đạo hành xử” hàng ngày thì cũng là lúc vốn xã hội đang trên đà phá sản.Nếu chỉ có ánh sáng mới có khả năng quét sạch hay đuổi dần bóng tối. Tương tự như thế, vốn xã hội được tích lũy càng cao, nạn tham nhũng càng có hy vọng bị đẩy lùi dần vào quá khứ.Giống và khác giữa XHH và PPPMột số điểm tương đồng Chủ trương thu hútXuất phát từ việc nguồn vốn nhà nước hạn hẹp, không bảo đảm các công trình, dịch vụ cơ bản.Về lĩnh vực:XHH bắt nguồn từ lĩnh vực y tế. Đến nay đã điều chỉnh cả lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, thể dục thể thao, văn hoá, môi trường.Một số mô hình PPP xuất phát từ lĩnh vực kết cấu hạ tầng như nhà máy điện, cấp nước. Đến nay đã bao gồm lĩnh vực như y tế, giáo dục, thể thao, văn hoá… theo thông lệ quốc tế.Về chủ thểBên cạnh các cơ sở ngoài công lập, chủ trương XHH còn điều chỉnh mối quan hệ giữa cơ sở sự nghiệp công lập với đối tác liên doanh, liên kết.Hình thức đầu tư PPP cũng có chủ thể là khu vực công và khu vực tư, thực hiện hợp đồng đối tác trong thời gian dài.       Sự tương đồng giữa 2 hình thức dẫn đến sự lúng túng khi lựa chọn giữa đầu tư XHH và đầu tư PPP.Một số điểm khác biệtnguồn vốn đầu tư công chưa xử lý quan ngại về rủi ro có thể xảy ra trong triển khai dự án. Đầu tư PPP có cơ sở là hợp đồng, xác định rõ cơ chế xử lý và giảm thiểu rủi ro. Nhưng thiếu nguồn lực nhà nước tham gia nên chưa hấp dẫn nhà đầu tư.Về mức độ cam kết, chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước và nhà đầu tư:Chính sách XHH chỉ đề cập về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư. Không quy định một cách chính thức về việc chia sẻ trách nhiệm với nhà đầu tư.PPP yêu cầu sự cam kết của Nhà nước ở mức độ cao hơn. Ngoài các ưu đãi, hỗ trợ, cơ chế bảo đảm đầu tư cũng được quy định trong hợp đồng để giảm thiểu rủi ro trong quá trình đầu tư.Về minh bạch hoá:Hoạt động liên doanh liên kết, các dự án, đề án liên doanh, liên kết được minh bạch hoá theo quy chế nội bộ, chưa thực sự hướng tới sự giám sát rộng rãi và độc lập.Điều này xuất phát từ thực trạng chung là thiếu cơ chế khuyến khích sự tham gia giám sát, đánh giá của các đơn vị độc lập, người sử dụng dịch vụ.Dự án PPP được công khai hoá, minh bạch hoá từ danh mục dự án đến các bước lựa chọn nhà đầu tư tại Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và trang web của các bộ, địa phương.Về quy trình lựa chọn nhà đầu tư, đối tác tư nhân, giữa hai hình thức cũng có những khác biệt nhất định. Trên đây là một số thông tin giải đáp thắc mắc nguồn vốn xã hội hóa là gì. Hãy liên hệ với chúng tôi khi bạn cần hỗ trợ. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 0888889366. Hoặc fanpage Công ty Luật Legalzone.
timeline_post_file628227d64c4c8-Mg5.jpg.webp
Sự mất giáSự mất giá (DEVALUATION) là gì?Sự mất giá (DEVALUATION) là điều chỉnh giảm giá được cơ quan tiền tệ thực hiện đối với tỷ giá hối đoái chính thức của đồng tiền của quốc gia; so với đồng tiền mạnh; như đồng đôla Mỹ hoặc chuẩn tiền tệ được thiết lập như vàng. Sự mất giá xảy ra khi chính phủ tăng lượng nội tệ sẵn sàng trao đổi theo các đồng tiền khác theo tỷ giá hối đoái hiện thời. Đối chiếu với DEPRECIATION.Phá giá tiền tệ (Currency Devaluation)Phá giá tiền tệ trong tiếng Anh là Currency Devaluation. Phá giá tiền tệ là biện pháp chủ động làm giảm giá trị đồng nội tệ so với ngoại tệ; nghĩa là làm cho tỉ giá hối đoái danh nghĩa tăng lên.Ban đầu; giá trị đồng tiền của hầu hết các quốc gia được gắn với vàng (tiêu chuẩn vàng); nhưng trong nửa sau của thế kỷ 20; mọi thứ thay đổi dưới tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô khác nhau. Bây giờ tỷ giá hối đoái của các loại tiền tệ quốc gia đang ngày càng gắn liền với đồng đô la Mỹ hoặc đồng euro; mà nhiều quốc gia dự trữ. Sự phá giá của đồng tiền nhà nước so với tỷ giá hối đoái trong dự trữ; nghĩa là các loại tiền tệ nhất; được gọi là mất giá.Chính phủ đang áp dụng các kỹ thuật phá giá để bằng cách nào đó ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế. Ví dụ; điều này ảnh hưởng trực tiếp đến giá dầu. Hoặc; nếu sự phá giá đi kèm với sự hỗ trợ của nhà nước cho các nhà sản xuất trong nước; thì sự tăng trưởng trong mua hàng hóa trong nước là không thể tránh khỏi.Điều quan trọng cần lưu ý là mất giá không có nghĩa là một cuộc khủng hoảng. Quá trình này thường được thực hiện bởi các quốc gia khác nhau để điều chỉnh hướng kinh tế hiện tại.Mục đích- Kích thích hoạt động xuất khẩu cùng các hoạt động kinh tế; dịch vụ đối ngoại khác có thu ngoại tệ; đồng thời hạn chế nhập khẩu và các hoạt động đối ngoại khác phải chi ngoại tệ; kết quả là sẽ góp phần cải thiện cán cân thanh toán quốc tế; từ đò làm cho tỉ giá hối đoái danh nghĩa tăng lên.- Khuyến khích nhập khẩu vốn; kích thích các dòng ngoại tệ kiều hối; đồng thời hạn chế các dòng vốn chạy ra nước ngoài (xuất khẩu vốn) nhằm mục đích tăng cung ngoại tệ làm cho tỉ giá hối đoái danh nghĩa tăng lên.Tác động của chính sách phá giá tiền tệSự mất giáTác động của chính sách phá giá tiền tệ có thể theo hai hướng sau:Thứ nhất; vì muốn phá giá tiền tệ; ngân hàng trung ương phải bỏ nội tệ ra mua ngoại tệ. Thực chất thì đây chính là phát hành thêm tiền vào nền kinh tế; tức là làm tăng lượng tiền mạnh. Cung tiền được tăng theo cấp số nhân.Thứ hai; khi phá giá tiền tệ; nếu các yếu tố khác không đổi thì sức cạnh tranh của hàng trong nước tăng lên. Xuất khẩu tăng trong khi đó nhập khẩu giảm; do đó xuất khẩu ròng tăng; dẫn đến tăng tổng cầu; có sự dịch chuyển trên đường IS*; tăng sản lượng; thu nhập và công ăn việc làm.Tóm lại; trên mô hình IS* - LM*; phá giá tiền tệ làm lượng cung tiền tăng nên đường LM* dịch chuyển sang phải. Do xuất khẩu ròng tăng làm gia tăng tổng cầu nên đường IS* dịch chuyển sang phải. Kết quả là sản lượng cân bằng mới tăng.Xem thêm: Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nướcLiên hệ thực tiễnPhá giá nội tệ làm thay đổi tỉ giá hối đoái; có tác động thúc đẩy xuất khẩu tất cả các mặt hàng trên tất cả các thị trường; bởi vì nhà xuất khẩu có thể hạ giá bán trên thị trường quốc tế mà vẫn đảm bảo mức lợi nhuận bằng nội tệ.Tuy nhiên; biện pháp này không thể sử dụng được thường xuyên và phải nghiên cứu kĩ trước khi áp dụng; vì nó sẽ tác động đến nhiều vấn đề khác của đời sống kinh tế xã hội.Các Chính phủ chỉ sử dụng biện pháp này khi cần cân đối lại tỉ giá hối đoái trong mối quan hệ với cán cân thương mại và cán cân thanh toán quốc tế.Sự khác biệt từ lạm phátSự mất giáMặc dù thực tế là lạm phát và phá giá thường được đánh đồng và thực tế là chúng có mối liên hệ với nhau là khác nhau.Trong thời gian phá giá; đồng tiền quốc gia mất giá liên quan đến ngoại tệ. Với lạm phát; sức mua của tiền tệ trong nước giảm.Đó là; trong khi phá giá; người ta có thể quan sát thấy sự gia tăng của tỷ giá hối đoái tại các điểm trao đổi; và với lạm phát; sự tăng giá của hàng hóa trong các cửa hàng.Ngoài ra còn có một vòng xoáy phá giá-lạm phát. Đây là một quá trình là một trong những hậu quả của mất giá. Nó xảy ra; ví dụ; nếu ở một quốc gia phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu; giá của nó tăng mạnh. Chính phủ đang cố gắng kiềm chế những thay đổi trong nền kinh tế thông qua phá giá; nhưng có một cuộc khủng hoảng gây ra lạm phát và phá giá mới - tiếp theo.Các loại phá giáPhá giá thường được chia thành nhiều loại chính:Chính thứcNó đi kèm với sự công nhận chính thức của ngân hàng trung ương của đất nước về sự mất giá của đồng tiền quốc gia. Quá trình đột ngột; tỷ giá mới đang được thiết lập tại các điểm trao đổi.ẨnKhấu hao tiền mặt không lưu hành trong một thời gian dài. Quá trình này thường vô hình với công chúng. Không có tuyên bố chính thức được thực hiện. Quá trình này có thể gây ra lạm phát; nhưng nó cũng cho phép các nhà sản xuất hàng hóa trong nước điều chỉnh theo sự thay đổi của giá và bắt đầu cạnh tranh với các nhà sản xuất nước ngoài.Xem thêm: ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM CỦA TỔ CHỨC TÀI CHÍNH QUỐC TẾKiểm soátNgân hàng trung ương thực hiện các biện pháp để hạn chế sự mất giá của đồng tiền quốc gia trong một khoảng thời gian giới hạn.Không kiểm soátLà loại phá giá phổ biến nhất. Sự mất giá của đồng tiền quốc gia không bị hạn chế bởi bất cứ điều gì và các biện pháp để giảm thiểu thiệt hại từ việc này không có hiệu lực.Nguyên nhân và hậu quảSự mất giáCó nhiều lý do cho sự phá giá. Có nhiều yếu tố kinh tế vĩ mô là nguồn ảnh hưởng chính trong giai đoạn đầu của quá trình mất giá của đồng tiền quốc gia; do đó việc phân loại các lý do là tương đối có điều kiện. Tuy nhiên; có một số lý do không thể bỏ qua:Thâm hụt thanh toán - thiếu tiền từ nhà nước để trả nợ nước ngoài.Lạm phát cao - nhà nước không có khả năng đối phó với giá cả tăng cao đối với hàng hóa trong nước.Sự kích thích có chủ ý của nhà nước đối với lĩnh vực xuất khẩu của đất nước.Giá thấp hơn cho các tài sản tự nhiên là hàng nhập khẩu; chẳng hạn như dầu.Thiếu dự trữ ngoại hối.Sự cần thiết phải tăng cạnh tranh của đồng tiền quốc gia liên quan đến nhập khẩu.Tình hình không ổn định trong nước và do đó; dòng vốn chảy ra từ đó.Thay đổi chính sách đối ngoại; bao gồm cả các biện pháp trừng phạt từ các quốc gia khác.Sự tham gia tích cực của ngoại tệ vào nền kinh tế của đất nước.Giảm cho vay đối với người dân và mức lương thấp hơn.Mất niềm tin vào chính phủ và tiền tệ quốc gia trong dân chúng.Các yếu tố bên ngoài có tính chất phi kinh tế: chiến tranh; thảm họa nhân tạo; thiên tai.Mong muốn của nhà nước để tăng cường thị trường cho hàng hóa trong nước; bằng cách tăng cường sự hỗ trợ của các nhà sản xuất trong nước.Sự phá giá không nhất thiết là hậu quả của cuộc khủng hoảng; hậu quả của việc thực hiện nó có thể rất khác nhau. Có cả ưu và nhược điểm từ phá giáƯu điểm:Khi giá trị của ngoại tệ tăng lên; doanh thu xuất khẩu cũng tăng. Đi kèm với đó là việc truyền ngoại tệ mới vào nước này.Dự trữ vàng không được chi tiêu; nhưng tích lũy. Với sự mất giá; nhà nước không cần phải chi thêm tiền để ổn định tiền tệ quốc gia.Do giá hàng nhập khẩu tăng không thể tránh khỏi; nhu cầu đối với hàng hóa trong nước tăng lên.Sản xuất riêng đang phát triển.Cán cân thanh toán của đất nước đang được cải thiện.Nhược điểm:Mất lãi suất trong nước từ các nhà đầu tư nước ngoài.Sự tăng trưởng của tỷ giá hối đoái do nhu cầu gia tăng từ dân số.Tăng chi phí cho việc mua nguyên liệu và hàng hóa ngoài nước.Do vòng xoáy lạm phát phá giá; sức mua của người dân và mức sống của họ đang giảm và lạm phát đang gia tăng.Giảm lợi ích xã hội.Niềm tin của người dân đối với đồng tiền quốc gia đang giảm.Gia tăng vốn ra nước ngoài.Sự suy yếu mạnh mẽ của các ngân hàng và dịch vụ tài chính.Giảm nhập khẩu.Không chỉ lợi ích ngân sách của đất nước từ chính quá trình phá giá. Các công ty nông nghiệp; công ty du lịch; công ty xuất khẩu - họ cũng thu lợi từ sự phá giá. Và; tất nhiên; tất cả các công dân của đất nước giữ tiền tiết kiệm bằng ngoại tệ; những người đã chọn đúng thời điểm và trao đổi tiền của họ để kiếm được một khoản lợi nhuận kha khá.Vai trò của phá giá tiền tệ- Chính phủ sử dụng các biện pháp phá giá tiền tệ để nâng cao năng lực cạnh tranh hàng hóa trên thị trường một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn so với việc thực hiện cơ chế để nền kinh tế tự điều chỉnh theo hướng suy thoái (vì khả năng cạnh tranh kém nên cán cân xuất khẩu ròng đi xuống dẫn đến tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu giảm).Bên cạnh đó; mức lạm phát xuống thấp; kéo dài cho đến khi năng lực cạnh tranh trên thị trường nội địa và xuất khẩu tăng lên. Chính phủ các nước thường sử dụng biện pháp phá giá tiền tệ để tạo nên một cú sốc mạnh và kéo dài đối để cân bằng cán cân thương mại.- Phá giá tiền tệ kích thích hoạt động xuất khẩu cùng các hoạt động kinh tế phát triển; các dịch vụ đối ngoại liên quan khác thu về ngoại tệ; đồng thời hạn chế việc nhập khẩu và các hoạt động đối ngoại khác của trong cơ cấu kinh tế cũng phải chi ngoại tệ; kết quả là sẽ góp phần cải thiện cán cân thanh toán hàng hóa quốc tế; góp phần làm cho tỉ giá hối đoái (các dòng tiền ngoại tệ) danh nghĩa tăng giá trị lên.- Khuyến khích việc nhập khẩu vốn; kích thích các dòng ngoại tệ kiều hối vào Việt Nam; đồng thời hạn chế các vốn đổ ra nước ngoài (xuất khẩu vốn) nhằm mục đích chính là tăng cung ngoại tệ làm cho tỉ giá hối đoái danh nghĩa lại tăng.- Trong trường hợp nhu cầu về nội tệ giảm thì chính phủ sẽ phải dùng đến biện pháp dự trữ để mua nội tệ vào nhằm duy trì tỷ giá hối đoái và đến khi cạn kiệt nguồn dự trữ ngoại tệ thì không còn cách nào khác; chính phủ phải phá giá tiền tệ (giảm giá trị đồng nội tệ).Nếu muốn phá giá tiền tệ; ngân hàng Nhà nước buộc phải bỏ đồng nội tệ ra mua ngoại tệ. Thực chất thì đây chính là phát hành thêm các dòng tiền vào nền kinh tế; tăng lượng tiền mạnh hơn. Cung tiền theo đó được tăng theo cấp số nhân.Trên đây là một số thông tin Legalzone muốn chia sẻ tới bạn đọc về Tìm hiểu về Sự mất giá (Devaluation)Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết và để được hướng dẫn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được kịp thời tư vấn.Xin cảm ơn!
timeline_post_file64d269eaa4551-timeline_post_file64c8888a5a70d-13.png.webp
Luật Sư Chất Lượng Cao: Dịch Vụ Pháp Luật Tận TâmSứ mệnh trách nhiệm"Luật Sư Chất Lượng Cao: Dịch Vụ Pháp Luật Tận Tâm" không chỉ là một khẩu hiệu, mà là cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp dịch vụ pháp luật hàng đầu. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa chất lượng, chuyên nghiệp và lòng nhiệt huyết, nhằm đáp ứng mọi nhu cầu pháp lý của bạn.Định Nghĩa: Chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp luật thông qua đội ngũ luật sư chất lượng cao, được đào tạo chuyên sâu và có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực pháp luật khác nhau. Sự tận tâm của chúng tôi thể hiện qua việc lắng nghe, hiểu rõ và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho từng trường hợp cụ thể.Rõ ràng, Rắc rối pháp lý không ai mong muốn. Nhưng vì mục tiêu đảm bảo quyền lợi không thể không dùng. Ls ThànhLợi ích Cho Người Dùng:Chuyên Nghiệp và Đáng Tin Cậy: Chúng tôi đảm bảo rằng mỗi vấn đề pháp lý của bạn sẽ được xử lý bởi những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực.Tư Vấn Tận Tâm: Chúng tôi không chỉ giải quyết vấn đề, mà còn giúp bạn hiểu rõ hơn về quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong pháp luật.Giải Pháp Toàn Diện: Dù là vấn đề cá nhân hay doanh nghiệp, chúng tôi đều cung cấp giải pháp phù hợp, giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí.Bảo Vệ Quyền Lợi: Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền lợi của bạn một cách hiệu quả và chuyên nghiệp, đảm bảo công lý được thực thi.Chọn "Luật Sư Chất Lượng Cao: Dịch Vụ Pháp Luật Tận Tâm" là chọn sự an tâm và tin cậy trong mọi tình huống pháp lý. Hãy liên hệ với chúng tôi để cảm nhận sự khác biệt mà chúng tôi mang lại.Phân loại dịch vụDịch vụ pháp luật ngày càng đa dạng và linh hoạt để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của xã hội. Dưới đây là sự phân loại của hai dịch vụ pháp luật chính: Tư vấn luật online và Tìm luật sư thực hiện vụ việc.Tư Vấn pháp luật Online:Tư vấn online là dịch vụ pháp luật được cung cấp qua các kênh trực tuyến như email, chat, video call, vv.a. Lợi ích:Tiện lợi: Khách hàng có thể nhận tư vấn mọi lúc, mọi nơi.Nhanh chóng: Thời gian phản hồi nhanh, giúp giải quyết vấn đề kịp thời.Chi phí thấp: Không cần di chuyển, tiết kiệm chi phí.b. Ứng dụng:Tư vấn vấn đề pháp lý cơ bản.Hỗ trợ giải đáp thắc mắc nhanh chóng.Hướng dẫn thủ tục pháp lý.Tư Vấn Pháp Luật Theo Giờ Chất Lượng Cao Bởi Luật Sư:a. Mô tả: Dịch vụ này cung cấp tư vấn chuyên sâu từ luật sư giàu kinh nghiệm, thường được tính phí theo giờ.b. Lợi ích:Chuyên nghiệp và chính xác.Tùy chỉnh theo nhu cầu cụ thể của khách hàng.Bảo mật và riêng tư.Nên sử dụng khi:Bạn đang đối diện với một vấn đề pháp lý phức tạp cần sự chuyên nghiệp và chính xác.Bạn cần tư vấn riêng tư và bảo mật.Bạn sẵn lòng chi trả chi phí để nhận được dịch vụ chất lượng cao.Giải quyết các vấn đề như cần soạn thảo hồ sơ, thư tư vấn chính xác về vụ việc, hướng dẫn pháp luật có bảo đảm.Chi tiết dịch vụ tại: Tư vấn Luật Theo giờTư Vấn Pháp Luật Qua Tổng Đài:a. Mô tả: Khách hàng có thể gọi đến tổng đài để được tư vấn pháp luật từ các chuyên viên tổng đàib. Lợi ích:Dễ dàng truy cập qua điện thoại.Phản hồi nhanh chóng.Phù hợp cho các vấn đề pháp lý cơ bản và khẩn cấp.Nên sử dụng khi:Bạn cần tư vấn nhanh chóng và khẩn cấp.Vấn đề pháp lý của bạn là cơ bản và không đòi hỏi sự chuyên sâu.Bạn muốn tiếp cận dịch vụ tư vấn một cách thuận tiện qua điện thoại. Báo Giá Dịch Vụ Tư Vấn Pháp Luật Qua Tổng Đài từ LegalZoneLegalZone cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và nhận được sự hỗ trợ pháp lý nhanh chóng và chuyên nghiệp. Đặc biệt: Khách hàng được trả tiền sau khi nhận tư vấnKhách hàng được trả tiền theo đánh giá của khách hàng ( có thể thấp hơn giá niêm yết)Chất lượng dịch vụ của chúng tôi là số 1Dưới đây là bảng báo giá chi tiết:Gói Cơ Bản:Tư vấn thông qua tổng đài trong vòng 15 phút: 200.000 VNDHỗ trợ giải đáp các vấn đề pháp lý cơ bảnGói Nâng Cao:Tư vấn thông qua tổng đài trong vòng 30 phút: 350.000 VNDHỗ trợ giải đáp các vấn đề pháp lý phức tạpCung cấp tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu cần)Gói Chuyên Sâu:Tư vấn thông qua tổng đài trong vòng 60 phút: 600.000 VNDHỗ trợ giải đáp các vấn đề pháp lý chuyên sâu và cụ thểCung cấp tài liệu hướng dẫn và báo cáo chi tiếtGói Tư Vấn Thường Xuyên:Tư vấn không giới hạn thông qua tổng đài trong 1 tháng: 2.500.000 VND/thángHỗ trợ giải đáp mọi vấn đề pháp lý trong suốt thángLưu ý:Các giá trên chưa bao gồm thuế VAT.Các cuộc tư vấn vượt quá thời gian gói dịch vụ sẽ được tính phí theo từng phút thêm.Dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài của LegalZone mang đến sự tiện lợi và linh hoạt, giúp bạn giải quyết mọi vấn đề pháp lý một cách nhanh chóng và chính xác.Lưu ý: Nhận khuyến mãi ở cuối bài viếtTư Vấn Miễn Phí Trên Group Facebook:a. Mô tả: Các nhóm trên Facebook thường cung cấp tư vấn pháp luật miễn phí, thường do cộng đồng và một số luật sư tình nguyện tham gia.b. Lợi ích:Miễn phí và dễ dàng truy cập.Khuyến khích sự tham gia và hỗ trợ từ cộng đồng.Phù hợp cho những người cần tìm hiểu thông tin cơ bản và không yêu cầu bảo mật cao.Xem thêm Group facebook tư vấn luật miễn phíMỗi hình thức tư vấn trên đều có những đặc điểm và lợi ích riêng, phù hợp với các nhu cầu và tình huống khác nhau của khách hàng. Việc lựa chọn dịch vụ phù hợp sẽ giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời đảm bảo rằng họ nhận được sự hỗ trợ pháp lý chất lượng và hiệu quả.Tìm Luật Sư Thực Hiện Vụ Việc:Dịch vụ này giúp khách hàng tìm kiếm và liên kết với luật sư chuyên nghiệp để thực hiện vụ việc cụ thể.a. Lợi ích:Chuyên nghiệp: Truy cập đến đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm và chuyên môn cao.Tùy chỉnh: Tìm luật sư phù hợp với yêu cầu và ngân sách cụ thể của khách hàng.An toàn: Đảm bảo quyền lợi và bảo mật thông tin của khách hàng.Bảo đảm: Luật sư có chứng chỉ hành nghề, được công bố trên danh sách đoàn luật sư Việt Namb. Ứng dụng:Đại diện tại tòa trong các vụ kiện.Thực hiện các thủ tục pháp lý phức tạp.Tư vấn và hỗ trợ trong các vấn đề pháp lý chuyên sâu.Hỗ trợ từ A-Z các vụ kiện pháp lýTìm Luật Sư Tố Tụng Tại Tòa:Định nghĩa: Tìm Luật Sư Tố Tụng Tại Tòa là dịch vụ kết nối khách hàng với luật sư chuyên nghiệp để đại diện và bảo vệ quyền lợi của họ trong các phiên tòa hình sự hoặc dân sự. Dịch vụ này bao gồm việc tìm kiếm, lựa chọn, và hợp tác với luật sư có kinh nghiệm và chuyên môn trong việc tố tụng tại tòa.Lợi ích:Chuyên Nghiệp và Chính Xác: Luật sư tố tụng có kinh nghiệm và hiểu biết về quy trình tố tụng, giúp đảm bảo rằng quyền lợi của bạn được bảo vệ một cách chính xác và hiệu quả.Đại Diện Pháp Lý: Luật sư sẽ đại diện cho bạn tại tòa, nêu lên các lập luận và bằng chứng, và đấu tranh cho quyền lợi của bạn.Tư Vấn và Hỗ Trợ: Luật sư sẽ tư vấn cho bạn về các quyền và nghĩa vụ pháp lý, giúp bạn hiểu rõ hơn về vụ việc của mình.Giảm Áp Lực: Việc có luật sư đại diện giúp giảm bớt áp lực và lo lắng khi phải đối diện với tòa án.Nên Sử Dụng Khi Nào:Vụ Việc Phức Tạp: Khi bạn đang đối diện với một vụ việc phức tạp đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về pháp luật.Quyền Lợi Bị Đe Dọa: Khi quyền lợi, danh dự, tự do cá nhân hoặc tài sản của bạn bị đe dọa hoặc nguy cơ bị tổn thương.Không Có Kinh Nghiệm Tố Tụng: Khi bạn không có kinh nghiệm hoặc kiến thức về quy trình tố tụng tại tòa. Tìm Luật Sư Tố Tụng Tại Tòa là một dịch vụ quan trọng, giúp bảo vệ quyền lợi của cá nhân và doanh nghiệp trong quá trình tố tụng. Việc lựa chọn luật sư phù hợp và kịp thời có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả của vụ việc và sự bảo vệ quyền lợi của bạn. Tìm Luật Sư Tranh Chấp Thương Mại:Định nghĩa: Tìm Luật Sư Tranh Chấp Thương Mại là dịch vụ kết nối doanh nghiệp và cá nhân với luật sư chuyên về thương mại để giải quyết các tranh chấp liên quan đến hợp đồng, quyền sở hữu trí tuệ, đối tác kinh doanh, và các vấn đề thương mại khác. Dịch vụ này giúp tìm kiếm và lựa chọn luật sư có kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực thương mại.Lợi ích:Giải Quyết Tranh Chấp Hiệu Quả: Luật sư chuyên nghiệp giúp giải quyết tranh chấp một cách nhanh chóng và hiệu quả, giảm thiểu tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh.Bảo Vệ Quyền Lợi Kinh Doanh: Luật sư sẽ đại diện và bảo vệ quyền lợi của bạn trong các vấn đề thương mại, đảm bảo rằng bạn không bị tổn thương.Tư Vấn Chuyên Sâu: Luật sư thương mại cung cấp tư vấn chuyên sâu về các quy định và quy tắc thương mại, giúp bạn hiểu rõ hơn về vị thế pháp lý của mình.Tiết Kiệm Thời Gian và Chi Phí: Việc tìm kiếm luật sư chuyên nghiệp giúp tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc giải quyết tranh chấp, giúp bạn tập trung vào hoạt động kinh doanh chính.Nên Sử Dụng Khi Nào:Tranh Chấp Hợp Đồng: Khi có tranh chấp về hợp đồng với đối tác, nhà cung cấp, hoặc khách hàng.Vi Phạm Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Khi có vi phạm quyền sở hữu trí tuệ như bản quyền, nhãn hiệu, bí quyết kinh doanh.Tranh Chấp Đối Tác Kinh Doanh: Khi có xung đột hoặc tranh chấp với đối tác kinh doanh, cổ đông, hoặc các bên liên quan khác.Các Vấn Đề Thương Mại Khác: Khi đối diện với các vấn đề thương mại khác đòi hỏi sự can thiệp của luật sư chuyên nghiệp.  Tìm Luật Sư Tranh Chấp Thương Mại là một dịch vụ quan trọng, giúp doanh nghiệp và cá nhân bảo vệ quyền lợi và giải quyết các vấn đề thương mại một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Việc lựa chọn luật sư phù hợp và kịp thời có thể giúp giải quyết tranh chấp nhanh chóng, giảm thiểu rủi ro, và tăng cường hoạt động kinh doanh. Tìm Luật Sư Hôn Nhân Gia Đình:Định nghĩa: Tìm Luật Sư Hôn Nhân Gia Đình là dịch vụ kết nối cá nhân với luật sư chuyên về các vấn đề liên quan đến hôn nhân và gia đình. Điều này bao gồm các vấn đề như ly hôn, quyền nuôi con, phân chia tài sản, và các vấn đề gia đình khác. Dịch vụ này giúp tìm kiếm và lựa chọn luật sư có kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình.Lợi ích:Bảo Vệ Quyền Lợi Cá Nhân: Luật sư sẽ đại diện và bảo vệ quyền lợi của bạn trong các vấn đề gia đình, đảm bảo rằng bạn được đối xử công bằng.Hỗ Trợ Tình Cảm: Luật sư chuyên về gia đình thường có kỹ năng đặc biệt trong việc hỗ trợ khách hàng trong những thời kỳ khó khăn và căng thẳng.Tư Vấn và Hướng Dẫn: Luật sư sẽ tư vấn và hướng dẫn bạn qua quy trình pháp lý, giúp bạn hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của mình.Giải Quyết Vấn Đề Nhanh Chóng: Luật sư giúp giải quyết các vấn đề gia đình một cách nhanh chóng và hiệu quả, giúp bạn tiết kiệm thời gian và năng lượng.Nên Sử Dụng Khi Nào:Ly Hôn: Khi bạn cần giải quyết các vấn đề liên quan đến ly hôn, bao gồm phân chia tài sản, quyền nuôi con, và hỗ trợ vợ/chồng.Quyền Nuôi Con: Khi cần giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền và trách nhiệm nuôi con sau ly hôn hoặc chia tay.Bảo Vệ Quyền Lợi Gia Đình: Khi cần bảo vệ quyền lợi trong các vấn đề gia đình khác, như việc lập di chúc, quản lý tài sản gia đình, vv.Các Vấn Đề Gia Đình Khác: Khi đối diện với các vấn đề phức tạp và nhạy cảm khác trong gia đình đòi hỏi sự can thiệp của luật sư chuyên nghiệp.  Tìm Luật Sư Hôn Nhân Gia Đình là một dịch vụ quan trọng, giúp cá nhân bảo vệ quyền lợi và giải quyết các vấn đề gia đình một cách chuyên nghiệp và tận tâm. Việc lựa chọn luật sư phù hợp và kịp thời có thể giúp giải quyết các vấn đề gia đình một cách nhẹ nhàng hơn, giảm bớt căng thẳng và tác động tiêu cực đến cuộc sống cá nhân và gia đình. Tìm Luật Sư Doanh Nghiệp:Định nghĩa: Tìm Luật Sư Doanh Nghiệp là dịch vụ kết nối doanh nghiệp với luật sư chuyên về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh. Điều này bao gồm các vấn đề như thành lập công ty, hợp đồng, quyền lợi lao động, quyền sở hữu trí tuệ, và các vấn đề pháp lý khác trong kinh doanh.Lợi ích:Tuân Thủ Pháp Luật: Luật sư giúp doanh nghiệp hiểu và tuân thủ các quy định pháp luật, giảm rủi ro pháp lý và tránh các xung đột với cơ quan quản lý.Bảo Vệ Quyền Lợi Kinh Doanh: Luật sư sẽ đại diện và bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp trong các vấn đề kinh doanh, từ hợp đồng đến tranh chấp thương mại.Tư Vấn Chuyên Sâu: Luật sư cung cấp tư vấn chuyên sâu về các vấn đề pháp lý trong kinh doanh, giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định thông thoáng và chính xác.Tiết Kiệm Thời Gian và Chi Phí: Việc tìm kiếm luật sư chuyên nghiệp giúp tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc giải quyết các vấn đề pháp lý, giúp doanh nghiệp tập trung vào hoạt động kinh doanh chính.Nên Sử Dụng Khi Nào:Thành Lập Công Ty: Khi cần hỗ trợ pháp lý trong việc thành lập, đăng ký, và cấu trúc công ty.Hợp Đồng và Tranh Chấp: Khi cần soạn thảo, xem xét, hoặc giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng kinh doanh.Quyền Lợi Lao Động: Khi cần tư vấn về quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với nhân viên, bao gồm cả các vấn đề liên quan đến lao động.Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Khi cần bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu, và bí quyết kinh doanh.Lưu ý: Vào ngày 17 hàng tháng, Miễn phí dịch vụ tư vấn luật doanh nghiệp duy nhất qua tổng đài 0888889366 Tìm Luật Sư Doanh Nghiệp là một dịch vụ quan trọng, giúp doanh nghiệp bảo vệ quyền lợi và tuân thủ pháp luật một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Việc lựa chọn luật sư phù hợp và kịp thời có thể giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề pháp lý một cách nhanh chóng, giảm thiểu rủi ro, và tăng cường hoạt động kinh doanh.Báo Giá Dịch Vụ Luật Sư Doanh Nghiệp từ LegalZoneLegalZone cung cấp các dịch vụ luật sư doanh nghiệp đa dạng và linh hoạt, phù hợp với nhu cầu và ngân sách của mọi doanh nghiệp. Dưới đây là bảng báo giá chi tiết cho các dịch vụ chúng tôi cung cấp:Tư Vấn Pháp Luật Doanh Nghiệp:Gói Cơ Bản: 2.000.000 VND/giờGói Nâng Cao (bao gồm ghi âm và báo cáo chi tiết): 3.000.000 VND/giờĐại Diện Pháp Lý Trong Giao Dịch:Gói Cơ Bản: 10.000.000 VND/giao dịchGói Toàn Diện (bao gồm tư vấn và soạn thảo hợp đồng): 15.000.000 VND/giao dịchThành Lập và Đăng Ký Doanh Nghiệp:Gói Cơ Bản: 799.000 VNDGói Toàn Diện (bao gồm tư vấn và hoàn thiện hồ sơ): 8.000.000 VNDGiá dịch vụ chi tiết Thành lập Doanh nghiệpGiá dịch vụ chi tiết Thàm lập Doanh nghiêp FDITư Vấn và Giải Quyết Tranh Chấp Thương Mại:Gói Cơ Bản: 7.000.000 VND/vụ việcGói Toàn Diện (bao gồm đại diện tại tòa): 12.000.000 VND/vụ việcGói Tư Vấn Doanh Nghiệp Thường Xuyên:LegalZone cung cấp gói dịch vụ tư vấn doanh nghiệp thường xuyên, giúp doanh nghiệp của bạn luôn được hỗ trợ và tư vấn trong mọi vấn đề pháp lý. Gói dịch vụ này bao gồm:Gói Cơ Bản:Tư vấn pháp lý hàng tháng: 10.000.000 VND/thángBao gồm 5 giờ tư vấn trực tiếp hoặc qua điện thoạiHỗ trợ giải đáp thắc mắc pháp lý trong vòng 24 giờGói Nâng Cao:Tư vấn pháp lý hàng tháng: 18.000.000 VND/thángBao gồm 10 giờ tư vấn trực tiếp hoặc qua điện thoạiHỗ trợ giải đáp thắc mắc pháp lý trong vòng 24 giờGhi âm và báo cáo chi tiết cho mỗi cuộc tư vấnƯu đãi 10% cho các dịch vụ pháp lý khác từ LegalZoneGiá dịch vụ chi tiết: Tư Vấn Doanh Nghiệp Thường XuyênDịch Vụ Bảo Hành Vàng:Hoàn tiền 100% khi không đạt mục tiêu thỏa thuận (Áp dụng cho tất cả các gói dịch vụ)Lưu ý:Các giá trên chưa bao gồm thuế VAT.Chúng tôi cũng cung cấp các gói dịch vụ tùy chỉnh theo nhu cầu cụ thể của khách hàng.LegalZone cam kết mang đến dịch vụ chất lượng cao với giá cả cạnh tranh. Đội ngũ luật sư của chúng tôi có kinh nghiệm và chuyên môn cao, sẵn lòng hỗ trợ doanh nghiệp của bạn trong mọi vấn đề pháp lý.Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc yêu cầu báo giá cụ thể, vui lòng liên hệ chúng tôi qua số điện thoại 0888889366 hoặc email support@legalzone.vnTìm Luật Sư Hình Sự:Định nghĩa: Tìm Luật Sư Hình Sự là dịch vụ kết nối cá nhân với luật sư chuyên về hình sự để bảo vệ quyền lợi và tự do của họ trong quá trình tố tụng hình sự. Dịch vụ này giúp tìm kiếm và lựa chọn luật sư có kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực hình sự.Lợi ích:Bảo Vệ Quyền và Tự Do: Luật sư hình sự sẽ đại diện và bảo vệ quyền và tự do của bạn trong suốt quá trình tố tụng, từ điều tra đến xét xử.Tư Vấn và Hướng Dẫn: Luật sư sẽ tư vấn và hướng dẫn bạn qua quy trình pháp lý phức tạp, giúp bạn hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình.Giảm Áp Lực và Lo Lắng: Việc có luật sư đại diện giúp giảm bớt áp lực và lo lắng khi phải đối diện với hệ thống tư pháp hình sự.Thương Lượng và Đàm Phán: Luật sư có thể thương lượng và đàm phán với bên công tố để đạt được các điều kiện tốt nhất cho bạn, bao gồm cả thỏa thuận hình phạt.Nên Sử Dụng Khi Nào:Bị Buộc Tội: Khi bạn bị buộc tội trong một vụ án hình sự và cần bảo vệ quyền lợi và tự do cá nhân.Điều Tra Hình Sự: Khi bạn đang trong quá trình điều tra hình sự và cần sự hỗ trợ pháp lý để đảm bảo quyền lợi được bảo vệ.Xét Xử Hình Sự: Khi bạn đang trong quá trình xét xử hình sự và cần luật sư để đại diện và bảo vệ quyền lợi của mình tại tòa.Kháng Cáo và Phúc Thẩm: Khi bạn muốn kháng cáo hoặc yêu cầu xem xét lại quyết định của tòa án.  Tìm Luật Sư Hình Sự là một dịch vụ quan trọng, giúp cá nhân bảo vệ quyền lợi và tự do trong quá trình tố tụng hình sự. Việc lựa chọn luật sư phù hợp và kịp thời có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả của vụ việc và sự bảo vệ quyền lợi của bạn. Luật sư hình sự chuyên nghiệp sẽ đảm bảo rằng quy trình tố tụng được thực hiện một cách công bằng và bạn được đối xử theo đúng quy định của pháp luật. Tìm Luật Sư Giỏi:Định nghĩa: Tìm Luật Sư Giỏi là dịch vụ kết nối cá nhân hoặc doanh nghiệp với luật sư hàng đầu trong lĩnh vực cụ thể. Dịch vụ này giúp tìm kiếm và lựa chọn luật sư có kinh nghiệm, chuyên môn, và danh tiếng trong lĩnh vực mà bạn cần hỗ trợ.Dịch vụ tìm luật sư giỏi nhất trong lĩnh vực chỉ có tại TTPL.VNDịch vụ chất lượng cao, không thu phí trướcKhông nhận các vụ dễ24/7 Full serviceGiá dịch vụ từ 500.000.000 VNĐLợi ích:Chất Lượng Dịch Vụ Cao: Luật sư giỏi mang đến dịch vụ chất lượng cao, với kiến thức sâu rộng và kỹ năng tố tụng xuất sắc.Tư Vấn Chuyên Sâu: Luật sư giỏi cung cấp tư vấn chuyên sâu và chi tiết, giúp bạn hiểu rõ về vị thế pháp lý của mình.Tăng Cơ Hội Thành Công: Việc lựa chọn luật sư giỏi tăng cơ hội thành công trong vụ việc của bạn, từ việc giải quyết tranh chấp đến việc đàm phán hợp đồng.Tiết Kiệm Thời Gian và Chi Phí: Luật sư giỏi có thể giúp giải quyết vấn đề pháp lý một cách nhanh chóng và hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí cho bạn.Nên Sử Dụng Khi Nào:Vụ Việc Phức Tạp: Khi bạn đang đối diện với một vụ việc phức tạp đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc và chuyên nghiệp về pháp luật.Quyền Lợi Quan Trọng: Khi quyền lợi, danh dự, tự do cá nhân, hoặc tài sản của bạn bị đe dọa hoặc nguy cơ bị tổn thương.Cần Sự Chuyên Nghiệp: Khi bạn cần sự chuyên nghiệp và tận tâm từ một luật sư có kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực cụ thể.  Tìm Luật Sư Giỏi là một dịch vụ quan trọng, giúp cá nhân và doanh nghiệp truy cập dễ dàng đến sự hỗ trợ pháp lý chuyên nghiệp và hiệu quả. Việc lựa chọn luật sư giỏi và phù hợp với vụ việc của bạn có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả và sự bảo vệ quyền lợi của bạn. Luật sư giỏi sẽ đảm bảo rằng bạn được đại diện một cách chuyên nghiệp và tận tâm, giúp bạn đạt được mục tiêu pháp lý của mình. Luật Sư Miễn Phí:Định nghĩa: Luật Sư Miễn Phí là dịch vụ cung cấp hỗ trợ pháp lý không tính phí cho những người không có khả năng trả chi phí dịch vụ luật sư. Dịch vụ này thường được cung cấp bởi các tổ chức phi lợi nhuận, các trung tâm hỗ trợ pháp lý cộng đồng, hoặc thông qua các chương trình hỗ trợ của chính phủ.Lợi ích:Truy Cập Công Bằng Tới Tư Pháp: Luật sư miễn phí giúp đảm bảo rằng mọi người, bất kể hoàn cảnh kinh tế, đều có quyền truy cập công bằng tới hệ thống tư pháp.Bảo Vệ Quyền Lợi: Dù không tính phí, luật sư miễn phí vẫn cung cấp sự đại diện và bảo vệ quyền lợi trong các vấn đề pháp lý.Hỗ Trợ và Tư Vấn: Luật sư miễn phí cung cấp tư vấn và hỗ trợ trong các vấn đề pháp lý, giúp bạn hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ của mình.Giảm Gánh Nặng Tài Chính: Dịch vụ này giúp giảm gánh nặng tài chính cho những người không có khả năng trả chi phí dịch vụ luật sư.Nên Sử Dụng Khi Nào:Khó Khăn Về Tài Chính: Khi bạn đang đối diện với khó khăn tài chính và không có khả năng trả chi phí dịch vụ luật sư.Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản: Khi bạn cần hỗ trợ trong các vấn đề pháp lý cơ bản như tư vấn hợp đồng, quyền lao động, quyền hôn nhân và gia đình, vv.Cần Sự Bảo Vệ Quyền Lợi: Khi bạn cần sự bảo vệ quyền lợi trong các vấn đề pháp lý và không có khả năng truy cập dịch vụ luật sư tư nhân.  Luật Sư Miễn Phí là một dịch vụ quan trọng, giúp đảm bảo rằng mọi người, bất kể hoàn cảnh kinh tế, đều có quyền truy cập tới hệ thống tư pháp và được bảo vệ quyền lợi của mình. Dịch vụ này thể hiện sự công bằng và bình đẳng trong xã hội, giúp bảo vệ quyền lợi của những người yếu thế và không có khả năng trả chi phí dịch vụ. Luật Sư Uy Tín Cao:Thật khó tìm được Luật sư Uy tín cao, lăn xả vào vụ việc vì hầu hết họ đã được đặt trước hàng chục tháng. LS Thành chia sẻĐịnh nghĩa: Luật Sư Uy Tín Cao là dịch vụ kết nối cá nhân hoặc doanh nghiệp với luật sư có danh tiếng và uy tín trong cộng đồng pháp lý. Những luật sư này thường có nhiều năm kinh nghiệm, thành tích xuất sắc, và được đồng nghiệp cũng như khách hàng đánh giá cao.Lợi ích:Chất Lượng Dịch Vụ Xuất Sắc: Luật sư uy tín cao mang đến dịch vụ chất lượng xuất sắc, với kiến thức pháp lý sâu rộng và kỹ năng tố tụng đỉnh cao.Tăng Credibility: Việc làm việc với luật sư uy tín có thể tăng cường uy tín và tín nhiệm của bạn trong các thương vụ hoặc vụ việc pháp lý.Tư Vấn và Hỗ Trợ Chuyên Nghiệp: Luật sư uy tín cao cung cấp tư vấn và hỗ trợ chuyên nghiệp, giúp bạn đưa ra quyết định chính xác và thông thoáng.Mạng Lưới Quan Hệ Rộng: Luật sư uy tín thường có mạng lưới quan hệ rộng rãi trong cộng đồng pháp lý, có thể hỗ trợ bạn trong nhiều khía cạnh khác nhau.Nên Sử Dụng Khi Nào:Vụ Việc Quan Trọng: Khi bạn đang đối diện với một vụ việc pháp lý quan trọng đòi hỏi sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm.Thương Vụ Lớn: Khi bạn cần hỗ trợ pháp lý trong các thương vụ lớn, phức tạp, như mua bán doanh nghiệp, hợp nhất, đầu tư quốc tế, vv.Bảo Vệ Danh Dự và Quyền Lợi: Khi danh dự, quyền lợi, hoặc tài sản của bạn đang bị đe dọa và cần sự bảo vệ từ một luật sư có uy tín.  Luật Sư Uy Tín Cao là một dịch vụ quan trọng, giúp cá nhân và doanh nghiệp truy cập dễ dàng đến sự hỗ trợ pháp lý chất lượng cao và chuyên nghiệp. Việc lựa chọn luật sư uy tín và phù hợp với vụ việc của bạn không chỉ ảnh hưởng lớn đến kết quả của vụ việc, mà còn giúp tăng cường uy tín và tín nhiệm của bạn trong cộng đồng. Luật sư uy tín sẽ đảm bảo rằng bạn được đại diện một cách chuyên nghiệp và tận tâm, giúp bạn đạt được mục tiêu pháp lý của mình. Khách hàng nói gì về dịch vụ pháp luật"Khi Công ty Samsung Việt Nam cần tư vấn pháp lý cho việc mở rộng nhà máy sản xuất, chúng tôi đã tìm đến dịch vụ này. Luật sư của chúng tôi đã hiểu rõ ngành công nghiệp và giúp chúng tôi hoàn thành mọi thủ tục một cách suôn sẻ." - Nguyễn Văn An, Giám đốc Pháp chế, Samsung Việt Nam"Khi tôi bị vu oan trong một vụ án giao thông, dịch vụ này đã kết nối tôi với một luật sư hình sự tài năng. Luật sư đã giúp tôi minh oan và lấy lại danh dự. Tôi rất biết ơn!" - Trần Văn Minh, Hà Nội"Tôi đã sử dụng dịch vụ này để tìm một luật sư giỏi cho vụ kiện bản quyền với một công ty đối thủ. Luật sư đã giúp tôi giành chiến thắng trong vụ kiện, bảo vệ sản phẩm của mình." - Lê Thị Thanh, CEO Công ty FKT Software"Khi tôi mất việc và không có khả năng trả chi phí luật sư, dịch vụ luật sư miễn phí này đã giúp tôi đấu tranh cho quyền lợi của mình trong vụ kiện phát sinh từ hợp đồng lao động. Tôi cảm thấy được bảo vệ và hỗ trợ." - Phạm Bá Tùng, Đà NẵngLuật Sư Uy Tín Cao: "Chúng tôi đã tìm kiếm một luật sư uy tín cao để đại diện cho VIC Group trong một thương vụ mua lại công ty nước ngoài. Dịch vụ này đã kết nối chúng tôi với chuyên gia pháp lý đúng đắn, giúp chúng tôi đạt được mục tiêu kinh doanh." - Võ Quốc Khánh, Phó Chủ tịch VIC Group"Khi Công ty Intel Việt Nam cần tư vấn pháp lý nhanh chóng về việc tuân thủ quy định mới, chúng tôi đã sử dụng dịch vụ tư vấn online này. Luật sư đã cung cấp thông tin chính xác và kịp thời, giúp chúng tôi tiếp tục hoạt động mà không gặp rắc rối." - Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Pháp chế, Intel Việt Nam"Khi tôi gặp vấn đề với hợp đồng thuê nhà, tôi đã gọi tổng đài tư vấn pháp luật của dịch vụ này. Họ đã giải đáp mọi thắc mắc của tôi và hướng dẫn tôi cách giải quyết vấn đề. Rất tiện lợi và hữu ích!" - Lê Thị Hà, TP. Hồ Chí Minh"Khi tôi muốn hiểu rõ hơn về quyền lợi khi làm việc freelance, tôi đã tham gia group Facebook của dịch vụ tư vấn miễn phí này. Các luật sư đã trả lời câu hỏi của tôi một cách nhanh chóng và chính xác. Một nguồn thông tin đáng tin cậy!" - Trần Văn Dũng, Freelancer, Hà NộiGiới Thiệu Về Công Ty Luật TNHH LegalZoneCông Ty Luật TNHH LegalZone là một trong những công ty luật hàng đầu tại Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý toàn diện và chất lượng cao. Với sứ mệnh "Pháp Lý Dễ Dàng Cho Mọi Người," chúng tôi cam kết đem đến sự tiếp cận dễ dàng và minh bạch đối với hệ thống pháp luật.Giá Trị Cốt Lõi:Chuyên Nghiệp: Chúng tôi tự hào về đội ngũ luật sư giỏi, có chuyên môn cao và tận tâm, đảm bảo cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng.Tính Minh Bạch: Chúng tôi hoạt động với nguyên tắc minh bạch, đảm bảo rằng mọi quy trình và chi phí đều được giải thích rõ ràng cho khách hàng.Tận Tâm Khách Hàng: Sự hài lòng của khách hàng là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi luôn lắng nghe và hiểu rõ nhu cầu của khách hàng để cung cấp dịch vụ tốt nhất.Kinh Nghiệm: LegalZone có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật, với một lịch sử đầy thành công trong việc tìm kiếm và kết nối luật sư chuyên môn cao với khách hàng. Dù là doanh nghiệp hay cá nhân, chúng tôi đều có khả năng cung cấp sự hỗ trợ pháp lý đúng đắn và hiệu quả.Chúng tôi tự hào về việc đã giúp hàng ngàn khách hàng giải quyết các vấn đề pháp lý, từ tư vấn doanh nghiệp, tố tụng hình sự, đến tranh chấp hôn nhân gia đình. Với LegalZone, bạn không chỉ tìm thấy một đối tác pháp lý đáng tin cậy mà còn một người bạn đồng hành trong mọi tình huống pháp lý.LegalZone - Đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường pháp lý.Tính Năng Nổi Bật của dịch vụ pháp luật LegalzoneLegalZone tự hào mang đến cho khách hàng một loạt các tính năng nổi bật và độc đáo, giúp chúng tôi nổi trội so với các đối thủ cạnh tranh:Dịch Vụ Bảo Hành Vàng: LegalZone cam kết hoàn tiền 100% khi không đạt được mục tiêu thỏa thuận. Chúng tôi tin tưởng vào chất lượng dịch vụ của mình và sẵn lòng đứng sau mỗi dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.Dịch Vụ Ghi Âm Tư Vấn: Để đảm bảo rằng mọi thông tin được truyền đạt chính xác và minh bạch, chúng tôi cung cấp dịch vụ ghi âm tư vấn. Điều này giúp khách hàng có thể xem lại cuộc tư vấn bất cứ lúc nào, đảm bảo rằng không có thông tin nào bị sót lại.Dịch Vụ Tìm Kiếm Luật Sư Chất Lượng Cao Nhất Trong Ngành: Với mạng lưới rộng lớn của các luật sư hàng đầu trong ngành, chúng tôi cam kết tìm kiếm luật sư chất lượng cao nhất, phù hợp với nhu cầu cụ thể của mỗi khách hàng. Dù là vấn đề doanh nghiệp, hình sự, hay hôn nhân gia đình, chúng tôi đều có đội ngũ chuyên gia phù hợp.Hỗ Trợ Trực Tuyến 24/7: Chúng tôi hiểu rằng vấn đề pháp lý có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đội ngũ hỗ trợ trực tuyến của chúng tôi sẵn sàng phản hồi mọi thắc mắc và hỗ trợ bạn 24/7.Công Nghệ Tiên Tiến: LegalZone sử dụng công nghệ tiên tiến để tạo ra trải nghiệm tư vấn trực tuyến mượt mà và hiệu quả. Hệ thống của chúng tôi được thiết kế để bảo mật thông tin và dễ sử dụng.Kinh Nghiệm và Uy Tín: Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật, chúng tôi đã giúp hàng nghìn khách hàng giải quyết các vấn đề pháp lý một cách thành công. Uy tín của chúng tôi là bảo đảm cho chất lượng dịch vụ.LegalZone không chỉ cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng, mà còn đặt tiêu chuẩn mới cho ngành công nghiệp DỊCH VỤ PHÁP LUẬT với các tính năng độc đáo và cam kết vững chắc với khách hàng. Chúng tôi không chỉ là đối tác pháp lý của bạn, chúng tôi là người bạn đồng hành trong mọi tình huống pháp lý.Ưu đãi khi đặt trên TTPL.VNƯu Đãi Đặc Biệt từ LegalZoneLegalZone luôn mong muốn mang đến cho khách hàng những giá trị tốt nhất. Để thể hiện lòng tri ân và khích lệ khách hàng tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ưu đãi đặc biệt:Ưu Đãi Cho Lần Sử Dụng Dịch Vụ Đầu Tiên:Nhận voucher giảm 30% phí dịch vụ pháp luật khi bạn sử dụng dịch vụ của LegalZone lần đầu tiên.Sau khi hoàn thành công việc, bạn sẽ nhận được voucher hoàn 30% phí của chính dịch vụ đó, áp dụng cho lần sử dụng tiếp theo.Đây là cơ hội tuyệt vời để bạn trải nghiệm dịch vụ pháp luật chất lượng cao từ LegalZone mà vẫn tiết kiệm được chi phí. Chúng tôi tin rằng bạn sẽ hài lòng với sự chuyên nghiệp và tận tâm mà chúng tôi mang lại.Đừng bỏ lỡ cơ hội này! Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để biết thêm chi tiết và đăng ký sử dụng dịch vụ.LegalZone - Luôn đồng hành cùng bạn, mang đến giải pháp pháp lý hiệu quả và tiết kiệm.TRÂN TRỌNG!MỤC LỤC BÀI VIẾT1. Giới Thiệu  1.1. Sứ mệnh và trách nhiệm  1.2. Định nghĩa dịch vụ  1.3. Lợi ích cho người dùng2. Phân Loại Dịch Vụ  2.1. Tư vấn pháp luật online     2.1.1. Tư vấn pháp luật theo giờ chất lượng cao bởi luật sư     2.1.2. Tư vấn pháp luật qua tổng đài     2.1.3. Tư vấn miễn phí trên group facebook  2.2. Tìm luật sư thực hiện vụ việc     2.2.1. Tìm luật sư tố tụng tại tòa     2.2.2. Tìm luật sư tranh chấp thương mại     2.2.3. Tìm luật sư hôn nhân gia đình     2.2.4. Tìm luật sư doanh nghiệp     2.2.5. Tìm luật sư hình sự     2.2.6. Tìm luật sư giỏi     2.2.7. Luật sư miễn phí     2.2.8. Luật sư uy tín cao3. Lời Chứng Thực Từ Khách Hàng4. Giới Thiệu Về Công Ty5. Tính Năng Nổi Bật6. Ưu Đãi Đặc Biệt 
timeline_post_file64d26a010af45-timeline_post_file64a4f43d5be60-Cam-Chụp-ảnh-Tư-vấn-Hồ-sơ-năng-lực-&-Sơ-yếu-lý-lịch-Trang-web.png--1-.webp
Tư vấn pháp luật theo giờ Trợ giúp chuyên nghiệp theo yêu cầu của bạnTư vấn pháp luật là một phần quan trọng trong cuộc sống hiện đại, khi chúng ta đối mặt với những vấn đề pháp lý phức tạp. Nhưng có những khi chúng ta chỉ cần giải quyết một vấn đề nhỏ và không muốn mất thời gian và tiền bạc cho việc thuê luật sư toàn thời gian. Đó là lúc tư vấn pháp luật theo giờ trở thành một giải pháp hữu ích.Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tư vấn pháp luật theo giờ, bao gồm: định nghĩa, quy trình, lợi ích và nhược điểm, các lựa chọn thay thế, và cách thực hiện tư vấn pháp luật theo giờ một cách chi tiết.1. Tư vấn pháp luật theo giờ – Định nghĩa và ý nghĩaTư vấn pháp luật theo giờ là dịch vụ mà bạn có thể thuê một luật sư chỉ trong một khoảng thời gian nhất định để giải quyết một vấn đề pháp lý cụ thể. Thay vì phải trả tiền cho việc thuê luật sư toàn thời gian hoặc ký hợp đồng dài hạn, bạn chỉ trả phí tư vấn theo số giờ được sử dụng.Ví dụ: Nếu bạn đang cần tư vấn về việc thành lập một công ty mới và chỉ cần giải đáp một số câu hỏi cụ thể, bạn có thể thuê một luật sư theo giờ để nhận được sự giúp đỡ chuyên nghiệp mà không phải trả chi phí cao.2. Lợi ích của tư vấn pháp luật theo giờTư vấn pháp luật theo giờ mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho người sử dụng. Dưới đây là một số lợi ích quan trọng:a. Tiết kiệm chi phíKhi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật theo giờ, bạn chỉ phải trả tiền cho số giờ thực sự sử dụng. Điều này giúp bạn tiết kiệm được chi phí so với việc thuê luật sư toàn thời gian hoặc ký hợp đồng dài hạn mà không cần thiết.Ví dụ: Nếu bạn chỉ cần giúp đỡ về việc làm hợp đồng cho một dự án nhỏ, tư vấn pháp luật theo giờ sẽ giúp bạn tránh việc trả tiền cho các dịch vụ không cần thiết.b. Trợ giúp chuyên nghiệp theo yêu cầuViệc thuê luật sư theo giờ không có nghĩa là bạn nhận được dịch vụ kém chất lượng. Ngược lại, bạn sẽ được tư vấn bởi các chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật mà bạn cần hỗ trợ.Ví dụ: Bạn có thể thuê một luật sư chuyên về luật thương mại để giúp bạn xem xét và hiểu rõ hơn về các quy định và cam kết trong hợp đồng kinh doanh của bạn.c. Linh hoạt và tiện lợiTư vấn pháp luật theo giờ mang lại sự linh hoạt và tiện lợi cho người sử dụng. Bạn có thể lựa chọn thời điểm và thời gian tư vấn phù hợp với lịch trình của mình mà không phải bận tâm về việc ký hợp đồng dài hạn hoặc tuân thủ các quy định liên quan đến việc thuê luật sư toàn thời gian.Ví dụ: Nếu bạn đang ở xa hoặc có thời gian hạn chế, bạn có thể sắp xếp cuộc họp tư vấn qua video call hoặc điện thoại để tiết kiệm thời gian di chuyển và đảm bảo tính tiện lợi.GỌI NGAY3. Nhược điểm của tư vấn pháp luật theo giờMặc dù tư vấn pháp luật theo giờ có nhiều lợi ích như đã đề cập ở trên, nhưng cũng tồn tại một số nhược điểm cần xem xét trước khi sử dụng dịch vụ này.a. Hạn chế thời gianViệc thuê luật sư theo giờ có hạn chế về thời gian. Bạn chỉ có thể nhận được sự tư vấn trong khoảng thời gian bạn đã đặt trước, và nếu cần thêm thời gian hoặc tư vấn sau này, bạn sẽ phải trả phí bổ sung.Ví dụ: Nếu vấn đề pháp lý của bạn phức tạp và đòi hỏi thời gian để nghiên cứu và tư vấn chi tiết, việc thuê luật sư theo giờ có thể không đủ để đáp ứng nhu cầu của bạn.b. Không liên tụcKhi thuê luật sư theo giờ, bạn không nhận được sự hỗ trợ liên tục như khi thuê luật sư toàn thời gian. Có thể có khoảng thời gian chờ đợi giữa các lần tư vấn và trong thời gian đó, bạn phải tự giải quyết các vấn đề pháp lý mà mình đang đối mặt.Ví dụ: Nếu bạn đang có một tranh chấp pháp lý cần giải quyết ngay lập tức, việc đợi tư vấn pháp luật theo giờ có thể gây ra sự bất tiện và ảnh hưởng đến quyền lợi của bạn.4. Lựa chọn thay thế cho tư vấn pháp luật theo giờNếu bạn không muốn sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật theo giờ hoặc cảm thấy rằng nó không phù hợp với nhu cầu của mình, có một số lựa chọn thay thế mà bạn có thể xem xét:Xem thêm: Luật Sư Chất Lượng Cao: Dịch Vụ Pháp Luật Tận Tâma. Thuê luật sư toàn thời gianNếu bạn đang đối mặt với những vấn đề pháp lý phức tạp và có nhu cầu tư vấn liên tục,việc thuê luật sư toàn thời gian có thể là một lựa chọn tốt. Bằng cách thuê một luật sư toàn thời gian, bạn sẽ có sự hỗ trợ liên tục và chuyên nghiệp để giải quyết mọi vấn đề pháp lý mà bạn đang đối diện.b. Tìm thông tin trực tuyếnTrong một số trường hợp đơn giản, bạn có thể tìm kiếm thông tin và tài liệu pháp lý trực tuyến để tự giải quyết vấn đề của mình. Internet cung cấp một kho tàng thông tin phong phú về các quy định pháp luật và quy trình pháp lý.c. Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyếnDịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến là một lựa chọn khác để nhận được sự tư vấn chuyên nghiệp từ luật sư mà không cần gặp trực tiếp. Bạn có thể trao đổi với luật sư qua email, chat hoặc cuộc gọi video để giải quyết vấn đề pháp lý của mình.5. Cách thực hiện tư vấn pháp luật theo giờNếu bạn đã quyết định sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật theo giờ, dưới đây là các bước cơ bản để thực hiện quy trình này:Bước 1: Xác định vấn đề pháp lý của bạnHãy xác định rõ vấn đề pháp lý mà bạn đang đối diện. Cụ thể hóa nhu cầu tư vấn của bạn và ghi lại những câu hỏi hoặc vấn đề bạn muốn thảo luận với luật sư.Bước 2: Tìm kiếm và chọn luật sư phù hợpTìm kiếm và tìm hiểu về các luật sư có chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp với vấn đề pháp lý của bạn. Đảm bảo chọn một luật sư có chuyên môn và độ tin cậy cao trong lĩnh vực cần tư vấn.Bước 3: Liên hệ và đặt lịch hẹnLiên hệ với luật sư và trao đổi vấn đề pháp lý của bạn. Thống nhất về thời gian và phương thức giao tiếp (trực tiếp, qua điện thoại, video call, v.v.) để đặt lịch hẹn tư vấn.Bước 4: Thực hiện cuộc tư vấnTham gia cuộc tư vấn với luật sư theo giờ. Trình bày vấn đề pháp lý của bạn và những câu hỏi cụ thể mà bạn muốn được tư vấn. Lắng nghe và ghi chép các thông tin và lời khuyên từ luật sư.Bước 5: Hoàn thiện việc tư vấnKhi tư vấn kết thúc, đảm bảo bạn đã hiểu rõ những thông tin và hướng dẫn từ luật sư. Ghi lại những điểm quan trọng và nếu cần, yêu cầu luật sư cung cấp bản tóm tắt của cuộc tư vấn để bạn có thể tham khảo sau này.Bước 6: Thanh toán và đánh giáSau khi cuộc tư vấn kết thúc, thanh toán phí tư vấn theo số giờ sử dụng. Đánh giá chất lượng dịch vụ từ luật sư để giúp cải thiện hoặc cung cấp thông tin cho người khác trong tương lai.6. Quy trình tư vấn pháp luật Quy của chúng tôi được thiết kế để đảm bảo rằng bạn nhận được sự tư vấn chuyên nghiệp, toàn diện và hiệu quả. Dưới đây là quy trình tư vấn pháp luật mà chúng tôi áp dụng:Bước 1: Phân tích nhu cầu: Đầu tiên, chúng tôi sẽ lắng nghe và phân tích nhu cầu pháp lý của bạn. Bằng cách tìm hiểu rõ về vấn đề và mục tiêu của bạn, chúng tôi có thể đưa ra các giải pháp phù hợp nhất.Bước 2: Đề xuất giải pháp: Sau khi hiểu rõ nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ đề xuất các giải pháp pháp lý. Đây có thể là các biện pháp phòng ngừa, quy trình pháp lý, lựa chọn hợp đồng, hoặc bất kỳ giải pháp nào khác phù hợp với tình huống của bạn.Bước 3: Thực hiện giải pháp: Sau khi bạn chấp nhận giải pháp đề xuất, chúng tôi sẽ tiến hành thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết. Điều này có thể bao gồm việc chuẩn bị tài liệu pháp lý, thương lượng hợp đồng, đại diện trong các cuộc họp pháp lý, hoặc thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào khác liên quan đến vấn đề của bạn.Bước 4: Theo dõi và hỗ trợ: Sau khi giải pháp được thực hiện, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và cung cấp hỗ trợ khi cần thiết. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các biện pháp pháp lý đã áp dụng đang hoạt động hiệu quả và gợi ý các điều chỉnh hoặc cải thiện nếu cần thiết.Bước 5: Đánh giá và cải tiến: Chúng tôi coi việc phản hồi của khách hàng là rất quan trọng. Sau khi quá trình tư vấn hoàn thành, chúng tôi sẽ đánh giá và nhận xét về hiệu quả của dịch vụ để cải tiến chất lượng và mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng trong tương lai7. Nhiệm vụ của legalzone là đảm bảo tư vấn hiệu quả8. Thư ngỏ Giới thiệu về Legalzone:Legalzone là một công ty luật chuyên nghiệp về dịch vụ tư vấn pháp lý theo yêu cầu. Với kinh nghiệm hơn 8 năm trong ngành, chúng tôi tự hào là đối tác tin cậy của nhiều cá nhân và doanh nghiệp trên khắp Việt Nam.Chúng tôi thành lập từ năm 2015 với mục tiêu mang đến cho khách hàng sự tư vấn pháp luật chuyên nghiệp, toàn diện và hiệu quả. Đội ngũ luật sư của chúng tôi là những chuyên gia giàu kinh nghiệm, hiểu rõ về hệ thống pháp luật Việt Nam và có kiến thức sâu sắc về nhiều lĩnh vực pháp lý khác nhau.Chúng tôi đáp ứng nhu cầu tư vấn pháp lý của khách hàng thông qua các phương thức trực tiếp và trực tuyến. Bằng cách tận dụng công nghệ hiện đại, chúng tôi có thể tư vấn và giải quyết các vấn đề pháp lý một cách thuận tiện và nhanh chóng, không gian hạn chế về địa điểm và thời gian. Khách hàng có thể tiếp cận với dịch vụ của chúng tôi thông qua hệ thống trực tuyến của chúng tôi, điện thoại, email hoặc các cuộc họp trực tiếp.Chúng tôi cam kết mang đến sự đáng tin cậy và chất lượng cao trong mỗi dịch vụ tư vấn pháp lý. Chúng tôi hiểu rằng mỗi vấn đề pháp lý là độc nhất vô nhị, do đó chúng tôi tập trung vào việc hiểu rõ nhu cầu và mục tiêu của từng khách hàng để đưa ra các giải pháp pháp lý phù hợp nhất.Legalzone luôn đồng hành cùng khách hàng từ quy trình tư vấn ban đầu cho đến khi vấn đề được giải quyết hoàn toàn. Chúng tôi đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu và cam kết mang đến sự hỗ trợ và tư vấn liên tục, đảm bảo rằng khách hàng nhận được giá trị tối đa từ dịch vụ của chúng tôi.Hãy liên hệ với Legalzone ngay hôm nay để được tư vấn pháp luật chuyên nghiệp, tận tâm và đáng tin cậy cho nhu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn trên con đường pháp lý, mang lại sự an tâm và thành công..Chúng tôi cam kết đưa ra những giải pháp pháp lý chất lượng và đáng tin cậy, mang lại sự an tâm và tin tưởng cho bạn trong mọi vấn đề pháp lý. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn pháp luật tốt nhất cho nhu cầu của bạn!Kính gửi Quý khách hàng,THƯ NGỎ9. Cơ sở của mức phí tư vấn theo giờ:Mức phí tư vấn theo giờ được tính dựa trên thời gian thực tế mà luật sư bỏ ra để tư vấn cho bạn. Đơn giá của mỗi giờ tư vấn được xác định dựa trên nhiều yếu tố như năng lực, kinh nghiệm, chuyên môn, uy tín và độ phức tạp của vấn đề pháp lý. Điều này đảm bảo rằng bạn chỉ trả tiền cho thời gian thực sự được tư vấn và công việc thực hiện. Mức phí tư vấn theo giờ được thông báo trước và ghi rõ trong hợp đồng dịch vụ pháp lý, đảm bảo sự minh bạch và tránh bất kỳ bất ngờ nào về chi phí.So sánh với các dịch vụ tư vấn khác:Ngoài mức phí tư vấn theo giờ, còn có nhiều hình thức tính phí dịch vụ luật sư khác như mức phí theo gói và theo tỷ lệ. Tuy nhiên, mức phí tư vấn theo giờ mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho bạn và luật sư của chúng tôi.Lợi ích cho bạn: Mức phí tư vấn theo giờ phù hợp cho những vấn đề pháp lý cơ bản, định hướng và cần giải quyết ngay lập tức. Bạn chỉ trả tiền cho thời gian thực tế được tư vấn và công việc thực hiện, giúp bạn tiết kiệm chi phí so với việc trả một khoản phí lớn cho gói dịch vụ hoặc tỷ lệ dựa trên giá trị vụ việc.Lợi ích cho luật sư: Mức phí tư vấn theo giờ cho phép luật sư của chúng tôi được trả công công bằng và hợp lý dựa trên thời gian và công sức họ bỏ ra. Điều này khuyến khích luật sư tận dụng hiệu quả thời gian và kỹ năng của mình để cung cấp tư vấn tốt nhất cho khách hàng.Lợi ích khác của dịch vụ Tư vấn Pháp luật theo giờ:Tư vấn chuyên môn: Luật sư của chúng tôi sẽ tập trung vào vấn đề cụ thể của bạn và cung cấp những lời khuyên chuyên môn, giúp bạn hiểu rõ quyền và nghĩa vụ pháp lý của mình trong tình huống đó.Tính linh hoạt: Bạn có thể chọn lịch trình tư vấn phù hợp với bạn, giúp tiết kiệm thời gian và thuận tiện cho cả bạn và luật sư.Bảo mật thông tin: Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của bạn. Mọi nội dung và thông tin liên quan đến cuộc tư vấn sẽ được bảo vệ và không được tiết lộ cho bên thứ ba.Hiệu suất và hiệu quả: Với dịch vụ Tư vấn Pháp luật theo giờ, bạn nhận được tư vấn nhanh chóng và có hiệu quả. Luật sư sẽ tập trung vào vấn đề của bạn mà không phải dành quá nhiều thời gian vào các giai đoạn chuẩn bị và tiếp nhận vụ việc.10. Kết luậnTư vấn pháp luật theo giờ là một dịch vụ linh hoạt và tiện lợi cho những người có nhu cầu tư vấn về các vấn đề pháp lý cụ thể mà không muốn thuê luật sư toàn thời gian. Nó giúp tiết kiệm chi phí, nhận được sự tư vấn chuyên nghiệp và linh hoạt trong việc sắp xếp thời gian. Tuy nhiên, nó cũng có hạn chế về thời gian và không cung cấp sự hỗ trợ liên tục. Trước khi sử dụng dịch vụ này, hãy xác định rõ nhu cầu của bạn và cân nhắc các lựa chọn thay thế khác nhau để chọn phương pháp tư vấn pháp luật phù hợp nhất.Tóm lạiTư vấn pháp luật theo giờ là một dịch vụ linh hoạt và tiện lợi cho những người có nhu cầu tư vấn về các vấn đề pháp lý cụ thể mà không muốn thuê luật sư toàn thời gian. Nó giúp tiết kiệm chi phí, nhận được sự tư vấn chuyên nghiệp và linh hoạt trong việc sắp xếp thời gian.Tuy nhiên, dịch vụ này cũng có hạn chế về thời gian và không cung cấp sự hỗ trợ liên tục. Trước khi sử dụng dịch vụ này, bạn nên xác định rõ nhu cầu của mình và cân nhắc các lựa chọn thay thế khác nhau để chọn phương pháp tư vấn pháp luật phù hợp nhất.11. Câu hỏi về tư vấn luật theo giờ1. Tôi muốn biết thêm về việc tìm và chọn một luật sư phù hợp cho việc tư vấn pháp luật theo giờ. Bạn có thể đưa ra một số gợi ý hoặc tiêu chí để lựa chọn luật sư?Trả lời: Legalzone sẽ tìm cho bạn sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng nếu bạn muốn tự chọn hãy làm theo cách sau.Để lựa chọn một luật sư phù hợp cho việc tư vấn pháp luật theo giờ, bạn có thể tham khảo các tiêu chí sau đây:Chuyên môn: Kiểm tra nền tảng học vấn, kinh nghiệm và chuyên ngành của luật sư.Kinh nghiệm: Tìm hiểu về kinh nghiệm làm việc và thành công trong việc giải quyết các vấn đề tương tự.Phản hồi khách hàng: Đọc nhận xét từ khách hàng trước đây để có cái nhìn tổng quan về chất lượng dịch vụ của luật sư.Giá cả: So sánh mức phí và hiểu rõ về cách tính phí của từng luật sư.2. Tôi có một vấn đề pháp lý phức tạp và đòi hỏi thời gian để nghiên cứu và tư vấn chi tiết. Liệu tư vấn pháp luật theo giờ có đáp ứng đủ nhu cầu của tôi không?Trả lời: Tư vấn pháp luật theo giờ có thể đáp ứng nhu cầu của bạn trong việc giải quyết các vấn đề pháp lý phức tạp. Luật sư sẽ cung cấp cho bạn sự tư vấn và hướng dẫn chi tiết về vấn đề của bạn trong một khoảng thời gian xác định.3. Nếu tôi cần sự tư vấn liên tục và hỗ trợ từ luật sư, liệu việc thuê luật sư toàn thời gian có phải là lựa chọn tốt hơn so với tư vấn pháp luật theo giờ?Trả lời: Nếu bạn cần sự tư vấn liên tục và hỗ trợ từ luật sư, thuê luật sư toàn thời gian có thể là lựa chọn tốt hơn. Tuy nhiên, điều này cũng phụ thuộc vào mức độ và tần suất của nhu cầu pháp lý của bạn. Nếu nhu cầu của bạn không quá lớn hoặc không đều đặn, tư vấn pháp luật theo giờ vẫn có thể đáp ứng được yêu cầu của bạn một cách linh hoạt và tiết kiệm chi phí.4. Tôi quan tâm đến việc sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến. Bạn có thể giải thích thêm về quy trình và lợi ích của việc sử dụng dịch vụ này so với tư vấn pháp luật theo giờ?Trả lời: Dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến cho phép bạn nhận được tư vấn từ luật sư thông qua các phương tiện truyền thông trực tuyến như email, cuộc gọi video, hoặc tin nhắn. Điều này mang lại nhiều lợi ích như tiết kiệm thời gian, tiện lợi, và truy cập dễ dàng vào sự tư vấn từ luật sư mà không cần phải gặp mặt trực tiếp. Quy trình và lợi ích cụ thể của việc sử dụng dịch vụ trực tuyến có thể khác nhau tùy theo nền tảng và nhà cung cấp dịch vụ.5. Tôi muốn biết thêm về cách thanh toán phí tư vấn trong dịch vụ tư vấn pháp luật theo giờ. Có phương thức thanh toán nào phổ biến và an toàn mà tôi có thể sử dụng?Trả lời: Phương thức thanh toán phí tư vấn trong dịch vụ tư vấn pháp luật theo giờ thường được thỏa thuận trước giữa bạn và luật sư. Các phương thức thanh toán phổ biến bao gồm chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, PayPal hoặc các hình thức thanh toán trực tuyến khác. Luật sư sẽ cung cấp thông tin chi tiết về các phương thức thanh toán và yêu cầu thanh toán.6. Tôi có một vấn đề pháp lý cần giải quyết ngay lập tức. Liệu tư vấn pháp luật theo giờ có thể đáp ứng nhu cầu của tôi trong thời gian ngắn?Trả lời: Tùy thuộc vào tính chất và mức độ khẩn cấp của vấn đề pháp lý, tư vấn pháp luật theo giờ có thể đáp ứng nhu cầu của bạn trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, đôi khi việc nghiên cứu và xem xét vấn đề cụ thể có thể mất thời gian hơn dự kiến. Hãy trao đổi trực tiếp với luật sư để biết thêm thông tin chi tiết về khả năng đáp ứng nhu cầu trong thời gian ngắn.7. Tôi muốn biết thêm về quy trình và yêu cầu để đánh giá chất lượng dịch vụ từ luật sư sau khi hoàn thành cuộc tư vấn.Trả lời: Quy trình và yêu cầu để đánh giá chất lượng dịch vụ từ luật sư sau khi hoàn thành cuộc tư vấn có thể khác nhau tùy theo từng luật sư hoặc văn phòng luật sư. Bạn có thể thảo luận với hotline Legalzone về các yêu cầu hoặc tiêu chí để đánh giá chất lượng dịch vụ của Luật sư, bao gồm việc xem xét phản hồi từ khách hàng trước đây hoặc yêu cầu tham khảo thêm. Legalzone sẽ tiến hành nhanh chóng trong 24h nếu khách hàng có yêu cầu độc lập.8. Nếu tôi không hài lòng với dịch vụ tư vấn pháp luật theo giờ, có cách nào để tôi yêu cầu hoàn lại phí tư vấn đã thanh toán?Trả lời: Yêu cầu hoàn phí, Legalzone sẽ hoàn phí 100% nếu tư vấn không chính xác, không đúng luật.Nếu bạn không hài lòng với dịch vụ tư vấn pháp luật theo giờ, bạn nên trao đổi trực tiếp với luật sư về nguyện vọng của mình. Một số luật sư có chính sách hoàn trả phí tư vấn dựa trên các điều khoản và điều kiện đã được thỏa thuận trước đó. Hãy thảo luận với luật sư của bạn về khả năng hoàn lại phí tư vấn đã thanh toán và điều kiện áp dụng.9. Tôi đang xem xét giữa việc sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật theo giờ và tìm kiếm thông tin trực tuyến để tự giải quyết vấn đề pháp lý. Bạn có thể so sánh hai phương pháp này và đưa ra lời khuyênTrả lời: Sự so sánh giữa việc sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật theo giờ và tìm kiếm thông tin trực tuyến để tự giải quyết vấn đề pháp lý phụ thuộc vào tính chất và mức độ phức tạp của vấn đề, kỹ năng pháp lý của bạn, và thời gian và tài nguyên mà bạn có sẵn. Tư vấn pháp luật theo giờ cung cấp sự tư vấn chuyên môn từ luật sư có kinh nghiệm, trong khi tìm kiếm thông tin trực tuyến cho phép bạn tự nghiên cứu và hiểu rõ hơn về vấn đề của bạn. Bạn có thể kết hợp cả hai phương pháp để đạt được kết quả tốt nhất.